05.06.22    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    17.03.91    Om Shanti     Madhuban


Ahhoz, hogy az emelkedett ülésen üljetek az elégedettség ékszereként, legyetek egy elégedett és gondtalan lélek.


Ma
Ma BapDada látja az elégedettség ékszereit mindenhonnan. Az átmeneti kor az elégedettnek maradni és másokat elégedetté tenni kora. A Brahmin élet különlegessége az elégedettség. Az elégedettség mindegyik közül a legnagyobb kincs. Az elégedettség a Brahmin élet tisztaságának a személyisége. Ezzel a személyiséggel könnyedén egy különleges lélekké váltok. Ha nincs ott az elégedettség személyisége, nem lehet egy különleges személyiségnek nevezni titeket. Manapság két típusú személyiséget dicsérnek. Az egyik a fizikai test személyisége, és a másik a pozíció személyisége. A Brahmin életben látható az elégedettség személyisége egy Brahmin lélek arcán és kinézetében, aki rendelkezik az elégedettség nagyságával a Brahmin életében és látható az emelkedett állapot pozíciójának a személyisége. Az elégedettség alapja, hogy teljesek vagytok az összes eléréssel, amit az Atyától igényeltetek, vagyis a lélek elégedett. Az elégedetlenség oka az elérések hiánya, és az elégedettség oka az összes elérés. Ezért van az, hogy BapDada mindannyitoknak, Brahmin gyerekek, átadta a teljes örökséget, ahogy ti Brahmin születést vettetek. Vagy Baba valakinek kevesebbet és másoknak többet adott? BapDada mindig azt mondja minden gyermeknek: Emlékezzetek az Atyára és az örökségre. Az örökség az összes elérés. Ebben minden erő benne van. Benne van az összes erény, és a tudás is benne van: minden erő, minden erény és minden tudás. Ez nemcsak tudás, de teljes tudás, nemcsak erők és erények, de minden erő és minden erény. Az örökség mindennel teljes, vagyis az teljes. Abból semmi nem hiányzik. Minden Brahmin gyerek megkapja a teljes örökséget, nem csak annak a felét. Az nem úgy van, hogy az erények közül megkaptok két erényt, és valaki más megkap másik két erényt. A teljes örökség azt jelenti, hogy az teljes és tökéletes. Mivel mindenki megkapja a teljes örökséget, így ahol ott van minden elérés, elégedettség lenne. BapDada látta az elégedettség személyiségét minden Brahminnál, és azt nézte, hogy mindenki milyen mértékben fejlesztette ezt a személyiséget. A Brahmin életben az elégedetlenségnek se neve, se nyoma. Ezt ismerik úgy, mint megtapasztalni a Brahmin élet élvezetét ezen a személyiségen keresztül. A Brahmin élet élvezete ott van ebben a személyiségben. Ez az élvezet egy élete és az öröm egy élete.

A tapasya jelentése az, hogy az elégedettség személyisége látható a szemeitekben, az arcotokon, a kifejezésetekben és tevékenységetekben. Baba elkészítette az elégedettség ilyen ékszereinek rózsafüzérét. Mennyi készülhetett el a rózsafüzérből? Az elégedettség egy ékszere egy zárványtalan ékszert jelent. Az elégedettség jele az, hogy egy elégedett lélek mindig elégedettnek tapasztalja önmagát, és mások is elégedettek lennének azzal a lélekkel. A megelégedettség állapotában a szív nem tesz fel kérdéseket. Az egyik a szív, ami elégedett és a másik a szív, ami kérdéseket tesz fel (prashna). A prashna kérdéseket jelent. Valaki egy elégedett szívvel elégedett marad, mert tudásteljes a drámával kapcsolatban, és nem tesz fel kérdéseket. Bármilyen kérdés merüljön fel bennetek önmagatokkal, vagy másokkal kapcsolatban, ti, magatok kapjátok meg először a választ. Korábban elmondták nektek, hogy ne kérdezzétek azt, mit?, vagy miért?, de tegyétek ki a pontot. Nem mit?, vagy miért?, de a végső pont, a pont. Egy másodperc alatt legyen kiterjedés, és egy másodperc alatt legyen lényeg. Valaki, aki ilyen mértékben elégedett, mindig gondtalan marad. Tehát, ellenőrizzétek: Én, az elégedettség ékszere, ezekkel a jelekkel rendelkezem önmagamban? BapDada átadta a címet mindenkinek: az elégedettség ékszere. Tehát, BapDada megkérdezi: Oh, elégedettség ékszerei, mindig elégedettek vagytok? Achcha. Mindig elégedettek vagytok önmagatokkal, vagyis az erőfeszítéseitekkel, a saját szanszkaráitok átalakításának erőfeszítésével, az erőfeszítéseitek százalékával és az állapototokkal? O.K. A második kérdés: Mindig elégedettek vagytok a tudatotokkal, a szavaitokkal és tetteitekkel, vagyis a szolgálattal, ami megtörténik a kapcsolataitokon és ismeretségeiteken keresztül? Mind a háromban, nemcsak egy típusú szolgálatban, de mindig elégedettek vagytok mind a három típusú szolgálattal? Ellenőrzitek, hogy milyen mértékben vagytok elégedettek? O.K. A harmadik kérdés: Mindig elégedettek vagytok önmagatokkal és másokkal, amikor kapcsolatba és ismeretségbe kerültök minden lélekkel? Mert a tapasya éve alatt ez a tapasya sikerének gyümölcse, amit el kell érnetek. Elégedettségnek kell lennie önmagatokkal, a szolgálattal és másokkal, mindennel. Ti 4 órán keresztül jógáztatok. Az nagyon jó. Ti a 4 órából el fogjátok érni a 8 órát. Az is jó. Váljatok a siker megtestesítőivé a jógán keresztül. A jóga a módszer. De milyen sikert értetek el ezen a módszeren keresztül? Összekapcsolni a jógátokat a módszer és az elérés a jógán keresztül a siker. Ugyanúgy, ahogy ott volt bennetek a vágy, hogy 8 órán keresztül jógázzatok, hasonló módon, őrizzétek meg a tiszta és emelkedett célt, hogy elérjétek az elégedettség ezen három típusának eredményét. Néhány gyermek elégedettnek tartja önmagát a saját okosságával. Ne ilyen módon legyetek elégedettek. Az egyik az, amikor a szívetek elfogadja és a másik az, amikor a fejetek fogadja el. Ti a fejetekkel vagytok elégedettek önmagatokkal azt gondolva: Milyen aggodalmaim vannak? Mi gondtalanok vagyunk. Önmagatokat a fejetekkel elégedettnek tekinteni nem elégedettség. Nektek ezt pontos módon kell megértenetek. Tapasztaljátok meg az elégedettség jeleit önmagatokban. A szíveteknek mindig elégedettnek kellene lennie. Ott kell lennie annak a személyiségnek. Ha önmagatokat olyannak tekintitek, aki azzal a személyiséggel rendelkezik, de mások nem tekintenek benneteket olyannak, aki azzal a személyiséggel rendelkezik, ez azt jelenti, hogy ti csak önmagatokat dicséritek. Tehát, nem szabadna ilyen típusú elégedettségnek lennie, de nektek elégedett lelkekké kell válnotok pontos tapasztalattal. Az elégedettség azt jelenti, hogy a szív és a fej is mindig pihenni fog. Azok a kényelem és boldogság állapotában lesznek. Nem lesznek nyugtalanok. Azok boldogok és kényelemben lesznek. Az elégedettség ilyen ékszerei mindig az Atya homlokának ékszereiként ragyognak. Ellenőrizzétek önmagatokat. Az elégedettség képessé tesz benneteket arra, hogy az Atyától és mindenki mástól áldásokat kapjatok. Egy elégedett lélek meg fogja tapasztalni időről-időre, hogy Baba és mindenki más áldásainak vimanjában repül. Ezek az áldások a repülő jármű az ilyen lelkek számára. Ők önmagukat egy repülő járműben repülve fogják megtapasztalni. Az ilyen lelkek nem fognak áldásokat kérni, de az áldások automatikusan eljönnek hozzájuk. Az elégedettség egy ilyen ékszerének lenni azt jelenti, hogy tapaswik vagytok, akik a siker megtestesítői. Ez nem egy olyan siker, ami ideiglenes. Ez örökkévaló és szellemi siker. Baba látta az elégedettség ilyen ékszereit. Most mindannyian kérdezzétek meg önmagatokat: Ki vagyok én?

Ti nagyon jó lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek a tapasya évéért. Ezt mindannyian megteszitek a kapacitásotoknak megfelelően, és lelkesedéssel rendelkeztek a jövőért is. Ez a lelkesedés nagyon jó. Most nyilvánítsátok ki az elérést, amit igényeltek a tapasyán keresztül az életetekben és kapcsolataitokban, és az ismeretségeitekben másokkal. Ti ezt megtapasztaljátok önmagatokban, de a tapasztalataitokat ne csak a tudatotokban és intellektusotokban őrizzétek. Azok hadd kerüljenek a viselkedésetekbe és az arcotokra. Tegyétek a kapcsolataitokba és ismeretségeitekbe. Azok csak akkor fognak először megnyilvánulni bennetek, majd megnyilvánulnak a kapcsolataitokban, és azután megnyilvánulnak a világ színpadán. Majd a kinyilvánítás dobjait meg fogják ütni. A ti emléketek a szentírásokban azt mondja, hogy Shankar kinyitotta a harmadik szemét és a pusztulás megtörtént. Shankar a testetlen állapotot, a tapaswi formát jelenti. Ez azt jelenti, hogy a bűnök kígyóját egy virágfüzérré teszitek a nyakatok körül, és állandóan megtapasztaljátok az emelkedett állapotot és egy emelkedett ülésen ültök. A harmadik szem a tökéletessé válás szemét, a teljessé válás szemét jelenti. Amikor ti, tapaswik a teljes állapototokban vagytok, és a világ átalakításának gondolatával rendelkeztek, ez a természet el fogja táncolni a teljes zűrzavar táncát. El fogja táncolni a természeti katasztrófákat teremteni táncát. Ti megrázhatatlanok lesztek, és az zűrzavart fog teremteni. Miért van ez? Ki tisztítaná meg az egész világot? Az emberi lelkek ezt meg tudnák tenni? Tehát, ennek a levegőnek, ennek a földnek, az óceán vizének a zűrzavara fog mindent megtisztítani. Nektek egy ilyen állapotot kell teremtenetek. Nektek teljessé kell válnotok a tapasyával. A természet akkor fogja elfogadni az utasításotokat a gondolataitokon keresztül, amikor először állandóan együttműködtök a lehetőségekkel, a tudattal, az intellektussal és szanszkarákkal, és elfogadják az utasításaitokat. Ha az együttműködő szerveitek nem fogadják el állandóan az utasításaitokat, akkor a természet hogyan fogadná el az utasításaitokat? Az erőteljes tapasyának egy ilyen emelkedett állapotára van szükség, hogy mindenki ugyanazzal a gondolattal rendelkezzen ugyanabban az időben. Egy másodperc gondolata - átalakulás -, és a természetnek jelen kell lennie. Ti, a világ Brahmin lelkei ugyanabban az időben tartotok világbéke-jógát, mindenki az emlékezés egy gondolatával rendelkezik ugyanabban az időben. Ily módon mindenki gondolatán keresztül a természet el fogja kezdeni a zűrzavarok táncát. Ezért mondjátok azt, hogy az én átalakulásán keresztül ott lesz a világ átalakulása. Ez az öreg világ hogyan fog átalakulni és újjá válni? Mindannyitok erőteljes gondolatán keresztül. Amikor mindenki együttesen ugyanazzal a gondolattal rendelkezik, az átalakulás meg fog történni. Tehát, értitek, hogy mit kell tennetek? Ezt hívják tapasyának. Achcha.

BapDada mindig örül, hogy látja a dupla külföldi gyerekeket. Ez nem jelenti azt, hogy Ő nem örül, amikor látja Bharat lakóit. Jelenleg ez a dupla külföldiek fordulója. Baba mindig elégedett Bharattal és ezért jött el Bharatba, és tett mindannyitokat Bharatwasikká. Ebben az időben ti, mindannyian külföldiek, vagy Bharat lakói vagytok? És Bharat lakóiként ti Madhuban lakói vagytok. Ti szerettek madhubaniwasik lenni. Most gyorsan fejezzétek be a szolgálatot, hogy madhubani lakókká válhassatok. Amikor gyorsan befejezitek az átadni az üzenetet az egész világnak szolgálatát, és azután eljöttök ide, akkor nem fognak elküldeni benneteket. Addigra ez a hely is készen lesz. Nézzétek, a föld itt nagyon nagy (Béke Park). Az előkészületeket meg fogják tenni idő előtt, és számotokra nem lesz semmilyen nehézség. Ugyanakkor, amikor az idő eljön, ti akár a saját bőröndjeiteken fogtok aludni. Nem fogtok ágyat kapni. Az mindennel együtt egy más idő lesz. Az az idő más lesz és ez az idő is más. Most az üzenetnek a szolgálaton keresztül ugyanolyannak kell lennie a tudatotokban, a szavaitokban és a tetteitekben, és azután a szolgálat sebessége gyorssá fog válni. Legyetek erőteljesek a tudatotokkal, tudásteljesek a szavaitokban és szeretetteljesek a kapcsolataitokban és ismeretségeitekben, vagyis a cselekedeteitekben. Mindezt a hármat ugyanabban az időben kell megtapasztalni. Ezt hívják szolgálatnak gyors sebességgel. Achcha. Ti, mindannyian rendben vagytok a tudatotokkal és a testetekkel? Messziről jöttetek és BapDada is boldog, látva a boldog gyerekeket, akik messziről jöttek. Ugyanakkor, bár messziről jöttetek, ti mégis rendben vagytok, mert repülőgéppel jöttetek. Achcha.

BapDada különleges szeretetet és emlékezést ad azoknak, akik első alkalommal jöttek el ebben a ciklusban. Azok, akik korábban itt voltak és újból eljöttek, emeljék fel a kezeiket! Ugyanakkor ti jó bátorsággal rendelkeztek. Visszatértek, hogy pénzt keressetek a jegyetekre, és visszajöttök. Ez is egy módszer az emlékezésért: Nekünk mennünk kell, nekünk mennünk kell. Amikor eljöttök ide, azt gondoljátok, hogy nektek vissza kell térnetek a külföldi földekre, de ahogy innen elmentek, ti a visszajövetelen gondolkoztok. Amikor ide megérkeztek, ti a visszamenetelen gondolkoztok. Az idő el fog jönni, amikor a kormány azt fogja gondolni, hogy ezek a Brahmin lelkek Abu szépsége. Achcha.

Az összes nagy, elégedett léleknek mind a négy irányban; az emelkedett lelkeknek, akik állandóan elégedett szívvel rendelkeznek; azoknak, akik gondtalanok maradnak; a lelkeknek, akik szolgálók, akik gyors sebességgel végeznek szolgálatot mind a három típusú szolgálatban, ugyanabban az időben; azoknak a tapaswi lelkeknek, akik az emelkedett állapot ülésén ülnek; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Avyakt BapDada csoportokkal találkozik

Ti önmagatokat szent hattyúknak tapasztaljátok? Mi egy szent hattyú különleges feladata? (Mindenki átadta a saját véleményét.) Minden különlegesség, amiről beszéltetek, ott van a gyakorlati tevékenységetekben? Rajtatok, Brahminokon kívül ki más válhat szent hattyúkká? Ezért mondjátok szellemi mámorral, hogy ugyanúgy, ahogy az Atya mindig szerető és minden erőt elhoz a cselekedetben minden időben, hasonló módon, ti, szent hattyúk is mindig a gyakorlati formába teszitek az összes erőt, és mindig tiszták maradtok. Ti azok voltatok és mindig azok fogtok maradni. Ti ugye emlékeztek az idő mindhárom aspektusára? BapDada örül, hogy látja a gyerekek szerepét, amit már korábban is sokszor eljátszottak. Ezért azt nem találjátok nehéznek, ugye? A nehéz szó nem léphet be az álmaitokba. A nehéz szó létezik a Brahminok szótárában? Ugye az sehol nem létezik még kis betűkkel sem? Ti Mayával kapcsolatban is tudásteljesek vagytok, ugye? Ahol teljesek vagytok, ott nem bukhattok el. Mi a bukás oka? Amikor előre tudjátok, miért buktok el? Ha valaki előre tudja, és azután elbukik, azt az egyet minek neveznétek? Amikor valami történik, az ok, amiért elbuktok az, hogy ilyen, vagy olyan érzéseitek vannak. Az érzések influenzájával rendelkeztek. Tudjátok, hogy az influenza mit tesz? Legyengít benneteket. Amikor influenzásak vagytok, lehet, hogy valami egy kis dolog, de azt naggyá teszitek. Ezért váljatok teljessé. Nektek nem szabad elbuknotok. Nektek át kell mennetek. Bármilyen szituáció merüljön fel, azon folyamatosan menjetek túl és kitűntetéssel fogtok átmenni. Nektek át kell mennetek (azt le kell győznötök). Nektek át kell mennetek, és közel kell maradnotok. Amikor azt mondjátok mámorral, hogy senki más nem rendelkezik annyi szeretettel BapDada iránt, mint ti, akkor mivel bennetek szeretet van, ti közel akartok maradni, vagy távol? Tehát, nektek közel kell maradnotok, és át kell mennetek. Azok az Egyesült Királyságból teljesíteni fogják BapDada minden reményét, ugye? Mi az Atya első számú tiszta vágya? Baba különösen megkérdezi azokat az Egyesült Királyságból. Nektek el kell hoznotok a nagy mikrofonokat, akik eszközökké válhatnak, hogy kinyilvánítsák az Atyát, és közel jönnek az Atyához. Most a mikrofonoknak biztosan fel kell merülniük az Egyesült Királyságból, Amerikából és más országokból, de az egyik azok, akik együttműködők és a másik azok, akik közeliek és együttműködők. Tehát, készítsetek fel ilyen mikrofonokat. Általában a szolgálatban jó a fejlődés, és az folyamatosan fejlődni fog. Achcha. A gyerekek Oroszországból fiatalok, de szerencsések. Mekkora szeretettel rendelkeztek Baba iránt? Ez jó. BapDada boldog a gyerekek bátorságával. Most ti elfelejtettétek, hogyan dolgozzatok keményen. Achcha.

Áldás:
Rendelkezzetek egy joggal, hogy áldásokat kapjatok azzal, hogy jótékony munkát végeztek minden gondolatotokkal, szavatokkal és tettetekkel.

Önmagatok rendelkezzetek ezzel a határozott gondolattal – a nap folyamán jótékony lelkek lesztek a gondolataitokkal, a szavaitokkal és tetteitekkel és folyamatosan jótékony tetteket fogtok végrehajtani. A jótékonyság azonnali gyümölcse az áldások minden lélektől. Tehát, halmozzatok fel áldásokat minden gondolatotokkal és szavatokkal. Merüljön fel az együttműködés köszönete azok szívéből, akik kapcsolatba és ismeretségben vannak veletek. Csak az ilyen lelkek kapnak egy díjat.

Slogen:
Állandóan maradjatok az egy Atya társaságában, és tegyétek az Atyát a Társatokká. Ez nagyság.