05.07.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     20.02.86     Om Shanti     Madhuban


HASZON MINDENKI SZÁMÁRA A REPÜLŐ ÁLLAPOTON KERESZTÜL


Ma BapDada különösen azért jött el, hogy dupla gratulációkat adjon a dupla külföldi gyerekeknek. Először is, bár lehet, hogy ti messzi földekre és különböző vallásokba mentetek, ti sokkal gyorsabban ismertétek fel az Atyát, mint sok lélek, akik közel élnek Bharatban. Gratuláció az Atya felismeréséért, vagyis, hogy elértétek a szerencséteket és másodsorban, ugyanúgy, ahogy nagy sebességgel felismertétek az Atyát, ti nagy sebességgel elfoglaltátok önmagatokat a szolgálatban. Ezért, másodsorban gratuláció az előre haladásért nagy sebességgel a szolgálatban. A szolgálatban a kiterjedés sebessége gyors volt és a jövőben is az lesz. A dupla külföldi gyerekeknek eszközökké kell válniuk egy különleges feladatért. Az eredeti ékszerek, a különleges lelkek, akik eszközök Bharatban, nagyon erőteljes alappá váltak és véghez vitték a megalapítás feladatát és a dupla külföldi gyerekek elvégezték a hang szétterjesztésének szolgálatát az összes irányban nagy sebességgel, és továbbra is így fognak tenni. Ezért van az, hogy BapDada nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak különleges gratulációkat ad a gyors előre haladásért a szolgálatban, ahogy eljöttetek és születést vettetek. Rövid időn belül kiterjesztettétek a szolgálatot sok különböző földön és ezért van az, hogy a hang szétterjesztésének feladata könnyedén fejlődik. Azzal, hogy mindig dupla könnyűek vagytok, ti biztosan mindig intenzív erőfeszítést fogtok tenni, hogy a teljes jogot igényeljétek ahhoz, hogy dupla koronásakká váljatok. BapDada eljött különösen azért, hogy találkozzon veletek. BapDada látja, hogy a boldogság dobjait megütik mindenki szívében. BapDada hallja a gyerekek boldogságának zenéjét és a boldogság énekeit. Ti a szolgálat és az emlékezés iránti mély szeretettel haladtok előre. Ott van az emlékezés és a szolgálat is. De milyen további hozzáadásnak kell megtörténnie? Mindkettő ott van, de a kettőben mindig legyen egyensúly. Ez az egyensúly tesz benneteket tapasztalttá abban, hogy az Atyától áldásokat kapjatok az énért és a szolgálatért. Bennetek lelkesedés és buzgalom van a szolgálat iránt. Most, a további szolgálatban azzal, hogy még több egyensúllyal rendelkeztek az emlékezésben és a szolgálatban, a hang a világban nagyon hangosan fog visszhangozni. Mi elhoztuk a jó kiterjedést. A kiterjedés után mit tesznek? A kiterjedés után, amilyen a szolgálat lényege, az ilyen különleges lelkeket eszközökké kell tenni, hogy azok a különleges lelkek felébresszék Bharat különleges lelkeit. Most, az időnek megfelelően a szolgálat módszerei Bharatban is fejlődnek. Vezetők, vallási vezetők és még színészek is kapcsolatba kerülnek. Ki más maradt ki? Ők kapcsolatba kerülnek. A vezetők is kapcsolatba kerülnek, de most a gondolatnak fel kell merülnie különösen azért, hogy a politikai vezetőket közeli kapcsolatba hozzátok.

Ti, dupla külföldi gyerekek, mindannyian most a repülő állapotba mentek, ugye? Ti nem azok vagytok, a mászó állapotban, ugye? Ti repülő állapottal rendelkeztek. A repülő állapot azt jelenti, hogy mindenki számára haszon van. Amikor az összes gyermek állandó és stabil repülő állapottal rendelkezik, mindenki számára haszon lesz, vagyis az átalakulás feladata teljessé fog válni. Most repülő állapot van, de azzal együtt ott vannak az állapotok különböző szintjei. Néha az állapot nagyon jó, és más alkalmakkor az az erőfeszítés megtételének az állapota, hogy megteremtsék azt az állapotot. A többség számára az állandó repülő állapot azt jelenti, hogy a teljessé válásnak meg kell történnie. Most ti, gyerekek, mindannyian tudjátok, hogy a repülő állapot az emelkedett állapot. A repülő állapot a karmateet állapot elérésének állapota. A repülő állapot a testben lenni és mégis attól elszakadottnak lenni és az Atyával és a szolgálattal szeretőnek lenni állapot. A repülő állapot a szerencse adományozójának és az áldások adományozójának állapota. A repülő állapot az állapot, ami át fogja adni a sétáló és körbe mozgó angyalok és istenségek formájának vízióját.

A repülő állapot szabaddá fog tenni minden lelket attól, hogy koldus legyen, és át fogja adni nekik az Atya örökségének egy jogát. Az összes lélek meg fogja tapasztalni, hogy a különleges istenségeik és istennőik - vagy bárki legyen is az eszköz istenségük -, mindannyian inkarnálódtak ezen a földön. Az aranykorban mindenki a megváltásban lesz, de ti vagytok minden lélek számára a megváltás adományozói, akik ebben az időben jelen vannak. Amikor a dráma végetér, akkor az összes színész a színpadra jön. Tehát, most a dráma végének az ideje eljön. A világ összes lelke biztosan egy vízióval fog rendelkezni, vagy az álmain keresztül, vagy egy másodperc pillantásával, vagy a kinyilvánítás hangján keresztül megkapja az összes irányban, hogy a hős színészek ebben a drámában, ezen a színpadon megnyilvánultak. A föld csillagai a földön megnyilvánultak. Mindenki nagyon boldog lesz, hogy elérte a különleges szeretett istenségét. Ők támaszt fognak kapni. Ti, dupla külföldiek is különösen szeretett istenségek és istennők vagytok, ugye? Vagy ti azok vagytok az arany jubileumból? Ti annak is a részei vagytok, vagy csak szemléltek? Ti láttátok az arany jubileum jelenetét, ugye? Az egy szórakoztató szerep volt, ami lejátszódott. Akárhogyan is, a végső jelenetekben ti azok lesztek, akik víziókat adnak, vagy azok, akik egyszerűen csak szemlélnek. Mik lesztek? Ti hős színészek vagytok, ugye? Most a jelenetet merítsétek fel, amilyen az lesz. Váljatok trikaldarshivá és képzeljétek el, hogy milyen csodálatos lesz a végső jelenet, és ti milyen csodálatosak lesztek. Ti angyalok és így istenségek lesztek, gyönyörűen feldíszített képmások isteni erényekkel. Ezért gyakoroljátok, hogy önmagatokat az angyali forma állapotában nézitek és továbbra is haladjatok előre. Négy fő tantárgy van - a tudás egy képmásának, az állandó emlékezés egy képmásának, az összes isteni erény egy képmásának lenni. De ha akárcsak egy erény is hiányzik, benneteket nem lehet 16 mennyei fok teljesnek nevezni. Mindhárom típusú dicséret ott lesz: 16 mennyei fok teljes, az összes erénnyel teljes, teljesen bűntelen és 16 mennyei fok teljes. Mindháromra szükség van. A 16 mennyei fok teljes azt jelenti, hogy teljesek és tökéletesek vagytok, és az összes erénnyel rendelkeztek. Tehát, ezt ellenőrizzétek. Elmondták nektek, hogy ez az az év, amiben nektek hosszú időre fel kell halmoznotok. Azután a hosszú időn át tartó felhalmozás véget fog érni, és azt fogják mondani, hogy csak rövid időre és nem hosszú időre. Most gyertek az erőfeszítést tevők vonalába hosszú időre. Azután, egy jogot fogtok igényelni arra, hogy hosszú időn át elérjétek a királyság szerencséjét. Ha akárcsak 2, vagy 4 születéssel is kevesebb van, azt nem számolnák hosszú időnek. Legyen ott az első születés és a természet emelkedett boldogsága a legmagasabb fokon. Az legyen 1-1-1. Legyetek egyek mindenben. Azért mit fogtok tenni? Amikor a szolgálatban első számúak vagytok, az állapototok is első számú. Azután ti az 1-1-1-be fogtok jönni, ugye? Tehát, váljatok azokká, akiknek el kell játszaniuk egy szerepet az első számú lélekkel az aranykor elején, és akik eljátsszák a szerepüket az első számú születésben. Tehát, ti lesztek azok, akik elkezdik az érát. Csak azok fognak az első éra első hónapjának első napján kezdeni, akik az első születést veszik. Tehát, ti dupla külföldiek az első számba fogtok jönni ugye? Achcha. Tudjátok, hogyan viseljetek angyali ruhát? Az egy ragyogó ruha. Ezzel a tudatossággal rendelkezni, és azzá válni, azt jelenti, hogy angyali ruhát viseltek. Valami, ami ragyog, a távolból vonz benneteket. Tehát, ez az angyali ruha, vagyis ez az angyali forma vonzani fogja a lelkeket, akik nagyon messze vannak. Achcha.

Ez ma az Egyesült Királyság fordulója. Mi az Egyesült Királyság különlegessége? Ti Londont még az aranykorban is a királyságotok helyévé fogjátok tenni? Vagy az csak egy turista hely lesz? Az az Egyesült Királyság, ugye? Ti azt ott is egy királysággá teszitek, vagy a királyok egyszerűen csak elmennek oda, hogy meglátogassák? Akárhogyan is, azt még mindig egy királyságnak hívják, ugye? Tehát, ebben az időben az amúgy is a szolgálat királysága. Az egy eszköz királyság az összes külföldi föld szolgálatáért, ugye? A királyság szó korrekt, ugye? Az egy királyság, ami mindenkit egységessé tesz. Az egy királyság, ami az összes lelket képessé teszi arra, hogy találkozzanak az Atyával. BapDada azoknak, akik U.K.-ból vannak, azt mondja: ti vagytok azok, akik O.K.-k maradnak. Az U.K. azokat jelenti, akik O.K.-k maradnak. Ha benneteket megkérdeznének, ti azt mondanátok: én rendben vagyok, ugye? Ti nem azt mondanátok egy mély sóhajjal: igen, az igaz, hogy én O.K. vagyok..., míg amikor rendben vagytok, ti nagy lelkesedéssel azt mondjátok: igen, én O.K. vagyok. Ott van a különbség abban, ahogy azt mondjátok, hogy O.K. Tehát, az átmeneti kor királyságának, a szolgálat királyságának, amin keresztül az inspiráció mindenhol szét fog terjedni a királyi család lelkei iránt, késznek kell lennie. Tehát, a királyság a hely, ahol a lelkek megteremtődnek, akik a királyság egy jogát igénylik. Ezért van az, hogy BapDada különösen emlékszik minden ország különlegességére és azt állandóan és folyamatosan előre haladásra készteti azzal a különlegességgel. BapDada nem nézi a gyengeségeket, csak jelzést ad. Azzal, hogy állandóan azt mondja, ti nagyon jók vagytok, ti nagyon jók vagytok, jóvá váltok. Ha Ő nektek azt mondaná, ti gyengék vagytok, ti gyengék vagytok, ti gyengékké válnátok. Abban az esetben, ha amúgy is gyengék vagytok, és valaki ugyanazt mondaná nektek, ti öntudatlanná válnátok. Nem számít, hogy valaki mennyire öntudatlan, ha átadjátok nekik az emelkedett tudatosság, a különlegességek tudatossága életet adó gyógynövényét, ő visszanyerné a tudatosságát. Ti, mindannyian rendelkeztek életet adó gyógynövénnyel. Tehát, őrizzétek meg a különlegességek formájának tükrét azon egy előtt, mert minden Brahmin lélek különleges. Ti a több millióból egy maroknyi vagytok, ugye? Ezért ti különlegesek vagytok, ugye? Az csak úgy van, hogy ők ebben az időben elfelejtik a különlegességeiket. Azzal, hogy őket azokra emlékeztetitek, ők különleges lelkekké fognak válni. Minél többet beszéltek a különlegességeikről, annál inkább fogják nagyon tisztán megtapasztalni a gyengeségeiket. Nektek nem lesz szükségetek arra, hogy azokra emlékeztessétek őket. Ha nekik a gyengeségeikről beszéltek, ők megpróbálják azokat elrejteni. Ők azt kikerülik, és azt mondják: én nem vagyok olyan. Helyette mondjátok el nekik a különlegességeiket. Amíg ők, maguk nem tapasztalják meg azokat a gyengeségeket, nem tudják elhozni az átalakulást, még akkor sem, ha ti folyamatosan 50 éven át dolgoztok rajtuk. Ezért élesszétek fel azokat, akik öntudatlanok ezzel az életet adó gyógynövénnyel, és továbbra is repüljetek és másokat is késztessetek repülésre. Ez az, amit U.K. tesz. Achcha.

Mennyien mentek el Londonból más helyekre? Bharatból amúgy is elmentek, de mennyien mentek el Londonból? Mennyien mentek el Ausztráliából? Az ausztrálok is terjeszkedtek és elmentek más helyekre. A tudás Gangeszei minél messzebbre folynak, annál jobb. U.K.-ban, Ausztráliában és Amerikában mennyi centrum van? (Mindenki beszélt a saját helyéről.)

Ez azt jelenti, hogy a kiterjedés megtörténik. Kimaradt bármilyen különleges hely még? (Sok van.) Achcha. Nektek azokért is terveket kell készítenetek. A külföldi földek azzal a felemeléssel rendelkeznek, hogy nagyon könnyedén centrumokat nyitnak. Ti végezhettek lokik szolgálatot, és az alokik szolgálatért is eszközökké válhattok. Bharatban ott volt a centrumok megnyitásának különlegessége a meghívások alapján, de külföldön ti adtok önmagatoknak egy meghívót. Ti vagytok azok, akik meghívót adnak, és ti vagytok azok is, akik oda elmennek. Ezért ez is egy lift, amit megkaptatok a szolgálat könnyű kiterjedéséért. Bárhova menjetek, 2, vagy 3 ember ott eszközzé válhat a megalapításért és ők továbbra is azzá fognak válni. A drámának megfelelően hívjátok azt egy ajándéknak, vagy egy liftnek, amit megkaptatok, rövid időn belül nektek teljessé kell tennetek a szolgálatot és így ezt csak akkor lehet időben teljesíteni, ha gyors a sebesség. Ott van a különbség Bharat módszerei és a külföldi földek módszerei között. Ezért a kiterjedés külföldön gyorsan és folyamatosan megtörténik továbbra is. Sok centrum nyílhat akár egy nap alatt is. Az eszközöknek, akik külföldön élnek, könnyű lehetőségük van arra, hogy minden irányban szolgáljanak. Nézzétek meg Bharat embereit. Nehézség árán van az, hogy ők akárcsak vízumot kapjanak. Tehát, azok az emberek, akik külföldön élnek, lehetőséggel rendelkeznek, hogy eszközökké váljanak az emberek szolgálatáért. Ezért van lehetőségetek a szolgálatra. Ugyanúgy, ahogy ott van az utoljára jönni, és gyorsan menni lehetősége, ti megkaptátok a gyors lehetőséget a szolgálatért. Ezért nem lesz panasz azért, hogy később jöttetek. Azok, akik később jöttek, a gyorsan haladni különleges lehetőségével rendelkeznek. Ezért ti, mindannyian szolgálók vagytok. Ti, mindannyian szolgálók vagytok? Vagy csak azok vagytok, akik centrumokban élnek szolgálóként? Bárhol legyetek, ti nem pihenhettek a szolgálat elvégzése nélkül. A szolgálat a kényelem alvása. Azt mondják, hogy kényelemben aludni, az élet. A szolgálatra azt mondják, hogy az a kényelem alvása. Ha nincs szolgálat, akkor nincs kényelmes alvás. Elmondták nektek, hogy nemcsak a szavakon keresztül történik a szolgálat. Minden pillanatban szolgálat van. Minden gondolatban szolgálat van. Semelyik Brahmin nem mondhatja azt - függetlenül attól, hogy ők Bharat, vagy a külföldi földek lakói -, hogy ők nem kapnak lehetőséget arra, hogy szolgáljanak. Még akkor is, ha betegek vagytok, ti szolgálhattok az atmoszféra megteremtésének és a vibrációk szétterjesztésének szolgálatán keresztül. Bármilyen típusú szolgálatot végezzetek, nektek elfoglaltnak kell maradnotok a szolgálatban. A szolgálat a ti életetek. Brahminnak lenni azt jelenti, hogy szolgálók vagytok. Achcha.

Azoknak, akik állandóan a repülő állapotban repülnek és így rendelkeznek a mindenkinek hasznot hozni állapotával; azoknak, akik mindig angyalnak tapasztalják önmagukat; a különösen szeretett gyermekeknek; a gyerekeknek, akik az ént egy különleges léleknek tekintik, és másoknak átadják a különlegességük tapasztalatát; a különleges lelkeknek; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BAPDADA EGY CSOPORTTAL TALÁLKOZIK:

Ti önmagatokat mindig karma jóginak tapasztaljátok? Egy karma jógi élet azt jelenti, hogy állandó emlékezésben maradtok az emlékezés zarándoklatán, miközben elvégeztek minden feladatot. Csak az emelkedett Atya gyerekei tudják véghez vinni ezt az emelkedett feladatot és mindig sikeresek. Ti, mindannyian karma jógik vagytok, ugye? Miközben cselekedtek, mindig maradjatok elszakadottak és szeretők. Továbbra is mozgassátok előre önmagatokat ezzel a gyakorlattal. Az énnel együtt ti, mindannyian felelősséggel rendelkeztek a világért is. Akárhogyan is, mindazok fizikai lehetőségek. Továbbra is haladjatok előre a karma jógi élettel és másokat is késztessetek előre haladásra. Ez egy különösen szeretetteljes élet. Szolgálat és boldogság is van. Ti mindkettővel rendelkeztek ugyanabban az időben, ugye? Ez mindenki arany jubileuma. Az arany azt jelenti, hogy stabilak vagytok a satopradhan állapotban. Ezért mindig továbbra is késztessétek önmagatokat előre haladásra ezzel az emelkedett állapottal. Ti, mindannyian jó szolgálatot végeztetek, ugye? Csak most van az, hogy megkapjátok a szolgálatnak ezt a lehetőségét. Később ez a lehetőség véget fog érni. Tehát, mindig folyamatosan haladjatok előre a szolgálatban. Achcha.

Áldás:
Igényeljétek az akadályok egy legyőzőjének lenni fokozatot azzal, hogy megtapasztaljátok az Atya védelmének baldachinját és a tapasztalat megtestesítőjévé váltok.

Amikor az Atya veletek van, senki semmit nem tud tenni veletek. A Társasága tapasztalata válik a védelem baldachinjává. BapDada amúgy is mindig megvédi a gyerekeket. A vizsgák azért jönnek, hogy tapasztalttá tegyenek benneteket, és így mindig gondoljátok azt, hogy az a vizsga azért jött hozzátok, hogy tovább mozdítson a következő osztályba. Ezzel van az, hogy igényelni fogjátok az összes időkre az akadályok legyőzőjének lenni fokozatot, és a tapasztalat megtestesítőjének lenni áldását. Ha néhányan most egy kis zajt csapnak vagy akadályt okoznak, fokozatosan le fognak hűlni.

Slogen:
Azok, akik együttműködővé válnak a szükség idején, egy dologért több milliószoros viszonzást kapnak.