05.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ti, lelkek megkaptátok a saját szerepeteket ebben a korlátlan Drámában. Most el kell távolítanotok a testi kosztümötöket és hazatértek. Utána el kell mennetek az új királyságotokba.

Kérdés:
Hogyan lehet bizonyítani, hogy az Atya semmilyen feladatot nem inspiráción keresztül visz véghez, hanem azáltal, hogy inkarnálódik?

Válasz:
Az Atyáról azt mondják, hogy Ő Karankaranvanhar. Az inspiráció gondolkodást jelent. Egy új világot nem lehet inspiráción keresztül megalapítani. Az Atya megalapítja az új világot a gyerekeken keresztül. Amíg nem rendelkezik fizikai szervekkel, nem képes bármit is tenni. Ezért egy fizikai test támaszát kell vennie.

Om shanti.
Ti, szellemi gyerekek most a Szellemi Atya előtt ültök. Valójában, mint lelkek ültök az Atyátok előtt. A lélek biztosan egy fizikai testtel ül. Amikor az Atya elfoglal egy fizikai testet, akkor van az, hogy Ő előttetek ül. Ezért mondják azt, hogy a lélek és a Legfelső Lélek hosszú időre elváltak egymástól. Ti, gyerekek megértitek a különböző neveket, amik az Atyához tartoznak, mint, Ishwar, Prabu, Legfelső Lélek, a Magasak közt Legmagasabb. Nincs olyan fizikai apa, akit valaha is a Legfelső Atyának neveznének. A Legfelső Atya azt jelenti, hogy mindenki Atyja az Egyetlen. Gyerekek, ti most tudjátok, hogy a Legfelső Atyával ültök. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek és mi, lelkek a béke földjének vagyunk a lakói. Ide jöttünk, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Az aranykortól kezdve a vaskor végéig játsszuk a szerepünket. Most egy új teremtménnyé válunk. Az Atya, a Teremtő, aki már elmagyarázta nektek, gyerekeknek, hogy hogyan játszotok egy ilyen szerepet. Korábban ti sem tudtátok, hogy körbementetek a 84 születés ciklusán. Most az Atya hozzátok, gyerekekhez beszél, akik körbementetek a 84 születés ciklusán. Nem mindenki vesz 84 születést. El kell magyaráznotok, hogy hogyan forog a 84 születés ciklusa. Ez nem több százezer év kérdése. Gyerekek, azt is tudjátok, hogy minden 5.000 évben eljövünk, hogy eljátsszuk a szerepünket. Mindannyian színészek vagyunk. A Magasak közt Legmagasabb Atyának egy teljesen egyedülálló szerepe van. Nem mondanátok azt, hogy Brahma és Vishnu is egy egyedülálló szerepet játszik. Mindketten körbementek a 84 születés ciklusán. Shankarnak nincs szerepe, amit eljátsszon ebben a világban. A megalapítást, a pusztítást és a fenntartást a Trimurti képén ábrázolták. El kell magyaráznotok a képeket, amiket kiállítotok. Az öreg világ pusztulásának az átmeneti korban kell megtörténnie. Helytelen azt a szót használni, hogy „inspiráló”. Valaki azt mondhatja, hogy: „Ma nem érzek semmilyen inspirációt arra, hogy kimozduljak itthonról.” Az inspiráció egy gondolatot jelent. Az inspirációnak nincs más jelentése. A Legfelső Lélek sem azáltal dolgozik, hogy inspirációt adna, és ugyanúgy a tudást sem lehet inspiráción keresztül megkapni. Az Atya idejön, hogy eljátssza a szerepét ezeken a fizikai szerveken keresztül. Az Atya Karankaravanhar. Ő a gyerekeken keresztül dolgozik. Fizikai test nélkül Ő sem lenne képes semmit sem tenni. Senki más nem ismeri ezeket a dolgokat. Nem ismerik Istent, az Atyát sem. A rishik és munik, stb., azt mondják, hogy nem ismerik Istent. Nincs tudásuk se a lélekről, se a Legfelső Lélekről. Az Atya a fő Teremtő és Rendező. Ő utasításokat ad. Átadja nektek a shrimatot. Az emberek intellektusában a mindenütt jelenvalóságról van tudás. Ti viszont megértitek, hogy Baba a mi Atyánk. A világi emberek azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Tehát nem ismerik fel, hogy ki az Atya, hogy a Legfelső Lélek az Atya. Ti megértitek, hogy ez itt a korlátlan Atya családja. Azáltal, hogy az emberek az Atyát mindenütt jelenvalónak hívják, nincs ott a család illata. Shiv Babát a test nélküli Atyának nevezik, aki a test nélküli lelkek Atyja. Amikor a lélek egy fizikai testtel rendelkezik, akkor mondják azt: Baba. Egy lélek test nélkül nem tud beszélni. A bhakti ösvényén Istenhez könyörögtetek azzal a megértéssel, hogy Baba a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Ti a boldogságot a boldogság földjén kapjátok meg, a békét a béke földjén. Itt csak bánat van. Ti ezt a tudást az átmeneti korban kapjátok meg, a régi és az új világ között. Az Atya csak akkor jön el, amikor az új világ megalapításra kerül. A régi világ pusztulásának meg kell történnie. Mindenek előtt az új világ megalapításáról kellene beszélnetek. Először az öreg világ pusztulásáról beszélni helytelen. Ti most megkaptátok a tudást a korlátlan játékról. Amikor a szerepelők eljönnek az otthonukból, hogy eljátszanak egy szerepet, hétköznapi ruhát viselnek. Azután megváltoztatják a kosztümjüket. Amikor egy színdarab véget ér, eltávolítják a kosztümöt, és hazatérnek. Ehhez hasonlóan ti, lelkek is eljöttök ide a testetlen otthonotokból. Eljöttök, felöltötök egy kosztümöt a fizikai test formájában. Minden egyes lélek megkapta a maga szerepét. Ez egy korlátlan játék. Az egész korlátlan világ mostanra megöregedett, aztán ott lesz az új világ. Az aranykorban nagyon kevés a népesség, és csak egyetlenegy vallás van. Gyerekek, nektek most el kell távolodnotok a régi világtól, és el kell mennetek a korlátolt új világba, ahol csak egy vallás van. Amikor megszámlálhatatlan vallás és megszámlálhatatlan emberi lény van a világon, akkor az korlátlanná válik. Az aranykorban csak egyetlenegy vallás van és csak néhány emberi lény. Az Atyának el kell jönnie, hogy megalapítsa az egy vallást. Gyerekek, ti megértitek a korlátlan játék titkait, hogy a ciklus hogyan forog. Bármi történik gyakorlati módon a mostani időben, azt később fesztiválként fogják ünnepelni a bhakti ösvényén. Gyerekek, ti ismeritek a sorszám szerinti fesztiválokat. Azt mondják: Shiv Baba, Isten, a Magasak közt Legmagasabb születésnapja. A többi fesztivált csak azután lehet megteremteni, hogy az Atya eljött. Először Shiv Baba jön el és elmondja a Gitát, azaz elmondja nektek a tudást kezdetről, a középről és a végéről. Ezzel a tanítással együtt megtanítja nektek a jógát is. Tehát, mindenek előtt, amikor az Atya eljött, akkor volt ott Shiva születésnapja. Aztán ott volt a Gita születése. Ő elmondta a tudást a lelkeknek, és ez volt a Gita születése. Gyerekek, el kellene gondolkodnotok mindezeken a dolgokon és le kellene írnotok a fesztiválokat, sorszám szerint. Egyedül csak azok fogják megérteni mindezeket a dolgokat, akik a vallásotokhoz tartoznak. Mindenki szereti a saját vallását. Ez nem kérdés azoknál más vallásokból. Bár lehet, hogy valaki kedvel egy másik vallást, ő nem mehet abba a vallásba. Azok, akik más valláshoz tartoznak, nem mehetnek a mennyországba. Ez nagyon világos a fa képén. Az összes vallás pontosan ugyanabban az időben fog újra eljönni, ahogyan előzőleg történt. Mindenek előtt az Atya jön el. Ő eljön, és Raja Jógát tanít nektek. Ezért azt mondják: Ott van Shiva születése, aztán a Gita születése és utána Krishna születése, aki majd később Narayanná válik. Akkor az az aranykor lesz. Nektek erről írnotok kell, sorszám szerint. Mindezek a tudás aspektusai. Az emberek nem értik, hogy mikor van Shiva születésnapja. Azt a tudást nevezik Gitának, amit Isten ad, és ez később eltűnik. Jagadamba születésnapján nincs szabadnap (a munkából). Az emberek nem ismerik mindezen dolgok pontos idejét és dátumot. Nem tudnak arról, hogy mikor volt Lakshmi és Narayan, vagy Rama és Sita királysága. Egyedül csak azokról tudnak, akik az utolsó 2.500 év alatt jöttek el. Ugyanakkor azt nem tudják, hogy mennyi ideje annak, hogy léteztek az eredeti örökkévaló istenségi vallás istenségei, akik előttük jöttek el. A ciklus nem tarthat hosszabb ideig, mint 5.000 év. Az első fél ciklusban van az istenségek királysága. A második fél ciklusban a népesség száma megnövekszik. Tehát, hogyan lehetne a ciklus időtartama több, mint 5.000 év? Nem lehet 8.4 millió születés. A világi emberek abban hisznek, hogy még a vaskor időtartama is több százezer év. Ők az embereket teljes sötétségbe vitték. Óriási különbség van aközött, hogy a Dráma 5.000 éves, vagy, hogy a vaskorból még mindig 40.000 év van hátra, ahogyan az emberek mondják. Amikor kitör egy háború, az emberek úgy érzik, hogy Istennek el kellene jönnie. Azonban Istennek az átmeneti korban kell eljönnie. A Mahabharat háború az átmeneti korban történik. Az Atya azt mondja: Én minden ciklus átmenetében jövök el. Az Atya eljön, hogy véghez vigye az új világ megalapítását, és az öreg világ pusztulását. Amikor az új világ megalapítása megtörténik, a régi világ biztosan elpusztul. Ez az, amiért háború van. Ebben az inspiráció Shankartól nem kérdéses. Megérthető, hogy az egész világ el fog pusztulni. Az összes épület stb. összedől a földrengésekben, mert egy új világra van szükség. Az aranykorban biztosan egy új világ volt. Delhi volt Parisztán, az angyalok földje. Lakshmi és Narayan királysága a Jamuna folyó partjainál volt. Van erről egy kép is. Azt mondják, hogy Lakshmi és Narayan a mennyországhoz tartoznak. Gyerekek, nektek látomásaitok voltak arról, hogy hogyan történt az esküvői ceremóniájuk. Baba átismétli veletek mindezen pontokat. Achcha. Ha nem tudtok a pontokra emlékezni, egyszerűen emlékezzetek Babára. Ha elfelejtitek az Atyát, akkor emlékezzetek a Tanárra. Ugye, biztosan emlékeznétek arra, hogy a Tanát mit tanít? A Tanárra emlékezve, emlékeztek a tudásra is. Az intellektusotokban ott van a célotok is. Emlékezzetek erre, mert ez a ti diákéletetek, ugye? Ti ismeritek az Egyetlent, aki tanít benneteket, aki az Atyátok is. Egy fizikai apa nem tűnik el. Most van egy lokik apátok, a Parlokik Atyátok, és aztán az alokik atyátok. Senki sem emlékszik erre az egyre. Ti kaptok egy örökséget a fizikai apátoktól. Ti arra az egyre emlékeztek egészen a végéig. Amikor elhagyjátok a testeteket, akkor egy másik apához kerültök. Minden születésben, születésről születésre kaptok egy fizikai apát. Az emberek akkor emlékeznek a Parlokik Atyára, amikor szomorúságban és boldogságban vannak. Amikor egy gyermek születik, azt mondják, hogy Isten adta nekik azt a bébit. Miért emlékeznének Prajapita Brahmára? Tőle semmit sem kaptok. Prajapita Brahmát nevezik az alokik atyának. Ti tudjátok, hogy az örökségeteket Shiv Babától kapjátok Brahmán keresztül. Mint ahogyan ti is tanultok, ugyanúgy tanul Brahma is. Ez a szekér vált az eszközzé. Az ő teste a sok születése végén válik szekérré. Ezt a szekeret el kell nevezni. Ez a lemondás korlátlan. A szekér örökre megmarad, de nincs garancia senki mással kapcsolatban. Miközben előre haladnak, azokká válnak, akik elszaladnak az Atyától. Ezt a szekeret kinevezték a Dráma szerint. Őt hívják a „szerencsés szekérnek”. Egyikteket sem nevezik a szerencsés szekérnek. Egyedül őt tekintik a szerencsés szekérnek, akibe az Atya belép, hogy átadja nektek a tudást. Az Atya lehetővé teszi, hogy a megalapítás feladata végbe menjen. Ti nem vagytok szerencsés szekerek. Ti lelkek azokban a szekerekben ültök és tanultok. A lélek tisztává válik, miközben ebben a testben ül. Tehát, ez ennek a testnek a nagyszerűsége, akibe Ő beleül és tanít titeket. Ez az utolsó születés nagyon értékes. Utána a testetek megváltozik, és istenségekké váltok. A tanításokat megkapjátok ezen az öreg testen keresztül. Ti Shiv Babához tartoztok. Tudjátok, hogy a korábbi életetek nem ért egy pennyt sem. Most az életetek font értékűvé válik. A magas státuszt aszerint fogjátok igényelni, hogy most milyen sokat tanultok. Az Atya már elmagyarázta, hogy a legfontosabb dolog az emlékezés zarándoklata. Ezt nevezik Bharat ősi jógájának, amin keresztül tisztátalanból tisztává váltok. Ti mindannyian a mennyország lakóivá váltok. Ugyanakkor a többi attól függ, hogy mennyit tanultok. Most ebben a korlátlan iskolában ültök, és később istenséggé váltok. Megérthetitek, hogy milyen magas státuszt fogtok igényelni, és milyen lesz a minősítésetek. Korábban nem volt semmilyen minősítésünk. Az ördögi utasításokat követtük. Most megkapjuk az isteni utasításokat. Az ördögi utasításokat követve a hanyatlás állapotába kerültünk. Isten utasításait követve a felemelkedés állapotába kerülünk. Egyedül az Egyetlen adja át nekünk Isten utasításait, míg nagyon sokaktól az ördögi utasításokat kapunk. Ti olyan sokaktól kaptok utasításokat: anya, aőa, fiú- és lánytestvérek, tanárok, guruk, stb. Ti most megkapjátok az Egy utasításait. Ez nagyon hasznos lesz ez számotokra 21 születésen át. Ezért követnetek kell ezeket az utasításokat, ugye? Az emelkedett státuszt aszerint igénylitek, hogy mennyire követitek az utasításokat. Ha kevésbé követitek, akkor a státusz, amit kaptok, alacsonyabb szintű lesz. A shrimat Istentől jön. Isten a Magasak közt Legmagasabb, az Egy, aki Krishnát mindenek között a legemelkedettebbé tette. Aztán Ravan tette őt mindenek között a legalacsonyabbá. Az Atya gyönyörűvé, és aztán Ravan csúnyává tesz titeket. Az Atya átadja az örökségeteket. Ő bűntelen. Az istenségek dicséreteként azt éneklik, hogy ők teljesek az összes erénnyel. Teljesen erényesek. A sannyasikat nem lehet teljesen bűntelennek nevezni. Az aranykorban mind a lelkek, mind a testek tiszták. Mindenki ismeri az istenségeket. Mivel ők teljesen bűntelenek, a tökéletes világ mestereivé válnak. Most még nem azok. csak később fogtok Teljesen bűntelenné válni. Az Atya csak az átmeneti korban jön el. A Brahminok megteremtődnek Brahmán keresztül. Mindannyian Brahma gyerekei vagytok. Ő az ük nagyapa. Kérdezzétek meg az embereket: Nem hallottátok Prajapita Brahma nevét? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek teremti meg az új világot Brahmán keresztül, ugye? Tehát ez a Brahmin klán. Később váltok fiú- és lánytestvérekké, Brahma szájon keresztül született teremtésévé. Itt a királyok és királynők nem kérdésesek. A Brahmin klán csak az átmeneti kor rövid időszakában létezik. Sem a Pandaváknak, sem a Kauraváknak nincs királysága. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Annak érdekében, hogy igényeljétek egy emelkedett státusz összes jogát 21 születésre, mondjatok le arról, hogy ördögi utasításokat követtek, és csak Isten utasításait kövessétek. Váljatok teljesen bűntelenné.

2) Miközben a régi testetekben ültök, szívjátok magatokba az Atya tanításait, és váljatok egy istenséggé. Ez most egy nagyon értékes élet. Ebben az életben font értékűvé kell válnotok.

Áldás:
Váljatok egy állandó és könnyű jógivá azzal, hogy megtapasztaljátok az összes kapcsolat együttműködését.

Segítséget venni, vagyis, megtapasztalni az összes különböző kapcsolatot az Atyával minden pillanatban, könnyű jóga. Az Atya kötve van, hogy mindig teljesítse a kapcsolat felelősségét. Az egész ciklus során csak most van az, hogy rendelkeztek az összes kapcsolat bányájával. Ezért, mindig vegyétek az összes kapcsolat segítségét és váljatok egy állandó és könnyű jógivá, mert azok, akik elveszettek maradnak az összes kapcsolat tapasztalatában és eléréseiben, könnyedén képesek arra, hogy az öreg világ atmoszférája felett maradjanak.

Slogen:
Feltöltöttnek maradni az összes erőkkel, a Brahmin forma különlegessége.