05.09.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    15.03.88    Om Shanti     Madhuban


Az új világ képének az alapja a jelenlegi emelkedett Brahmin élet


Ma BapDada, a Világ Teremtője, az Egy, aki megteremti a világ emelkedett szerencséjét, a gyerekeit nézi, akik az emelkedett szerencse képének a megtestesítői. Ti Brahmin lelkek mindannyian a világ emelkedett szerencséjének vagytok a képei. A jövő emelkedett szerencséje tisztán látható a Brahmin életetek képén keresztül. A Brahmin élet mindenegyes emelkedett cselekedete átadja a jövő emelkedett gyümölcsének tapasztalatát. A Brahmin élet emelkedett gondolatai nagyon világossá teszik a jövő emelkedett szanszkaráit. Ezért a jelenlegi Brahmin élet a jövő szerencsés világának a képe. Látva az ilyen gyermekeket, akik a holnap képei, BapDada elégedett. Ti vagytok a kép, és ti vagytok a támasz képmásai is a jövő szerencséjéért. Ti emelkedetté váltok, és csak akkor van az, hogy a világ is emelkedetté válik. Amikor ti repülő állapottal rendelkeztek, a világ is repülő állapottal rendelkezik. Ugyanúgy, ahogy ti Brahmin lelkek végigmentek az állapotokon az időnek megfelelően, hasonló módon a világ is keresztül megy az állapotokon. Amikor a ti állapototok satoprodhan, a világ is satoprodhan. Az az aranykor. Amikor megváltoztok, a világ is megváltozik. Ti vagytok a képmások, akik mind ennek az alapja.

A jelenlegi időben ti egy ilyen emelkedett szerepet játszotok az Atyával. Az egész ciklus során csak most van az, hogy egy különleges, a legemelkedettebb szerepet játsszátok. Együttműködővé váltok az Atyával és teljesítitek minden lélek minden vágyát megszámlálhatatlan születésre. Ti eszközökké váltatok arra, hogy minden léleknek átadjátok a jogot, hogy igényeljék a felszabadulást és az életben való felszabadulást az Atyától. Ti Kamdhenuk vagytok, az egy, aki minden vágyat teljesít, ugyanolyanok, mint az Atya. Ti vagytok azok, akik minden vágyat teljesítetek. Ily módon ti átadjátok minden léleknek a vágyakkal szemben teljesen tudatlannak lenni állapot tapasztalatát, hogy fél cikluson át minden születésben, se azok a lelkek, akik megkapják a felszabadulást, se azok a lelkek, akik elérik az életben való felszabadulást, nem rendelkeznek semmilyen vággyal. Ti nem csak egy születésre teljesítitek a vágyakat, de átadjátok a vágyakkal szemben tudatlannak lenni állapot tapasztalatát megszámlálhatatlan születésre. Ugyanúgy, ahogy az Atya összes kincsestára mindig túlcsorduló a kincsekkel – semmi elérhetetlen dolognak ott nincs neve vagy nyoma –, hasonló módon ti is mindig túlcsordulóak vagytok az összes kincscsel, ugyanúgy, mint az Atya.

Egy Brahmin lélek azt jelenti, aki az összes elérés megtestesítője, egy lélek, aki mindenben teljes. Ugyanúgy, ahogy az Atya mindig a világítótorony és az erőmű, hasonló módon a Brahmin lelkek is egyenlők az Atyával. Ti világítótornyok vagytok. Ezért van az, hogy eszközök vagytok, hogy minden lelket képessé tegyetek arra, hogy elérjék a saját céljukat. Ugyanúgy, ahogy az Atya mindig, minden gondolatban, minden szóban és minden tettben az Adományozó és az Áldások Adományozója, hasonló módon ti Brahmin lelkek is adományozók és az áldások mesteradományozói vagytok. A ti Brahmin életeteknek a képe ilyen? Amikor ti valamiről egy képet festetek, akkor abban megmutatjátok mindenkinek a különlegességeket, ugye? Hasonló módon, ti önmagatokat feltöltöttétek a jelenlegi Brahmin élet képének a különlegességeivel? Ti vagytok mindegyik közül a legnagyobb művészek abban, ahogy megfestitek a saját képeteket. Ahogy a képetek elkészül, a világ képei is megfestésre kerülnek ugyanabban az időben. Rendelkeztek ezzel a tapasztalattal?

Néhány ember megkérdezi: Mi lesz az új világban? Ti vagytok az új világ képe. A jövő világos az életeteken keresztül. Nézzétek meg a jelenlegi képeteket és ellenőrizzétek: A képetek oly módon van megfestve, hogy azt bárki lássa, elégedetté válik az összes időkre? Annak egy olyan képnek kell lennie, hogy még azok is, akik a békétlenség leghalványabb hullámával rendelkeznek, elfelejtsék a békétlenséget és megtapasztalják a béke hullámát, látva a képeteket. Egy lélek, aki az elérés hiányának a megtestesítője, automatikusan elérést tapasztalna. Valaki, aki koldusként jön el, feltöltve menne el, látva a mosolygó arcotokat. Elfelejtenék a könnyeket a tudatban és a szemekben és megtanulnának mosolyogni. Ti azt is elmondjátok Babának, hogy Ő megtanított benneteket arra, hogyan mosolyogjatok, ugye? És így a ti kötelességetek az, hogy megállítsátok őket a sírásban és megtanítsátok őket mosolyogni. A Brahmin élet egy ilyen kép. Mindig legyen az a tudatosság: Mi a támasz, az alap ilyen képmásai vagyunk. Nézzétek meg a fa képét. A Brahminok hol ülnek? Ők az alapnál ülnek, ugye? A Brahmin alap nagyon erőteljes, és ezért ti megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok maradtok fél ciklusra. Ti nem vagytok hétköznapi lelkek. Ti vagytok a támasz, az alap képmásai.

A jelenlegi idő tökéletes állapota a 16 mennyei fokú állapototok alapja az aranykorban. A jelenlegi idő egy utasítása ott az egy királyság támaszának alapja. Ott a teljesség alapja a tudás, az erények és erők kincseivel való jelenlegi teljesség. Jelenleg a test vonzásától való elszakadottság ott egy egészséges test elérésének az alapja. A testetlennek lenni mostani állapot a betegségektől szabadnak lenni, és egy hosszú élettel rendelkezni alapja. Egy gondtalan császárnak lenni mostani élet az állapot elérésének alapjává válik, ahol az élet minden pillanata élvezet. Az a tudat élvezete. Az egy Atyához tartozni és senki máshoz megrázhatatlan és állandó erőfeszítése a lehetőségek elérésének alapjává válik, ami állandó, végtelen, korlátlan és szabad az akadályoktól. A jelenlegi idő kis családja, vagyis BapDadáé, az anya és az atya és a testvérek és nővérek, ott a kis család alapjává válik. Az itteni kapcsolat szanszkarái az egy anyával és atyával arra késztetnek benneteket, hogy megtapasztaljátok a világcsászárt és a világcsászárnőt az egy jövőbeli királyság anyjaként és atyjaként. Ott csak a teljes szeretettel teli család kapcsolata létezik. Függetlenül attól, hogy valaki egy király vagy egy alattvaló, még egy alattvaló is a család tagjának tekinti önmagát. A családon belül ott van a szeretet közelsége. Bár mindenkinek különböző a státusza, a státusz a szereteté, nem a félelemé és a hezitálásé. Ezért ti a jövő képe vagytok, ugye? Ellenőrizzétek mindezt a képeteken. Az emelkedett képetek milyen mértékben van készen? Vagy még mindig vonalakat rajzoltok? Ugye ti okos művészek vagytok?

BapDada folyamatosan azt nézi, hogy ti mindannyian milyen mértékben fejeztétek be a képeteket. Ti senki miatt nem panaszkodhattok, hogy ő nem festett olyan jól és ezért van az, hogy ez ilyen. Nektek a saját képeteket kell megfestenetek. Ti BapDadától megkapjátok az alapanyagokat is. Ebben ugye semmi nem hiányzik? Itt is megtanítjátok az anyagok megvásárlásának és azok használatának a játékát az építkezésben. Minden attól függ, aki azt megépíti. Ő annyit vehet, amennyit akar. Az egytől függ, aki veszi, hogy mennyire képes azt venni. Az egy nyitott piac. BapDada nem számolja, hogy vajon nektek kettőt vagy négyet kell vennetek, és így mindannyian egy nagyon csodálatos képet festettetek, ugye? Mindig gondoljátok azt, hogy ti a jövő szerencséjének vagytok a képe. Minden lépést ebben a tudatosságban tegyetek meg. Mivel szeretők vagytok, együttműködők is vagytok, és mivel együttműködők vagytok, minden lélek megkapja az Atya együttműködését. Az nem úgy van, hogy néhány lélek több együttműködést kap, és mások kevesebb együttműködést kapnak. Nem. Viszonzásképpen az egyért BapDada minden léleknek átadja az együttműködés több milliószoros viszonzását. Minden lélek, aki együttműködő, mindig megkapja az Atya együttműködését és azt folyamatosan meg fogja kapni, miközben Ő itt van. Mivel ti rendelkeztek az Atya együttműködésével, minden feladat már készen van. Ti ezt megtapasztaljátok és folyamatosan meg fogjátok tapasztalni, ahogy előrehaladtok. Semmi nem nehéz, mert az alap a szerencse elérése a Szerencse Adományozójától. Ahol szerencse és áldások vannak, ott semmi nem nehéz. Értitek?

Azok, akik egy nagyon jó képet festettek, biztosan első számot fognak igényelni. Tehát ti mindannyian azok vagytok, akik az első osztály részévé fognak válni, ugye? Csak egy első szám lesz, de sokan lesznek az elő osztályban, ugye? Tehát, hova akartok kerülni? Az első osztály mindenkiért van. Jó valamit tenni, és azt igényelni. BapDada mindenkinek lehetőséget ad, függetlenül attól, hogy ők Bharatwasik vagy dupla külföldiek, mert az eredményt még nem hirdették ki. Néha a jók kijönnek az eredmény előtt, így elvihetitek azt a helyet, ugye? Ezért van az, hogy nektek még mindig van egy lehetőségetek arra, hogy bármit vegyetek, amit akartok. Aztán, fölteszik a táblát, ami azt mondja: Nincs hely, az összes ülés foglalt. Tehát, repüljetek nagyon magasra, ne fussatok, repüljetek! Azok, akik futnak, le fognak maradni, míg azok, akik repülnek, magasra fognak menni. Tehát, folyamatosan repüljetek, és másokat is inspiráljatok a repülésre. Achcha.

Az összes nagy léleknek minden irányban, akik az emelkedett szerencse emelkedett képei; a lelkeknek, akik mindig a támasz képmásaiként tapasztalják meg önmagukat a világ számára; az emelkedett lelkeknek, akik állandóan átadják másoknak az elérések egy megtestesítőjének lenni tapasztalatát a saját tapasztalatukon keresztül, az imádatra méltó Bráhminoknak, akiknek istenségi lelkekké kell válniuk, és akik joggal rendelkeznek ahhoz, hogy igényeljék a több milliószoros szeretetet és együttműködést az Atyától, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Személyes csoporttalálkozó

Mindig rendelkeztek azzal a tapasztalattal, hogy az Atya keze állandóan a fejetek felett van? Az emelkedett utasítások az emelkedett kéz. Tehát, amikor ti minden lépésnél rendelkeztek az Atya kezével, vagyis amikor emelkedett utasításokkal rendelkeztek, akkor az emelkedett feladatok automatikusan végbe mennek az emelkedett utasítások által. A kéz állandó tudatosságával váljatok erőteljessé és folyamatosan mozogjatok előre. Az Atya keze állandóan és könnyedén átadja nektek az előrehaladás tapasztalatát. Ezért mindig őrizzétek meg önmagatoknál ennek az emelkedett szerencsének a tudatosságát minden feladatban, és folyamatosan haladjatok előre. Ti mindig rendelkeztek a kézzel és az állandó győzelemmel is.

Kérdés: Mi a könnyű módja annak, hogy állandóan könnyű jógik legyetek?

Válasz: „Az Atya az én világom.” Rendelkezzetek ezzel a tudatossággal, és könnyű jógivá fogtok válni, mert egész nap az intellektusotok a világ felé vonzódik. Amikor az Atya a világotok, hová menne az intellektusotok? A világ felé megy, az nem menne a dzsungelbe. Tehát, mivel az Atya a világotok, könnyű jógivá fogtok válni. Ellenkező esetben erőfeszítést kell tennetek, hogy eltávolítsátok innen az intellektusotokat, és ott kapcsoljátok össze. Mindig maradjatok elmerültek az Atya szeretetében, és akkor nem lehet Őt elfelejteni. Achcha.

Avyakt BapDada dupla külföldi testvérekkel és nővérekkel találkozik.

A dupla külföldiek nagyon lelkesek a szolgálat elvégzésében, és ezért fejlődtök jól. A külföldi földek nagyon jól fejlődtek a szolgálatban 14 év alatt. Ti előre haladtok, miközben dupla munkát végeztek - lokik és alokik. Az időtöket dupla munkára fordítjátok, és használjátok az intellektusotokat és a fizikai energiátokat is. Ez is az intellektus csodája. A lokik munkátok közben előre haladni a szolgálatban a bátorság egy tevékenysége. BapDada mindig segít az ilyen bátor gyerekeknek minden feladatban. Minél több bátorsággal rendelkeztek, annak megfelelően több milliószoros segítséget kaptok az Atyától. Mindazonáltal jól haladtok előre, miközben eljátsszátok mindkét szerepeteket. BapDada ezt örömmel látja a gyerekeknél. Ugye szabadok vagytok Mayától? Ha yogyuktok vagytok, automatikusan szabadok vagytok Mayától. Ha nem vagytok yogyuktok, nem vagytok szabadok Mayától. Maya is szereti a Brahmin lelkeket. Azok, akik erősek, jól érzik magukat másokkal, akik erősek. Maya erőteljes. Ti is erőteljesek vagytok, így Maya szívesen játszik azokkal, akik erőteljesek. Most már nagyon jól ismeritek Mayát, és azt, hogy néha új formában jön el. A tudásteljesség azt jelenti, ismerni az Atyát, a teremtést és Mayát is. Ha ismeritek a Teremtőt és a teremtést, de nem ismeritek Mayát, akkor nem lehettek tudás teljesek.

Bármikor, bármilyen helyzetben, még akkor is, ha a testetek gyenge vagy nagyobb teher nehezedik a feladatotokra, soha ne váljatok fáradttá a tudatotokban. A test fáradtságának a tudat boldogságával lehet véget vetni. Ugyanakkor, a tudat fáradtsága fokozza a test fáradtságát. Soha ne engedjétek, hogy a tudat fáradttá váljon. Ha elfáradtok, akkor egy másodperc alatt gyertek az Atya világába. Ha megszokjátok, hogy a tudat fáradttá válik, akkor nem lesztek képesek megtapasztalni a Brahmin élet buzgalmát és lelkesedését. Előre haladtok, de nem fogjátok megtapasztalni, hogy az Egy, aki mindenkit mozgat, késztet mozgásra titeket. Olyan lesz, mintha sok kemény munkával haladnátok előre, és amikor valamit kemény munkának tapasztaltok, fáradtság lesz. Tehát, mindig gondoljátok azt: „Karavanhar késztet cselekvésre engem, az Egy, aki mindenkit mozdít, késztet engem is mozgásra.”

Folytassátok a szolgálatot az időtöknek és az energiátoknak megfelelően. A szolgálat soha nem várhat - ha nem ma, akkor holnap meg fog történni. Ha annyit szolgáltok, amennyit csak tudtok, a szívetekkel, és szeretettel a szívetekben, BapDada soha nem fog panaszkodni, hogy ennyit tettetek, de nem annyit. Megkapjátok a „Jól tettétek!” dicséretet. Ha igaz szívvel szolgáltok az időnek és az energiátoknak megfelelően, akkor az Úr örül az őszinte szívnek, és bármilyen feladatotok marad, BapDada valahogy lehetővé teszi, hogy az megtörténjen. Bármilyen szolgálatot kell elvégezni egy adott időben, mindenképpen meg fog történni, nem marad el. BapDada megérinti egyik vagy másik lelket, és együttműködésre készteti azt a lelket a gyermekeivel. A jógi gyerekek a megfelelő időben minden típusú együttműködést megkapnak, de kik kapnak együttműködést? Az igazán szolgálatkészek, igaz szívvel. Tehát, mindannyian gyerekek szolgálatkészek vagytok? Az Úr elégedett velünk: ti ezt megtapasztaljátok, ugye? Achcha.

Áldás:
Maradjatok elmerültek az egy Atya iránti szeretetben, folyamatosan tapasztaljátok meg a felemelkedés állapotát, és váljatok a siker megtestesítőivé.

A szolgálatban és a felemelkedésetek állapotában a siker fő alapja az Atya iránti töretlen szeretet. Ne engedjétek, hogy az egy Atyán kívül mást lássatok: Baba a gondolataitokban, Baba a szavaitokban és Baba társasága a tetteitekben is. Amikor egy lélek, elmerülten a szeretetben, egyetlen szót is mond, akkor a szeretet szavai más lelkeket is a szeretet kötelékébe kötnek. Az egyetlen szó, „Baba” az ilyen lelkektől, akik elmerültek a szeretetben, olyan, mint a varázslat. Ők szellemi varázslókká válnak.

Slogen:
A jógi lélek az, aki befelé fordult és stabil a fény és az erő formájában.