05.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, tegyétek a tisztátalan és piszkos lelkeiteket és testeiteket tisztává azáltal, hogy az Atyára való emlékezésben vagytok azért, mert most a tiszta világba kell mennetek.

Kérdés:
Kik azok a gyermekek, akik megtalálják Istent? Milyen számlát mutat az Atya nektek?

Válasz:
Akik imádatot hajtottak végre a kezdetektől, azokat találja meg Isten. Baba megmutatja nektek a számlát arról, hogy hogyan vagytok az elsők, akik imádatot hajtanak végre. Ezért ti vagytok azok, akik először kapjátok meg Istentől a tudást, és aztán ezen keresztül az új világban uralkodtok a királyságban. Az Atya azt mondja: Fél cikluson keresztül emlékeztetek Rám. Most eljöttem, hogy átadjam nektek az imádatotok gyümölcsét.

Ének:
A Te vonaladban élni és a Te vonaladban meghalni.

Om shanti.
Ti,
Ti, gyermekek hallottátok az éneket. Amikor valaki meghal, akkor egy apánál vesz születést. Tudjátok, hogy lelkek vagytok; a többi kapcsolat a testhez tartozik. Elhagyjátok a testeteket, majd elmentek egy másik apához. Olyan sok fizikai apátok volt. Valójában, eredetileg, a testetlen Atya gyermekei vagytok. Ti, lelkek a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek vagytok a gyermekei. Annak a helynek vagytok a lakói, amit a Nirvána földjének és a béke földjének neveznek. Az Atya is ott lakik. Lejöttök ide, és a fizikai apák gyermekeivé váltok, és elfelejtitek azt az Atyát. Az aranykorban nagyon boldogok maradtok, és éppen ezért elfelejtitek az Atyát, aki ezen a világon túl van. A boldogság idején nem emlékeztek arra az Atyára. A bánatban emlékeztek Rá, és a lelkek emlékeznek Rá. Amikor a fizikai apátokra emlékeztek, akkor az intellektusotok a teste felé megy. Amikor arra a Babára emlékeztek, akkor azt mondjátok „Ó Baba!”. Mindkettő Baba, de a helyes szó „Atya”. Az Egyetlen az Atya, és ez a valaki is egy apa. A lélek a szellemi Atyára emlékszik, és így az intellektus felfelé megy. Az, az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek. Most tudjátok, hogy Baba eljött, és bennünket Magához tartozóvá tett. Az Atya azt mondja: Mindenekelőtt elküldtelek benneteket a mennyországba. Nagyon gazdagok voltatok, és aztán 84 születést vettetek, és a dráma terve szerint mostanra boldogtalanokká váltatok. A dráma szerint ennek az öreg világnak véget kell érnie. Ti, lelkek és a testetek kosztümjei satopradhanok voltak. Aztán az aranykorból ti, lelkek elmentetek az ezüstkorba a testetekkel, és aztán a rézkorba. Ti, lelkek mostanra teljesen tisztátalanná váltatok, és a testetek is tisztátalanná vált. Mint ahogy senki nem szereti a 14 karátos aranyat, mert az megfakul, így ti, lelkek is csúnyává és vaskorivá váltatok. Most hogyan lehetséges, hogy ti, lelkek és a testeitek, amelyek olyan piszkossá váltak, újból tisztává váljanak? Amikor a lelkek tisztává válnak, akkor tiszta testeket kaphatnak. Hogyan történhet az meg? Avval, hogy megfürödnek a Gangeszben? Nem. Az emberek így kiáltanak: Ó Tisztító jöjj el! A lelkek mondják ezt, és így az intellektus az Atya felé irányul, aki túl van. Ó Baba! Nézzétek meg, hogy milyen édes az a fogalom, hogy „Baba”. Csak Bharatban mondják azt „Baba, Baba”. Most lélek tudatossá váltatok, és Babához tartoztok. Baba azt mondja: Elküldtelek benneteket a mennyországba, és új testeket vettetek. Mostanra mivé váltatok? Állandóan ezeknek a dolgoknak kéne bennetek lenni. Csak Babára kellene emlékeznetek. Mindenki emlékszik Rá: Ó Baba, mi lelkek tisztátalanná váltunk! Most gyere és tisztíts meg bennünket! Ez is ott van a dráma része, és ezért kiáltanak. A dráma terve szerint Ő csak akkor jöhet el, amikor az öreg világnak újjá kell válnia. Éppen ezért biztos, hogy az átmeneti korban jön el. Nektek, gyermekeknek hitetek van abban, hogy Baba a legszeretettebb. Azt mondják: Édes, édesebb, legédesebb. Most ki az édes? A világi kapcsolatokban az, az apa, aki születést ad nektek, az édes. Aztán ott van a tanár, akivel tanultok, és akin keresztül egy státuszt igényeltek. Azt mondják, hogy a tudás a bevétel forrása. A gyan a tudás, és a jóga az emlékezés. Senki nem ismeri a korlátlan Atyát. A képeken világosan megmutatják, hogy Shiva Baba hajtja végre a megalapítást Brahmán keresztül. Krishna hogyan taníthatna raja jógát? Raja jógát csak az aranykorért tanítanak, és így az Atyának biztos, hogy azt az átmeneti korban kellett tanítania. Baba alapítja meg az aranykort. Ő azt Brahmán keresztül hajtja végre. Ő Karankaravanhar (az Egyetlen, aki saját maga cselekszik, és másokon keresztül cselekszik.). Azok az emberek Trimurti Brahmáról beszélnek. Azonban Shiva a Magasak közt Legmagasabb. Ez a valaki testi, és az, az Egyetlen testetlen. Csak ez a világ van. Ennek a világnak a ciklusa folyamatosan forog és ismétlődik. A szubtilis régió világának a ciklusára nem emlékeznek. A világ történelme és földrajza ismétlődik. Arra emlékeznek, hogy van az aranykor, az ezüst, a réz és a vaskorok. Biztos, hogy közben szükség van az átmeneti korra. Különben a vaskort ki változtatná aranykorrá? Az Atya csak az átmeneti korban jön el, hogy a pokol lakóit a mennyország lakóivá változtassa. Minél öregebbé válik a világ, annál nagyobb a bánat. Minél tamopradhanabb a lélek, annál több bánatot tapasztal. Az istenségek satopradhanok. Az, az Egyetlen a legmagasabb Hatalmú Isten Atyai Kormány, és Dharamraj is Vele van. Az Atya azt mondja: Ti Shiva templomának a lakói voltatok, és az most egy bordélyház. Tiszták voltatok, és mostanra tisztátalanokká váltatok, és magatokat bűnösöknek nevezitek. A lelkek azt mondják: Én erénynélküli vagyok; nekem semmilyen erényem sincs. Bármerre is mennek, bármilyen templomába az istenségeknek, akkor ezt éneklik előttük. Ezt az Atya előtt kéne mondaniuk. Az Atyát félreteszik, és a testvéreiknek mondják ezt. Azok az istenségek a testvéreitek. A testvéreitektől semmit nem fogtok kapni. Folyamatosan lefelé jöttetek, miközben a testvéreiteket imádtátok. Ti, gyermekek most tudjátok, hogy az Atya eljött, és hogy megkapjuk Tőle az örökségünket. Azonban az emberi lények egyáltalán nem ismerik az Atyát. Azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Néhányan aztán azt mondják, hogy Ő a végtelen fény eleme. Mások azt mondják, hogy Ő túl van néven és formán. Azt mondják, hogy örökkévaló fényformája van, és így hogyan mondhatják azt, hogy Ő túl van néven és formán? Mivel nem ismerik az Atyát, ezért tisztátalanná váltak. A lelkeknek tamopradhanná kellett válniuk. Csak, amikor az Atya eljön, akkor tisztíthat meg mindenkit. Minden lélek az Atyával lakik a testetlen világban. Aztán eljönnek ide, és eljátsszák a sato, rajo és tamo szerepeiket. A lelkek emlékeznek az Atyára. Az Atya eljön, és azt mondja, hogy Brahma testének a támaszát veszi. Ez a valaki a Szerencsés Szekér. Egy szekér nem lehet egy lélek nélkül. Azt mondják, hogy Bhagirath (a Szerencsés Szekér) elhozta a Gangeszt. De az lehetetlen. Azonban egyáltalán semmit sem értenek abból, amit mondanak. Nektek, gyermekeknek elmagyarázásra került, hogy ez a tudás esője. Mi fog történni ezen keresztül? Tisztátalanból tisztává fogtok válni. A Gangesz folyó és a Jamuna folyó az aranykorban is léteznek. Ők azt mondják, hogy Krishna annak idején a Jamuna folyó partjainál játszott. De ilyen dolgok nem történtek. Ő az aranykor hercege, és éppen ezért nagyon nagy gondoskodással adnának neki fenntartást azért, mert ő egy virág. A virágok olyan gyönyörűek. Mindenki eljön és veszi a virágok illatát. A tüskék illatát nem vennék. Most a tüskék világa van. Az Atya eljön, és az erdőt a virágok kertjévé változtatja, és ezért nevezik Őt Babulnathnak, az Egyetlennek, aki a tüskéket virágokká változtatja. Ők a dicséretét éneklik: Baba az, aki a tüskéket virágokká változtatja. Nektek, gyermekeknek nagyon nagy szeretettel kellene lennetek az Atya iránt. Most tudjátok, hogy a korlátlan Atyához tartoztok. Most Vele és a fizikai apátokkal is van kapcsolatotok. Amikor emlékeztek a túl lévő Atyára, akkor tisztává fogtok válni. A lélek tudja, hogy az a valaki a világi apja, míg ez az Egyetlen az, az Atyátok, aki ezen a világon túlról van. Az imádat ösvényén is a lelkek tudják, hogy az a valaki a világi apjuk, és hogy ez az Egyetlen, Isten, az Atya. A lelkek emlékeznek a múlhatatlan Atyára. Senki nem tudja, hogy az, az Atya mikor jön, és mikor alapítja meg a mennyországot. Az Atya eljön, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Éppen ezért biztos, hogy az átmeneti korban jönne. A szentírásokban megírták, hogy minden egyes ciklus időtartama több százezer év, és ez az embereket a teljes sötétségbe tette. Azt mondják, hogy akik nagyon sok imádatot végeznek, azok megtalálják Istent. Éppen ezért, akik a maximum imádatot végzik, azok biztos, hogy elsőnek fogják megtalálni Őt. Baba elmondta nektek a számlátokat. Ti vagytok az elsők, akik imádatot hajtanak végre. Ti vagytok azok, akiknek az Atyától először kellene megkapniuk a tudást, és így aztán az új világban uralkodhattok a királyságban. A korlátlan Atya nektek, gyermekeknek tudást ad. Ebben a nehézség kérdése nem merül fel. Az Atya azt mondja: Fél cikluson keresztül emlékeztetek Rám. A boldogságban senki nem emlékszik Rám. A legvégén, amikor boldogtalanná váltatok, akkor eljövök, és boldoggá teszlek benneteket. Most nagyon nagyszerű emberekké váltok. A miniszterelnöknek és a fő minisztereknek a bungalói (hétvégi házaik) első osztályúak. Minden bútoruk első osztályú lenne. Ti ilyen nagyszerű emberekké váltok: ti váltok istenségekké, a mennyország mestereivé, akiknek isteni erényeik vannak. Ott gyémántokkal és ékszerekkel díszített palotáitok lesznek. A bútoraitok első osztályúak lesznek arannyal beborítva. Ez Rudra tudásának az áldozati tüze. Shivát Rudrának is nevezik. Amikor az imádat véget ér, akkor Isten megteremti Rudra áldozati tüzét. Az aranykorban az áldozati tűz, vagy az imádat kérdése nem merül fel. Csak ebben az időben teremti meg az Atya Rudra tudásának a múlhatatlan áldozati tüzét, és aztán később erre emlékeznek. Az imádat nem folytatódik minden időkben. Ott van az imádat és a tudás. Az imádat az éjszaka, és a tudás a nappal. Az Atya eljön, és elhozza a nappalt. Éppen ezért nektek, gyermekeknek nagyon nagy szeretettel kellene lennetek az Atya iránt. Az Atya a világ mestereivé tesz benneteket. Baba a legszeretettebb. Senki sem olyan szeretetteljes, mint Ő. Fél cikluson keresztül Rá emlékeztetek és azt mondtátok: „Baba gyere, és távolítsd el a bánatunkat.” Az Atya most eljött, és elmagyarázza: Gyermekek, otthon kell maradnotok a családotokkal. Mennyi ideig tartózkodnátok itt Babával? Csak a legfelső lakóhelyen tartózkodhattok Vele; itt nem tartózkodhattok Vele. Itt a tudást kell tanulmányoznotok. Nagyon kevesen vannak, akik tanulmányozzák a tudást. Egy tanulmány egy hangosbeszélőn keresztül történne? A tanár hogyan tenne fel kérdéseket? Hogyan lennétek képesek egy hangosbeszélőnek válaszolni? Ezért ugyanabban az időben csak néhány diákot tanítanak. Sok kollégium van, és mindenkinek vannak vizsgái, és az eredményt kihirdetik. Itt csak az egy Atya tanít titeket. El kéne azt is magyaráznotok, hogy két apátok van: Egy fizikai és az Egyetlen, aki ezen a világon túl van. Az emberek a túl lévő Atyára emlékeznek a bánat idején. Az, az Atya most eljött ide. A Mahabharat háború itt van előttetek. Azok az emberek azt gondolják, hogy Krishna a Mahabharat háború idején jött, de az nem lehetséges. A szegény emberek olyan zavarodottak! Mégis folyamatosan mindig azt mondják, „Krishna, Krishna”. Shiva és Krishna is a legszeretettebbek. Azonban az, az Egyetlen testetlen és ez a valaki fizikai. A testetlen Atya minden lélek Atyja. Mindketten a legszeretettebbek. Krishna is a világ egy mestere. Most eldönthetitek, hogy ki az, aki szeretetre méltóbb. Csak Shiv Baba tesz benneteket ennyire méltókká. Mit tesz Krishna? Az Atya készteti őt arra, hogy azzá váljon. Éppen ezért annak az Atyának nagyobb dicséretének kéne lenni. Az Atya elmagyarázza, hogy ti mind Parvatik vagytok. Shiva a Halhatatlanság Ura elmondja nektek a történetet. Ti mind Arjunák, és mind Draupadik vagytok. Ezt a bűnös világot Ravan királyságának nevezik. Az a bűntelen világ. Ott a bűn kérdése nem merül fel. A testetlen Atya bűnös világot teremtene? A bűnben van a bánat. A sannyasiknak hatha jógájuk van. Az, az izoláció ösvénye. A cselekedetről soha nem lehet lemondani. Az, csak akkor lehetséges, amikor egy lélek különválik a testétől. A cselekedet minden számlája egy anyaméh börtönében kezdődik. Azonban a cselekedetről való lemondásról beszélni helytelen. Sok ember tanulmányozza a hatha jógát, stb. Elmennek és leülnek egy barlangba, és még tűzön is sétálnak. Nagyon sok okkult erejük van. Sok dolgot varázslaton keresztül tesznek felmerültté. Istent még Varázslónak, Ékszerkereskedőnek és Üzletembernek is nevezik. Azonban azokon keresztül, senki nem kaphat felszabadulást, vagy üdvösséget. Egyedül az egy igaz Satguru jön el, és adományoz felszabadulást és üdvösséget mindenkinek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Csak az egy legszeretettebb Atya változtatja meg a tüskéket virágokká. Nagyon nagy szeretettel emlékezzetek Rá. Váljatok illatos virágokká és adjatok mindenkinek boldogságot.

2. Ez a tudás (tanulmány) a bevételetek forrása. Ezen keresztül 21 születésre nagyon nagyszerű emberekké váltok. Éppen ezért ezt nagyon jól tanulmányozzátok, és tanítsatok másokat is. Váljatok lélek tudatossá.

Áldás:
Tegyétek BapDadát a Társatokká, és váljatok könnyű jogikká, akik mindent dupla erővel tesznek.

Amikor bármilyen feladatot végrehajtotok, akkor tegyétek BapDadát a Társatokká, és a munka dupla erővel fog elkészülni. Nagyon könnyen az Ő tudatosságában is lesztek azért, mert bárkire, aki mindig veletek van, arra természetesen emlékeztek. Azáltal, hogy ilyen módon vagytok egy társaságban, és azáltal, hogy az Igazság társaságában vagytok az intellektusotokban, könnyű jógikká fogtok válni. Mivel ilyen erőteljes ez a társaság, ezért minden egyes feladatot dupla erővel fogtok tenni, és megtapasztaljátok a sikert.

Slogen:
Egy maharati az, akit soha nem befolyásol Maya bármilyen külső befolyása.