05.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, lássátok, de mégse lássátok azokat a dolgokat, amiket a fizikai szemetekkel láttok. Távolítsátok el a ragaszkodásotokat azoktól, mert mindennek tűzre kell kapnia.

Kérdés:
Isten kormányának mi az az inkognitó feladata, amiről senki nem tud a világban?

Válasz:
Isten kormánya megtisztítja a lelkeket, és istenségekké teszi őket. Ez egy nagyon inkognitó feladat, amit az emberi lények nem tudnak megérteni. Csak amikor az emberi lények istenségekké válnak, akkor változnak a pokol lakóiból a mennyország lakóivá. A bűnök teljesen megrongálták az emberek jellemét. Most ti elvégzitek azt a szolgálatot, hogy mindenki jellemét emelkedetté tegyétek. Ez a fő feladatotok.

Om shanti.
Megértitek, hogy azzal, hogy azt mondjátok „Om Shanti”, emlékeztek az én eredeti vallására és az otthonotokra, de most nincs arra szükségetek, hogy abban az otthonban üljetek. Mivel az Atya gyermekeivé váltatok, ezért biztosan emlékezni fogtok a mennyországotok örökségére. Amikor azt mondjátok, „Om Shanti”, akkor mindez a tudás belép az intellektusotokba. Én, ez a lélek a béke megtestesítője vagyok. Én az Atya gyermeke vagyok, aki a Béke Óceánja. Az Atya az, aki megteremti a mennyországot, aki minket tisztává és a béke megtestesítőjévé tesz. A tisztaság a fő aspektus. Ott van a tisztátalan világ és a tiszta világ. A tiszta világban nincs egyetlen egy bűn sem. Ebben a tisztátalan világban ott van az öt bűn. Ezért ezt a világot bűnös világnak nevezik. Az a bűntelen világ. Miközben folyamatosan lejöttetek a létrán a bűntelen világból leereszkedtetek a bűnös világba. Az a tiszta világ, ez a tisztátalan világ. Ott van Ráma királysága és Ravan királysága. Néha erre éjszaka és nappalként utalnak. Ott van Brahma nappala és Brahma éjszakája; nappal boldogság van és éjszaka szomorúság. Az éjszaka a körbevándorlásért van. Az nem úgy van, hogy éjszaka vándoroltok, hanem az imádat az, amit vándorlásnak hívnak. Gyerekek, eljöttetek ide, hogy megkapjátok az üdvösséget. Ti, lelkek feltöltöttek vagytok az öt bűn bűnével. Azok közül a fő bűn a kéjvágy bűne. Emiatt a bűn miatt válnak az emberi lények bűnös lelkekké. Ti mind tudjátok, hogy tisztátalanok vagytok, hogy romlottságon keresztül születtetek. A kéjvágy bűne miatt minden minőségetek megrongálódott. Ezért az Atya azt mondja: Győzzétek le a kéjvágynak ezt a bűnét és le fogjátok győzni a világot, és az új világ mesterei lesztek. Belül nagyon boldogoknak kéne lennetek. Amikor az emberi lények tisztátalanná válnak, akkor semmit nem értenek. Nagyon sok a zűrzavar a kéjvágy miatt. Olyan sok a békétlenség és ott van a bánat sírása. Jelenleg miért van a világban a bánat sirása? Azért, mert mindenki bűnös lélek. A bűnök miatt ördögöknek hívják őket. Az Atya most arra késztet benneteket, hogy megértsétek, hogy teljesen olyanok voltatok, mint a kagylók, és egy fillért sem értetek. Azokat a dolgokat, amik nem hasznosak, elégetik a tűzben. Ti, gyerekek most megértitek, hogy ebben a világban nincs semmi hasznos. Minden emberi lény tűzre lobban. Bármit lássatok a fizikai szemetekkel, annak tűzre kell kapnia. A lelkek nem fognak tüzet. Ez olyan, mintha a lelkek biztosítva lennének. A lelkeket valaha is lehet biztosítani? A test az, amit biztosítanak. Nektek, gyerekeknek elmondták, hogy ez egy játék. A lelkek ott fent élnek, messze az öt elemtől. Ennek a világnak minden szertartását az öt elemből készítik el. A lelkeket nem teremtik meg, azok mindig léteznek, ők válnak jótékony lelkekké és bűnös lelkekké. Milyen piszkossá váltak a lelkek az öt bűnön keresztül! Az Atya most eljött, hogy szabaddá tegyen benneteket a bűnök elkövetésétől. Az egész jellemetek megrongálódott a bűnök által. Senki nem tudja, hogy mit értenek jellem alatt. Emlékeznek a Pandavák királyságára és a Kauravák királyságára. Senki még csak azt sem tudja, hogy kik voltak a Pandavák. Megértitek, hogy most ti Isten kormányához tartoztatok. Az Atya eljött, hogy megalapítsa Ráma királyságát. Mit tesz Isten kormánya a jelenlegi időben? Megtisztítja a lelkeket, és istenségekké teszi őket. Máskülönben az istenségek honnan jönnének? Ezt senki nem tudja. Ezért ezt egy inkognitó kormánynak nevezik. Ők is emberek voltak. Így hogyan váltak istenségekké? Ki tette őket istenségekké? Az istenségek a mennyországban léteznek. Ki tette őket a mennyország lakóivá? A mennyország lakóiból a pokol lakóivá váltak, és aztán a pokol lakóiból újból a mennyország lakóivá válnak. Mindezt nem tudtátok. Tehát, hogyan tudhatná ezt bárki más is? Az aranykort hívják mennyországnak, és a vaskort hívják pokolnak. Most megértitek, hogy ez a dráma előre elrendelt. Ez a tanulmány azért van, hogy tisztátalanból tisztává váljatok. A lelkek azok, akik tisztátalanná válnak. Az Atya megtanította nektek a tisztátalanból tisztává válás üzletét. Ha tisztává váltok, akkor el fogtok menni a tiszta világba. Csak, amikor a lelkek tisztává válnak, akkor méltók arra, hogy elmenjenek a mennyországba. Csak az átmeneti korban kapjátok meg ezt a tudást. Megkapjátok a fegyvereket, hogy tisztává váljatok. Csak az egy Babát hívják a Tisztítónak. Neki mondják azt: Tisztíts meg minket! Lakshmi és Narayan a mennyország mesterei voltak. Aztán miközben 84 születést vettek, tisztátalanná váltak. Ennek a valakinek (Krishna) a „csúnya és gyönyörű” (shyam shundar) címet adják, de az emberek nem értik annak a jelentését. Ti Krishnáról is megkapjátok a világos magyarázatot. Ők az egy világot két világgá tették. Valójában csak ez az egy világ van, ami újjá és öreggé válik. A gyerekek először fiatalok, és aztán felnőnek és öreggé válnak. A világ is először új és aztán öreggé válik. Olyan sokat kell ütnötök a fejeteket, hogy magyarázzatok. Ti a saját királyságotokat alapítjátok meg. Ugye ez a valaki is azt megértette? Azzal, hogy mindent megértett, olyan édessé vált. Ki magyarázott neki? Isten. Ez nem háború kérdése. Isten benneteket olyan tudás teljessé és értelmessé tesz. Az emberek elmennek Shiva templomába és meghajtják a fejüket, de egyikük sem tudja, hogy Ő kicsoda, micsoda. Csak azt mondják: Shiva Kashiból az Egyetlen, aki a Világ Mestere, aki elhozta a Gangeszt, de egyáltalán nem értik annak a jelentését. Amikor megpróbáltok nekik magyarázni, akkor azt mondják: Mit magyaráznátok nekünk? Mi tanulmányoztuk a védákat és szentírásokat, stb. Ti, gyerekek ezt sorszám szerint szívjátok magatokba. Akiknek teljesen kő intellektusuk van, azok elfelejtik ezeket a dolgokat. Akiknek most isteni intellektusuk van, azoknak most az a feladatuk, hogy mások intellektusát istenivé tegyék. A kő intellektusúak tevékenysége olyan. Ott vannak a hattyúk és a gólyák. A hattyú soha senkit nem tenne boldogtalanná. A gólyák szomorúságot okoznak. Az ilyeneket hívják ördögöknek. Bennük nincs felismerés. Sok bűnös eljön a centrumokba. Ők történeteket mesélnek arról, hogy tiszták maradnak, de ez egy hazugság. Azt is mondják, hogy a világ hamis... Ez most az átmeneti kor. Olyan nagy a különbség. Akik hazudnak, akik helytelen módon viselkednek, ők azok, akik a harmadik fokozatba akarnak menni. Ott van az első, a második és a harmadik fokozat. Az Atya elmondhatja nektek, hogy kik vannak a harmadik fokozatban. Az Atya elmagyarázza, hogy át kell adnotok a saját tisztaságotok teljes bizonyítékát. Sokan azt mondják, hogy lehetetlenség, hogy ketten együtt éljünk, és tiszták maradjunk. Mivel a jógájuknak semmilyen ereje sincs, ezért néhány gyermek nem tud elmagyarázni egy ilyen könnyű aspektust. Senki nem tudja elmagyarázni nekik, hogy Isten, az Atya tanít minket. Azt mondják, hogy azzal, hogy tisztává váltok, a mennyország mesterei lesztek 21 születésre. Egy hatalmas lottószelvényt nyertek. Ott még több boldogság van. Sok gyerek tiszta házasságban él, és tiszták maradnak. Az istenségek tiszták. Csak az egy Atya tud benneteket tisztátalanból tisztává tenni. A tudást, az imádatot és az érdektelenséget is elmagyarázták nektek. A tudás és az imádat fél és fél, és az érdektelenség az imádat után jön. Többé már nem kell ebben a tisztátalan világban maradnotok. El kell távolítanotok a ruháitokat (a testeteket), és haza kell térnetek. Most, hogy a 84 születés ciklusa teljes, vissza kell mennünk a békénk földjére. Nem szabadna elfelejtenetek az első aspektust, Alfát. Gyerekek, azt is megértitek, hogy ennek a világnak biztosan meg kell semmisülnie. Az Atya megalapítja az új világot. Olyan sokszor eljött, hogy megalapítsa az új világot, és aztán a pokol pusztulása megtörténik. A pokol olyan hatalmas, míg a mennyország olyan parányi. Az új világban egy vallás van. Itt most olyan sok vallás van. Azt írták: A pusztulás Shankaron keresztül történik. Ott kell lennie a sok vallás pusztulásának és az egy vallás megalapításának Brahmán keresztül. Ki teremtette ezt a vallást? Az nem Brahma volt. Brahma tisztátalanból tisztává válik. Velem kapcsolatban nem mondják azt (Shiváról), hogy Én tisztátalanból tisztává válok. Amikor tiszták, akkor Lakshminak és Narayannak hívják őket. Amikor ő tisztátalan, akkor a neve Brahma. Ott van Brahma éjszakája és Brahma nappala. Őt (Shiv Babát) nevezik az örökkévaló Teremtőnek. Akárhogyan is, a lelkek léteznek, így Őt nem lehet a lelkek Teremtőjének nevezni. Őket örökkévalónak nevezik. Az Atya örökkévaló és a lelkek is örökkévalók. Ez a játék is örökkévaló. Ez egy örökkévalóan előre elrendelt dráma. Ti, lelkek megkaptátok a világciklus időtartama elejének, közepének és végének a tudását. Ki adta ezt nektek? Az Atya. Ti az Úrhoz és a Mesterhez tartoztok 21 születésen át, és aztán Ravan királyságában árvákká váltok, és megrongáljátok a saját jellemeteket ezekkel a bűnökkel. Az emberi lények abban hisznek, hogy a pokol és mennyország együtt léteznek ugyanabban az időben. Most mindent nagyon világosan elmagyarázásra kerül nektek, gyerekeknek. Most ti inkognitók vagytok. Mindenféle dolgot leírtak a szentírásokban. A szál teljesen összekuszálódott. Ők az Atyához kiáltanak: Nekünk nincs hasznunk, gyere és tisztíts meg minket és reformáld meg a jellemünket! A ti jellemetek nagymértékben megreformálódott. Ahelyett, hogy megreformálnák a jellemüket, néhányan azt még jobban elrontják. Ezt megmondhatjuk a viselkedésükből. Ma hattyúk és holnap gólyákká válnak. Ez nem vesz időt igénybe számukra. Maya is nagyon inkognitó. Itt semmi nem látható, de ahogy kimennek, minden látható. Elcsodálkoznak, meghallgatják és aztán elfutnak! Olyan nagy erővel buknak el, hogy a csontjaik összetörnek. Ez Indra udvarára, Indraprasthra vonatkozik. Nem tudjátok, hogy kiket nem szabadna elhozni a gyülekezetbe. Azzal, hogy egy kis tudást hallottak, elmennek a mennyországba. A tudást nem lehet megsemmisíteni. Az Atya azt mondja: Most tegyetek erőfeszítést és igényeljetek egy magas státuszt. Ha elmerültök a bűnben, akkor a státuszotok megsemmisül. Most megértitek, hogy ez a ciklus hogyan forog. Nektek, gyerekeknek az intellektusa most olyan nagyon megváltozott! Azonban Maya még mindig becsap benneteket. Teljesen tudatlannak kellene lennetek a vágyakkal szemben. Ha megőriztek ilyen, vagy olyan vágyat, akkor mindent elveszítetek, és egy fillér értékűvé váltok. Maya néhány nagyon jó maharatit becsap ilyen, vagy olyan módon, és így ők nem fognak Baba szívébe mászni. Néhány gyermek még abban sem hezitál, hogy megölje a saját apját. Megsemmisítenék a saját családjukat. Nagyon bűnös lelkek. Ravan arra készteti őket, hogy mindenféle dolgot tegyenek. Irányukban nagyon nagy a nem szeretem érzés. Ez egy ilyen piszkos világ. Soha nem szabadna engednetek, hogy a szívetek ahhoz vonzódjon. Nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy tisztává váljatok. Annak érdekében, hogy megnyerjétek a világ díját, a tisztaság a fő dolog. Olyan sok zűrzavar van a tisztaság miatt. Gandhi is azt mondta: Ó Tisztító, jöjj el! Az Atya azt mondja: A világ történelme és földrajza most újból megismétlődik. Mindenkinek biztosan le kell jönnie, és csak aztán mehetnek mindannyian együtt haza. Az Atya eljött, hogy titeket, mind haza vigyen. Senki nem térhet vissza, mielőtt az Atya eljön. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy védettek legyetek attól, hogy Maya becsapjon benneteket, ne legyen semmilyen vágyatok. Legyetek teljesen tudatlanok a vágyakkal szemben.
2. Annak érdekében, hogy elnyerjétek a világ feletti uralom díját, a tisztaság a fő dolog. Ezért bátorságra van szükségetek ahhoz, hogy tiszták maradjatok. Meg kell reformálnotok a saját jellemeteket.

Áldás:
Legyetek teljesen szabadok a ragaszkodástól, és a kegyelem érzésével és eszköz tudatossággal szolgáljatok.

Jelenleg, amikor minden lélek fáradt és csüggedt és kegyelmet kér, akkor nektek, az Adományozó gyermekeinek kegyelemmel telinek kell lennetek a fiú és lánytestvéreitek iránt. Teljesen mindegy, hogy valaki mennyire rossz, legyetek kegyelemteljesek az iránt a valaki iránt is, és akkor nem lesz bennetek nemszeretem érzés, féltékenység, vagy harag. Amikor a kegyelem érzése felmerül, akkor könnyen vagytok eszköz-tudatossak. Ne ragaszkodásból legyetek kegyelmesek, mivel az igaz kegyelem szabaddá tesz a ragaszkodástól, azért mert abban nincs test-tudatosság.

Slogen:
Másoknak együttműködést adni, azt jelenti, hogy felhalmozni a saját számlátokra.