05.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy átadja nektek, gyerekeknek a béke és boldogság örökségét. Az eredeti vallásotok a béke. Így, többé nem vándoroltok ide-oda békét kutatva.

Kérdés:
Ti, gyerekek hogyan váltok méltókká váltok arra, hogy 21 születésre megmérjenek a korlátlan kincsekkel?

Válasz:
Amikor az Atya eljön, hogy megteremtse az új világot, ti, gyerekek a segítőivé váltok. Mindeneteket érdemes módon használjátok az Atya feladatában.Így, viszonzásként az Atya megmér benneteket korlátlan kincsekben 21 születésre, hogy a gazdagságotok soha ne csökkenjen és soha ne tapasztaljatok szomorúságot vagy időelőtti halált.

Ének:
A szívem köszönetet mond az Egyetlennek, akitől a támaszt kaptam…

Om shanti.
A legédesebb, szellemi gyerekeknek már elmagyarázták az „Om” szó jelentését. Néhányan csak annyit mondanak, hogy „Om”, pedig azt kellene mondaniuk: „Om Shanti”. Az „Om” jelentéseként azt szokták mondani, hogy „Isten vagyok”. Az „Om Shanti” jelentése az: „Én a lélek, a béke megtestesítője vagyok. Én egy lélek vagyok, és ez a testem.” Először a lélek, és aztán a test. A lelkek a béke megtestesítői, és a lakhelyük a béke földje. Az nem úgy van, hogy az emberek igazi békét kapnak, ha elvonulnak az erdőkbe. Csak akkor tapasztaltok igazi békét, amikor hazamentek. Másodsorban az emberek akkor akarnak békét, amikor békétlenség van. Amikor a bánatnak ez a békétlen földje eltűnik, csak utána lesz béke. Ti, gyerekek akkor fogjátok megkapni a béke örökségét. Ott nincs békétlenség sem az otthonotokban, sem a királyságotokban. Azt a béke királyságának nevezik. Itt most ez a békétlenség királysága, mert ez Ravan királysága. Az aranykori királyságot Isten alapítja. Aztán az az ördögök királyságává válik a rézkor kezdete után. Az ördögök soha nem rendelkeznek békével! Otthon, a munkahelyen, sehol sincs más, csak békétlenség körülöttük! Ravan öt bűne békétlenséget terjeszt. Még a tanult és bölcs emberek sem tudják, hogy mit jelent Ravan. Nem értik, miért ölik meg Ravant minden évben. Az arany- és ezüstkorban nem létezik Ravan. Az, az istenségek királysága. Az istenségi királyságot Isten, Baba alapítja meg rajtatok keresztül. Ő ezt nem saját Maga teszi. Ti, legédesebb gyerekek Isten segítői vagytok. Korábban Ravan segítői voltatok. Most Isten eljött, és mindenkinek megváltást ad. Megalapítja a béke, a tisztaság és a boldogság királyságát. Ti, gyerekek most megkapjátok a tudás harmadik szemét. Az arany- és ezüstkorban nem merül fel a szomorúság kérdése. Ott senki nem bánt meg senkit, ott nem fogyasztanak semmilyen tisztátalan ételt. Csak nézzétek meg, hogy itt most az emberek milyen tisztátalan ételeket fogyasztanak! Krishnát úgy ábrázolják, mint akinek olyan nagy szeretete van a tehenek iránt. Ugyanakkor, Krishna nem egy falusi lurkó, aki teheneket legeltet. Nem. Igen nagy különbség van az ottani és az itteni tehenek között. Ott a tehenek satopradhánok és gyönyörűek. Mint ahogyan az istenségek gyönyörűek, ugyanúgy a tehenek is azok. Már attól boldogok voltatok, hogy rájuk néztetek. Az a mennyország, ez pedig a pokol. Mindenki emlékszik a mennyországra. A mennyország és a pokol között akkora a különbség, mint a nappal és az éjszaka között. Éjszaka sötét van, nappal pedig világos. Amikor Brahma nappala van, akkor az Brahma klánjának a nappala is. Korábban ti is a sötét éjszakában voltatok. Ebben az időben ott van az odaadás nagy erőszaka. A nagy lelkek súlyát az emberek megmérik aranyban, mivel ők a szentírások tudósai. Miért van ilyen nagy hatásuk? Baba már elmagyarázta ezt is. Amikor egy új levél jelenik meg a fán, akkor az még satopradhán. Ehhez hasonlóan, amikor új lelkek jönnek le föntről, akkor ők biztosan hatást gyakorolnak egy bizonyos ideig. Az emberek megmérik őket arannyal vagy gyémánttal. Ugyanakkor ezek mind el fognak tűnni. Az emberi lények olyan épületekkel rendelkeznek, amelyek több százezret érnek. Saját magukról is azt hiszik, hogy nagyon gazdagok. Gyerekek, ti megértitek, hogy ez a gazdagság csak rövid ideig fog tartani. Minden porrá fog válni. Lesznek emberek, akiknek a gazdagsága a föld alá kerül, stb. Az Atya megalapítja a mennyországot, és azok, akik erre használják a vagyonukat, arannyal és gyémánttal díszített palotákat fognak kapni 21 születésre. Mindaz, amit a fizikai szemetekkel láttok, beleértve a testeteket is, el fog égni. Ti, gyerekek víziókkal rendelkeztek az isteni látásotokon keresztül. A pusztulás meg fog történni, és utána ott lesz Lakshmi és Narayan királysága. Tudjátok, hogy most újra megalapítjátok a királyságotok szerencséjét. 21 generáción keresztül uralkodtatok, majd elkezdődött Ravan királysága. Most az Atya újra eljött. Az imádat ösvényén mindenki emlékszik az Atyára. Azt mondják, mindenki emlékszik Istenre a szomorúság idején. Az Atya átadja nektek a boldogság örökségét, így később nem lesz szükség arra, hogy emlékezzetek Rá. „Te vagy az Anya és az Atya.” A világi anyának és apának megvannak a saját gyerekeik. Itt ez az e világon túli Anya és Atya. Ti most azért tanultok, hogy Lakshmivá és Narayanná váljatok. Amikor az iskolákban a gyerekek nagyon jól átmennek a vizsgákon, a tanáruk valamilyen díjat kap. Milyen díjat adnátok az Egyetlennek? Őt a gyereketekké teszitek egy varázslattal. Azt mondják, hogy Krishna anyja egy vajgolyót látott Krishna szájában. Krishna az aranykorban született. Ő nem enne vajat, stb.. Ő a világ mestere. Tehát milyen időkre vonatkozik ez? Mostanra, az átmeneti korra. Tudjátok, hogy el fogjátok hagyni a testeteket, és csecsemők lesztek. A világ mesterivé fogtok válni. A két keresztény nemzet egymással harcol és ti, gyerekek megkaparintjátok a vajat. Megkapjátok a királyságot. Azok az emberek arra késztetik Bharat embereit, hogy egymás között harcoljanak, és közben elveszik a vajat. (Oszd meg és uralkodj). Az angol kormány a világ háromnegyedét uralta. Aztán a befolyásuk fokozatosan csökkent. Rajtatok kívül senki nem uralhatja az egész világot. Ti most Isten gyerekei vagytok. Most Brahmand és a világ mestereivé váltok. Brahmand nem azonos a világgal. A szubtilis régióban nincs királyság. Az arany- ezüst- réz-és vaskor ciklusa itt létezik a fizikai világban. A lélek nem megy sehova, amikor a transz állapotában van. Ha a lélek elhagyná a testet, akkor a test meghalna. Mindazok csak víziók. Néhány ember okkult erővel is kaphat víziót oly módon, hogy miközben valahol ülnek, képesek látni egy külföldi Parlamentet. Az isteni látomások kulcsát Baba tartja a kezében. Miközben itt ültök, láthatjátok Londont. Nem szükséges ehhez semmilyen eszközt vásárolni. A víziók az időnek megfelelően egy adott időben láthatók. Az fix a Drámában. Istent úgy ábrázolják, hogy víziót adott Arjunának. A Dráma szerint neki látomást kellett kapnia. Ez is fix. Ez nem valaki nagysága. Mindezek a Dráma szerint történnek. Krishna a világ hercegévé válik, azaz, megkapja a vajat. Senki nem tudja még azt sem, hogy mi a világ és mi Brahmand. A lelkek lakhelye Brahmand. A mostani időben történnek a látomások és a jövés-menés a szubtilis régióba, stb. A szubtilis régiót nem említik a következő 5.000 évben. Az emberek azt mondják: Üdvözlet Brahma istenségnek. Azt is mondják, hogy üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shívának. Tehát Ő a legmagasabb. Őt hívják Istennek. Az istenségek is emberi lények, de ők isteni erényekkel rendelkeznek. Ugyanakkor semmilyen emberi lény nem létezhet 4 vagy 8 karral. Az embereknek az aranykorban is két karjuk van, de ők teljesen tiszták; a tisztátalanságot nem említik. Ott soha nincs időelőtti halál. Tehát, gyerekek, nagyon boldognak kellene lennetek. Én, a lélek ezen a testen keresztül látom Babát. Csak a testet láthatjátok; sem a Legfelső Lélek, sem a lélek nem látható. Ez a lelkek és a Legfelső Lélek megértése kérdése. Isteni látást kaptok, hogy lássátok őket. Amit egy isteni látomásban láttok, azok mindegyike nagynak látszik. A királyság is nagy lesz. A lélek csak egy pont. Semmit nem lehet megérteni egy pontot látva. A lelkek nagyon szubtilisak. Sok orvos próbálta már elkapni a lelket, de senki nem tud megismerni semmit. Ezeket az embereket megmérik arannyal és gyémánttal. Ti születésről születésre multimilliomosokká váltok. Ti nem mutattok be látványos külső dolgokat. Az Atya ebbe a szekérben ül, és hétköznapi módon tanít bennünket. Őt hívják a szerencsés szekérnek (Bhagirath). Az Atya ebben a tisztátalan, öreg szekérben ül, és a magasak közt legmagasabb szolgálatot végzi. Az Atya azt mondja: Nekem nincs saját testem. Én, a Tudás Óceánja, a Szeretet Óceánja, hogyan adhatnám át az örökségeteket? Föntről nem tudom ezt átadni. Inspiráció által kellene tanítanom? Nekem biztosan el kell ide jönnöm ehhez. Az odaadás ösvényén imádati rituálékat visztek véghez értem, és mindannyian szerettek. Az emberek Gandhi és Nehru stb. fényképét is szeretik. A testükre emlékeznek. A lelkek múlhatatlanok, így egy másik születést vesznek. Ugyanakkor az emberek folyamatosan múlandó képmásokra emlékeznek. Ez az imádat dolga! Kegyhelyeket állítanak fel, és oda virágokat, stb., visznek. Az egy emlékmű. Shívának nagyon sok templomot építettek. A legnagyobb emléke Shívának van. Őt dicsérték a Somnath templomban, amit azután Mahmud Guznavi kifosztott. Nagyon nagy gazdagságotok volt! Baba ékszerekkel mér meg benneteket. Én nem mérem magam semmihez. Én nem válok olyan gazdaggá! Titeket teszlek azzá. Lehet, hogy az emberek, akiket arannyal vagy gyémánttal mérnek ma-holnap halottak. Annak semmi haszna nem lesz. Az Atya korlátlan kincsekkel mér meg benneteket olyan módon, hogy mindaz veletek marad 21 születésen át. Ugyanakkor ez csak akkor következik be, ha követitek a shrimatot. Ott nem említik a szomorúságot; ott soha nincs időelőtti halál. Ott senki nem fél a haláltól. Itt az emberek félnek a haláltól, és sírnak. Nagyon boldogok vagytok, hogy odamentek, és hercegekké váltok. Shívát, a Legfelső Lelket Varázslónak, valamint Üzletembernek, és Ékszerésznek is nevezik. Ő megmutatja nektek, hogyan lesztek hercegek. Baba mostanra lezárta a látomások szerepét. Sok kár keletkezett azokon keresztül. Az Atya most megváltást ad a tudáson keresztül. Kezdetekkor elmentek a boldogság földjére. Ez most a szomorúság földje. Ti tudjátok, hogy a lélek önmagába szívja a tudást. Ezért az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek! A jó és a rossz szanszkarák ott vannak a lélekben. Ha a szanszkarák valaki testében lennének, akkor azok is elégnének a test elégetésével. Azt mondjátok: Shív Baba! Mi, lelkek ezeken a testeken keresztül tanulunk. Ez egy új dolog. Shív Baba bennünket, lelkeket tanít. Emlékezzetek erre nagyon szilárdan. Ő az összes lélek Atyja, és mindannyiunk Tanára is. Az Atya saját Maga azt mondja: Nekem nincs saját testem. Én is egy lélek vagyok, de Engem a Legfelső Léleknek hívnak. A lélek az, aki mindent megtesz. A test neve folyamatosan változik. A lélek lélek. Én, a Legfelső Lélek nem veszek újraszületéseket, mint ti. Az én szerepem ebben a Drámában az, hogy belépjek ebbe az egybe, és elmondjam a tudást nektek. Ezért hívják ezt az egyet a szerencsés szekérnek. Őt egy öreg cipőnek is nevezik. Shív Baba egy öreg, hosszú csizmát visel. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe az egybe a sok születése végén. Mindenek előtt ő válik ezzé, és ugyanaz vonatkozik rátok is! Baba azt mondja: Nagyon fiatalok vagytok. Többet kell tanulnotok, mint nekem, és magas státuszt kell igényelnetek. Ugyanakkor Baba velem van, így én újra és újra emlékezem Rá. Baba velem is alszik. De Baba nem tud megölelni engem. Csak titeket tud megölelni. Nagyon szerencsések vagytok. Ti meg tudjátok ölelni azt a testet, amit Shív Baba kölcsön vett. Hogyan tudom én megölelni Őt? Én nem vagyok ilyen szerencsés! Ezért mondják rátok, hogy szerencsés csillagok. A gyerekek mindig szerencsések. Az apa pénzt ad a gyerekének. Tehát, szerencsés csillagok vagytok. Shív Baba azt mondja: Ti szerencsésebbek vagytok, mint én. Tanítalak benneteket, hogy a világ mestereivé tegyelek, de én nem válok azzá. Ti Brahmand mestereivé is váltok. Én csak az isteni látomások kulcsával rendelkezem. Én a Tudás Óceánja vagyok. Benneteket is a tudás óceánjaivá teszlek. Ismeritek az egész ciklust, és a földgolyó uralkodói lesztek; császárok és császárnők. Én nem válok azzá. Amikor az emberek megöregednek, végrendelkeznek, és mindenüket a gyerekeikre hagyják, majd nyugdíjba vonulnak. A korábbi napokban ez így történt. Manapság ragaszkodnak a gyerekeikhez. Az Atya túl innen azt mondja: Én belépek ebbe a testbe, és tüskékből virágokká, valamint a világ mesterivé változtatlak benneteket, gyerekeket. Fél ciklusra örökké boldoggá teszlek titeket, majd elmegyek a visszavonulás állapotába. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. A szannyaszik a szentírás dolgairól beszélnek. Az Atya a Tudás Óceánja. Ő saját maga mondja: A Védák és a szentírások az imádat ösvényéhez tartoznak. Egyedül Én vagyok a Tudás Óceánja. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Bármit láttok a fizikai szemetekkel, beleértve a testeteket is, mind el fog égni. Tehát, használjatok mindent érdemes módon.

2. Tanuljatok, hogy igényeljétek a teljes örökségeteket az Atyától. Mindig tartsátok a szerencséteket a tudatosságotokban, és váljatok Brahmand és a világ mestereivé.

Áldás:
Váljatok a világ meghódítóivá azzal, hogy szabaddá váltok Maya királyi formájának bármilyen kötésétől.

Az én erőfeszítésem, az én szándékom, az én szolgálatom, az én érintésem, az én erényeim jók; a döntést hozó erőm nagyon jó. Az „enyémnek” ez a tudatossága Maya egy királyi formája. Maya olyan varázslatot hajt végre, hogy ő még a „Tiéd”-et is az „enyém”-vé teszi, és így most váljatok szabaddá minden ilyen kötéstől, és formáljatok egy kapcsolatot az egy Atyával, és Maya legyőzőivé fogtok válni. Csak azok válnak a világ meghódítóivá, akik Maya legyőzői. Ők könnyedén és automatikus használják az 1 msp utasítását, hogy testetlenné váljanak.

Slogen:
Egy világ átalakító az, aki átalakítja bárki negatívitását pozitívvá.