05.11.23    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    10.03.96    Om Shanti     Madhuban


A karmatit állapot tapasztalata azzal, hogy tudatában maradtok Karanharnak és Karavanharnak


Ma a Jótevő Atya a jótevő gyermekeit nézi, akik a társai. Minden gyermek elfoglalt a világ haszna feladatában nagy és mély szeretettel. Látva az ilyen társakat, BapDada állandóan a dalt énekli: Csodálatos, társgyermekeim, csodálatos! Ti mindannyian szintén folyamatosan a csodálatos, csodálatos dalt éneklitek, ugye? Ma BapDada látta a szolgálat sebességét mindenhol. Ezzel együtt látta mindenki önmagáért tett erőfeszítése sebességét is. Így BapDada mit láthatott a szolgálat sebességében és az én iránti erőfeszítésben? Tudjátok? A szolgálat sebessége intenzív? Vagy az én iránti erőfeszítés sebessége intenzív? Melyik gyorsabb? Meg van a kettő közötti egyensúly? Rendelkeztek ezzel az egyensúllyal? Így a világátalakító lelkek és az elemek mikor fogják megkapni az áldásokat? Mert csak, amikor ti ezzel az egyensúllyal rendelkeztek, fogják mások megkapni az áldásokat, amiket megkaptatok. Így miért van ott ez a különbség? Titeket minek neveznek? Karmajógik vagytok, vagy csak jógik? Kik vagytok? Ugye karmajógik vagytok? Biztosak vagytok ebben? Tehát, mi a szolgálat? Az karma, ugye? Amikor végrehajtotok bármilyen tettet, amikor beszéltek, vagy drishtit adtok, amikor kurzust tartotok, vagy magyaráztok a múzeumokban, ezek mind emelkedett tettek, vagyis szolgálat. Így karmajóginak lenni azt jelenti, rendelkezni a jóga egyensúlyával a karma végrehajtásának idején. Ugyanakkor, ti magatok azt mondjátok, hogy az egyensúly csökken. Mi az oka annak, hogy az egyensúly csökken? Ti ezt is nagyon jól tudjátok. Ez nem egy új dolog, ez nagyon régi. BapDada azt is látta, hogy annak érdekében, hogy fenntartsátok az egyensúlyt a szolgálat és a karma és az én iránti erőfeszítés között, vagyis a jógáért, nektek különösen emlékeznetek kell egy szóra. Mi az az egy szó? Az Atya Karavanhar (az Egy, aki inspirál és valamit elvégez másokon keresztül), és én, a lélek nem ez és ez vagyok, de én a lélek karanhar vagyok (az egy, aki valamit megtesz). Ezért az egy szó, Karankaravanhar, tesz képessé benneteket arra, hogy könnyedén rendelkezzetek ezzel az egyensúllyal. Mi az oka annak, hogy az egyensúly, vagy az én iránti erőfeszítés sebessége csökken? Ahelyett, hogy rendelkeznétek a karanhar tudatossággal, azt gondoljátok: „Ezt én teszem”. Ahelyett, hogy karanhar lennétek, önmagatokat karavanharnak tartjátok és azt gondoljátok: Én teszem ezt. Tehát, bármilyen típusú Maya is jöjjön, melyik kapun jön keresztül? Ti már ismeritek Maya legegyszerűbb kapuját, ami az „én”. Még nem teljesen zártátok be ezt a kaput. Csak oly módon zártátok be, hogy Maya könnyedén kinyitja és belép azon keresztül. Ha karanhar lennétek, biztosan emlékeznétek az Egyre, aki arra inspirál benneteket, hogy azt megtegyétek. „Én teszem ezt, de az Atya az, aki engem arra inspirál, hogy ezt megtegyem.” Karavanhar nélkül nem válhattok karanharrá. Szükségetek van a Karavanhar tudatosságára dupla módon. Az egyik az Atya, Karavanhar és másodsorban én, a lélek vagyok az, aki cselekedeteket hajtok végre ezeken a fizikai szerveken keresztül. Ezen keresztül, miközben cselekedeteket hajtotok végre, az nem fog befolyásolni jó vagy helytelen módon. Ezt ismerik a karmatit állapotként.

Mi mindannyitok célja? Ti ugye karmatitté kívántok válni? Vagy azt gondoljátok: Nem számít, ha a karma egy kis kötése megmarad? Annak meg szabadna maradnia vagy nem? Karmatitté kívántok válni? Az Atya iránti szeretet jele, hogy karmatitté váltok. Ezért karavanharként hajtsátok végre a cselekedeteket. Hajtsátok végre a cselekedeteket és tegyétek képessé a tettek megtörténtét: Az ne úgy legyen, hogy a fizikai szervek késztetnek benneteket arra, hogy cselekedjetek, de ti késztessétek a fizikai szerveket arra, hogy végrehajtsák a tetteket. Engedjétek, hogy a tettek megtörténjenek, miközben teljesen elszakadottak vagytok. Engedjétek, hogy ez a tudatosság felmerüljön és ne legyen elmerült. Amikor ezzel elmerült formában rendelkeztek, akkor ahelyett, hogy karavanhar lennétek, néha a szervek befolyásolnak titeket, ami a tudat, az intellektus és a szanszkarák. Mi ennek az oka? „Én, a lélek karavanhar vagyok. Én vagyok a mester. Én egy különleges mindenható hatalmú lélek vagyok.” Ez a tudatosság késztet benneteket arra, hogy egy mesternek lenni tudatosságával rendelkezzetek. Máskülönben néha a tudat ural benneteket és néha ti uraljátok a tudatot. Ezért van az, hogy nem vagytok képesek arra, hogy állandóan a „Manmanabhav” állapottal rendelkezzetek természetes módon. Én tejesen elszakadott vagyok. Nemcsak elszakadott vagyok, de mester is vagyok. Amikor emlékszem az Atyára, én egy gyermek vagyok, és amikor én, a lélek vagyok, aki képessé teszem a tettek megtörténtét, én a mester vagyok. Ti nem gyakoroljátok, hogy ekkora figyelmet fordítsatok erre. Ti nagyon elfoglaltak vagytok a szolgálatban, de mi a célotok? Ez azért van, hogy szolgálókká váljatok, vagy karmatitté váljatok? Vagy ti mindkettővé fogtok válni ugyanabban az időben? Rendelkeztek ezzel a szilárd gyakorlattal? Képesek vagytok arra, hogy ezt gyakoroljátok egy rövid időre? Képesek vagytok arra, hogy elszakadottá váljatok, vagy annyira ragaszkodóvá váltatok, hogy időre van szükségetek arra, hogy elszakadottá váljatok? Képesek vagytok arra, hogy elszakadjatok? Mennyi idő alatt vagytok képesek arra, hogy elszakadottá váljatok? Öt percet, egy percet vagy egy másodpercet akartok? Képesek vagytok arra, hogy egy másodperc alatt elszakadottá váljatok?

Pandavák, képesek vagytok arra, hogy teljesen elszakadjatok egy másodperc alatt? Én a lélek, a mester különálló vagyok a fizikai szervektől, a munkásoktól. Nektek ezzel a gyakorlattal kellene rendelkeznetek, amikor csak akarjátok. Achcha. Most egy másodperc alatt váljatok elszakadottá és szeretővé az Atyával. Legyen ilyen erőteljes gyakorlat: Én elszakadott vagyok. Ezek a fizikai szervek a társaim. Ők a társaim, miközben cselekedeteket hajtok végre, de én szerető és elszakadott vagyok. Most ezt gyakoroljátok egy másodperc alatt. (Baba arra késztette őket, hogy elvégezzék a gyakorlatot) Ez könnyű vagy nehéz? Ha ez könnyű, akkor az egész nap folyamán, miközben cselekedtek, engedjétek, hogy ez a tudatosság felmerüljön és könnyedén képesek lesztek megtapasztalni a karmatit állapotot. Képesek vagytok abbahagyni a szolgálatot vagy a cselekedetek végrehajtását? Azt abbahagynátok? Nektek azt meg kell tennetek. Akár leülni tapasyában is egy cselekedet végrehajtása. Tehát nem maradhattok meg anélkül, hogy cselekednétek vagy szolgálatot végeznétek. Valójában nem szabadna anélkül maradnotok, mert nagyon kevés idővel rendelkeztek és még sok szolgálatot kell elvégezni. A szolgálat formája megváltozott. Ugyanakkor még most is sok lélek panaszkodik. Ezért van az, hogy nektek rendelkeznetek kell a szolgálat és az én iránti erőfeszítés egyensúlyával. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy mivel elfoglaltak voltatok a szolgálatban, az én iránti erőfeszítés hiányzott. Nem. Valójában, miközben szolgálatok, még több figyelmet kell fordítanotok az én iránti erőfeszítésre, mert Mayának sok margója van sok módszerrel, hogy eljöjjön hozzátok, miközben szolgáltok. Lehet, hogy azt szolgálatnak nevezitek, de valójában az a ti saját önzőségetek. Ti azt kívánjátok, hogy előrehaladásra késztessétek önmagatokat, de miközben előre haladtok, nem szabadna elfelejtenetek az egyensúlyt, mert a szolgálatban ott van a természet és a kapcsolatok kiterjedése és Maya is keresi a lehetőséget. Amikor az egyensúlyotok csökken, akárcsak egy kicsit is, Maya sok új formát ölt. Nem ugyanabban a régi formában jönne el hozzátok. Ő eljönne hozzátok új formákban, az új szituációk és új kapcsolatok formájában. Ha BapDada szabaddá tenne benneteket a szolgálat elvégzésétől és arra késztetne, hogy valahol csak üljetek egy hónapon át vagy tizenöt napig, karmatittá válnátok? Ha egy hónapot kapnátok, hogy ne tegyetek semmit, csak maradjatok ülve és végezzetek tapasyát és csak egyszer főzzetek, képesek lennétek karmatitté válni? Nem lennétek képesek karmatittá válni?

Ha nem rendelkeztek az egyensúly megtartásának gyakorlatával, akkor nem beszélve csak egy hónapról, ha akár két hónapig kellene ülnötök, lehet, hogy a test ülne, de a tudat nem lenne képes ülni. Nektek a tudatot kell leültetnetek, nem a testet. A testtel együtt a tudatot is le kell ültetnetek. „Csak ülj le. Te és én, és senki más.” Képesek lennétek arra, hogy egy ilyen tapasyával rendelkezzetek egy hónapon át? Vagy a szolgálatra emlékeznétek? BapDada és a dráma folyamatosan megmutatja nektek, hogy a szolgálatnak növekednie kell napról napra. Így hogyan tudnátok leülni? Amikor összehasonlítjátok a szolgálatot, amit a múlt évben végeztetek azzal, ami ebben az évben történik, az csökkent vagy növekedett? Az növekedett, ugye? A tudatos vágyatok ellenére is meg vagytok kötve a szolgálatban. Ugyanakkor azzal, hogy egyensúllyal rendelkeztek, ahelyett, hogy az a szolgálat kötése lenne, ott lenne a szolgálat kapcsolata, nem egy kötés, ugyanúgy, ahogy a lokik kapcsolatban megértitek, hogy vannak karmikus kötések és ott vannak a szolgálat kötései is. Aztán nem tapasztalnátok semmilyen kötést, az csak a szolgálat édes kapcsolata lenne. Tehát, mire fogtok figyelmet fordítani? A szolgálat és az én iránti erőfeszítés egyensúlyára. Ne menjetek a szolgálat extrémitásaiba. Az nem úgy van, „csak nekem kell ezt megtennem, csak én tudom ezt megtenni”. Nem. Az egy, aki inspirál, inspirál benneteket arra, hogy ezt megtegyétek, és ti csak eszközök vagytok, aki karanhar, az, aki elvégzi.

Tehát, miközben felelősséggel rendelkeztek, kevésbé lesztek fáradtak. Néhány gyermek azt mondja: Én sok szolgálatot végzek és fáradt vagyok és a fejem is nehézzé vált. Ahelyett, hogy a fejetek nehézzé válnak, Karavanhar Baba nagyon jó masszást fog adni és a fejetek még frissebbé válik. Ti nem fogtok semmilyen fáradtságot tapasztalni és extra energiával fogtok rendelkezni. Amikor a test képes arra, hogy energiát kapjon a tudomány orvosságától, akkor a lélek ne lenne képes arra, hogy energiát kapjon, amikor az Atyára emlékszik? Amikor az energia eljön a lélekhez, az automatikusan befolyásolja a testet is. Ugye rendelkeztek ezzel a tapasztalattal? Néha rendelkeztek ezzel a tapasztalattal, aztán miközben előre haladtok, néha megváltoztatjátok az irányotokat és többé nem rendelkeztek semmi tudatosságával. Amikor boldogtalanság van, vagy a fejetek nehézzé válik, akkor váljatok tudatossá és gondolkozzatok el: Mi történt? Ez miért történt? Ezért egyszerűen emlékezzetek erre a két szóra, Karanhar és karavanhar. Ez könnyű vagy nehéz? Mondjátok, ha ji. Achcha.

Megteremtettétek a kilencszázezer népességet? Mennyit teremtettetek a külföldi földeken? Megteremtettétek a kilencszázezret? Ilyen sokakat teremtettetek Bharatban? Még nem. Tehát nem engeditek, hogy a befejezés tűje tovább haladjon. Ezért őrizzétek meg az egyensúlyt. Ez a Gyémánt Jubileum éve és így végezzetek sok szolgálatot. Ugyanakkor végezzetek szolgálatot úgy, hogy közben megtartjátok az egyensúlyt és az alattvalók nagyon gyorsan meg fognak teremtődni. Az nem fog semmilyen időt igénybe venni. Az anyag, az elemek, mind nagyon fáradttá váltak és a lelkek is elkeseredettek. Kire emlékeznek, amikor elkeseredettek? Istenre, az Atyára emlékeznek. Ugyanakkor mivel nem rendelkeznek a teljes bemutatásával, sokkal többet emlékeznek rátok, istenségekre. Tehát nem vagytok képesek hallani az elkeseredett lelkek hívását? Képesek vagytok arra, hogy ezt halljátok, vagy csak önmagatokkal vagytok elfoglaltak? Ugye kegyelem teljesek vagytok? Minek hívjátok az Atyát? Kegyelemteljes. Minden vallásban az emberek kegyelmet kérnek. Ők biztosan ezt kérik. Lehet, hogy nem mindannyian kérnek boldogságot, de mindannyian kegyelmet akarnak. Tehát, ki fogja ezt átadni nekik? Ugye adományozók vagytok? Vagy azok vagytok, akik vesztek? Ti azok vagytok, akik kaptok és aztán másoknak adtok. Ti vagytok az Adományozó gyermekei. Ezért váljatok kegyelemteljessé a nővéreitekkel és testvéreitekkel és amikor szolgálatot végeztek, miközben kegyelem teljesek vagytok, automatikusan ott lesz egy eszköznek lenni érzése. Nem számít, hogy valaki milyen rossz, ha kegyelemmel rendelkeztek azon lélek iránt, soha nem fogtok semmilyen nem szeretem érzéssel, féltékenységgel vagy haraggal rendelkezni azon lélek iránt. A kegyelem érzése könnyedén elhozza egy eszköznek lenni érzését is. Ugyanakkor az a kegyelem ne önzésen alapuljon, de legyen igaz kegyelem. Ott a kegyelem, ami a saját motivációtokon alapszik. Belülről lehet, hogy ragaszkodtok egy bizonyos lélekhez, de azt gondoljátok, hogy kegyelmesek vagytok azon lélek iránt. Ezért az egy önző kegyelem, nem egy igaz kegyelem. Nem lehet semmilyen ragaszkodás, nem lehet test tudatosság az igaz kegyelemben. A léleknek van kegyelme egy másik lélek iránt. Akkor nem lehet semmilyen test tudatosság vagy semmilyen fizikai vonzás neve vagy nyoma. Néhányan ragaszkodnak egy testhez, néhányan ragaszkodnak valaki erényeihez vagy különlegességeihez. Ugyanakkor ki adta nekik azokat a különlegességeket vagy erényeket? Nem számít, hogy egy lélek milyen nagyszerű, ő még mindig az Atyától vesz. Ti is az Atyától vesztek, az nem a tiétek, az Atya adta azt nektek. Tehát miért ne vennétek közvetlen módon az Adományozótól? Ezért mondják azt, hogy nem szabad önző kegyelemnek lennie. Sok gyermek sok csalfaságot mutat. Az a saját önző motivációjuk és mégis azt mondják, hogy kegyelmet éreznek valaki iránt, hogy ők nem éreznek semmi mást csak kegyelmet. Ugyanakkor, most ellenőrizzétek: Önző kegyelem van bennetek? Olyan kegyelemmel rendelkeztek, ami szabad a ragaszkodástól? Az nem olyan kegyelem, ami az ideiglenes elérésekért van, ugye? Aztán azt mondanátok: Ő nagyon jó és ezért van egy kis... Nektek nem megengedett, hogy akárcsak egy kicsit is rendelkezzetek azzal az érzéssel. Ha karmatitté akartok válni, akkor ezek mind akadályok. Ezek a dolgok mind test tudatossá tesznek benneteket. Lehet, hogy ők jók, de ki tette őket azzá? Önmagatokba szívhatjátok a jóságukat, de ne váljatok befolyásolttá a jóságuk által. Legyetek elszakadottak és maradjatok szeretők az Atyával. Azok, akik az Atya által szeretettek, állandóan védettek. Értitek?

Ha növelitek a szolgálatot és azt növelnetek kell, akkor a megalapítást közel akarjátok hozni vagy nem? Ki fogja azt közel hozni? Az Atya fogja azt közel hozni? Ti mindannyian fogjátok azt benneteket hozni? Ti társak vagytok, ugye? Nélkületek, gyerekek, a társak nélkül az Atya egyedül semmit nem tud tenni. Ha az Atya valamit el akar magyarázni, vennie kell egy test támaszát. Vagy tud egy test támasza nélkül beszélni? Függetlenül attól, hogy az autó öreg vagy jó, annak a támaszát kell vennie. Ő semmit nem tud tenni a támasz nélkül. Csak, amikor Brahma Atya támaszát vette, volt az, hogy Brahminokká váltatok. Titeket Brahma kumaroknak hívnak és nem Shív kumaroknak. A testetlen Atyának a test támaszát kell vennie. Ugyanúgy, ahogy vette a testi Brahma támaszát, most képes lenne arra, hogy fenntartást adjon nektek anélkül, hogy Brahma avyakt, angyali formájának a támaszát venné? Függetlenül attól, hogy a testi forma vagy az angyali forma támaszát veszi, Neki vennie kell a lélek támaszát és társaságát. Valójában Ő a Mindenható Hatalom, és így, ha egy varázsló vagy egy mágus képes arra, hogy bemutasson egy múlandó trükköt egy másodperc alatt, a Mindenható Hatalom ne tudná megtenni azt, amit Ő akar? Képes lenne ezt megtenni? Képes lenne elhozni a pusztulást, amikor akarja? Ő azt maga el tudja hozni? Baba egyedül semmit nem tud tenni. Bár lehet, hogy Ő a Mindenható Hatalom, Ő kötve van hozzátok, társakhoz, mindannyitokhoz. Ezért az Atyának olyan nagy a szeretete mindannyitok iránt. Ha Ő akarná, meg tudná tenni, de azt nem teszi meg. Ne tudna inteni a varázspálcájával? Ugyanakkor az Atya azt mondja: Ki igényelné a királyság jogát? Az Atya igényelné ezt a jogot? Ti fogtok ezzé válni. Még akkor is, ha véghez vinné a megalapítást és elhozná a pusztulást, ki fog uralkodni? Képes lenne bármit is megtenni nélkületek? Ezért az Atyának karmateetté kell tennie mindannyitokat. Nektek ezzé kell válnotok, vagy az Atyának erőszakkal kellene benneteket ezzé tennie? Az Atyának ezzé kell tennie titeket és nektek, mindannyitoknak ezzé kell válnotok. Ez az édes Dráma. Ti ugye élvezitek a Drámát, vagy néha elkeseredetté váltok és azt gondoljátok: Mi lett megteremtve? Úgy gondoljátok, hogy annak meg kellene változnia? Az Atya is azt mondja: Ez az előre elrendelt Dráma, ezt nem lehet megváltoztatni. Annak ismétlődnie kell, de az nem változhat meg. A Drámán belül ez a ti utolsó születésetek rendelkezik minden erővel. Ez ott van a Drámában, de ebben az utolsó emelkedett Brahmin születésben van az, hogy sok erőt kaptatok. Az Atya azokat átadta nektek és ezért ti rendelkeztek ezzel az akaraterővel. Tehát mire fogtok emlékezni? Melyik szóra fogtok emlékezni? Karankaravanhar. Biztosak vagytok ebben? Vagy ezt elfelejtitek, amikor felszálltok a repülőgépre? Ne felejtsétek el.

Most újból stabilizáljátok önmagatokat. Rendelkezzetek a test kötésén túl lenni karmateet állapottal. Lehet, hogy azok vagytok, akik inspirálják a tettek végrehajtását, de maradjatok elszakadottak. Ti lehet, hogy mindent láttok, lehet, hogy beszéltek, de ezt tegyétek úgy, hogy közben elszakadottak vagytok, ti vagytok a mester és egy lélek, akit az Atya eszközzé tett. Újból stabilizáljátok a tudatotokat és az intellektusotokat ebben a tudatosságban. (gyakorlat) Achcha

A szolgálatkész lelkeknek mindenhol, akik állandóan megtartják a szolgálat elvégzése iránti lelkesedést és buzgalmat, az üdvösséggel teli lelkeknek, akik állandóan fenntartják a szolgálat elvégzésének és az én iránti erőfeszítés megtételének az egyensúlyát, a különleges lelkeknek, akik állandóan önzetlen kegyelemmel rendelkeznek, akik igaz kegyelemmel rendelkeznek minden lélek iránt, az intenzív erőfeszítés tévő lelkeknek, akik állandóan szabaddá teszik önmagukat a karmikus kötésektől és a sok királyi kötéstől egy másodperc alatt, az ilyen lelkeknek BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Tapasztaljátok meg az Atya segítségét és áldásait azáltal, hogy szófogadók vagytok és váljatok a siker megtestesítőivé.

Az Atya utasítása az: „Egyedül Rám emlékezzetek!” Az egyetlen Atya a ti világotok, ezért ne legyen semmi a szívetekben az Atyán kívül. Egy irány, egy erő, egy támasz... ahol az Egy van, ott minden feladatban siker van. Egy ilyen léleknek könnyű legyőzni minden helyzetet. Azok a gyermekek, akik szófogadók és követik az Atya utasításait, megkapják az áldását és így még valami nehéz is könnyűvé válik.

Slogen:
Legyetek tudatában az új Brahmin életeteknek és semmilyen régi szanszkara nem tud felmerülni.