05.12.18       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez az előre elrendelt örökkévaló dráma. Minden egyes színész cselekedete fix ebben a drámában. Senki nem kaphat örökkévaló felszabadulást (moksha).

Kérdés:
Shiv Baba testetlen, akkor miért lép be egy testbe? Milyen munkát végez és milyen munkát nem végez?

Válasz:
Baba azt mondja: Gyermekek, Én belépek ebbe a testbe csak azért, hogy elmondjam nektek a murlit. Én csak azt a munkát végzem, hogy elmondom a murlit. Én nem jövök ide azért, hogy egyek és igyak. Én eljöttem ide azért, hogy átadjam nektek az új királyságot, de ennek a valakinek a lelke az, aki mindent megízlel.

Ének:
Hagyd el az égen a trónod, és gyere le a földre.

Om Shanti.
Csak az énekek azok, amikkel kapcsolatban az a gondunk, hogy lejátszásra kerüljenek. Az égen nincsen trón. Az űrt nevezik az égnek. De az égben nincsen trón és a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek sem az égben a trónon lakik. Az Atya nektek, gyermekeknek elmagyarázza: Én Legfelső Lélek, a Legfelső Atya és ti, gyermekek, ti, lelkek is a napon, a holdon és a csillagokon túl laktok, és azt a helyet nevezik a testetlen világnak. Mint ahogy az égen ott vannak a Nap a Hold és a csillagok, ugyanilyen módon a lelkek egy fa alakjában, a nagy elemben laknak. Mint ahogy a csillagok az égen függnek, és semmi támaszuk nincs, hasonló módon mi, lelkek és az Atya, a Legfelső Lélek a nagy elemben laknak. Mi is olyanok vagyunk, mint a csillagok: A Tudás Napja, a tudás holdja és a tudás csillagai. Az elmagyarázásra került, hogy amikor nagyon nagy a bánat, akkor Én eljövök. Az öreget biztos, hogy újjá kell tenni. Csak az öreg világban van bánat. A vaskorban nagyon sok a bánat. A mennyországban semmi más nincs csak boldogság. Nekem el kell jönnöm, hogy újból könnyű tudást, könnyű Raja jógát tanítsak nektek. Mindenki utánam kiált: Gyere el! Ők nem mondják Krishnának: Hagyd el a trónod, és gyere le ide. Az a szó, hogy trón, nem illik Krishnához. Ő egy herceg volt. Egy trónról akkor beszélhettek, amikor egy trónt megkap valaki. Igen, egy apa a kicsi gyermekét az ölébe, vagy maga mellé ültetheti. Az Atya elmagyarázza: A lelkek a testetlen világban csak olyanok, mint a csillagok, és aztán sorszám szerint lejönnek ide. Ők mutatják a csillagok hullását. A lelkek is onnan lejönnek és közvetlenül belépnek egy anyaméhbe. Ezt nagyon jól jegyezzétek le: Minden egyes léleknek, keresztül kell mennie a sato, rajo és tamo állapotokon. Ugyanaz vonatkozik Lakshmira és Narayanra is, akik először jönnek. Nekik is keresztül kell menniük a sato, rajo állapotokon és avval, hogy újra-születéseket vesznek, elérik a tamopradhan állapotukat. Ugyanez vonatkozik mindenkire. Senki nem térhet haza. Amikor Ábrahám és Buddha eljönnek, akkor nekik is keresztül kell menniük, a sato, rajo és tamo állapotokon: Újra-születést kell venniük. A vallásalapítók a rézkorban jönnek. Ők a születésüket ott kezdik, és utána tamopradhanná kell válniuk. Most kiadhat nekik üdvösséget? Csak az egy Shiva az Üdvösség Adományozója. Ő azt mondja: Nekem el kell jönnöm, hogy mindenkinek üdvösséget adományozzak. Senki más nem végezheti el azt a munkát, amit Én végzek. Én megalapítom az istenségi vallást. Én raja jógát tanítok nektek. Én vagyok a Felszabadulás és az Üdvösség Adományozója. Visszaviszlek titeket, akkor, amikor tisztává váltatok. Üdvösséget is adományozok nektek. Veletek együtt minden más vallásalapítót is felemelek, akik veletek vannak. Feldíszitelek titeket a tudással, és méltókká teszlek benneteket arra, hogy a mennyország mestereivel, Lakshmival, vagy Narayannal házasodjatok. Aztán hazaviszlek benneteket. Mindenekelőtt mindenkit a felszabadulás földjére viszek. Mindenki számára Én vagyok az Üdvösség Adományozója is. Más vallásalapítók, akik eljönnek, senkinek nem adnak üdvösséget. Ők egyszerűen megalapítják a saját vallásukat, és aztán az elkezd növekedni. Ők a saját vallásukban újra-születést vesznek, és keresztülmennek a sato, rajo és tamo állapotokon. Most mindenki tamopradhan. Most ki tenné őket tisztává és satopradhanná? Az Atya saját maga itt ül, és magyaráz nektek, gyermekeknek. Isten eljön, és mindenkinek üdvösséget adományoz, és Bharatot is mennyországgá teszi. Ő raja jógát tanít nektek azért, hogy elérjétek az életben való felszabadulást, és ezért olyan nagy az Atya dicsérete. A Gita minden szentírások ékszere. Azonban avval, hogy Krishna nevét írták oda, elfelejtették Isten. Isten mindenki számára az Üdvösség Adományozója és ezért a Gita minden vallások vallásos szentírása. Mindenkinek azt el kell fogadnia. Az üdvösséghez nincs más szentírás. Csak az Egyetlen, aki üdvösséget adományoz. A Gitát Ő mondja el. Ő nektek, gyermekeknek tudást ad az üdvösségért. Ha Shiva neve lenne a Gitában, akkor az minden más vallásból valóknak is a szentírása lenne. Az Atya mindenkinek azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek és Velem legyen jógátok, és akkor a bűneitek feloldozásra kerülnek, és el fogtok jönni az Én földemre. Én vagyok az Egyetlen, aki minden vallásból valóknak üdvösséget adományozok. Mindenki más eljön, hogy megalapítsa a saját vallását. Az emberek azt kérdezik: Nem fogunk örökkévaló felszabadulást kapni: Az Atya azt mondja: Nem. Minden lélek szerepe fix a drámában. Senki cselekedete nem változtatható meg. Mindenki teljes cselekedetének az örökkévaló drámája előre elrendelt. A dráma örökkévaló: Annak nincs kezdete, közepe, vagy vége. A világ kezdete az aranykor és a vaskorról azt mondják, hogy az a vég, de a drámának nincs kezdete, vagy vége. Nem kérdezhetitek meg, hogy a dráma mikor teremtődött. Ez a kérdés nem merülhet fel. Baba elmagyarázta: Mindenki külön-külön eljött, és megalapították a saját vallásukat. Ők nem adtak üdvösséget. Eljöttek és megalapították a saját vallásukat és az folyamatosan utánuk növekedett. Ezek ilyen mély pontok. Érdemes ezekről egy esszét írni. Itt nincs hazugság. Ez a győzelemnek és a vereségnek a drámája. Az aranykorban nincs szükség arra, hogy Istenre emlékezzetek. Ha ott Istenre emlékeznétek, akkor azt is megértenétek, hogy Ő teremtett titeket Brahminokat. Ő személyesen elmondja, hogy Ő a Teremtő. Ez az átmeneti kor a Brahminok új világa. Senki nem ismeri a fejdíszt. Ők megteremtették a variációs forma képmását. Abban megmutatják az istenségeket, a harcosokat, a kereskedőket és a shudrákat; elfelejtették a Brahminokat. Az aranykorban voltak az istenségek és a vaskorban vannak a shrudrák. Nem tudnak az átmeneti kori Brahminokról. Az Atya eljön és ezt a titkot elmagyarázza: Tisztaság nélkül soha nem lehet dharna. Baba elmagyarázza, hogy olyan sok véda és szentírás van. Azokkal ők körbejárnak. Egy templomból eltávolítják a képmásokat, elviszik azokat egy túrára, majd utána visszaviszik azokat a templomba. Baba mindazokat a dolgokat megtapasztalta. Egy teherautót megtöltenek szentírásokkal és azokkal egy túrára mennek. Ugyanolyan módon az istenségek képmásait egy autóba teszik, és azokkal körbe mennek. Mindaz az imádat ösvénye. Ti vagytok a Shiv Shaktik. Ti az egész világnak üdvösséget adományoztok. Azonban senki nem tudja, hogy a Dilwala templom a pontos emléketek. Sehol máshol egyetlen egy templom sincs ilyen. Ott van Jagadamba és ott van Shiv Baba is. Ők egy helyet is teremtettek a Shaktik számára. Az ilyen templomokat az imádat ösvényén újból meg fogják építeni. Majd utána a pusztulás is meg fog történni. Tehát mindazok el fognak pusztulni. Az aranykorban nincsenek templomok. Mindaz az imádat ösvényének a kiterjedése. A tudásban, csendben kell maradnotok. Egyszerűen emlékezzetek az egy Shiv Babára, ha elfelejtitek Shiv Babát és másokra emlékeztek, akkor el fogtok bukni. Nem szabad elbuknotok. Amikor egy személy a halálán van, mások azt mondják neki, hogy Ráma nevét kántálja, de ő nem képes abban az időben Rá emlékezni. De akárhogy is van, arra emlékeznek: Akik Narayan nevét kántálják a végső pillanataikban,… Ez erre az időre vonatkozik. A szalmakazalnak most lángra kell lobbannia. Akik Narayanra emlékeznek a végső pillanataikban,… Most ti valóban megértitek, hogy Lakshmival, vagy Narayannal fogtok házasodni. Készek vagytok arra, hogy a mennyországba menjetek. Babán kívül senki nem adhatja át ezt a tudást. Ez a Baba is azt mondja: Shiv Baba most nekem magyaráz. Ezt a Shakti hadseregnek és a Pandava hadseregnek nevezik. A „Pandava” név a maharatikra vonatkozik. Aztán a Shaktikat oroszlánon lovagolva mutatják. Az Atya azt mondja: Mint ahogy könnyű raja jógát tanítottam nektek az előző ciklusban, ugyanígy most is azt tanítom nektek újból ugyanolyan módon. Bármilyen cselekedet folyamatos, ugyanaz a cselekedet minden egyes ciklusban eljátszásra kerül; abban semmilyen különbség nem lehet. Aztán ugyanez a szerep folyamatos lesz minden egyes ciklusban. Baba azt mondja: Én nagyon mély dolgokat mondok nektek. Később el fogom nektek mondani, hogy mi fog történni. Ha most mindent elmondanék nektek, akkor már vissza is mehetnék. Ő folyamatosan új pontokat fog mondani nektek egész a legvégéig. Mi nagyon dicsérjük a Gitát. Azonban ők erőszakos csatákat mutatnak a Gitában és a Mahabharatában. Nincs csata. A tiétek a jóga erejének a kérdése. Az erőszakmentesség jelentését senki nem érti. Ők egyszerűen azt mondták, hogy az asszonyok a pokol kapui, de tény, hogy mindkettő (a férfi és a nő is) a pokol kapui. Ki tenné őket a mennyország kapuivá? Egyedül Istennek van az, az ereje, hogy ezt megtegye. Baba azokat az énekeket megkomponálta, de aztán azokból, aki azt csinálta, néhányat pontosan csinált, másokat pedig helytelenül. Ők mindent összezavartak. „Ó éjszaka utazója ne válj fáradttá…” Én ilyen énekeket komponáltam. Tehát a dolgok itt teljesen mások. Ott van a Gaushala (a tehénistálló) és ott van a száműzetés is, de annak a jelentését nem értik. Én bárkit is erőszakkal megszöktettem? Mondtam azt bárkinek is: Gyere Karachiba? Kérdezzétek meg ezeket a Shaktikat. A drámában az volt a szerep. Akiket bántalmaztak, azok jöttek ide. Tehát az Atya itt ül és elmondja nektek, hogy mi a helyes. Bármit is írnak a szentírásokban az, az imádat ösvényéhez tartozik. Senki azon keresztül nem találkozhat Velem. Azon keresztül nem jöhetnek Hozzám. Nekem Vezetővé kell válnom, és el kell jönnöm ide. Ők azt kérdezik: Ő miért nem vette valaki más testét, aki nem volt egy háztartásbeli? Óh, Én egy háztartásbelinek a testébe kellett, hogy belépjek és át kellett neki adnom a tudást. Én elmondom neki a 84 születését. Tehát ezek ilyen mély dolgok. Ezek új dolgok, az új vallásért. Még ez a tudás is új. Az Atya azt mondja: Én ezt a tudást minden egyes ciklusban átadom nektek. Soha senki más nem mondaná: Én eljövök, hogy megalapítsak egy vallást minden egyes ciklusban. Se Lakshmi, se Narayan nem mondaná azt, hogy ők eljöttek, hogy újból uralkodjanak a királyságban. A tudás eltűnt volna, mielőtt ők jönnek. Megszámolhatatlan szentírást írtak később. Nekünk, Brahminoknak csak az egy Gita van. Én megalapítok egy vallást, és üdvösséget adományozok mindenkinek. Éppen ezért ez egy dupla munka. Tehát, amit Én mondok nektek az a helyes, vagy amit ők mondanak nektek, az a helyes? Ti ezt tudjátok. Ki vagyok Én? Én vagyok az Igazság. Én nem mondom el a védákat, vagy a szentírásokat. Bár ez a valaki, nagyon sokat tanult, de azt nem mondja: Shiv Baba az, aki új dolgokat mond nektek, de Ő testetlen. Ő eljön ide csak azért, hogy elvégezze azt a munkát, hogy elmondja murlit. Nem azért, hogy egyen, vagy igyon. Én eljövök ide azért, hogy nektek, gyermekeknek újból átadjam a királyságot. Ennek a valakinek a lelke az, aki mindent megízlel. Mindenki vallása más, és mindenkinek a saját vallásos szentírását kell tanulmányoznia. Itt folyamatosan sok szentírást tanulmányoznak, de azokban nincs lényeg. Amilyen mértékben folyamatosan tanulnak, a világ folyamatosan annak alapján válik ízetlenné. Mindenkinek tamopradhanná kell válnia. Ti vagytok azok, akik először jöttetek a világba. Ti, Brahminok az Anyánál és az Atyánál vettetek születést. Azon az oldalon az ördögi család van, és ezen az oldalon az isteni család, és aztán el fogtok menni az istenségek ölébe: A világ mestereivé fogtok válni. Ha követitek az Anyának és az Atyának az utasításait, akkor a mennyországban nagyon sok boldogságot fogtok kapni. Azonban biztos, hogy Rudra tudásának az áldozati tüzében lesznek akadályok. Az Atya azt mondja: Gyermekek, csak avval, hogy legyőzitek a bűnöket, válhattok a világ legyőzőivé. Az nem úgy van, hogyha nem házasodtok meg, akkor gyengék maradtok. A sannyasik tisztává válnak, és aztán olyan egészségessé válnak. Itt mindent az agyatokkal kell tennetek, és az erőfeszítést igényel. Ott van Dadichi Rishi példája. A sannyasik nagyon sok tápláló ételt kapnak. Baba saját maga annak idején, ilyen tápláló ételt adott nekik. Itt nagyon sok elővigyázatosságot kell figyelembe vennetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:

1. Annak érdekében, hogy jól magatokba szívjátok a tudást, tegyétek meg a tisztaság esküjét. Ezek a végső pillanatok. Éppen ezért gyakoroljátok az emlékezést olyan módon, hogy senki másra ne emlékezzetek a legvégén, csak az Atyára.

2. Avval, hogy olyan szolgálatot végeztek, mint Dadichi Rishi, a bűnök felett győzedelmeskedtek, és a világ legyőzőivé váltok.

Áldás:
Stabilizáljátok az intellektusotokat egy emelkedett állapotban az utasítások szerint, és váljatok mester mindenható hatalmakká.

Amikor néhány gyermek jógában ül, ahelyett, hogy lélektudatosságban lennének, a szolgálatra emlékeznek. Azonban ennek nem szabadna így lenni azért, mert ha a végső pillanatokban a testetlenné válás helyett a szolgálattal kapcsolatos gondolataitok lennének, akkor elbuknátok az egy másodperc papírján. Abban az időben semmi másra, csak az Atyára kell emlékeznetek és testetlennek, bűntelennek és egomentesnek kell lennetek. A szolgálatban még a fizikai tudatosságba jönnétek. Éppen ezért amikor egy bizonyos állapotban kell magatokat stabilizálni, akkor gyakoroljátok, hogy csak abban váltok stabillá, mert csak aztán fognak benneteket mester mindenható hatalomnak nevezni, akik rendelkeznek az ellenőrző és uralkodó erővel.

Slogen:
A könnyű módja, hogy túljussatok bármilyen helyzeten, hogy egy Erővel és egy Támasszal rendelkeztek.