05.12.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, emlékezzetek a célotokra és az Atyára, az Egyre, aki átadja nektek a célotokat, és önmagatokba fogjátok szívni az isteni erényeket. Bárkinek szomorúságot okozni, vagy bárkit rágalmazni, ördögi nyomok.

Kérdés:
Mi mutatja azt, hogy az Atya rendelkezik a legmagasabb szeretettel irányotokba, gyerekek?

Válasz:
Az édes tanítások, amiket megkaptok az Atyától, a legmagasabb szeretete jele. Az Atya első tanítása az: Édes gyermekek, ne kövessetek el semmilyen helytelen dolgot azzal, hogy a shrimat ellen mentek. Ti diákok vagytok, és ezért nem szabad a törvényt a kezetekbe vennetek. Mindig engedjétek, hogy ékszerek és ne kövek merüljenek fel az ajkaitokról.

Om shanti.
Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Ti most nagyon világosan láthatjátok őket (Lakshmit és Narayant). Ez a ti célotok és tárgyatok, vagyis, ti az ő klánjukhoz tartoztatok. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Ezért van az, hogy nektek ismételten őket kell néznetek, és azt kell gondolnotok: Nekünk olyanokká kell válnunk, mint ők. Ti most nagyon jól ismeritek ezeket a cselekedeteket. Boldogok lesztek azzal, hogy megnézitek a képüket a zsebetekben. A zavarodottságnak, ami ott van bennetek, nem szabadna ott lennie. Azt hívják testi tudatosságnak. Ha megnézitek Lakshmit és Narayant lélek tudatosan, megérthetitek, hogy ti olyanokká váltok, mint ők. Ezért, nektek biztosan őket kell néznetek. Az Atya elmagyarázza, hogy olyanokká kell válnotok, mint ők. Váljatok madhiajibhavvá. Nézzétek őket és legyen emlékezés. Ott van valaki példája: Azt mondták neki, hogy gondolja azt, hogy ő egy bivaly és elkezdte azt hinni, hogy ő egy bivaly. Megértitek, hogy a ti célotok, és tárgyatok az, hogy azzá váljatok (Lakshmivá és Narayanná). Hogyan fogtok azzá válni? Azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Nektek, mindannyitoknak meg kellene kérdeznetek önmagatoktól, én valóban őket nézem és emlékszem az Atyára? Megértitek, hogy Baba istenségekké tesz benneteket. Amilyen mértékben lehetséges, emlékezzetek az Atyára. Az Atya azt mondja, ti nem tudtok állandóan emlékezésben maradni, de nektek erőfeszítést kell tennetek. Ha emlékeztek Lakshmira és Narayanra, miközben elvégzitek a házi munkátokat, akkor biztosan emlékeztek az Atyára is. Ha emlékeztek az Atyára, akkor biztosan emlékeznétek rájuk is, és azt gondolnátok, hogy ti is olyanokká akartok válni, mint ők. Nektek ezzel kellene foglalkoznotok az egész nap folyamán. Soha nem fogjátok egymást rágalmazni. „Ez ilyen, ez és ez olyan.” Azok, akik megragadnak ezekben a dolgokban, nem igényelhetnek egy magas státuszt és így ők olyanok maradnak, amilyenek voltak. Elmagyarázták nektek olyan könnyű módon, hogy emlékezzetek rájuk. Emlékezzetek az Atyára, és olyanokká váltok, mint ők. Itt ti Baba előtt ültök. Biztosan ott kellene lennie Lakshmi és Narayan képének mindenki otthonában. Ez egy ilyen pontos kép. Amikor emlékeztek rájuk, emlékezni fogtok Babára. Ahelyett, hogy más dolgokról beszélgetnétek, folyamatosan beszéljetek ezekről a dolgokról a nap folyamán. Valakit rágalmazni és azt mondani, hogy ez és ez ilyen, azt jelenti, hogy konfliktust okoztok. Nektek az intellektusotokat istenivé kell tennetek. Nem szabadna megsértenetek másokat, vagy bárkit rágalmazni, vagy a rosszul viselkedni természetével rendelkeznetek. Ti ezt tettétek fél cikluson át. Ti, gyerekek most olyan édes tanításokat kaptok. Ennél nincs magasabb szeretet. Nektek nem szabadna végrehajtanotok semmilyen tettet azzal, hogy nem engedelmeskedtek a shrimatnak. Az Atya utasításokat ad a transz tárgyával kapcsolatban is: Egyszerűen ajánljátok fel a bhogot, és gyertek vissza. Baba nem mondja azt nektek, hogy menjetek el a paradicsomba és táncoljatok. Ha ti bárhova máshová mentek, megérthető, hogy Maya belétek lépett. Maya első számú feladata az, hogy tisztátalanná tegyen benneteket. Nagyon sok kár van azzal, hogy a törvény ellen viselkednek. Ha nem vagytok óvatosak, nektek nagyon komoly büntetést kell majd elszenvednetek. Dharamraj is az Atyával van. Ő megőrzi önmagánál a korlátlan számlákat arról, hogy mennyi éven át tapasztaltatok büntetést Ravan börtönében. Ebben a világban olyan nagy a szomorúság. Az Atya azt mondja, most felejtsétek el mindazokat a dolgokat, és emlékezzetek az egy Atyára. Távolítsátok el önmagatokból az összes zavarodottságot. Ki vitt benneteket a bűnbe? Maya ördögi szelleme. Ez Raja jóga. Ez a ti célotok és tárgyatok. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, igényelni fogjátok az örökségeteket. Ezért, nektek ebben az üzletben kellene elfoglalttá válnotok. Az összes szemetet el kellene távolítanotok önmagatokból. Maya befolyása nagyon erőteljes. Ugyanakkor, nektek őt folyamatosan el kell űznötök. Amilyen mértékben lehetséges, maradjatok az emlékezés zarándoklatán. A ti emlékezésetek most nem lehet állandó. Csak amikor eléritek az állandó emlékezésben lenni állapotot, fogtok egy magas státuszt igényelni. Ugyanakkor, ha bennetek még mindig zavarodottság van, és rossz gondolataitok vannak, nem igényelhettek egy magas státuszt. Amikor Maya által befolyásolttá váltok, legyőzöttekké váltok. Az Atya elmagyarázza, gyerekek, ne váljatok legyőzötté azzal, hogy piszkos tetteket hajtotok végre. Azzal, hogy másokat rágalmaztatok, van az, hogy mostanra elértetek egy ilyen rossz állapotot. Most, hogy megkapjátok a megváltást, nektek nem szabadna végrehajtanotok semmilyen helytelen tettet. Baba látja, hogy Maya lenyel benneteket egészen a nyakatokig, és még csak fel sem ismeritek. Azt gondoljátok, hogy nagyon jól fejlődtök, de nem. Az Atya elmagyarázza, engedjétek, hogy csak ékkövek merüljenek fel a gondolataitokban, a szavaitokban és a tetteitekben. Piszkos dolgokról beszélni olyan, mint köveket dobálni. Ti most kövekből megváltoztok, és istenivé váltok, így nem szabadna köveknek felmerülniük az ajkaitokról. Babának magyaráznia kell nektek. Az Atyának joga van ahhoz, hogy magyarázzon nektek. Az nem úgy van, hogy egy testvér fog egy testvért figyelmeztetni. A tanár feladata, hogy tanítson benneteket. Ő bármit mondhat nektek. A diákoknak nem szabadna a törvényt a kezükbe venniük. Ti diákok vagytok. Az Atya magyarázhat nektek. Ugyanakkor, ti, gyerekek megkaptátok az Atya utasításait, hogy emlékezzetek az egy Atyára. A ti szerencsétek most megnyílt. Azzal, hogy nem követitek a shrimatot, megrongáljátok a saját szerencséteket, és aztán nagy bűnbánatot kell éreznetek. Azzal, hogy nem követitek az Atya shimatját, először is, büntetést kell tapasztalnotok, és másodsorban a státuszotok meg fog semmisülni. Ez egy üzlet, születésről születésen át, ciklus-ciklus után. Az Atya eljön és tanít benneteket, és így ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy Baba a Tanárotok, aki átadja nektek ezt az új tudást: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Azt mondják, hogy egy találkozó történik a lelkek és a Legfelső Lélek között. 5.000 év után újból fogunk találkozni. Ti annyi örökséget vehettek, amennyit csak akartok. Máskülönben nagy bűnbánatot kell éreznetek. Sírni fogtok. Mindenről lesznek vízióitok. Amikor a gyerekek átkerülnek az iskolában, mindenki azokat nézi, akik hátul ülnek. Itt is ti átkerültök. Megértitek, hogy itt fogjátok elhagyni a testeteket, és elmentek a hercegek kollégiumába, az aranykorba, és nyelvet fogtok tanulni. Ott mindenkinek meg kell tanulni a nyelvet, az anyanyelvet. Sokan vannak, akik nem értik ezt a tudást teljesen, és így ők nem tanulnak rendszeresen. Ha egyszer, vagy kétszer hiányoztok, ki fogjátok fejleszteni a hiányzás szokását. Aztán, azok társaságát választjátok, akik Maya rabszolgái. Shiv Babának nagyon kevés követője van. Az összes többi Maya követője. Maya nem képes tolerálni, amikor Shiv Baba követőivé váltok. Ezért van az, hogy nagyon óvatosnak kell lennetek. Nagyon óvatosnak kell lennetek a piszkos emberi lényekkel. Ott vannak a hattyúk és a gólyák. Baba múlt éjszaka tanításokat adott nektek: Valakit rágalmazni az egész nap folyamán, vagy másokról gondolkozni, ezt nem hívják annak, hogy isteni erényekkel rendelkezni. Az istenségek nem viselkednek ily módon. Az Atya azt mondja, emlékezzetek az Atyára és az örökségre. Ugyanakkor, ti még mindig folyamatosan másokat rágalmaztok születésről-születésen át. Belül zavarodottság van. Ez is olyan, mint egy belső harc. Ti megsemmisítitek önmagatokat a semmiért. Sokaknak veszteséget okoztok. Ez és ez ilyen. Ez mit számít nektek? Az egy Atya mindenki Támasza. Nektek most a shrimatot kell követnetek. Az emberi utasítások nagyon piszkossá tesznek benneteket. Ők folyamatosan egymást rágalmazzák. Valakit rágalmazni, Maya egy ördögi szelleme. Ez a világ tisztátalan. Megértitek, hogy most tisztátalanból tisztává váltok. Azok nagyon rossz hibák. Elmagyarázták nektek, hogy a mai naptól kezdve nektek meg kell húznotok a saját fületeket, hogy soha ne kövessetek el újból ilyen cselekedeteket. Ha látjátok, hogy bárki valamilyen helytelen dolgot tesz, akkor nektek azt jelentenetek kellene Babának. Azzal nektek mi dolgotok? Miért rágalmazzátok egymást? Az Atya mindenről hall. Az Atya kölcsönvette ezeket a szemeket és füleket. Az Atya látja, és ez a Dada is látja. Néhányak viselkedése és az atmoszféra, amit megteremtenek, teljesen törvényellenes. Azokat hívják árváknak, akiknek nincs apjuk. Néhányan nem ismerik az Atyát, és nem is emlékeznek Rá. Ahelyett, hogy megreformálnák önmagukat, még rosszabbá válnak. Ezért veszítik el a státuszukat. Ha nem követitek a shrimatot, árvák vagytok. Ők nem követik az Anya és az Atya shrimatját. Te vagy az Anya és az Atya. Ő a Baráttá is válik. Ugyanakkor, ha nincs ott a nagy-nagy nagyapa, akkor hogy lehet ott az anya? Ők még ennyi megértéssel sem rendelkeznek. Maya teljesen elfordítja az intellektusotokat. Ha nem engedelmeskedtek a korlátlan Atya utasításainak, akkor büntetés lesz, és nem lesz megváltás. Amikor az Atya látja őket így viselkedni, azt mondja, azok a lelkek mivé fognak válni? Ez olyan, mint egy vadvirág. Ez egy uck virág, amit senki nem kedvel. Ezért, reformáljátok meg önmagatokat, máskülönben a státuszotok meg fog semmisülni. Veszteség lesz születésről-születésen át. Ugyanakkor, ez nem ül meg azok intellektusában, akik test tudatosak. Csak azok képesek szeretni az Atyát, akik lélek tudatosak. Önmagatokat átadni az Atyának nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. A fontos emberek nem tudják önmagukat átadni. Ők még az önátadás jelentését sem értik. A szívük megrázkódik. Sokan vannak, akik szabadok a kötéstől. Nincsenek gyermekeik. Ők azt mondják, Baba, Te vagy az én mindenem. Bár ők ezt mondják az ajkaikon keresztül, de ez nem igaz. Ők még hazudnak is az Atyának. Önmagatokat átadni azt jelenti, hogy eltávolítjátok a ragaszkodásaitokat. Ez most a vége, és nektek követnetek kell a shrimatot. Nektek el kell távolítanotok a ragaszkodásaitokat a tulajdonotoktól, stb. Sokan vannak, akik szabadok az ilyen kötéstől. Ti Shiv Babát önmagatokhoz tartozóvá tettétek. Ti Őt örökbe fogadtátok. Ez a ti Atyátok, Tanárotok és Satgurutok. Ti Őt önmagatokhoz tartozóvá tettétek azért, hogy igényeljétek a teljes tulajdonát. Azok, akik Baba gyermekeivé válnak, biztosan az istenségi klán részévé válnak. Ugyanakkor, ott van a státuszok sok különböző szintje. Sok szolgáló és szolgálólány lesz. Néhányan utasításokat adnak egymásnak. A szolgálók és szolgálólányok is sorszám szerintiek. Kintről a szolgálók, és szolgálólányok nem fognak belépni a királyi család palotájába. Azok, akik az Atyához tartoznak, azzá fognak válni. Van néhány gyermek, akik még egy penny értékű értelemmel sem rendelkeznek. Baba nem mondja: Emlékezzetek Mamára, vagy emlékezzetek a szekeremre. Az Atya azt mondja, egyedül rám emlékezzetek. Mondjatok le az összes kapcsolatotokról testi lényekkel, és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Az Atya elmagyarázza, hogy ha ti valakit szeretni akartok, akkor csak az Egyet szeressétek, és a csónakotok keresztül fog menni. Kövessétek az Atya utasításait. Ott van a történet a királyról, aki legyőzte a ragaszkodást. Először a gyerekeket veszik figyelembe, és így a fiúgyermek válik a tulajdon örökösévé. A feleség egy fél partner, míg a fiú teljes mesterré válik. Ezért az intellektus abba az irányba megy. Ha ti Babát teszitek a teljes mesteretekké, Ő mindezt át fogja adni nektek. Ez nem az adás-vevés kérdése. Ez a megértés dolga. Bár mindent meghallgattok, ti mindazt elfelejtitek a következő nap. Ha az ott maradna az intellektusotokban, akkor képesek lennétek arra, hogy másoknak is magyarázzatok. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, a mennyország mestereivé váltok. Ez nagyon könnyű. Folyamatosan használjátok a szátokat, és beszéljetek másoknak a célotokról és a tárgyatokról. Azok, mély és szubtilis intellektussal, nagyon gyorsan meg fogják érteni. Ezek a képek nagyon hasznosak lesznek a végén. Azokban az összes tudás benne van. Mi a kapcsolat Lakshmni és Narayan, és Ráde és Krishna között? Ezt senki nem tudja. Lakshmi és Narayan először biztosan egy herceg és hercegnő voltak. Azt mondják: koldusból herceg, nem koldusból király. Azt követően, hogy egy herceggé válik, ő egy király lesz. Ez nagyon könnyű. Ugyanakkor, Maya néhányakat elkap. Sokakban ott van a mások rágalmazása és a pletykálkodás szokása. Ők nem tesznek semmi mást. Soha nem emlékeznek az Atyára. Ők csak folyamatosan elvégzik a mások rágalmazásának üzletét. Ez az a lecke, amit Maya tanít nekik. A lecke, amit az Atya tanít, nagyon világos. A végén azok a szannyasik is fel fognak ébredni, és azt mondják, hogy csak a B.K.-k rendelkeznek tudással. A kumarik és kumarok amúgy is tiszták. Ti vagytok az emberiség Atyjának a gyermekei. Nektek nem szabadna semmilyen helytelen gondolattal rendelkeznetek. Sokakban még mindig helytelen gondolatok vannak. A büntetés ezért nagyon komoly. Az Atya sokat magyaráz nektek. Látható, hogy helytelen módon veselkedtek, így nem lesztek képesek arra, hogy itt maradjatok. Valamilyen büntetést adni fognak nektek. Nem vagytok érdemesek, és becsapjátok az Atyát. Nem vagytok képesek arra, hogy emlékezzetek az Atyára. Az állapototok teljesen lezuhan. A zuhanó állapototok a büntetésetek. Azzal, hogy nem követitek a shrimatot, megsemmisítitek a saját státuszotokat. Amikor nem követitek az Atya utasításait, az ördögi szellemek még jobban belétek lépnek. Baba néha azt gondolja, hogy a komoly büntetéseteknek mostantól kezdve el kellene kezdődnie. A büntetés is nagyon inkognitó. Nem szabadna komoly szenvedésnek lennie. Sokan elbuknak, és büntetést tapasztalnak. Az Atya mindent elmagyaráz egy jelzéssel. Sokan sokszor keresztbe tesznek a saját szerencséjüknek. Ezért az Atya figyelmeztet benneteket. Most ez nem annak az ideje, hogy hibákat kövessetek el. Reformáljátok meg önmagatokat. Nincs olyan sok idő hátra a végső óra előtt. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nektek nem szabad semmilyen módon törvénytelenül viselkednetek a shrimat ellen. Meg kell reformálnotok önmagatokat. Legyetek óvatosak a piszkos emberi lényekkel.

2. Ha szabadok vagytok a kötéstől, adjátok át önmagatokat teljesen. Távolítsátok el az összes ragaszkodásotokat. Soha senkit ne rágalmazzatok, vagy pletykálkodjatok bárkiről. Önmagatokat tegyétek szabaddá a piszkos gondolatoktól.

Áldás:
Legyetek könnyű és állandó jogik, akik állandóan erőteljesek az önuralkodás jogával rendelkezni hitével és mámorával.

Önuralkodónak lenni, azt jelenti, teljes kontrollal rendelkezni az össze fizikai szervetek felett, hogy a fizikai szerveitek ne csapjanak be benneteket még a gondolataitokban sem. Ha néha ott van a leghalványabb test tudatosság, akkor könnyedén erőszak vagy harag van, de azok, akik önuralkodók, önmaguk mesterei, állandóan ego nélküliek, és mindig alázattal szolgálnak. Ezért, legyetek erőteljesek az önmagatok mesterének, egy önuralkodónak lenni hitével és mámorával. Váljatok Maya legyőzőivé és a világ legyőzőivé, és könnyedén egy könnyű és állandó jógivá fogtok válni.

Slogen:
Legyetek világítótornyok, és maradjatok elfoglaltak a fény szétterjesztésében a tudatotokkal és intellektusotokkal, és akkor semmitől nem fogtok félni.