06.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, biztosan megkapjátok minden végrehajtott cselekedetetek gyümölcsét. Csak az egy Atya végez önzetlen szolgálatot.

Kérdés:
Ez az osztály hogyan olyan csodálatos? Itt milyen fő erőfeszítést kell tennetek?

Válasz:
Ez az egyedüli osztály, ahol fiatalok, felnőttek és még az öreg emberek is együtt ülnek. Ez az osztály olyan csodálatos, hogy egy nap még azok is, akik kő intellektusúak, erény nélküliek és bölcsek, el fognak jönni és itt fognak ülni. A fő erőfeszítés, amit itt meg kell tennetek, az emlékezésért van. Csak az emlékezés által gyógyul a lélek és a test természetesen, de annak érdekében, hogy emlékezésben maradjatok, tudásra is szükségetek van.

Ének:
Ó éjszaka vándora, ne válj fáradttá! A hajnal célja nincs messze!

Om shanti.
Ti, legédesebb szellemi gyermekek hallottátok az éneket. A Szellemi Atya ennek a jelentését elmagyarázza nektek, gyerekeknek. A csoda az, hogy, akik megírták a Gitát és a szentírásokat, azok nem értik azoknak a lényegét; ők mindenből a helytelen jelentést veszik ki. A Szellemi Atya, aki a Tudás Óceánja és a Tisztító, itt ül és elmagyarázza azok jelentését. Csak az Atya tanít nektek raja jógát. Gyerekek, ti megértitek, hogy újból a királyok királyaivá váltok. Más iskolában nem mondanák azt, hogy újból ügyvédekké fognak válni. Senki más nem érti azt, hogy hogyan használják az „újból” kifejezést. Azt mondjátok, hogy most újból a korlátlan Atyával tanultok, ahogy azt 5000 évvel ezelőtt is tettétek. Ez a pusztulás biztosan újból meg fog történni. Folyamatosan sok nagy bombákat készítenek. Nagyon erőteljes bombákat készítenek. Nem csak azért készítik azokat, hogy megtartsák; ez a pusztulás is egy jelentőségteljes célért van. Nektek, gyerekeknek semmitől sem kell félnetek; ez a háború is hasznos lesz. Az Atya azért jön, hogy hasznot hozzon nektek. Azt mondják: Az Atya eljön, és végrehajtja a megalapítás feladatát Brahmán keresztül, és a pusztulást Shankaron keresztül. Ezért azok a bombák, stb. is a pusztulásért vannak. Azoknál nincs semmi, ami erőteljesebb. Azokkal együtt ott vannak a természeti katasztrófák is. Azokat nem lehet isteni katasztrófáknak nevezni. Ezek a természeti katasztrófák is rögzítve vannak a drámában; ezek nem új dolgok! Folyamatosan olyan sok nagy bombát készítenek. Azt mondják: Egy egész várost fel tudunk robbantani. A bombák, amiket ledobtak Japánra, nagyon kicsik voltak. Most nagyon nagy bombákat készítenek. Amikor nagyobb nehézségek lesznek és azokat nem képesek tolerálni, akkor majd elkezdik használni azokat a bombákat. Olyan sok kár lesz! Próbákat tartanak, hogy lássák, mi történik. Több milliárd rupeet költenek erre. Még azok fizetése is nagyon magas, akik azokat gyártják. Nektek, gyerekeknek boldognak kellene lennetek; az öreg világ meg fog semmisülni. Gyerekek, ti az új világért tesztek erőfeszítést. A józanész azt mondja, hogy az öreg világnak biztosan meg kell semmisülnie. Gyerekek, ti megértitek, hogy mi van a vaskorban, és mi lesz az aranykorban. Most az átmeneti korban álltok. Megértitek, hogy az aranykorban nem lesz olyan sok ember. Ezért mindegyikük meg fog semmisülni. Ezek a természeti katasztrófák egy ciklussal ezelőtt is megtörténtek. Az öreg világnak meg kell semmisülnie. Folyamatosan sok természeti katasztrófa volt, de azok kismértékűek voltak. Ennek az egész öreg világnak most meg kell semmisülnie. Nektek, gyerekeknek nagyon boldogoknak kellene lennetek. Az Atya, a Legfelsőbb Atya, a Legfelsőbb Lélek itt ül, és nekünk, szellemi gyermekeknek magyaráz. Ez a pusztulás értetek történik. Arra emlékeznek, hogy a pusztulás lángjai felmerültek Rudra tudásának áldozati tüzéből. Néhány dolognak, amit megemlítettek a Gitában, nagyon jó jelentése van, de senki nem érti azokat. Folyamatosan békét kérnek. Azt mondjátok, hogy a pusztulásnak hamarosan meg kellene történie azért, hogy elmehessetek és boldogok lehessetek. Az Atya azt mondja: Csak amikor satopradhanná váltok, akkor lesztek majd boldogok. Az Atya soktípusú pontot ad, és azok nagyon jól megülnek néhányak intellektusában, de nem olyan jól mások intellektusában. Az öreg anyák megértik, hogy Shiv Babára kell emlékezniük, és ez minden! Nekik elmagyarázásra kerül: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára! Azonban ők is igénylik az örökségüket. Ők együtt élnek. Mindenki eljön a kiállításokra. Az olyan bűnösöket, mint Ajamil és a prostituáltakat, is stb. mind fel kell emelni. Még a takarítók is jó ruhákat viselve jönnek el. Gandhi felszabadította az érinthetetleneket. Ők másokkal együtt esznek. Az Atya ezt egyáltalán nem tiltja meg nektek. Megérti, hogy még őket is fel kell emelni. Ez nincs kapcsolatban azzal a munkával, amit végeznek. Minden attól függ, hogy az intellektusotokat összekapcsoljátok-e az Atyával a jógában. Az Atyára kell emlékeznetek. A lélek azt mondja: Én érinthetetlen vagyok. Most megértjük, hogy satopradhan istenségek voltunk. Most, a végére tisztátalanná váltunk azzal, hogy újra-születtünk. Nekem, a léleknek most újból tisztává kell válnom. Tudjátok, hogy egy bennszülött asszony, aki eljött Sindhbe, hogyan ment transzba. Futva jött, hogy találkozzon Babával. Elmagyarázták, hogy ő is egy lélek. A lelkeknek joguk van ahhoz, hogy igényeljék az örökségüket az Atyától. A családtagjait megkérték arra, hogy engedjék, hogy folyamatosan vegye a tudást, de azt mondták, hogy akkor felfordulás lenne a közösségükben. Mivel féltek, ezért elvitték őt. Soha nem szabad „nem”-et mondanotok bárkinek is, aki eljön hozzátok. Arra emlékeznek, hogy Isten felemeli az ártatlan asszonyokat, a prostituáltakat, a bennszülött asszonyokat és a bölcseket, stb.; mindenkit, a bölcsektől a bennszülöttekig. Sok elérés lesz a yagya szolgálatából, és sokak számára lesz haszon. Napról-napra a szolgálat a kiállításokon keresztül növekedni fog. Baba folyamatosan elkészítteti a kitűzőket. Bárhova is menjetek, el kellene magyaráznotok ezt a kitűzőt: Ez az Atya, ez Dada és ez az Atya öröksége. Az Atya most azt mondja: Emlékezzetek Rám, és tisztává fogtok válni! A Gitában is megemlítik: Állandóan csak Rám emlékezzetek. Az úgy van, hogy kivették a Nevemet és helyébe a gyermek nevét tették. Még Bharat emberei sem értik, hogy mi a kapcsolat Rádhe és Krishna között. Egyáltalán nem mutatják a házasságuk, stb. előtti történetüket. Mindegyikük egy különálló királysághoz tartozott. Az Atya itt ül, és elmagyarázza ezeket a dolgokat. Ha ők (sannyasik) megértenék ezeket a dolgokat, és azt mondanák, hogy ezek Shiva Isten verziói, akkor az emberek elüldöznék őket. Megkérdeznék: Hol tanultad mindezt? Melyik guru volt az? Mind felindulttá válnának, ha azt mondanák, hogy ezt a B.K.-től tanulták. Aztán a guruk királysága teljesen véget érne. Sok ilyen ember jön ide. Valamit leírnak, de aztán eltűnnek. Az Atya nem ad nektek, gyerekeknek semmilyen nehézséget. Nagyon könnyű módszereket mutat nektek. Amikor egy párnak nincs gyermeke, akkor megkérik Istent, hogy adjon nekik gyermekeket. Aztán, amikor van egy gyermekük, arról nagyon jól gondoskodnak; taníttatják őt. Aztán, amikor felnő, megkérik arra, hogy keresse meg a saját megélhetését. Egy apa fenntartást ad a gyermekének, és méltóvá teszi őt. Így a gyermekei szolgálója. Ez az Atya titeket, gyermekeket szolgál, és Magával visszavisz benneteket. Egy fizikai apa azt gondolja, hogy a gyermekei majd függetlenné válnak és elmerülnek az üzletben, és aztán szolgálni fogják a szüleiket, amikor öregekké válnak. Az Atya nem kér semmilyen szolgálatot a Maga számára. Az az Egyetlen önzetlen. Egy fizikai apa abban hisz, hogy a gyermekeinek a kötelessége, hogy gondoskodjanak róla, ameddig csak él. Benne ott van az a vágy. Az Atya azt mondja: Én önzetlen szolgálatot végzek. Én nem uralkodok egy királyságban. Én ilyen önzetlen vagyok! Mások bármit tegyenek, ők biztosan megkapják annak a gyümölcsét. Az az Egyetlen mindenki Atyja. Ő azt mondja: Én nektek, gyerekeknek átadom a mennyország királyságát. Ti egy ilyen emelkedett státuszt kaptok! Én csak Brahmand Mestere vagyok. Ti is azzá váltok, de megkapjátok a királyságot is, és aztán azt elveszítitek. Én nem kapom meg a királyságot, de azt nem is veszítem el. Ez az Én szerepem a drámában. Ti, gyerekek folyamatosan erőfeszítést tesztek azért, hogy igényeljétek a boldogságotok örökségét. Mindenki más egyszerűen csak békét kér. Azok a guruk azt mondják, hogy a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke. Ezért ők csak békét akarnak. Ők nem vehetik ezt a tudást. Semmit nem értenek a boldogsággal kapcsolatban. Az Atya elmagyarázza: Csak Én tudom átadni nektek a béke és boldogság örökségét. Az arany és ezüstkorokban nincsenek guruk. Ravan ott nem létezik. Az, az isteni királyság. Ez a dráma előre elrendelt. Ezek a dolgok nem fognak megülni bárki más intellektusában. Ezért nektek, gyerekeknek nagyon jól magatokba kell szívnotok ezeket a dolgokat, és egy magas státuszt kell igényelnetek. Most az átmeneti korban vagytok. Megértitek, hogy az új világ királysága megalapításra kerül. Ti az átmeneti korban vagytok, és mindenki más a vaskorban van. Azt mondják, hogy a ciklus időtartama több százezer év. Teljes sötétségben vannak. Arra emlékeznek, hogy ők Kumbakarna álmában aludtak. A Pandavák győzelmére emlékeznek. Ti, Brahminok vagytok. Csak a Brahminok teremtenek áldozati tüzeket. Ez Rudra Isten legnagyobb, korlátlan, legfontosabb áldozati tüze. Soktípusú korlátolt áldozati tűz van. Ezt az áldozati tüzet csak egyszer teremtik meg. Az arany és ezüstkorokban nincsenek áldozati tüzek azért, mert ott a természeti katasztrófák kérdése nem merül fel. Azok az áldozati tüzek mind korlátoltak. Ez az Egyetlen korlátlan. A korlátlan Atya készíti el ezt az áldozati tüzet, amibe korlátlan áldozatot kell tenni. Azt követően fél ciklusra nem lesz semmilyen áldozati tűz. Ott nem létezik Ravan királysága. Azok a dolgok mind akkor kezdődnek, amikor Ravan királysága elkezdődik. Ezt a korlátlan áldozati tüzet csak egyszer készítik el, és abban az egész világot feláldozzák. Ez Rudra tudásának korlátlan áldozati tüze. Itt a fő dolgok a tudás és a jóga. A jóga emlékezést jelent. A „emlékezés” szó nagyon édes, míg a „jóga” szó nagyon hétköznapivá vált. Senki nem érti a jóga jelentését. Elmagyarázhatjátok, hogy a jóga azt jelenti, emlékezni az Atyára. Baba, Te korlátlan örökséget adsz nekünk! A lélek azt mondja: Baba, Te újból eljöttél! Én elfelejtettelek Téged! Te az uralkodást adtad nekem. Most eljöttél, és újból találkoztál velem! Én biztosan követni fogom a shrimatot. Ilyen módon kell magatokkal beszélnetek. Baba, Te egy nagyon jó ösvényt mutatsz nekem. Én azt minden ciklusban elfelejtem. Az Atya most benneteket olyanná tesz, hogy ne felejtsetek. Ezért most csak az Atyára kell emlékeznetek. Csak ezáltal az emlékezés által fogjátok megkapni az örökségeteket. Amikor személyesen elétek jövök, akkor magyarázok nektek. Egészen addig folyamatosan azt énekelitek: Te vagy a Szomorúság Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Ezt a dicséretet énekelitek, de se a lelket, se a Legfelső Lelket nem értitek. Most megértitek, hogy egy örökkévaló szerep van rögzítve egy ilyen parányi pontban. Az Atya ezt elmagyarázza nektek. Őt a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek is nevezik. Ő a Legfelső Lélek. Az nem úgy van, hogy Ő olyan, mint a nap, ami soha nem halványul el. Én folyamatosan úgy tanítalak benneteket, ahogy egy tanár teszi. Olyan sok gyermek van. Nézzétek meg, hogy milyen csodálatos ez az osztály! Nézzétek meg, hogy itt kik tanulnak! Még az ártatlan asszonyok, az erénynélküliek és a szentek is mind el fognak jönni, és egy nap itt fognak ülni. Az öreg asszonyok és a fiatal gyermekek is itt ülnek. Valaha is láttatok egy ilyen iskolát? Itt erőfeszítés tesznek az emlékezésért. Ez az emlékezés az, ami időt vesz igénybe. Erőfeszítést tenni az emlékezésért szintén tudás. Ott van a tudás az emlékezésért is. Ott van a tudás a ciklus elmagyarázásához is. Ezt hívják igazi természetes természetgyógyászatnak. Ti, lelkek teljesen tisztává váltok. Azok a kúrák a testért vannak, míg ez a kúra a lélekért van. Az ötvözet belekeveredett a lélekbe. Az igazi aranyból igazi ékszer készül. Ti, gyerekek megértitek, hogy Shiv Baba személyesen eljött ide. Nektek, gyerekeknek biztosan emlékeznetek kell az Atyára. Most haza kell térnünk. Erről az oldalról át kell mennünk a másik oldalra. Emlékezzetek az Atyára, az örökségre és az otthonotokra. Az az édes csend otthona. Szomorúságot a békétlenség által okoznak, míg boldogságot a béke által tapasztalnak. Az aranykorban békében, boldogságban és jómódban vagytok; mindenetek megvan. Ott a harc, vagy vitatkozás kérdése nem merül fel. Az egyedüli elfoglaltság, amit nektek, gyerekeknek tennetek kellene, hogy satopradhanná, igaz arannyá váljatok, mert csak akkor fogtok egy magas státuszt igényelni. Szellemi ételt kaptok, amit meg kell rágnotok, és meg kell emésztenetek. Ma milyen fő pontokat hallottunk? Elmagyarázták nektek, hogy kéttípusú zarándoklat van - szellemi és fizikai. Csak ez a szellemi zarándoklat hasznos. Isten beszél: Manmanabhav! Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ez a pusztulás jelentőségteljes, és így nem szabad félnetek. Maradjatok állandóan boldogok azzal a tudatossággal, hogy a jótékony Atya csak hasznos dolgokra inspirál.

2. Állandóan az az elfoglaltságotok legyen, hogy satopradhanná, igaz arannyá váljatok, és egy magas státuszt igényeljetek. Folyamatosan rágjátok meg és emésszétek meg a szellemi ételt, amit kaptok.

Áldás:
Legyetek állandóan vidámak és dupla könnyűek, és színezzétek be magatokat szellemi színnel, azzal, hogy szellemi társaságban vagytok.

A gyermekek, akik az Atyát a szívük igaz Társává teszik, mindig a szellemi társasággal beszínezettek maradnak. Az igaz Atya, az igaz Tanár és az igaz Satguru társaságát megtartani az intellektusotokban, azt jelenti, hogy az Igazság (satsang) társaságában vagytok. Akik az Igazság társaságában tartózkodnak, állandóan vidámak és dupla könnyűek. Ők semmilyen terhet nem tapasztalnak. Magukat teljesnek tapasztalják, mintha a boldogság bányája lenne bennük és bármi is tartozik az Atyához, az hozzájuk tartozik.

Slogen:
Tegyétek az elcsüggedteket erőssé az édes szavaitok, és a buzgalmatok és lelkesedésetek együttműködésével.