06.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most testetlenné kell válnotok és haza kell térnetek. Ezért, amikor bárkihez beszéltek, tekintsétek magatokat egy léleknek, aki a testvérlelkéhez beszél. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy lélektudatosak maradjatok.

Kérdés:
Mi az alapja annak, hogy igényeljétek a jövő uralkodásának tilakját?

Válasz:
A tanulmány. Mindannyitoknak tanulnotok kell, és igényelnetek kell az uralkodás tilakját. Az Atyának az a kötelessége, hogy tanítson benneteket. Ebben az áldások nem kérdésesek. Ha teljes a hitetek, akkor folyamatosan kövessétek a shrimatot. Ne kövessetek el hibákat. Ha véleménykonfliktusotok van, és abbahagyjátok a tanulmányt, akkor el fogtok bukni. Ezért Baba azt mondja: Édes gyermekek, legyetek kegyelemteljesek magatokkal. Nem szabad áldásokat kérnetek, de figyelmet kell fordítanotok a tanulmányra.

Om Shanti.
A Legfelső Tanár tanít titeket, gyermekeket. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a Legfelső Atya az Atya és a Tanár is. Ő olyan dolgokat tanít nektek, amiket senki más nem tud tanítani. Azt mondjátok, hogy Shiv Baba tanít benneteket. Az a Baba nem csak egy személyhez tartozik. Ő elmagyarázza nektek a „Manmanabhav” és a „Madhiajibhav” jelentését: Emlékezzetek Rám. Gyermekek, most értelmesekké váltatok. A korlátlan Atya azt mondja: Ti mindenképpen rendelkeztek egy örökséggel. Ezt soha nem szabad elfelejtenetek. Az Atya hozzátok, lelkekhez beszél. Most élőlények vagytok. A korlátlan Atya testetlen. Tudjátok, hogy Ő hozzánk beszél, ezen a testen keresztül. Ezt nem gondolnátok senki másról. Amikor egy tanár tanít az iskolában, akkor azt mondják, hogy egy világi tanár tanítja a világi gyermekeket. Az, az Egyetlen parlokik. A Legfelső Atya tanít titeket, parlokik gyermekeket. Ti a világon túli testetlen világnak vagytok a lakói. Az Atya is a világon túl él. Az Atya azt mondja: Én a béke földjének vagyok a lakója, és ti is annak a helynek vagytok a lakói. Mindkettő, ti és Én is ugyanannak a helynek vagyunk a lakói. Ti magatokat lelkeknek tekintitek. Én vagyok a Legfelső Lélek. Ti most itt eljátsszátok a szerepeiteket. Miközben eljátsszátok a szerepeiteket, tisztátalanná váltok. Ez a korlátlan színpad, ahol a játék lejátszódik. Az egész föld a tettek mezeje, és a darab azon játszódik le. Csak ti tudjátok, hogy ez egy korlátlan játék. Ebben ott van az éjszaka és a nappal is. A Nap és a Hold korlátlan fényt ad. Ez a korlátlanság kérdése. Nektek is van tudásotok ebben az időben. Maga a Teremtő eljön ide, és adja át nektek a Teremtő, és a teremtmény eleje, közepe és vége bemutatását. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy elmondjam nektek a teremtés eleje, közepe és vége titkait. Ez egy iskola. Az Egyetlen, aki tanít benneteket, Abokta (túl van a tapasztalat hatásán). Senki más nem mondaná azt: Én abokta vagyok. Ahmedabadban egy szent ezt mondta, de később elkapták, mert csalt. Ebben az időben nagyon sok a csalás. Sokan vannak, akik különböző kosztümöket öltenek magukra. Annak az Egyetlennek nincs kosztümje. Az emberek azt gondolják, hogy Krishna mondta el a Gitát. Ezért most olyan sok ember vált Krishnává. Nem lehet olyan sok Krishna. Itt Shiv Baba eljön, és tanít benneteket. Ő hozzátok, lelkekhez beszél. Nektek ismételten elmondták: Tekintsétek magatokat egy léleknek, és mondjátok el ezt a tudást a testvéreiteknek. Ott kellene maradni az intellektusotokban, hogy Baba tudását átadjátok a testvéreiteknek. Mindkettő, a férfiak és a nők is testvérek. Ezért az Atya azt mondja: Nektek, mindannyitoknak joga arra, hogy örökséget kapjon Tőlem. Általában a nők nem kapnak örökséget, mert nekik el kell menniük a férjük otthonába. Itt mindannyian lelkek. Nektek testetlenül kell hazatérnetek. A tudás ékszerei, amiket most megkaptok, múlhatatlan ékszerekké válnak. A lélek az, aki a tudás egy óceánjává válik. A lélek az, aki mindent tesz. Azonban, amikor az emberek test tudatosak, akkor nem válnak lélektudatossá. Most lélektudatossá kell válnotok, és emlékeznetek kell az egy Atyára. Valamilyen erőfeszítésre szükség van. Az emberek olyan sokat emlékeznek a világi gurujaikra. Még egy képet is tartanak róluk. Ott van a hatalmas különbség Shiva képmása, és egy emberi lény képmása között. Az, az éjszaka és nappal különbsége. Azok az emberek egy medált hordanak a gurujuk képével. A férjüknek nem tetszik, amikor valaki más portréját hordják. Ha ti Shiva képmását hordjátok, ez mindenkinek tetszeni fog, mert Ő a Legfelső Atya. Egy képmásotoknak kellene lenni Róla. Ő az Egyetlen, aki egy virágfüzérré tesz benneteket a nyaka körül. Ti Rudra rózsafüzérében gyöngyszemekké váltok. Valójában az egész világ Rudra rózsafüzéréhez tartozik, és ott van Prajapita Brahma rózsafüzére is. Fent a származási fa van. Ez egy korlátolt származási fa, és az korlátlan. Ott van az összes emberi lény rózsafüzére. Egy lélek mindegyikközül a legparányibb pont. Az különösen parányi. Folyamatosan számoljátok a pontokat, és azok megszámlálhatatlanok lesznek. Még abba is belefáradnátok, hogy azokat megszámoljátok. Ugyanakkor nézzétek meg, hogy milyen parányi a lelkek fája. A brahm elem egy nagyon kis térben létezik. Aztán azok a lelkek eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket. Tehát itt a világ olyan nagy és bonyolult. Repülőgéppel utaznak más helyekre. Ott nincs szükség repülőgépekre, stb. Ott csak a lelkek kis fája van. Itt az emberi lények fája olyan nagy. Ők mind Prajapita Brahma gyermekei, akit néhány ember Ádámnak, és mások Adi Dévnek neveznek. Biztosan vannak férfiak és nők is. A tiétek a családi ösvény. Az elszigetelődés ösvényének nem lehet egy játéka. Mi történne csak egy kézzel? Mindkét kerékre szükség van; ha ketten vannak, akkor együtt tudnak versenyezni. Ha a második kerék nem követi az elsőt, akkor az első is lustává válik. Azonban nektek nem szabad megállnotok a másik miatt. Először a tiszta családi ösvény volt, és aztán az tisztátalanná vált. Folyamatosan elbuktatok. Most az összes tudás ott van az intellektusotokban arról, hogy ez a fa hogyan növekszik, és a hozzáadás folyamatosan hogyan történik. Senki más nem tud elkészíteni egy ilyen fát. Senki más intellektusában nincs ott a Teremtő, vagy a teremtmény eleje, közepe és vége tudása. Ezért Baba azt mondja: Írjátok le, hogy megkaptátok a Teremtőtől a Teremtő és a teremtmény tudásának az elejét, a közepét és a végét. Azok az emberek nem ismerik se a Teremtőt, se a teremtményt. Hogyha ez a tudás az idők emlékezete óta folytatódna, akkor valakinek képesnek kellett volna lennie arra, hogy ezt átadja nektek. Rajtatok, Brahma kumarokon és kumarikon kívül senki más nem tudja átadni ezt a tudást. Ti tudjátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek csak titeket Brahminokat tanít. Nekünk Brahminoknak a vallása mindegyikközül a legmagasabb. Biztosan meg kell mutatnotok nekik a képeket; semmi nem ülhet meg az intellektusukban képek nélkül. Nagyon nagy képeknek kellene lenniük. Azt is elmagyarázták nektek, hogy hogyan növekszik a vallások variációjának fája. Korábban azt mondták, hogy a lélek a Legfelső Lélek, és a Legfelső Lélek a lélek. Az Atya most elmondta nektek annak a jelentését. Ebben az időben Brahminok vagytok, és aztán istenségekké váltok az új világban. Mi most a legértékesebb átmeneti korban vagyunk, vagyis ez az, az átmeneti kor, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké váljunk. Elmagyarázhatjátok a Teremtő és a teremtmény, valamint a „hum-so” jelentését. Az „Om” azt jelenti, én először is egy lélek vagyok, és aztán ott van ez a test. A lélek múlhatatlan és ez a test múlandó. Mi magunkra öltjük ezeket a testeket, és eljátsszuk a szerepeinket. Ezt hívják lélektudatosságnak. Én, a lélek eljátszok egy ilyen és ilyen szerepet. Én, a lélek ezt teszem. Én, a lélek a Legfelső Lélek egy gyermeke vagyok. Ez a tudás olyan csodálatos. Csak az Atyának van ez a tudása, és ezért van az, hogy ti csak az Atyához kiáltotok. Az Atya a Tudás Óceánja. Ezzel összehasonlítva ott van a tudatlanság óceánja. Fél cikluson át a tudás van, és fél ciklusra a tudatlanság. Senki nem tud a tudásról. A tudás azt jelenti, ismerni a teremtményt a Teremtőtől. Tehát a Teremtőnek biztosan meglenne ez a tudása. Ezért hívják Őt a Teremtőnek. Az emberek azt gondolják, hogy a Teremtő teremtette ezt a teremtményt. Az Atya elmagyarázza: Ez a játék örökkévalón előre elrendelt. Ők azt mondják: Ó Tisztító, jöjj el! Tehát, hogyan lehetne Őt a Teremtőnek nevezni? Őt csak akkor lehetne a Teremtőnek nevezni, ha a teljes pusztulás után teremtene. Az Atya a tisztátalan világot teszi tisztává. Tehát, csak ti, legédesebb gyermekek ismeritek a világfa elejét, közepét és végét. Ugyanúgy, ahogy egy kertész ismer minden magot és fát, és azzal, hogy látja a magot, az egész fa belép az intellektusába, ez az emberiség Magja. Senki nem ismeri Őt. Azt mondják, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a világ Magja. Ő az Igazság, az Élőlény, és az Üdvösség Megtestesítője, a Boldogság, a Béke és Tisztaság Óceánja. Tudjátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az összes tudást átadja nektek ezen a testen keresztül. Tehát Neki biztosan el kell jönnie ide. Hogyan tudná a tisztátalant tisztává tenni inspiráción keresztül? Ezért az Atya eljön ide, mindenkit megtisztít és hazaviszi őket. Az Atya ezt a leckét tanítja nektek. Ez a legértékesebb átmeneti kor. Tartsatok egy előadást arról, hogy az emberi lények hogyan válnak tamopradhanból emelkedetté és satopradhanná. Sok témátok van. Érdemes megérteni, hogy ez a tisztátalan és tamopradhan világ hogyan válik satopradhanná. Ahogy tovább haladtok, az emberek meg fogják hallgatni ezt a tudásotokat. Bár lehet, hogy ezt elhagyják, de vissza fognak térni, mert csak ez az egy üzlet van a felszabadulásért és az üdvöségért. Elmondhatjátok: Mindenki számára az Üdvösség Adományozója csak az egy Atya. Őt hívják Shri-Shrinek. Mindegyikközül a legemelkedettebb a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Ő emelkedetté tesz minket. Az aranykor emelkedett és a vaskor romlott. Azt mondják, hogy nagy a romlottság, de nem tekintik önmagukat olyannak. A tisztátalan világban egyetlenegy lény sem emelkedett. Amikor Shri-Shri eljön, akkor Ő benneteket Shrivé tud tenni. Az istenségeknek az aranykor elején Shri címük volt. Itt mindenkit Shri-Shrinek neveznek. Valójában, a Shri a tisztaság egy szava. Más vallásokból valók nem nevezik magukat Shrinek. Vagy azt mondanátok Shri pápa? Itt mindenkit Shrinek neveznek. Ott van a hatalmas különbség a hattyúk és a gólyák között, akik felemelik a gyöngyszemet, és akik felszedik a szemetet. Ott van a különbség. Azok az istenségek virágok. Az Allah kertje. Az Atya benneteket virágokká tesz. Ott van a virágok variációja. A legjobb virág, a király virág. Lakshmit és Narayant neveznék az új világ király és királynő virágainak. Nektek, gyermekeknek belső boldogságotoknak kellene lenni. Itt semmi külső dolgot nem kell tennetek. Biztosan van jelentése annak, hogy ezeket a fényeket meggyújtják. Azokat Shiv Jayantikor, vagy Diwalikor kellene meggyújtanotok. Az emberek meghívják Lakshmit Diwalikor, és pénzt kérnek tőle, bár Shiva az Ártatlan Kincstárnok, az Egyetlen, aki feltölti a kincstáratokat. Tudjátok, hogy a végtelen kincstáratok teljessé válik Shiv Baba által. A tudásnak ezek az ékszerei a gazdagság. Ott is nagyon gazdagok vagytok. Vagyonosakká váltok az új világban. Az aranykorban olyan sok ékszer és gyémánt van. Aztán újból ugyanaz lesz. Az emberek zavarodottá válnak, és azon csodálkoznak, hogy honnan fognak még többen eljönni, amikor minden véget ér. A bányák üresek lesznek, és a hegyek leomlanak, tehát, hogyan fognak azok újból ugyanolyanná válni? Mondjátok el nekik: A történelem megismétlődik. Bármi, ami korábban létezett, meg fog ismétlődni. Ti, gyermekek most erőfeszítést tesztek azért, hogy a mennyország mestereivé váljatok. A mennyország történelme és földrajza meg fog ismétlődni. Azt mondják az énekben: Te átadtad nekünk az egész világot, a földet, a tengert, az eget, és így azt senki nem veheti el azokat tőlünk. Ezzel összehasonlítva, most mi van? Az emberek folyamatosan harcolnak a föld, a víz és a nyelvek miatt. Babának, a mennyország Teremtőjének megünnepelik a születésnapját. Ő biztosan átadta nektek a mennyország uralkodását. Az Atya most tanít benneteket. Elszakadottá kell válnotok ennek a testnek a formájától, és tekintsétek magatokat egy léleknek. Vagy a jóga erején keresztül, vagy büntetéssel kell tisztává válnotok. Abban az esetben a státusz csökkenne. Ott van a diákok intellektusában, hogy milyen státuszt fognak kapni, és hogy a tanáruk ugyanannyit tanít nekik. Aztán még egy ajándékot is adnak a tanáruknak. Itt az Atya benneteket a világ mestereivé tesz, és így folyamatosan emlékeztek Rá az imádat ösvényén. Ugyanakkor, milyen ajándékot adnátok az Atyának? Itt bármit is lássatok, az nem fog megmaradni. Ez a piszkos öreg világ és ezért kiáltotok Hozzám. Az Atya tisztátalanból tisztává tesz benneteket. Emlékeznetek kellene erre a játékra. Én rendelkezem a teremtés eleje, közepe és vége tudásával, amit elmondok nektek. Ezt meghallgatjátok, és aztán elfelejtitek. A ciklus véget fog érni 5000 év után. A szerepeitek olyan szeretetteljesek. Satopradhanná és szeretetteljessé váltok. Aztán ti vagytok azok, akik tamopradhanná is váltok. Ti vagytok azok, akik így kiáltotok: Ó Baba, jöjj el! Én most eljöttem. Ha hitetek van, akkor követnetek kell a shrimatot. Nem szabad semmilyen hibát elkövetnetek. Amikor néhány gyermeknek véleménykonfliktusa van, akkor abbahagyják a tanulmányt. Ha nem követitek a shrimatot, és nem tanultok, akkor olyanokká váltok, akik elbuknak. Az Atya azt mondja: Legyetek kegyelemteljesek magatokkal. Mindannyitoknak tanulnotok kell, és át kell adnotok magatoknak az uralkodás tilakját. Az Atyának az a kötelessége, hogy tanítson benneteket. Ebben az áldások nem kérdésesek. Hogyha ez így lenne, akkor mindenkinek áldásokat adna. Az imádat ösvényén kérnek kegyelmet, stb. Ez ide nem vonatkozik. Achcha.

A legédesebb, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben otthon éltek a családotokkal, versenyezzetek egymás között. Azonban, ha az egyik kerék lustává válik bármilyen okból, akkor nem szabad megállnotok a másik miatt. Váljatok méltókká arra, hogy átadjátok magatoknak az önuralkodás tilakját.

2. Ünnepeljétek meg a Shiv Jayantit nagy pompával, mert a tudás ékszerein keresztül, amit Shiv Baba most átad nektek, gazdagokká váltok az új világban. Minden kincsestáratok teljessé fog válni.

Áldás:
Legyetek szabadok a kísértéstől, és maradjatok túl az anyag kényelmének a vonzásától, és váljatok az anyag legyőzőivé.

Ha az anyag bármilyen kényelme megzavarja a fizikai szerveiteket, azaz, ha vonzást bármilyen módon is érzitek, akkor nem lesztek képesek elszakadottá válni. A vágyak a vonzásnak egy formája. Néhányan azt mondják, hogy semmilyen vágyuk (ichcha) nincs, csak valamit jónak (achcha) találnak. Ez is szubtilis vonzás. Ellenőrizzétek egy szubtilis módon, hogy vajon az a fizikai kényelem, ami a pillanatnyi boldogságot jelenti, vonz-e titeket. Az a fizikai kényelem az anyag lehetősége, és amikor szabaddá váltok annak a vonzásától és elszakadottakká, akkor fogtok az anyag legyőzőivé válni.

Slogen:
Tegyétek félre az „enyém, enyém” zavarodottságát és maradjatok a korlátlanban, és aztán azt fogják mondani, hogy világjótevők vagytok.