06.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most adományozzátok a bűnöket, hogy az ómenek eltávolításra kerüljenek, és ez a tamopradhan világ szatopradhanná fog válni.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek melyik aspektussal kapcsolatban nem szabad soha elkeseredetté válnotok?

Válasz:
Nektek soha nem szabad elkeseredettek lennetek az életetekkel, mert ezt az életet egy életként dicsérik, ami olyan, mint egy gyémánt. Nektek arról gondoskodnotok kell. Ha egészségesek vagytok, folyamatosan hallgassátok a tudást. Amennyi napig folyamatosan itt éltek, bevételt fogtok keresni és a számlák elrendeződnek.

Ének:
Üdvözlet Shívának.

Om shanti.
Ma csütörtök van. Ti, gyerekek azt mondjátok, az igaz Guru napja, mert Ő az egy, aki megalapítja az igazság földjét, és elmondja nektek az igaz Narayan történetét, gyakorlati módon. Ő a hétköznapi embereket Narayanná teszi. Úgy emlékeznek Rá, mint a Megváltás Adományozója mindenki számára. Őt a fa Urának is hívják. Ez az emberi világfa. Ezt a kalpafának hívják. Ciklus-ciklus után, vagyis minden 5.000 évben az ugyanolyan módon megismétlődik. Egy fa is megismétlődik. A palánta hat hónapon át növekszik, majd a kertészek azt gyökerestől kiszedik, és félreteszik. Aztán azt újra elültetik, és virágzik. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy mi is megünnepeljük az Atya születésnapját fél cikluson át, és aztán azt elfelejtjük fél ciklusra. Az odaadás ösvényén Rá emlékszünk fél cikluson át. Az Atya mikor fog eljönni, és megalapítani a virágos kertet? Sok ómen van. Ott vannak Jupiter ómenjei, és aztán ott vannak a lefele menés állapota ómenjei is. Ebben az időben ott vannak Rahu ómenjei Bharat felett. Amikor a hold fogyatkozik, ők így kiáltanak: Adományozzatok, hogy az ómenek el legyenek távolítva. Most az Atya azt mondja, adományozzátok ezt az öt bűnt, hogy az ómenek eltávolításra kerüljenek. Mostanra az egész világ fogyatékossá vált. Az öt elem is fogyatékossá vált, mert azok tamopradhanok. Minden egyes dolog, ami új, biztosan öreggé válik. Az újat hívják szatopradhannak és az öreget tamopradhannak. Még a kis gyermekeket is szatopradhannak hívják. Azokat emelkedettebbnek tekintik, mint egy nagy lelket, mert bennük nincs ott az az öt bűn. A szannyasik már gyermekkorukban odaadást végeznek, pl. Ramatiráth egy Krishna hívő volt. Amikor lemondást fogadott, abbahagyta az imádatot. Szükség van tisztaságra a földön. Korábban Bharat volt a legtisztább. Aztán, amikor az istenségek a bűn ösvényére mentek, a mennyország minden dolga, az aranypaloták, stb. megsemmisültek a földrengésekben. Aztán azokat újból frissen megépítik. A pusztulás biztosan bekövetkezik. Természeti katasztrófák és zűrzavarok lesznek, amikor Ravan királysága elkezdődik. Ebben az időben mindannyian tisztátalanok. Az aranykorban istenségek uralkodnak. Azt ábrázolták, hogy az ördögök és az istenségek egymással harcolnak, de az istenségek csak az aranykorban léteznek. Ott hogyan lehetne harc? Az átmenetben nincsenek istenségek. A ti nevetek: pandavák. A pandavák és a kauravák nem harcolnak egymással. Azok a dolgok mind hosszú történetek. A fa olyan nagy, olyan sok levél van. Nem lehetséges azokat megszámolni. Az istenségek nem léteznek az átmenetben. Az Atya itt ül, és a lelkeknek magyaráz. A lelkek azok, akik figyelnek és bólogatnak. Én egy lélek vagyok. Baba tanít engem. Ezt tegyétek szilárddá. Az Atya tisztátalanból tisztává tesz minket. A lélek az, ami jó és rossz szanszkarákkal rendelkezik. Ez a lélek azt mondja a szervein keresztül: Baba tanít engem. Az Atya azt mondja, nekem is szükségem van szervekre, amikkel magyarázni tudok. A lélek boldogságot érez. Az Atya minden 5.000 évben eljön, hogy elmondja nekünk a tudást. Ti előttem ültök. Csak Madhubant dicsérik. Ő a lelkek Atyja. Mindenki Hozzá kiált. Ti élvezitek, hogy itt ültök közvetlenül előtte. De nem mindenki tud ide eljönni és itt élni. Nektek el kell végeznetek a saját üzleteteket és munkátokat is. Ti, lelkek eljöttök az Óceánhoz, önmagatokba szívjátok a tudást, és aztán el kell mennetek, és azt el kell mondanotok másoknak. Máskülönben hogyan hoznátok hasznot másoknak. A jógi és tudás teljes lelkek érdeklődnek az iránt, hogy elmenjenek, és azt elmondják másoknak. Most a Shiv Jayantit meg kell ünnepelni. Isten beszél. Ezt nem lehet Krishnára mondani. Ő egy emberi lény isteni erényekkel. Azt hívják deitizmusnak. Ti, gyerekek megértitek, hogy az istenségi vallás most nem létezik, és az most megalapításra kerül. Ti azt nem mondanátok, hogy most az istenségi valláshoz tartoztok. Nem. Ti most a Brahmin valláshoz tartoztok. Ti azokká váltok az istenségi vallásból. Az istenségek árnyéka nem eshet erre a tisztátalan világra. Az istenségek nem léphetnek be ebbe a világba. Számotokra szükség van egy új világra. Mielőtt elvégzik Lakshmi imádatát, ők nagyon kitakarítják a házat. Most ezt a világot nagyon nagymértékben ki fogják takarítani. Az egész öreg világ véget fog érni. Ők csak Lakshmitól kérnek gazdagságot. Ki nagyobb Lakshmi, vagy Jagadamba? (Amba) Ambának is sok temploma van. Az emberi lények nem tudnak semmit. Megértitek, hogy Lakshmi a mennyország egy mestere, és Jagadamba, akit Saraswatinak is hívnak, ugyanaz a Jagadamba, aki aztán Lakshmivá válik. A ti státuszotok emelkedettebb, mint az istenségeké. Mindegyik közül a legnagyobb a Brahmin bóbita. Ti vagytok mindegyik közül a legnagyobbak. Őt Saraswatiként és Jagadambaként dicsérik. Mit kaptok rajta keresztül? A világ uralkodását. Ott ti gazdagok vagytok. Ti megkapjátok a világ királyságát. Aztán szegénnyé váltok, és az odaadás ösvénye elkezdődik. Majd emlékeztek Lakshmira. Minden évben imádják Lakshmit. Ők meghívják Lakshmit, hogy minden évben jöjjön el. Senki nem hívja meg Jagadambát, hogy jöjjön el minden évben. Mindenesetre Jagadambát állandóan imádják. Ők akkor mennek el Amba templomába, amikor úgy kívánják. Itt is ti bármikor találkozhattok Jagadambával, ha úgy kívánjátok. Ti is Jagadamba vagytok, ugye? Ti vagytok azok, akik mindenkinek megmutatjátok az ösvényt, hogy a világ mestereivé váljanak. Elmennek Jagadambához, és mindent kérnek tőle. Ők Lakshmitól csak gazdagságot kérnek. Ők minden vágyukat Jagadamba elé helyezik. Most, hogy eljöttetek, és az Atya gyermekeivé váltatok, a státuszotok mindegyik közül a legnagyobb. Az Atya átadja az örökséget. Ti most az isteni közösség vagytok, aztán az istenségi közösséggé váltok. Ebben az időben a tudat minden vágya teljesül a jövőért. Az emberi lények folyamatosan vágyakkal rendelkeznek. Minden vágyatok teljesül. Ez egy ördögi világ. Nézzétek meg, hogyan teremtenek olyan sok gyermeket. Ti gyerekek most egy víziót kaptatok arról, hogy Krishna születése hogyan történik az aranykorban. Ott minden a törvényeknek megfelelően történik. Ott a szomorúság szó nem marad meg. Azt biztosan a boldogság földjének hívják. Ti olyan sokszor keresztülmentetek a boldogságon. Olyan sokszor vereséget szenvedtetek, és győzelmet is arattatok sokszor. Ti most rendelkeztek annak a tudatosságával, hogy Baba tanít minket. Egy iskolában tudást tanulnak. Azzal együtt a magatartást is megtanulják. Ott senki nem tanul olyan magatartást, mint amilyen Lakshmié és Narayané. Most van az, hogy ti önmagatokba szívjátok az isteni erényeket. Róluk dicséretet is énekelnek: Az összes erénnyel teljes... Tehát, nektek is olyanokká kell válnotok, mint ők. Nektek, gyerekeknek soha nem szabadna elkeseredetté válnotok ezzel az életetekkel kapcsolatban, mert ezt az életet olyanként dicsérik, mint egy élet, ami olyan, mint egy gyémánt. Nektek arról gondoskodnotok kell. Ha egészségesek vagytok, folyamatosan meghallgathatjátok a tudást. Ti azt akár a betegségetek alatt is meghallgathatjátok. Az Atyára is tudtok emlékezni. Bármennyi napig is éltek, itt boldogok fogtok maradni. Folyamatosan egy bevételt fogtok keresni és a számlák is elrendeződnek. A gyerekek azt kérdezik, Baba, az aranykor mikor fog eljönni? Ez egy nagyon piszkos világ. Az Atya azt mondja, először is, legalább teremtsétek meg a karmatit állapotot. Folyamatosan tegyetek annyi erőfeszítést, amennyit lehetséges. A gyerekeket meg kell tanítani: Emlékezzetek Shiv Babára. Ez önzetlen emlékezés. Végrehajtani az egy Shiva imádatát önzetlen imádat, szatopradhan odaadás. Aztán, az istenségekre emlékezni szato odaadás. Az Atya azt mondja, miközben álltok és ültök, emlékezzetek rám, az Atyára. Csak a gyerekek kiáltanak így: Hé Tisztító, hé Felszabadító, hé Vezető. A lélek az, ami így kiált. A gyerekek most Babára emlékeznek. Az Atya most arra emlékeztet benneteket, hogyan emlékeztetek Rá: Hé Szomorúság Eltávolítója, Boldogság Adományozója, jöjj el. Jöjj és tegyél minket szabaddá a szomorúságtól. Szabadíts meg minket. Vigyél el minket a béke földjére. Az Atya azt mondja, én elviszlek benneteket a béke földjére, de nem foglak elkísérni a boldogság földjére. Csak most van az, hogy átadom nektek a társaságot. Én hazaviszek minden lelket. Én most átadom nektek a társaságom a tanulmányért, és aztán ti hazakísértek engem. Ez minden. Én itt ülök, és nagyon világosan átadom nektek, gyerekeknek a bemutatásomat. Amilyen mértékben ti mindannyian erőfeszítést tesztek, annak megfelelően ott megkapjátok a jutalmatokat. Az Atya sok megértést ad nektek. Emlékezzetek rám amennyire csak lehetséges, és a bűneitek meg fognak semmisülni és megkapjátok a szárnyakat, amivel repülhettek. A léleknek nem olyan szárnyai vannak. A lélek egy parányi pont. Senki nem tudja, hogy a 84 születés szerepe hogyan van rögzítve egy lélekben. Senkinek nincs felismerése a lélekről, és senkinek nincs felismerése a Legfelső Lélekről. Ezért, az Atya azt mondja, senki nem ismer engem olyannak, ami vagyok, aki vagyok. Az én teremtésemet és engem csak általam lehet megismerni. Csak én jövök el, és adom át a bemutatásomat nektek, gyerekeknek. Azt is elmagyarázom nektek, hogy mi egy lélek. Ezt hívják a lélek felismerésének. A lélek a homlok közepén él. Ők azt mondják, a homlok közepén ott ragyog egy csodálatos és különleges csillag. De mi az a lélek? Ezt senki nem tudja. Amikor valaki azt mondja, hogy ő szeretne egy víziót egy lélekről, magyarázzátok el neki: te azt mondod, hogy van egy csillag a homlok közepén. Mi a haszon abban, ha egy csillagot látsz? A pontot (a tilakot) is egy csillagként ábrázolják. Ők egy csillagot ábrázolnak a (fogyatkozó) hold közepén. Valójában minden lélek egy csillag. Az Atya most elmagyarázta: Ti vagytok a tudás csillagai. A Nap, a Hold és a csillagok lámpások, amik megvilágítják a baldachint. Azok nem istenségek. Az odaadás ösvényén vizet ajánlanak fel a Napnak is. Ez a Baba is mindent megtett az odaadás ösvényén. Ő azt mondta, üdvözlet a Nap istenségnek, üdvözlet a Hold istenségnek, és aztán vizet ajánlott fel a Napnak. Mindaz az odaadás ösvénye. Ez az egy sok odaadást végzett. Az első számú imádatra méltó aztán az első számú imádóvá vált. Figyelembe kell venni a számukat is, ugyanúgy ahogy ott vannak a számok Rudra rózsafüzérén. Ez az egy végezte a legtöbb odaadást. Az Atya most azt mondja: Fiatal és öreg, ez most mindenki számára a visszavonulás állapota. Én most mindenkit visszaviszek, és ide egyáltalán nem fogtok visszatérni. A dolgok, amiket megjósoltak a szentírásokban, mint a teljes pusztulás megtörténte, a világ árvízzel való elöntése, és Krishna megérkezése egy pipál levélen, valójában nem történnek meg. Az Atya elmagyarázza, hogy ez nem az óceán kérdése. Ott az egy anyaméh palotája, ahol a bébik nagyon boldogan élnek. Itt ezt egy anyaméh börtönének hívják. Egy anyaméhben van az, hogy valaki megkapja a büntetést a bűnökért. Ugyanakkor az Atya azt mondja, manmanabhav. Emlékezzetek rám. Ha az emberek megkérdezik a kiállításon: „A létra képén miért nem ábrázolnak semmilyen más vallást?”, mondjátok el nekik, azok a többi vallásból nem vesznek 84 születést. Minden más vallást megmutatnak a fán. Abból ti magatok is kiszámolhatjátok, hogy mennyi születést fogtok venni. Nekünk meg kell mutatnunk a 84 születés létráját. Minden mást megmutatnak a fán és a cikluson. Azokon mindent elmagyaráznak. Amikor megnézitek a térképet, az intellektusotok megérti, hol van London, vagy hol van ez és ez a város. Az Atya olyan könnyűvé teszi számotokra a magyarázatot. Mindenkinek mutassátok meg, hogy a 84 születés ciklusa hogyan forog. Most, ha ti tamopradhanból szatopradhanná akartok válni, akkor emlékezzetek a korlátlan Atyára, és tisztává fogtok válni. Aztán azzal, hogy tisztává váltok, elmentek a tiszta világba. Ez nem egy nehéz dolog. Bármennyi idővel rendelkeztek, emlékezzetek az Atyára. Aztán az egy erőteljes szokássá fog válni. Még akkor is, ha nektek Delhibe kellene sétálnotok, miközben az Atyára emlékeztek, nem fogtok semmilyen fáradtságot érezni. Ha igaz emlékezés van, a test tudatosság megtörik. Nem lenne fáradtság. Azok, akik a végén jönnek, még gyorsabban fognak menni az emlékezésben.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok az egy Atya önzetlen emlékezésében, és vessetek véget a test tudatosságnak. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy karmatetté váljatok. Nektek fel kell halmoznotok egy örökkévaló bevételt, ameddig ebben a testben laktok.

2. Váljatok tudásteljes lelkekké, és szolgáljatok másokat. Szívjátok önmagatokba mindazt, amit az Atyától hallotok, és aztán azt mondjátok el másoknak. Adományozzák az öt bűnt, és váljatok szabaddá Rahu ómenjeitől.

Áldás:
Állandóan tapasztaljátok meg a tudatotok erejét, és azt használjátok, hogy együttműködők legyetek a nagy feladatokban.

Annak érdekében, hogy átalakítsátok az anyagot, és a tamoguni lelkek vibrációját, és védetten tartsátok magatokat az ok nélküli vérontás atmoszférájában és vibrációiban, hogy együttműködést adjatok sok léleknek, hogy elkezdjétek az új teremtést a jógaerővel az új világért, mindezen hatalmas feladatokért, nektek szükségetek van a tudat erejére. Csak a tudat erejével van az, hogy a végső pillanataitok gyönyörűek lesznek. A tudat ereje az emelkedett gondolatok erejét jelenti, hogy tiszta vonallal rendelkeztek az Egyetlennel. Most váljatok tapasztalttá ebben, és akkor képesek lesztek együttműködni a korlátlan feladatokban, és igényelni fogtok egy jogot a korlátlan királysághoz.

Slogen:
A félelemmentesség és az alázatosság egy jógi és gyani lélek formái.