06.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti mahavirok vagytok (bátrak). Nektek nem szabad félnetek Maya viharaitól. Biztosan váljatok tisztává és ne foglalkozzatok senkivel, csak az egy Atyával.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek milyen bátorsággal kellene rendelkeznetek, hogy képesek legyetek igényelni egy magas státuszt?

Válasz:
Bátorsággal kövessétek a shrimatot, hogy tisztává váljatok. Nem számít, milyen nagy a zűrzavar, vagy mennyit kell tolerálnotok, ti egy nagyon magas státuszt fogtok igényelni, ha állandóan követitek az emelkedett utasításokat, amiket az Atya átad nektek, hogy tisztává váljatok. Nektek nem szabad félnetek semmitől. Nem számít, mi történik, az semmi új.

Ének:
Senki nincs olyan különleges, mint az Ártatlan Úr.

Om shanti.
Ez egy dal, amit azok komponáltak az odaadás ösvényén. A tudás ösvényén nincs szükség dalokra, mert arra emlékeznek, hogy megkapjátok a korlátlan örökségeteket az Atyától. Ebben nincs benne az odaadás ösvényének rendszere és szokása. A gyermekek verseket szavalnak és énekelnek, hogy elmagyarázzák a tudást másoknak. Senki nem lenne képes megérteni azok jelentését, mindaddig, amíg nem magyaráztok. Ti, gyermekek most megtaláltátok az Atyát. Ezért, a boldogságotok higanyszálának emelkednie kellene. Az Atya elmondta nektek a 84 születés ciklusának tudását. Nektek boldogsággal kellene rendelkeznetek, hogy mostanra az önmegismerés diszkosza forgatóivá váltatok. Ti igénylitek Vishnu földjének az örökségét az Atyától. Csak azok, akik hittel rendelkeznek az intellektusukban, válnak győztesekké. Azok, akik hittel rendelkeznek, biztosan el fognak menni a mennyországba. Ezért, nektek, gyermekeknek állandóan boldogsággal kellene rendelkeznetek. Kövessétek az Atyát. Gyermekek, megértitek, hogy olyan nagy a zűrzavar, amióta Shiv Baba belépett ebbe az egybe. Sok a harc a tisztaság miatt. Ahogy a gyermekek felnőnek, gyorsan házasságba lökik őket. Az emberek azt mondják, semmi nem tud tovább folytatódni, ha ők nem házasodnak meg. Bár az emberek tanulmányozzák a Gitát, egyáltalán nem értenek abból semmit. Baba tanulmányozta azt a legtöbbet. Ő soha nem hagyta ki a Gita tanulmányozását akár csak egy napra is. Amikor felfedezte, hogy a Gita Istene Shiva, és neki kell a világ mesterévé válnia, nagyon mámorossá vált. Ezek Shiva Isten verziói. Aztán, zűrzavar volt a tisztaság miatt. Nektek ebben nagy bátorsággal kell rendelkeznetek. Ti mahavirok vagytok. Ti nem foglalkoztok senki mással, csak az Eggyel. A férfi egy teremtő. Amikor a teremtő maga tiszta, a teremtés is, amit megteremt, szintén tiszta. Ezen aspektus miatt nagy volt a harc. Sokan eljöttek nagy otthonokból, és családokból, ők nem foglalkoztak senki mással. Ha ez nincs ott valaki szerencséjében, hogyan tudná megérteni? „Ha tiszták akartok maradni, tegyetek így. Máskülönben menjetek és rendezzétek el a saját dolgaitokat.” Nektek ilyen nagy bátorságra van szükségetek. Olyan nagy volt a zűrzavar Baba előtt. Valaha is láttátok, hogy Baba felindulttá vált? Ezek a hírek még az amerikai lapokat is elérték. Semmi nem új. Ez folyamatosan meg fog történni ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban is megtörtént. Ebben nincs mitől félni. Én igényelni akarom az örökségemet az Atyától. Meg akarom védeni a saját teremtésemet. Az Atya tudja, hogy ebben az időben az egész teremtés tisztátalan. Egyedül Nekem kell megtisztítanom mindenkit. Mindenki azt mondja az Atyának, ó Tisztító, Felszabadító, jöjj el. Ezért Ő kegyelmes veletek. Ő kegyelemteljes, ugye? Az Atya elmagyarázza, gyermekek, ne féljetek semmitől. Azzal, hogy féltek, nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Az anyákat bántalmazzák. Ott van Draupadi levetkőztetésének emléke. Az Atya megvéd benneteket attól, hogy levetkőztessenek 21 születésre. A világ nem érti ezeket a dolgokat. A világnak biztosan tisztátalanná, tamopradhanná és öreggé kell válnia. Mindennek biztosan újból öreggé kell válnia. Nektek most el kell hagynotok az öreg otthonotokat. Az új világ az aranykor, és az öreg világ a vaskor. Az nem maradhat új az összes időkre. Gyermekek, megértitek, hogy ez a világciklus. Az istenségi vallás most újból megalapításra kerül. Az Atya azt mondja, én újból elmondom nektek a Gita tudását. Itt szomorúság van Ravan királyságában. Senki nem érti, hogy mi Ráma királysága. Az Atya azt mondja, én eljöttem, hogy megalapítsam a mennyországot, Ráma királyságát. Ti, gyermekek sokszor megkaptátok a királyságot, és aztán azt sokszor el is veszítettétek. Ott van mindannyitok intellektusában, hogy ti az aranykorban maradtok 21 születésen át, vagyis 21 generációra. Ez azt jelenti, hogy akkor vedlitek le a testeiteket, amikor a visszavonulás állapotában vagytok. Ott nincs időelőtti halál. Ez olyan, mintha most az idő három aspektusának ismerőivé váltatok volna. Ti most tudjátok, hogy ki Shiv Baba. Ők nagy templomokat építenek Shivának. Ők akár az otthonaikban is elhelyezhetnék a képmásokat. Ugyanakkor, az odaadás ösvénye is rögzítve van a drámában. Mindent meg kell érteni az intellektussal. Ők Krishna, vagy Shiva képmását is elhelyezhetnék otthon. Az ugyanaz a dolog lenne. Miért mennek el olyan messzire, hogy őket imádják? Vagy megkapják Krishna földjének az örökségét azzal, hogy odamennek? Ti most megértitek, hogy ti is odaadást végeztetek születésről-születésen át. Nézzétek meg, milyen nagy a pompa Ravan királyságában. Ez a vége pompája. Ráma királysága az aranykorban létezett. Ott volt az összes viman, stb. Aztán azok mind eltűntek. Azok a dolgok most felmerülnek, ebben az időben. Ők most megtanulják az összes képességet, és elviszik azokat a szanszkarákat magukkal. Ők elmennek és meg fogják építeni azokat a vimanokat. Azok a dolgok boldogságot fognak adni a jövőben. Ez a tudomány hasznos lesz számotokra. Jelenleg ez a tudomány a szomorúságért van. De aztán az ott a boldogságért fog létezni. A megalapítás most megtörténik. Az Atya alapítja meg az újvilág királyságát. Nektek, gyermekeknek bátor mahavirokká kell válnotok. A világon senki nem érti, hogy Isten eljött. Az Atya azt mondja, miközben otthon éltek a családotokkal, maradjatok olyan tiszták, mint egy lótuszvirág. Ebben a félelem nem kérdéses. A legtöbb, ami történhet, hogy inzultálnak benneteket. Ezt az egyet is sokat inzultálták. Azt ábrázolták, hogy Krishnát is inzultálták. Ugyanakkor Krishnát valójában nem lehet inzultálni. A vaskorban van az, hogy valakit inzultálnak. A forma, amiben most léteztek, egy ciklus után fog újból létezni. Azok közben újból nem létezhetnek. Születésről-születésre a megjelenésetek folyamatosan változik. Ez a dráma előre elrendelt. Bármilyen megjelenést vettetek a 84 születésben, ti ugyanazokat a születéseket fogjátok venni, ugyanazzal a megjelenéssel. Ti tudjátok, hogy most ez a megjelenés (Brahmáé) meg fog változni a következő születésében, és ők Lakshmi és Narayan megjelenésével fognak rendelkezni. A zár az intellektusotokon most megnyílt. Ez valami új dolog. Baba új és a dolgok, amiket elmond nektek, szintén újak. Ezeket a dolgokat nem mindenki fogja gyorsan megérteni. Csak azok fognak valamit megérteni, akiknek ez benne van a sorsában. Csak azok Mahavirok, akik nem rázkódnak meg, nem számít, mennyi vihar jön. Ti most nem rendelkezhettek azzal az állapottal. Később biztosan rendelkezni fogtok azzal. A mahavirok nem félnek a viharoktól. Ti a végére fogtok rendelkezni azzal az állapottal. Ezért van ott az a kifejezés: „Kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat az érzékfeletti örömről.” Az Atya eljött, hogy titeket, gyermekeket érdemessé tegyen a mennyországra. A pokolnak ugyanúgy kell megsemmisülnie, ahogy az előző ciklusban. Az aranykorban csak egy vallás lesz. Ők egységet akarnak. Ők azt akarják, hogy egy vallás legyen. Senki nem érti meg, hogy Ráma királysága különbözik Ravan királyságától. Most, hogy szilárd hittel rendelkeztek az Atyában, követnetek kell a shrimatot. Mindenki pulzusát érzik, és mindenki megkapja a tanácsot annak megfelelően. Baba azt mondta a fiának, „Ha meg akarsz nősülni, tegyél így. Ott van a sok barát és rokon, stb., akik majd kiházasítanak téged.” Valaki felmerült (hogy őt megházasítsa). Ezért érzik mindenki pulzusát. Ők megkérdezik: „Baba, ez a szituáció, én tiszta akartok maradni, de a rokonaim kidobnak a házból. Most mit kellene tennem?” Ti azt kérdezitek, hogy tiszták tudtok-e maradni. Ha képtelenek vagytok arra, hogy tiszták maradjatok, menjetek és házasodjatok meg. O.K. Például, ha valaki eljegyzett, és őt elégedetté akarjátok tenni, nem számít. Amikor egy pár megházasodik, a mennyasszonynak azt mondják, hogy az ő férje a guruja. O.K. Ti arra késztetitek őt (az asszonyt), hogy leírja: „Rendben van, én elfogadom, hogy a férjem a gurum és az istenem.” Aztán mondjátok neki, tehát, én most azt az utasítást adom neked, hogy maradj tiszta. Ehhez bátorságra van szükség. A cél nagyon magas. Az elérés is nagyon nagy. A kéjvágy tüze akkor kezdődik, amikor valaki nincs tudatában az eléréseinek. Az Atya azt mondja, ti olyan nagy eléréssel rendelkeztek, ezért mi abban a nagydolog, ha tisztának kell maradnotok egy születésre. Én vagyok a ti Férjetek, az Istenetek. Nektek tisztának kell maradnotok az utasításaimnak megfelelően. Baba sok módszert mutat nektek. Ez a rendszer Bharatban. Egy nőnek azt mondják, hogy az ő férje az ő istene, és neki azt kell tennie, amit ő mond. Abban hisznek, hogy Lakshmi megmasszírozta Narayan lábát, hogy egy feleségnek meg kell masszíroznia a férje lábát. Honnan merült fel ez a szokás? Az odaadás ösvénye képeiről. Ilyen dolgok nem léteznek az aranykorban. Narayan valaha is elfárad, hogy Lakshminak meg kelljen masszírozni a lábát? Ott a fáradtság nem kérdéses. Az a szomorúság egy aspektusa. Hogyan lehetne ott bármilyen fájdalom, vagy szomorúság. Ezért, Baba eltávolította Lakshmi képét, amin megmasszírozza Narayan lábát. Ő mámoros volt. Ő gyermekkorától érdektelenséggel rendelkezett és ezért végzett olyan sok odaadást. Baba sok módszert mutat nektek. Megértitek, hogy ti vagytok az egy Atya gyermekei. Ezért, ti egymás testvérei és nővérei vagytok. Igénylitek az örökségeteket Dadától (a Nagyapától). Ti hívjátok az Atyát, hogy jöjjön el a tisztátalan világba: Ó Tisztító, minden Szita Rámája. Az Atyát hívják az Igazságnak, az Egyetlennek, aki megalapítja az igazság földjét. Ő átadja nektek az igaz tudást az egész világ elejéről, közepéről és végéről. Ti lelkek most a tudás óceánjaivá váltok. Nektek, édes gyermekeknek bátorsággal kellene rendelkeznetek, hogy kövessétek Baba shrimatját. A korlátlan Atya a mennyország mestereivé teszi a korlátlan teremtést. Ezért, nektek erőfeszítést kell tennetek, és igényelnetek kell a teljes örökségeteket. Nektek át kell adnotok önmagatokat Neki. Amikor Őt teszitek az örökösötökké, Ő átadja nektek az örökséget 21 születésre. Az Atya átadja önmagát a gyermekeinek. A gyermekek azt mondják, Baba, ez a test, a tudat és gazdagság, mind Hozzád tartozik. Te vagy az Atya és a gyermek is. Azt is éneklitek, Te vagy az Atya és Te vagy az Anya. Ott van ennek az Egynek a nagy dicsérete. Őt hívják a Szomorúság Eltávolítójának, és mindenki számára a Boldogság Adományozójának. A mennyországban még az öt elem is boldogságot ad. A vaskorban, mivel az öt elem tamopradhan, azok szomorúságot okoznak. Aztán, csak boldogság lesz. Ez a dráma előre elrendelt. Ti tudjátok, hogy ez a háború ugyanaz, ami 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. A mennyország most kerül megalapításra. Ezért, nektek, gyermekeknek állandóan boldogoknak kellene maradnotok, hogy Isten örökbe fogadott titeket. Az Atya most feldíszít és tanít is benneteket. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Állandóan rendelkezzetek bátorsággal, hogy egyenlővé váljatok az Atyával. Teljesen adjátok át önmagatokat az Atyának.

2. Ne féljetek semmitől. Biztosan váljatok tisztává.

Áldás:
Legyetek világ-átalakítók, akik folyamatosan szolgáljátok a világot a kegyelem és jótékonyság látásmódjával.

A világ-átalakító lelkek és világ szolgálók fő minősége a kegyelemteljes és jótékony látásmódjuk, amivel tökéletesé és boldoggá teszik a világot. Bármit, ami elérhetetlen - a szellemi boldogság, a béke, a tudás és az összes erők gazdagsága -, ők átadják azokat az eléréseket, és a koldusokat azokká teszik, akik minden joggal rendelkeznek. Az ilyen szolgálók minden másodpercüket, szavukat, tetteiket, kapcsolatukat és ismeretségüket a szolgálatért használják. A szolgálat el van merülve a látásukban, a járásukban, a kapcsolataikban és az étkezésükben.

Slogen:
Lemondani a tiszteletről és elismerésről, és az időtöket hasznos módon használni a korlátlan szolgálatért, jelenti azt, annak lenni, aki felemel másokat.


Mateshwari felbecsülhetetlen verziói
A mások iránti jótékonyság automatikusan hasznot hoz nektek.

Isten beszél: Azzal, hogy megismeritek általam a legmagasabb célt, el fogjátok érni a legmagasabb státuszt, vagyis, azzal, hogy tudtok a mások iránti jótékonyságról, mindenetek sikeres lesz. Nézzétek, az anyag az istenségek előtt olyan, mint egy szolgáló a lábuknál. Ez az öt elem a boldogság megtestesítőjévé válik és szolgálnak titeket a tudatotok vágyainak megfelelően. Jelenleg, mivel nem kapják meg a boldogságot, amire a tudatuk vágyik, az emberek bánatot és békétlenséget tapasztalnak. A természet csodálatos az aranykorban. Nézzétek meg, hogy az istenségek képei gyémántokkal és ékszerekkel vannak kirakva, és így, amikor élő formában vannak, annyi anyagi kényelemben lesz részük! Ebben az időben az emberek éheznek, és több millió rúpiát költenek a képekre. Tehát, mi ez a különbség? Biztosan ilyen emelkedett cselekedeteket hajtottak végre, ezért hozták létre emlékműveiket. Biztosan olyan nagyon imádják őket! Miközben a bűntelen háztartásokban éltek, ők egy lótuszszerű állapottal rendelkeztek, de most, ahelyett, hogy a bűntelen háztartásokban lennének, elmentek a bűnös háztartásokba, ami miatt elfelejtették a másokkal szembeni jótékonyságot, és a világi üzleti életbe mentek, és ennek az az oka, hogy minden rosszul megy. Most maga Isten eljön, és eltávolít benneteket a bűnös háztartásokból, és tanít titeket a bűntelen háztartásról, amin keresztül az életetek boldoggá válik minden időkre. Ezért, először is jótékonynak kell lennetek mások iránt, és legyenek emelkedett kívánságaitok feléjük, és aztán önmagatok iránt. Azáltal, hogy hasznot hoztok másoknak, automatikusan hasznot hoztok önmagatoknak. Om shanti.