06.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most haza kell térnetek. Ezért felejtsétek el a test tudatosságotokat, tekintsétek magatokat testetlen lelkeknek, és törjetek meg a bárki iránti bármilyen ragaszkodásotokat.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen bölcsességet tanultok meg az Atyától az átmeneti korban?

Válasz:
Csak most tanuljátok meg annak a bölcsességét, hogy hogyan váljatok tamopradhanból satopradhanná, és hogyan tegyétek a szerencséteket emelkedetté. Amilyen mértékben pontosan összekapcsoltak maradtok a jógában és tudás teljesek vagytok, annak megfelelően fogtok folyamatos előrehaladást tapasztalni. Azok a gyermekek, akik előre-haladnak, soha nem maradhatnak rejtettek. Az Atya minden gyermek tevékenységéből megértheti, hogy kik azok a gyermekek, akik a szerencséjüket emelkedetté teszik.

Ének:
A Te vonaladban élni és a Te vonaladban meghalni.

Om shanti.
Ti, gyermekek mind hallottátok ezt az éneket. Baba azt a szót használja, „gyermekek”. Minden centrumban a gyermekek megértik, hogy Baba ránk, Brahminokra utal, és hogy a gyermekek hallották az énekben, „Annak érdekében, hogy egy virágfüzérré váljatok a nyak körül, miközben éltek, menjetek a testetlen világba és maradjatok Baba otthonába.” Az Shiv Baba otthona, ahol minden saligram lakik. Ti, gyermekek, a Brahmin klán díszei, az önmegismerés diszkosza forgatói tudjátok, hogy ugyanaz a Baba valóban eljött. Ő azt mondja: Most testetlenné kell válnotok, azaz el kell felejtenetek a testetek tudatosságát. Ez az öreg világ meg fog semmisülni. Ezeket a testeket el kell hagyni, azaz mindenkinek el kell menni azért, mert ez az öreg világ megsemmisülőben van. Most haza kell térnetek. Ti, gyermekek most mind boldogok vagytok, mert fél cikluson át nagyon sokat körbe botladoztatok azért, hogy hazatérjetek. Azonban soha nem találtátok meg az utat hazafelé. Helyette, amikor láttátok az imádat ösvényének a showját, annak a csapdájába kerültetek. Az imádat ösvénye a mocsár, amibe az emberi lények egészen a nyakukig csapdába esnek. Ti, gyermekek most azt mondjátok: Baba, mi elfelejtjük ezt az öreg világot és ezeket az öreg testeket. Most testetlenné fogunk válni, és hazatérünk Veled. Ott van mindannyitok intellektusában, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljött a legfelső régióból, hogy hazavigyen minket. Ő egyszerűen azt mondja: Váljatok tisztává és emlékezzetek Rám! Haljatok élőhalált! Tudjátok, hogy a lelkek abban az otthonban élnek. Egy lélek csak egy pont. Minden lélek el fog menni a testetlen világba. Ott annyi lélek lesz, amennyi emberi lény itt van. A nagy elemben a lelkek mennyi helyet foglalnak el, és mennyi helyet foglalnak el a testek, amik olyan nagyok? Egy léleknek mennyi helyre lenne szüksége? Mi, lelkek milyen kis helyet foglalnánk el? Egy nagyon parányi helyet. Nektek, gyermekeknek az a nagy szerencsétek, hogy halljátok ezeket a dolgokat az Atyától. Az Atya elmagyarázza, hogy testetlenül jöttetek, testeket öltöttetek és eljátszottátok a szerepeiteket. Most élőhalált kell halnotok, és el kell felejtenetek mindenkit. Az Atya eljön, és megtanítja nektek, hogy hogyan haljatok meg. Azt mondja: Emlékezzetek az Atyátokra, és az otthonotokra. Tegyetek sok erőfeszítést. A bűneitek meg fognak semmisülni azzal, hogy jógában maradtok. Aztán ti, lelkek tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Ezért az Atya most tanácsokat ad nektek, és az előző ciklusban is elmondta: Mondjatok le minden testi kapcsolatról, beleértve a saját testeteket is, és állandóan csak Rám emlékezzetek. Az az Egyetlen mindenki Atyja. Ti vagytok Prajapita Brahma szájon keresztül született gyermekei. Ti folyamatosan megkapjátok a tudást. Különben is Shiva gyermekei vagytok. Mindenkiben ott a hit, hogy Isten gyermeke. Azonban mivel elfelejtették Isten nevét, formáját, idejét és helyét, ezért senkinek nincs az a szeretete Isten iránt. Senkit nem lehet vádolni. Ez fix a drámában. Az Atya elmagyarázza: Ti, lelkek ilyen parányi pontok vagytok, és a 84 születés szerepe ott van rögzítve bennetek, lelkekben. Az egy csoda, hogy a lélek hogyan vesz egy testet, és játssza el a szerepét. Most tudtok erről a korlátlan szerepről. Senki másnak nincs ez a tudása. Ti is test-tudatosak voltatok. Most, hogy mindegyiktek mennyit változik, az mindegyiktek szerencséjétől függ. Most víziótok van az előző ciklusotok szerencséjéről. A világban olyan sok emberi lény van. Mindenkinek megvan a saját szerencséje. Attól függően, hogy mindegyiktek milyen tetteket hajtott végre, válik boldoggá, boldogtalanná, gazdaggá, vagy szegénnyé. A lelkek válnak ezzé. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy a lelkek hogyan válnak boldoggá és aztán hogyan mennek a szomorúságba. Csak az Atya tanítja meg nektek azt a bölcsességet, hogy hogyan váljatok tamopradhanból satopradhanná, ugyanúgy, ahogy azt az előző ciklusban tette. Bármilyen bölcsességet ért el mindegyiktek, most is ugyanannyi bölcsességet kaptok. A végére megértitek mindenki szerencséjét. Aztán azt mondanák, hogy ez mindegyikteknek a szerencséje minden egyes ciklusban. Akik nagyon jól összekapcsoltak a jógában és tudás teljesek, azok folyamatosan szolgálatot fognak végezni. A tanulmány által állandó az előre haladásotok. Néhány gyermek gyorsan halad, míg mások fejfájást okoznak nektek. Ugyanígy van itt is. Bármilyen előrehaladást tesz mindegyiktek minden egyes ciklusban, az nem maradhat elrejtve. Az Atya tudja, hogy mindenkinek milyen a kapcsolata Shiv Babával. Ez a valaki megért mindent abból, hogy látja a gyermekek tevékenységét. Az az Egyetlen is lát mindent. Valamit elrejthettek ez-elől a valaki elől, de semmit nem rejthettek el Shiv Baba elöl. Még az imádat ösvényén sem rejthet el senki, semmit Isten elöl. Így hogyan lehetne bármit is elrejteni előle a tudás ösvényén? Az Atya folyamatosan elmagyarázza nektek, hogy a tanulmány nagyon könnyű. Cselekedni is kell. Éljetek az öreg világban a barátaitokkal és rokonaitokkal, és tegyetek erőfeszítést. Akik otthon élnek, és ilyen mély szeretetük van és erőfeszítést tesznek, azok gyorsabban tudnak előre haladni, mint akik itt élnek és erőfeszítést tesznek. A szentírásokban ott van Arjuna és a bennszülött (Bil) példája. Bár a bennszülött kint élt, de azzal, hogy gyakorolt ügyesebbé vált az íj kilövésében, mint Arjuna. Ezért miközben otthon éltek a családotokkal, váljatok olyanokká, mint egy lótusz. Láthattok példákat. Miközben otthon éltek nagyon jó szolgálatot végezhettek. Folyamatosan sokat fogtok előre haladni. Maya nem hagyja békén azokat, akik itt élnek; az nem úgy van, hogy ők megszabadulnak Mayától, mert eljönnek Babához. Nem, nektek, mindannyitoknak meg kell tennetek a saját erőfeszítéseiteket. Akik otthon élnek a családjukkal, azok több erőfeszítést tesznek, mint akik itt élnek. Ők nagyon jó bátorságot mutathatnak. Csak azokat hívják mahaviroknak, akik otthon élnek, és olyanokká válnak, mint egy lótusz. Néhányan azt mondják: Baba, te mindenről lemondtál. Baba azt mondja: Én semmiről nem mondtam le. Ők elhagytak és elmentek. Baba senkit nem hagyott el, és jött el ide. Helyette még több gyermek jött el, hogy vele maradjanak. Baba azt mondja a kumariknak: Végezzétek ezt az isteni szolgálatot. Ez a valaki egy Baba és az a Valaki is Baba. Sok kumar is eljött, de képtelenek voltak tovább folytatni. A kumarik még mindig jobbak. Egy kumarit nagyszerűbbnek tekintenek, mint száz brahmint. Egy kumari az, aki felemel 21 generációt és kilövi a tudás nyilait. Még azokat is Brahma kumaroknak és kumariknak hívják, akik otthon élnek a családjukkal. Ahogy tovább haladnak, a kötéseik is véget fognak érni. A szolgálatot el kell végezni. Azok a gyerekek, akik szolgálatot végeznek, ott ülnek BapDada szívében. Ők több ezer embernek hoznak hasznot. Továbbra is áldásokat szórnak azokra, akik ilyen szolgálatkész gyermekek. Ők ülve maradnak a szívben. Akik a szívbe ültetettek, azokat fogják a trónra ültetni. Baba azt mondja: Folyamatosan találkozzatok egymás között, és teremtsetek módszereket, hogy megmutassátok mindenkinek ezt az ösvényt. A képek is folyamatosan készülnek. Mind ezek gyakorlati dolgok. Most elmagyarázzátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek testetlen. Ő is egy Pont, de Ő a tudás-teljes Egyetlen, a Tisztító. Egy lélek csak egy pont. Egy gyermek is még kicsi. Van valamilyen különbség egy gyermek és egy apa között. Manapság 15-16 éves gyermekek is apákká válnak. Azonban a gyermekeik még mindig fiatalabbak lennének, mint ők. Nézzétek meg itt a csodát; az Atya egy lélek, és a gyermekek is lelkek. Ő a Legfelső Lélek, a tudás teljes Egyetlen. Mindenki más egy magas, vagy alacsony státuszt igényel annak megfelelően, hogy mennyit tanulnak. Minden a tanulmánytól függ. Azzal, hogy jó tetteket hajtotok végre, egy magas státuszt igényeltek. Nektek, gyermekeknek most tudásotok van a világ elejéről, közepéről és végéről. A mennyországban csak Bharat volt; nem volt más föld. Ezért mutassátok meg a mennyországotokat egy kis Új Indiában. Hasonló módon nem szabadna leírnotok azt a nevet, hogy „Dwaraka”, hanem azt kellene leírnotok, hogy „Lakshmi és Narayan dinasztiájának királysága”. Az intellektus azt mondja, hogy az aranykorban először is az istenségi dinasztia királysága volt. Ott lesznek a falvaik és a kis államaik. Ezt is köpülni kell. Ezzel együtt az intellektusotok jógáját kapcsoljátok Shiv Babához. Mi az emlékezésen keresztül igényeljük a királyságunkat. A rozsdát el kell távolítani az emlékezéssel. Minden erőfeszítésre ezért van szükség. Néhány gyermek intellektusa állandóan kifele vándorol. Miközben itt ülnek, nem tudnak emlékezésben maradni; az intellektusuk más irányokba vándorol. Ez ugyanígy van az imádat ösvényén is. Miközben Shri Krishnát imádják, az intellektusuk más irányba megy. Akik intenzív imádatot végeznek, azok sok erőfeszítést tesznek azért, hogy egy víziót kapjanak. Olyan sok órán keresztül ülnek, hogy csak Krishnára emlékezzenek, és nem emlékeznek semmi másra. Ahhoz nagyon sok erőfeszítésre van szükség. A 8 és a 16.108 rózsafűzérei itt teremtődnek. Még a több százezres gyöngyszemek rózsafüzérét is megmutatják. Azonban a tudás ösvényének rózsafüzére nagyon értékes, mert az szellemi erőfeszítést kíván. Az imádat ösvényének rózsafüzére olcsó. Nézzétek meg Krishnát, és nézzétek, hogy milyen boldogan táncol. Ott van az éjszaka és nappal különbsége a tudás és az imádat között. Azt nem mondták, hogy a rozsda eltávolításra kerül azzal, ha Krishnára emlékeznek. Itt elmagyarázásra kerül, hogy minél többet emlékeztek az Atyára, annál több bűnötök fog megsemmisülni. A jóga erőn keresztül ti, gyermekek most a világ mestereivé váltok. Soha senki még csak nem is álmodott volna erről. Lakshmi és Narayan nem harcoltak, stb. Akkor hogyan váltak a világ mestereivé? Ezt csak ti, gyermekek értitek meg. Az Atya azt mondja: Ti a királyságot a jóga erővel kapjátok meg. Azonban, ha ez nincs ott az szerencséjükben, akkor nem fognak erőfeszítést tenni ezért; nem válnak szolgálatkészekké. Baba folyamatosan utasításokat ad nektek arról, hogy hogyan készítsetek kiállításokat. Egy nap legalább 150-200 kiállításnak kellene lennie. Menjetek és túrázzátok körbe az összes falut. Annyi kiállításnak kellene lennie, amennyi centrum van. Azzal, hogy minden centrumban van egy kiállítás, nagyon könnyű lesz a magyarázni. Napról-napra a centrumok folyamatosan egyre nagyobbakká válnak, így még képeket, stb. is tarthattok ott. Ott van a képek felfedezése is. Készítsetek egy képet a mennyországról Bharatban, gyönyörű palotákkal, stb. Ahogy tovább haladtok, nagyon jó képek fognak készülni azért, hogy másoknak magyarázzatok. Akik a visszavonulás állapotában vannak, azok folyamatosan szolgálatot végezhetnek, miközben körbe-túráznak. Akiknek ragyogó a szerencséje, azok felmerülnek. Néhány gyermek tisztátalan tetteket hajt végre, és elveszítik a saját tiszteletüket, és így elveszítik a yagya tiszteletét is. Annak megfelelően kaptok egy státuszt, hogy milyen a viselkedésetek. Azok nevére emlékeznek, akik boldogságot adnak sokaknak. Még nem váltatok minden erénnyel teljessé. Néhány gyermek nagyon jól szolgál. Hallva az ilyen gyermekek nevét, Baba nagyon elégedetté válik. Baba örül, hogy látja a szolgálatkész gyermekeket. Ők folyamatosan jó erőfeszítést tesznek a szolgálatért. Még centrumokat is nyitnak, ahol ezreknek lesz haszon. Aztán rajtuk keresztül folyamatosan sokan fel fognak merülni. Még senki nem vált tökéletessé; ilyen, vagy olyan hibát folyamatosan elkövetnek. Maya senkit nem hagy békén. Minél több szolgálatot végeztek, és minél jobban haladtok előre, annál inkább fogtok a szívtrónusra mászni. Hasonló képen annak megfelelően kaptok egy magas státuszt is. Aztán minden ciklusban ez lesz a státuszotok. Senki semmit nem rejthet el Shiv Baba elől. A végén nektek, mindannyitoknak víziótok lesz a saját tevékenységeitekről. Aztán mit fogtok tenni? Nagyon keserű könnyeket kell majd hullatnotok. Ezért Baba folyamatosan magyaráz: Ne kövessetek el semmi olyan tettet, amiért büntetést kell szenvednetek, és a végén bűnbánatot kell éreznetek. Nem számít, hogy mennyit magyaráznak, ha ez nincs ott valaki szerencséjében, akkor nem tesz erőfeszítést. Manapság az emberek még az Atyát sem ismerik. Emlékeznek Istenre, de nem ismerik Őt. Nem hallgatnak Rá. Most megkapjátok az aranykori uralkodás örökségét az Atyától, egy másodperc alatt. Mindenki szereti Shiv Baba nevét. Ti, gyermekek megértitek, hogy megkapjátok a mennyországotok örökségét a korlátlan Atyától. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Dicsőítsétek az Atya nevét és a yagyát a viselkedéseteken keresztül. Ne hajtsatok végre semmi olyan tettet, amin keresztül elveszítenétek az Atya tiszteletét. Teremtsétek meg a saját szerencséteket azzal, hogy szolgálatot végeztek.

2. Váljatok olyan jótékonyakká, mint az Atya, és kapjátok meg mindenki áldásait és igényeljetek egy elől lévő számot. Éljetek otthon a családotokkal, és maradjatok nagyon bátrak, azzal, hogy úgy éltek, mint egy lótusz.

Áldás:
Legyetek állandó jogik,akik magukat könnyű jogikká teszik azzal, hogy együttműködést adnak.

Az Atyával együttműködni az átmeneti korban a könnyű jogivá válás módszere. Akiknek minden egyes gondolata, szava és cselekedete az Atyával és a feladatában, ami a királyság megalapítása, való együttműködésben történik, azokra mondják azt, hogy tudásteljesek, jogi lelkek és igaz szolgálók. Ha nem a tudatotokkal, akkor a testetekkel, és ha nem a testetekkel, akkor a vagyonotokkal, és ha nem a vagyonotokkal, akkor az együttműködésetekkel, amilyen módon csak tudtok, mivel ez is jóga. Mivel az Atyához tartoztok, ezért csak ti és az Atya, nincs harmadik személy. Ilyen módon állandó jogikká fogtok válni.

Slogen:
Tolerálni, azaz meghalni az átmeneti korban azt jelenti, hogy a mennyország királyságát igényelni.