06.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ellenőrizzétek magatokat, hogy lássátok, hogy vajon virágokká váltatok-e. Ellenőrizzétek, hogy ne váljatok tüskékké a test arroganciája miatt. Az Atya eljött, hogy tüskéből virágokká változtasson benneteket.

Kérdés:
Milyen hit alapján vagytok képesek arra, hogy megtörhetetlen legyen a szeretetetek az Atya iránt?

Válasz:
Amikor először is hitetek van abban, hogy lelkek vagytok, akkor szeretet lesz az Atya iránt. Szükségetek van arra a megtörhetetlen hitre, hogy a testetlen Atya jelen van ebben a szerencsés szekérben. Ő ezen a valakin keresztül tanít minket. Amikor ez a hit megtörik, akkor a szeretetetek csökken.

Om shanti.
Isten, az Egyetlen, aki a tüskéket virágokká változtatja, beszél; azaz Isten, a Kert Mestere beszél. Ti, gyerekek tudjátok, hogy eljöttetek ide, hogy tüskékből virágokká váljatok. Ti mind megértitek, hogy korábban tüskék voltatok és most virágokká váltok. Ugye az Atyát sokat dicsérik? Azt mondják: Tisztító, jöjj el! Ő a Révész, a Kert Mestere és a Lelkek Megmentője. Bár sok névre utalnak, de mindenhol ugyanaz a képmás látható róla. Az Ő dicséretét a Tudás Óceánjaként és a Boldogság Óceánjaként énekelik. Tudjátok, hogy most azzal az egy Atyával ültök. Ti is eljöttetek ide azért, hogy tüskeszerű lényekből virágszerű istenségekké váljatok. Ez a célotok és a tárgyatok. Most mindegyikteknek a szívébe kell néznie, és meg kell kérdeznetek magatoktól: Vannak isteni erényeim? Teljessé váltam minden erénnyel? Korábban az istenségek dicséretét énekeltétek, és magatokat tüskéknek tekintettétek. Mivel az öt bűn ott van bennetek, így azt énekeltétek: Erénynélküli vagyok, nekem nincsenek erényeim. A test tudatosság az egó egy erőteljes formája. Amikor magatokat lelkeknek tekintitek, akkor nagy szeretet lehet az Atya iránt. Most tudjátok, hogy a testetlen Atya jelen van ebben a szekérben. Még azt követően is, hogy megvan ez a hitetek, az megtörik. Azt mondjátok, hogy eljöttetek Shív Babához, aki Prajapita Brahma szerencsés szekerének a testében van. Nekünk, lelkeknek, mindannyiunknak az Atyja csak az egy Shív Baba, és Ő jelen van ebben a szekérben. Ennek a hitnek nagyon szilárdnak kell lenni. Ebben hoz Maya kétségeket. Amikor egy kumarit eljegyeznek és férjhez adják, akkor ő azt gondolja, hogy nagy boldogságot fog kapni a férjétől, de milyen boldogságot kapna? Azonnal tisztátalanná válik. Miközben még kumari, az anyja, az apja és mindenki meghajol előtte, mert tiszta. Ahogy tisztátalanná válik, neki kell meghajolnia mindenki előtt. Ma mindenki meghajol előtte, de holnap ő fog meghajolni mindenki előtt. Ti, gyerekek most az átmeneti korban vagytok és a legemelkedettebb emberi lényekké váltok. Holnap hol lesztek? Ma milyen ez az otthon? Mindenhol olyan sok piszkos tevékenység van. Ezt bordélyháznak nevezik, ahol mindenki bűnön keresztül születik. Csak ti éltek Shíva templomában. 5.000 évvel ezelőtt nagyon boldogok voltatok. Ott a szomorúságnak se neve, se nyoma nem volt. Most eljöttetek ide, hogy újból olyanokká váljatok. Az emberek egyáltalán nem ismerik Shíva templomát. A mennyországot hívják Shíva templomának. Shív Baba megalapította a mennyországot. Mindenki azt mondja, „Baba”, de kérdezzétek meg tőlük, hogy hol van az Atya és azt fogják mondani, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Azt mondják, hogy benne van a macskákban, a kutyákban, a halakban és a krokodilokban. Olyan hatalmas a különbség. Az Atya azt mondja: Egyszer ti a legemelkedettebb emberi lények voltatok, de azzal, hogy 84 születést vettetek, mostanra mivé váltatok? A pokol lakóivá váltatok. Ezért kiált mindenki így: Óh, Tisztító, jöjj el! Az Atya most eljött, hogy mindenkit megtisztítson. Ő azt mondja: Hagyjátok el a méreg ivását ebben az utolsó születésben. Azonban nekik még mindig nincs megértésük. Minden lélek Atyja most azt mondja: Váljatok tisztává. Mindenki azt mondja „Baba”. Először is a lelkek arra a Babára emlékeznek, és aztán emlékeznek erre a Babára. Az a Baba a testetlen Egyetlen, és ez a Baba a testi valaki. A Legfelső Lélek itt ül, és magyaráz nektek, tisztátalan lelkeknek. Kezdetben ti is tiszták voltatok. Az Atyával éltetek, és aztán eljöttetek ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Értsétek meg ezt a ciklust nagyon jól. Most el kell mennetek az aranykor új világába. Az a vágyatok, hogy elmenjetek a mennyországba. Ti olyan gyereket kértek, mint Krishna. Én most eljöttem, hogy benneteket olyanokká tegyelek, mint ő. Ott minden gyerek olyan, mint Krishna. Ők satopradhan virágok. Ti most elmentek Krishna földjére. A mennyország mestereivé váltok. Kérdezzétek meg magatoktól: Én egy virággá váltam? Tüskévé válok a test arroganciája miatt? Az emberi lények magukat inkább testeknek, mint lelkeknek tekintik. Azzal, hogy elfelejtitek, hogy lelkek vagytok, elfelejtitek az Atyát is. Csak azzal, hogy megismeritek az Atyát az Atyától, igényelhetitek az Atya örökségét. Mindenki megkapja az örökségét a korlátlan Atyától. Nincs egyetlen egy lélek sem, aki nem kapja meg az örökségét. Csak az Atya jön el és tisztít meg mindenkit, és hazaviszi őket a Nirvána földjére. Ők azt mondják, hogy a fény elmerült a fényben, vagy a brahm elemben. Nekik egyáltalán nincs tudásuk. Ti tudjátok, hogy kihez jöttetek el. Az Igazságnak ez a társasága (satsang) nem egy emberi lényé. Ti, lelkek különváltatok a Legfelső Lélektől és most megtaláltátok a Társaságát. 5000 évenként csak egyszer kapjátok meg az Igazság igaz társaságát. Az arany és ezüstkorokban nincsenek satsangok. Azonban az imádat ösvényén olyan sok satsang van. Valójában csak az egy Atya az Igazság. Most az Ő társaságában ültök. Abban a tudatosságban kellene lennetek, hogy isteni diákok vagytok, és Isten tanít benneteket. Ez is a nagy szerencsétek. A mi Babánk itt van. Ő válik a Tanárrá, az Atyává és a Guruvá. Ebben az időben Ő eljátssza mind a három szerepet. Magához tartozóvá tesz titeket, gyerekeket. Az Atya azt mondja: Az emlékezésen keresztül semmisülhetnek meg a bűneitek. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, a bűneitek meg fognak semmisülni és aztán megkapjátok a fénykoronát. Az csak egy szimbólum. Az nem úgy van, hogy láthatjátok a fényt. Az a tisztaság szimbóluma. Senki más nem kaphatja meg ezt a tudást. Csak az egy Atya adja azt át. Neki teljes s tudása. Az Atya azt mondja: Én vagyok az emberi világfa Magja. Ez a fordított fa. Ez a kalpafa. Korábban ott volt az isteni virágok fája. Az, mostanra a tüskék dzsungelévé vált az öt bűn miatt. A legnagyobb bűn a test tudatosság. Ott nincs semmilyen test tudatosság. Ott megértik, hogy lelkek, de nem ismerik az Atyát, a Legfelső Lelket. Minden, amit tudnak, hogy lelkek. Ez minden. Nincs semmilyen más tudásuk. Most elmondták nektek, hogy a bőrötök öreggé vált a sok születés alatt, és mostanra elöregedett. Azt most el kell hagynotok. (Ott van a kígyó példája.) Ebben az időben mindkettő, a test és a lélek is tisztátalan. Amikor ti, lelkek tisztává váltok, akkor el fogjátok hagyni a testeteket. Minden lélek haza fog futni. Most megvan az a tudásotok, hogy ez a dráma a végéhez közeledik. Most haza kell térnünk az Atyával. Ezért emlékeznünk kell az otthonra. Ezekről a testekről le kell mondani. Amikor a testek megsemmisülnek, a világ is meg fog semmisülni, és aztán el fogtok menni az új otthonotokba, és új kapcsolatokat fejlesztetek. Azoknak az embereknek itt kell újra-születniük, míg ti a virágok kertjében fogjátok ezt tenni. Az istenségek tiszták. Megértitek, hogy virágok voltatok, aztán tüskékké váltatok és most újból elmentek a virágok világába. Ahogy tovább haladtok sok víziótok lesz. Azok mind játékok. Meera transzban táncolt, de nem volt tudása. Meera nem ment el a mennyországba; ő még mindig valahol itt lenne. Ha ehhez a Brahmin klánhoz tartozik, akkor valahol megkapja ezt a tudást. Az nem úgy van, hogy mivel transzban táncolt, ezért elment a mennyországba. Sok ember táncol ily módon. Ők transzba mennek és azt követően, hogy mindent láttak, visszatérnek, és aztán elmerülnek a bűnben. Arra emlékeznek, „ha felemelkedtek, megízlelitek a mennyország édességét, de ha lefelé mentek...” Az Atya biztosít benneteket arról, hogy a mennyország mestereivé válhattok, ha tanulmányozzátok ezt a tudást és jógát. Ha elhagyjátok az Atyát, akkor beleestek a csatornába (bűnbe). Ott voltak azok, akik elcsodálkoztak és az Atyához tartoztak. Meghallgatták ezt a tudást és elmondták mindenkinek, majd elfutottak. Maya nagyon csúnyán bántalmazta őket. Most azzal, hogy követitek az Atya shrimatját, istenségekké váltok. Mindkettőnek – a léleknek és a testnek is – emelkedettnek kell lennie. Az istenségek nem bűnön keresztül vesznek születést. Az a világ a bűntelen világ. Ott az öt bűn nem létezik. Shív Baba megteremtette a mennyországot. Ez most a pokol. Most eljöttetek ide, hogy újból a mennyország lakóivá váljatok. Azok fognak elmenni a mennyországba, akik jól tanulnak. Ti újból tanultok és folyamatosan tanulni fogtok ciklusról-ciklusra. Ez a ciklus folyamatosan forog. Ez az előre elrendelt dráma, amitől senki nem tud szabaddá válni. Bármit is lássatok, pld. egy moszkitót repülni, az ugyanilyen módon fog repülni egy ciklus után is. Ennek a megértéséhez nagyon jó intellektus szükséges. Ennek a drámának a felvétele folyamatosan megtörténik. Ez a tettek mezeje. Ti eljöttök ide a legfelső lakhelyről, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Közületek néhányan nagyon okossá váltok ebben a tanulmányban, és néhányak még mindig tanulnak. Néhányan tanulnak és még az idősebbeknél is okosabbakká válnak. A Tudás Óceánja tanít mindenkit. Ahogy az Atyához tartoztok, a világ öröksége a tiétek. Igen, nektek, lelkeknek, akik tisztátalanná váltatok, biztosan meg kell tisztulnotok. A legkönnyebb módszer, hogy tisztává váljatok, hogy folyamatosan emlékezzetek a korlátlan Atyára. Nektek, gyerekeknek érdekteleneknek kellene lennetek az öreg világban. Aztán ott van a felszabadulás földje, és az életben való felszabadulás földje. Mi nem emlékszünk senki másra, csak az Atyára. Kora reggel ébredjetek fel és gyakoroljátok: Testetlenül jöttem és testetlenül kell visszatérnem. Akkor miért kellene bármilyen testi lényre emlékeznem? Amrit vélakor ébredjetek fel és beszéljetek magatokhoz ilyen módon. A kora reggeli órákat hívják amrit vélának. A Tudás Óceánja rendelkezik a tudás nektárjával. Ezért a Tudás Óceánja azt mondja: A kora reggeli idő nagyon jó. Kora reggel ébredjetek fel, és emlékezzetek az Atyára nagy szeretettel. Baba most megtaláltalak téged 5000 év után. Az Atya azt mondja: Most emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Követnetek kell a shrimatot. Biztosan satopradhanná kell válnotok. Ha egyszer kifejlesztitek magatokban az Atyára való emlékezés szokását, akkor folyamatosan a boldogság állapotában lesztek és a test tudatosság eltávolításra kerül. Aztán nem lesz ott a test semmilyen tudatossága. Nagy boldogság lesz. Nagyon boldogok voltatok, amikor tiszták voltatok. Ennek a tudásnak mind ott kellene maradni az intellektusotokban. Akik először jönnek, azok biztosan 84 születést vesznek. Aztán a hold dinasztiából valók, kevesebb születést vennének, és aztán az iszlámvalláshoz tartozók, még kevesebb születést vesznek. A fa folyamatosan növekszik, sorszám szerint. A fő vallás az istenségi vallás. Később ebből az egyből három vallás merül fel. Aztán megjelennek az ágak és a gallyak. Ti most ismeritek ezt a drámát. Ez a dráma folyamatosan olyan lassan mozog, mint egy tetű. Az folyamatosan ketyeg másodpercről másodpercre. Ezért emlékeznek arra – felszabadulás egy másodperc alatt. A lelkek emlékeznek az Atyjukra: Baba, mi a gyerekeid vagyunk. Ezért a mennyországban kellene lennünk, tehát miért vagyunk a pokolban? Az Atya megalapítja a mennyországot, tehát miért vagyunk még mindig a pokolban? Az Atya elmagyarázza: Ti a mennyországban voltatok. Mostanra azzal, hogy 84 születést vettetek, elfelejtettetek mindent. Most újból kövessétek az utasításaimat. Csak azzal, hogy emlékeztek az Atyára, fognak a bűneitek megsemmisülni. Az ötvözet belekeveredett a lelkekbe. A test a lélek dísze. Amikor a lelkek tisztává válnak, akkor tiszta testeket kapnak. Tudjátok, hogy a mennyországban voltatok. Most, hogy az Atya újra eljött, a teljes örökségeteket kell igényelnetek Tőle. Az öt bűnről le kell mondani. A test tudatosságról le kell mondani. Miközben mindent megtesztek, folyamatosan emlékezzetek az Atyára. A lelkek emlékeznek a Szeretettjükre fél cikluson át. Az a Szeretett most eljött. Azt mondja: Csúnyává váltatok azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültetek. Most eljöttem, hogy gyönyörűvé tegyelek benneteket. Ezért van a jóga tüze. A tudást nem hívnák jógának. Ott van ennek a jógának a máglyája. Azzal, hogy ráültök az emlékezés máglyájára, a bűneitek meg fognak semmisülni. A gyant hívják tudásnak. Az Atya elmondja nektek a világ eleje, közepe és vége tudását. A Magasak közt Legmagasabb az Atya. Aztán ott van Brahma, Vishnu és Shankar, és aztán a nap és hold dinasztiákból valók. Aztán ott vannak más vallások is. Ez a fa olyan nagyra nő. Ennek a fának ebben az időben nincs alapja. Ezért a banyan fa példáját adják. Az istenségi vallás eltűnt. Az emberek romlottá váltak a vallásukban és a tetteikben. Ti, gyerekek most emelkedett tetteket hajtotok végre azért, hogy emelkedetté váljatok. Most a szemeiteket civilizálttá teszitek. Többé nem szabad végrehajtanotok romlott (korrupt) tetteket. Nem szabad, hogy bármilyen rossz látásmód legyen. Ellenőrizzétek magatokat: Méltóvá válok arra, hogy feleségül vegyem Lakshmit? Magamat egy léleknek tekintem és emlékezem az Atyára? Minden nap vizsgáljátok meg a táblázatotokat, és kérdezzétek meg magatoktól: A nap folyamán test tudatossá váltam és elkövettem bármilyen bűnt? Ha igen, százszoros lesz a büntetés. Maya nem engedi meg nektek, hogy vezessétek a táblázatotokat. Azt két-három napon át megírjátok, és aztán abbahagyjátok. Az Atya nagyon aggódik. Ő kegyelmes. Úgy érzi, hogy nektek, gyerekeknek emlékeznetek kellene Rá, hogy a bűneitek megsemmisüljenek. Ez erőfeszítést kíván. Nem szabadna veszteséget okoznotok magatoknak. A tudás nagyon könnyű. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Amrit vélakor ébredjetek fel és legyen édes párbeszéd az Atyával. Gyakoroljátok, hogy testetlenné váltok. Fordítsatok figyelmet arra, hogy senki másra ne emlékezzetek, csak az Atyára.

2. Tegyétek a látásmódotokat nagyon tisztává. Az isteni virágok kertje most megteremtődik. Ezért tegyetek teljes erőfeszítést, hogy virágokká váljatok. Ne váljatok tüskévé.

Áldás:
Legyetek állandó szolgálók, akik minden egyes pillanatban szolgálnak minden egyes gondolatukon, hozzáállásukon és cselekedeteiken keresztül.

Mint ahogy megtaláljátok a rendkívüli kedves Atyát, és hogy nincs élet az Atya nélkül, ugyanilyen módon nincs élet a szolgálat nélkül sem. Azzal együtt, hogy állandó jógik vagytok, legyetek állandó szolgálók is. Miközben alszotok, akkor is szolgáljatok. Amikor látnak benneteket, ahogy alszotok, az arcotokon a békét lássák, és az üdvösség rezgéseit tapasztalják. Folyamatosan végezzétek el azt a szolgálatot, hogy mindenkit emlékeztettek a fizikai szerveitek mindegyikével, hogy emlékezzenek az Atyára. Folyamatosan szórjátok szét a rezgéseket az erőteljes hozzáállásotokkal. Folyamatosan adjatok áldásokat, hogy karma jógikká váljatok a cselekedeteitekkel. Folyamatosan halmozzatok fel sokmilliónyit minden egyes lépésben, és aztán azt mondanák rólatok, hogy állandó szolgálók és szolgálatkészek vagytok.

Slogen:
Maradjatok a szellemi személyiségetek tudatában, és akkor Maya legyőzőivé fogtok válni.