06.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti Brahminok Isten ölét vettétek. Nektek annak a mámorával kellene rendelkeznetek, hogy az Atya önmagához tartozóvá tett benneteket ezen a testen keresztül.

Kérdés:
Az Atya milyen isteni feladatokat hajtott végre, amiért olyan sokat dicsérik Őt?

Válasz:
A tisztátalanokat tisztává változtatni és minden emberi lényt megszabadítani Maya, Ravan láncaitól feladatát. Csak az Atya hajtja végre ezeket az isteni feladatokat. Ti megkapjátok a korlátlan Atyától a korlátlan boldogság örökségét, ami fél cikluson át tart. Az aranykorban ott az arany jubileum és az ezüstkorban az ezüst jubileum. Az egyik szatopradhan és a másik szato; mindkettőt a boldogság földjének nevezik. Az Atya megalapította a boldogság azon földjét, ezért éneklik az Ő dicséretét.

Ének:
Ez az Igazság Temploma, Isten otthona.

Om shanti.
Bap és Dada együtt magyaráznak nektek, gyermekeknek. Néha az Atya magyaráz, és más alkalmakkor Baba is magyaráz, mert ez a test Dada otthona is. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a legfelső lakhelyen él. Biztosan, mivel Bharat válik az otthonává, itt van az, hogy az emberek megünneplik Shiva éjszakáját. Shivának sok temploma van, ami azt bizonyítja, hogy Ő csak Bharat földjére jön el, hogy megtisztítsa a tisztátalant, és szabaddá tegyen minden emberi lényt Maya, Ravan láncaitól, mert ez most Ravan királysága. Ők csak Bharatban égetik el Ravant. Shiva születésnapját és Krishna születésnapját is csak Bharatban ünneplik meg. Ravan királysága fél cikluson át tart, aztán az Atya eljön, hogy a tisztátalanokat tisztává változtassa. Ha egyszer tisztává tett benneteket, Ő nem jön el újból. Az Atya neve híres Bharatban. Ő biztosan végrehajtott egy isteni feladatot és ezért emlékeznek a nevére. Semmilyen emberi lény nem tud megtisztítani egy másik emberi lényt. Csak az egy Atyát hívják a Tisztítónak. A neveket, mennyország és pokol, csak Bharatnak adják át. Bharat mennyország volt 5.000 évvel ezelőtt. Azt az angyalok földjének is nevezik. Ezért az biztosan kapott egy örökséget az Atyától. Az a szó, Atya, nagyon édes. A korlátlan boldogság öröksége, amit megkaptok Tőle, fél cikluson át tart. Megünneplik az arany jubileumot és az ezüst jubileumot is. Az aranykort hívják az arany jubileumnak, és az ezüstkort hívják ezüst jubileumnak. Az egyik szatopradhan és a másik szato és együtt a kettőt hívják a boldogság földjének. Az első számú a napdinasztia, és a második számú a hold-dinasztia. Amikor az Atya eljön Bharatnak erre a földjére, Ő azt megtisztítja. Ugyanakkor, amikor az odaadás elkezdődik, a mennyei fokok elkezdenek csökkenni. A fa lecsúszottá és tamopradhanná válik. Mindenki egy hívővé válik, és a szentek szellemi erőfeszítést tesznek, hogy találkozzanak Istennel, vagyis, hogy elmenjenek a felszabadulás és életben való felszabadulás földjére. Ti fél cikluson át odaadást végeztek azért, hogy találkozzatok az Atyával. Amikor annak az időnek vége, az Atya eljön, hogy boldoggá tegye a hívőket. Az aranykorban béke, boldogság és gazdagság van. Ott nincs idő előtti halál. Ott soha senki nem sír. Ki magyarázza el mindezt? A korlátlan Atya. Neki biztosan van egy neve. A vaskorban csak sötétség van. Az emberek folyamatosan körbebotladoznak az odaadás ösvényén. A mennyországban a szomorúság nem kérdéses. Ott mindenki boldog marad. Ezért van az, hogy ők nem kiáltanak Istenhez. Az aranykort hívják a boldogság földjének és a vaskort hívják a szomorúság földjének. A vallabcharik, a vaishnava emberek megértik, hogy az aranykorban ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Az uralkodók és az alattvalók is boldogok voltak. Azt hívták az aranykornak. Azok, akik eljönnek a ciklus aranykorában, azok, akik 84 születést vesznek. Elmagyarázták nektek, gyermekeknek, hogy ez egy fa. Az összes levél nem merül fel ugyanabban az időben. Az aranykorban csak az egy eredeti istenségi vallás volt. Azt nem hívták a hindu vallásnak. Az istenségekre úgy emlékeznek, hogy ők azok, akik az összes isteni erénnyel teljesek, 16 mennyei fok tiszták, teljesen bűntelenek. Ők az istenségek imádói és így biztosan ahhoz a valláshoz is tartoznak. A keresztények Krisztusra emlékeznek, így ők ahhoz a valláshoz tartoznak. Aztán, Bharat emberei miért tüntették el a saját istenségi vallásuk nevét? Ti megértitek, hogy ti istenségek voltatok. Ti beléptetek a születésbe és újjászületésbe, és istenségekké, majd harcosokká váltatok. Végül azzal, hogy 84 születést vettetek, a végére shudrákká váltatok. Nektek shudrákból Brahminokká kell válnotok. Brahma gyermekei Brahminokká válnak. Valójában minden lélek Shiva gyermeke. Ő a korlátlan Atya. Őt hívják a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, Istennek, az Atyának, a Mennyei Istennek. Ő a mennyország Teremtője. Nektek, gyermekeknek most használnotok kellene az intellektusotokat. Mivel az Atya megalapítja a mennyországot, miért ne válnánk az új világ örököseivé? Az új világ mostanra öreggé vált. Hogyan tud az újból újjá válni? Gandhiji is azt mondta, hogy ott kellene lennie Ráma királyságának, egy új Bharatnak. Ti megértitek, hogy az most megalapításra kerül. Ti Brahminok most Isten ölét vettétek. Ti a korlátlan Atyát önmagatokhoz tartozóvá tettétek, gyakorlati módon. Mindenki azt mondja, ó Isten, Atya, légy velünk kegyelmes. Az Atya eljön ebben az időben, és önmagához tartozóvá tesz benneteket ezen a testen keresztül. A vaskori brahminok azok, akik ezzé válnak egy fizikai születésen keresztül, míg ti vagytok Brahma szájon keresztül született teremtése. Ő az emberiség Atyja, és ezért ő olyan sok gyermeket teremt. Ők a szájon keresztül született teremtés. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek örökbe fogadott benneteket Brahma száján keresztül. Ezért ez a Brahma az Anya. Ti vagytok a mi Anyánk és Atyánk. Ó Baba, Te minket önmagadhoz tartozóvá tettél Brahma száján keresztül. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Az egy Atya a Tudás Óceánja. Csak a tudáson keresztül van megváltás, ami a nappal. A tudatlanságon keresztül ott az éjszaka. A vaskor az éjszaka és azt hívják az odaadás ösvényének. Minden szentírás az odaadás ösvényéhez tartozik. Senki nem tudja megtalálni az utat, hogy találkozzon az Atyával azokon keresztül. Az Atya eljön ciklus-ciklus után, és így az emberek megünneplik Shiva éjszakáját. Ezért, Ő biztosan eljön. Ő nem rendelkezik saját testtel. Brahmát, Vishnut és Shankart istenségeknek is nevezik. Az emberek azt mondják, üdvözlet Brahma istenségnek, üdvözlet Vishnu istenségnek és aztán azt mondják, üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának. Brahma ennek a testi fának a feje. Ő gyakorlati módon az. Az Atya eljön az átmeneti korban. Ebben a pillanatban ott vannak a jadavák, a kauravák és a pandavák, akik a shakti hadsereg jóga erővel. Ti, gyermekek most megértitek, hogy Shiv Baba belépett Brahma testébe, gyakorlati módon. Van egy temploma a testetlen Shivának is. Bár megünneplik Shiva éjszakáját, a kormány abbahagyta a szabadnapot Shiva születésnapján. Ők megünneplik mások születésnapját. Ők többé nem rendelkeznek az igazság erejével. Ezért váltak igaztalanná, törvénytelenné, és elszegényedetté. Nincs tisztaság, béke és gazdagság. Ugyanebben a Bharatban 5.000 évvel ezelőtt, az aranyjubileum idején, tisztaság, béke és gazdagság volt. Akkor nem történt idő előtti halál. Semmilyen más föld nem lehet olyan emelkedett és gazdag, mint amilyen Bharat volt. Bharat földje volt a legemelkedettebb. Leírják annak a történelmét. Ez a Bharat az, ami tisztává válik, és ez a Bharat az, ami tisztátalanná válik. Azok, az eredeti örökkévaló istenségi vallásból, körbementek a cikluson és mostanra a shudra klánná váltak. Aztán, a shudra klánból belépnek a Brahmin klánba. A Brahminok klánja, a bóbita, emelkedettebb, mint az istenségek klánja. Az aranykori istenségek dicsérete különbözik az Atya dicséretétől. Az Atyát a Tudás Óceánjaként, az Üdvösség Óceánjaként ismerik, míg az istenségek az összes isteni erénnyel teljesek. Ott a bűn nem kérdéses. Sok hosszú történetet leírtak a szentírásokban arról, hogyan létezett Ravan és Kansz Krishna földjén. A valóságban ez Kansz földje, és aztán az aranykorban ott lesz Krishna földje. Most ez az átmenet. Ők összekeverték Kansz, Jarasandra és Ravan ördögöket az aranykori istenségekkel. Ez Ravan ördögi közössége. Ti most eljöttetek Isten közösségébe. Azt követően, hogy eljöttetek Isten ölébe, és tisztává váltatok, ti veszitek az istenségi ölet 21 születésre. 8 születést az istenségi ölben, és 12-t a harcos ölben. Csak Bharatban van az, hogy arra emlékeznek, hogy egy kumari felemel 21 generációt. Ti vagytok azok a kumarik. Ti most Isten klánjához tartoztok. Shiv Baba a Nagyapa és Brahma az Atya. Ti Brahma kumarok és kumarik vagytok. Megkapjátok az örökségeteket attól a korlátlan Atyától. Ő az egy, aki ad. Ugyanakkor, Ő testetlen és így hogyan tanítana Raja jógát. Biztosan szükség van egy fizikai testre, hogy egy hétköznapi embert Narayanná változtassanak. Tehát, Ő eljön az egy tisztátalan testébe, aki 84 születést vett. Ez a legnagyobb egyetem, ahol maga Isten tanít Raja jógát azért, hogy minket a királyok királyaivá tegyen. Krishna nem a Gita teremtője. Valójában az anya Gita az, ami születést ad Krishnának. Azoknak, akik istenségekké válnak, Shiv Baba adja a születést. A keresztények megszületnek a biblián és Krisztuson keresztül. Ki változtatott benneteket Brahminokból istenségekké? Shiv Baba, Brahma száján keresztül. Ez a ti korlátlan lemondásotok. Az övéké korlátolt, rajoguni lemondás. Az a lemondás az elszigetelődés ösvényéhez tartozik. Bennetek érdektelenség van ezen piszkos, öreg világ iránt. Megértitek, hogy ennek a világnak lassan véget kell érnie, helyette miért ne emlékeznétek az Atyára, a mennyország Teremtőjére. Az Atya azt mondja: Szeretett gyermekek, ti olyan sok születés után találkoztatok velem. Ti befejeztétek a 84 születést. Most el kell mennetek az istenségi klánba. Tehát, nektek nagy figyelmet kell fordítanotok az étkezésetekre. Nem ehettek tisztátalan ételt. Az Atya azt mondja, én eljövök az átmenetben, hogy megtisztítsam a tisztátalan ruhákat. A halál ott áll előttetek. A jadavák, a kauravák, és a pandavák itt vannak. Ezért az pandavák Atyjára is biztosan itt van szükség. A Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket hívják Pandava Patinak (a pandavák Atyjának). Ti vezetők vagytok és megmutatjátok a boldogság földjére és a béke földjére vezető ösvényt. Ezért hívnak benneteket a Shiv Shakti Pandav hadseregnek. A jadavák, Európa lakói, megsemmisítik a saját klánjukat. A pandavák, és a kauravák Bharatban vannak. Róluk mondják azt, hogy egy háború történt az istenségek és az ördögök között. Ti most nem vagytok istenségek. Istenségekké fogtok válni. Azzal, hogy követitek a shrimatot, a világ mestereivé váltok. Mindenki más ördögi utasítást ad. Ravan utasításai fél cikluson át folytatódnak. A világ mostanra tamopradhanná vált. Ez Rudra tudásának áldozati tüze, ahol az Atya ül, és raja jógát tanít. Amikor a királyság megalapításra kerül, a pusztulás lángjai fel fognak merülni és aztán ez a tudás el fog tűnni. Majd a drámának megfelelően ugyanazok a szentírások, amik ott vannak az odaadás ösvényén, fel fognak merülni. A szannyasiknak sok követőjük van, de a szannyasik is elmennek a Gangesz folyóhoz, hogy lemossák a bűneiket. Ugyanakkor a Gangesz folyó vize senkit nem tisztít meg. Az az óceán vizéből jön. Ti vagytok a tudás folyói, azok, akik felmerültetek a Tudás Óceánjából. A Gangesz vize nem a Tisztító. Én újból eljöttem, hogy átadjam nektek, gyermekeknek az odaadás gyümölcsét, a korlátlan boldogság örökségét. Azok, akik eljönnek az Atyához, hogy tanuljanak, azok, akik elmennek a mennyországba. Mindenki más el fog menni a saját szekciójába. Nektek meg kell értenetek ennek a drámának a ciklusát is. Azzal, hogy megértitek a ciklust, a földgolyó uralkodóivá váltok. A kormánynak is van egy címere, amiben három oroszlánt ábrázolnak és alatta az van írva, győzelem az igazságban. Shiv Baba most eljön és elmondja nektek, Parvatiknak a halhatatlanság történetét azért, hogy a halhatatlanság földjének a mestereivé tegyen. Ezt ismerik úgy, a Narayanná válás igaz története, a halhatatlanság története. Azzal, hogy meghallgatjátok ezt a történetet akárcsak egyszer is, a mennyország mestereivé váltok. Minden más csak hosszú történet. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy belépjetek az istenségi klánba, legyetek nagyon óvatosak az étkezésetekkel. Ne egyetek semmilyen tisztátalan dolgot.

2. Legyen korlátlan érdektelenség ebben a piszkos, öreg világban, aminek lassan véget kell érnie, és emlékezzetek az Atyára, a mennyország Teremtőjére.

Áldás:
Legyetek együttműködők, és emelkedett adományozók, akik a gyengéket erőteljessé teszitek az erőitekkel és erényeitekkel.

Az érdemes gyermekek minden erényei és erői, akik egy emelkedett állapottal rendelkeznek, állandóan együttműködnek a szükség idején. A szolgálat különleges formája, amit végeznek az, hogy adományozzák az erőket és erényeket, amiket megkapnak az Atyától, a lelkeknek, akik nem rendelkeznek ezzel a tudással. Ők átadják az együttműködésüket a Brahmin lelkeknek is. A gyengéket erőteljessé tenni egy emelkedett adomány, és az együttműködés formája. Ugyanúgy, ahogy szolgálatot végeztek a szavaitokon és tudatotokon keresztül, hasonló módon, adjátok át az erények és erők együttműködését, amiket kaptatok, az összes léleknek, és tegyétek képessé őket arra, hogy valamit elérjenek.

Slogen:
Azok, akik rögzítik a szerencséjüket határozott hittel, állandóan gondtalanok maradnak.