06.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a tudás alapja a hit. Tegyetek erőfeszítést az intellektusotokkal, hogy hitetek legyen és el fogjátok érni a célt.

Kérdés:
Melyik egy aspektust kell mélyen megértenetek és hittel rendelkeznetek ebben?

Válasz:
Az összes lélek karmikus számlái lassan elrendeződnek és mindenki vissza fog térni az édes otthonba, mint a moszkitók raja. Ezt követően csak néhány lélek fog elmenni az új világba. Mélyen meg kellene értenetek ezt az aspektust, és hittel kell rendelkeznetek ebben.

Kérdés:
Az Atya mely gyerekeket látva elégedett?

Válasz:
A gyerekeket, akik teljesen feláldozzák önmagukat az Atyának, akiket Maya nem tudja megrázni, vagyis akik olyan megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok, mint Angad. Az Atya örül, hogy ilyen gyerekeket lát.

Ének:
Légy türelmes, óh tudat! A boldogságod napjai lassan eljönnek.

Om shanti.
A gyerekek mit hallottak? Csak az Atya tudja ezt mondani. Egy szannyaszi ezt nem mondhatja. Csak a Parlokik Korlátlan Atya mondja ezt a gyerekeknek, mert a tudat és az intellektus ott van a lélekben. Ő azt mondja a lelkeknek, hogy legyenek türelmesek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a Korlátlan Atya elmondja az egész világnak, hogy legyen türelmes. A boldogságotok és békétek napjai lassan eljönnek. Ez a szomorúság földje. Ezt követően a boldogság földjének el kell jönnie. Csak az Atya alapítaná meg a boldogság földjét. Az Atya türelmet ad a gyerekeknek, de ebben először is hitre van szükség. A Brahminok, akik a szájon keresztül született nemzedék, rendelkeznek ezzel a hittel. Hogyan másként lehetne ilyen sok Brahmin? A Brahma kumarok és kumarik jelentése az, hogy ők testvérek és nővérek. Olyan sokan vannak, akiket Brahma kumarnak és kumarinak neveznek. Ezért biztosan ott kell lennie Prajapita Brahmának. Ti mindannyian csak az egy Anyával és Atyával rendelkeztek, míg mindenki másnak különböző anyja és apja van. Itt ti mindannyian csak az Egy Anyával és Atyával rendelkeztek. Ez egy új dolog. Ti korábban nem voltatok Brahminok, de mostanra Brahminokká váltatok. Azok a brahminok bűnön keresztül születnek, míg ti vagytok a szájon keresztül született nemzedék. Minden aspektusban először is hitnek kell lennie abban, hogy ki magyaráz nekünk. Isten az egyetlen, aki magyaráz. Ez most a vaskor vége és a háború előttünk áll. Ott vannak a yadavák is – Európa lakói –, akik feltalálták a bombákat, stb. Arra emlékeznek, hogy a rakéták, amik megsemmisítették a saját klánjukat, felmerültek a gyomrukból. Ők biztosan megsemmisítik a saját klánjukat. Valójában mindannyian egy klánhoz tartoznak. Ők folyamatosan azt mondják egymásnak: Mi elhozzuk a pusztulást. Ezt is biztosan leírják. Az Atya most elmagyarázza: Gyerekek, legyetek türelmesek, ez az öreg világ lassan véget ér. Csak amikor a vaskor véget ér, lesz ott az aranykor. A megalapításnak biztosan meg kell történnie azt megelőzően. Arra is emlékeznek, hogy a megalapítás megtörténik Brahmán keresztül és a pusztulás megtörténik Shankaron keresztül. Először a megalapítás történik meg, aztán a pusztulás, amikor a megalapítás véget ért. A megalapítás most történik. Ez egy különleges ösvény, amit senki nem ért. Soha senki nem hallott erről korábban. Az emberek azt gondolják, hogy a Brahma Kumarik is ugyanolyanok, mint más ösvények és kultuszok. Nem lehet hibáztatni azokat a szegény embereket. Ők ugyanúgy hozzák az akadályokat, ahogy az előző ciklusban. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. Shívát ismerik Rudraként. Ő az egyetlen, aki Raja jógát tanít, amit az ősi könnyű Raja jógaként is ismernek. Ők nem értik az ősi szó jelentését. Ez az átmenet aspektusa. A tiszta és a tisztátalan az átmeneti kort jelenti. Az aranykor elején ott volt az egy vallás. Az az ördögi közösség, míg ti vagytok az isteni közösség, de ez itt nem egy háború kérdése, stb. Az is egy hiba. Ti testvérek hogyan harcolhatnátok? Az Atya itt ül, és elmagyarázza az összes Véda és szentírás lényegét Brahmán keresztül. Valóságban négy fő vallás és négy fő szentírás van. Abból is az első az eredeti, örökkévaló istenségi vallás és annak a szentírása a Gita, ami az összes szentírás ékszere. Az Bharat fő szentírása, amin keresztül az eredeti, örökkévaló istenségi vallás, vagyis a napdinasztia és a holddinasztia vallásai megalapításra kerültek. Az biztosan az átmeneti korban volt, amit a találkozó, a Kumbamelaként ismernek. Ti megértitek, hogy ez a Kumbamela egy találkozó a lelkek és a Legfelső Lélek között. Ez egy csodálatos jótékony találkozó. A vaskornak aranykorrá kell válnia, és ezért ismerik ezt a jótékony korként. Amikor az aranykor ezüstkorrá változik, és amikor az ezüstkor rézkorrá változik, a mennyei fokok csökkennek. A veszteség folyamatosan megtörténik. Ezért szükség van az Egyetlenre, aki hasznot hoz. Amikor ott a teljes veszteség, az Atya eljön, hogy mindenkinek hasznot hozzon. Nektek használnotok kell az intellektusotokat. Az Atya biztosan eljön az átmeneti korban, hogy hasznot hozzon. Az Atya az egyetlen, aki mindenkinek megváltást ad. Nincs mindenki jelen a rézkor idején és nem mindenki van ott az arany és ezüstkorokban. Ezért az Atya csak a végén jön el, amikor az összes lélek már lejött. Az Atya eljön és türelmet ad. A gyerekek azt mondják: Baba, ebben az öreg világban nagyon nagy a szomorúság. Így gyorsan vigyél el minket innen. Az Atya azt mondja: Nem. Gyerekek, ez a Dráma előre elrendelt. Ti korruptból azonnal nem tudtok emelkedetté válni. Nektek ki kell fejlesztenetek a hitet az intellektusotokban, és aztán tegyetek erőfeszítést. Az igaz, hogy egy másodperc alatt megkapják az életben való felszabadulást. Ahogy egy gyermekké váltok, ez azt jelenti, hogy igénylitek az örökség egy jogát. Ugyanakkor a státusz még mindig sorszám szerinti. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, erőfeszítést kell tennetek és tanulnotok kell. Az nem úgy van, hogy azonnal eléritek a karmateet állapotot, mert akkor azonnal el kellene hagynotok a testeteket és ez nem a törvény. Nektek nagyon jól kell harcolnotok Mayával. Tudjátok, hogy a háború akár 8-10 vagy 15 évig is eltarthat. A ti háborútok Mayával van, és ameddig az Atya itt van, a ti háborútok folytatódik. A végén fogják kihirdetni azok eredményét, akik legyőzték Mayát, és ki milyen mértékben érte el a karmateet állapotot. Az Atya azt mondja: Amennyire csak lehetséges, emlékezzetek az otthonotokra, vagyis a béke földjére. Az a hangon túli föld. Ti gyerekek most boldogsággal rendelkeztek az intellektusotokban. Megértitek, hogy ez a Dráma hogyan van megteremtve. Ti a három világot is megértitek. Ez nincs ott senki más intellektusában. Baba is sok szentírást tanulmányozott, stb., de ezek a dolgok akkor nem voltak ott az intellektusában. Ő tanulmányozta a Gitát, stb., de nem volt ott az intellektusában, hogy mi a legfelső régió, a messzi föld lakói vagyunk. Most van az, hogy megtudtuk, hogy a mi Babánk, akit a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek neveznek, a legfelső régióban él. Mindenki emlékszik Rá: Óh, Tisztító, jöjj el. Senki nem térhet haza. Ez olyan, mint egy labirintus: Az emberek bárhova is menjenek, ők egy falhoz érnek és nem tudják elérni a céljukat. Amikor elfáradnak, így kiáltanak: Valaki, mutasd meg nekünk az ösvényt. Nem számít, mennyit tanulmányozzák a Védákat vagy a szentírásokat, vagy mennyi zarándoklatra mennek, ők még mindig nem értik, hová mennek. Ők egyszerűen azt mondják, hogy ez és ez a személy elmerült a fényben. Az Atya elmagyarázza: Senki nem képes arra, hogy hazatérjen. Amikor itt az idő, hogy a játék véget érjen, minden színész kijön a színpadra. Ez a törvény. Ők mindannyian felsorakoznak a kosztümjeikben. Megmutatják az arcukat, aztán eltávolítják a kosztümjeiket és hazafutnak. Később megismétlik ugyanazokat a szerepeket. Ez a korlátlan játék. Ti most lélektudatossá váltok. Megértitek: Én a lélek le fogom vedleni ezt a testet és egy másikat öltök. Mindenki újjászületik. Ti 84 nevet vettetek 84 születésben. Ennek a játéknak most véget kell érnie. Mindenki elérte a lecsúszás állapotát. Az újból meg fog ismétlődni. Ti megértitek, hogy a szerepeitek most a végéhez érnek és haza fogtok térni. Az Atya utasításai nem kevesebbek. Az Atya, a Tisztító itt ül és elmagyarázza: Gyerekek, én egy nagyon könnyű módszert mutatok nektek. Függetlenül attól, hogy ültök vagy mozogtok, engedjétek, hogy a szívetek tudatában legyen annak, hogy színészek vagytok, és mostanra befejeztétek a 84 születéseteket. Az Atya most eljött, hogy gyönyörűvé tegyen minket, hogy emberekből istenségekké változtasson. Mi tisztátalanokból tisztákká válunk. Mi korábban is tisztátalanból tisztává váltunk megszámlálhatatlanszor, és folyamatosan így fogunk tenni. Ez a történelem és földrajz megismétlődik. Azok, az istenségi vallásból, fognak először eljönni. A facsemete most elültetésre kerül. Mi inkognitók vagyunk. Milyen ceremóniákkal, stb.-vel rendelkeznénk? Belülről tudással rendelkezünk, és boldogságot tapasztalunk. A mi istenségi vallásunk, vagyis a fa levelei mostanra romlottá váltak, vagyis azok korrupttá váltak a saját vallásukban (dharmájukban) és tetteikben (karmájukban). Bharat embereinek a karmája és dharmája korábban emelkedett volt. Maya soha nem késztette őket arra, hogy bűnt kövessenek el. Az volt a tiszta, jótékony lelkek világa, ahol Ravan nem létezett. A tetteik természetes cselekedetek voltak. Később, Ravan királyságában a tettek el kezdtek bűnössé válni. Ott nem lehetnek bűnös tettek, ott senki nem lehet romlott. Ti, gyerekek a világ mestereivé váltok jógaerőn keresztül és azzal, hogy követitek a shrimatot. Senki nem válhat a világ mesterévé fizikai erőn keresztül. Megértitek, hogy ha ők együtt lennének, a világ mestereivé válhatnának, de ez nem a dráma szerepe. Ábrázolják a két harcoló macskát és a majmot, ami elveszi a vajat kettőjük közül. Nektek volt egy víziótok Krishnáról vajjal a szájában. Ő megkapja a világ királyságának a vaját. A harc a Yavanák és a Kauravák között van. Ti láthatjátok, hogy ez most megtörténik. Ha ők azt olvassák az újságokban, hogy nagy erőszak volt valaki ellen, azonnal odamennének és megölnék ezt vagy azt. Kezdetekben csak egy vallás volt Bharatban. Az összes többi vallás királyságai hogyan teremtődtek? A kereszténység erőteljes volt és ezért uralkodtak. Valójában most Ravan uralkodik az egész világ felett. Ez egy inkognitó aspektus. Ezeket a dolgokat nem írják le a szentírásokban. Az Atya elmagyarázza: Ezek a bűnök a ti ellenségeitek fél ciklusra, amiken keresztül szomorúságot kaptok a kezdetektől a középen át a végéig. Ezért van az, hogy a szannyaszik is azt mondják, hogy a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke. Ugyanakkor ők nem tudják, hogy a mennyországban állandó a boldogság. Bharat emberei erről tudnak. Ezért van az, hogy amikor valaki meghal, azt mondják, hogy ő elment a mennyországba. Ott van a mennyország nagy dicsérete és így ez biztosan egy játék. Ugyanakkor, ha ti valakinek azt mondjátok, hogy ő a pokol lakója, ez őt felindulttá tenné. Ez egy ilyen csodálatos dolog. Ők azt mondják az ajkaikkal, hogy valaki a mennyország egy lakójává vált, így ez biztosan azt jelenti, hogy ő elhagyta a poklot. Akkor miért hívják és etetik őket a pokol dolgaival? Mert, ha ők a mennyországban vannak, akkor biztos rendelkeznének minden tulajdonnal, amire szükségük van. Ez azt jelenti, hogy ti nem rendelkeztek hittel. Néhány gyerek látta, mi van a mennyországban. Nézzétek meg a dolgokat, amiket az emberek tesznek a pokolban. Egy fiú nem hezitálna abban, hogy megölje az apját. Ha egy feleség szerelmes lesz egy másikba, nem hezitálna, hogy megölje a férjét. Az egyik oldalon ott van az ének, amit Bharatról énekelnek: „Mi történt a ma embereivel?” Aztán a másik oldalon azt éneklik: „A mi Bharatunk a legjobb, olyan, mint az arany.” Bharat volt a legjobb, de az most nem az. Az mostanra elszegényedett és nincs biztonság. Mi az ördögi közösséghez tartoztunk és Baba most arra inspirál, hogy tegyünk erőfeszítést, hogy az isteni közösséghez tartozzunk. Ez nem egy új dolog. Mi újból igényeljük az örökségünket minden ciklus átmenetében. Az Atya eljön, hogy átadja nekünk az örökségünket, de Maya elátkoz bennünket. Ő ilyen erőteljes. Az Atya azt mondja: Maya, te nagyon erőteljes vagy. Te még a jókat is bukásra készteted. Abban a hadseregben nem félnek a haláltól vagy az öléstől. Lehet, hogy megsérülnek, de mégis visszatérnek a harcmezőre. Az övéké egy profi üzlet. Ők még díjat is kapnak. Ti az erőt Shív Babától veszitek és legyőzitek Mayát. Az Atya az Ügyvéd is, mert Ő szabaddá tesz benneteket Mayától. Ti vagytok a Shív Shakti hadsereg. Az anyákat elől tartják. Üdvözlet az anyáknak! Ki mondta ezt? Az Atya mondta ezt, mert ti átadjátok önmagatokat az Atyának. Baba boldog, amikor valaki nagyon szilárd és nem ingadozik. Ott van Angad példája. Ravan nem tudta őt megrázni. Ez erre a végső időszakra utal. Ezt az állapotot a végére fogják elérni. Abban az időben nagy boldogságot fogtok tapasztalni. Amíg a pusztulás nem következik be, amíg a föld nem válik tisztává, az istenségek nem jöhetnek el ide. A szénakazal biztosan tűzre lobban. Most minden léleknek el kell rendeznie a saját karmikus számláit, és vissza kell térniük az édes otthonba, mint a moszkitók raja. Több millió moszkitó meghal. Ezért mondják azt, hogy Ravan elment, amikor Rama is elment. Mindenkinek vissza kell térnie és aztán elmentek az új világba. Ott abban az időben nagyon kevesen lesznek. Ezek azok a dolgok, amiket meg kell értenetek, és hittel is kell rendelkeznetek azokban. Csak az Egy Baba tudja átadni nektek ezt a tudást. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Függetlenül attól, hogy ültök vagy mozogtok, tekintsétek önmagatokat egy színésznek. Engedjétek, hogy a szívetek emlékezzen, hogy most befejeztétek a 84 születésetek szerepét és haza kell térnetek. Legyetek lélektudatosak.

2. Legyen hit az intellektusotokban és tegyetek erőfeszítést azért, hogy tüskékből virágokká váljatok. Legyetek győztesek a harcotokban Mayával, és váljatok karmateetté. Emlékezzetek az otthonotokra, amennyire csak lehetséges.

Áldás:
Legyetek olyan szeretők és elszakadottak, mint az Atya, és tegyetek minden feladatot könnyűvé a könnyűségetek állapotával.

Megtapasztani, hogy a tudatotok, az intellektusotok és a szanszkaráitok három szubtilis erői könnyűek, jelenti azt, olyan elszakadottnak és szeretőnek lenni, mint az Atya. Az időnek megfelelően a külső atmoszféra tamopradhan és az emberi lelkek hozzáállása nehéz. Amilyen mértékben a külső atmoszféra nehéz, annak megfelelően a gondolataitoknak, a tetteiteknek és kapcsolataitoknak folyamatosan könnyűnek kell lenniük, és ezzel a könnyűséggel minden feladatotok folyamatosan könnyű lesz. Semmilyen üzlet nem lesz hatással rátok. Ez az Atyával egyenlőnek lenni állapot.

Slogen:
Őrizzétek meg az alokik mámort, „Wah re me!” (Önmagam csodája!) és a tudatotok és a testetek folyamatosan és természetesen táncolni fog.