06.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mindig maradjatok boldogok, tudva, ki az, aki tanít benneteket. Ez is manmanabhav. Ti rendelkeztek annak a boldogságával, hogy tegnap kő intellektusotok volt, és mára az intellektusotok istenivé vált.

Kérdés:
Mi valaki szerencséje megnyitásának az alapja?

Válasz:
A hit. Néhányak számára hosszú ideig tart, hogy megnyíljon a szerencséjük. Ők folyamatosan himbálódznak. Azok, akik hittel rendelkeznek az intellektusukban, nagyon jól tanulnak, és előre galoppoznak. Ha bármivel kapcsolatban kétségeitek vannak, lemaradtok. Azok, akik intellektusában hit van és folyamatosan az Atyához versenyeznek, szatopradhanná fognak válni.

Om shanti.
Amikor a diákok az iskolában tanulnak, tudatában vannak annak, hogy mivé fognak válni a tanulmányuk végén. Be kellene lépnie nektek, legédesebb szellemi gyermekek intellektusába, hogy ti az isteniesség aranykori földjének váltok a mestereivé. A test minden kapcsolatáról le kell mondani. Nekünk most az isteniesség uraivá, az isteniesség földjének a mestereivé kell válnunk. Ott kell lennie ennek a boldogságnak az egész nap folyamán. Értitek, hogy mi az isteniesség földje? Ott minden épület aranyból és ezüstből fog megépülni. Itt az épületek kőből és téglából épülnek. Kő intellektusúakból most isteni intellektusúvá váltok. Csak amikor az Atya, az Isteniesség Ura eljön, tudja a kő intellektust isteni intellektussá változtatni. Ti gyerekek, akik itt ültök, tudjátok, hogy a ti iskolátok a magasak közt legmagasabb, hogy nincs ennél magasabb iskola. Ebben az iskolában a világ több milliószorosan szerencsés mestereivé váltok. Ezért nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ez a legemelkedettebb átmeneti kor, amikor a kő földjéről az isteniesség földjére mentek. Tegnap kő intellektussal rendelkeztetek, és ma isteni intellektusúvá váltok. Amikor állandóan rendelkeztek ezzel a tudatossággal, ez is manmanabhav. A tanárok elmennek az iskolába, hogy tanítsanak. A diákok tudják a szívükben, hogy a tanáruk el fog jönni. Ti, gyerekek megértitek, hogy maga Isten a Tanárotok, hogy Ő a mennyország mestereivé tesz benneteket. Ezért Ő biztosan eljön az átmeneti korban. Az emberi lények Hozzá kiáltanak, de ti tudjátok, hogy Ő már eljött ide. Ez így történt az előző ciklusban is. Azt írták, hogy ott voltak azok, akik intellektusában nem volt szeretet a pusztulás idején. Ez azért volt, mert az intellektusuk kővé vált. Ti olyan intellektussal rendelkeztek, amiben szeretet van a pusztulás idején. A ti intellektusotok most istenivé válik. Tehát egy okos módszert kell teremteni az emberi lények számára, hogy ezt gyorsan megértsék. Sok ember eljön ide és mégis folyamatosan megkérdezik, hogy Shív Baba hogyan tanít Brahma Baba testén keresztül, hogy Ő hogyan jön el ide? Ők egyáltalán semmit nem értenek. Olyan sokan eljönnek a centrumokba. Ezért az intellektusuknak hittel kellene rendelkeznie, ugye? Ők mindannyian azt mondják, hogy Shíva Isten beszél, hogy Shíva minden lélek Atyja. Krishnát nem hívják mindenki Atyjának. Ebben nincs miért zavarodottá válni. Ugyanakkor, amikor valaki szerencséje nem nyílik meg, ő folyamatosan himbálózik. Azokra, akik kevesebbet tanulnak, azt mondják, hogy csak himbálóznak. Azok, akik intellektusában kétség van, lemaradnak. Azok, akik intellektusában hit van és jól is tanulnak, előregaloppoznak. Mindent olyan egyszerűen elmagyaráznak. Ez olyan, mint amikor a gyerekek versenyeznek. Ők a célig versenyeznek, és aztán visszafutnak a kiindulási pontig. Az Atya azt mondja: ha ti is folyamatosan gyorsan versenyeztek az Atyához az intellektusotokkal, satoprodhanná váltok. Néhányan nagyon jól megértik, amikor eljönnek ide és a nyíl megérinti őket, de ahogy innen elmennek, mindennek vége. Baba átadja nektek a tudás injekcióját. Ezért a mámorotoknak emelkednie kellene. Ugyanakkor az a mámor nem emelkedik. Amikor egy pohárnyit isztok a tudás nektárából, az hatással van rátok. De amikor elmentek innen, mindent elfelejtetek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a Tudás Óceánja, a Tisztító, a Megváltás Adományozója mindenki számára, a Felszabadító csak az Egy Atya. Ő átad nektek mindent az örökségetekként. Ő azt mondja: gyerekek, nektek is teljes óceánokká kell válnotok. Nektek önmagatokba kell szívnotok minden tudást, amivel én rendelkezem. Shív Babában nincs ott a saját testtel rendelkezni mámora. Az Atya azt mondja: gyerekek, én mindig csendben maradok. Ti sem rendelkeztetek azzal a mámorral, amikor nem volt testetek. Shív Baba soha nem mondja azt, hogy az Hozzá tartozik. Ezt a testet kölcsönvették és valami, amit kölcsönvesztek, nem tartozhat hozzátok. Én beléptem ebbe az egybe egy rövid időre azért, hogy szolgálatot végezzek. Nektek, gyerekeknek most haza kell térnetek. Nektek most versenyeznetek kell, hogy találkozzatok Istennel. Az emberek áldozati tüzeket tartanak és tapasszyát végeznek, stb., de nem értik, hogyan tudják megtalálni Istent. Abban hisznek, hogy Isten el fog jönni ilyen vagy olyan formában. Az Atya mindent elmagyaráz nagyon egyszerűen. Ti is tudtok magyarázni a kiállításokon. Az arany és ezüstkorok időtartamát leírták. Az teljesen pontos 2.500 évig. A napdinasztia után ott van a holddinasztia. Aztán azt ábrázolják, hogy Ravan királysága hogyan kezdődik, és Bharat hogyan kezd tisztátalanná válni. Ravan királysága ott van a réz és vaskorokban. Annak a periódusnak a dátumait és időtartamát mind leírják. Az átmeneti kort elhelyezik középre. Biztosan ott kell lennie a szekérhajtónak is. Az Atya belép ebbe a szekérbe és Raja jógát tanít, amin keresztül ők Lakshmivá és Narayanná válnak. Nagyon könnyű bárkinek magyarázni. Lakshmi és Narayan dinasztiája mennyi ideig folytatódik? Minden más dinasztia korlátolt, míg ez korlátlan. Mindenkinek ismernie kellene ezt a korlátlan történelmet és földrajzot. Ez most az átmeneti kor és az istenségi királyság megalapításra kerül. A kő ezen földjének, az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az új világ hogyan teremtődne meg, ha a pusztulás nem következik be? Az emberek beszélnek Új Delhiről. Ti gyerekek tudjátok, hogy mikor lesz ott Új Delhi. Új Delhi az új világban lesz. Az emberek emlékeznek arra, hogy paloták álltak a Jamuna folyó partjainál. Azt Új Delhinek, az isteniesség földjének hívják, amikor az Lakshmi és Narayan királysága. Az aranykori új királyság csak Lakshmihoz és Narayanhoz tartozhat. Az emberek elfelejtették, hogy mikor kezdődik a Dráma. Kik a fő színészek, akiket ismerni kell? Sok színész van, és ezért van az, hogy ti csak az első számúakat ismeritek. Ti is fő színészekké váltok. Eljátsszátok a fő szerepeket. Ti szellemi szociális munkások vagytok. Minden más szociális munkás fizikai. Ti a szellemeknek magyaráztok és a szellemek azok, akik tanulnak. Az emberek azt gondolják, hogy a test az, ami tanul. Senki nem tudja, hogy a lélek az, ami tanul ezeken a szerveken keresztül. Én, a lélek egy ügyvéddé válok. Baba tanít minket. A szanszkarák ott maradnak a lélekben. Ti azokat a szanszkarákat magatokkal viszitek, és elmentek és uralkodtok az új világban. A királyság, ami az aranykorban létezett, újból létezni fog ugyanilyen módon. Ezzel kapcsolatban nincs semmi, amit meg kell kérdezni. A fő dolog az: soha ne váljatok test tudatossá. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet, maradjatok emlékezésben. Máskülönben egyetlen egy bűnös tett terhe több százszorossá válik. A csontjaitok teljesen összetörnek. Ebben a fő bűn a kéjvágy. Néhányan azt mondják, hogy a gyerekeik sok problémát okoznak, és meg kell ütniük őket. Ezzel kapcsolatban nincs mit megkérdezni. Az a bűn egy kis bűn, semmit nem ér. Ti rendelkeztek a sok születésetek bűneinek a terhével a fejeteken. Ezért, először is égessétek el azokat a bűnöket. Az Atya egy nagyon könnyű módszert mutat nektek, hogy tisztává váljatok. Tisztává váltok azzal, hogy emlékeztek az Egy Atyára. Isten hozzátok, gyerekekhez beszél. Ő azt mondja: én hozzátok, lelkekhez beszélek. Semmilyen más emberi lény ezt nem tudja megérteni. Ők testeknek tekintik önmagukat. Az Atya azt mondja: én a lelkeknek magyarázok. Arra emlékeznek, hogy egy találkozó történik a lelkek és a Legfelső Lélek között. Ebben nincs szükség semmilyen zajt kelteni. Ez egy tanulmány. Olyan sokan eljönnek Babához olyan messziről. Azok, akik intellektusában hit van, egy erőteljes húzást fognak érezni, hogy még többet fejlődjenek. Még egyiktekben sincs ott az a húzás, mert nem maradtok emlékezésben. Amikor valaki elutazik, és aztán újra közel kerül az otthonához, emlékszik az otthonára és a gyerekeire, stb. Ahogy megérkezik, nagy boldogsággal találkozik mindenkivel. A boldogsága folyamatosan emelkedik. Először is, emlékszik a feleségére és aztán a gyerekeire, stb. Ti emlékeztek arra, hogy hazatértek és hogy ott csak az Atya és a gyerekek vannak. Ti dupla boldogsággal rendelkeztek. Nektek haza kell térnetek a béke földjére és aztán a királyságotokba. Az összes, amit meg kell tennetek, hogy maradjatok emlékezésben. Az Atya azt mondja: manmanabhav – tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára és az örökségetekre. Baba gyönyörű virágokká tesz titeket, gyerekeket és aztán a szemeire ültet azért, hogy hazavigyen. Ebben egyáltalán nincs semmilyen nehézség. Ti, lelkek el fogtok menni az Atyával ugyanolyan módon, ahogy a moszkitók raja is elrepül. Annak érdekében, hogy tisztává váljatok, emlékezzetek az Atyára, nem az otthonra. Baba látása először is a szegény gyerekekre esik. Baba a Szegények Ura. Ti elmentek szolgálatra a falvakba. Az Atya azt mondja: én is eljövök és a falvaitokat az isteniesség földjévé teszem. Jelenleg ez a pokol. Ez az öreg világ. Annak biztosan meg kell semmisülnie. Új Delhi az új világban van, ami csak az aranykorban létezik. Az lesz a ti királyságotok. Ti rendelkeztek annak a mámorával, hogy újból megalapítjátok a saját királyságotokat ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tettétek. Ne mondjátok azt, hogy ilyen vagy olyan épületeket fogtok építeni. Nem. Amikor oda elmentek, automatikusan el kezditek azokat megépíteni, mert az a szerep fel van véve a lélekben. Itt a ti szerepetek csak az, hogy tanuljatok. Amikor ott vagytok, automatikusan belép az intellektusotokba, hogy nektek meg kell építenetek a palotákat. El kezditek azokat megépíteni ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tettétek. Ez előre fel van véve a lélekben. Ti meg fogjátok építeni ugyanazokat a palotákat, amikben minden ciklusban éltek. Az új emberek, akik eljönnek ide, nem értik ezeket a dolgokat. Ti megértitek, hogy eljöttök ide, hogy meghallgassátok az új pontokat és aztán visszatértek felfrissülve. Az új pontok, amik felmerülnek, szintén rögzítve vannak a drámában. Az Atya azt mondja: gyerekek, én nem tapasztalok semmilyen boldogságot azzal, hogy ebben a bikában ülök (szekérben) az összes időkben. Én csak eljövök azért, hogy tanítsalak benneteket, gyerekeket. Az nem úgy van, hogy én ebben a bikában maradok ülve. Valaki egész nap egy bikán ülne? Az Ő jövése és menése csak egy másodpercet vesz igénybe. Az nem a törvény számára, hogy itt maradjon ülve az összes időkre. Baba eljön olyan messziről csak azért, hogy tanítson minket. Az az Ő otthona. Ő nem marad ebben a testben az egész nap folyamán. Ő nem tapasztal abban semmilyen boldogságot. Az olyan lenne, mint egy kalitkába zárt papagáj. Én ezt a testet kölcsönveszem egyszerűen azért, hogy magyarázzak nektek. Ti azt mondjátok, hogy Baba, a Tudás Óceánja eljön, hogy tanítson titeket. Nektek ennyire libabőrösnek kellene lennetek a boldogsággal és annak a boldogságnak nem szabadna csökkennie. Ez a tulajdonos állandóan itt ül. Két ember állandóan ülve maradna ugyanazon a bikán? Shív Baba a saját régiójában marad. Amikor Ő eljön, számára nem tart hosszú ideig, hogy megérkezzen. Nézzétek meg, hogy milyen gyors egy rakéta. Az még a hangnál is gyorsabb. A lélek is egy parányi rakéta. Nézzétek meg, hogy egy lélek milyen gyorsan repül. Az innen azonnal elrepül Londonba. Arra emlékeznek: „Életben való felszabadulás egy másodperc alatt.” Baba maga is egy rakéta. Ő azt mondja: én eljövök ide, hogy tanítsalak benneteket, aztán visszatérek az otthonomba. Én nagyon elfoglalt maradok ebben az időben. Én vagyok az isteni víziók adományozója. Ezért nekem elégedetté kell tennem a hívőket. Tanítalak benneteket. A hívők víziókat akarnak, vagy ezért vagy azért koldulnak. Ők leggyakrabban Jagadambához koldulnak. Ti jagadambák, világanyák vagytok. Ti átadjátok a világ királysága alamizsnáját. A szegényeknek adnak alamizsnát. Mi is szegények vagyunk. Itt Shív Baba átadja nekünk a világ uralkodását alamizsnaként. Nincs más alamizsna. Ő egyszerűen azt mondja: emlékezzetek az Atyára és a bűneitek meg fognak semmisülni és el fogtok menni a béke földjére. Emlékezzetek rám és garantálom, hogy az életetek időtartama növekedni fog. Az aranykorban a halált nem említik. Az a halhatatlanság földje. Ott a halált nem említik. Ők egyszerűen levedlenek egy bőrt és egy másikat öltenek. Azt lehet halálnak nevezni? Az a halhatatlanság földje. Ők egy vízióval rendelkeznek arról, hogy újból egy bébivé válnak. Ezért ez a nagy boldogság egy kérdése. Baba újból egy bébivé akar válni. Ő tudja, hogy az aranykorban egy aranykanál lesz a szájában. Én vagyok az Atya egyedüli, rég elvesztett és most megtalált fiú gyereke. Az Atya örökbe fogadott engem. Én vagyok a rég elvesztett és most megtalált fiú. Ezért Baba olyan nagyon szeret engem. Ő azonnal belém lép. Ez is egy játék. Mindig boldogság van egy játékban. Ti tudjátok, hogy ez a szekér a legszerencsésebb szekér. Ez a szekér az, amire úgy emlékeznek, hogy a Tudás Óceánja belé lép, hogy átadja nektek a tudást. Ti, gyerekek nagy boldogsággal rendelkeztek egy dologgal kapcsolatban. Ez az, hogy Isten eljött, hogy tanítson titeket. Isten megalapítja a mennyország királyságát. Mi vagyunk az Ő gyerekei. Tehát miért vagyunk a pokolban? Ez nem lép be senki intellektusába. Ti is nagyon szerencsések vagytok, mert tanultok, hogy a világ mestereivé váljatok. Ezért nektek olyan nagy figyelmet kell fordítanotok egy ilyen tanulmányra. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Őrizzétek meg annak a dupla boldogságát, hogy a ti utazásotok most a végéhez ér. Először elmegyünk a béke földjére és aztán a királyságunkba.

2. A sok születés bűneinek terhét el kell égetnetek a fejetekről. Ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet azzal, hogy test tudatossá váltok.

Áldás:
Legyetek nagy adományozók a tudatotokkal, és adjátok át minden léleknek a béke adományát a tudatotok szabadságával.

Bár azok az anyák fizikailag kötésben vannak, ők mindig szabadok a tudatukban, és így el tudják végezni a világ atmoszférája átalakítása szolgálatát a hozzáállásukkal és tiszta gondolataikkal. Manapság, a világnak szüksége van a tudat békéjére. A lelkek, akik szabadok a tudatukban, szét tudják terjeszteni a béke vibrációit a tudatukkal. Azzal, hogy az Atya, a Béke Adományozója emlékezésében maradtok, a béke sugarai automatikusan szétterjednek. Azok, akik békét adományoznak ilyen módon, nagy adományozók a tudatukkal.

Slogen:
Ti elmondjátok a szeretet formája tapasztalataitokat, de most mondjátok el az erő formája tapasztalatát.