06.09.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     16.03.86     Om Shanti     Madhuban


A SZELLEMI GYAKORLAT


BapDada az összes gyermeknél az édes csendjük állapotát nézi, hogy lássa, milyen mértékben gyakoroltátok a stabillá válást a csend állapotában, egy másodperc alatt. Képesek vagytok arra, hogy stabillá váljatok ebben az állapotban, amikor akarjátok, vagy ez időt vesz igénybe? Ez azért van, mert a ti örökkévaló formátok az édes csend, míg az eredeti formátok a hangba jövés. Akárhogyan is, a ti örökkévaló és eredeti szanszkarátok a csend. Tehát, miközben ismeritek az örökkévaló szanszkarátokat, az örökkévaló formátokat és az örökkévaló természeteteket, képesek vagytok arra, hogy stabillá váljatok abban a formában, amikor akarjátok? Ti a hangba jövés 84 születésével rendelkeztetek és ezért a gyakorlatotok mindig a hangba jövés volt. Akárhogyan is, az örökkévaló formátok miatt és mivel ez most a ciklus vége, nektek vissza kell térnetek a csend otthonába. A hazamenetel ideje most közel van. Most itt az idő, hogy véget vessetek az eleje, közepe és vége összes szerepének, az idő három aspektusának és stabillá váljatok az örökkévaló formátokban és az örökkévaló állapototokban. Ezért van az, hogy ebben az időben ez a gyakorlat a lényegesebb. Ellenőrizzétek önmagatokat, hogy lássátok, hogy a fizikai szerveitek legyőzőivé váltatok-e. Amikor nem akartok a hangba jönni, a száj hangja önmaga felé húz benneteket? Ezt hívják szellemi gyakorlatnak.

Ahogy mostanság azt mondják, hogy az összes betegségre a gyógyír a fizikai gyakorlat, hasonló módon, ahhoz, hogy a lelket erőteljessé tegyétek ebben az időben, nektek szükségetek van ennek a szellemi feladatnak a gyakorlására. Nem számít, hogy körülöttetek milyen az atmoszféra. Még akkor is, ha zűrzavar van, miközben a hang közepette vagytok, nektek most gyakorolnotok kell, hogy hosszú időn át a hangon túl lenni állapotban vagytok. Nem egy nagydolog béketeljes állapotot teremteni egy békés atmoszférában. Nektek most szükségetek van a békésnek lenni gyakorlatára a békétlenség közepette. Tudjátok, hogyan rendelkezzetek egy ilyen gyakorlattal? Legyen az a saját gyengeségeitek zűrzavara, vagy a haszontalan gondolatok zűrzavara a szanszkaráitok miatt, képesek vagytok arra, hogy önmagatokat megrázhatatlanná tegyétek egy ilyen zűrzavarban, vagy ez időt vesz igénybe? Amikor időt vesz igénybe, akkor az bármikor becsaphat benneteket. A teljessé válás idején (a végén) nem lesz sok időtök. A végső eredmény vizsgája csak néhány másodperccé, vagy néhány perccé lesz. Akárhogyan is, ti a számot a megrázhatatlannak maradni a körülöttetek lévő zűrzavar atmoszférája közepette alapján fogjátok megkapni. Ha hosszú ideig annak a gyakorlatával rendelkeztek, hogy időt vesz igénybe, hogy megrázhatatlanná váljatok a zűrzavar atmoszférájában, akkor a végén mi lesz az eredmény? Ezért gyakoroljátok a szellemi gyakorlat feladatát. Nektek képesnek kell lennetek arra, hogy bármikor stabilizáljátok a tudatotokat, amikor akarjátok, annyi ideig, amíg akarjátok. A végső vizsga nagyon könnyű és nektek már előre elmondták, hogy milyen vizsgát fogtok kapni, de a számot egy nagyon rövid időtartam alatt fogják átadni. Engedjétek, hogy az állapototok is erőteljes legyen.

Miközben mindennel rendelkeztek - test, testi kapcsolatok, testi szanszkarák, emberek, tulajdon, vibrációk és az atmoszféra - semminek nem szabad húznia benneteket. Ezt hívják a ragaszkodás legyőzőjének lenni, és egy erőteljes formával rendelkezni. Tehát, rendelkeztek egy ilyen gyakorlattal? Az emberek sírni fognak, míg ti megrázhatatlanok maradtok. Nem számít, hogy a természet elemei és Maya mennyiszer jönnek el, hogy benyújtsák a végső igényüket, és önmaguk felé húzzanak titeket, nektek elmerültnek kell maradnotok az Atya iránti szeretetben, miközben szeretők és elszakadottak vagytok. Ezt hívják úgy, hogy látni, de mégsem látni, hallani, de mégsem hallani. Legyen ilyen gyakorlat. Ezt hívják az édes csend formájában lenni állapotnak. Ugyanakkor BapDada időt ad nektek. Ha bármi hiányzik, ti most azt a hézagot feltölthetitek, mert nektek már beszéltek a hosszú időperiódus számlájáról. Tehát, most rendelkeztek egy kis lehetőséggel, és ezért teljes figyelmet kell fordítanotok erre a gyakorlatra. Hogy kitüntetéssel mentek át, vagy csak átment jeggyel, ez ettől a gyakorlattól függ. Ti rendelkeztek egy ilyen gyakorlattal? Amikor az idő harangja megszólal, készek lesztek, vagy azon fogtok gondolkozni, hogy még késszé kell válnotok? A nyolc ékszer rózsafüzére ezen bizonyos gyakorlat miatt kicsi. Ez egy nagyon rövid időszak. Ti, emberek azt mondjátok, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy másodperc alatt igényelje a felszabadulás és az életben való felszabadulás örökségét. Tehát, egy számot kapni a befejezés idején, szintén egy rövid idő kérdése. Akárhogyan is, nem szabad ott lennie a leghalványabb zűrzavarnak sem. Egyszerűen mondjátok azt, pont és váljatok stabillá abban az állapotban. A pontnak nem szabad ingadoznia. Az ne úgy legyen, hogy abban az időben kezditek gyakorolni: „Én egy lélek vagyok, én egy lélek vagyok”. Az nem fog működni, mert már elmondták nektek, hogy minden oldalról támadás lesz. Minden rendelkezni fog az utolsó próbálkozással. Az elemek bármennyi erővel rendelkezzenek, Maya bármennyi erővel rendelkezzen, azok mind eljönnek hozzátok, hogy teszteljenek benneteket. Ez az ő végső próbálkozásuk (tesztjük), és a karmateet-nek, és a karmikus kötésektől szabadnak lenni végső (utolsó) állapototok is. A jelenetek nagyon erőteljesek lesznek mindkét oldalon. Az is a teljes erejében lesz és ez is a teljes erejében lesz. Akárhogyan is, azzal, hogy csak egy másodperc alatt győzelem van, a győzelem dobjait meg fogják ütni. Tehát, értitek, hogy mi az utolsó vizsga? Ti, mindannyian rendelkeztek a tiszta gondolattal, hogy első számúak akartok lenni, és ezt meg kell őriznetek. Tehát, csak akkor fogtok első számúvá válni, amikor mindenhol győztök mindenben. Ha a leghalványabb haszontalan gondolattal is rendelkeztek bármilyen szituációban, vagy ha az időtöket elvesztegetitek, a számotok visszafelé fog menni. Ezért mindent ellenőrizzetek. Mindent ellenőrizzetek önmagatok körül. A dupla külföldiek mindenben gyorsan akarnak menni. Ezért mostantól kezdve tegyetek intenzív erőfeszítést, és fordítsatok teljes figyelmet erre a gyakorlatra. Értitek? Ti ismeritek a kérdést és ismeritek az időt. Ezért mindannyitoknak át kell mennetek. Ha előre ismeritek a kérdést, akkor képesek vagytok előkészületeket tenni, és azután átmenni. Ti, mindannyian azok vagytok, akik át fognak menni. Achcha.

Ebben a szezonban BapDada nyitva tartotta a kincsestárát azért, hogy mindenkivel találkozzon. Baba később elmondja nektek, hogy minek kell történnie a jövőben. Most természetesen venni fogjátok a nyitott kincsestárból mindazt, amiért eljöttetek, hogy vegyétek. A dráma jelenetei mindig változnak, de ebben a szezonban, legyenek azok Bharat emberei, vagy a dupla külföldiek, mindannyian megkapták a különleges áldásokat. BapDada teljesíteni fogja az ígéretét, amit megtett. Egyétek meg ennek a szezonnak a gyümölcsét, és az a gyümölcs a találkozó és az áldások. Ugye ti, mindannyian azért jöttetek, hogy megegyétek a szezon gyümölcsét? BapDada is örül, hogy látja a gyerekeket, de a fizikai világban mindent figyelembe kell venni. Legalább most érezzétek jól magatokat. Azután Baba arról a szezon végén fog beszélni nektek.

Bár a szolgálati helyek különbözőek, a szolgálat célja ugyanaz. A lelkesedés és buzgalom ugyanaz, és ezért BapDada az összes helynek különleges fontosságot ad. Az nem úgy van, hogy az egyik hely fontosabb, mint a másik. A gyerekek bármilyen helyre is mentek, arról a helyről is biztosan fel fog merülni ilyen, vagy olyan különleges eredmény. Függetlenül attól, hogy néhányak eredménye gyorsan látható és mások eredménye az időnek megfelelő, minden helynek van egy különlegessége. Olyan sok jó ékszer felmerült. Ne gondoljátok azt, hogy hétköznapiak vagytok. Ti, mindannyian különlegesek vagytok. Ha közületek senki nem lenne különleges, nem értétek volna el az Atyát. Ott van a különlegesség, de néhányan használják a különlegességeiket a szolgálatra, míg mások most válnak késszé arra, hogy azokat a szolgálatra használják. Akárhogyan is, ti, mindannyian különleges lelkek vagytok. Ti, mindannyian maharatik és mahavirok vagytok. Ha Babának mindenkit dicsérnie kellene, egy hosszú rózsafüzér készülne. Ha megnézitek a shaktikat, minden egyes shakti egy nagy lélek és egy világjótevő lélekként látható. Ugye ti ilyenek vagytok? Vagy csak a saját helyeitek jótevői vagytok? Achcha.

AZ AMRIT VELA AZ EMELKEDETT ELÉRÉSEK IDEJE

Ma a szellemi kert Mestere a szellemi rózsakertjét nézi. Csak ebben az átmeneti korban van az, hogy egy ilyen szellemi rózsakert megteremtődik. BapDada látja a szellemi rózsák szellemi illatát, és látja a nyíló szellemi rózsák szépségét is. Mindegyik illatos, de némelyik illata az összes időkre megmarad, míg mások illata csak rövid ideig marad meg. Néhány rózsa mindig virágzik, míg mások csak néha virágoznak, és más alkalmakkor elhervadnak a hőség, vagy az időjárás miatt. Akárhogyan is, mindegyik egy szellemi rózsa a szellemi kert Mesterének kertjében. Néhány szellemi rózsa különösen rendelkezik a tudás illatával. Néhány rózsa különösen rendelkezik az emlékezés illatával, és némelyikben ott van a dharna illata. Mások különösen a szolgálat illatával rendelkeznek. Némelyik olyan rózsa, amelyik teljes az összes típusú illattal. Tehát, a ti látásotok először is melyikre esne mindegyik közül? Azokra a rózsákra, melyek illata a távolból vonz benneteket. Mindenki látása először is azok felé vonzódna. A szellemi kert Mestere mindig látja a szellemi rózsáit, de sorszámszerint. Neki mindannyitok iránt, rózsák, szeretete is van, mert bennetek mély szeretet van a kert Mestere iránt. A virágok szeretik a Mesterüket, és a Mester is szereti a virágait. Akárhogyan is, a szellemi rózsák, amiket mindig meg lehet őrizni a kirakatban azok, amelyek mindig teljesek az összes típusú illattal és mindig virágoznak. A hervadtakat soha nem teszik a kirakatba. Mindennap, amrit velakor miközben átadja az erő és szeretet különleges fenntartását, BapDada megünnepel egy találkozót a szellemi rózsáival.

Az amrit vela az isteni fenntartás megkapása különleges ideje. Az amrit vela az Istennel való találkozás megünneplésének különleges ideje. Ez a szellemi párbeszéd ideje. Az amrit vela az áldások könnyű elérésének ideje az Ártatlan Úr áldásainak kincsestárából. Bármilyen gyümölcs, ami a vágyatok az Ártatlan Úrtól, elérése emléke az amrit velának ettől az idejével kezdődik. Ez a kincsek elérésének ideje a nyitott kincsestárból, anélkül, hogy erőfeszítést tennétek. Ugye ismeritek ezt a csodálatos időt a tapasztalataitokból? Csak azok tudnak erről az emelkedett boldogságról és az emelkedett elérésekről, akik tapasztaltak. Tehát, BapDada örül, hogy látja az összes szellemi rózsáját. BapDada azt is mondja: csodálatos, szellemi rózsáim. Ti a csodálatos, csodálatos dalt éneklitek és így BapDada is ugyanezt a dalt énekli. Értitek?

Ti már sok murlit hallottatok. Azzal, hogy azokat hallottátok, mostanra teljessé váltatok. Ti most terveket készítetek arra, hogy nagy adományozókká váljatok, és mindent szétosszatok. Ez a lelkesedés nagyon jó. Ma ez azok fordulója az Egyesült Királyságból (UK), vagyis azoké, akik O.K.-k maradnak. BapDada mindig mosolyog, hallva a dupla külföldiek egy kifejezését. Mi az? Köszönöm (thank you). Miközben azt mondjátok, thank you, ti folyamatosan emlékeztek az Atyára, mert először is az Atyának mondotok köszönetet a szívetekből. Tehát, amikor bárkinek azt mondjátok, köszönöm, ti először is az Atyára emlékeznétek, ugye? A Brahmin életben a köszönet először automatikusan az Atyáért van. Miközben sétáltok és körbemozogtok, ti sokszor azt mondjátok: köszönöm. Ez is az Atyára való emlékezés egy módszere. Közületek azok, akik az Egyesült Királyságból vagytok, eszközökké váltatok, hogy azokat a különböző korlátolt erőkkel képessé tegyétek arra, hogy összejöjjenek. Ott van a sok típusú tudás ereje. Ti azokat a különböző erőkkel, a különböző szárnyakból és különböző vallásokból és különböző nyelvekből képessé teszitek arra, hogy összejöjjenek az egy Brahmin klánba, a Brahmin vallásba és a Brahmin nyelvbe. A Brahminoknak megvan a saját nyelvük, amit az új emberek nem értenek meg. Ők azon csodálkoznak, hogy miről beszéltek. Tehát, a Brahminoknak megvan a saját nyelvük és a saját szótáruk. Így, azok az Egyesült Királyságból elfoglaltak maradnak abban, hogy mindenkit egyesítsenek, ugye? Jó számban vagytok és mély szeretet is van. Minden helynek megvan a maga különlegessége, de ma Baba azokról beszél, az Egyesült Királyságból. A yagya iránt szeretettel rendelkezni, és a yagyával együttműködőnek lenni különlegessége nagyon tisztán látható. Ti először is egy jó számot igényeltek abban, hogy minden lépésnél félretesztek a yagyaért, vagyis Madhubanért. A Madhubanra való közvetlen emlékezés egy különleges liftté válik. Minden feladatban és minden lépésnél emlékezés van Madhubanra, vagyis az Atyára, az Atya tanulmányára, az Atya Brahma bhojanjára és az Atyával való találkozásra. Madhuban automatikusan az Atyára emlékeztet titeket. Bárhol éljetek, Madhubanra emlékezni azt jelenti, hogy különleges szeretettel rendelkeztek, ami egy liftté válik. Azután, szabaddá tesznek benneteket attól, hogy erőfeszítést tegyetek azért, hogy felmásszatok. Ti csak felgyújtjátok a kapcsolót és egy másodperc alatt oda megérkeztek.

Baba nem akar más gyémántokat, vagy gyöngyöket. Az Atya számára még valami parányi is, amit szeretettel adnak, olyan, mint egy ékszer. Ezért emlékeznek Sudama főzetlen rizsére is. Annak a jelentése az: akár egy parányi tűvel is szeretettel emlékeztek Madhubanra. Tehát, az is egy értékes ékszerré válik, mert az ára a szeretetben van. Az értéke a szeretet. Ha valaki valamiből sokat ad, de szeretet nélkül, az nem halmozódik fel, míg ti, ha akárcsak egy kicsit is felhalmoztok szeretettel, akkor több milliószorosan felhalmoztok. Tehát, az Atyának tetszik, amikor szeretet van. Így azok különlegessége az Egyesült Királyságból az, hogy nekik szeretetük van a yagya iránt, és együttmködők a yagyával a kezdetektől. Ez is könnyű jóga. Az együttműködés könnyű jóga. Amikor az együttműködés gondolatával rendelkeztek, az Atya az, akire emlékeztek, ugye? Tehát, azok, akik együttműködők, automatikusan könnyű jógikká válnak. Nektek az Atyával és Madhubannal, vagyis BapDadával van jógátok. Tehát, még azok is, akik együttműködőkké válnak, egy jó számot igényelnek a könnyű jóga tantárgyában. Az Atya a szívből jövő együttműködést szereti. Ezért van az, hogy itt megépült a Dilwala templom emléke. Tehát, az Atya, a Szívek Meghódítója szereti a szeretetet a szívből és az együttműködést a szívből. Azok, kis szívvel, boldoggá válnak egy kevéssel, míg azok, egy nagy szívvel, egy korlátlan üzletet kötnek. Az alap a nagy szív és így a fejlődés is nagyon nagy. Ti biztosan láttatok néhány fát, ahol még az ágak is olyanná válnak, mint a törzs. Tehát, a törzs és az ágak is az Egyesült Királyság alapjából merültek fel. Most még azok az ágak is törzsekké váltak és azokból a törzsekből újabb ágak merülnek fel. Például: felmerült Ausztrália, Amerika, Európa és Afrika. Mindegyik törzzsé vált és az ágak minden egyes törzsből szintén nagyon jól fejlődnek, mert az alap erőteljes a szeretet és együttműködés vizével. Ezért a fejlődés jó és a gyümölcs is jó. Achcha.

Áldás:
Legyetek alázatos szívűek, és azzal, hogy lemondotok a test tudatosságról, legyetek szabadok a haragtól.

A gyerekek, akik lemondanak a saját testük tudatosságáról, soha nem válhatnak mérgessé, mert a haragnak két oka van. 1. Amikor valaki hazudik. 2. Amikor valaki rágalmaz és vádaskodik. Ez a két dolog szüli a haragot. Ilyen szituációkban, az alázatos szívűnek lenni áldással, legyetek kegyelmesek azokkal, akik rágalmaznak benneteket, öleljétek át azokat, akik inzultálnak, tekintsétek a barátaitoknak azokat, akik rágalmaznak titeket, és akkor azt mondanák, hogy ez egy csoda. Amikor ilyen átalakulást mutattok, meg fogtok nyilvánulni a világnak.

Slogen:
Annak érdekében, hogy élvezetet tapasztaljatok, mondjatok le minden függősségről Mayától és váljatok szabaddá.