06.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti azzal váltok tisztává, hogy követitek a Tisztító Atya shrimatját, és így van, hogy megkapjátok a tiszta világ királyságát. Azok, akik azzal válnak tisztává, hogy követik a saját utasításaikat, nem érnek el semmit.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek különösen mire kell figyelnetek, amikor szolgálatot végeztek?

Válasz:
Amikor szolgálaton vagytok, ne duzzogjatok egymással triviális dolgok miatt; vagyis ne váljatok felindulttá. Ha olyanná váltok egymással, mint a sós víz, és nem beszéltek egymással, eszközökké váltok az ellenszolgálatra. Néhány gyermek még az Atyával is duzzog, és elkezdenek helytelen tetteket végrehajtani. Az ilyen gyermekek örökbefogadását aztán visszavonják.

Om shanti.
A Tisztító Atya itt ül, és a gyermekeknek magyaráz, akik tisztává válnak. Csak a tisztátalan gyermekek kiáltanak a Tisztító Atyához. A dráma terve is azt mondja: Mivel ez Ravan királysága, így minden emberi lény tisztátalan. A tisztátalan lények azok, akik elmerülnek a kéjvágyban. Sok ember van, akik nem merülnek el a kéjvágyban, ők cölibátusban maradnak. Az ilyen emberek a papok és mulahok. A buddhisták is azt gondolják, hogy ők bűntelenek. Ők tiszták maradnak. Ki tette őket tisztává? Ők maguktól váltak azzá. Sok más vallás van, amiben tiszták maradnak, és nem merülnek el a kéjvágyban, de őket nem a Tisztító Atya teszi tisztává. Ezért van az, hogy nem válhatnak a tiszta világ mestereivé. Ők még a tiszta világba se tudnak elmenni. A szannyasik is lemondanak az öt bűnről, de ki tanított nekik lemondást? Nem a Tisztító, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek késztette őket arra, hogy bármiről is lemondjanak. Nem lehet siker a Tisztító Atya nélkül. Ők nem tudnak elmenni a tiszta világba, a béke földjére. Az Atya eljön ide és átadja nektek a shrimatot, hogy megtisztítson benneteket. Az aranykort hívják a bűntelen világnak. Ez azt bizonyítja, hogy azok, akik elmennek az aranykorba, biztosan tiszták lesznek. Az aranykorban tiszta lények voltak. A béke földjén is a lelkek tiszták. Csak Ravan királyságában van az, hogy mindenki tisztátalan. Mindenkinek újjá kell születnie. A lelkek az aranykorban is újjászületnek, de nem a kéjvágyon keresztül veszik az újjászületést. Az a teljesen bűntelen világ. Bár az ezüstkor két fokkal kevesebb, azt nem hívják bűnösnek. Ők azt mondják, shri Ráma Isten és shri Szita Istennő. Először az 16 mennyei fokú, és aztán 14 fokú. Ugyanígy van a Holdnál is. Ez azt bizonyítja, hogy senki nem tud elmenni a felszabadulásba vagy az életben való felszabadulásba addig, amíg a Tisztító Atya nem jön el, és nem tisztít meg benneteket. Csak az Atya a Vezető. Sokan vannak, akik tiszták ebben a világban. Az emberek hisznek a szannyasikban a tisztaságuk miatt. Ugyanakkor, ők nem az Atyán keresztül válnak tisztává. Ti, gyermekek most tudjátok, hogy a testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tisztít meg benneteket. Azok az emberek tisztává válnak a saját utasításaikon keresztül, míg ti az Atyán keresztül váltok tisztává. Ti megkapjátok a tiszta világ örökségét a Tisztító Atyától. Ezért az Atya azt mondja, ó gyermekek, a kéjvágy a legnagyobb ellenségetek. Azt győzzétek le. Emiatt van az, hogy mindenki elbukik. Ők soha nem írják azt, én bepiszkítottam az arcomat azzal, hogy mérgessé váltam. A kéjvágy miatt van az, hogy azt írják, én elbuktam és bepiszkítottam az arcomat. Csak ti, gyermekek tudjátok ezeket a dolgokat. A világ nem ismeri azokat. A drámának megfelelően azok, akiknek Brahminná kell válniuk, folyamatosan el fognak jönni. Más szellemi gyülekezetekben nincs cél, vagy tárgy. Shivanandának sok követője van, de azok közül csak kevesen fogadnak lemondást. A háztartásbeliek nem fogadnak lemondást. Csak néhányan vannak azok, akik lemondanak az otthonukról és családjukról. Ők szannyasikká válnak, de nekik újjá kell születniük. Ti nem mondanátok azt Shivanandáról, hogy ő elmerült a fényben. Megértitek, hogy mindenki számára a Megváltás Adományozója az Atya. Ő a Vezető is. Senki nem térhet haza a Vezető nélkül. Gyermekek, tudjátok, hogy a ti Atyátok az Atya, a Tudás teljes Egy és az emberi világfa Magja is. Csak a Mag rendelkezne az egész világ eleje, közepe és vége tudásával. Mindenki beszél az Atyáról. Gyermekek, tudjátok, hogy csak az egy Isten az Atyátok és így annak az Atyának kegyelme lenne mindenki iránt. Olyan sok emberi lény van. Olyan sok fa is van. Ott kevés emberi lény van, és így mindenből kevesebb lenne. Az aranykorban nincs semmilyen szemét. Itt sok típusú betegség van, amik folyamatosan felmerülnek, és ezért új gyógyszereket fedeznek fel a dráma tervének megfelelően. Ők sok típusú képességet kapnak. Azok a képességek mind az emberi lényekhez tartoznak, de mi az Atya képessége, túl erről a világról? Az Atyára azt mondják, ó Tisztító, jöjj és tisztíts meg minket, lelkeket. Ők tiszta testekről beszélnek. Ők csak az Egyet hívják a Tisztítónak, a Szomorúság Eltávolítójának, és a Boldogság Adományozójának. Mindenki biztosan emlékszik Rá a saját nyelvén. Amikor egy személy haldoklik, ő emlékszik Istenre. Abban hisz, hogy senki más nem fog támaszt adni és ezért mondják neki, hogy emlékezzen Istenre, az Atyára. A keresztények is azt mondják, emlékezz Istenre, az Atyára. Ők nem azt mondják, emlékezz Krisztusra. Tudják, hogy Isten magasabb, mint Krisztus. Mindenki Istene az Egy. Gyermekek, most tudjátok, hogy mi a halál földje és mi a halhatatlanság földje. A világon ezt senki más nem tudja. Ők azt mondják, hogy mindkettő, a mennyország és pokol is itt léteznek. Néhányan azt gondolják, hogy az aranykor és az istenségek királysága létezett. Még most is folyamatosan olyan sok templomot építenek nekik. Gyermekek, tudjátok, hogy az egy Atyán kívül senki más nem tud megtisztítani minket, és vihet bennünket haza. Ott van az intellektusotokban, hogy most elmentek az édes otthonotokba. Az Atya érdemessé tesz bennünket arra, hogy hazavigyen. Nektek tudatában kell lennetek ennek. Az Atya elmagyarázza, ti gyermekek ilyen sok születést vettetek. Most shudrákból Brahminokká váltunk, és aztán Brahminokból istenségek leszünk. Nekünk el kell mennünk a mennyországba. Ez most az átmeneti kor. A Brahminok bóbitája nagyon jól ismert a variációs forma képmásán. A hinduk is rendelkeznek a bóbita szimbólumával. Az emberi lények emberi lények. A szikek és a muzulmánok hasonló megjelenéssel rendelkeznek, és ezért nem tudjátok őket megkülönböztetni, de ti néhány nemzetet meg tudtok különböztetni a megjelenésük alapján, mint a kínaiakat és az afrikaiakat. A keresztényeknek kapcsolatuk van Bharattal és így ők tőlük tanultak. Ott van a vallások nagy variációja. A szokásaik, a rendszereik, az öltözködésük, mind különböző. Ti gyermekek most megkaptátok a tudást. Mi megalapítjuk az aranykort. Ott nem volt más vallás. Azok, az összes többi vallásból, most jelen vannak. Most a végén milyen más vallást alapítanának meg? Igen, az új lelkek tiszták, és így ott van ezen lelkek valamilyen dicsérete. A lelkiismeret azt mondja, hogy azok, akik a végén jönnek el, biztosan először boldogságot és dicséretet kapnak, és aztán szomorúságot tapasztalnak. Ők csak egy születéssel rendelkeznek. Ugyanúgy, ahogy ti a boldogság földjén maradtok hosszú időn át, ők a béke földjén maradnak hosszú időre. Egészen a végéig folyamatosan nagy lesz a fejlődés. A fa nagyon nagy. Ebben az időben az emberi lények népessége nagymértékben megnövekedett. Ezért, megpróbálnak módszereket találni, hogy kontrollálják a népességet. Ugyanakkor, semmit nem lehet elérni azon keresztül. Tudjátok, hogy a népességnek növekednie kell a dráma tervének megfelelően. Az új levelek folyamatosan eljönnek és aztán az ágak, és gallyak megjelennek. Olyan nagy a variáció. Ti gyermekek most tudjátok, hogy nektek nincs más kapcsolatotok. Csak az Atya tisztít meg benneteket és elmondja a világ eleje, közepe és vége híreit. Ti is Hozzá kiáltottatok, ó Tisztító, jöjj és tisztíts meg minket. Ezért a tisztátalan világ biztosan meg fog semmisülni. Ott van ez a számla. Az aranykorban nagyon kevés emberi lény van, míg sok ember van a vaskorban. Nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok, hogy az Atya tanít benneteket. Ennek az öreg világnak most meg kell semmisülnie. Csak az Atya vinné véghez a megalapítást. Isten beszél. Én inspirálom a megalapítást. A pusztulás bekövetkezik a drámának megfelelően. Bharatban ott vannak ezek a képmások. Nézzétek meg, milyen sok szájon keresztül született Brahmin, Brahma teremtése van. Más brahminok anyaméhen keresztül születnek. Ők még az Atyát sem ismerik. Ti most lelkesedéssel rendelkeztek, mert tudjátok, hogy a vaskornak meg kell semmisülnie, és az aranykornak el kell jönnie. Ez Rudra tudásának áldozati tüze, amiben a lovat feláldozzák. Abban az egész öreg világot fel kell áldozni. Semmilyen más áldozatot nem kell tenni. Az Atya azt mondja, én megteremtettem ezt az áldozati tüzet, amiben a lovat feláldozzák az uralkodásért. Az megteremtődik az egész világ felett. Ez a yagjakund (az áldozati tűz edényét és a körülötte lévő teljes területet is szentnek tekintik). Az egész világot fel kell áldozni abban. Az emberek yagjakundokat készítenek. Az egész világ egy yagjakund. Mi fog történni ebben a yagjakundban? Ebben minden meg fog semmisülni. Ez az edény tisztává és újjá válik, aztán az istenségek újból el fognak jönni. Az óceán mindenhol létezik, és az egész világ újjá fog válni. Nagy lesz a zűrzavar. Nincs olyan hely, ami ne tartozna valakihez. Mindenki azt mondja, ez az enyém. Minden emberi lény, aki azt mondja, enyém, enyém, meg fog semmisülni és csak néhányan, akiket megtisztítok, fognak megmaradni az egész világon. Először ott lesz az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás. Az ő királyságuk a Jamuna folyó partjainál lesz. Ezeknek a dolgoknak mind meg kell ülniük az intellektusotokban és boldogsággal is kellene rendelkeznetek. Az emberek leülnek, és történeteket mesélnek egymásnak. Ez is az igaz Narayan története. Ez egy korlátlan történet. Ezek a dolgok most ott vannak az intellektusotokban. Ebben is azok intellektusa képes ezt önmagába szívni, akik nagyon jók és szolgálatkészek. A kötényeik teljessé válnak, és folyamatosan adományozni fognak. Ezért mondják azt, a gazdagság nem csökken azzal, hogy azt adományozzák. Azt mondják, azzal, hogy adományoztok, az növekedni fog. A ti gazdagságotok örökkévaló. A ti gazdagságotok nem fog véget érni azzal, hogy azt átadjátok. Minél többet adtok, annál nagyobb boldogságot fogtok érezni. Ezen tudás meghallgatásának az idején néhányan egyetértéssel bólogatnak. Néhányan úgy ülnek itt, mint a bolondok. Az Atya ilyen jó pontokat mond el nektek, és miközben Őt hallgatjátok, automatikusan bólogattok a fejetekkel. Ti eljöttök ide az Atya elé, hogy felfrissüljetek. Az Atya itt ül, és nagyon taktikusan átadja nektek a pontokat. Tudjátok, hogy ott volt az istenségek királysága Bharatban. Bharatot hívják mennyországnak. Ez most a pokol. A pokol mennyországgá fog válni és mindenki más meg fog semmisülni. Számotokra a mennyország csak a holnap kérdése. Tegnap ti uralkodtatok. Ezt senki más nem mondhatja. Ők azt mondják, olyan sok évvel Krisztus előtt paradicsom volt. Abban az időben nem volt más vallás. Minden más vallás a rézkor után kezdődik. Ez egy nagyon könnyű dolog, amit meg kell érteni. Ugyanakkor, az emberek intellektusát nem húzza az az irány, hogy megértsék. Ők így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. Ezért, Ő biztosan eljönne és megtisztítaná a tisztátalant. Itt senki nem lehet tiszta. Az aranykort hívják a bűntelen világnak. Ez most a bűnös világ. A fő dolog a tisztaság. Nektek ezért nagy erőfeszítést kell tennetek. Tudjátok, bármi is történt mostanáig, arra azt mondják: A dráma szerint. Mi nem mondhatjuk, hogy bármi, ami valakivel történt, jó vagy rossz. Bármi történik, az rögzített a drámában. Az Atya a jövőért magyaráz nektek. Ne kövessetek el ilyen vagy olyan tetteket a szolgálatban. Máskülönben ellenszolgálat lesz. Csak az Atya mondhatja azt nektek, hogy egymással olyanná váltok, mint a sós víz. Megértitek, hogy olyanná váltok, mint a sós víz, amikor nem találkoztok és nem beszéltek egymással, és amikor felindulttá váltok, ha valaki mond nektek valamit. Ti még Shiv Babát is elfelejtitek. Ezért mondják nektek azt: Mindig emlékezzetek Shiv Babára. Az Atya figyelmeztet titeket, gyermekeket. Azzal, hogy ilyen tetteket hajtotok végre, degradáció lesz. Ugyanakkor, ha ez nincs ott a szerencsétekben, nem értitek. Aztán ők még Shiv Babával is duzzognak, akitől megkapják az örökségüket. Ők duzzognak a tanárukkal és Shiv Babával is, és többé nem jönnek el az órára. Nektek soha nem szabad Shiv Babával duzzognotok. Nektek tanulmányoznotok kell a Murliját és emlékeznetek kell Rá. Baba azt mondja, gyermekek, tekintsétek önmagatokat lelkeknek és emlékezzetek rám, és el fogjátok érni a megváltást. Azzal, hogy test tudatossá váltok, testi lényekkel duzzogtok. Ti egy örökséget kaptok a Nagyapától. Csak akkor tudjátok megkapni a Nagyapa örökségét, amikor az atyához tartoztok. Ha elváltok az atyától, hogyan tudnátok megkapni az örökséget? Amikor elhagyjátok a Brahmin klánt, és a shudra klánhoz tartoztok, az örökségnek vége. Aztán az örökbefogadást visszavonják. Közületek néhányan még így sem értik ezt meg. Maya olyan, hogy teljesen bolonddá tesz benneteket. Nektek, gyermekeknek emlékeznetek kell az Atyára olyan nagy szeretettel és ti mégsem emlékeztek Rá. Én Shiv Baba gyermeke vagyok, és Ő engem a világ mesterévé tesz. Ő biztosan Bharatban vesz születést. Az emberek megünneplik Shiva születésnapját. Aztán a világ történelme és földrajza megismétlődik. Ezért, először is Shiv Babának el kell jönnie és meg kell teremtenie a mennyországot. Ti tudjátok, hogy megkapjátok a mennyország uralkodását. Csak az Atya jön el, és a mennyország lakóivá tesz benneteket. Ő Raja jógát tanít nektek az új világért. Ti elmentek és az új világban uralkodtok. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Töltsétek fel az intellektusotok kötényét a tudás örökkévaló ékszereivel, és adományozzátok azokat. Csak a tudás adományozásával fog a boldogságotok megmaradni és a tudásotok gazdagsága folyamatosan növekedni fog.

2. Soha senkivel ne váljatok felindulttá és ne váljatok olyanná, mint a sós víz. Emlékezzetek az Atyára és hallgassátok meg a Murlit nagy szeretettel. Ne váljatok olyanná, mint egy bolond személy.

Áldás:
Legyetek mester tanárok, és állandóan halmozzatok fel a jótékonyságotok számláján, és tegyetek képessé másokat is arra, hogy ugyanígy tegyenek.

„Mi mester tanárok vagyunk” – amikor azt mondjátok, mester, automatikusan emlékeztek az Atyára. Azzal, hogy emlékeztek az Egyre, aki megteremt titeket, automatikusan emlékeztek arra, hogy eszközök vagytok. Mindig legyen az a különleges tudatosság: Én egy jótékony lélek vagyok, és felhalmozom. Képessé tenni másokat, hogy felhalmozzanak a jótékonyságuk számláján, különleges szolgálat. Egy jótékony lélek nem halmozhat fel akárcsak egy százaléknyi bűnös gondolat a számláján. Egy mester tanár azt jelenti, aki felhalmoz a jótékonysága számláján, és mint az Atya, képessé tesz másokat is arra, hogy ugyanezt tegyék.

Slogen:
Csak azok tapasztalnak védelmet önmaguk számára egy gyülekezetben, akik ismerik a gyülekezet jelentőségét.