06.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, mint ahogyan az Atya boldogságot ad a jövőbeli 21 születésre, ugyanolyan módon váljatok az Atya segítőivé. Váljatok szerető intellektusúakká. Soha ne gondoljatok arra, hogy bárkinek is bánatot adjatok.

Kérdés:
Gyerekek, mi a feladatotok nektek, akik rup basant vagytok? Milyen tanítást kaptatok az Atyától?

Válasz:
A rup basant gyerekek feladata, hogy az ajkukat állandóan a tudás ékszerei hagyják el. Köveknek soha nem szabadna elhagyni az ajkatokat. Az Atya tanítása mindenki számára: 1. Ne okozzatok bajt egymásnak. Ne legyetek haragosak; az, az ördögi emberi lények dolga. 2. A tudatotokban soha ne gondoljatok arra, hogy bárkinek bánatot okozzatok. 3. Toleráljatok mindent: dicséretet, rágalmat, tiszteletet, tiszteletlenséget. Ha bárki, bármit mond, csak maradjatok csöndben. Ne vegyétek a kezetekbe a törvényt.

Ének:
Te vagy a Szeretet Óceánja. Mi egyetlen cseppre szomjazunk.

Om shanti.
Ott van a tudás és a tudatlanság. Nektek, gyerekeknek most tudásotok van. Kit dicsérnek a hívő lelkek, és kinek a dicséretét hallgatjátok ti, gyerekek, akik itt ültök? A különbség akkora, mint az éjszaka és a nappal között. Az emberek egyszerűen folyamatosan csak dicséreteket énekelnek. Az Atya iránt nincs akkora szeretetük, mert nincs felismerésük Róla. Az Atya bemutatkozott nektek, hogy Ő a Szeretet Óceánja, és hogy minket is a szeretet óceánjaivá tesz. Az Atyát, a Szeretet Óceánját mindenki nagyon szereti. Ott is sok szeretet van mindenkiben egymás iránt. Ezt most itt tanuljátok. Nem szabad ellenkeznetek senkivel, ami más szavakkal azt jelentené, ahogyan Baba mondja, hogy ne váljatok olyanokká, mint a sós víz. Belül nem lenne szabad nemszeretem érzésnek lenni senki iránt. Akik nem szeretik egymást, azok a pokol vaskori lakói. Tudjátok, hogy mind fiú-, és lánytestvérek vagytok. Amikor a béke földjén vagytok, akkor testvérek vagytok. Amikor a cselekedeteknek ezen a mezején játsszátok a szerepeteket fiú-, és lánytestvérek vagytok, Isten gyermekei. Istent úgy dicsérik, hogy Ő a Tudás Óceánja, a Szeretet Óceánja. Ez azt jelenti, hogy Ő mindenkinek boldogságot ad. Mindannyitoknak szívből meg kellene kérdeznie magától: Mint ahogyan az Atya boldogságot ad folyamatosan 21 születésre, én is elvégzem azt a feladatot? Ha valaki nem válik az Atya segítőjévé, ha nem szeret másokat, ha az intellektusa nem szeretetteljes, akkor ez pusztuláshoz vezet. Az ördögök dolga, hogy ne legyen szeretet az intellektusukban. Amikor magatokat Isten közössége részének tekintitek, és mégis bánatot adtok egymásnak, akkor ördögöknek neveznek benneteket. Gyerekek, ti nem okozhattok bánatot senkinek. Ti az Atya gyerekei vagytok, aki a Bánat Eltávolítója és a Boldogság Adományozója is. Tehát még gondolni sem szabad arra, hogy bárkinek is bánatot okozzatok. Ők az ördögi közösség tagjai, nem Isten közösségéhez tartoznak azért, mert test-tudatosak. Ők soha nem képesek az emlékezés zarándoklatán maradni. Semmi haszon nincs abból, ha nem maradtok az emlékezés zarándoklatán. Biztosan emlékeznetek kell az Atyára, aki átadja az örökségeteket. Aztán a bűneitek meg fognak szűnni. Fél cikluson át boldogtalanná teszitek egymást. Akik folyamatosan harcolnak, veszekednek egymással, bajt kevernek, azokat az ördögi közösség részeinek tekintik. Bár ti erőfeszítést tévők vagytok, de mégis, meddig fogtok még állandóan bánatot okozni? Ezért mondja Baba: Vezessétek a táblázataitokat. Ha ezt megteszitek, akkor tudni fogjátok, hogy a regiszteretek megreformálódott-e, vagy még mindig ugyanolyan ördögi a magatartásotok. Baba mindig azt mondja: Soha ne okozzatok bánatot senkinek. Egyformán kell tolerálnotok a dicséretet és rágalmat, a tiszteletet és tiszteletlenséget, a meleget, a hideget, stb. Ha valaki mond valamit, maradjatok csöndben. Nem kellene néhány plusz szót hozzátennetek. Amikor valaki egy másikat boldogtalanná tesz, akkor az Atya magyarázni fog neki. Nektek, gyerekeknek, nem szabadna semmit mondanotok a másik gyereknek. Ne vegyétek a törvényt a kezetekbe. Ha bármilyen problémátok van, akkor gyertek az Atyához. A kormánynak is van törvénye, ami azt mondja: Senkinek sem megengedett, hogy bárkit is megüssön. Panaszkodhattok, de a kormány dolga, hogy betartassa a törvényt. Ehhez a kormányhoz nektek is el kellene jönnötök. Ne vegyétek a kezetekbe a törvényt. Ez az otthonotok. Ezért Baba azt mondja: Üljetek törvényszéket minden nap. Sokan azt sem értik meg, hogy ez Shív Baba utasítása. Baba már elmondta: Mindig emlékezzetek arra, hogy Shív Baba beszél hozzátok. Ne gondoljátok, hogy Brahma beszél nektek. Ha mindig emlékeztek arra, hogy Shív Baba magyaráz, akkor képesek lesztek emlékezni Rá. Shív Baba azért vette kölcsön ezt a szekeret, hogy elmondhassa a tudást. Az Atya elmagyarázza annak a módját, ahogy satopradhánná válhattok. Ő inkognitó, de ti láthatók vagytok. Bármilyen utasítást kaptok, értsétek meg, hogy az Shív Baba utasítása, és akkor biztonságban lesztek. Azt mondjátok Shívának, hogy: „Baba, Baba.” Tőle megkapjátok az örökségeteket is. Az iránta való magatartásotoknak tele kell lenni tisztelettel és királyisággal. Azt mondjátok: Baba, én Lakshmivá vagy Narayanná fogok válni. Majd az is lehet, hogy másodikká vagy harmadikká váltok, ha nem a napdinasztiában, akkor a hold dinasztiában. Ne gondoljátok azt: Nem számít, ha szolgálólány, vagy szolgáló leszek. Nem jó dolog alattvalóvá válni. Az isteni erényeket itt kell magatokba szívni. Nem maradhat semmilyen ördögi magatartás. Amikor hiányzik a hit, akkor azt mondják: Nem hisszük el, hogy Shív Baba belép ebbe a valakibe. Amikor Maya eljön, akkor az emberek ilyeneket mondanak maguk között. Az ördögi természetűek találkoznak, és állandóan ily módon beszélgetnek maguk között. Az ajkukat csak ördögi szavak hagyják el. Az Atya azt mondja: Ti, lelkek rup basanttá váltok, és így csak ékszereknek kellene felmerülni az ajkaitokról. Ha kövek hagyják el az ajkaitokat, akkor ez azt jelenti, hogy az intellektusotok ördögi. Gyerekek, hallottátok az éneket. A gyerekek azt mondják, hogy Baba a Szeretet Óceánja, és a Boldogság Óceánja. Ez Shív Baba dicsérete. Az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Nagyon sok jó gyerek megbukik ebben. Ők nem képesek a lélektudatosság állapotában maradni. Csak akkor igényelhetnek egy magas státuszt, ha megőrzik a lélektudatosságot. Sok gyerek rengeteg időt elveszteget haszontalan dolgokkal. Nem figyelnek oda a tudás dolgaira. Arra is emlékeznek: „Nincs tisztelet a Gangesz iránt, ha az az ajtódnál folyik”. Még a saját otthonukban lévő dolgok iránt sincs sokakban tisztelet. Mivel Krishna képmása és képei az otthonukban is jelen vannak, ezért azt gondolják, hogy miért kellene elmenniük Shrinath Dware-ba, stb. Shíva templomában csak egy kő lingam van. Ezek a kövek a hegyekből gurulnak le, és a víz formálja azokat lingam alakúvá. Némelyik kőben még arany szemcsék is vannak. Beszélnek az arany Kailashi Hegyéről. Aranyat ugye a hegyekben is találnak? Így azok a kövek, amelyekben egy kicsi arany is van, később nagyon szép, kör alakúvá formálódnak. Azokat azután eladják. Még márványból is készítenek különlegeseket. Ha az imádat ösvényén valakinek azt mondjátok, hogy miért vándorol annyit, akkor ettől felindulttá válnak. Az Atya saját Maga mondja: Gyerekek, rengeteg pénzt pazaroltatok el. A körbe-botladozásotok ugyanúgy része a drámának. Ez a játszma a tudásról és az imádatról szól. Gyerekek, ti most teljes megértést kaptok. Ez a tudás a boldogsághoz vezető ösvény. A mennyország királyságát ezen tudáson keresztül kapjátok meg. A mostani idők királyai, királynői és alattvalói a pokol mesterei. Amikor valaki meghal, az emberek azt mondják, hogy a mennyország lakójává vált. Most megértitek ezeket a dolgokat. Azt mondjátok: Mi az Atyával ülünk, aki megalapítja a mennyországot azért, hogy a mennyország lakóivá váljunk. Ti megkapjátok a tudás cseppjeit. Ha csak egy keveset is hallotok ebből a tudásból, akkor biztosan elmentek a mennyországba. A többi az erőfeszítéseitektől függ. Az emberek abban hisznek, hogy ha a Gangesz vizéből isznak egy urnával, akkor tisztátalanból tisztává válnak. Egy kis urnában magukkal hordják ezt a vizet, és egy cseppet a fürdővizükbe tesznek. Azt gondolják, hogy a Gangesz vizében fürdenek. Még külföldre is magukkal viszik a Gangesz vizét. Mindaz imádat. Az Atya azt mondja: Gyerekek, Maya keményen megüt benneteket; bűnös tettek elkövetésére késztet. Tehát tartsatok bíróságot. Jó, ha magatokért egy bíróságot tartotok. Ti magatoknak adjátok az uralkodás tilakját. Tehát ellenőrizzétek magatokat. Tamopradhánból váljatok satopradhánná. Az Atya shrimatot ad arra, hogy mit kellene tennetek. Szívjátok magatokba az isteni erényeket. Akik tesznek valamit, azok annak megfelelően kapják a viszonzást. A boldogságtól libabőrösnek kellene lennetek. Megtaláltátok a korlátlan Atyát. Ezért segítőkké kell válnotok az Ő szolgálatában. Legyetek botok a vakok számára. Minél inkább azzá váltok, annál több hasznot hoztok magatoknak. Újra és újra emlékezzetek Babára. Ez nem annak a kérdése, hogy valahol le kellene ülnötök egy különlegesen vezetett meditációra. Miközben sétáltok és körbejártok, emlékeznetek kell az Atyára. A vonatokon is végezhettek szolgálatot. Bárkinek elmagyarázhatjátok, hogy ki a Magasak közt Legmagasabb. Emlékezzetek az Egyetlenre; Ő az, akitől meg fogjátok kapni az örökségeteket. A lelkek korlátlan örökséget kapnak az Atyától. Vannak lelkek, akik egy királyi családba vesznek születést, miután sok adományt adtak, vagy sokat jótékonykodtak. Azonban ez a jutalom csak egy rövid időre szól. Örök időkre nem tudnak királyokká válni. Tehát az Atya azt mondja: Itt a 21 születésre garanciátok van. Ott még azt sem fogjátok tudni, hogy a korlátlan örökséget a korlátlan Atyától kaptátok. Csak a mostani időkben kapjátok meg ezt a tudást, tehát nagyon jó erőfeszítést kellene tennetek. Ha nem tesztek erőfeszítést, ez olyan, mintha a saját lábatokba egy fejszét vágnátok. Folyamatosan vezessétek a táblázatotokat, és akkor törődni fogtok azzal. Néhányan még le is írják azt, és azon csodálkoznak, hogy Baba mit szól majd, ha azt meglátja. A magatartásukban és a tevékenységükben igen nagy különbség van. Tehát az Atya azt mondja: Fejezzétek be a gondatlanságot! Különben nagy megbánás vár rátok. A végén biztosan látomásaitok lesznek arról, hogy mennyi erőfeszítést tettetek. Aztán nagyon fogtok sírni. Ezt az örökséget fogjátok kapni minden ciklusban? Aztán majd szolgálólányok és szolgálók lesztek. Korábban voltak, akik transzba mentek, és elmondták, hogy X.Y. szolgálóvá, vagy valami mássá fog válni. De Baba leállította ezt. Gyerekek, a végén nektek is látomásaitok lesznek. Hogyan kaphatnátok büntetést látomások nélkül? Az nem törvény. Nagyon sok taktikát adtak nektek, gyerekeknek. Mondjátok a férjeteknek, amit Baba mond: Gyerekek, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Győzzétek azt le! Akik legyőzik Mayát, azok az egész világot legyőzik. Most a mennyország mesterévé kellene válnom, vagy miattad tisztátalanná váljak, és a pokolba menjek? Sok szeretettel és alázattal magyarázzatok. Miért küldesz engem a pokolba? Sok gyerek állandóan így magyaráz a férjének, és végül ide hozzák őket. Majd a férj azt mondja: Ez a valaki a gurum; ő egy nagyon jó ösvényt mutatott nekem. Eljönnek és leborulnak Baba lába előtt. Néha győzelem van, néha vereség. Tehát gyerekek, nagyon-nagyon édessé kellene válnotok. Azokat szeretik a legjobban, akik szolgálnak. Isten, az Atya, hozzátok, gyerekekhez jött. Követnetek kell a shrimatját. Ha nem követitek a shrimatot, akkor amikor viharok vannak, elbuktok. Ilyenek is vannak. De mi hasznuk van nekik? Ez a tanulmány nem hétköznapi. Az összes többi szellemi gyülekezetben csak a fülüknek okoznak örömöt, amin keresztül időleges boldogságot kapnak. Itt 21 születésre kaptok boldogságot az Atyától. Baba a Béke és a Boldogság Óceánja. Mi is örökséget kapunk az Atyától. Ezt csak akkor fogjátok megkapni, ha szolgálatot végeztek. Ezért a kitűzőt állandóan viselnetek kellene. Teljessé kell válnunk az összes erénnyel. Ellenőrizzétek, hogy nem okoztok-e bánatot bárkinek is. Ördögi a viselkedésem? Maya olyan tettek elkövetésére késztet, hogy ne is kérdezzétek! Még a jó otthonokból származók is százszoros büntetést halmoznak fel azáltal, hogy nem mondanak igazat. Aztán ez a szokásuk növekszik. Amikor elmondjátok az Atyának, akkor Ő figyelmeztet benneteket. Baba azt mondja: Ha elkövettetek egy bűnt, akkor írjátok le a táblázatotokba és mondjátok el Babának, és akkor a bűn felét letörlesztettétek. Ha nem mondjátok el Babának és folyamatosan elrejtitek Előle, akkor azt a helytelen tettet továbbra is el fogjátok követni. Így átkozzátok el magatokat. Mivel nem mondjátok el az igazat, ahelyett, hogy csak egyszer követnétek el valamit, százszor vagy még többször is folyamatosan meg fogjátok tenni. Baba nagyon jó tanácsokat ad, de vannak, akiket ez a leghalványabb módon sem érint meg. Olyan, mintha állandóan elrúgnák maguktól a saját szerencséjüket. Nagy kárt okoznak ezzel. A végén mindenkinek látomása lesz arról, hogy ki-ki mivé fog válni. Mielőtt valaki a következő osztályba léphet, egy osztályzatot kap. Mielőtt oda kerülnek, kihirdetik az eredményüket. Amikor az osztályotokba léptek, tudni fogjátok az osztályzatotokat. Aztán majd nagyon fogtok sírni. De mit tehettek már akkor, ha az eredményt kihirdették? Azt fogjátok igényelni, ami a sorsotokban van. Az Atya minden gyermeket figyelmeztet: Most még nem lehet elérni a karmateet állapotot. Ha elérnétek a karmateet állapotot, akkor el kellene hagynotok a testeteket. Mivel bizonyos bűnök és karmikus számlátok még mindig maradtak, ezért nem vagytok képesek pontos jógában lenni. Egyikőtök sem mondhatja most, hogy már elérte a karmateet állapotát. Amikor majd közel kerültök ahhoz, sok jelét fogjátok látni. Minden az állapototokon és a pusztuláson múlik. Amikor a tanulmányaitok befejezése előtt álltok, akkor látni fogjátok, hogy a háború ott áll a fejetek felett. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne befolyásoljon benneteket Maya, hogy aztán a viselkedésetek ördögi legyen. Vezessetek egy regisztert a magatartásotokról. Ne kövessetek el egyetlen olyan tettet sem, amit azután meg kellene bánotok.

2. Szolgáljatok nagyon nagy szeretettel és alázattal. Váljatok nagyon édessé. Ne engedjétek, hogy szavak hagyják el az ajkatokat. Legyetek nagyon óvatosak a társaságotokkal. Folyamatosan kövessétek a shrimatot.

Áldás:
Legyetek egy összekapcsolt Shiv Shakti formában, és szórjátok szét az emelkedett rezgések illatát a tudatotokban lévő gondolatokkal és a hozzáállásotokkal.

Manapság a fizikai támogatások segítségével soktípusú illatot szétszórnak az atmoszférába, mint rózsa, szantálfa. Ugyanilyen módon mindannyitoknak az összekapcsolt Shiv Shakti formában kell lennie, és szétszórni a boldogság, a béke, a szeretet és az üdvösség illatát, a tudatotokban lévő gondolatokkal és a hozzáállásotokkal. Mindennap amrit velakor spricceljétek, mint egy szökőkút, a különböző emelkedett rezgéseket minden lélekre, mintha rózsavizet spriccelnétek. Egyszerűen kapcsoljátok be a gondolataitok automatikus kapcsolóját, és vessetek véget a világban a tisztátalan hozzáállások rossz szagának.

Slogen:
Megkapni a boldogság kincsestárát a Boldogság Adományozójától, a Szeretetének egy jele.