06.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ti most isteni szolgálaton vagytok. Nektek meg kell mutatnotok az ösvényt a boldogságba. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy egy ösztöndíjat kapjatok.

Kérdés:
Milyen félelem kerül eltávolításra belőletek, gyerekek, amikor az intellektusotok nagyon jól önmagába szívja a tudást?

Válasz:
Amikor eljöttök a tudásba és önmagatokba szívjátok ezt a tudást, a félelem attól, hogy az imádat ösvényének a gurujai elátkoznak benneteket, eltávolításra kerül, mert a tudás ösvényén senki nem átkozhat el titeket. Ravan elátkoz benneteket, míg az Atya átad nektek egy örökséget. Azok, akik okkult erőket tanulnak, háborgatnak másokat és olyan dolgokat tesznek, amik szomorúságot okoznak. A tudás ösvényén ti, gyerekek mindenkinek boldogságot adtok.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és elmagyarázza nektek, legédesebb szellemi gyerekeknek, hogy először is ti mindannyian lelkek vagytok. Nektek rendelkeznetek kell ezzel a szilárd hittel. Ti, gyerekek megértitek, hogy lelkek vagytok, akik eljöttök a legfelső lakhelyről és testeket öltötök azért, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. A lélek az, aki egy szerepet játszik. Az emberi lények azt gondolják, hogy a test az, ami eljátszik egy szerepet. Ez a legnagyobb hiba. Ezért van az, hogy senki nem ismeri a lelket. Elfelejtették, hogy mi lelkek hogyan jövünk el és megyünk körbe a cikluson. Ezért van az, hogy az Atyának el kell jönnie és lélektudatossá kell tennie benneteket. Senki nem tudja ezeket a dolgokat. Csak az Atya magyarázza el, hogy a lelkek hogyan játsszák el a szerepeiket. Az emberi lények maximum 84 és minimum 1 vagy 2 születést vesznek. A lelkeknek folyamatosan újjá kell születniük. Ez azt bizonyítja, hogy azok, akik sok születéssel rendelkeznek, szintén sok újjászületést vesznek. Azok, akik kevesebb születést vesznek, kevesebb újjászületéssel is rendelkeznek. Egy színdarabban is néhányan az elejétől a végéig játszanak, míg mások csak egy kis szerepet kapnak. Az emberi lények ezt nem tudják. A lelkek nem ismerik önmagukat, így hogyan ismerhetnék az Atyát? Mindez a lélekre vonatkozik. Az Atya a lelkek Atyja. Krishna nem lehet a lelkek atyja. Krishnát nem lehet testetlennek nevezni. Őt csak egy testi formában lehet felismerni. Minden lényben van egy lélek. Egy szerep fel van véve minden lélekben. Közöttetek is azok, akik el tudják magyarázni ezeket a dolgokat, sorszám szerintiek, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Ti, gyerekek most megértitek, hogy ti lelkek hogyan vettetek 84 születést. Az nem úgy van, hogy minden lélek a Legfelső Lélek. Nem. Az Atya elmagyarázta, hogy mi lelkek először is hogyan válunk istenségekké. Jelenleg mi tisztátalanok és tamoprodhanok vagyunk, és nekünk tisztává és satoprodhanná kell válnunk. Az Atya eljön, amikor a világ öreggé válik. Az Atya eljön, hogy az öreg világot újjá tegye. Ő megalapítja az új világot. Ott van az eredeti, örökkévaló istenségi vallás az új világban. Róluk mondjátok azt, hogy ők korábban a vaskori shudra valláshoz tartoztak. Ti mostanra Brahminokká, Prajapita Brahma szájon keresztül született teremtésévé váltatok. Eljöttetek a Brahmin klánba. A Brahmin klánnak nincs dinasztiája. A Brahmin klán nem ural egy királyságot. Ebben az időben se a Brahmin klán, se a shudra klán nem rendelkezik egy királysággal Bharatban. Egyikőjük sem rendelkezik egy királysággal. Ez most az emberek kormányzása az emberek felett. Ti Brahminok nem rendelkeztek egy királysággal, ti diákok vagytok, akik tanultok. Az Atya csak nektek magyarázza el, hogy a 84 születés ciklusa hogyan forog. Ott van az arany, ezüst, réz és vaskor, aztán ez az átmeneti kor. Semmilyen más kor nem rendelkezik azzal a dicsérettel, amivel az átmeneti kor. Ez a legemelkedettebb átmeneti kor. Amikor elmentek az aranykorból az ezüstkorba, az két fokkal csökken, tehát hogyan tudnátok azt dicsérni? Ti nem dicséritek a lefele menést. A vaskort hívják az öregvilágnak. Az új világot, ahol ott lesz az istenségek királysága, most kell megalapítani. Ők a legemelkedettebb lények. Aztán fokozatosan, ahogy a fokuk csökken, degradálttá, shudra intellektusúvá válnak. Őket kő intellektusúnak is nevezik. Az intellektusuk olyan kőszerűvé válik, hogy még azok élettörténetét sem ismerik, akiket imádnak. Ha a gyerekek nem ismerik a saját apjuk élettörténetét, akkor hogyan kaphatnának tőle egy örökséget? Ti gyerekek most ismeritek az Atya élettörténetét. Ti Tőle kaptok egy örökségét. Ti emlékeztek a Korlátlan Atyára. Azt éneklik: „Te vagy az Anya és az Atya, és mi korlátlan boldogságot kapunk Tőled.” Ezért az Atyának biztosan el kellett jönnie és átadta nektek a nagy boldogságot. Az Atya azt mondja: én eljövök, és korlátlan boldogságot adok nektek, gyerekeknek. Ennek a tudásnak nagyon jól ott kellene maradnia nektek, gyerekek intellektusában. Ezért váltok az önmegismerés diszkosza forgatóivá. Ti most megkaptátok a tudás harmadik szemét. Tudjátok, hogy újból istenségekké váltok. Ti most shudrákból Brahminokká váltatok. A vaskori brahminok is léteznek, ugye? Mivel azok a brahminok vaskoriak, ők nem tudják, hogy az ő vallásuk és klánjuk mikor lett megalapítva. Ti most Prajapita Brahma közvetlen gyerekeivé váltatok és a legmagasabb klánhoz tartoztok. Az Atya itt ül és elvégzi a ti oktatásotok szolgálatát, gondoskodik rólatok és feldíszít benneteket. Ti is most isteni szolgálaton vagytok. Isten, az Atya azt mondja: én eljöttem nektek, gyerekek, mindannyitok szolgálatára. Nekem meg kell mutatnom a boldogságba vezető ösvényt nektek, gyerekeknek. Az Atya azt mondja: most térjetek haza. Az emberi lények imádatot végeznek azért, hogy megkapják a felszabadulást. Ők biztosan a kötés egy életével rendelkeznek. Az Atya eljön, hogy szabaddá tegyen benneteket mindattól a szomorúságtól. Ti, gyerekek megértitek, hogy ott lesz az elkeseredés sikolya. Az elkeseredés sikolya után ott lesz a győzelem kiáltása. Most ott van az intellektusotokban, hogy mekkora elkeseredés lesz, amikor természeti katasztrófák történnek. Ott vannak a yadavák, az európaiak. Az Atya elmagyarázta, hogy az európaiakat hívják yadaváknak. Azt is ábrázolták, hogy a rakéták hogyan merültek fel a gyomorból és azok hogyan szórtak átkokat. Ugyanakkor egy átok nem kérdéses. Ez a Dráma. Az Atya átad egy örökséget, míg Ravan elátkoz benneteket. A játék ily módon lett megteremtve. Vannak emberi lények, akik átkokat szórnak, és vannak más emberek, akik eltávolítják az átkokat. Az emberek félnek a guruktól, hogy elátkozzák őket. Valójában a tudás ösvényén senki nem átkozhat el benneteket. Az átok nem kérdéses a tudás ösvényén vagy az imádat ösvényén. Azok, akik okkult erőket tanulnak, átkokat szórnak, és sok szomorúságot okoznak az embereknek. Ők ilyen módon sok pénzt keresnek. A hívők nem végeznek ilyen munkát. Baba azt is elmagyarázta, hogy nektek biztosan le kell írnotok a legértékesebb szót is az átmeneti korral. Nektek le kell írnotok a trimurti és Prajapita szavakat is, mert sok embernek Brahma a neve. Amikor leírjátok azt a szót Prajapita, ők megértik, hogy az emberiség Atyjának itt kell léteznie testi formában (Prajapita). Amikor csak a Brahma szót írjátok le, őt a szubtilis régió egy lakójának tekintik. Ők Brahmát, Vishnut és Shankart istennek nevezik. Amikor azt mondjátok Prajapita, elmagyarázhatjátok, hogy Prajapita itt van. Ő hogyan lehetne a szubtilis régióban? Ők azt ábrázolják, hogy Vishnu felmerül Brahma köldökéből. Ti, gyerekek megkaptátok a tudást. Egy köldökből való felmerülés nem kérdéses. Brahma hogyan válik Vishnuvá és Vishnu hogyan válik Brahmává? Ti elmagyarázhatjátok a világciklus minden tudását a képeket használva. Sok erőfeszítést igényel, hogy magyarázzátok, ha nem használtok képeket. Brahma válik Vishnuvá és Vishnu válik Brahmává. Lakshmi és Narayan körbemennek a 84 születés ciklusán és aztán Saraswativá és Brahmává válnak. Baba korábban neveket adott nektek, amikor a bhatti meg lett teremtve. Aztán olyan sokan elmentek. Ezért mondják azt, hogy a Brahminok rózsafüzérét nem lehet elkészíteni. Mivel erőfeszítés tévők, ők folyamatosan ingadoznak. Ott vannak a rossz ómenek. Baba egy ékszerész volt. Ő tapasztalt abban, hogyan készítenek nyakláncokat gyöngyökből. A Brahminok rózsafüzérét a végén fogják elkészíteni. Mi Brahminok önmagunkba szívjuk az isteni erényeket és istenségekké válunk. Aztán le kell jönnünk a létrán. Máskülönben hogyan vennénk 84 születést? Ti ezt ki tudjátok számolni a 84 születés számlájának megfelelően. Amikor az időtök fele véget ér, azok más vallásokból hozzáadódnak. Sok erőfeszítést igényel, hogy egy nyakláncot készítsenek. A gyöngyszemeket elhelyezik az asztalra nagy gondossággal, hogy azok ne guruljanak el. Aztán azokat felfűzik egy tűre. Néha, amikor a nyaklánc nem elég jó, azt szét kell szakítani. Ez a rózsafüzér nagyon nagy. Ti, gyerekek megértitek, hogy az új világért tanultok. Baba elmagyarázta, hogy nektek szlogeneket kell készítenetek: gyertek és értsétek meg, hogyan válunk shudrákból Brahminokká és aztán istenségekké. Azzal, hogy ismeritek ezt a ciklust, a földgolyó uralkodóivá fogtok válni. A világ mestereivé váltok. Készítsetek ilyen szlogeneket és tanítsátok a gyerekeket. Baba nektek sok módszert mutatott. Valójában nektek nagy az értéketek. Ti megkapjátok a hős és hősnő szerepét. Olyanokká váltok, mint a gyémántok és aztán körbementek a cikluson és értéktelenné váltok, mint a kagylók. Most hogy egy olyan születést kaptatok, ami olyan értékes, mint a gyémánt, miért futtok a kagylók után? Az nem úgy van, hogy nektek el kell hagynotok az otthonotokat és a családotokat. Baba azt mondja: Miközben otthon éltek a családotokkal, maradjatok olyan tiszták, mint egy lótusz. Aztán azzal, hogy megértitek a világciklus tudását és önmagatokba szívjátok az isteni erényeket, olyanokká fogtok válni, mint a gyémántok. Valóban ötezer évvel ezelőtt Bharat olyan volt, mint egy gyémánt. Ez a kép a ti célotok és tárgyatok. Nektek nagy fontosságot kell adnotok ennek a képnek (Lakshmiról és Narayanról). Nektek, gyerekeknek sok szolgálatot kell végeznetek a kiállításokon és a múzeumokban. Hogyan tudnátok megteremteni az alattvalókat anélkül, hogy szolgálatot végeznétek nagy sebességgel? Bár az emberek meghallgatják ezt a tudást, közülük alig van bárki is, aki igényel egy magas státuszt. Rájuk mondják azt, „a több millióból egy maroknyi”. Csak néhányan igényelnek egy ösztöndíjat. Egy iskolában a 40-50 diák közül talán egy az, aki igényel egy ösztöndíjat. Néhányan plusz jegyeket kapnak és így ők is kapnak egy ösztöndíjat. Ugyanígy van itt is. Sokan vannak azok, akik plusz jegyekkel rendelkeznek. Ott van a nyolc gyöngyszem és ők is sorszám szerintiek. Ők azok, akik először fognak a királyság trónjára ülni. Aztán a fok fokozatosan csökken. Lakshmi és Narayan képe az első számú. Ott van az ő dinasztiájuk is. De csak Lakshmi és Narayan (az első) képét ábrázolják. Itt ti megértitek, hogy a képek folyamatosan változnak. Mi haszon van az ő képeik megmutatásában? A név, a forma, az idő és a hely mind megváltozik. A Szellemi Atya itt ül és magyaráz nektek, legédesebb szellemi gyerekeknek. Az Atya egy ciklussal ezelőtt is elmagyarázta ezt. Az nem úgy van, hogy Krishna mondta el a tudást a gópoknak és gópiknak. Krishna nem rendelkezik gópokkal vagy gópikkal és ők nem kapják meg ezt a tudást. Ő az aranykor egy hercege. Ő hogyan taníthatna ott Raja jógát vagy tisztítaná meg a tisztátalant. Nektek most emlékeznetek kell az Atyátokra. Az Atya a Tanár is. A diákok soha nem felejtik el a tanárukat. A gyerekek nem felejthetik el az apjukat vagy a gurujukat. Ők születésüktől kezdve rendelkeznek egy apával. Ők kapnak egy tanárt 5 éves kor után, és amikor elérik a visszavonulás állapotát, egy gurut fogadnak. Nincs haszon abban, hogy egy gurut fogadjanak születéskor. Ők lehet, hogy fogadnak egy gurut és következő nap meghalnak. Tehát a guru mit tud tenni? Azt is éneklik: ti nem kaphattok megváltást a Satguru nélkül. Ugyanakkor ők a Satgurut félreteszik és egy gurut fogadnak. Sok guru van. Baba azt mondja: gyerekek, nincs szükség arra, hogy bármilyen fizikai gurut fogadjatok. Nektek senkitől semmit nem szabadna kérnetek. Azt mondják: jobb meghalni, mint bármit kérni. Mindenki amiatt aggódik, hogyan vigye át a pénzét. Ők Isten nevében adományoznak a következő születésükért és megkapják annak az ideiglenes viszonzását ebben az öreg világban. Itt minden, ami a tiétek, átkerül az új világba 21 születésre. Nektek át kell adnotok a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat Istennek. Ez csak akkor tud megtörténni, amikor Ő eljön. Senki nem ismeri Istent, így ők egy gurut fogadnak. Ők felajánlják a vagyonukat a gurujuknak. Amikor nem rendelkeznek örökössel, ők mindent átadnak a gurujuknak. Manapság senki semmit nem ad rendszeresen még Isten nevében sem. Az Atya elmagyarázza: Én vagyok a Szegények Ura, és ezért van az, hogy én eljövök Bharatba. Én eljövök és a világ mestereivé teszlek titeket. Olyan nagy a különbség abban, amikor valamit direkt módon vagy indirekt módon tesznek. Ők semmit nem tudnak, csak egyszerűen mondják, hogy átadják önmagukat Isten nevében. Mindaz jelentés nélküli. Ti, gyerekek most megkaptátok a megértést. Ezért oktalanokból értelmesekké váltatok. A ti intellektusotok tudja, hogy az Atya hogyan mutat csodákat. Ti biztosan egy korlátlan örökséget kaptok a Korlátlan Atyától. Egy örökséget kaptok az Atyától Dadán keresztül. Dada is igényel egy örökséget Tőle. Csak az Egyetlen az, aki egy örökséget ad. Nektek csak Rá szabad emlékeznetek. Az Atya azt mondja: gyerekek, én eljövök és belépek ebbe az egybe a sok születése végén és megtisztítom őt, hogy aztán egy angyallá váljon. Ti sok szolgálatot végezhettek a jelvény használatával. Minden jelvényetek nagyon jelentőségteljes. Ez a kép az, ami átadja nektek, gyerekeknek az élet adományát. Senki nincs tudatában az értékének. Baba mindig nagy dolgokat szeret, hogy bárki világosan el tudja olvasni azokat már a távolból. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy korlátlan örökséget igényeljetek az Atyától, váljatok értelmesekké és adjátok át a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat közvetlenül az Atyának. Mindent vigyetek át 21 születésre, amivel rendelkeztek.

2. Az Atya most elvégzi a ti oktatásotok szolgálatát, gondoskodik rólatok és feldíszít benneteket. Ezért végezzétek el ugyanazt a szolgálatot, amit az Atya tesz. Tegyetek mindenkit szabaddá a kötés életétől és vigyétek őket a felszabadulás életébe.

Áldás:
Készítsetek egy gazdaságos költségvetést az összes kincsetekről, és váljatok kifinomult erőfeszítést tévőkké.

A hétköznapi életben, ha valaki nem gazdaságos egy családban, a ház nem tud jól működni. Hasonló módon, ha az eszköz gyerekek nem gazdaságosak, a centrum nem fog jól működni. Azok korlátolt háztartások, míg ez egy korlátlan háztartás. Tehát, ellenőriznetek kell, hogy mennyi extra dolgot költötök a gondolataitok, a szavaitok és erőitek tekintetében. Azokat hívják kifinomult erőfeszítést tévőknek, akik egy gazdaságos költségvetést készítenek az összes kincsükkel, és annak megfelelően élik az életüket. Semelyik gondolatuk, a szavaik, a tetteik vagy a tudás erői nem mennek veszendőbe.

Slogen:
Váljatok feltöltötté a szeretet kincseivel, adjatok szeretetet mindenkinek, és kapjatok szeretetet.