06.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a saját biztonságotok a lélektudatossá válásban rejlik. Váljatok elfoglalttá a szellemi szolgálatot elvégzésében a shrimatnak megfelelően, és akkor semmilyen ellenség, a testi tudatosság semmilyen formája nem fog megtámadni benneteket.

Kérdés:
Mi mutatja, hogy a fejeteken ott a bűn terhe? Mi a módszer, hogy könnyűvé tegyétek azt a terhet?

Válasz:
Miközben ott van a bűnös cselekedetek terhe, nem vagytok képesek önmagatokba szívni a tudást. Az ilyen végrehajtott cselekedetek ismételten akadályokat teremtenek. Ezek nem engedik meg nektek, hogy fejlődjetek. Annak érdekében, hogy könnyűvé tegyétek ezt a terhet, váljatok az alvás legyőzőivé. Maradjatok ébren éjszaka és emlékezzetek Babára és a terheitek könnyűvé fognak válni.

Ének:
Anya, ó anya, te vagy a szerencse adományozója a világ számára.

Om shanti.
Ez Jagadamba dicsérete, mert ez egy új teremtés. Nem lehet egy teljesen új teremtés; a régi válik újjá. A halál földjéről a halhatatlanság földjére kell mennetek. Ez az élet és halál kérdése; vagy meg kell halnotok a halál földjén és teljesen halottá kell válnotok, vagy élő halált kell halnotok és el kell mennetek a halhatatlanság földjére. „A Világanya” az Egyetlent jelenti, aki megteremti a világot. Biztos, hogy az Atya a mennyország Teremtője és Ő Brahmán keresztül megteremti a teremtést. Az Atya azt mondja: Én megalapítom a nap és hold dinasztia királyságait. Nekem az átmeneti korban kell eljönnöm. Ő azt mondja: Én a ciklus átmeneti korában jövök el. Én eljövök minden ciklus átmeneti korában. Ez egy nagyon világos magyarázat. Az csak úgy van, hogy az emberek elkövettek egy hibát és megváltoztatták a nevet. Amikor az emberek a mindenütt jelenvalóságról beszélnek, meg kellene kérdeznetek őket: Ki mondta ezt? Ő ezt mikor mondta? Ez hol van leírva? Achcha. Ki a Gita Istene, aki ezt mondja? Shri Krishna egy testi lény. Ő nem lehet mindenütt jelenvaló. Ha Shri Krishna nevét megváltoztatják, akkor minden az Atyára száll. Az Atyának kell átadnia nektek az örökséget. Ő azt mondja: Én Raja jógát tanítok nektek, hogy átadjam a nap és a hold dinasztia örökségét. Máskülönben ki adta nekik az örökséget 21 születésre? Azt is leírják, hogy a Brahminok megteremtődtek Brahma száján keresztül. Ő leül és elmondja a világ kezdete, közepe és vége tudását. Ezért biztosan az Egyetlen, aki átadja ezt a tudást, volt az, aki elkészíttette ezeket a képeket, hogy a tudás elmagyarázásra kerüljön. Valójában ezek tanulmányozása nem kérdéses, de ezek a képek elkészültek, hogy könnyű legyen a magyarázat. Ezeken keresztül nagyon sokat lehet elérni. Tehát ott van Jagadamba dicsérete. Azt is mondják: Shiv Shaktik. Kitől kapjátok az erőt? A Világ Mindenható Atyától. Azokat a szavakat is le kell írnotok. „Világ Mindenható Hatalom.” A hatalom azt is jelenti, hogy Ő rendelkezik az összes szentírás, stb., összes tudásával. Ő mindent tud. Hatalommal rendelkezik, hogy ezt elmagyarázza. Brahma kezében szentírásokat ábrázolnak, és azt is mondják: A Védák és a szentírások titkait elmondják Brahma lótusz száján keresztül. Ugye Ő a Mindenható Hatalom? Ő elmagyarázza nektek, gyermekeknek minden Véda és szentírás titkait. A világ nem tudja, mik a vallásos szentírások. Azt mondják, 4 vallás van. Azokban egy fő vallás van. Az az alap. Átadják a banjanfa példáját. Annak az alapja elkorhadt, de az ágai és a gallyai léteznek. Ez csak egy példa. Sok fa van a világban. Az aranykorban is lesznek fák. Igen, ott nem lesznek dzsungelek, de lesznek kertek. Lesznek erdők is a hasznos dolgokért. Fára, stb. szükség lesz. Sok állat és madár él az erdőkben. Ugyanakkor ott minden nagyon jó és gyümölcsöző lesz. Ott a madarak és az állatok is gyönyörűek lesznek. Ott nem lesz semmi, ami piszkossá tenné a dolgokat. Szükség van a madarak és az állatok szépségére is. Maga a világ szatopradhan és így minden szintén szatopradhan. Mi mást várnátok a Paradicsomban? Az első és legfontosabb dolog, hogy igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától. A képek folyamatosan elkészülnek, és azokra rá kell írnotok: A megalapítás Brahmán keresztül, a fenntartás Vishnun keresztül… Az emberek nem értik ezeket a szavakat és ezért van ott Vishnu kettős formája, Lakshmi és Narayan, akik ott fenntartást adnak mindennek. Ők ezt megértik. A sok millióból csak egy maroknyi fogja megérteni. Aztán leírják: Ott vannak azok, akik elámulnak a tudáson, amikor azt meghallgatják, azt elmondják másoknak és utána sorszám szerint igénylik a státuszukat, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek. Ezeket a dolgokat itt vagy ott leírták. Azok a szavak, „Isten beszél”, szintén helyes. Ha Isten életrajza megsérül, minden szentírás hamissá válik. Látható, hogy az Atya napról-napra nagyon jó pontokat ad át nektek. Mindenekelőtt arra kell késztetnetek őket, hogy legyen hitük abban, hogy Isten a Tudás Óceánja, az emberi világfa Magja. Milyen tudása lenne az élő Magnak? Az biztosan a fáról szólna. Az Atya eljön és elmagyarázza a tudást. Az a név, „Brahma kumarok és kumarik”, jó. Prajapita Brahmának sok kumarja és kumarija van. Ebben a vakhit nem kérdéses. Ez a teremtés. Mindenki azt mondja: Baba, Mama. Vagy: Te vagy az Anya és az Atya. Jagadamba, Saraswati Brahma lánya. Ő egy B.K. gyakorlati módon. Az új világ egy ciklussal ezelőtt is megteremtődött Brahmán keresztül. Éppen ezért most is Brahmán keresztül teremtődne. Egyedül az Atya magyarázza el a világ kezdete, közepe és vége titkait. Ezért nevezik Őt tudás teljesnek. A Magnak biztosan lenne tudása a világciklusról. Az Ő teremtése az élő emberi világ. Az Atya Raja jógát tanít nektek. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek itt ül és Brahmán keresztül tanít titeket. Aztán Brahmán keresztül istenségekké váltok. Ti mindezt nagyon élvezitek, amikor Őt hallgatjátok, de a testi tudatosság miatt közületek egyik sem képes ezt magába szívni. Amint innen elmentek, mindennek vége. Sok típusú test tudatosság van. Ebben nagyon sok erőfeszítésre van szükség. Az Atya azt mondja: Váljatok az alvás legyőzőivé! Mondjatok le a test tudatosságról. Váljatok lélektudatossá. Maradjatok ébren éjszaka és emlékezzetek az Atyára, mert mindegyikteken ott van a sok születés bűneinek nagy terhe, ami nem engedi, hogy magatokba szívjátok a tudást. Olyan cselekedeteket hajtottatok végre, hogy nem váltok lélektudatossá. Sok hazugságot mondotok. Megírjátok a nagy hazugságok táblázatát és azt elkülditek Babának: Én az idő 75%-ában emlékezésben maradtam. Azonban az Atya azt mondja: Az lehetetlen. Az egy, aki mindenki más előtt van, azt mondja: Nem számít, mennyit próbálkozom, hogy emlékezésben maradjak, Maya felejtésre késztet engem. Egy őszinte táblázatot kellene írnotok. Baba beszél a saját tapasztalatáról és így a gyermekeknek is őt kellene követniük. Ugyanakkor nem követik őt, és még a táblázatukat sem küldik el. Kaptatok időt, hogy erőfeszítést tegyetek. Ennek a tudásnak a magatokba szívása nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Ebben nem szabad fáradttá válnotok. Néhányaknak időt vesz igénybe, hogy megértsék. Ha nem ma, akkor holnap meg fogják érteni. Baba már megmondta, hogy azok, akik az istenségi valláshoz tartoznak és áttértek más vallásokba, el fognak jönni ide. Egy nap konferencia lesz azoknak, akik Afrikából vannak. Ők folyamatosan el fognak jönni Bharat földjére. Előzőleg soha nem jöttek el ide. Most minden fontos ember folyamatosan el fog jönni. Annak idején a német herceg soha nem hagyta el az országát. A nepáli király soha nem látott vonatot. Nem volt megengedve, hogy átlépje a saját határát. A Pápa maga sem ment sehová, de aztán eljött ide. Mindenki el fog jönni, mert ez a Bharat minden vallás számára a legnagyobb zarándokhely. Ezért ez nagyon erőteljesen meghirdetésre fog kerülni. Ezt el kell mondanotok minden vallásból valóknak és meg kell őket hívnotok. Csak azok, akik az istenségi vallásból vannak és áttértek, fogják venni ezt a tudást. Ehhez megértésre van szükséges. Ha valaki rendelkezik megértéssel, biztosan meg fogja fújni a kagylókürtöt. Mi Brahminok vagyunk és egyedül csak a Gitát kell elmondanunk. Ez nagyon könnyű. A korlátlan Atya a mennyország Teremtője. Jogunk van ahhoz, hogy igényeljük Tőle az örökségünket. Mindenkinek joga van, hogy elmenjen a Szülői otthonba, a felszabadulás földjére. Nekik is mind joguk van a felszabaduláshoz és az életben való felszabaduláshoz. Mindenki meg fogja kapni az életben való felszabadulást. Ti szabaddá váltok az életben való kötéstől és elmentek a békébe. Aztán amikor lejöttök ide, akkor az életben felszabadultak vagytok. Azonban nem mindenki az aranykorban kapja meg az életben való felszabadulását. Az aranykorban istenségek vannak, akik az életben felszabadultak. Azok, akik később jönnek, kevesebb boldogságot és kevesebb bánatot tapasztalnak. Ez a számla. Egyedül Bharat volt a legmagasabb és az vált a legelszegényedettebbé. Az Atya saját maga azt mondja: Ez az istenségi vallás nagyon sok boldogságot ad. Ez a dráma előre elrendelt. Mindenki eljön és eljátssza a saját szerepét a maga idejében. Egyedül a Mennyei Isten, az Atya alapítja meg a mennyországot. Senki más nem teheti ezt meg. Ők azt mondják, hogy Krisztus előtt 3.000 évvel valóban mennyország volt. Az volt az új világ. Krisztus nem jönne el oda. Ő a maga idejében jön el. Neki újból meg kell ismételnie a saját szerepét. Csak, amikor mindez megül az intellektusotokban, fogjátok követni a shrimatot. Nem mindenki intellektusa ugyanolyan. Bátorságra van szükség a shrimat követéséhez. Akkor, Shiv Baba, bármivel is etetsz engem, bármit is adsz nekem, hogy viseljem… Brahmán és Jagadambán keresztül lenne. Ő mindent Brahmán keresztül tenne, ugye, így a kettő összekapcsolt (Shiva és Brahma). Csak Brahmán keresztül hajtja végre a feladatát. Nem két test van együtt. Baba látott néhány összekapcsolt testet (sziámi ikrek). A két lélek különálló. Baba belép ebbe az egybe. Ő tudás teljes. Így kin keresztül adná át a tudást? Krishna képmása más. Brahmára itt van szükség. Olyan sok Brahma kumar és kumari van. Ez nem vakhit. Isten tanítja az örökbe fogadott gyermekeket. Azok, akiket az előző ciklusban örökbe fogadtak azok, akiket most is örökbe fogadnak. Kint az irodákban senki nem fogja azt mondani, hogy ők B.K.-k. Ez inkognitó. Ti amúgy is Shiv Baba gyermekei vagytok. Ugyanakkor a teremtésnek meg kell teremtődnie az új világért. Ő a régit újjá teszi. Amikor egy lélekbe ötvözet keveredik, akkor öreggé válik. Amikor az aranyba ötvözetet kevernek, akkor az hamissá válik. Amikor a lelkek hamissá válnak, a testek is hamissá válnak. Tehát hogyan válhatnának újból igazzá? A hamis dolgokat tűzbe teszik, hogy megtisztítsák azokat. Tehát egy ilyen hatalmas pusztulás fog történni. Azok az ünnepek mind Bharathoz tartóznak. Senki nem tudja kikhez tartoznak és mióta ünneplik azokat. Csak nagyon kevés ember képes venni a tudást. Lehet, hogy a legvégén kapnak egy királyságot, de mi abban a haszon? Ugye abban nagyon kevés a boldogság. A szomorúság fokozatosan kezdődik. Ezért nagyon jó erőfeszítést kell tennetek. Olyan sok új gyermek nagyon okossá válik. Az idősebbek nincsenek olyan nagy figyelemmel. Bennük nagyon nagy a test tudatosság. Csak azok, akik szolgálatot végeznek, képesek felmászni Baba szívére. Azt mondják: Belül egy dolog van és kívül van valami más. Baba nagyon sok szeretetet ad a jó gyermekeknek. Néhányan kívülről jók, de belül rosszak. Néhányan semmilyen szolgálatot nem végeznek. Ők nem válnak egy bottá a vakok számára. Most ez az élet és halál kérdése. Nektek egy magas státuszt kell igényelnetek a halhatatlanság földjén. Felismerhetitek azokat, akik az előző ciklusban erőfeszítést tettek és egy magas státuszt igényeltek. Mindaz látható. Minél inkább lélektudatossá váltok, annál inkább lesztek képesek biztonságban élni. A test tudatosság legyőz benneteket. Az Atya azt mondja: Minél több szellemi szolgálatot végeztek a shrimat alapján, annál jobb. Baba mindenkinek magyaráz. Nagyon könnyű magyarázni a képek használatával. Ti mindannyian Brahma kumarok és kumarik vagytok. Az a Baba az idősebb Baba és Ő teremti meg az új világot. Azt éneklik: Istennek nem vett hosszú időt igénybe, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassa. Még a sikh vallásból valók is azt az Istent dicsérik. Guru Nanak nagyon jó szavakat használt. Emlékezzetek az Úr nevére és boldogságot fogtok kapni. Ez a lényeg: Ha emlékeztek az igaz Úrra, boldogságot fogtok kapni, azaz egy örökséget kaptok. Ők hisznek a testetlen Egyetlenben. A halál nem jöhet el a lelkekhez. A lelkek piszkossá válnak, de nem semmisülnek meg. Ezért nevezik azt egy halhatatlan képmásnak. Az Atya elmagyarázza: Én vagyok a Halhatatlan Képmás, és így a lelkek is halhatatlanok, de ők eljönnek az újjászületésbe. Én mindig ugyanaz vagyok. Ő nagyon világosan elmondja nektek: Én vagyok a Tudás Óceánja, Rup és Basant. Meg kell értenetek ezeket a dolgokat és aztán magyarázzátok ezeket. Bottá kell válnotok a vakok számára és át kell adnotok az élet adományát és akkor soha nem lesz időelőtti halál. Győzelmet arattok a halál felett. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Végezzetek szellemi szolgálatot a shrimatnak megfelelően. Váljatok egy bottá a vak számára. Biztosan fújjátok meg a kagylókürtöt.

2. Annak érdekében, hogy lélektudatossá váljatok, vezessétek az emlékezésetek táblázatát. Különösen maradjatok ébren éjszaka és maradjatok emlékezésben. Ne váljatok fáradttá az emlékezésben.

Áldás:
Legyetek mester mindenható hatalmak, akik folyamatosan fenntartjátok az emelkedett büszkeségeteket és véget vettek minden típusú kétségbeesésnek.

Állandóan tartsátok ezt az áldást a tudatosságotokban: Én egy mester mindenható hatalom vagyok, aki folyamatosan fenntartja az emelkedett büszkeséget, és aki véget vet mások minden aggodalmának. Nem vagyok gyenge. Az emelkedett tisztelet trónján ülök. Az, aki a halhatatlan trónon, az Atya szívtrónusán ül és fenntartja az emelkedett büszkeségét, nem válhat elkeseredetté még az álmában sem. Nem számít, hogy valaki mekkora elkeseredést okoz, ők megőrzik az emelkedett büszkeségüket.

Slogen:
Állandóan őrizzétek meg az öntiszteleteteket és továbbra is tiszteletet fogtok kapni mindenkitől.