06.12.18       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy megteremtsétek a szerencséteket, foglaljátok el önmagatokat Isten szolgálatában. Az anyáknak, és a kumariknak lelkesnek kellene lenniük, hogy átadják magukat az Atyának. A shiv shaktik dicsőíteni tudják az Atya nevét.

Kérdés:
Az Atya milyen jó tanácsot ad át az összes kumarinak?

Válasz:
Hé kumarik, nektek most csodákat kellene bemutatnotok. Olyanná kell válnotok, mint Mama. Most engedjétek el a társadalom véleményét és váljatok a ragaszkodás legyőzőjévé. Ha fél kumarikká váltok, akkor zárvány lesz bennetek. Nektek védettnek kell maradnotok a színes Mayától. Végezzétek el Isten szolgálatát és ezrek fognak eljönni és meghajolnak a lábaitoknál.

Om Shanti. Ti vagytok a shiv shaktik, akik nagy lelkesedéssel rendelkeztek. Nektek lelkesnek kell lennetek, hogy átadjátok önmagatokat az Atyának. Ezt ismerik isteni mámorként. Az Atyának meg kell néznie, hogy lássa, kik ülnek itt. Valójában az ülésrendnek az osztályban olyannak kellene lennie, hogy a tanár mindenkit lásson. Aztán ez olyan lesz, mint egy szatszang. Ugyanakkor, valaki mit tud tenni, ha a dráma sorsa ily módon rögzített. Titeket nem lehet arra késztetni, hogy sorszám szerint üljetek az órán. A gyermekek lelkesek, hogy láthassák az Atya arcát. Hasonló módon az Atya is lelkes. Ez olyan, mintha sötétség lenne egy otthonban gyermekek nélkül. Ti gyermekek fényt hoztok az otthonba. Fényt hoztok az egész világba, nem csak Bharatba.

Ének:
Anya, ó Anya, te vagy a Szerencse Adományozója mindenki számára.

Om Shanti.
Ez a dal is egy szentírás számotokra. A Gita az összes szentírás ékszere. Minden szentírás, beleértve a Mahabharatát, a Ramajanát, a Shivapuránát, a védákat, az upaniszádokat, ebből merültek fel. Ez egy csoda. Az emberek azt mondják, hogy ti film dalokat játszotok, és nem rendelkeztek semmilyen szentírással. Mi azt mondjuk, hogy bármilyen jelentést vontak ki ezekből a lemezekből, a védák és a Grant jelentése is felmerül azokból. (egy dalt játszottak) Ez Mama dicsérete. Sok anya van, de az első számú Jagadamba. Ez a Jagadamba megnyitja a mennyország kapuját. Aztán, ő maga a világ mesterévé válik, és így ti, gyermekek is biztosan az anyával vagytok. Ott van annak az egynek a dicsérete: Te vagy az Anya és az Atya. Shiv Baba az, akit az Anyának és az Atyának szólítanak. Bharatban ott van Jagadamba és Jagadpita. Ugyanakkor, Brahmát nem említik olyan sokat és nincs annyi temploma sem. Van egy Brahma templom Ajmirban, ami nagyon jól ismert. Ott Brahmin papok is élnek. Két típusú brahmin van: Sarasidh és pushkarni. Azokat hívják pushkarninak, akik Puskárban élnek. Ugyanakkor azok a brahminok ezt nem tudják. Azt mondják, hogy ők a szájon keresztül született nemzedék. A név, Jagadamba, nagyon jól ismert. Az emberek nem tudnak annyit Brahmáról. Ha valaki nagy gazdagságot kap, ő abban hisz, hogy rendelkezik a szentek, és a bölcsek áldásával. Ő azt nem tekintené egy áldásnak Istentől. Az Atya azt mondja, rajtam kívül senki nem tudja átadni az áldásokat. Én még a szannyasikat is dicsérem. Ha azok a szannyasik nem maradtak volna tiszták, Bharat halálra égett volna. Ugyanakkor, a Megváltás Adományozója csak az egy Atya. Emberi lények nem tudnak megváltást adni emberi lényeknek. Baba elmagyarázta, hogy ti mindannyian Sziták vagytok a szomorúság házában. A szomorúságban fájdalmat tapasztalnak. Miért ne lenne ott a szomorúság tapasztalata, amikor betegek vagytok? Ha beteggé váltok, biztosan azon csodálkoznátok, hogy mikor lesztek jobban. Az nem úgy van, hogy ti betegek akartok maradni az összes időkre. Erőfeszítést tesztek azért, hogy jobban legyetek. Máskülönben miért vennétek be orvosságot? Most az Atya azt mondja, én szabaddá teszlek benneteket ettől a betegségtől, és szomorúságtól és átadom nektek a díjat. Maya, Ravan okozott nektek szomorúságot. Engem hívnak a világ Teremtőjének. Mindenki megkérdezi, Isten ezt a világot azért teremtette, hogy szomorúságot okozzon? Ugyanakkor ők ezt nem mondanák a mennyországban. Itt szomorúság van, és ezért az emberek megkérdezik: Isten miért akarná megteremteni a szomorúság világát? Nincs más dolga? Ugyanakkor, az Atya azt mondja, ez a játék a boldogságról és szomorúságról, a győzelemről és vereségről meg lett teremtve. Ráma és Ravan játéka Bharaton alapszik. Bharat vereséget szenved Ravantól, és aztán győztessé válik Ravan felett és Rámához tartozik. Shiv Babát hívják Rámának. Nektek meg kell említenetek Ráma és Shiva neveit, azért, hogy magyarázzatok. Shiv Baba a Mester, vagyis a gyermekek Ura. Ő a mennyország mestereivé tesz benneteket. Az Atya öröksége a mennyország elérése, és azon belül ott van egy státusz. Csak istenségek élnek a mennyországban. Achcha. Most hallgassátok meg az Egy dicséretét, aki megteremti a mennyországot. (Egy sor az énekből) Jagadamba a szerencse adományozója Bharat számára. Senki nem ismeri őt. Sok ember elmegy Ambaji templomába. Ez a Baba is sokszor volt ott. Ő biztosan sokszor elment Babulnath és Lakshmi és Narayan templomaiba, de semmit nem tudott. Ő ilyen oktalan volt. Most olyan értelmessé tettem őt. Jagadambának ez a címe olyan nagyszerű: A szerencse adományozója Bharat számára. Nektek el kellene mennetek Ambaji templomába és végezzetek szolgálatot. Nektek el kellene mondanotok Jagadamba 84 születésének a történetét. Valójában nagyon sok templom van. Senki nem fogadná el Mamának ezt a képét. Achcha. Magyarázzatok annak az Ambának a képét használva és vigyétek magatokkal ezt a dalt is. Ez a dal az igaz Gita számotokra. Sok szolgálatot lehet végezni, de a gyermekeknek, akik elvégzik a szolgálatot, becsületességgel kell rendelkezniük. Ti elvihetitek ezt a dalt Jagadamba templomába és magyarázzatok nekik. Jagadamba egy kumari, egy Brahmin. Miért ábrázolták Jagadambát olyan sok karral? Mert neki sok gyermeke van, akik segítők. Ez a shakti hadsereg. Ezért, az ő képmását olyan sok karral ábrázolták. Nézzétek meg a testek típusát, amiket megmutatnak. Megmutatják a karokat szimbólumként, ami egyszerű és helyesnek tűnik. Milyen lenne a forma, ha ők olyan sok lábat ábrázolnának? Brahmát is olyan sok karral ábrázolják. Ti mindannyian az ő gyermekei vagytok. Nem lehet megmutatni az összes kart. Ezért, nektek, kumariknak és anyáknak el kellene foglalnotok önmagatokat a szolgálatban. Meg kell teremtenetek a saját szerencséteket. Ha elmentek Amba templomába, és ezt a dalt dicséritek, olyan sokan eljönnének. Oly mértékben dicsőítenék Baba nevét, hogy még az idősebb Brahma kumarik sem tudnák Őt ennyire dicsőíteni. Ti kis kumarik nagy csodákat tudtok végrehajtani. Baba ezt nem csak ennek az egynek mondja, de az összes kumarinak. Ezrek fognak eljönni és leborulnak a lábaitoknál. Nem borulnának le annyian az ő lábaiknál, mint a ti lábaitoknál. Ehhez nektek el kell engednetek a társadalom véleményét. Teljesen meg kell semmisítenetek az összes ragaszkodást. Néhányan azt mondanák, én egyáltalán nem akarok férjhez menni. Én tiszta fogok maradni és elvégzem a Bharatot mennyországgá tenni szolgálatát. A fél kumarikban még mindig van zárvány. Ahogy egy kumarit eljegyeznek, a zárvány elkezd benne kifejlődni. A színes Maya beszínezné őt. Az emberi lények bármivé válhatnak, amivé akarnak ebben a születésben. Mama is ilyenné vált ebben a születésben. Azok az emberek ideiglenes státuszt kapnak, míg Mama megkapja a státuszt 21 születésre. Ti is egy hétköznapi emberből Narayanná és egy hétköznapi asszonyból Lakshmivá váltok. Amikor teljesen átmentek, isteni születést fogtok venni. Ők ideiglenes boldogságot tapasztalnak, de bennük olyan nagy az aggodalom. Mi inkognitók vagyunk. Nekünk semmit nem kell külsőségekben mutogatnunk. Azok az emberek külső showal rendelkeznek. Az a királyság olyan, mint egy varázslat. Azt írják a szentírásokban, hogy Draupadi valakinek azt mondta: Egy vak személy gyermeke is vak. Mindannak, amit most, ebben az időben királyságnak tekintetek, meg kell semmisülnie. Vérfolyók fognak folyni. Pakisztánban, amikor ott volt a szétszakadás, olyan nagy harc volt minden otthonban. Most sok harc lesz, miközben az utcán sétálnak. Mindenhol olyan sok vér folyik. Ezt lehet mennyországnak nevezni? Ez lenne Új Delhi és Új Bharat? Új Bharat az angyalok földje volt. Ebben az időben mindenhol csak bűnt lehet látni. Azok a ti legnagyobb ellenségeitek. Ráma és Ravan születését csak Bharatban ábrázolják. Shiva születését nem ünneplik meg a külföldi földeken. Azt csak itt ünneplik meg. Tudjátok, hogy Ravan mikor jön el. Amikor a nappal véget ér és az éjszaka elkezdődik, Ravan eljön, és azt hívják a bűn ösvényének. Megmutatják, hogy az istenségek milyen státuszt értek el, amikor a bűn ösvényére mentek. Nektek, gyermekeknek szolgálatot kellene végeznetek. Azok, akik felébredtek, felébresztenek másokat. Baba mindig jókívánságokkal rendelkezik. Azzal foglalkozik, hogy Maya ne üsse meg a gyermekeket. Nem lesztek képesek arra, hogy szolgáljatok, ha beteggé váltok. Jagadamba és nem Lakshmi az, aki megkapja a tudás urnáját. Lakshminak gazdagságot adtak, amit adományozott. Ugyanakkor, ott nincs adomány. Mindig a szegényeknek adományoznak. Tehát, ha a kumarik elmennek a templomokba és ily módon szolgálnak, sokan eljönnének. Az emberek azt mondanák nektek, hogy jól csináljátok, és leborulnának a lábatoknál. Ők tisztelettel rendelkeznek az anyák iránt. Amikor az anyák ezt hallják, vidámmá válnak. A férfiak rendelkeznek a saját mámorukkal. Baba elmagyarázta: Ez a testi egy az egy, aki ismeri a külső dolgokat. Az Úr, aki benne él, az urak Ura. Krishnát hívják lord Krishnának. Mi azt mondjuk, hogy lord Krishna Ura a Legfelső Lélek. Ő megkapta ezt az épületet (Brahmát). Ezért ez az egy mindkettő, egy háziúr és háziasszony. Ők, egy férfi és egy nő is. Ez egy csoda. A bhogot felajánlják. Achcha. Adjátok át mindenki szeretetét és emlékezését Babának. Az üdvözleteket és köszöntést elküldik nagy boldogsággal a Nagy Mesternek. Ez egy rendszer. Ugyanúgy, ahogy az elején vízióitok voltak, Baba a végén is ugyanilyen módon fog sokat szórakoztatni benneteket. Sok gyermek el fog jönni Abuba. Azok, akik itt vannak, látni fogják, mi történik. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Esti óra: 1968. á prilis 08.

Ez egy isteni misszió. Azok, akik az istenségi valláshoz tartoztak, el fognak jönni. A keresztényeknek is van egy küldetésük, hogy másokat keresztényekké tegyenek. Azok, akik keresztényekké válnak, boldogságot kapnak a keresztény dinasztiában. Ők jó pénzt kapnak. Ezért van az, hogy olyan sokan áttértek a kereszténységbe. Bharat emberei nem tudnak olyan sok pénzt adni. Itt nagy a korrupció. Ha az emberek nem fogadnak el kenőpénzt a munkájukban, kirúgják őket. A gyermekek megkérdezik az Atyát, hogy mit kellene tenniük ilyen esetekben. Baba azt mondja, taktikusan végezzétek el a munkátokat és azt használjátok jó dolgokra. Itt mindenki az Atyához kiált: Ó, gyere el, és tegyél minket, tisztátalanokat tisztává. Szabadíts meg minket és vigyél minket haza. Az Atya biztosan hazavisz benneteket. Az emberek olyan sok odaadást végeznek azért, hogy hazamenjenek. Az Atya csak akkor tud visszavinni mindenkit, amikor eljön. Csak egy Isten van. Az nem úgy van, hogy Isten el fog jönni, és mindenkin keresztül beszél. Ő csak az átmeneti korban jön el. Többé nem hisztek azokban a dolgokban. Korábban hittetek. Ti most nem végeztek odaadást. Azt mondjátok, hogy korábban mi is imádkoztunk. Az Atya most eljött, hogy minket imádatra méltó istenségekké tegyen. Nektek magyaráznotok kellene a szikeknek is. Ott van a dicséret, hogy Istennek nem tartott hosszú ideig, hogy az embereket istenségekké változtassa. Ez, az istenségek dicsérete. Az istenségek az aranykorban élnek. Ez most a vaskor. Az Atya átadja a tanításokat az átmeneti korban azzal kapcsolatban, hogy hogyan váljatok emelkedett emberi lényekké. Az istenségek mindegyik közül a legmagasabbak. Ezért imádják őket olyan sokat. Azok, akiket imádnak, biztosan léteztek egy ponton, de most nem léteznek. Megértik, hogy az a királyság véget ért. Ti most inkognitók vagytok. Senki nem tudja, hogy most újból a világ mestereivé váltok. Megértitek, hogy tanultok, és azzá váltok. Nektek teljes figyelmet kell fordítanotok a tanulmányra. Emlékeznetek kell az Atyára, nagy szeretettel. Baba minket a világ mestereivé tesz, és így miért ne emlékeznénk Rá. Ugyanakkor, ehhez isteni erényekre is szükségetek van. Achcha.

A szellemi gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó éjszakát és namaste a szellemi Atyától, Baptól és Dadától.


Lényeg a dharnához:

1. Ne legyen külső magamutogatás ebben a világban. Annak érdekében, hogy teljesen átmenjetek, folyamatosan tegyetek inkognitó erőfeszítést.

2. Ne essetek ennek a színes világnak a csapdájába. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé és végezzétek el az Atya nevének dicsőítése szolgálatát. Ébresszétek fel mindenki szerencséjét.

Áldás:
Legyetek a boldogság állapotában, és rendelkezzetek a boldogság szerencséjével azzal, hogy megeszitek és átadjátok másoknak a boldogság táplálékát.

Ti, gyerekek igaz, múlhatatlan gazdagsággal rendelkeztek, és így ti vagytok mindegyik közül a leggazdagabbak. Még akkor is, ha száraz chappatit esztek, azok a száraz chappatik fel vannak töltve a boldogság táplálékával. Semmi többre nincs szükség. Ti vagytok azok, akik a legjobb táplálékot, a boldogság chappatiját eszitek, és így állandóan a boldogság állapotában vagytok. Ezért, állandóan maradjatok a boldogságnak ebben az állapotában, hogy mások, akik látnak benneteket, szintén boldoggá váljanak, mert csak akkor fogják azt mondani rólatok, hogy lelkek vagytok, akik rendelkeztek a boldogság szerencséjével.

Slogen:
Egy tudásteljes személy az, aki nem veszteget el egyetlenegy gondolatot vagy szót.