06.12.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti rendelkeztek a manmanabhav és a madhiajibhav nagyon éles nyilaival. Képesek vagytok arra, hogy legyőzzétek Mayát ezekkel a nyilakkal.

Kérdés:
Gyermekek, mi alapján kapjátok meg az Atya segítségét? Ti gyermekek milyen módon mondotok köszönetet az Atyának?

Válasz:
Amilyen mértékben ti, gyermekek szeretettel emlékeztek az Atyára, megkapjátok a segítséget az Atyától. Beszéljetek Hozzá szeretettel. Pontosan tartsátok fent a kapcsolatot Vele, és folyamatosan kövessétek a shrimatot, és az Atya segíteni fog nektek. Nektek, gyermekeknek köszönetet kellene mondanotok az Atyának és azt kellene mondanotok: Baba, Te eljöttél a legfelső lakhelyről, és tisztátalanból tisztává változtatsz minket. Mi olyan nagy boldogságot kapunk Tőled. Az Irántad való szeretetünkben még könnyeket is ejtünk.

Om shanti.
Mindenki közül valaki anyja és apja a legszeretettebb, és egy anyának és apának is nagy szeretete van a gyermekeik iránt. Az Atya az egy, akinek az emberek azt mondják, Te vagy az Anya és az Atya. Ezt senki nem mondja egy lokik anyának, vagy apának. Biztosan ott van az a dicséret, de senki nem tudja, hogy az kihez tartozik. Ha az emberek ezt tudnák, ők elmennének oda és sok másikat is elvinnének oda. Ugyanakkor a dráma ily módon előre elrendelt. Baba csak akkor jön el, amikor a dráma a végéhez ér. Korábban csak élő darabok voltak beszéddel. Amikor a darabnak vége, minden színész kijön a színpadra. Ez a dráma is egy korlátlan, hatalmas játék. Mindennek az aranykorból, az ezüstkorból, és a rézkorból, az egész világ teljes ciklusának ott kellene lennie nektek, gyermekeknek az intellektusában. Az nem úgy van, hogy egy ciklus forog a legfelső régióban, vagy a szubtilis régióban. A világciklus itt forog ezen a világon. Arra emlékeznek, hogy a testetlen Egyet nevezik az Igazságnak is. Ez kinek a dicsérete? A szik emberek ezt a dicséretet éneklik a Grantból. Guru Nanak mondta ezt a dicséretet. Ugyanakkor az „ek-om-kar” csak a testetlen Legfelső Lélek dicsérete, de azok az emberek elfelejtették, hogy az a Legfelső Lélek dicsérete volt, és elkezdték dicsérni Guru Nanakot. Azt hiszik, hogy Nanak volt a Satguru. Valójában az egész világ minden dicsérete csak az Egyhez tartozik. Senki mást nem szabadna dicsérni. Csak nézzétek meg, ha Baba nem lépne be Brahmába, Brahma olyan értéktelen lenne, mint egy kagyló. Ti most kagylókból gyémánt értékűvé váltok a Legfelső Atyán, a Legfelső Lelken keresztül. A világ most tisztátalan. Az Brahma éjszakája. Amikor az Atya eljön a tisztátalan világba, és a lelkek felismerik Őt, ők átadják önmagukat Neki. Manapság még a gyermekek is sok bajt okoznak. Az istenségek nagyon jók voltak. Azzal, hogy újjászülettek, ők fokozatosan tamopradhanná váltak. A szannyasik is korábban nagyon jók voltak. Ők segítették Bharatot a tisztaságukkal. Ha nem lett volna tisztaság Bharatban, az elégett volna a kéjvágy máglyáján. Az aranykorban nem létezik a kéjvágy kardja. A vaskorban mindenki a kéjvágy máglyája tüskéin ül. Ezt nem mondanák az aranykorra. Ez a méreg ott nem létezik. Azt mondják: „Mért kellene feladnom a nektárt és helyette mérget innom?” Azokat az embereket hívják tisztátalanoknak, akik elmerülnek a bűnben. Manapság az emberek 10-12 gyermeknek is születést adnak. Nincs kontroll. Az aranykorban, amikor egy gyermek megszületik, nekik előre víziójuk van a gyermekről. Miközben a lélek még mindig az öreg testében van, neki van egy víziója a bébiről, akivé válni fog azt követően, hogy elhagyta a testét. Egy párnak csak egy fiú gyermeke van. Nincs több az ottani törvénynek megfelelően. A népesség biztosan növekszik, de ott nincsenek bűnök. Az emberek megkérdezik tőletek, hogy ott a gyermekek hogyan fognak megszületni. Nektek el kellene mondanotok nekik, hogy ott minden jógaerővel történik. Ti eléritek a világ királyságát jógaerővel. Ti nem kaphatjátok meg a világ királyságát fizikai erővel. Baba elmondta, ha a keresztények egységesek lennének, ők irányítani tudnák az egész világot. Ugyanakkor, a törvény nem engedi meg nekik, hogy egységessé váljanak. Amikor az a két macska egymással harcol, ti gyermekek megkapjátok a vajat. Krishnát vajjal ábrázolják a szájában. A vaj, amit megmutatnak, a világ királyságát reprezentálja. A korlátlan Atya azt mondja, hogy a harc jóga erővel az, amire emlékeznek a szentírásokban. Az nem fizikai erő. A szentírásokban beszélnek a fizikai erőszak háborúiról. Nektek azzal nincs kapcsolatotok. Nincs háború a pandavák és a kauravák között. Az a sok vallás mind létezett 5.000 évvel ezelőtt is. Azok a vallások mind egymással harcoltak, és megsemmisítették önmagukat. Ti pandavák megalapították az istenségi vallást. Ezen a jóga erőn keresztül volt az, hogy elértétek a világ királyságát. Ti most Maya legyőzőivé és a világ legyőzőivé váltok. Maya, Ravan nem létezik az aranykorban. Ti ott nem fogjátok elkészíteni Ravan semmilyen figuráját és azokat nem égetitek el. Azokat a képmásokat most mind itt készítik el. Ott nem lehetnek ilyen démonok, vagy ördögök. Ők még azt sem értik, hogy mindkettőben, férfiban és nőben is ott van az öt bűn. Őket összeteszik, és elkészítik Ravan figuráját tíz fejjel. Ők Vishnut is négy karral ábrázolják. Az emberek nem értik, hogy ez egy hétköznapi aspektus. Ők Ravanról egy hatalmas figurát készítenek, és azt elégetik. A korlátlan Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat nektek, legszeretettebb gyermekeknek. Egy apa a gyermekeit mindig szereti, sorszám szerint. Némelyik a legszeretettebb és némelyik kevésbé szeretett. Egy gyermek minél kedvesebb valakinek, azt annál jobban szeretik. Itt is azokat szeretik, akik jelen vannak a szolgálatban, és kegyelemteljesek. Az emberek az odaadás ösvényén kegyelmet kérnek. Ők azt mondják, Isten, kérlek, légy velem kegyelmes. Ugyanakkor, senki nem ismeri a drámát. Baba programja rögzített, hogy eljöjjön, amikor ők teljesen tisztátalanná váltak. Az nem úgy van, hogy Isten bármit megtehet, amit akar, vagy, Ő akkor jöhet el, amikor akar. Ha Neki ilyen ereje lenne, akkor miért rágalmazták Őt olyan nagyon? És miért küldték száműzetésbe? (Ráma története a Ramajanában) Ezek nagyon inkognitó dolgok. Krishnát nem lehet rágalmazni. Azt mondják, Isten nem tenne ilyen dolgokat. Ugyanakkor, a pusztulásnak biztosan be kell következnie, így senki megmentése nem kérdéses. Mindenkit haza kell vinni. Inspirálják a megalapítást és a pusztulást, és így biztosan ott kell lennie Istennek, ugye? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek véghezviszi a megalapítást. Minek? Nektek fel kellene tennetek a fő kérdést az embereknek: „Ki a Gita Istene?” Az egész világ emiatt zavarodott. Ők egy emberi lény nevét tették a szentírásokba. Senki más, csak Isten tudja megalapítani az eredeti, örökkévaló, istenségi vallást. Így hogyan mondhatják azt, hogy Krishna a Gita Istene? Ki rendelkezik a pusztulás és a megalapítás feladatával? Azzal, hogy elfelejtették, ki a Gita Istene, ők megmásították a Gitát. Ez a legnagyobb hibájuk. Aztán, másodsorban elkészítették az istenségek szobrait Jagadnatpuriban, őket nagyon piszkos pozitúrákban ábrázolva. A kormány megtiltotta a piszkos képek tartását. Ezért, ezt el kellene magyaráznotok nekik. Ezek a dolgok a templomokkal kapcsolatban nem lépnek be senki intellektusába. Csak az Atya ül itt és elmagyarázza ezeket a dolgokat. Nézzétek meg, hogy ti, gyermekek hogyan írtok egy levelet az ígéreteitekkel. Közületek néhányan azt vérrel írják le. Ott van a történet arról, hogy Draupradhi hogyan tépte darabokra a száriját, és kötözte be Krishna vérző sebét. Ez a szeretete szimbóluma. A ti szeretetek Shiv Babáért van. Ez az egy, Brahma vérezhet, ő érezhet fájdalmat, de Shiv Baba nem érezhet fájdalmat, mert neki nincs saját teste. Ha Krishna megsérült volna, fájdalmat érzett volna, és így hogyan hívhatjátok őt Istennek? Baba azt mondja, én túl vagyok boldogságon és szomorúságon. Igen, én eljövök, és állandóan boldoggá teszlek titeket, gyermekeket. Azt mondják, hogy Shiva mindig állandó. Ők azt mondják, hogy Shiva az Egy, aki átadja az állandó boldogságot. Én szeretem a legédesebb, rég elvesztett és most megtalált érdemes gyermekeimet, akik önmagukba szívják a tudást és tiszták maradnak, akik igazán megvilágosodottak, és jógik maradnak. Egy fizikai apa is rendelkezne néhány jó gyermekkel és rossz gyermekkel. Néhányan nagyon rosszá válnak, és ezáltal rágalmazzák a családjuk nevét. Ők nagyon piszkossá válnak. Ugyanez a dolog itt is megtörténik. Ők elcsodálkoznak, eljönnek ide, Babához tartoznak, meghallgatják a tudást, átadják a tudást másoknak, és aztán elválnak Babától. Ezért van az, hogy megkérnek benneteket arra, hogy írjátok meg a hitetek levelét. Ezt a levelet aztán megmutatják nektek. Közületek néhányan azt még vérrel is leírják. Ti egy ígéretet tesztek vérrel leírva. Manapság az embereket arra kérik, hogy tegyenek egy fogadalmat, de az egy hamis fogadalom. Abban hinni, hogy Isten mindenhol jelen van, azt jelenti, hogy egy fogadalmat tenni azzal a tudatossággal: „Én isten vagyok, és te is isten vagy.” Az Atya azt mondja, ti most megértitek, hogy az Atya hogyan tud jelen lenni mindenhol, gyakorlati módon. Baba lát ezeknek a szemeknek az ablakán keresztül. Ez egy idegen test, amit kölcsönvett. Baba a Bérlő, aki ezt a házat használja. Hasonló módon Baba azt mondja, én ezt a testet használom. Baba néz benneteket ezeken az ablakokon keresztül. Ő itt jelen van és néz benneteket. Egy léleknek biztosan a saját szervein keresztül kell dolgoznia. Én beléptem ebbe az egybe és így biztosan beszélnék. Nekem biztosan bérleti díjat kell fizetnem ezen szervek használatáért. Ti, gyermekek most a poklot mennyországgá változtatjátok. Ti vagytok azok, akiknek fel kell ébresztenetek mindenkit. Ti vagytok azok, akik mindenkinek átadjátok a fényt. Mindenki más Khumbakarna álmában alszik. Ti anyák felébresztitek és a mennyország mestereivé teszitek őket. Itt a többségetek anya. Ezért mondják azt: „Üdvözlet az anyáknak.” Ti vagytok azok, akik kilövik a nyilat Bishampitamayra, stb. A manmanabhav és a madhiajibhav nyilait nagyon könnyű kilőni. Ezekkel a nyilakkal van az, hogy képesek vagytok legyőzni Mayát. Nektek emlékeznetek kell az egy Atyára és kövessétek annak az egynek a shrimatját. Az Atya olyan emelkedett karmát tanít, hogy nem kell bűnbánatot éreznetek a tetteitekért 21 születésre. Ti örökké egészségessé és örökké gazdagokká váltok. Ti a világ mestereivé váltatok olyan sokszor. Ti elnyertétek, aztán újból elveszítettétek a királyságotokat. Ti, a Brahmin klán ékszerei eljátsszátok a hős és hősnő szerepeit. Ti, gyermekek eljátsszátok a legemelkedettebb szerepeket a drámában. Ezért, nagy szeretettel kellene rendelkeznetek az Atya iránt, aki ilyen emelkedetté tesz benneteket. Baba, Te ilyen csodákat hajtasz végre. Én soha nem rendelkeztem a leghalványabb gondolattal sem, hogy én voltam Narayan. Baba azt mondja, ti gyermekek olyanok voltatok, mint Lakshmi és Narayan, és az istenségek. Aztán, miközben újjászülettetek, ördögökké váltatok. Most tegyetek erőfeszítést és igényeljétek az örökségeteket. Azt mondják, valaki minél több erőfeszítést tesz, annál több víziót fog kapni. Csak az egy Atya tanította nektek ezt a Raja jógát. Most, ti meg tudjátok tanítani ezt az igaz és könnyű Raja jógát másoknak is. A ti kötelességetek az, hogy mindenkinek átadjátok az Atya bemutatását. Most mindenki árva. A több millióból csak néhányan fogják megérteni, akik megértették ezeket a dolgokat az előző ciklusban is. Baba elmondta, ha látni akarjátok a legnagyobb bolondokat a világban, ti itt megnézhetitek őket. Ők azok, akik elválnak az Atyától, az Egytől, aki átadja nekik az örökséget 21 születésre. Ez is fix a drámában. Ti most magának Istennek vagytok a gyermekei. Aztán, születést vesztek az istenségek, a harcosok, a kereskedők és a shudrák gyermekeiként. Ti most az ördög gyermekeiből Isten gyermekeivé váltatok. Az Atya eljön a legfelső lakhelyről, hogy tisztátalanból tisztává változtasson benneteket. Tehát, mekkora köszönetet kellene Neki adnotok? Az emberek az odaadás ösvényén is olyan sok köszönetet mondanak Neki. Ők nem adnának neki köszönetet, amikor boldogok. Nektek most olyan nagy boldogságot adnak. Ezért, olyan nagyon kellene szeretnetek Őt. Ha ti egy kapcsolatot formáltok az Atyával, és szeretettel beszéltek Hozzá, Ő miért ne hallgatna meg titeket? Nektek éjszaka fel kellene ébrednetek, és beszélnetek kellene Babához. Ez a Baba folyamatosan megosztja a saját tapasztalatait: Én sokat emlékeszem Babára. Ott vannak a szeretet könnycseppjei is, miközben Babára emlékszem. Mi voltam, és Baba mivé tett engem? Ugyanaz vonatkozik rátok is. Ti most olyanokká váltok. Baba is segíti azokat, akik jógában maradnak. A ti szemeitek automatikusan ki fognak nyílni. Az ágyatok meg fog rázkódni. Baba sokakat felébreszt ily módon. A korlátlan Atya olyan nagy kegyelemmel rendelkezik. Amikor Baba megkérdezi tőletek, hogy miért jöttetek el ide, azt válaszoljátok: „Baba, én eljöttem ide, hogy megtanítsál arra, hogyan váljak érdemessé, hogy a jövőben házasságot kössek shri Narayannal,” vagy „Nekem át kell mennem ezen a vizsgán azért, hogy képes legyek feleségül venni Lakshmit.” Ez egy ilyen csodálatos iskola. Ezek ilyen csodálatos dolgok. Ez a legnagyobb egyetem. Ugyanakkor a kormány nem engedi meg nektek, hogy használjátok azt a nevet: „Isteni Egyetem.” Egy nap ők is biztosan el fogják ezt fogadni. Az emberek folyamatosan el fognak jönni. Azt fogják mondani, hogy ez biztosan egy nagyon nagy egyetem. Baba a szemeire ültet, és tanít titeket. Ő azt mondja, hogy el fog vinni benneteket a mennyországba. Tehát, ha sokszor így beszéltek Babához, Baba át fogja adni nektek a nagy segítséget. Ő meg fogja nyitni a zárat azokon, akiknek a torka fuldokol. Azzal, hogy éjszaka emlékezéssel rendelkeztek, nagy élvezetet fogtok tapasztalni. Baba elmondja nektek a saját tapasztalatát, és azt, hogyan beszél Babához a nektár reggeli óráiban. Az Atya azt mondja nektek, gyermekeknek: Legyetek óvatosak. Ne rágalmazzátok ennek a családnak a nevét. Ne vegyétek vissza az öt bűnt, amit átadtatok Neki. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy szeretve legyetek az Atya által, legyetek kegyelemteljesek és maradjatok jelen a szolgálatban. Legyetek érdemesek és szófogadók, és ezáltal váljatok igaz gyani és jógi lélekké.

2. Ébredjetek fel kora reggel a nektár óráiban, és legyen édes párbeszéd az Atyával. Nektek biztosan köszönetet kellene mondanotok az Atyának. Annak érdekében, hogy megtapasztaljátok az Atya segítségét, emlékezzetek a legszeretettebb Atyára nagy szeretettel.

Áldás:
Legyetek Raj Rishik, akik könnyedén és állandóan távol maradnak az öreg testek és az öreg világ minden vonzásától.

Egy Raj Rishi azt jelenti, aki, egyrészt rendelkezik az összes elérés joga mámorával, és másrészt rendelkezik a korlátlan érdektelenség szellemi mámorával. Nektek most folyamatosan növelnetek kell mindkét dolog gyakorlatát. Az érdektelenség nem azt jelenti, hogy félreléptek, de miközben rendelkeztek minden eléréssel, nem engeditek, hogy bármilyen korlátolt vonzás húzza a tudatotokat és intellektusotokat. Ne engedjétek, hogy a leghalványabb függőség legyen akár a gondolataitokban. Ezt ismerik úgy, mint egy Raj Rishinek lenni, vagyis annak, akik korlátlan érdektelenséggel rendelkezik. Ez jelenti azt, hogy olyannak lenni, aki állandóan és könnyedén távol marad az öreg testek, a fizikai öreg világ, a durva érzések és az anyagi kényelem iránti érzések minden húzásától.

Slogen:
Használjátok a tudomány kínálta lehetőségeket, de ne azokat tegyétek az életetek támaszává.