07.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, amikor Bharat mennyország volt, ti teljes fényben voltatok. Most sötétség van; menjünk újból a fénybe.

Kérdés:
Az Atya milyen történetet mond el a gyermekeinek?

Válasz:
Baba azt mondja, édes gyermekek, én elmondom nektek a 84 születésetek történetét. Amikor az első születéseteket vettétek, csak az istenségi vallás volt. Aztán, két kor után, elkezdtetek odaadást végezni, és hatalmas templomokat építettetek. Ez most a sok születésetek vége. Így kiáltottatok: Ó Szomorúság Eltávolítója, Boldogság Adományozója, jöjj el. Ezért, én most eljöttem.

Ének:
A ma emberei sötétségben vannak.

Om shanti.
Ti, gyermekek megértitek, hogy ez most a vaskori világ, amiben mindenki sötétségben van. Először, amikor Bharat mennyország volt, ti fényben voltatok. Bharatnak ugyanazok az emberei, akik hinduknak nevezik önmagukat, eredetileg istenségek voltak. Ők voltak a mennyország lakói Bharatban. Abban az időben nem volt más vallás. Csak egy vallás létezett. Mennyország, vaikund, bahiszt és paradicsom, stb., annak a Bharatnak a nevei. Az ősi Bharat eredetileg tiszta és gazdag volt. Bharat mostanra elszegényedetté vált, mert ez most a vaskor. Ti tudjátok, hogy sötétségben vagytok. Amikor a mennyországban voltatok, fényben voltatok. A mennyország császára és császárnője shri Lakshmi és Narayan voltak. Azt hívták a boldogság földjének. Nektek igényelnetek kell a mennyországotok örökségét az Atyától, és azt hívják életben való felszabadulásbak. Most mindenki a kötés életében van. Bharat különösen és a világ általában Ravan börtönében, a szomorúság házában van. Az nem úgy van, hogy Ravan csak Lankán létezett, és Ráma Bharatban élt, és aztán Ravan eljött, és elrabolta Szitát. Azok mind hosszú történetek. A Gita a fő szentírás. Az, az összes szentírás ékszere, és azt Isten mondta el Bharatban. Emberi lények nem tudnak megváltást adni senkinek. Az aranykorban ott voltak az istenségek, akik az életben felszabadultak voltak. Ők elérték a saját örökségüket a vaskor végén. Ezt nem tudják Bharat emberei, és ezt nem említik egyik szentírásban sem. A szentírások az odaadás ösvényének tudásával rendelkeznek. Egyáltalán semmilyen emberi lény nem rendelkezik a megváltás tudásával. Ők mindannyian odaadást tanítanak. Ők azt kérik tőletek, hogy tanulmányozzátok a szentírásokat, hogy adományozzatok, és jótékonykodjatok. Az, az odaadás a rézkortól kezdve folytatódik. Ott van a tudás jutalma az arany és ezüstkorokban. Az nem úgy van, hogy a tudás tovább folytatódik. Az örökség, amit Bharat megkapott, az Atyától jött az átmeneti korban és most azt újból megkapjátok. Amikor Bharat emberei korlátlan szomorúságot tapasztalnak, és a pokol lakóivá válnak, így kiáltanak: Oh, Tisztító, Szomorúság Eltávolítója és Boldogság Adományozója. Kinek mondják ezt? Önmaguknak, mert mindenki, különösen Bharatban, és általában világban, rendelkezik az öt bűnnel. Az Atya a Tisztító. Ő azt mondja, én eljövök a ciklusok átmenetében. A Megváltás Adományozójává válok mindenki számára. Nekem fel kell emelnem azokat, akik kő intellektussal rendelkeznek, azokat, akik erény nélküliek, és a gurukat, mert ez a tisztátalan világ. Az aranykort hívják a tiszta világnak. Az volt Lakshmi és Narayan királysága Bharatban. Bharat emberei nem tudják, hogy ők a világ mesterei voltak. A tisztátalan föld a hamisság földjét, és a tiszta föld az igazság földjét jelenti. Bharat a tiszta föld volt. Ez a Bharat a múlhatatlan föld, ami soha nem semmisül meg. Amikor ez az ő királyságuk (Lakshmié és Narayané), nincs más föld. Ők mindannyian később jönnek el. Az emberi lények azt írták, hogy a ciklus időtartama több százezer év. Az Atya azt mondja, a ciklus időtartama 5.000 év. Azok az emberek azt mondják, hogy az emberi lények 8,4 millió születést vesznek. Ők az emberi lényeket kutyákká, macskákká, szamarakká tették, stb. Ugyanakkor a kutyák és macskák más születéssel rendelkeznek. 8.4 millió faj van, míg az emberi lényeknek csak egy faja létezik. Ők azok, akik 84 születést vesznek. Az Atya azt mondja, a dráma tervének megfelelően Bharat emberei elfelejtették a saját vallásukat. Ők teljesen tisztátalanná váltak a vaskor végére. Az Atya eljött, hogy megtisztítson benneteket az átmeneti korban. Ezt hívják a szomorúság földjének. Aztán Bharat a boldogság földje lesz. Az Atya azt mondja, ó gyermekek, ti, Bharat gyermekei a mennyország lakói voltatok, aztán lejöttetek a létrán 24 születésben. Nektek biztosan keresztül kell mennetek a szato, rajo és tamo állapotokon. Senki nem lehet örökké boldog, örökké egészséges, vagy örökké gazdag, amilyenek ti, istenségek voltatok. Bharat olyan gazdag volt. Ott annyi gyémánt és ékkő volt, mint a kövek. Két kor után hatalmas templomokat építettek az odaadás ösvényén. Nagyon nagy templomokat építettek. Szomnath temploma volt mindegyik közül a legnagyobb. Nem csak egy templom volt. Sok más király is épített templomokat. Azokat teljesen kirabolták. Az Atya arra emlékeztet titeket, gyermekeket: Benneteket olyan gazdaggá tettelek. Amilyen volt a császár, és a császárnő, ti is az összes erénnyel teljesek, 16 mennyei fok teljesek voltatok. Őket lehetne istennek és istennőknek nevezni, de az Atya elmagyarázta, hogy csak egy Isten van és Ő az Atya. Amikor azt mondjátok, Ishwár, vagy Prabhu, nem emlékeztek Rá az összes lélek Atyjaként. Az Atya itt ül, és elmondja nektek a történetet: Ez most a sok születésetek vége. Ez nem csak egyre utal. Itt nincs harcmező. Bharat emberei elfelejtették, hogy az volt az ő királyságuk. Mivel az aranykor időtartamát olyan hosszúra tették, az nagyon távoli lett. Az Atya eljön, és elmagyarázza, hogy az emberi lényeket nem lehet Istennek nevezni. Emberi lények nem tudnak megváltást adni senkinek. Azt mondják, mindenki számára a Megváltás Adományozója, minden tisztátalan Tisztítója, csak az Egyetlen. Csak egy igaz Baba van, aki megalapítja az igazság földjét. Az emberek imádkoznak az odaadás ösvényén, de nem ismerik senki életrajzát, akiket imádnak. Ezért, az Atya elmagyarázza, ti megünneplitek Shiva születésnapját ugye? Az Atya, az új világ Teremtője a mennyei Isten, az Atya. Ő átadja a korlátlan boldogságot. Az aranykorban nagy volt a boldogság. Az hogyan lett megalapítva és ki alapította meg? Csak az Atya ül itt, és ezt elmagyarázza. Csak az Atya feladata az, hogy a pokol lakóit a mennyország lakóivá változtassa, hogy a korrupt embereket emelkedett istenségekké tegye. Az Atya azt mondja, én megtisztítalak benneteket, gyermekek. Ti a mennyország mestereivé váltok. Ki tesz benneteket tisztátalanná? Ravan. Az emberi lények azt mondják, hogy Isten szomorúságot is okoz. Az Atya azt mondja, én olyan nagy boldogságot adok nektek, hogy nem emlékeztek Istenre fél cikluson át. Aztán, amikor Ravan királysága elkezdődik, elkezdtek mindenkit imádni. Ez a sok születésetek utolsója. Néhányan megkérdezik: Baba, mennyi születést vettünk? Baba azt mondja, Bharat legédesebb emberei, ó lelkek, én most átadom nektek a korlátlan örökséget. Gyermekek, ti 84 születést vettetek. Ti most eljöttetek, hogy igényeljétek az örökségeteket az Atyától 21 születésre. Nem mindenki fog eljönni ugyanabban a születésben. Csak ti igénylitek újból az aranykor napdinasztiabeli státuszát. Vagyis, csak ti hallgatjátok meg az igaz Atyát, aki elmondja nektek az egy hétköznapi emberből Narayanná válás igaz tudását. Ez tudás és az odaadás. Az összes szentírás az odaadás ösvényéért van. Azok nem a tudás ösvényéért vannak. Ez szellemi tudás. A Legfelső Szellem itt ül, és átadja nektek ezt a tudást. Nektek, gyermekeknek lélektudatossá kell válnotok. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek, és állandóan csak rám emlékezzetek. Az Atya elmagyarázza: A lélek az, ami jó és rossz szanszkarákkal rendelkezik, és azok alapján van az, hogy az emberi lények egy jó vagy rossz születést kapnak. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Ez az egy tiszta volt, és mostanra tisztátalanná vált az utolsó születésére, és ugyanez vonatkozik rátok is. Nekem, az Atyának el kell jönnöm Ravan öreg, tisztátalan világába. Nekem be kell lépnem az egy testébe, aki aztán az első számúvá fog válni. Csak azok a napdinasztiából vesznek teljes 84 születést. Ez azt jelenti, hogy Brahma és a Brahminok, akik Brahma teremtése. Az Atya ezt elmagyarázza minden nap. Megváltoztatni azokat, akik kő intellektussal rendelkeznek, azokká, akik isteni intellektussal rendelkeznek, nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Ó lelkek, most váljatok lélektudatossá. Ó lelkek, emlékezzetek az egy Atyára és emlékezzetek a királyságra. Mondjatok le a testi kapcsolatokról. Mindenkinek meg kell halnia. Ez mindenki számára a visszavonulás állapota. Az egy Satgurun kívül senki más nem lehet a Megváltás Adományozója mindenki számára. Az Atya azt mondja, ó Bharat gyermekei, ti vagytok azok, akik először elváltatok tőlem. Arra emlékeznek, hogy a lélek elvált a Legfelső Lélektől hosszú időre. Először is, ti, Bharat emberei jöttetek el, akik az istenségi valláshoz tartoztok. Azok, más vallásokból, kevesebb születést vesznek. Az Atya itt ül, és elmagyarázza, hogy a ciklus hogyan forog. Ezt nagyon könnyű magatokba szívni, még azoknak is, akik amúgy nem képesek önmagukba szívni. A lelkek mindent önmagukba szívnak. A lelkek jótékonnyá és bűnössé válnak. Ez a 84 születésetek utolsó születése. Ti mindannyian a visszavonulás állapotában vagytok. Azok, a visszavonulás állapotában, fogadnak egy gurut, hogy egy mantrát kapjanak. Nektek nincs arra szükségetek, hogy egy fizikai gurut fogadjatok. Én vagyok az Atya, a Tanár és mindannyitok Guruja. Így kiáltotok hozzám, ó Tisztító, Shiv Baba. Ti most emlékeztek. Ő minden lélek Atyja. A lelkek az igazság, és élő lények, mert ők halhatatlanok. Egy szerep van felvéve minden lélekben. Az Atya is az Igazság és az Élő Lény. Mivel Ő az emberi világfa magja, Ő azt mondja, én ismerem az egész fa elejét, közepét és végét, és ezért hívnak engem a tudás teljes Egyetlennek. Ti is rendelkeztek az összes tudással arról, hogy ez a fa hogyan merül fel a magból. Időt vesz igénybe, hogy a fa megnőjön. Az Atya azt mondja, én vagyok a Mag. Az egész fa eléri a teljes lecsúszás állapotát a végére. Az istenségi alap most nem létezik. Az újra eltűnt. Az Atyának el kell jönnie, amikor az istenségi vallás eltűnt. Ő megalapítja az egy vallást, és inspirálja az összes többi pusztulását. Az Atya véghezviszi az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás megalapítását Prajapita Brahmán keresztül. Ez a dráma előre elrendelt. Annak nincs vége. Az Atya eljön a ciklus végén, amikor el kell mondania a világ eleje, közepe és vége tudását. Ezért, Neki biztosan el kell jönnie az átmeneti korban. Ti egy Atyával rendelkeztek. Minden lélek testvér, a testetlen világ lakói. Mindenki emlékszik arra az egy Atyára. Mindenki emlékszik Rá a szomorúság idején. Szomorúság van Ravan királyságában. Itt mindenki Rá emlékszik, ezért az Atya mindenki számára a Megváltás Adományozója, az Egyetlen. Csak Neki van dicsérete. Ki tenné Bharatot mennyországgá, ha az Atya nem jönne el. Ebben az időben mindenki tamopradhan. Mindenkinek biztosan újjá kell születnie. Az újjászületések most a pokolban történnek. Az nem úgy van, hogy bárki is elmegy a mennyországba. A hinduk azt mondják, hogy ez és ez elment a mennyországba, ami azt jelenti, hogy ha az a személy most elment a mennyországba, akkor ő biztosan a pokolban volt. Legyen rózsa a szátokban. (Ez váljon igazzá.) Ha az a személy a mennyország egy lakójává vált, akkor miért etetitek őt a pokol tisztátalan ételével? Bengálban még hallal is etetik őket, stb. Mi szükség van arra, hogy ilyen ételeket egyenek? Ők azt mondják, ez és ez elment a nirvána földjére. Az Atya azt mondja, az mind hazugság. Mivel még az egynek is, aki az első számú, 84 születést kell vennie, így senki más sem térhet haza. Az Atya azt mondja, ezzel kapcsolatban nincs semmilyen nehézség. Olyan sok nehézség van az odaadás ösvényén. Miközben Ráma nevét kántálják, libabőrössé válnak. Mindaz az odaadás ösvénye. Ti tudjátok, hogy a nap és a hold fényt adnak. Azok nem istenségek. Valójában, ott van a tudás Napja, a tudás holdja, és a tudás csillagai. Ott van az ő dicséretük. Azok az emberek aztán azt mondják: Üdvözlet a nap istenségnek. Ők a napot istenségnek tekintik, és vizet ajánlanak fel annak. Ezért, az Atya elmagyarázza, mindaz az odaadás ösvénye, és az meg fog ismétlődni. Először ott van Shiv Baba önzetlen imádata, majd az odaadás az istenségekért. Aztán, lefele jöttök. Manapság még az útkereszteződéseknél is gyújtanak agyaglámpásokat. Ők szezámmagot és gabonát szórnak minden irányba és ott odaadást végeznek. Még az elemeket is imádják. Az emberi lényekről is készítenek képmásokat, és azokat imádják. Azokon keresztül nincs semmilyen elérés. Csak ti, gyermekek értitek meg ezeket a dolgokat. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy eltávolítsátok a rossz szanszkarákat a lélekből, gyakoroljátok a lélektudatossá válást. Ez a 84 születésetek utolsó születése. Ez most a visszavonulásotok állapota. Ezért tegyetek erőfeszítést azért, hogy jótékony lelkekké váljatok.

2. Mondjatok le az összes testi kapcsolatról, és emlékezzetek az egy Atyára és a királyságra. Köpüljétek a Mag és a fa tudását, és maradjatok állandóan vidámak.

Áldás:
Legyetek a támasz képmásai, és maradjatok dupla könnyűek, miközben teljesítitek a világ átalakítása emelkedett feladata felelősségét.

Azok, akik a támasz képmásai, rendelkeznek az összes felelősséggel. Most bárhol és bárhogyan tegyétek le a lábatokat, más lelkek ugyanolyan módon fognak követni benneteket. Ez a ti felelősségetek, de ez a felelősség sokat segít benneteket az állapototok megteremtésében, mert azzal, hogy így tesztek, sok lélektől áldást kaptok, amivel a felelősség könnyűvé válik. Ez a felelősség véget vet a fáradságotoknak.

Slogen:
Azzal, hogy megőrzitek a szív és a fej egyensúlyát, sikeressé váltok a szolgálatban.