07.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak azokat a dolgokat hallgassátok, amiket az Atya elmond nektek. Ne beszéljetek ördögit, ne lássatok ördögit, ne halljatok ördögit.

Kérdés:
Az Atya milyen hitre inspirál titeket, gyerekeket?

Válasz:
Az Atya arra inspirál benneteket, hogy rendelkezzetek hittel, hogy Ő az Atyátok, a Tanárotok és a Satgurutok. Nektek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy megőrizzétek ezt a tudatosságot. Ugyanakkor, Maya felejtésre késztet benneteket. A tudatlanság ösvényén Maya nem kérdéses.

Kérdés:
Amikor ellenőrzitek a táblázatotokat, melyik aspektusban van szükségetek egy korlátlanul széles intellektusra?

Válasz:
Amikor ellenőrzitek, hogy mennyi ideig tekintitek önmagatokat egy léleknek és emlékeztek az Atyára. Amikor ellenőrzitek ezt az aspektust a táblázatotokban, nektek egy korlátlan és széles intellektusra van szükségetek. Csak amikor lélek tudatossá váltok, és emlékeztek az Atyára, fognak a bűneitek megsemmisülni.

Om shanti.
Ti, diákok megértitek, hogy a Tanár eljött. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Ő az Atya, a Tanár és a Legfelső Satguru. Ez ott van nektek, gyerekeknek a tudatosságában, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. A törvény az, hogyha egyszer tudjátok, hogy az egy az Atya, a Tanár és a Satguru, nektek ezt nem szabadna elfelejtenetek, de Maya felejtésre késztet benneteket. Maya nem késztet titeket felejtésre a tudatlanság ösvényén. A gyerekek soha nem felejtik el, hogy ki az apjuk, és mi a foglalkozása. Ők rendelkeznek az apjuk vagyona mesterének lenni boldogságával. Bár ők maguk tanulnak, de megkapnák az apjuk tulajdonát is. Ti, gyerekek itt tanultok, és megkapjátok az Atya tulajdonát is. Ti Raja jógát tanultok. Ti megkaptátok a hitet az Atyától, hogy az Atyához tartoztok, és csak az Atya mutatja meg nektek a felszabadulásba vezető ösvényt. Ezért Ő a Satguru. Ezeket a dolgokat nem szabadna elfelejteni. Nektek csak azokat a dolgokat szabadna meghallgatnotok, amiket az Atya elmond nektek. Ott van a majmok képmása azzal a szlogennel: ne halljatok ördögit, ne lássatok ördögit, ne beszéljetek ördögit. Ez az emberi lényekre utal. Az Atya azt mondja, ne hallgassatok, ne nézzetek, és ne beszéljetek ördögi dolgokat. Ők elkészítik a szlogent a majmok példájával: ne hallj ördögit, stb., míg most azt elkészítik az emberi lények példájával. Ti rendelkeztek Nalini képével, ami azt mutatja, nektek nem szabad meghallgatnotok semmit, ami rágalmazza az Atyát. Az Atya azt mondja, ők engem olyan sokat rágalmaznak. Ti tudjátok, hogy amikor Krishna hívői füstölőt gyújtanak, akkor Ráma hívői be fogják az orrukat. Ők még valaki más füstölőjének az illatát sem szeretik. Ez olyan, mintha ellenségekké válnának. Ti most Ráma vagy Isten családjához tartoztok, míg a világ többi része Ravan családjához tartozik. Itt a füstölő nem kérdéses. Tudjátok, hogy milyen állapotot értetek el azzal, hogy az Atyát mindenütt jelenvalónak neveztétek. Azzal, hogy azt mondtátok, hogy Ő benne van a kavicsokban és a kövekben, az intellektusotok kővé vált. Ott van a korlátlan Atya olyan nagy rágalmazása, aki átadja nektek az örökségeteket. Egyikőjük sem rendelkezik tudással. A dolgok, amiket mondanak, nem a tudás ékszerei, csak kövek. Nektek most az Atyára kell emlékeznetek. Az Atya azt mondja, senki nem ismer engem pontosan olyannak, ami vagyok, és aki vagyok. Ez nálatok, gyerekeknél is sorszám szerinti. Nektek pontosan kell emlékeznetek az Atyára. Ő is egy parányi pont. Egy teljes szerep van benne. Azzal együtt, hogy egy léleknek tekintitek önmagatokat, nektek az Atyát is pontosan kell ismernetek, és emlékeznetek kell Rá. Bár mi a gyermekei vagyunk, az nem úgy van, hogy az Atya egy nagy lélek, és mi kicsik vagyunk. Nem. Bár az Atya tudással teljes, az a lélek semmivel nem nagyobb (méretben), mint mi. Bennetek, lelkekben is ott van a tudás, de sorszám szerint. A diákok az iskolában sorszám szerint mennek át. Ők lehet, hogy kevesebb jegyet igényelnek, de egyikük sem rendelkezik nulla jeggyel. Az Atya azt mondja, a tudás, amit most átadok nektek, el fog tűnni és aztán a képmásokat és a szentírásokat újból elkészítik. Az Atya azt mondja nektek, lelkeknek: ne halljatok ördögit. Ebben az ördögi világban mi az, amit meg kell nézni? Nektek a szemeiteket csukva kell tartanotok ebben a piszkos világban. Ti, lelkek most tudatába kerültetek annak, hogy ez a világ öreg. Tehát, miért akarnátok ezzel bármilyen kapcsolatot? Ti, lelkek most tudatában vagytok annak, hogy miközben látjátok ezt a világot, azt nem szabadna néznetek. Nektek emlékeznetek kell a békétek és boldogságotok földjeire. Ti lelkek megkaptátok a tudás harmadik szemét, és így emlékeznetek kell ezekre a dolgokra. Azok az odaadás ösvényén is felébrednek kora reggel, és forgatják egy rózsafüzér gyöngyszemeit. Ők a reggel értékes ómenjeit tekintik a legjobbnak. Ott vannak nektek, Brahminoknak is az értékes ómenjei. Ott van a brahma bojan dicsérete. Az nem brahm bojan, de brahma bojan. Brahma Kumaris helyett azok az emberek titeket brahm kumariknak neveznek. Semmit nem értenek. Brahma gyermekei Brahma kumarok és kumarik lennének. Brahm a fény eleme, a hely, ahol a lelkek élnek. Az milyen dicsérettel rendelkezne? Az Atya nektek, gyerekeknek panaszkodik: Az egyik oldalon ti, gyerekek imádtatok engem, és a másik oldalon rágalmaztatok. Azzal, hogy rágalmaztatok, teljesen tisztátalanná váltatok. Nektek tamopradhanná kellett válnotok. A ciklusnak ismétlődnie kell. Amikor egy fontos személy eljön, biztosan el kell magyaráznotok neki a ciklust. A ciklus csak 5.000 év. Nektek erre sok figyelmet kell fordítanotok. A nappal biztosan követi az éjszakát. Az lehetetlenség, hogy az éjszaka után ne legyen nappal. Az aranykor biztosan el fog jönni a vaskor után. Ennek a világnak a történelme és földrajza megismétlődik. Az Atya azt mondja nektek, gyerekeknek: Legédesebb gyermekek, nektek, mindannyitoknak egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat. A lelkek azok, akik mindent megtesznek, ahogy eljátsszák a szerepeiket. Senki nem tudja, hogy ők színészek, és nekik ismerniük kellene a világ elejét, közepét és végét. A világ történelme és földrajza megismétlődik. Ezért ez egy dráma. Bármi történt a múltban másodpercről másodpercre, az folyamatosan megismétlődik. Senki más nem érti meg ezeket a dolgokat. Azok, akik nem nagyon okosak, mindig elbuknak. Tehát, a tanáruk ezzel mit tud tenni? Megkérnétek a tanárotokat arra, hogy legyen veletek kegyelmes, vagy adjon nektek áldásokat? Ez is egy tanulmány. Maga Isten tanít Raja jógát ebben a Gita patshalában. A vaskornak biztosan át kell alakulnia, és azt aranykorrá kell tenni. Az Atyának el kell jönnie a drámának megfelelően. Az Atya azt mondja, én eljövök minden ciklus átmenetében. Senki más nem mondaná azt: „Én átadom nektek a világ eleje, közepe és vége tudását”. Ők önmagukról azt mondják, shivo-hum (én Shiva vagyok). Mi fog történni azon keresztül? Shiv Baba eljön, hogy tanítson benneteket. Ő eljön, hogy nektek könnyű Raja jógát tanítson. Egyik szentet, vagy bölcs embert sem neveznék Shiva Istennek. Sokan vannak, akik Krishnának, vagy Lakshminak vagy Narayannak nevezik önmagukat. Ott van a nagy különbség shri Krishna, az aranykor hercege, és azon vaskori tisztátalan emberek között. Ti azt nem mondanátok, hogy Isten ott van bennük. Ti elmehettek a templomokba és megkérdezhetitek tőlük: Hol vannak az istenségek, akik az aranykorban uralkodtak? Az aranykor után biztosan ott kell lennie az ezüst, réz és vaskoroknak. A napdinasztia királysága az aranykorban, és hold dinasztia az ezüstkorban volt. Mindez a tudás ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában. Ti Brahma kumarok és kumarik vagytok, és így biztosan ott kell lennie Prajapita Brahmának. Az emberi világ megteremtődik Brahmán keresztül. Brahmát nem hívják a Teremtőnek. Az egy, aki Isten, az Atya. Ő hogyan teremt? Csak amikor az Atya személyesen eljön, van az, hogy ezt el tudja magyarázni. Azokat a szentírásokat később készítették el, ugyanúgy, ahogy csak azt követően készítették el a Bibliát, hogy Krisztus elmagyarázta azokat a dolgokat. Később éneklik az ő dicséretét. Csak az Atyát dicsérik Tisztítóként, mindenki Megváltása Adományozójaként, mindenki Felszabadítójaként. Az emberek Rá emlékeznek, és azt mondják: Ó Isten, Atya, légy kegyelmes. Csak egy van, aki az Atya. Ő mindenki Atyja az egész világon. Az emberek nem tudják, hogy ki teszi őket szabaddá az összes szomorúságuktól. Ez a világ most öreg és az emberi lények is öregek és tamopradhanok. Ez a vaskori világ. Az aranykor biztosan létezett. Ezért, az biztosan újból el fog jönni. A pusztulás be fog következni. Ez a világháborún és a sok természeti katasztrófán keresztül fog megtörténni. Ez most ugyanaz az időperiódus. Az emberi világ népessége oly annyira kiterjedt. Ti azt mondjátok, hogy Isten eljött. Ti, gyerekek mindenkinek kihívást adtok, és azt mondjátok, hogy az eredeti örökkévaló istenségi vallás most megalapításra kerül Brahmán keresztül. Ők meg fognak hallgatni benneteket a drámának megfelelően. Nektek önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket is. Ti tudjátok, hogy egyáltalán nem rendelkeztetek semmilyen erénnyel. Az első hiba a kéjvágy bűne. Az olyan nagyon háborgat benneteket. Nektek Mayával kell bokszolnotok. Maya viharai arra késztetnek benneteket, hogy a saját vágyatok ellenére elbukjatok. Ez a vaskor. Ők mindannyian bepiszkítják az arcukat. Ti azt nem nevezhetitek sötétkéknek. Krishnát sötétkékkel ábrázolják, hogy egy mérges kígyó marását mutassák. Annak érdekében, hogy megőrizzék a tiszteletét, az arcát ábrázolták sötétkékkel. Ha az arcát piszkosnak ábrázolnák, olyan lenne, mintha a tisztelete elveszne. Az utazó eljön ide a messzi földről, a testetlen világból. Ő eljön a vaskori világba és belép egy tisztátalan testbe, és azt gyönyörűvé teszi. Az Atya azt mondja, nektek most szatopradhanná kell válnotok. Azzal, hogy rám emlékeztek, a bűneitek meg fognak semmisülni, és Vishnu földjének a mestereivé váltok. A tudásnak ezeket a dolgait meg kell érteni. Baba Rup és Basant. Ő egy nagyon fényes pont formájával rendelkezik. Ő tudással is rendelkezik. Ő nincsen túl néven és formán. A világon senki nem tudja, hogy mi a formája. Az Atya elmagyarázza nektek: Engem is egy léleknek hívnak, de az csak úgy van, hogy én vagyok a Legfelső Lélek. A Legfelső Lélek Isten. Ő az Atya és a Tanár. Őt hívják a tudás teljes Egynek. Az emberek abban hisznek, hogy Ő tudás teljes, hogy tudja, mi van mindenki szívében. Ha Isten mindenütt jelenvaló lenne, akkor mindenki más is tudás teljes lenne. Így miért csak azt az Egyet hívják tudás teljesnek? Az emberek intellektusa olyan degradálttá vált. Egyáltalán nem értik a tudás semelyik aspektusát. Az Atya itt ül, és elmondja nektek a különbséget az odaadás és tudás között. Először is, ott a tudás, a nappal, ami az arany és ezüstkorokat tartalmazza. Aztán, ott van a réz és vaskorok éjszakája. A tudáson keresztül van megváltás. A hatha jógik nem tudják elmagyarázni a Raja jógik tudását. Még a háztartásbeliek sem tudják ezt elmagyarázni, mert ők tisztátalanok. Így aztán ki tud Raja jógát tanítani? Az egy, aki azt mondja, állandóan csak rám emlékezzetek, hogy a bűneitek megsemmisüljenek. Az elszigetelődés ösvényének vallása teljesen különbözik azok vallásától, a családi ösvényen. Ezért, ők hogyan tudnák elmondani a családi ösvény tudását? Itt mindenki azt mondja, Isten, az Atya az Igazság. Csak az Atya mondja el az igazságot. Most a lelkek Istenre emlékeznek. Ezért emlékszünk az Atyára és kérjük arra, hogy jöjjön el, és mondja el az igaz történetet, hogyan lehet egy hétköznapi emberből igaz Narayanná válni. Én most elmondom nektek Narayan igaz történetét. Korábban hamis történeteket hallgattatok. Most hallgassátok meg az igaz történetet. Senki nem volt képes arra, hogy Narayanná váljon azzal, hogy meghallgatta ezt a hamis történetet. Az hogyan lehetne az igaz Narayan története? Az emberi lények nem tudnak egy hétköznapi embert Narayanná tenni. Csak az Atya jön el, és tesz benneteket a mennyország mestereivé. Az Atya eljön Bharatba, de senki nem érti, mikor jön el. Ők Shivát összekeverik Shankarral a történetben, amit kitaláltak. Ott van a Shiv Purána is (szentírás). Azt mondják, hogy Krishna énekelte el a Gitát. Ezért, a Shiv Puránának nagyobbnak kellene lennie. Valójában a tudás ott van a Gitában. Isten azt mondja, manmanabhav. Ez a kifejezés nem lehet ott semmilyen más szentírásban, csak a Gitában. Azt mondják, hogy a Shrimad Bagawad Gita az összes szentírás ékszere. Az emelkedett utasítások Istentől jönnek. Először is, mondjátok el nekik: Mi azt mondjuk, hogy néhány éven belül az új emelkedett világ megalapításra kerül. Ez a világ most romlott. Az emelkedett világban nagyon kevés ember lesz. Jelenleg olyan sok ember van. A pusztulás ott van előttetek. Az Atya tanít nektek Raja jógát. Ti megkapjátok az örökségeteket az Atyától. Az emberek ezt kérik az Atyától. Amikor valaki nagy gazdagsággal és gyerekekkel rendelkezik, ő azt mondja, hogy mindazt Isten adta neki. Ezért, Isten csak egy. Így Isten hogyan lehetne ott mindenkiben? Az Atya most azt mondja a lelkeknek: emlékezzetek rám. Ti lelkek azt mondjátok, Isten adta nekünk ezt a tudást, amit átadunk a testvéreinknek. Minden nap mennyi ideig tekintitek önmagatokat egy léleknek és emlékeztek az Atyára? Nektek egy korlátlanul széles intellektusra van szükségetek ahhoz, hogy megőrizzétek a táblázatnak ezt az aspektusát. Nektek lélek tudatossá kell válnotok, és emlékeznetek kell az Atyára. Csak akkor fognak a bűneitek megsemmisülni. A tudás nagyon könnyű, de ti azzal fejlődtök, hogy egy léleknek tekintitek önmagatokat, és emlékeztek az Atyára. Közületek nagyon kevesen képesek arra, hogy megőrizzék ezt a táblázatot. Azzal, hogy lélek tudatossá váltok, és emlékeztek az Atyára, soha nem fogtok senkit boldogtalanná tenni. Az Atya eljön azért, hogy boldogságot adjon. Ezért, nektek, gyerekeknek is mindenkinek boldogságot kellene adnotok. Soha senkit ne tegyetek boldogtalanná. Amikor emlékeztek az Atyára, minden ördögi szellem elfut. Ez az erőfeszítés nagyon inkognitó. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Csukjátok be a szemeiteket ezen piszkos ördögi világ előtt. Ez a világ öreg, ezért azzal ne legyen további kapcsolat. Miközben azt látjátok, azt ne lássátok.

2. Mi színészek vagyunk ebben a korlátlan drámában. Bármi történt a múltban, az meg fog ismétlődni másodpercről-másodpercre. Őrizzétek meg ezt a tudatosságot, és menjetek át minden tantárgyban. Nektek egy korlátlan és széles intellektussal kell rendelkeznetek.

Áldás:
Alakítsátok át mások hozzáállását az emelkedett hozzáállásotokkal, és váljatok az állandó siker megtestesítőivé.

Annak érdekében, hogy a siker megtestesítőivé váljatok, hajtsátok végre a hozzáállás és a gondolatok átalakításnak feladatát a saját hozzáállásotokkal és gondolataitokkal. Ezzel kísérletezzetek. Amikor elfoglalttá váltok ebben a szolgálatban, ez a szubtilis szolgálat automatikusan túl fog vinni benneteket sok gyengeségen. Most erre készítsetek egy tervet, és a diákok száma növekedni fog, a bevétel is sokkal jobban fog gyarapodni, épületeket kaptok; a teljes sikert könnyedén eléritek. Ez a módszer fog a siker megtestesítőivé tenni benneteket.

Slogen:
Folyamatosan használjátok az időtöket hasznos módon, és védettek lesztek attól, hogy az idő becsapjon benneteket.