07.02.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     29.10.87     Om Shanti     Madhuban


A TEST, A TUDAT, A VAGYON ÉS A KAPCSOLATOK EREJE


Ma a Mindenható Hatalmú Atya az erőteljes gyermekeit nézi. Minden Brahmin lélek erőteljessé vált, de sorszámszerint. Az összes erők az Atya öröksége és az Áldások Adományozójának áldása. Az Atyával és az Áldások Adományozójával való dupla kapcsolaton keresztül minden gyermek rendelkezik ezzel az emelkedett eléréssel születésétől kezdve. Születéskor az Atya átadja nektek az összes erők egy jogát, vagyis átadja a születési jogotokat. Ezzel együtt, az Áldások Adományozójaként, ahogy születést vesztek, Ő mester mindenható hatalmakká tesz benneteket, és átadja nektek a „rendelkezzetek az összes erővel” áldását. Az összes gyermek egyenlő mértékben megkapja a dupla jogot az Egytől, de az erő, hogy azt magatokba szívjátok, tesz titeket sorszámszerintivé. Az Atya állandóan teljessé tesz minden gyermeket az összes erőkkel, de a gyerekek a saját kapacitásuknak megfelelően válnak erőteljessé. Általában - legyen az a világi élet, vagy a szellemi élet - az erők a siker alapja. Minél több erővel rendelkeztek, annál több sikert értek el. A fő erők a testté, a tudaté, a gazdagságé és a kapcsolatoké. Mind a négy lényeges. Ha a négyből akárcsak egy erő is hiányzik, akkor az életben nincs állandó és teljes siker. A szellemi életben is mind a négy erő lényeges.

Ebben a szellemi életben mindkettő, a lélek és az anyag jó egészsége lényeges. Amikor a lélek egészséges, akkor mivel a test számlái, vagy a test betegségei egy keresztből olyanná válnak, mint egy tüske a saját állapototokon keresztül, ti egészségesnek tapasztaljátok önmagatokat. Azután, az arcotokon nincs ott a betegség, vagy a szenvedés jele. Ti a betegségetekről nem is beszéltek és ahelyett, hogy a karma szenvedéséről beszélnétek, ti a karma jóga állapotáról beszéltek, mert a betegségről beszélni, ez növeli a betegség okát. Egy ilyen lélek soha nem fogja megtapasztalni egy betegség szenvedését, és nem fogja szétterjeszteni a szomorúság hullámát azzal, hogy a saját szenvedéséről beszél. Helyette a szenvedést elégedettséggé változtatja az átalakulás erejével. Ő elégedett fog maradni, és másokban is szétterjeszti az elégedettség hullámát, vagyis egy mester mindenható hatalommá válik, és az erők áldásával használja a tolerancia erejét, vagy az alkalmazkodás erejét az időnek megfelelően. Amikor a szükség idején az áldást, vagy az erők örökségét használjátok, amit megkaptok a Mindenható Hatalmú Atyától, ezek az áldások, vagy jókívánságok úgy működnek számotokra, mint egy orvosság, mert mindezek az erők együtt tudnak működni veletek bármilyen formában, amire szükségetek van a szituációnak megfelelően, az időnek megfelelően és a módszernek megfelelően, ahogy használni akarjátok azokat. Ti Istentől önmagatokba tudjátok szívni ezeket az erőket és áldásokat bármilyen módon, ahogy akarjátok. Az egyik pillanatban a hűvösség formájában és a másik pillanatban az elégetés formájában. Azok át tudják adni nektek a víz hűvösségének tapasztalatát és a tűzben való elégés tapasztalatát is. Azok úgy tudnak működni, mint az orvosság, és mint a tápláló étel, ami erőteljessé tesz benneteket. Csak váljatok egy hatalommá, hogy ezeket az erőket a megfelelő időben használjátok. Mindezek az erők nektek, mester mindenható hatalmak szolgálói. Amikor közülük bármelyiket is utasítjátok, azok azt fogják mondani: igen én uram, és együttműködnek veletek. Ugyanakkor azoknak, akik azoktól veszik a szolgálatot, ugyanolyan okosnak is kell lenniük. Tehát, állandóan meg tudjátok tapasztalni a test erejét a lélekerő alapján, vagyis mindig megtapasztalhatjátok, hogy egészségesek vagytok.

Ez az alokik Brahmin élet egy állandóan egészséges élet. Ti megkaptátok a „legyetek mindig egészségesek” áldást az Áldások Adományozójától. BapDada látja, hogy néhány gyermek a szükség idején nem képes arra, hogy használja, vagy vegye a hasznot az áldásokból, amiket megkapott, vagy azt is lehet mondani, hogy ők képtelenek arra, hogy vegyék a szolgálatot ezektől az erőktől, a szolgálóiktól azzal a korlátlansággal és korlátlan intellektussal. Egy mester mindenható hatalomnak lenni állapota nem egy kis dolog. Ez egy emelkedett állapot és ez a legfelső cím a Legfelső Lélektől. Ennek a címnek milyen nagy mámorával rendelkeztek? A cím olyan sok feladatot sikeressé tesz. Tehát, ez egy cím Istentől. Ez olyan nagy boldogsággal és erővel van feltöltve. Ha ülve maradtok ennek a címnek az állapotában, meg fogjátok tapasztalni, hogy ezek az erők mindig készek arra, hogy szolgáljanak benneteket. Ők várni fogják az utasításaitokat. Tehát, használjátok az áldást és az örökséget. Ha nem maradtok stabilak egy mester mindenható hatalom öntiszteletében, akkor ahelyett, hogy az erőiteket az utasításaitok alatt tartanátok, ti állandóan az Atyát kérnétek arra, hogy adjon nektek egy bizonyos erőt, vagy vigyen véghez egy feladatot, vagy, hogy ennek, vagy annak kellene történnie. Ezért azok, akik kérnek, soha nem maradhatnak állandóan boldogok. Az egyik dolog teljessé válik, és egy másik elkezdődik. Ezért váljatok egy mesterré. Legyetek yogyuktok és bölcsen vegyétek a szolgálatot a szolgálóitoktól és automatikusan meg fogjátok tapasztalni, hogy állandóan egészségesek vagytok. Ezt hívják a test ereje elérésének.

Hasonló módon, ott van a tudat ereje is, vagyis az emelkedett gondolatok ereje. Egy mester mindenható hatalom minden egyes gondolata olyan sok erővel rendelkezik, hogy bármit meg tud tenni, amit akar, amikor akarja, és azt megtörténtté teszi, mert a gondolatai mindig tiszták, emelkedettek és jótékonyak. Tehát, ahol ott van a jótékonyság emelkedett gondolata, azok gyakorlati módon biztosan meg fognak történni és mivel ti mester mindenható hatalmak vagytok, a tudat soha nem tud becsapni egy mestert. Az nem adhatja át nektek a szomorúság tapasztalatát. A tudat koncentrált marad, vagyis az stabil marad egy helyen. Az nem vándorol. Azután, képesek lesztek arra, hogy ott stabilizáljátok a tudatotokat, ahol akarjátok, amikor akarjátok. Azután a tudat soha nem válhat boldogtalanná, mert az egy szolgálóvá, egy szolgává válik. Tehát, ez a tudat ereje, amit ti elértetek az alokik életetekben egy örökségként és egy áldásként.

Hasonló módon, a harmadik a gazdagság ereje, vagyis a tudás gazdagságának az ereje. A tudás gazdagsága automatikusan képessé tesz benneteket arra, hogy elérjétek a fizikai gazdagságot. Ahol ott van a tudás gazdagsága, a természet automatikusan szolgálóvá válik. A fizikai gazdagság a fizikai lehetőségekért van. A tudás gazdagságával ti automatikusan eléritek az összes fizikai lehetőséget. Ezért van az, hogy a tudás gazdagsága az összes gazdagság királya. Ahol a király, ott az összes anyagi dolgot automatikusan elérik. Nektek nincs szükségetek arra, hogy erőfeszítést tegyetek. Ha nektek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy bármilyen anyagi dolgot elérjetek, ez azt jelenti, hogy hiányzik a tudás gazdagsága. Valójában a tudás gazdagsága tesz benneteket multimilliomossá. Azzal, hogy mindent Isten nevében tesztek, az automatikusan sikert hoz mindenben, amit megtesztek. Azok, akik rendelkeznek Isten gazdagságával, azokká válnak, akik mindent Istenért tesznek. Nekik még arra sincs szükségük, hogy egy gondolattal rendelkezzenek. Az összes szükséglet automatikusan teljessé válik. Ők a gazdagság olyan nagy erejével rendelkeznek, hogy a tudásnak ez a gazdagsága a királyok királyaivá teszi őket sok születésre. Tehát, ti is könnyedén eléritek a gazdagság erejét.

Hasonló módon, ott van a kapcsolatok ereje. Ott van a tiszta vágy a kapcsolatok ereje eléréséért, mert a kapcsolatokon keresztül ott van a szeretet és együttműködés elérése ebben az alokik életben. Ti kétszeres módon éritek el a kapcsolatok erejét. Tudjátok, hogyan éritek el a kapcsolatok erejét dupla módon? Az egyik, az összes kapcsolattal rendelkezni az Atyával és a második, a kapcsolatok az isteni családdal. Tehát, ez egy dupla kapcsolat az Atyával és egymással. Tehát, a kapcsolatokon keresztül állandóan és továbbra is megkapjátok az önzetlen szeretetet, az örökkévaló szeretetet és az örökkévaló együttműködést. Tehát, ti a kapcsolatok erejével is rendelkeztek. Minden esetben az Atya miért akarja a gyerekeket, és a gyerekek miért akarják az Atyát? Az együttműködésért, hogy megkapjátok az együttműködést a szükség idején. Tehát, ebben az alokik életben ti rendelkeztek az összes négy erő elérésével egy áldásként és egy örökségként. Amikor megkaptátok az összes négy típusú erőt, milyen lenne az állapototok minden pillanatban? Mindig egy mester mindenható hatalomé. Ti mindig stabilan ülve maradtok egy ilyen állapotban? Ez az állapot az, amit más szavakkal önmagatok királyának, egy raja jóginak hívnak. Egy király kincsestára mindig teljes. Tehát, egy raja jógi azt jelenti, akinek a kincsestára mindig teljes az összes erőkkel. Értitek? Ezt hívják egy emelkedett Brahmin alokik életének. Tehát, mindig legyetek mesterek és használjátok az összes erőt. Ahelyett, hogy a kapacitásnak megfelelőek lennétek, legyetek állandóan erőteljesek. Ne legyetek azok, akik kérnek, de legyetek azok, akik mindig boldogok maradnak. Achcha.

Mindenki megkapja a lehetőségét annak, hogy eljöjjön Madhubanba. Ezt a szerencsét, amit elértetek, tartsátok magatoknál. A Szerencse Adományozóját megőrizni önmagatoknál azt jelenti, hogy a szerencséteket önmagatoknál tartjátok. Az emberek három zónából jöttek el. A folyók három különböző helyről most együtt eljöttek. Ezt hívják a Triveni találkozásának. BapDada az Áldások Adományozójaként mindenkinek áldásokat ad. Mindenkitől függ, hogyan használja ezeket az áldásokat. Achcha.

Az emelkedett lelkeknek mindenhol, akik az összes örökség és áldások jogával rendelkeznek; az összes emelkedett mester mindenható hatalmú léleknek; az összes elégedett léleknek, akik mindig szétterjesztik az elégedettség hullámait; a nagy lelkeknek, akik mindig sikert érnek el az összes kapcsolatban azzal, hogy azt Isten nevében teszik; BapDada szeretete, emlékezése erővel feltöltve és namaste.

Avyakt BapDada inspirációi a „Globális együttműködés egy jobb világért” programhoz

Ez a téma olyan, hogy mindenki maga eljön, hogy felajánlja az együttműködését. Az együttműködésük révén kapcsolatba kerülnek, és ezért az ajánlat magától jön. Csak legyenek szolgálók teli jókívánságokkal és tiszta érzésekkel, akik tovább haladnak ebben a szolgálatban. Nem lehetséges, hogy ne kapjátok meg a jókívánságaitok gyümölcsét. A szolgálók jókívánságainak és tiszta érzéseinek a földje könnyedén eszközzé válik a gyümölcs átadásában. A gyümölcs készen áll, csak a földet még egy kicsit elő kell készíteni. A gyümölcs gyorsan felmerül, de a földnek ehhez termékenynek kell lennie. Az a föld most elkészül.

Valójában mindenkit szolgálni kell, de a lelkek a különleges szárnyakból még nem kerültek közel. Bár szolgáltátok azokat a politika vagy a vallás területéről, továbbra is szükség van arra, hogy együttműködővé váljanak, és szükség esetén előre jöjjenek, és együtt működjenek. Ehhez erőteljes nyilat kell kilőnötök. Látható volt, hogy egy erőteljes nyíl az, ami rendelkezik az együttműködés jókívánságaival, a boldogság jókívánságaival és tiszta érzésekkel minden lélek iránt. Ha ezt használjátok, minden feladat könnyen sikeres lesz. Jelenleg az összes különböző típusú szolgálatot külön végzitek. Azonban, a kezdeti időkben, amikor valaki elindult egy feladat elvégzésére, kérte az egész család áldását. Ezek az áldások mindent könnyűvé tesznek. Tehát, ennek a hozzáadásnak ott kell lennie a szolgálat elvégzésében. Tehát, mielőtt elkezdtek bármilyen feladatot, vegyétek mindenki jókívánságait és tiszta érzéseit, és töltse fel azt a feladatot mindenki elégedettségének erejével. Csak azután fog az erőteljes gyümölcs felmerülni. Most nem kell olyan keményen dolgoznotok. Mindenki üressé vált. Nincs szükség kemény munkára. Ők olyan üressé váltak, hogy ha rájuk fújnátok, elrepülnének és idejönnének. Manapság mindenki úgy gondolja, hogy valamilyen más erőre van szükség, ami mindent irányítani tudna, legyen az a kormány vagy vallás. Belül keresnek. Különbségnek kell lennie a Brahmin lelkek szolgálatának módszerében, és az fog a mantrává válni. Jelenleg csak a mantrát használjátok, és sikeressé váltok. 50 évig keményen dolgoztatok, és mindennek meg kellett történnie, és tapasztalttá váltatok. Most tartsátok meg azt a célt, hogy ezt a témát használjátok minden feladatban: „Siker mindenki együttműködésével”. Ez a téma a Brahminok számára. A világ emberei számára azonban legyen az a téma: „Globális együttműködés egy jobb világért”. Achcha.

Most mindenki sikerének gyakorlati formája látható lesz. Minden rosszul sikerült feladatot könnyen helyrehozhattok a drishtitekkel és az együttműködésetekkel. Majd, ezért hálával fognak fohászkodni az odaadás ösvényén. Mindez a siker gyakorlati módon eljön hozzátok. A siker egyik formájaként nem fogjátok azt mondani, hogy „Igen, ez meg fog történni számodra”, de az utasításaitok automatikusan lehetővé teszik számukra a sikert. Csak ezután lehet könnyen megteremteni az alattvalókat. Ők mindenhonnan felmerülnek, és eljönnek hozzátok. A sikernek ez a szerepe most folytatódni fog, de nektek először annyira erőteljessé kell válnotok, hogy ne fogadjátok el azt a sikert; csak akkor fog a kinyilvánítás megtörténni. Máskülönben, ha azok, akik biztosítják a sikert, maguk is csapdába esnek abban a sikerben, mi történne? Tehát, ezeknek a dolgoknak itt kell kezdődniük. Az Atya dicsérete: „Ő a Sebész, Ő a Mérnök, Ő az Ügyvéd, Ő a Bíró.” Ezt mindenki gyakorlatilag meg fogja tapasztalni. Csak akkor fog mindenki intellektusa eltávolításra kerülni mindenhonnan, és ebbe az irányba jön. Most hatalmas tömegek fognak eljönni hozzátok. BapDada ezt a jelenetet látja. Néha látja ezt a jelenetet, és úgy tűnik, hogy nagy a különbség. Kik vagytok? Az Atya tudja ezt. Lesz egy nagyon-nagyon csodálatos szerep, amire soha nem is gondoltatok vagy álmodtatok. Pillanatnyilag az egy kicsit meg van ragadva, ahogy néha egy függöny is kissé megakad. Még akkor is, ha felhúztok egy zászlót, az néha elakad. Ugyanígy jelenleg minden egy kissé megakad. Bárkik vagytok, bármilyenek vagytok, nagyon nagyszerűek vagytok. Csak akkor válhattok különösen szeretett istenségekké, amikor a különlegességeitek megnyilvánulnak. Végül az istenségek rózsafüzére is meg fog nyilvánulni, de először fel kell díszíteni és el kell készíteni a kis „thakurokat” (Isten képmásait). Aztán a hívők jönni fognak. Achcha.

Áldás:
Legyetek állandóan elégedettek és vidámak, és szolgáljatok, miközben lemondotok a saját pihenésetekről.

Egy szolgáló éjjel-nappal lemond a saját pihenéséről, és pihenést tapasztal a szolgálatban. Azok, akik kapcsolatba kerülnek ilyen lelkekkel, vagy akik velük élnek, vagy kapcsolatban vannak velük, megtapasztalják a közelséget, mintha a hűvösség, az erő és a béke forrása alatt ülnének. Szolgálókká válnak az emelkedett karakterükkel, mint Kam Dhenu, aki mindig teljesíti mindenki vágyait. Az ilyen szolgálók automatikusan megkapják a vidámnak és elégedettnek lenni áldást.

Slogen:
Annak érdekében, hogy a tudás megtestesítőivé váljatok, minden pillanatban figyeljetek a tanulmányra. Legyen egyenlő szeretet az Atya és a tanulmány iránt.