07.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött a távoli földről, hogy megalapítson egy új királyságot nektek, gyerekeknek. Most méltóvá váltok a mennyországra.

Kérdés:
Mi a jele azoknak a gyerekeknek, akiknek töretlen hitük van Shív Babában?

Válasz:
Ők folyamatosan, csukott szemmel is követik Baba shrimatját, függetlenül attól, hogy milyen utasítást kapnak. Soha nem gondolnának arra, hogy ebből talán valamilyen kár keletkezhetne, mert tudják, hogy az Atya felelősséget vállal azokért a gyerekekért, akiknek ilyen hit van az intellektusukban. A hitükből erőt kapnak, és az állapotuk megrázhatatlan és megingathatatlan lesz.

Ének:
Te vagy az Anya és Te vagy az Atya.

Om shanti.
Kinek a dicséretét hallottátok? Az Egyetlenét, akit rajtatok, gyerekeken kívül senki más, nem ismer az egész világon. Ez a Magasak közt Legmagasabb Atya dicsérete. Mindenki más dicsérete haszontalan. Egyedül az egy Atya a Magasak közt Legmagasabb. Azonban ki adná át nektek az Atya felismerését? Ő saját Maga eljön, és átadja a lelkeknek és saját Magának a felismerését. Bár beszélnek nagy lelkekről és megtestesül lelkekről, de nincs olyan emberi lény, akinek felismerése lenne a lelkekről. Amikor a test ottmarad, akkor azt mondják, hogy a lélek elhagyta. A testből holttestté válik. A lélek múlhatatlan; soha nem hal meg. A lélek olyan, mint egy csillag és rendkívüli módon szubtilis. Fizikai szemekkel egy lélek nem látható. A lelkek tesznek mindent, de mivel újra és újra test tudatossá váltok, ezért azt mondjátok: „Én ez és ez vagyok.”, vagy „Én ezt és ezt teszem.”. Valójában mindent a lélek tesz. A testnek csak szervei vannak. Még a szentek stb. is megértik, hogy a lélek rendkívüli módon szubtilis, és hogy a lakhelye a homlok közepén van. Azonban nincs az a tudásuk, hogy a lelkeknek sanskaráik vannak, hogy eljátsszák a szerepeiket. Vannak, akik azt mondják, hogy a lelkeknek nincsenek sanskaráik, mert a lélek immunis a cselekedetek hatásával szemben. Mások azt mondják, hogy a születését mindenki a sanskarái szerint kapja. Nagyon sok ellentétes vélemény van! Senki nem tudja, hogy kik azok a lelkek, akik 84 születést vesznek. Ti tudjátok, hogy csak a napdinasztiához tartozó lelkeknek kell körbejárniuk a 84 születés ciklusát. A lelkek körbejárják a 84 születés ciklusát, és tisztátalanná válnak. Most ki teheti tisztává a lelkeket? Csak a Magasak közt Legmagasabb Atya a Tisztító. Az Ő dicsérete, hogy mindenki közül a legmagasabb. Nem mindenki vesz 84 születést. Akik később jönnek, azok nem vehetnek 84 születést. Nem mindenki jön le egyszerre. A napdinasztia királyai és alattvalói, akik az aranykor kezdetén jönnek, vesznek 84 születést. Később az emberi lények száma nagyon megnövekszik. Van, aki 83 születést vesz, van aki, nyolcvanat. Az aranykorban a teljes élettartamuk 150 év; ott senki nem halhat meg idő előtt. Egyedül az Atya ül itt és magyarázza el mindezeket a dolgokat. Senki nem ismeri a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket. Az Atya azt mondja: Mint ahogyan ti, lelkek vagytok, ugyanúgy Én is egy lélek vagyok. De ti beléptek a születés és halál ciklusába, míg Én nem. Amikor tisztátalanná váltok, akkor Hozzám kiáltotok. Akkor kiáltotok Hozzám, amikor sok szomorúságot tapasztaltok. Shív Baba ebben az időben tanít benneteket, gyerekeket. Vannak, akik megkérdezik: Hogyan hihetnénk el, hogy a Legfelső Lélek eljön? Ezért magyarázzátok el nekik: Mindenki így kiált: Ó Tisztító, jöjj el! Ő test-nélküli. Neki nincs saját teste. Neki a tisztátalan világba kell belépnie. A tiszta világba nem jönne el. Magyarázzatok ilyen módon. Magyarázzátok el azt is, hogy a Legfelső Lélek ugyanolyan parányi, mint egy lélek, de Ő az emberi világfa Magja, a tudás-teljes Egyetlen. Az Atya azt mondja: A Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek neveztek Engem. Kiáltotok Hozzám, és így biztosan eljövök. Arról is van egy ének, hogy a távoli föld Lakója eljött az idegen földre. Most megértitek az Atyától, hogy hogyan jöttetek az idegen földre, azaz Ravan földjére. Az arany- és ezüstkorokban Isten földjén vagyunk, azaz a saját földünkön, majd a rézkortól kezdve belépünk egy idegen földre; a bűnök ösvényére lépünk. Azután elkezdődik az imádat. Először Shív Babát kezdjük el imádni. Azok az emberek hatalmas Shíva Lingamot hoznak létre, de Ő nem olyan nagy. Most megértettétek, hogy mi a különbség a lélek és a Legfelső Lélek között. Ő a tudás-teljes Egyetlen, az Egyetlen, aki állandóan tiszta, a Boldogság Óceánja és az Üdvösség Óceánja. Ez a Legfelső Lélek dicsérete. Az emberek kiáltanak: Ó Tisztító, jöjj el! Ő a Legfelső Lélek, aki minden egyes ciklus átmenetében eljön. Az emberek a messzi föld Utazójához kiáltanak, és a dicséretét éneklik. Nem Brahmához, vagy Saraswatihoz kiáltanak. A test-nélküli Legfelső Lélekhez kiáltanak. A lelkek így kiáltanak: Ó, messzi föld Lakója, most gyere el az idegen földre, mert mindenki tisztátalanná vált. Én csak akkor jövök el, amikor Ravan királysága már a végéhez közeleg. Az átmeneti korban jövök el. Ezt senki sem tudja. Azt mondják, hogy Ő a Legfelső Lélek, egy parányi pont. Manapság azt mondják, hogy minden egyes lélek a Legfelső Lélek, és hogy a Legfelső Lélek minden egyes lélek. A lelkek nem lehetnek a Legfelső Lélek. Más a lélek, és más a Legfelső Lélek, bár mindegyikük formája ugyanolyan. A lelkek tisztátalanná válnak. El kell játszaniuk a 84 születés szerepét. A Legfelső Lélek túl van az újra-születéseken. Ha minden egyes lélek a Legfelső Lélek, mint ahogy mondják, akkor az azt jelentené, hogy a satopradhán Legfelső Lélek tamopradhánná válik? Nem, ez lehetetlen. Az Atya azt mondja: Én eljövök, hogy minden lelket szolgáljak. Az Én születésemről nem beszélhetnek. Eljövök, hogy a pokol lakóit a mennyország lakóivá változtassam. Ő azért jött az idegen földre, hogy megalapítsa a mennyországát. Egyedül az Atya jön el, és tesz bennünket méltókká a mennyországra. Azt is elmagyarázásra kerül, hogy minden más léleknek megvan a saját eljátszandó szerepe. A Legfelső Lélek túl van a születésen és halálon. Ő biztosan eljön, ezért ünneplik a Shív Ratrit. Azonban azt senki nem tudja, hogy mikor jön el; csak úgy megünnepelik Shíva születésnapját. Az átmeneti korban Neki biztosan el kell jönnie, hogy megalapítsa a mennyországot. Az átmeneti korban biztosan el kell jönnie, hogy megtisztítsa a tisztátalant. A mennyország a tiszta világ. Azt mondják: Ó Tisztító, jöjj el! Ezért az öreg világ pusztulásának idején kell, hogy megalapítsa a tiszta világot. Ő nem jön el minden egyes korban. Az Atya azt mondja: Nekem az átmeneti korban kell eljönnöm, hogy megtisztítsam a tisztátalan világot. Ez egy idegen föld; ez Ravan földje. Azonban egyetlen emberi lény sem érti, hogy ez a királyság, ami folytatódik Ravané. Arról semmit nem tudnak, hogy Ravannak ez a királysága mikor kezdődött. Mindenekelőtt a fő dolgot magyarázzátok el, ami a lelkek és a Legfelső Lélek titkai. Aztán magyarázzátok el, hogy Ő a ciklusok közötti átmeneti korban jön el, hogy mindenkit megtisztítson. Ez egyedül az Ő feladata, nem Shri Krishnáé. Shri Krishna saját maga 84 születést vesz, és közben lefelé jön. Mindazok, akik a napdinasztiához tartoznak, lefelé jönnek. Egy fának nem lehet az egyik fele friss, a másik pedig öreg. Mindennek van egy hanyatló állapota. Az emberi lények, még a ciklus időtartamát sem ismerik. A szentírásokban egy igen hosszú időtartamot adtak annak. Egyedül az Atya ül ide és magyarázza el mindezt. Semmi több kérdés nem merülhet fel ezzel kapcsolatban. A Teremtő Atya csak az igazságot mondja. Mi Brahma Kumarok és Kumarik sokan vagyunk. Mi mind hiszünk ebben, és mivel Ő létezik, így nagyon sokan hisznek Benne. Ahogyan tovább haladtok, és amikor hitetek lesz, akkor képesek lesztek mindent megérteni. Mindenekelőtt magyarázzatok az emberi lényeknek, hogy a test-nélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljött a távoli földről. Azonban melyik testbe lépett be? Mit tehetne azáltal, hogy a szubtilis régióba jön? Neki biztosan ide kell jönnie. Prajapita Brahmára is itt van szükség. Az Atya itt ül, és azt is elmagyarázza, hogy ki Brahma. Se az a valaki, akinek a testébe léptem, és ti sem ismeritek a saját születéseiteket. Akkor váltok a gyerekekké, amikor örökbe fogadlak benneteket. Gyerekek, most mindannyitoktól kérdezem, beleértve ezt a valakit is (Brahma): Elfelejtettétek a saját születéseiteket? A világciklus most a végéhez ért, és aztán meg fog ismétlődni. Én azért jöttem, hogy megtisztítsalak benneteket, és rája jógát tanítsak nektek. A tisztává válásnak nincs más módja. Ha az emberek megértenék ezt a titkot, akkor nem a Gangeszbe járnának fürdeni, vagy a különböző mélákra, stb. Az emberek mindig megfürödtek a folyók vizében. A rézkortól kezdve mindig ezt csinálják. Abban hisznek, hogy ha egy kortyot isznak a Gangesz vizéből, akkor a bűneik meg fognak szűnni. Azonban egyetlen bűnük sem szűnik így meg. Mindenekelőtt a lelkek és a Legfelső Lélek titkát mondjátok el nekik. A lelkek az Atyához, a Legfelső Lélekhez kiáltanak. Ő test-nélküli. A lelkek is test-nélküliek. A lelkek a testeik szervein keresztül kiáltanak. Az imádat után Istennek el kell jönnie. Ez is a dráma része. Az Atya azt mondja: El kell jönnöm, hogy megalapítsam az új világot. A szentírásokban megemlítik, hogy Istennek volt egy gondolata. Ezért biztosan volt az a gondolata, a dráma tervei szerint. Korábban nem értettétek ezeket a dolgokat. Napról-napra, folyamatosan egyre többet értetek meg. Az Atya azt mondja: Én elmondom nektek mind-közül a legmélyebb és legújabb dolgokat. Amint hallgatjátok ezeket, ti is meg fogjátok érteni. Korábban nem mondtátok, hogy Shív Baba tanít benneteket. Most ezt nagyon világosan megértitek. Még mindig nagyon sok van, amit meg kell értenetek. Ő folyamatosan minden nap elmondja, hogy hogyan magyarázzatok másoknak. Mindenekelőtt hitüknek kellene lenni abban, hogy mivel a korlátlan Atya magyaráz nektek, így biztosan csak az igazat mondja. Ebben a zavarodottság kérdése nem merülhet fel. Néhány gyerek erős, míg mások gyengék. Bárki, aki gyenge, nem képes magyarázni másoknak. Egy iskolában is sorszám-szerintiség van. Sokakban van kétség és kérdés, hogy hogyan lehetséges elhinniük, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön, hogy tanítson, mert az intellektusukban az a hit van, hogy Shri Krishna mondta el a tudást. Azonban Krishna nem léphet a tisztátalan világba. Bizonyítsátok be nekik, hogy egyedül a Legfelső Léleknek kell eljönnie a tisztátalan világba és egy tisztátalan testbe. Az Atya megérti, hogy mindenki intellektusa teljesen egyéni. Vannak, akik nagyon gyorsan képesek a megértésre. Magyarázzatok annyit, amennyit csak lehetséges. Nem minden Brahmin egyforma, de némelyik gyerekben sok a test tudatosság. Ez a Baba is megérti, hogy mindenki sorszámszerinti. Nektek, gyerekeknek követnetek kell az utasításokat. El kellene fogadnotok, amit az idősebb Baba mond nektek. Mostanáig azt fogadtátok el, amit a guruk mondtak nektek. Most csukott szemmel el kellene fogadnotok azt, amit az Atya mond, aki a mennyországba küld benneteket. Azonban a gyerekek intellektusában nincs ilyen hit. Akár haszon, akár veszteség van ebből, azt el kellene fogadnotok. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy azon keresztül veszteség lenne. Azonban, mivel Baba mondja azt nektek, ezért azt mindig úgy kell tekintenetek, hogy Shív Baba mondja. Ne gondoljátok azt, hogy azt Brahma mondja nektek. Shiv Baba lesz a felelős. Ez az Ő szekere, és így Ő mindent helyre fog tenni. Azt mondja: Én itt ülök. Tekintsétek mindig úgy, hogy Shív Baba mond mindent; ez a valaki nem tud semmit. Mindig így gondolkodjatok. Ilyen hitnek kellene lenni. Shív Baba azt mondja: Folyamatosan Engem hallgassatok meg, és akkor abból folyamatosan hasznotok lesz. Ha ez a Brahma mond valamit, még akkor is Én vagyok a felelős. Nektek, gyerekeknek nem szabadna e-miatt aggódnotok. Azzal, hogy Shív Babára emlékeztek az állapototok még erősebb lesz. Még a bűneitek is el fognak tűnni ezzel a hittel, és erőt fogtok kapni. Minél többet emlékeztek Babára, annál több erőt fogtok kapni. Akik követik a shrimatot és szolgálatot végeznek, azok egy magas státuszt igényelnek. Sokakban nagy testi tudatosság van. De nézzétek meg, hogy Baba milyen sok szeretettel kerül kapcsolatba minden gyermekkel. Ő folyamatosan mindenkihez beszél. Megkérdezi a gyermekeket: Kényelmesen ültök? Ugye nincs semmilyen nehézségetek? Ilyen szeretete van a gyermekek iránt. A korlátlan Atya olyan nagyon szeret titeket, gyerekeket! A szeretetet annak mértékében kapjátok, amilyen mértékben szolgálatot végeztek a shrimat szerint. Egyedül a szolgálatban van haszon. Adjátok át a csontjaitokat is a szolgálatért. Amikor a gyerekek folyamatosan mindig szolgálatot végeznek, akkor a szívbe ültetettek, és első-osztályú gyerekekként ismertek. Azonban az előrehaladás közben bárki fölé kerülhetnek rossz ómenek; ott van Maya ellenkezése. A rossz ómenek miatt nem képesek venni a tudást. Néhányan folyamatosan és fáradhatatlanul fizikai szolgálatot végeznek. Az a dolgotok, hogy mindenkit a boldogság földjének a mestereivé tegyetek. Ne okozzatok bánatot senkinek. Amikor valakinek nincs tudása, akkor igen sok bánatot okoz másoknak. Aztán mindegy, hogy mennyit magyaráztok nekik, egyszerűen nem értik meg. Mindenekelőtt adjátok át a lelkekről és a Legfelső Lélekről a magyarázatot, és arról, hogy a lelkekben a 84 születés múlhatatlan szerepe hogyan van rögzítve. Azok soha nem fognak változni. Ez fix a drámában. Akikben megvan ez a hit, azok soha nem fognak ingadozni. Sokan ingadoznak. A végén, amikor a szalmakazal tűzre lobban, akkorra megrázhatatlanokká váltok. Most nagy tapintattal kell magyaráznotok. A nagyon jó gyerekek folyamatosan szolgálatban vannak. Ők ülve maradnak a szívben. Sokan folyamatosan és gyorsan haladnak előre; nagyon sok erőfeszítést tesznek. Nagy érdeklődéssel vannak a szolgálat iránt. Baba elmondja, bármilyen erényetek is van. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég- elvesztett, és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Minden csontotokat adjátok a szolgálathoz. Ne legyen bennetek kétség semmivel kapcsolatban. A szolgálat által ne bánatot, hanem boldogságot adjatok mindenkinek.

2. A hit erejével tegyétek az állapototokat megrázhatatlanná. Mivel az Atya a felelős, ezért bármilyen shrimatot kaptok, abban haszon merül el. Ezért, ne aggódjatok.

Áldás:
Legyetek tökéletesek minden egyes tantárgyban, és tegyétek a könnyű jógát a természetes természetetekké.

Mint ahogy az Atya gyermekei vagytok, és abban nincs százalék, ugyanilyen módon a jógában is vessetek véget minden százaléknak, az állandó és könnyű jógi állapototokban. Ez váljon a természetes természetetekké. Néhány embernek van egy bizonyos természete, és folyamatosan annak a természetnek az alapján haladnak előre, még a tudatos kívánságuk ellenére is. Ugyanilyen módon ez is váljon a természetetekké. Mit tehetnék? Hogyan lehetne jógám? Vessetek véget mind ezeknek a dolgoknak, és akkor tökéletesek lesztek minden egyes tantárgyban. A tökéletes azt jelenti, hogy szabadok vagytok a hatástól és a hibától.

Slogen:
Ha valamit tolerálni akartok, akkor toleráljatok boldogan, és ne kényszerből.