07.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, most váljatok lélektudatossá, mint az Atya. Az Atya egyedüli vágya az, hogy a gyerekek ugyanolyanná váljanak, mint Ő és Vele térjenek haza.

Kérdés:
Ti gyerekek milyen csodát látva mondotok köszönetet az Atyának?

Válasz:
A csoda, amit láttok, hogy Baba hogyan teljesíti a kötelességét. Ő Raja jógát tanít a gyerekeinek és érdemessé teszi őket. Belülről ti, gyerekek köszönetet mondotok egy ilyen édes Babának. Baba azt mondja: Ez a szó – köszönet – az imádathoz tartozik. A gyerekeknek joguk van. Ezért a köszönet átadása Neki nem kérdéses. A Drámának megfelelően az Atyának át kell adnia az örökséget.

Ének:
A viharok mit tudnak tenni azokkal, akiknek Isten a Társa?

Om shanti.
Ez a dal a gyerekekért van. Maya viharai mit tudnak tenni azokkal, akik társa a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, a Mindenható Hatalom? Ezek nem azok a fizikai viharok, de Maya viharai, amik kioltják a lélek fényét. Most, hogy megtaláltátok a Társat, aki felébreszt benneteket, Maya mit tud tenni? Nektek átadták a mahavír címet, azokét, akik győzelmet aratnak Maya, Ravan felett. Hogyan fogtok győzelmet aratni? Ti, gyerekek BapDada előtt ültök szemtől-szembe. Bapot és Dadát hívják az Atyának és az idősebb testvérnek. Ezért ők BapDada. Ti, gyerekek megértitek, hogy a Szellemi Atya itt ül előttetek. A Szellemi Atya a szellemekhez beszél. A lelkek az érzékszerveiken keresztül figyelnek. Ők beszélnek is. Ti, gyerekek kialakítottátok a test tudatosnak lenni szokását. Ti test tudatossággal rendelkeztetek az egész ciklus során. Ahogy levetettek egy testet egy másikat öltöttetek. A név is megváltozott. Néhányakat Paramamandnak hívnak, és másokat máshogy neveznek. Baba azt mondja: Én örökkévalóan lélektudatos vagyok. Én soha nem öltök egy testet, így soha nem rendelkezek a test tudatosságával. Ez a test ehhez a Dadához tartozik. Én örökkévalóan lélektudatos maradok. Én titeket, gyerekeket is olyanná kívánlak tenni, mint önmagam, mert nektek most vissza kell térnetek hozzám. Nektek le kell vetnetek a test tudatosságát. Ez időt vesz igénybe. A test tudatosnak lenni gyakorlata hosszú időn keresztül beépült. Most az Atya azt mondja: Vessétek le a testeteket és váljatok olyanná, mint én, mert nektek a vendégeimmé kell válnotok; nektek vissza kell térnetek hozzám. Ezért én azt mondom: Először is legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Én ezt csak a lelkeknek mondom: Emlékezzetek az Atyára és akkor minden más látásmód véget fog érni. Ez az, ami erőfeszítést igényel. Én titeket, lelkeket szolgállak. A lélek az, ami figyel a szervein keresztül. Én, a lélek átadom neked Baba üzenetét. A lélek nem nevezi önmagát férfinek vagy nőnek. A kifejezéseket – férfi és nő – átadják a testnek. Ő a Legfelső Lélek. Az Atya azt mondja: Óh, lelkek, figyeltek? A lélek azt mondja: Igen, én figyelek. Felismeritek az Atyátokat? Ő minden lélek Atyja. Ugyanúgy, ahogy ti lelkek vagytok, én a ti Atyátok vagyok. Őt hívják a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek. Neki nincs saját teste. Brahmának, Vishnunak és Shankarnak van saját formája. Egy lelket egyszerűen egy léleknek neveznek. Az én nevem Shíva. Sok nevet adnak a testeknek. Én nem öltök testet. Ezért nekem nincs testi nevem. Ti saligramok vagytok. Titeket, lelkeket megkérdeznek: Óh, lelkek, figyeltek? Nektek most rendelkeznetek kell a lélektudatosnak lenni gyakorlatával. Egy lélek figyel és beszél a szervein keresztül. Az Atya itt ül és magyaráz a lelkeknek. A lelkek oktalanokká váltak, mert elfelejtették az Atyát. Az nem úgy van, hogy Shíva Isten és Krishna is Isten. Ők azt mondják, hogy Isten benne van a kavicsokban és kövekben. Ez a helytelen elképzelés szétterjedt az egész világban. Sokan elfogadják, hogy ők Isten, az Atya gyerekei, de a többség mégis azt mondja, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Nektek el kellene távolítanotok mindenkit abból a gödörből. Az egész világ az egyik oldalon van, és az Atya a másikon. Az Atya dicsérete az: Isten, a Te isteni játékod, amin keresztül az egész világ megkapja a megváltást, különleges. Ti megkapjátok a megváltást az utasításaimon keresztül. Csak az Egyetlen az, aki megváltást ad. Az emberek olyan sokat ütik a fejüket, hogy megváltást kapjanak. Ez az egyedüli Satguru, aki átadja mindkettőt, a felszabadulást és az életben való felszabadulást. Most az Atya azt mondja: Nekem el kell jönnöm, hogy megváltást adjak azoknak a szenteknek és bölcs embereknek, stb. Én vagyok az egyedüli Egyetlen, aki megváltást adok mindenkinek. Én a lelkekhez beszélek. Én vagyok a ti Atyátok. Senki más nem mondhatja ezt: Ti, lelkek mindannyian az én gyerekeim vagytok. Ők azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Így ők soha nem mondhatják azt (mindannyian az én gyerekeim). Az Atya maga azt mondja: Én eljöttem, hogy átadjam a hívőknek az imádatuk gyümölcsét. Arra emlékeznek, hogy Isten a hívők egyedüli Védelmezője. Mindannyian hívők, így Istennek biztosan valaki másnak kell lennie. Ha a hívők Isten lennének, nem lenne szükségük arra, hogy emlékezzenek Istenre. Mindenki ennek vagy annak nevezi Istent a saját nyelvén, ugyanakkor az Ő pontos neve Shíva. Amikor valaki inzultál vagy rágalmaz egy másik személyt, egy bírósági tárgyalást tartanak vele szemben, de ez a Dráma és így senki semmit nem mondhat ezzel kapcsolatban. Az Atya tudja, hogy boldogtalanná váltatok és ez újból meg fog történni. Ugyanaz a Gita, a szentírások, stb.-k mind fel fognak merülni, de senki nem ért semmit egyszerűen azzal, hogy elolvassa a Gitát. Erőre van szükség. Azok, akik elmondják a szentírásokat, nem mondhatják senkinek: Oh, gyerekek, azzal, hogy velem van jógátok a bűneitek meg fognak semmisülni. Ők egyszerűen elolvassák a Gitát és azt elmondják. Ti most tapasztaltak vagytok. Megértitek, hogyan mentek körbe a 84 születés ciklusán. A Drámában minden a saját idejében történik. Az Atya elmondja nektek, gyerekeknek, nektek, lelkeknek: Tanuljátok meg, hogyan magyarázzatok. „Én egy lélekhez beszélek, én ez a lélek ezeken az ajkakon keresztül beszélek és te, a lélek a füleiden keresztül figyelsz. Én átadom az Atya üzenetét: Én egy lélek vagyok.” Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. Ti, lelkek levedletek egy testet és egy másikat vesztek. A lélek befejezte a 84 születést. Az Atya most azt mondja: Ha Isten mindenütt jelenvaló lenne, akkor azt kellene mondanotok: emberi Legfelső Lélek. Akkor ők miért beszélnek az emberi lényekről (lelkekről)? Ti ehhez a lélekhez beszéltek. Testvér lelkeim, értitek, hogy én átadom nektek az Atya üzenetét 5.000 évvel ezelőttről? Az Atya azt mondja: Emlékezzetek rám. Ez a szomorúság földje. Az aranykor a boldogság földje. Óh, lelkek, ti a boldogság földjén voltatok, ti körbementetek a 84 születés ciklusán. Ti biztosan keresztülmentek a satoprodhan, sato, rajo és tamo állapotokon. Most térjünk vissza Shri Krishna földjére. Ott mivé szeretnétek válni? Egy császár vagy császárnő lesztek, vagy egy szolgálóvá váltok? Beszéljetek a lelkekhez ily módon. Legyen ott ez a lelkesedés. Az nem úgy vagy, hogy ti a Legfelső Lélek vagytok. A Legfelső Lélek a Tudás Óceánja. Ő soha nem válik a tudatlanság óceánjává. Ti a tudatlanság és a tudás óceánjaivá váltok. Azzal, hogy veszitek a tudást az Atyától, mester óceánokká váltok. Valójában csak az egy Atya az Óceán, az összes többi folyók. Ott van a különbség. Mindezt elmagyarázzák a lelkeknek akkor, amikor oktalanokká váltak. Ebből semmit nem magyaráznak el a mennyországban. Itt mindenki oktalan, tisztátalan és boldogtalan. Csak a szegények ülnek kényelmesen és értik meg ezt a tudást. A gazdagok a saját mámorukkal rendelkeznek. Közülük alig van bárki is, aki felmerülne. Janak király mindent átadott. Itt mindannyian Janakok. Ti veszitek a tudást, hogy elmenjetek az életben való felszabadulásba és így nektek szilárddá kell tennetek, hogy lelkek vagytok. Baba, mennyi köszönetet mondhatnánk Neked? A Drámának megfelelően Neked át kell adnod az örökséget és nekünk a gyerekeiddé kell válnunk. Mi van ebben, amiért köszönetet kellene mondani? Nekünk az örököseiddé kell válnunk. Ebben a köszönet nem kérdéses. Az Atya eljön, ezt elmagyarázza, és érdemessé tesz minket. A köszönet szó felmerül az imádat ösvényén, amikor dicséreteket énekelnek. Az Atyának teljesíteni kell a kötelességét. Ő újból eljön, hogy megmutassa az ösvényt a mennyországba. A Drámának megfelelően Babának el kell jönnie, hogy Raja jógát tanítson. Neki át kell adnia az örökséget. Aztán el fogtok menni a mennyországba, az erőfeszítésetek mértékének megfelelően. Az nem úgy van, hogy Baba fog oda küldeni benneteket. Ti automatikusan elmentek a mennyországba az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtettetek. Ebben nincs semmi, amiért nekem köszönetet kellene mondanotok. Ti most elcsodálkoztok a játékon, amit Baba bemutat. Mi ezt korábban nem tudtuk, de most tudjuk. Baba, mi ezt a tudást újból el fogjuk felejteni? Igen, gyerekek, ez a tudás el fog tűnni az intellektusomból, ugyanúgy ahogy a tiétekből is. Aztán, amikor eljön az idő, hogy átadják a tudást, az fel fog merülni. Nekem most vissza kell térnem a Nirvana földjére és aztán el fogom játszani a szerepemet az imádat ösvényén. Azok a szanszkarák automatikusan felmerülnek a lélekben. Én el fogok jönni egy ciklus után ugyanabba a testbe. Ez ott marad az intellektusotokban, ugyanakkor nektek lélektudatosnak kell maradnotok, máskülönben test tudatosak lesztek. A fő dolog, hogy emlékezzetek az Atyára és az örökségre. Ti igénylitek az örökségeteket ciklus-ciklus után az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Ezt elmagyarázzák nektek olyan egyszerű módon, de inkognitó erőfeszítést igényel, hogy elérjétek azt a célt. Amikor egy lélek először eljön, ő biztosan egy tiszta, satoprodhan lélek. Aztán neki biztosan egy bűnös, tamoprodhan lélekké kell válnia. Nektek biztosan tamoprodhanból satoprodhanná kell válnotok. Az Atya átadta az üzentet: „Emlékezzetek rám”. Az egész teremtés megkapja az örökséget az Atyától. Ő az Egyetlen, aki megváltást ad mindenkinek. Ő az Egyetlen, aki könyörülettel rendelkezik mindenki iránt, vagyis Ő mindenkivel kegyelmes. Az aranykorban nincs szomorúság. Az összes többi lélek elmegy és a béke földjén él. Ti, gyerekek megértitek, hogy ez most az elrendezés időszaka. A szomorúság karmikus számláit most el kell rendezni jógaerővel. Aztán fel kell halmoznotok a boldogságotok jövőbeli számláját a tudáson és jógán keresztül. Minél többet halmoztok fel, annál több boldogságot fogtok kapni és a szomorúságotok annál több számlája fog elrendeződni. Mi most elrendezzük a szomorúság számláit a ciklus átmenetében, másrészt fel is halmozunk. Ez egy üzlet. Baba átadja a tudás ékszereit és erényesekké tesz benneteket. De aztán mindaz attól függ, hogy mennyit szívtok önmagatokba. Minden ékszer több milliót ér, és ti állandóan boldoggá váltok a jövőben azokon keresztül. Ez a szomorúság földje, míg az a boldogság földje. A szannyaszik nem tudják, hogy nincs más csak állandó boldogság a mennyországban. Csak az Egy Atya teszi Bharatot ilyen emelkedetté a Gitán keresztül. Azok az emberek olyan sok szentírást idéznek, de a világnak mégis öreggé kell válnia. Az istenségek először az új világban voltak Ráma királyságában. Az istenségek most nem léteznek. Hová mentek? Ki vett 84 születést? Nem lehet ott a 84 születés számlája senki más számára. Biztosan azok vesznek 84 születést, akik az istenségi valláshoz tartoznak. Az emberek azt gondolják, hogy Lakshmi és Narayan Isten. Ők azt gondolják: Bármerre is nézzek, én csak Téged látlak. Achcha. Boldoggá válnak a mindenütt jelenvalóság elképzelésével? A mindenütt jelenvalóság elképzelése hosszú időn át folytatódott, de Bharat mégis egy elszegényedett pokollá vált. Istennek át kell adnia az imádat gyümölcsét. A szannyaszik, akik maguk is szellemi erőfeszítést tesznek, hogyan tudják átadni az imádat gyümölcsét. Semmilyen emberi lény nem lehet a megváltás adományozója. Mindazok, akik ehhez a valláshoz tartoznak, vissza fognak térni. Sokan vannak, akik áttértek a szannyasz vallásba. Ők is el fognak jönni. Ezeket a dolgokat mind meg kell érteni. Baba elmagyarázza: Nektek fent kell tartanotok egy léleknek lenni gyakorlatát. A test a lélek támaszával működik. A test múlandó, míg a lélek múlhatatlan. A teljes szerep fel van véve ebben a parányi lélekben. Ez egy csoda. Még a tudósok sem értik ezt. Egy halhatatlan, múlhatatlan szerep van felvéve ebben a parányi lélekben. A lélek múlhatatlan és a szerepe is múlhatatlan. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A ciklusok átmenetében rendezzétek el a szomorúság számláit jógaerővel és növeljétek az új számlátokat. Szívjátok önmagatokba a tudás ékszereit és váljatok erényesekké.

2. Én egy lélek vagyok. Én, a lélek a testvéremhez beszélek. Ez a test múlandó. Gyakoroljátok: Én átadom az üzenetet az én testvérlelkemnek.

Áldás:
Legyetek mindenki által szeretve a jókívánságaitokkal és emelkedett szándékotokkal, és váljatok győztessé, és legyetek felfűzve a győzelem füzérére.

Nem számít, valaki milyen szándékkel mond valamit, vagy hogyan vannak veletek kapcsolatban, nektek mindig jókívánságokkal, és emelkedett szándékkal kell rendelkeznetek mindenki iránt. Ebben legyetek győztesek, és igényelni fogtok egy jogot, hogy felfűzzenek a rózsafüzérre. Ez azért van, mert a módszer, hogy szeretve legyetek mindenki által az, hogy jókívánságokkal rendelkeztek mindenki iránt a kapcsolataitokban és ismeretségeitekben. Azok, akik ilyen emelkedett szándékkal rendelkeznek, állandóan boldogságot fognak adni mindenkinek, és boldogságot kapnak. Ez is a szolgálat elvégzése, és jókívánságokkal rendelkezni a tudatotokkal a szolgálat emelkedett módszere. Azok, akik ilyen szolgálatot végeznek, a győzelem fűzérének gyöngyszemeivé válnak.

Slogen:
Megtapasztalni a jógát a tettekben jelenti azt, egy karma jóginak lenni.