07.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, éjjel-nappal csak azzal foglalkozzatok, hogyan adhatjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Az Atya megmutatja a fiút és a fiú megmutatja az Atyát; az intellektusotokat csak erre használjátok.

Kérdés:
Mire kellene figyelmet fordítanotok azért, hogy ezt a tudást még egy hajszálnyit se vesztegessétek el?

Válasz:
Érezzétek a pulzust, mielőtt átadjátok ennek a tudásnak a gazdagságát: Ez a valaki a Brahmin klánunkhoz tartozik? Próbáljátok átadni a tudás gazdagságát azoknak, akik vagy Shiv Baba, vagy az istenségek hívői. Nem mindenki fogja megérteni ezt a tudást. Csak azok fogják megérteni, akik shudrákból Brahminokká válnak. Legalább egy dolgot meg kell próbálnotok elmondani mindenkinek: Egyedül az Atya mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Ő azt mondja: Váljatok testetlenné és emlékezzetek Rám, és a hajótok át fog menni.

Ének:
Üdvözlet Shivának.

Om shanti.
Az Atya itt ül, és a gyermekeknek magyaráz. Mindkét atya jelen van. Akár az az Atya, aki magyaráz, vagy ez az atya az, aki itt ül és magyaráz. Amikor a csendben, Baba emlékezésében ültök, azt ismerik igaz békeként. Ez az igaz béke, ami az azonnali gyümölcsöt adja; a másik hamis. Ti nem vagytok tudatában az eredeti vallásotoknak. A lelkek nem tudnak a Legfelső Atyjukról, a Legfelső Lélekről, és így ki más adhatna békét és erőt? Egyedül az Atya a Béke Adományozója. Tehát az Atya azt mondja: Gyermekek, váljatok testetlenné, és üljetek úgy, hogy magatokat lelkeknek tekintitek. Ti múlhatatlanok vagytok. Üljetek az én eredeti vallásában. Senki más nem ül így. Egy lélek biztosan elhagy egy testet és vesz egy másikat. Csak egy Legfelső Atya, Legfelső Lélek van. Az Ő dicsérete nagyon nagy. Ő az Atya, Ő nem mindenütt jelenvaló. Ha be tudjátok bizonyítani ezt az egy dolgot, akkor az a győzelmetek. Ez is be fogja azt bizonyítani, hogy ki a Gita Istene. Ti sok pontot kaptok. A Sikh emberek is azt mondják, hogy a Satguru a Halhatatlan Egyetlen, hogy Ő a Halhatatlanság Képmása. Azt is mondják: Ő a Felszabadító, és mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Ő eljön és felszabadít minket a szomorúságtól. Egyedül az Atya a Tisztító is. Mindig köpülnötök kellene az ilyen pontokat. Mivel az Atya elfelejtésre került, ezért mindenki degradálttá vált. Isten az egyedüli Egyetlen, így senki mást nem lehet Istennek nevezni. A szubtilis régió lakóit sem lehet Istennek nevezni. Csak egy Isten van, a Magasak közt Legmagasabb. Itt ez az emberek világa, akik újra születnek. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek nem lép be az újra születésbe. Aztán, hogyan mondhatjátok azt, hogy Isten ott van a macskákban és a kutyákban, stb.? Ott kellene maradni az intellektusotokban az egész nap folyamán, hogy hogyan adhatjátok át az Atya bemutatását mindenkinek. Éjjel- nappal azzal kellene foglalkoznotok, hogyan mutathatjátok meg az ösvényt mindenkinek. Csak ez az Egyetlen tesz minden tisztátalant tisztává. Aztán a Gita Istene is bebizonyításra fog kerülni. Csak ti, gyermekek lesztek győztesek, de az csak akkor lesz, amikor erőfeszítést tesztek. Ott vannak az elefánton lovaglók, a lovasság és a gyalogság. Ti, gyermekek most megértitek, hogy csak Bharat kapta meg az örökséget az Atyától, és aztán azt megkaparintották. Az Atya azt most újból visszaadja nektek. Az Atya csak Bharatba jön el. Minden más vallás, ami most létezik, meg fog semmisülni és aztán az aranykor lesz. A bánat sírása után győzelem lesz. Az emberek Rámához (Istenhez) kiáltanak a szomorúság idején. Azt mondják: Adjatok egy adományt Ráma (Isten) nevében. Ott vannak a shlokas (versek) erről. Nagyon jól ismert, hogy a Sikh emberek is beszélnek a halhatatlan trónról. Mi nektek, gyermekeknek a trónja? Ti, lelkek most a halhatatlanság képmásai vagytok. A halál soha nem jöhet el hozzátok. Ezek a testek véget fognak érni. Azt gondolják, hogy a halhatatlan trón Amritsarban van. Azonban a brahm elem a halhatatlan trón. Mi, lelkek annak a helynek vagyunk a lakói. Azt is éneklik: Baba, hagyd el a Trónodat és gyere le ide. Az mindenki számára a béke trónja, míg a királyság trónja nem mindenkié. Baba trónja a mi trónunk. Mi eljövünk onnan, hogy eljátsszuk a szerepeinket; különben az ég elhagyásának a kérdése nem merülne fel. Nektek, gyermekeknek az intellektusotokat kellene használnotok csak ezért: Kinek és hogyan adhatjuk át az Atya bemutatását? Az Atya bemutatja a fiút és a fiú bemutatja az Atyát. Ki a mi Babánk? Mi az Ő gazdagsága és mi a Tulajdona, aminek a mesterei leszünk – mindez ott van az intellektusotokban. Az Atya bemutatása a fő dolog. Minden zavarodottság emiatt van; az egész játék emiatt az egy hiba miatt van. Ravan az, aki arra késztet benneteket, hogy elkövessétek ezt a hibát. Az aranykorban lélek-tudatosak maradtok. Mi lelkek vagyunk. Azonban azt nem mondhatjuk, hogy ismerjük a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket. Nem, ott csak boldogság van. Mindenki emlékszik Istenre a szomorúság idején. Az imádat ösvénye befejeződött és a tudás ösvénye elkezdődött. Meg fogjátok kapni az örökséget, és így miért kellene ott Istenre emlékeznetek? Ti megkapjátok az örökséget ciklusról-ciklusra. Ez a dráma ily módon teremtődik. Senki nem ismeri az Atyát. Az Atya most bemutatta Magát nektek, gyermekeknek. Ezek azok a dolgok, amiket köpülnötök kellene az intellektusotokkal, éjjel-nappal. Ez élelem az intellektus számára: Hogyan adhatjuk át az Atya bemutatását mindenkinek? Az Atyának csak egyetlen reinkarnációjára emlékeznek. Ti megértitek, hogy Ő biztosan a vaskor vége és az aranykor elejének az átmenetekor jön el azért, hogy megtisztítsa a tisztátalant. A fő szentírás a Gita. Csak a Gitán keresztül válhattok olyanokká, mint a gyémántok. Minden más szentírás a Gita gyermeke. Azokból nem kaphatjátok meg az örökséget. A Gita mind-közül a legmagasabb ékszer. A shrimat nagyon jól ismert. A shri a magasak közt legmagasabbat jelenti. Ott van shri-shri Rudra 108 rózsafüzére. Ez Shiv Baba rózsafüzére. Megértitek, hogy az az Egyetlen minden lélek Atyja. Mindenki így kiált Hozzá: Baba, Baba. Ők a teremtmény, amit Baba teremtett. Ezt senki nem értiheti meg. Baba azt mondja: Én nem sok gondot adok nektek. Egyszerűen elbuktatok azzal, hogy elfelejtettétek az Atyát. Fel kell Őt ismernetek. Most kijöttetek a roppant nagy sötétségből a roppant nagy világosságba. Nektek a tudás táncát kell táncolnotok. Meera az imádat táncát táncolta. Abban nincs jelentőség. Az emberek azt mondják, hogy Vyas Isten, de Vyas az Atyára utal, aki elmondja a Gitát. Ti ezt bárkinek bebizonyíthatjátok: Csak egy Baba van, és mi csak Tőle igényeljük az örökségünket. Ki adhatja át a mennyország örökségét Bharatnak? Senki más, csak az Atya alapíthatja meg a mennyországot. Mindenkit felszabadítani, ez egyedül az egy Atya feladata. A pápa azt mondja: Egységnek kellene lennie, de hogyan lehetne az lehetséges? Mi mind az Egyetlenhez tartozunk, így mind fivérek és nővérek vagyunk. Ezt is meg kell érteni. Egységben lenni azt jelenti, hogy Atyaiság van. Ezért mindenki testvér. Az egész világ azt mondja: Ó Isten, az Atya, légy velünk kegyelmes! Így biztosan van valaki, aki kegyelem nélküli. Ők nem értik, ki kegyelem nélküli. Csak az egy Atya kegyelmes. Ravan, akit az emberek elégetnek, kegyelem nélküli, de ő nem ég el. Ha egy ellenség meghal, akkor nincs arra szükség, hogy újból és újból elégessék őt. Egyikük sem érti, hogy mit tesznek folyamatosan. Előzőleg ti is nagyon nagy sötétségben voltatok. Többé már nem vagytok sötétségben. Tehát, hogyan lehet az embereknek elmagyarázni, hogy csak az egy Atya teheti Bharatot a boldogság földjévé? Át kell adni Baba bemutatását. Ezt is el kell magyarázni, bár nem mindenki fogja azt megérteni. Azok fogják megérteni, akiket shudrákból Brahminokká kell változtatni. Baba azt mondja: Próbáljátok azoknak átadni ezt a tudást, akik a Hívőim. Ne vesztegessétek el ennek a tudásnak a gazdagságát. Az istenségek hívői biztosan az istenségi klánhoz tartoznak. Az egy Atya a Magasak közt Legmagasabb. Mindenki emlékszik Rá. Ez Shiv Baba. Az örökséget az Atyától kell igényelni. Azokat imádják, akik jó tetteket hajtottak végre és elmentek. A vaskorban senki nem képes arra, hogy jó tetteket hajtson végre azért, mert itt csak ördögi utasítások vannak. Hol van itt a boldogság? Az Atya olyan világosan magyaráz, de ez csak akkor ül meg mások intellektusában, amikor átadjátok nekik az Atya bemutatását. Az Atya a Tanár és a Satguru is. Neki nincs egy apja, vagy egy tanára. Először is, Ő az Anya és az Atya, és aztán Ő a Tanár és aztán a Guruvá válik annak érdekében, hogy üdvösséget adjon. Ez egy csoda. A korlátlan Atya csak az Egyetlen; Ő az Atya, a Tanár és a Satguru. Ti megértitek, hogy az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Ő az Egyetlen, aki átadja a mennyország örökségét Bharatnak. A pokol után mennyországnak kell lennie. A pusztulás lángjai már elkészítettek a pokol megsemmisülésért. Holi idején maszkot hordanak, és megviccelik egymást azzal, hogy azt kérdezik: Svamiji, mi fog felmerülni ennek a valakinek a gyomrából? Biztosan látható, hogy a tudomány találmányai közül sok felmerült Európa lakói, a Yadavák intellektusából. Meg kell próbálnotok, és el kell magyaráznotok egy dolgot: Az Egyetlen, aki üdvösséget ad, az egy Atya. Az Atya csak Bharatba jön el. Ez a legnagyobb zarándokhely. Azt mondják, hogy Bharat egy ősi föld volt, de nincs megértésük. Ti most megértitek, hogy az, ami ősi volt, újból azzá fog válni. Ti raja jógát tanultatok, és most újból azt tanuljátok. Ott van az intellektusotokban, hogy Baba átadja nekünk ezt a tudást, ciklusról-ciklusra. Shivának sok nevet adtak. Ott van Babulnath temploma is. Az Egyetlent nevezik Babulnathanak, aki a tüskéket virágokká változtatja. Sok ilyen név van; ti elmagyarázhatjátok a jelentésüket. Tehát, először is, adjátok át az Atya bemutatását, az Egyetlenét, akit mindenki elfelejtett. Ha ők először megértik az Atyát, akkor lehet az intellektusuknak jógája. Nektek igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától. Ti elmentek a felszabadulás földjéről az életben való felszabadulás földjére. Ez a kötés tisztátalan élete. Baba azt mondja: Váljatok testetlenné! Váljatok testetlenné, és emlékezzetek az Atyára! Csak ezen keresztül fog hajótok átmenni. Csak az az Egyetlen minden lélek Atyja. Az Atya utasítása: Emlékezzetek Rám azért, mert a bűneitek meg fognak semmisülni azzal, ha ez a jógátok van, és aztán a végső gondolataitok elvezetnek benneteket a végcélotokhoz. Nekünk haza kell térnünk. Térjetek vissza olyan gyorsan, amennyire lehetséges. Azonban ez nem történhet meg gyorsan. Ha igényelni akartok egy magas státuszt, akkor emlékeznetek kell Babára. Mi az egy Atya gyermekei vagyunk. Az Atya most azt mondja: Manmanabhav! Krishna nem mondja ezt. Hol van Krishna? Az Atya, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki végrehajtja a megalapítást Prajapita Brahmán keresztül. Tehát, Neki biztosan el kell ide jönnie. Ez a testi tisztátalan világ, míg az a tiszta világ. A tisztátalan világban nem lehet egyetlen egy tiszta lény sem. A fa képén Brahmát a tetején állva és ott lent tapasyát végezve is mutatják. Az ő jellemzői láthatók a szubtilis régióban. Ez a valaki egy angyallá válik. Ebben a pillanatban Shri Krishna csúnya. Semmi mást nem fognak megérteni addig, amíg nem magyarázzátok el az első dolgot. Ez az, ami erőfeszítést kíván. Maya nagyon gyorsan arra késztet benneteket, hogy felejtsetek el, emlékezni az Atyára. Néhányan azt írják hittel: Mi biztosan igényelni fogjuk Narayan státuszát, de mégis felejtenek. Maya nagyon erőteljes. Nem számít, mennyi vihart hoz Maya, nem szabad megrázkódnotok. Az a végső állapot. Maya nagyon erőteljesen fog harcolni veletek. Ő azokat, akik olyanok, mint a kecskék, azonnal bukásra készteti. Nem szabad félnetek. Az arjuvedikus orvosok is azt mondják, hogy a betegség, mielőtt véget ér, felszínre tör. Mayának sok vihara fog jönni. Amikor nagyon szilárddá váltok, akkor a nyomás Mayától csökkenni fog. Meg fogja érteni, hogy ti nem fogtok megrázkódni. Egyedül Baba jön el és kő intellektusúakból, olyanokká változtat, akiknek isteni az intellektusuk. Ez egy nagyon szórakoztató tudás. Emlékeznek Bharat ősi raja jógájára. Ezt csak ti értitek meg. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok testetlenné, és emlékezzetek az Atyára. Gyakoroljátok, hogy stabilak vagytok az én eredeti vallásában. Táncoljátok a tudás táncát, és másokat is tegyetek képessé arra, hogy táncoljanak.

2. Ne rázkódjatok meg Maya viharai miatt; ne féljetek. Váljatok erősekké és vessetek véget Maya bármilyen nyomásának.

Áldás:
Legyetek mester mindenható hatalmak, és minden felelősségeteket adjátok át az Atyának, és játsszátok a szolgáló lelkek játékát.

Miközben bármilyen feladatot végrehajtotok, állandóan legyetek tudatában annak, hogy a Mindenható Hatalmú Atya a Társatok, és ti mester mindenható hatalmak vagytok, és aztán nem lesz semmilyen típusú nehézség. Amikor valamit a saját felelősségeteknek tekintetek, akkor a fejetek nehéz lesz. Ezért a Brahmin életben, amikor minden felelősségeteket átadjátok az Atyának, akkor azt a szolgálatot, amit végeztek, játékként fogjátok megtapasztalni. Mindegy, hogy milyen nagy egy feladat a tudatotokban, vagy, hogy mennyi figyelmet kell fordítanotok rá, azzal, hogy áldott mester mindenható hatalmak vagytok, fáradhatatlanok lesztek.

Slogen:
Akik elfelejtik a testük tudatosságát a Murlidhar murlijával, és a boldogság hintájában hintáznak, azok az igaz gopok és gopik.