07.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, tegyetek erőfeszítést, és nagyon jól szívjátok magatokba az isteni erényeket. Soha senkinek ne okozzatok szomorúságot. Nem szabadna semmilyen ördögi tevékenységet végeznetek.

Kérdés:
Milyen ördögi nyomok rongálják a díszeteket?

Válasz:
Egymás között vitatkozni és harcolni, duzzogni, káoszt teremteni a centrumotokban és szomorúságot okozni, ördögi nyomok, amik megrongálják a díszeiteket. A gyerekek, akik azt követően, hogy az Atyához tartoznak, nem mondanak le azokról az ördögi nyomokról, hanem folyamatosan helytelen tetteket hajtana végre, azok nagy veszteséget szenvednek el. Egy számla az egy számla. Dharamraj az Atyával van.

Ének:
Senki nincs olyan különleges, mint az Ártatlan Úr.

Om shanti.
Ti, szellemi gyerekek tudjátok, hogy Isten a Magasak közt Legmagasabb. Az emberek erről dalokat énekelnek, míg ti ezt látjátok isteni vízióval. Az intellektusotok megérti, hogy Ő tanít benneteket. A lélek tanul a testen keresztül. A lélek az, aki mindent tesz a testen keresztül. Egy lélek egy múlandó testet ölt, hogy eljátssza a szerepét. A teljes szerep fel van véve a lélekben. A 84 születés fel van véve a lélekben. Először is, tekintsétek magatokat lelkeknek. Az Atya a Mindenható Hatalom. Ti gyerekek erőt kaptok Tőle. Azzal, hogy jógátok van, sok erőt kaptok és tisztává váltok azon az erőn keresztül. Az Atya erőt ad nektek, hogy uralkodjatok az egész királyságban. Olyan nagy erőt ad nektek. A tudomány arroganciájával, olyan sok dolgot készítenek a pusztulásért. Az ő intellektusuk a pusztulásért dolgozik, míg a ti intellektusotok azért dolgozik, hogy egy múlhatatlan státuszt igényeljetek. Ti sok erőt kaptok és igényelitek a világ királyságát azon az erőn keresztül. Ott nem az emberek kormányoznak az emberek felett. Ott az a király és a királynő királysága van. Isten a Magasak közt Legmagasabb. Az emberek Rá emlékeznek. Templomokat építenek Lakshminak és Narayannak és őket imádják, azonban Istenre emlékeznek a Magasak közt Legmagasabbként. Most megértitek, hogy Lakshmi és Narayan a világ mesterei voltak. Az Atyától kapják meg a magasak közt legmagasabb királyságot a világban. Nektek kell megkapnotok egy ilyen magas státuszt. Ezért nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Ti biztosan emlékeznétek valakire, aki ad nektek valamit. Egy mennyasszonynak olyan nagy a szeretete a férje iránt. Ő az életét adja neki. Amikor ő (férj) meghal, akkor olyan sokat sír elkeseredésében. Az az Egyetlen minden férjek Férje. Ő most nagyon jól feldíszít benneteket azért, hogy igényeljétek a magasak közt legmagasabb státuszt. Ezért nektek, gyerekeknek olyan nagyon mámorosnak kellene lennetek. Itt magatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Még mindig sokakban sok ördögi nyom van. Harcolni, vitatkozni, duzzogni, káoszt teremteni a centrumban, ördögi nyomok. Baba tudja, mert megkapja a sok beszámolót. A kéjvágy a legnagyobb ellenség, de a harag sem kisebb ellenség. „Ennek és ennek olyan sok szeretetet adnak, nekem miért nem adnak semmilyen szeretetet?” „Ennek és ennek megkérdezték a véleményét, az enyémet miért nem kérdezték meg?” Sokan vannak, akik így beszélnek, mert az intellektusukban kétségek vannak. Egy királyság kerül megalapításra. Az ilyenek milyen státuszt igényelnének? Nagy a különbség a státuszokban. Ott még a takarítók is nagyon jó házakban tartózkodnak. Mások is nagyon jó házakban élnek, valahol máshol. Nektek, mindannyitoknak nagyon jól meg kell tennetek az erőfeszítéseiteket magatokért azért, hogy magatokba szívjátok az isteni erényeket. Azzal, hogy test tudatossá váltok, ördögi tevékenységek vannak. Amikor lélektudatossá váltok és ezt nagyon jól magatokba szívjátok, akkor képesek lesztek egy magas státuszt igényelni. Ennek megfelelően kell erőfeszítést tennetek azért, hogy magatokba szívjátok az isteni erényeket. Soha senkinek ne okozzatok szomorúságot. Ti az Atya gyerekei vagytok, aki a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Soha senkinek ne okozzatok szomorúságot. Akik gondoskodnak a centrumokról, azoknak nagy a felelőssége. Az Atya azt mondja: Gyerekek, ha valaki elkövet egy hibát, akkor százszoros büntetést halmoz fel. Azzal, hogy test tudatossá váltok, akkor ott a nagy veszteség, mert ti, Brahminok eszközökké váltatok azért, hogy megreformáljatok mindenkit. Ha nem reformáljátok meg magatokat, akkor hogyan tudnátok megreformálni másokat? Akkor nagy veszteségnek kell lennie. Ott van a Pandava kormány is. Az Atya a Magasak közt a Legmagasabb és Dharamraj Vele van. Nagyon komoly büntetést tapasztalnak Dharamrajon keresztül. Amikor ilyen helytelen tetteket hajtotok végre, akkor nagy veszteséget tapasztaltok. Egy számla az egy számla. Mindennek megvan a maga számlája. Az Atyának minden számlája megvan. Az imádat ösvényén is ott van a megfelelő számla. Mégis azt mondják: Isten elveszi mindennek a számláját, amit tesztek. Itt az Atya azt mondja: Dharamraj veszi a teljes számláját annak, amit tesztek. Mit tudnátok tenni abban az időben? Vízióitok lesznek azokról a dolgokról, amiket tettetek. Ott a büntetés kicsi lesz, míg itt nagyon nagy a büntetés. Az aranykorban ti, gyerekek nem mentek egy börtönszerű anyaméhbe. Ott az anyaméh olyan, mint egy palota. Ott senki nem követ el bűnt, stb. Ezért nektek, gyerekeknek nagyon óvatosnak kell lennetek, hogy elérjétek a királyságnak egy ilyen szerencséjét. Néhány gyermek okosabbá válik, mint a tanára. Az ő szerencséjük nagyobb, mint a tanáruké. Az Atya azt is elmagyarázta, ha valaki nem végez jó szolgálatot, akkor egy szolgálóvá fog válni születésről születésre. Amint az Atya eljön elétek, gyerekek elé, megkérdezi tőletek: Gyerekek, itt lélektudatosságban ültök? Az Atya emelkedett verziói a gyerekekért: Gyerekek, sok erőfeszítést kell tennetek azért, hogy lélektudatossá váljatok. Miközben sétáltok, és előre haladtok, folyamatosan köpüljétek a tudás óceánját. Sok gyerek úgy érzi, hogy nagyon gyorsan el akarnak menni a pokolnak ebből a piszkos világából a boldogság földjére. Az Atya azt mondja: Még a nagyon jó maharatik is megbuknak a jógában. Még őket is inspirálni kell arra, hogy tegyenek erőfeszítést. Ha nincs semmilyen jógátok, akkor teljesen el fogtok bukni. A tudás nagyon könnyű; a teljes történelem és földrajz belép az intellektusba. Bár sok jó nővér nagyon okos a kiállításokon a magyarázásban, de se jógájuk nincs, se isteni erényeik nincsenek. Néha Baba elcsodálkozik néhány gyermek jelenlegi állapotán! Olyan sok a szomorúság van a világban. Mindennek nagyon gyorsan véget kell érnie. Baba (Brahma) arra vár, hogy nemsokára elmegy a boldogság földjére. Néhányan nagyon elszántak, hogy menjenek, ugyanúgy, ahogy néhányan nagyon elszántak, hogy találkozzanak az Atyával, mert Baba megmutatja nekünk az utat a mennyországba. Néhányan nagyon elszántak, hogy lássanak egy ilyen Atyát. Úgy érzik, hogy minden egyes nap szemtől szembe akarják hallgatni az Atyát. Ti most megértitek, hogy itt nincsenek bonyodalmak. Amikor kint éltek, akkor teljesítenetek kell a felelősségeteket mindenkivel kapcsolatban. Máskülönben nagyon nagy konfliktus lenne. Ezért Baba mindenkinek türelmet ad. Ez nagyon inkognitó erőfeszítést igényel. Senki nem képes ezt az erőfeszítést megtenni az emlékezésért. Amikor inkognitó emlékezésben maradtok, akkor képesek vagytok az Atya utasításait követni. Mivel test tudatosak, néhányan még csak nem is követik az Atya utasításait! Baba azt mondja: Írjátok meg a táblázatotokat és sokat haladtok majd előre. Ki mondja ezt? Shív Baba. Amikor egy tanár házi feladatot ad, akkor a diákok azt elvégzik. Itt Maya nem engedi meg még a nagyon jó gyerekeknek sem, hogy ezt megtegyék. Ha Baba megkapná a nagyon jó gyerekek táblázatát, látná, hogy az ilyen gyerekek mennyit maradtak emlékezésben. Ti, lelkek megértitek, hogy ti vagytok az egy Szeretett szeretői. Soktípusú fizikai szerető és szeretett van. Ti nagyon régi szeretők vagytok. Most lélektudatossá kell válnotok. Ezt, vagy azt tolerálni kell. Ne tekintsétek magatokat olyan okosnak. Baba nem kér meg benneteket arra, hogy adjátok át a csontjaitokat. Baba azt mondja: Tartsátok magatokat jó egészségben, hogy képesek legyetek jó szolgálatot végezni. Ha betegek vagytok, akkor ágyban kell maradnotok. Az orvosok érzik, hogy egy angyal jött el, amikor néhány gyermek elmegy, hogy szolgáljon a kórházakban. Ők a képeket magukkal viszik. Azokra mondják azt, hogy kegyelemteljesek, akik ilyen szolgálatot végeznek. Amikor ilyen szolgálatot végeztek, valaki vagy valakik fel fognak merülni. Az emlékezéseteknek minél több az ereje, annál több embert fogtok idehúzni. Csak ebben az emlékezésben van erő. A tisztaság az első! Azt mondják, először is tisztaságnak kell lennie, aztán békének majd jómódnak. Ti tisztává váltok az emlékezés erejével. Aztán ott van a tudás ereje. Ne váljatok gyengékké az emlékezésben. Az emlékezésben vannak az akadályok. Azzal, hogy emlékezésben maradtok, tisztává váltok és kifejlesztitek az isteni erényeket is. Ti ismeritek az Atya dicséretét. Az Atya olyan nagy boldogságot ad! Ő méltóvá tesz titeket a boldogságra 21 születésre. Soha senkinek ne okozzatok szomorúságot. Néhány gyerek ellenszolgálatot végez, és ezért elátkozza önmagát, és másoknak is sok problémát okoz. Amikor valaki szófogadatlanná válik, az olyan, mintha elátkozná önmagát. Azzal, hogy ellenszolgálatot végeznek, néhányan teljesen elbuknak. Sok gyerek vagy elbukik a bűn miatt, vagy mások mérgessé válnak és abbahagyják a tanulmányt. Soktípusú gyerek ül itt. Amikor innen elmennek felfrissülten, akkor megbánják a bűneiket. Azonban pusztán a bűnbánattal semmit nem kerül megbocsátásra. Az Atya azt mondja: Magatoknak kell megbocsátanotok! Maradjatok emlékezésben. Az Atya nem bocsát meg senkinek, mert ez egy tanulmány. Az Atya tanít benneteket, és nektek, gyerekeknek kegyelmeseknek kell lennetek magatok iránt azzal, hogy tanultok. Jó magaviseleteteknek kell lenni. Baba megkéri a tanárokat, hogy hozzák el a naplót. Amikor Baba hallja a híreket mindenkitől, akkor útmutatást ad. Aztán, mivel néhány diák úgy gondolja, hogy a tanáruk jelentette őket Babának, akkor el kezdenek még több ellenszolgálatot végezni. Itt sok erőfeszítésre van szükség. Maya egy nagy ellenség. Nem engedi meg nektek, hogy olyanokból, mint a majmok olyanokká váljatok, akik méltók arra, hogy a templomban üljenek. Ahelyett, hogy egy magas státuszt igényelnének, még jobban elbuknak és képtelenek arra, hogy felálljanak; meghalnak. Az Atya ismételten elmagyarázza a gyerekeknek, hogy ez egy nagyon magas cél. A világ mestereivé kell válnotok. A fontos emberek gyerekei nagy királyisággal viselkednek. Azzal foglalkoznak, hogy ne veszítsék el az apjuk tiszteletét. Néhányakra azt mondanák: „Az apád olyan jó és te olyan méltatlan vagy!” „Elveszíted az apád tiszteletét.” Itt mindenki a saját tiszteletét veszíti el. Sok büntetést tapasztalnak. Baba figyelmeztet benneteket: Legyetek nagyon óvatosak, ahogy előre haladtok. Ne váljatok börtönmadarakká. Itt börtönmadarak léteznek. Az aranykorban nincsenek börtönök. Azonban most tanulnotok kell, és igényelnetek kell egy magas státuszt. Ne kövessetek el semmilyen hibát. Ne okozzatok szomorúságot senkinek. Maradjatok az emlékezés zarándoklatán. Az emlékezés az, ami hasznos. A fő dolog, amit el kell magyarázni a kiállításokon: Csak az Atyára való emlékezéssel váltok tisztává. Mindenki tisztává akar válni. Ez a tisztátalan világ. Csak az egy Atya jön el és ad üdvösséget mindenkinek. Krisztus és Buddha nem adnak üdvösséget senkinek. Az emberek megemlítik Brahma nevét, de még Brahma sem lehet az Üdvösség Adományozója. Ő eszköz az istenségi vallásért. Bár Shív Baba alapítja meg az istenségi vallást, de Brahma, Vishnu és Shankar azok, akikre emlékeznek. Az emberek beszélnek Trimurti Brahmáról. Az Atya azt mondja: Ő sem egy guru. Csak egy Guru van, és ti szellemi gurukká váltok Rajta keresztül. A többiek a vallások alapítói. Hogyan lehetne egy vallás alapítóját az Üdvösség Adományozójának nevezni? Ezek nagyon mély dolgok és meg kell ezeket érteni. A vallásalapítók egyszerűen megalapítják a vallásukat. Aztán a követőik lekövetik őket. Ők senkit nem vihetnek haza. Nekik be kell lépniük az újra-születésbe. Ez a magyarázat mindenkire vonatkozik. Egyetlen egy guru sem tud üdvösséget adni. Az Atya elmagyarázza: Csak egy Guru és Tisztító van. Egyedül Ő az Üdvösség Adományozója és a Felszabadító mindenki számára. Mindenkinek mondjátok el, hogy nekünk csak egy Gurunk van. Ő az Egyetlen, aki üdvösséget ad mindenkinek, és hazaviszi őket a béke földjére és a boldogság földjére. Az aranykor elején nagyon kevés emberi lény van. Természetesen megmutatnátok a képeket, hogy az kinek a királysága volt. Bharat emberei és azok, akik imádják azokat az istenségeket, gyorsan elhinnék, hogy ők (Lakshmi és Narayan) valóban a mennyország mesterei voltak, és hogy annakidején a királyságuk a mennyországban volt. Abban az időben minden többi lélek hol volt? Ti azt mondanátok, hogy ők biztosan a testetlen világban voltak. Ezeket a dolgokat most megértitek. Korábban ti sem tudtatok semmit. A ciklus most ott forog az intellektusotokban. Az valóban az ő királyságuk volt Bharatban 5000 évvel ezelőtt. Amikor a tudás jutalma a végéhez ér, akkor az imádat ösvénye elkezdődik. Aztán érdektelenségnek kell lennie az öreg világban. Ez minden! Most el fogunk menni az új világba. A szív most eltávolodik az öreg világtól. Ott a férj és a gyerekek is mind nagyon jók. A korlátlan Atya a világ mestereivé tesz benneteket. Nektek, gyerekeknek, akiknek a világ mestereivé kell válnotok, nagyon emelkedett gondolataitoknak és királyi viselkedéseteknek kellene lennie. Az ételetekkel kapcsolatban nem szabadna túl keveset sem ennetek, és nem szabadna kapzsiknak sem lennetek. Azok étele, akik emlékezésben maradnak, nagyon szubtilis (könnyű) lenne. Sokak intellektusát húzza az étel. Bennetek, gyerekekben ott a boldogság, hogy a világ mestereivé váltok. Azt mondják: Nincs olyan táplálék, mint a boldogság. Ha állandóan fenntartjátok ezt a boldogságot, akkor az ételetek és italotok nagyon könnyű lesz. Ha túl sokat esztek, akkor nagyon nehézzé váltok, és aztán folyamatosan bóbiskoltok. Aztán azt mondjátok: Baba, nagyon álmosnak érzem magam! Az étkezéseteknek állandónak kellene lennie. Annak nem szabadna úgy lenni, hogy amikor jó étel van, többet esztek. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mi vagyunk az Atya gyerekei, aki a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Senkinek nem szabad szomorúságot okoznunk. Ne átkozzátok el magatokat azzal, hogy ellenszolgálatot végeztek.

2. Nagyon emelkedett és királyi gondolataitok legyenek. Legyetek kegyelemteljesek és maradjatok elfoglaltak a szolgálatban. Mondjatok le a kapzsiságról az étel és ital iránt.

Áldás:
Legyetek az anyag és Maya legyőzői, és tegyétek az állapototokat megrázhatatlanná a dráma tudásával.

Mindegy, hogy milyen típusú papír jön az anyagon, vagy Mayán keresztül, a leghalványabb felfordulás se legyen. Ha olyan kérdéseitek vannak, mint „Mi ez? Ez miért történt?”, akkor, amikor a probléma megtámad titeket, akkor elbuktok. Tehát, mindegy, hogy mi történik, engedjétek, hogy ez a hang merüljön fel bennetek: „Wah, édes dráma, wah!” Ne legyen olyan gondolat: „Oh! Mi történt?”. Legyen olyan az állapototok, hogy ne legyen ingadozás egyetlen gondolatban sem. Legyen az állapototok állandóan elmozdíthatatlan és megrázhatatlan, és akkor meg fogjátok kapni azt az áldást, hogy az anyag legyőzői és Maya legyőzői vagytok.

Slogen:
Jó híreket mondani és boldogságot adni, a legemelkedettebb kötelezettség.