07.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy nektek, öreg hívőknek átadja az odaadásotok gyümölcsét. Az odaadás gyümölcse a tudás, amin keresztül megkapjátok a megváltást.

Kérdés:
Hogyan van az, hogy néhány gyermek lelövi a saját szerencséjét, miközben előrehalad?

Válasz:
Ha azt követően, hogy az Atyához tartoztok, nem végeztek szolgálatot, ha nem vagytok önmagatokkal, vagy másokkal kegyelemteljesek, akkor lelövitek a saját szerencséteket, vagyis, megsemmisítitek a saját státuszotokat. Ha jól tanultok, és jógában maradtok, egy jó státuszt kaptok. A szolgálatkész gyermekeknek nagy érdeklődéssel kellene rendelkezniük a szolgálat elvégzésében.

Ének:
Ki jött el ide kora reggel?

Om shanti.
Ti, szellemi gyermekek megértitek, hogy lelkek vagytok, és nem testek. Csak ebben az időben van az, hogy megkapjátok a tudást a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől. Az Atya azt mondja, mivel én eljöttem, legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Egy lélek az, ami belép egy testbe. A lelkek folyamatosan levedlik a saját testüket, és egy másikat vesznek. A lelkek nem változnak, a testek igen. A lelkek örökkévalók. Ezért, tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Soha senki más nem tudja átadni nektek ezt a tudást. Hallva a gyermekek hívását, az Atya most eljött. Még azt sem tudja senki, hogy ez a legemelkedettebb átmeneti kor. Az Atya eljött és elmagyarázza: Nekem el kell jönnöm a legemelkedettebb átmeneti korban, amikor az egész világnak a legemelkedettebbé kell válnia. Ebben az időben az egész világ a legdegradáltabb és tisztátalan. Azt a világot hívják a halhatatlanság földjének, és ezt a világot hívják a halál földjének. A halál földjén emberi lények vannak ördögi nyomokkal, míg a halhatatlanság földjén emberi lények vannak, isteni erényekkel és ezért hívják őket istenségeknek. Itt is azokra, akik jó természettel rendelkeznek, azt mondják, hogy olyanok, mint az istenségek. Néhányaknak van isteni erényük. Ebben az időben minden emberi lény ördögi nyomokkal rendelkezik. Ők megvannak ragadva az öt bűnben. Ezért mondják azt, gyere és szabadíts meg minket a szomorúságtól. Nem csak Szita volt az, aki felszabadult. Baba elmagyarázta, hogy a hívőket Szitának, és Istent Rámának hívják. Ő eljön, hogy átadja a hívőknek az odaadásuk gyümölcsét. Az egész világ meg van ragadva Ravannak ebben a korlátlan királyságában. Ő eljön, és szabaddá teszi őket, és elviszi Ráma királyságába. Ez nem az ezüstkori harcos klán Ráma királyának a kérdése. Az ezüstkornak az a királya most tamopradhan és a teljes lecsúszás állapotában van. Ő lejött a létrán és elérte annak az alját. Imádatra méltóból imádóvá vált. Az istenségek senkit nem imádnak. Ők imádatra méltók. Aztán, amikor kereskedőkké, és shudrákká válnak, az imádat elkezdődik. Amikor a bűn ösvényére mennek, imádókká válnak. Az imádók meghajtják a fejüket az istenségi bálványok előtt. Ebben az időben egyetlenegy személy sem imádatra méltó. Isten a Magasak közt Legmagasabb imádatra méltó, és az aranykori istenségek is imádatra méltók. Ebben az időben mindannyian imádók. Először is, ott van Shiva imádata. Az önzetlen imádat. Először ott van a szatopradhan imádat, és aztán az szatová válik. Majd ők elmozdulnak az istenségektől, és elkezdik a vizet, az emberi lényeket, a madarakat, stb.-t imádni. Napról-napra ott van olyan sok dolog imádata. Manapság sok vallási konferenciát tartanak - néha az Adi Sanatán vallás (eredeti örökkévaló ősi vallás), néha a Jain vallás, néha az Arya Samaj. Ők sok embert meghívnak, mert mindenki emelkedettnek tekinti a saját vallását. Mivel minden vallásban van ilyen, vagy olyan különleges erény, ők emelkedettnek tekintik önmagukat. A jainoknak is nagy a variációja. Legalább öt-hat variációnak kell lennie. Közülük néhányan még meztelenek is maradnak. Nem értik a meztelenség jelentését. Isten beszél, meztelennek lenni azt jelenti, hogy testetlenül jöttetek és aztán testetlenül kell visszatérnetek. Így aztán leveszik a ruháikat, és meztelenek maradnak. Nem értik Isten verzióinak a jelentését. Az Atya azt mondja, ti, lelkek eljöttetek ide, és testeket öltöttetek azért, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Nektek most haza kell térnetek. Ti, gyerekek megértitek ezeket a dolgokat. A lelkek eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket. A fa folyamatosan növekszik. A vallások sok új variációja folyamatosan felmerül. Ezért hívják ezt a variációk játékának. Ez a vallások variációjának fája. Nézzétek meg az iszlám vallást. Annak olyan sok ága van. Mohamed később jött el. Először is, ott voltak azok az iszlámból. A muzulmánok népessége most nagyon nagy. Azok Afrikában olyan gazdagok. Ők ott arany és gyémántbányákkal rendelkeznek. Az emberek megtámadnak egy országot, ami nagy gazdagsággal rendelkezik, hogy azt megszerezzék. A keresztények is olyan gazdagokká váltak. Bharatban is van gazdagság, de az inkognitó. Ők folyamatosan lefoglalnak olyan sok aranyat. Most azok, a jain közösségből, folyamatosan konferenciákat tartanak, mert mindenki emelkedettnek tekinti önmagát. Az összes vallás folyamatosan növekszik. A pusztulás biztosan bekövetkezik egy ponton. Ők semmit nem értenek. Az összes vallás közül a ti Brahmin vallásotok, amiről senki semmit nem tud, a legemelkedettebb. Ott vannak a vaskori brahminok is. Ugyanakkor, az a teremtés bűnön keresztül születik. Prajapta Brahma minden szájon keresztül született teremtésének testvérnek és nővérnek kell lennie. Ha ők önmagukat Brahma gyermekeinek nevezik, ők biztosan testvérek és nővérek. Ezért ők nem házasodhatnak meg. Így ez azt bizonyítja, hogy azok a brahminok nem egy szájon keresztül született teremtés. Ők egyszerűen csak átadják önmaguknak azt a címet. Valójában, rólatok, Brahminok, azt mondják, hogy még az istenségeknél is emelkedettebbek vagytok, mert ti vagytok a bóbita. Ti Brahminok emberi lényekből istenségekké váltok. A Legfelső Lélek, a Legfelső Atya az, aki tanít benneteket. Ő maga a Tudás Óceánja. Ezt senki nem tudja. Néhányan eljönnek az Atyához, Brahminokká válnak, és holnap újból shudrák lesznek. Nagy erőfeszítést igényel, hogy megváltoztassák a szanszkaráikat. Nektek hittel kell rendelkeznetek, hogy lelkek vagytok, és igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától. A szellemi gyermekek azok, akiknek igényelniük kell az örökségüket az Atyától. Az Atyára való emlékezésetekben van az, hogy Maya akadályokat okoz. Az Atya azt mondja, engedjétek, hogy a kezeitek dolgozzanak, és a szívetek emlékezzen az Atyára. Ez nagyon könnyű. Ez olyan, mint egy szerető és egy szeretett, akik képtelenek arra, hogy megmaradjanak anélkül, hogy egymást lássák. Az Atya a Szeretett. Az összes gyermek szerető, akik folyamatosan emlékeznek az Atyára. Csak az egy Atya az, aki soha senkihez nem vonzódik, mert Nála nincs senki magasabb. Ugyanakkor, Ő dicséri a gyermekeket és azt mondja, ti mindannyian a szeretőim voltatok az odaadás ösvényének kezdetétől. Így kiáltottatok, gyere és tegyél minket szabaddá a szomorúságtól, és tisztíts meg minket. Ti mindannyian menyasszonyok vagytok, és én vagyok a Vőlegény. Ti mindannyian csapdában vagytok az ördög börtönében, és én eljöttem, hogy szabaddá tegyelek benneteket. Itt sok erőfeszítésre van szükség. A bűnös szem becsap benneteket. Erőfeszítésre van szükség azért, hogy egy civilizált szemmel rendelkezzetek. Az istenségeknek olyan jó a karakterük. Nektek biztosan szükségetek van valakire, aki ilyen istenségeket teremt. A konferencia témája az: A vallás szükségessége az emberi életben. Mivel nem ismerik a drámát, ők mindannyian zavarodottak. Senki más nem tudja ezt elmagyarázni, csak ti. A keresztények és buddhisták nem tudják, hogy Krisztus és Buddha mikor fognak újból eljönni. Azonnal elmondhatjátok nekik a pontos számlát. El kell magyaráznotok, hogy szükség van a vallásra. Mondjátok el nekik, hogy először melyik vallás létezett, és mely vallások jöttek el azt követően. Még azok sem értik meg ezt teljesen, a saját vallásukból. Nem rendelkeznek jógával. Ti nem kaphattok erőt jóga nélkül. Nem kapnak erőt. Csak az egy Atyát hívják a Mindenható Hatalomnak. Ti olyan mértékben váltok hatalmakká, hogy aztán a világ mesterei lesztek. Senki nem tudja elvenni tőletek a királyságotokat. Abban az időben nincs más ország. Most olyan sok ország van. Ez a világciklus hogyan forog? Ez az 5.000 év ciklusa. Ti nem tudjátok megmérni a világot. Lehet, hogy képesek vagytok arra, hogy megmérjétek a földet, de az óceánt nem lehet megmérni. Senki nem találhatja meg az ég végét, vagy az óceán végét. Ezért, magyarázzátok el, hogy miért van olyan nagy szükség a vallásra. Az egész ciklus a vallásokon alapszik. Ez a vallások variációjának fája. Ez a fa (a kép) olyan, mint egy tükör a vak számára. Ti most szolgálatra mentek. Fokozatosan a számotok növekedni fog. Amikor viharok vannak, a levél lehullik. Más vallásokban a viharok nem kérdésesek. Nekik onnan fentről le kell jönniük. Itt a ti vallásotok megalapítása nagyon csodálatos. Istennek el kell jönnie, és átadja az őket hazavinni gyümölcsét azoknak a hívőknek, akik először, a kezdetekben jöttek el. Ti így kiáltottatok, vigyél minket, lelkeket vissza az otthonunkba. Senki nem tudja, hogy az Atya átadja nektek a mennyország királyságának a szerencséjét. A szannyasik nem hisznek a boldogságban. Ők örökkévaló felszabadulást akarnak. Az örökkévaló felszabadulást nem hívják egy örökségnek. Shiv Babának el kell játszania a saját szerepét. Ezért, hogyan tudna bárki mást is az örökkévaló felszabadulásban tartani? Ti Brahma kumarok és kumarik most ismeritek a saját vallásotokat, és mindenki más vallását. Nektek mindenki iránt kegyelemmel kellene rendelkeznetek. Magyarázzátok el a ciklus titkait. Mondjátok el nekik: A vallásotok alapítója újból el fog jönni a saját idejében. Azoknak, akik másoknak magyaráznak, okosnak kell lenniük. Elmagyarázhatjátok, hogy mindenkinek szatopradhanná kell válnia, és aztán keresztülmennek a szato, rajo és tamo állapotokon. Ez most Ravan királysága. A tiétek az igaz Gita, amit az Atya mond el nektek. A testetlen Egyet hívják Istennek. A lelkek a testetlen Istenhez, az Atyához kiáltanak. Ti lelkek ott éltek. Benneteket nem hívnak a Legfelső Léleknek. Csak egy Legfelső Lélek van. Isten a Magasak közt Legmagasabb. Aztán ott van az összes lélek, a gyerekek. Mindenki számára a megváltás Adományozója az Egy, és aztán ott vannak az istenségek. Mindannyiuk közül Krishna az első számú, mert az ő lelke és teste, mindkettő tiszta. Ti átmeneti koriak vagytok, és az életetek értékes. Az istenségek élete nem értékes. Nektek, Brahminoknak az élete értékes. Az Atya a gyermekeivé tesz benneteket, és aztán olyan sok erőfeszítést tesz értetek. Az istenségek nem tesznek olyan sok erőfeszítést. Ők egyszerűen elküldik a gyermekeiket az iskolába, hogy oktassák őket. Az Atya itt ül és tanít benneteket. Ő az Atya, a Tanár és a Guru. Mindhárom. Ezért nektek olyan nagy tisztelettel kellene lennetek irányában. A szolgálatkész gyermekeknek olyan nagy érdeklődéssel kellene rendelkezniük a szolgálat elvégzésében. Nagyon kevesen vannak azok, akik okosak a szolgálatban, és elfoglaltak maradnak a szolgálatban. Szükség van kezekre. Felmentik a munkájukból azokat, akiket megtanítanak arra, hogy elmenjenek a háborúba. Ők rendelkeznek azoknak az embereknek a listájával. Senki nem utasíthatja vissza a katonai szolgálatot, és nem utasíthatja el, hogy a harcmezőre menjen. Kiképzik őket, és azt mondják, hogy a szükség idején behívhatják őket. Tárgyalást indítanak azok ellen, akik ezt megtagadják. Ez ittenre nem vonatkozik. Itt azok státusza, akik nem szolgálnak, megsemmisül. Nem szolgálni azt jelenti, hogy valaki önmagát lelövi és megsemmisíti a státuszát. Ők lelövik a saját szerencséjüket. Ha jól tanultok, és jógában maradtok, egy jó státuszt kaphattok. Nektek kegyelemteljesnek kell lennetek önmagatokkal. Ha önmagatokkal kegyelemteljesek vagytok, akkor másokkal is kegyelemteljesek tudtok lenni. Az Atya folyamatosan átadja nektek a magyarázat minden típusát. Nézzétek meg, hogy ennek a világnak a játéka hogyan folytatódik. A királyság megalapításra kerül. A világon senki nem tudja ezeket a dolgokat. Ti most megkapjátok a meghívást. Mit lennétek képesek elmagyarázni öt-tíz percben? Ha ők nektek egy vagy két órát adnának, valamit el tudnátok magyarázni. Ők egyáltalán nem ismerik a drámát. Nektek nagyon jó pontokat kellene leírnotok mindenhol. Ugyanakkor a gyerekek elfelejtik ezt megtenni. Az Atya a Teremtő. Ő megteremt titeket, gyerekeket. Ő önmagához tartozóvá tett benneteket. Ő válik a Rendezővé, és átadja nektek az utasításokat. Átadja nektek a shrimatot, és aztán cselekszik azzal, hogy tudást ad. Ez az Ő magasak közt legmagasabb tevékenysége. Mi a hasznotok akkor, ha nem ismeritek a Teremtőt, a Rendezőt és a drámának a Főszereplőjét. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen nagy tisztelet a Tanár iránt, aki tanít benneteket ebben az életetekben. Váljatok okossá a tanulmányban, és maradjatok elfoglaltak a szolgálatban. Legyetek önmagatokkal kegyelemteljesek.

2. Annak érdekében, hogy átalakítsátok önmagatokat, váljatok civilizálttá. Reformáljátok meg a karaktereteket. Szolgáljatok, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassátok.

Áldás:
Legyetek befelefordultak, és tegyétek a gondolatok és szavak kiterjedését annak a lényegébe.

Csomagoljátok össze a haszontalan gondolatok kiterjedését, és váljatok stabillá a lényeg állapotában, vagyis, merítsétek el a szavakon keresztüli felesleges hangot, és azt tegyétek erőteljessé, vagyis, azt vigyétek a lényegbe; ez a befelefordulás. Az ilyen befelefordult gyerekek meg tudják mutatni a vándorló lelkeknek a helyes irányt a csendjük erejével. A csendnek ez az ereje sok gyönyörű, szellemi és színes játékot tud mutatni. A csend erejével olyan közelről hallhatjátok a hangot minden lélek tudatában, mintha ők személyesen előttetek beszélnének.

Slogen:
Könnyűnek maradni a természetetekben, a szanszkaráitokban, a kapcsolataitokban és ismeretségeitekben jelenti azt, egy angyallá válni.