07.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti Isten-Atyai diákok vagytok. Mindegyikteknek igaz rup és basanttá kell válni, és állandóan csak a tudás ékszereit szabad felmerítenetek az ajkaitokról.

Kérdés:
Baba milyen életet adó gyógynövényt ad nektek, gyermekeknek, hogy újból tudatossá tegyen titeket?

Válasz:
Manmanabhav, azaz emlékezzetek az Atyára. Tartsátok fenn a mámort: Mi ezt a tanulmányt Istennel tanulmányozzuk, hogy istenségekké váljunk, azaz, hogy egy királyi státuszt igényeljünk. Ez a tudatosság az életet adó gyógynövény, ami újból tudatossá tesz benneteket. Az ilyen gyermekek állapota soha nem hervad el. Ők mindig ellenőrzik magukat, és másokat is figyelmeztetnek.

Om shanti.
Ez egy kollégium; ez olyan, mint amikor a diákok egy iskolában ülnek, akik megértik, hogy a tanáruk előtt ülnek. Ott van az intellektusukban, hogy milyen vizsgát fognak letenni. Azokban a szellemi gyülekezetekben, ahol elmondják a védákat és szentírásokat, nincs cél. Azok a szentírások eltávolításra kerültek az intellektusotokból. Tudjátok, hogy emberekből istenségekké változtok, a jövőtök 21 születésére. Amikor a diákok otthon ülnek, vagy bárhova mennek, akkor az intellektusuk tudatában van annak, hogy át fognak menni egy ilyen és ilyen vizsgán. Ti, gyermekek, akik az osztályban ültök, tudjátok, hogy istenségekké fogtok válni. Ugye magatokat diákoknak tekintitek? Mi, szellemek vagyunk, és a testeinken keresztül tanulunk. A szellem tudja, hogy el fogjátok hagyni a testeiteket és újakat öltötök a jövőben. Aztán istenségeknek fognak benneteket nevezni. Azok a testek bűnösek és tisztátalanok, és aztán új testeket fogtok kapni. Ebben az időben megértést kaptok: Én, egy lélek tanulok, és a Tudás Óceánja tanít engem. Itt nincs semmilyen aggodalmatok a háztartásotok miatt. Ott van az intellektusotokban, hogy emberi lényekből megváltoztok, és a jövő istenségeivé váltok. Az istenségek a mennyországban élnek. Azzal, hogy állandóan erről gondolkodtok, ti, gyermekek boldogságot fogtok tapasztalni és erőfeszítést fogtok tenni. A gondolataitokban, a szavaitokban és tetteitekben is tiszták fogtok maradni, és folyamatosan átadjátok mindenkinek a boldogság üzenetét. Sok Brahma kumar van, és ők mind egy diák életét élik. Az nem úgy van, hogy amikor elfoglaltak vagytok az üzletetekben stb., akkor elfelejtitek ezt az életet. Például, ez a cukrász megérti, hogy ő egy diák. A diákoknak kell édességeket készíteniük? Itt minden, ami a tiétek, különleges. Nektek dolgoznotok kell a saját testetek megélhetéséért. Azzal együtt, emlékeznetek kell arra is, hogy a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel tanultok. Az ott van az intellektusotokban, hogy ebben az időben a világon mindenki a pokol lakója. Azonban senki nem érti, hogy mi, Bharat emberei, a pokol lakói vagyunk, és mi, Bharat emberei voltunk korábban a mennyország lakói is. Bennetek, gyermekekben nincs ez a mámor az egész nap folyamán; ezt ismételten elfelejtitek. Ti B.K.-k vagytok, de tanárok is. Tanításokat adtok, hogy az emberi lényeket istenségekké, a pokol lakóit a mennyország lakóivá változtassátok. Azonban ezt elfelejtitek. Tudjátok, hogy ebben az időben az egész világ az ördögi közösség. A lelkek tisztátalanok, és a testek is tisztátalanok. Ti, gyermekek most nem szeretitek a bűnöket. A kéjvágy, a harag, stb. mind olyan nem-szeretni való dolgok. Azok a dolgok, amiket legjobban nem szeretnek, a bűnök. A sannyasikban van egy kis harag azért, mert amilyen ételt esznek, olyan a tudatuk; ők olyan ételt esznek, amit a háztartásbeliek adnak. Néhányan nem veszik el tőlük az ételt, de elfogadják a pénzt. Abban is ott van a tisztátalanság befolyása; az étel a tisztátalanoktól csak tisztátalanná fog tenni benneteket. Ti most a tisztaság forradalmát élvezitek. Ez folyamatosan növekedni fog; majd mindenki tisztává akar válni. Ez meg fogja érinteni a szívüket. Ti nem válhattok a mennyország mesterivé anélkül, hogy ne válnátok tisztává. Ez fokozatosan be fog lépni mindenki intellektusába. Akiknek a mennyország lakóivá kell válniuk, azok azokká fognak válni. Azt fogjátok mondani, hogy tisztává fognak válni, és biztosan a tiszta világ mestereivé válnak. Ez a jótékony átmeneti kor, amikor a tisztátalan világ tisztává válik. Ezért hívják ezt a legjelentőségteljesebb kornak. Ez a jótékonyság kora, amikor az emberi világ számára haszon van. Az Atya a Jótevő, és így Ő biztosan a gyermekeit is ugyanolyanná tenné. Ő eljön, jógát tanít nektek, és emberi lényekből istenségekké változtat. Tudjátok, hogy ez a ti főiskolátok. Itt senkinek nincs semmilyen világi üzlete. Amikor kimentek, akkor elmerültté váltok az üzletetekben, stb., és így nem emlékeztek arra, hogy diákok vagytok, és a pokol lakóiból a mennyország lakóivá változtok. Csak amikor időtök van, akkor vannak ilyen gondolatok az intellektusotokban. Meg kellene próbálnotok időt szánni erre. Az intellektusotoknak emlékeznie kellene arra, hogy most tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Csak az egy Atyára kell emlékeznetek. van A munkátokban is van valamennyi szabadidőtök. Ezért meg kellene próbálnotok, és arra kellene használnotok az intellektusotokat, hogy emlékezzetek arra, hogy Isten-Atyai diákok vagytok. Ti csak a saját megélhetésetekért végezitek az üzleteteket, stb. Az egy világi üzlet. Ez is a megélhetésetek. Ez az igaz bevételetek a jövőre. Ehhez egy nagyon jó intellektusra van szükség. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. El kell magyaráznotok, hogy nekünk, lelkeknek, hogy most haza térnünk, és Baba eljött, hogy visszavigyen minket. Ezen tudás köpülésének folytatódnia kellene az intellektusotokban az egész nap folyamán. Mint ahogy egy tehén a megevett füvet rágja, nektek is ugyanezt kell tennetek. Ti, gyermekek megkapjátok a múlhatatlan kincseket. Ez élelem nektek, lelkeknek. Emlékeznetek kellene arra, hogy a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel tanultok azért, hogy istenségekké váljatok, és igényeljetek egy királyi státuszt. Emlékeznetek kellene erre. Ezt ismételten elfelejtitek. Aztán, ahelyett, hogy boldogságot éreznétek, az állapototok hervadt marad. Ez az életet adó gyógynövény, amit magatoknál kellene tartanotok és át kellene adnotok másoknak is azért, hogy felélesszétek őket. A szentírásokban hosszú komplikált történeteket írtak. Baba itt ül és elmondja nektek mindazok jelentőségét. A „Manmanabhav.” azt jelenti: Emlékezzetek az Atyára és a mennyország mestereivé fogtok válni. Folyamatosan kérdezzétek meg a szíveteket, és ellenőrizzétek magatokat. Folyamatosan figyelmeztessétek egymást. Amikor konfliktus van, az intellektusotok abban válik elfoglalttá, és amikor valaki mond valamit, akkor azt nem találjátok édesnek. Mivel az intellektusotok el van foglalva Mayával, ezért csak az az aggodalom van. Nektek, gyermekeknek boldogoknak kellene lennetek. Emlékezzetek az Atyára! Azonban, ha megragadtok a saját zavarodottságotokban, az az orvosság nem fog működni, és folyamatosan fuldokolni fogtok. Ezt nektek nem kellene tennetek. A diákok nem hagyják el a tanulmányaikat. Gyermekek, tudjátok, hogy ez a tanulmányotok a jövőért van, és csak ebben van haszon számotokra. Vegyétek a kurzust, miközben végzitek az üzleteteket, stb. Folyamatosan köpülje az intellektusotok a tudást arról, hogy a világciklus hogyan forog. Az emlékezés az életet adó gyógynövény. Emlékeztessétek egymást erre. Nektek, férjeknek és feleségeknek folyamatosan emlékeztetnie kellene egymást. Shiv Baba tanít minket ezen a Brahmán keresztül. Ti feldíszítetitek Shiv Baba szekerét, és így emlékeznetek kellene Rá. Nehéz Rá emlékezni az egész nap folyamán. Csak a végére lesz az az állapototok. Maya folyamatosan harcolni fog az erőteljesekkel mindaddig, amíg el nem érik a karmateet állapotukat. Azt mondják, hogy figyelmeztetnetek kellene egymást, és haladjatok előre. A hivatalnokok arra kérik a szolgálóikat, hogy emlékeztessék őket valamire. Nektek is emlékeztetnetek kellene egymást az emlékezésre. Ez a cél nagyon magas. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy Rám emlékeztek, tisztává fogtok válni. Az Atya semmi új dolgot nem mond nektek. Ezt a tudást már több százezerszer hallottátok, és újból hallani fogjátok. Senki semmilyen más szellemi gyülekezetben nem mondaná azt, hogy ezt minden ciklusban meghallgatjátok, hogy most is meghallgatjátok, és újból meg fogjátok hallgatni. Senki más nem mondaná azt, hogy ezt minden ciklusban meghallgatjátok. Az Atya azt mondja: Fél cikluson át imádatot végeztetek. Most megkaptátok a tudást, amin keresztül üdvösség van. A bűneitek meg fognak semmisülni azáltal, hogy emlékeztek az Atyára. Ez olyan valami, amit meg kell érteni. Tegyetek erőfeszítést! Ha egy bíró, vagy egy fontos személy gyermeke valamilyen helytelen dolgot tenne, akkor ő rágalmazná a saját családja nevét. Itt ti az Atyához tartoztok és ezért nem szabad elkövetnetek semmi ilyen tettet. Máskülönben rágalmaznátok az Atyát. Akik rágalmazzák a Satgurut, azok nem érhetik el a céljukat, azaz nem igényelhetnek egy magas státuszt. Amikor Isten gyermekei vagytok, akkor félnetek kellene attól, hogy ördögi tetteket hajtsatok végre. Nektek a shrimatot kell követnetek. Azzal, hogy a saját utasításaitokat követitek, becsapottá váltok, és a státuszotok megsemmisül. Még meg is kérdezhetitek: Pontosan követem az Utasításaidat? Az Atya első számú utasítása: Emlékezzetek az Atyára! Ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet. Baba milyen bűnöket követek el? Ha tudod, kérlek, mond el nekem! Ha Ő tudná, akkor elmondaná nektek: Ezek azok a hibák, amiket elkövettek, és ezek bűnös tettek. A legrosszabb bűnös tett, a kéjvágy bűne. Emiatt nagyon sok harc van. Nektek, gyermekeknek bátornak kell lennetek és gondolkodnotok kell ezen. Az kellene, hogy a kumariknak legyen egy csoportja, akik azt mondják: Mi nem akarunk férjhez menni! Ez most a ciklus átmeneti kora, amiben mindenki közül a legemelkedettebbekké kell válnunk. Lakshmira és Narayanra azt mondják, hogy mindenki közül a legemelkedettebb lények. Akik bűnösek, azokat nem lehet a legemelkedettebb lényeknek nevezni. Ti most mindenki közül a legemelkedettebbekké váltok. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ezzé váljon. Ti olyan sok szolgálatot végezhettek a jótékonyság szökő hónapjában. Szolgáljatok nagy pompával, és show-val. Ez az átmeneti kor a legemelkedettebb kor, amikor az emberi lények a pokol lakóiból a mennyország lakóivá válnak. Ez egy hétköznapi dolog. Nektek, gyermekeknek nagyon jól kell magyaráznotok. A legemelkedettebb lények az aranykorban léteznek. A vaskorban nincsenek emelkedett lények. Ez egy tisztátalan világ. Ott mindenki tiszta. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat nektek, gyermekeknek azért, hogy magyarázzatok másoknak. Magyaráznotok kellene, amikor erre lehetőségetek van. Miközben itt ültök, megértitek, hogy a testetlen Baba, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek raja jógát tanít nektek, diákoknak. Ezen a tanulmányon keresztül a mennyország istenségeivé váltok. Mind-közül a legnagyobb vizsga elérni ezt a királyságot. A Legfelső Lelken kívül senki más nem taníthatja ezt nektek. Az Atya maga az Egyetlen, aki felemel mindenkit. Ő nem válik a mennyország mesterévé. Shri Krishna válik a mennyország hercegévé. Baba szolgálata önzetlen. Ő azt mondja: Én nem válok egy királlyá. Titeket a királyok királyaivá teszlek. Ezek a dolgok nincsenek ott senki más intellektusában. Sokan vannak, akik itt gazdagok, de ők ott szegényekké fognak válni, míg azok, akik most szegények, ott nagyon gazdagokká fognak válni. A világ egy mesterévé válni egy korlátlan dolog. Arra emlékeznek (a Gitában): Én a királyok királyaivá teszlek benneteket. Ő a mennyország mestereivé tesz titeket. Tudjátok, hogy a mennyország mestereivé váltok, és így olyan nagy mámornak kellene lennie, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az, aki tanít benneteket. Mi most a pokol lakóiból istenségekké válunk, akik a mennyország lakói. Amikor emlékeztek erre, a boldogságotok higanyszála emelkedni fog. „A diákélet a legjobb.” Erőfeszítést kellene tennetek, és váljatok királyokká és királynőkké. Nem szabadna elmondanotok az embereknek, hogy királyokká fognak válni, és aztán majd púposak lesznek; nem szabad ezt mondanotok az embereknek. Kérdezzétek meg tőlük: Mivé akartok válni? Mindannyian azt fogják válaszolni, hogy a világ mestereivé akarnak válni. Csak Isten, az Atya tehet benneteket ezzé. Ő azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek, és tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Ez egy ilyen egyszerű dolog! Bárki ezzé válhat, nem számít, hogy most milyen szegény, mert itt a pénz kérdése nem merül fel. Ezért hívják az Atyát a Szegények Urának. Emlékezzetek az Atyára, és ürítsétek ki a bűnök urnáját. Mind annak megfelelően fogtok kapni, amennyi erőfeszítést tesztek. A létra képén láthatjátok, hogy milyen magasra másztatok. Akik magasra másznak, azok megízlelik a királyság nektárját, míg, akik elbuknak, azok teljesen összetörnek. Ha bűnbe estek, vagy elváltok az Atyától, akkor Baba azt mondja: Teljesen leestetek. A méltó gyermekek erőfeszítést tesznek, és az életüket olyanná teszik, mint egy gyémánt. Nektek, gyermekeknek nagyon sok erőfeszítést kell tennetek. Akik valamit tesznek, azok meg fogják kapni annak a jutalmát. Nektek azt mondják, hogy kövessétek az Anyát és az Atyát, és másokat is tegyetek magatokhoz hasonlóvá. Minél kegyelem- teljesebbekké váltok, annál több hasznot fogtok hozni magatoknak. Ne vesztegessétek el az időtöket, de folyamatosan mutassátok meg ezeket a módszereket másoknak. Máskülönben nem lesztek képesek egy ilyen magas státuszt igényelni. A végén sok víziótok lesz, de képtelenek lesztek arra, hogy bármit tegyetek abban az időben. Ha egyszer elbuktatok a vizsgán, akkor ez minden! Nem szabadna úgy lennie, hogy a végén bűnbánatot kelljen éreznetek. A végén nem lesztek képesek erőfeszítést tenni. Ezért, hozzatok hasznot magatoknak és másoknak is, amennyire csak lehetséges. Váljatok botokká a vakok számára. Ti minden ciklusban megalapítottátok a mennyországot, és most is biztosan ezt fogjátok tenni; ez fix a drámában. Akik valamit tesznek, azok megkapják annak a jutalmát. Baba szeretett gyermekei nem maradhatnak rejtettek. Csak ékszereket engedjetek felmerülni az ajkaitokon keresztül, úgy, mint rup és basant. Ne váljatok csalókká! Ne okozzatok vesztességet másoknak. Amikor valaki valami helytelen dolgot mond nektek, csak tekintsétek őt egy csalónak, és maradjatok vele óvatosak. Maradjatok teljesen elfoglaltak a korlátlan örökségetek igénylésében az Atyától. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Hozzatok hasznot magatoknak és másoknak is. Váljatok bottá a vakok számára. Ha valaki helytelen dolgokat mond nektek, akkor legyetek óvatosak azzal a személlyel.

2. Váljatok tisztává a gondolataitokban, a szavaitokban és a cselekedeteitekben. „Én egy diák vagyok, és Isten tanítja nekem a tanulmányt, hogy istenséggé váljak.” – tartsátok fenn ezt a boldogságot.

Áldás:
Váljatok képmásokká, akik víziókatadományoznak, és adományozzatok mindenkinekgy víziót magukról, az erőteljes tükrötökkel.

Amikor egy tükör elé mentek, akkor nagyon világos képetek lenne magatokról. Azonban, ha a _
tükör nem erőteljes, akkor az igaz formátok helyett valami mást látnátok. Lehet, hogy soványak vagytok, de kövérként látnátok magatokat. Ezért váljatok olyan erőteljes tükrökké, hogy mindenkinek adjatok magukról egy víziót, azaz amint elétek jönnek, elfelejtik a testeiket, és stabillá válnak a lélektudatoságukban. Ez az igaz szolgálat, és ezen keresztül győzelem lesz.

Slogen:
Akik a tanításokat gyakorlati formába teszik, azok olyan lelkek, akik a tudás és a szeretet megtestesítői.