07.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, itt lélektudatosságban üljetek. Folyamatosan „őröljétek” magatokban: Én egy lélek vagyok. Váljatok lélektudatossá! Őszintén írjátok a táblázatotokat, és folyamatosan értelmesekké fogtok válni, és nagy hasznot fogtok tapasztalni.

Kérdés:
Azoknak a gyermekeknek, akik ismerik ezt a korlátlan játékot, milyen törvényt kell nagyon világosan megérteniük?

Válasz:
Ez egy múlhatatlan játék, amibe minden színésznek el kell jönnie a saját idejében, hogy eljátssza a szerepét. A törvény ellen van bármelyik színésznek azt mondani, hogy ő állandóan a béke lakhelyén akar maradni. Akkor nem neveznék őt színésznek. Csak a korlátlan Atya mondja el nektek ezeket a korlátlan dolgokat.

Om shanti.
Úgy üljetek itt, hogy közben magatokat lelkeknek tekintsétek. Üljetek itt miután lemondtatok a test tudatosságról. A korlátlan Atya magyaráz nektek, gyermekeknek. Ezeket a dolgokat el kell magyarázni azoknak, akik értelmetlenekké váltak. Ti, lelkek megértitek, hogy az Atya elmondja nekünk az igazságot, amikor azt mondja, hogy mi lelkek értelmetlenekké váltunk. Én, ez a lélek múlhatatlan vagyok, és ez a test múlandó. Én lemondtam a lélektudatosságról, és a test tudatosság csapdájába estem. Ezért értelmetlen vagyok. Az Atya azt mondja: Minden gyermek értelmetlenné vált azzal, hogy test tudatos lett. Az Atya most lélektudatossá tesz benneteket, és ezért teljesen értelmesekké váltok. Néhányan ezzé váltak, míg mások erőfeszítést tesznek azért, hogy ezzé váljanak. Fél ciklust vett igénybe számotokra, hogy értelmetlenekké váljatok. Most, ebben az utolsó születésben, értelmesekké kell válnotok. Fél cikluson át fokozatosan értelmetlenekké váltatok, és mostanra 100%-an ételmetlenekké váltatok. A dráma terveinek megfelelően test tudatossá váltatok és folyamatosan elbuktatok. Most megértést kaptatok. Azonban folyamatosan nagyon sok erőfeszítést kell tennetek, mert nektek, gyermekeknek rendelkeznetek kell az isteni erényekkel is. Ti, gyermekek tudjátok, hogy teljesen tiszták, minden erénnyel teljesek, 16 mennyei fok teljesek voltatok. Most, ebben az időben, erénytelenekké váltatok; nem maradtak erények. Ti, gyermekek, megértitek ezt a játékot sorszám szerint, annak alapján, amennyi erőfeszítést tesztek. Néhányatoknál olyan sok évet vesz igénybe, hogy ezt megértsétek. Ugyanakkor néhány új nagyon értelmessé válik; ők folyamatosan erőfeszítést tesznek, hogy másokat ugyanolyanná tegyenek. Néhányan egyáltalán semmit nem értettek meg; értelmetlenek maradnak. Az Atya eljött, hogy értelmesekké tegyen benneteket. Ti, gyermekek megértitek, hogy Maya miatt értelmetlenekké váltatok. Amikor imádatra méltók voltunk, értelmesek voltunk, és aztán imádókká váltunk és így értelmetlenek lettünk. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás eltűnt. A világon senki nem tudja ezeket a dolgokat. Ez a Lakshmi és Narayan, akik annak idején a királyságban uralkodtak, olyan értelmesek voltak! Az Atya azt mondja: Ugyanez vonatkozik rátok is. Azon kell gondolnotok, hogy ugyanez vonatkozik rátok is. Ezeket a dolgokat nagyon világosan meg kell érteni. Senki más, csak az Atya magyarázhatja ezt el nektek. Most felismeritek, hogy az Atya mindenki közül a legmagasabb, és mindenki közül, a legértelmesebb Egyetlen. Ő a Tudás Óceánja, mindenki számára az Üdvösség Adományozója és a Tisztító. Ezek a dicséretek mind az Egyetlené. A Magasak közt Legmagasabb Atya eljön, és azt mondja, „gyermek, gyermek”, és olyan jól magyaráz nektek: Gyermekek, most tisztává kell válnotok. Az Atyának ehhez csak egy gyógyszere van. Ő azt mondja: Azzal, hogy jógáztok, szabaddá fogtok válni a betegségtől a jövőtök 21 születésére. Minden betegségetek és szenvedésetek véget fog érni, és el fogtok menni a felszabadulás földjére. Az örökkévaló Sebésznek csak egy gyógyszere van. Ő eljön, és nektek, lelkeknek csak azt az egy injekciót adja. Az nem úgy van, hogy egy személy azért tanul, hogy egy ügyvéddé és egy mérnökké is váljon. Nem, minden egyes személynek meg van a maga foglalkozása. Ti az Atyához kiáltottatok, „Gyere és tegyél minket tisztátalanból tisztává”, mert szomorúság van a tisztátalanságban. A csend földjét nem neveznék a tiszta világnak. Csak a mennyországot hívják a tiszta világnak. Elmagyarázták nektek, hogy az emberi lények békét és boldogságot akarnak. Az igaz béke ott létezik, ahol nincsenek testek és azt hívják a béke lakhelyének. Sok ember azt mondja, hogy ők csak a béke lakhelyén akarnak maradni. Azonban az nem a törvény. Ha ez lenne, akkor őket nem neveznék színészeknek. Ti, gyermekek, most megértitek a játékot. Amikor itt az idő egy színész számára, hogy eljátssza a szerepét, akkor felmegy a színpadra. Csak a korlátlan Atya magyarázza el ezeket a korlátlan dolgokat. Őt a Tudás Óceánjának is nevezik. Ő mindenki számára az Üdvösség Adományozója és a Tisztító. Nem lehetnek az elemek azok, amik megtisztítanak mindenkit. A víz, stb., elemek, tehát, azok hogyan adhatnának üdvösséget? A lelkek azok, akik eljátsszák a szerepeiket. A lelkek azok, akik eljátsszák a hatha jóga szerepeit. Csak azok értik meg ezeket a dolgokat, akik értelmesek. Az Atya olyan sokszor elmondja nektek, hogy teremtsetek egy módszert, hogy magyarázzátok az emberi lényeknek arról, hogy hogyan válnak imádatra méltókká és aztán imádókká. Akik imádatra méltók, azok az új világban léteznek, míg az imádók az öreg világban léteznek. Akik tiszták azok imádatra méltók, amig akik tisztátalanok, azok imádók. Itt mindenki tisztátalan, mert bűnön keresztül születnek. Ott emelkedettek. Arra emlékeznek: Ők teljesen emelkedettek. Nektek, gyermekeknek ugyanolyanná kell válnotok. Ez erőfeszítést igényel. A fő dolog az emlékezés. Ti mind azt mondjátok, hogy nehéz emlékezésben maradni, hogy képtelenek vagytok emlékezésben maradni, annyit, amennyit akartok. Ha megírnátok a táblázatotokat őszintén, akkor nagyon nagy hasznot tapasztalnátok. Az Atya átadja nektek, gyermekeknek a „Manmanabhav” tudását. Ti ezt megértéssel mondjátok. Az Atya mindennek a helyes megértését pontosan elmagyarázza nektek. Néhány gyermek sok különböző kérdést tesz fel az Atyának. Így azért, hogy megnyerje a szívüket, Ő válaszol nekik. Azonban az Atya azt mondja: Az Én feladatom az, hogy megtisztítsam a tisztátalant. Ezért kiáltottatok Hozzám. Ti, lelkek tudjátok, hogy amikor tiszták voltatok, a testetek is tiszta volt. Most a lelkek és a testek is tisztátalanná váltak. Ott van a 84 születés számlája. Tudjátok, hogy ez a világ most a tüskék erdejévé vált. Lakshmi és Narayan virágok. A tüskék eléjük állnak (szobrok), és azt mondják: Ti az összes erénnyel teljesek vagytok; mi bűnös csalók vagyunk. A legnagyobb tüske a kéjvágy bűne. Az Atya azt mondja: Ezt győzzétek le és váljatok a világ legyőzőivé. Az emberi lények azt mondják, hogy Istennek el kell jönnie ilyen, vagy olyan formában, hogy be kell lépnie a Szerencsés Szekérbe (Bhagirath). Neki el kell jönnie az öreg világba, hogy azt újjá tegye. Az új világot hívják satopradhannak, és az öreg világot hívják tamopradhannak. Mivel ez most az öreg világ, ezért az Atyának biztosan el kell jönnie. Az Atyát hívják a Teremtőnek. Ő olyan egyszerűen magyaráz nektek, gyermekeknek! Olyan sok boldogságot kellene tapasztalnotok! Ha közületek bárki is a karmája miatt szenved, akkor azt meg kell tapasztalnia. Baba azért nem tud áldásokat adni. Ti így kiáltottatok Hozzám: Baba, jöjj és add át nekünk az örökségünket! Milyen örökséget akartok igényelni az Atyától? Az a felszabadulást és életben való felszabadulást. Csak az egy Atya a Tudás Óceánja, a Felszabadulás és az Életben való Felszabadulás Adományozója. Ezért hívják Őt a Tudás Adományozójának. Isten, tudást adott, de senki nem tudja, hogy azt mikor adta át, vagy kin keresztül adta. Ők mindent összekevertek. Senki nem tudja, hogy kinek adta át a tudást. Most ez a Brahma itt ül; tudja, hogy ő Narayan volt, és 84 születést vett. Ő most az első számú. Baba megosztja a tapasztalatát arról, hogyan nyílt meg a szeme. Ti is azt mondjátok, hogy a szemeitek megnyíltak; a harmadik szem megnyílt. Azt mondjátok, hogy megkaptátok a teljes tudást az Atyáról, és a világciklusról. Az én szemem kinyílt a megértéssel: „Bármilyen vagyok, bárhogyan is vagyok.” Ez egy ilyen csoda! Először is, én egy lélek vagyok, de egy testnek tekintettem magamat. A lélek azt mondja: Elhagyok egy testet és veszek egy másikat. Ennek ellenére, elfelejtettem, hogy én egy lélek vagyok és test tudatossá váltam. Ezért van az, hogy először is arra késztetlek benneteket, hogy megértsétek, hogy itt kell ülnötök és lelkeknek kell tekintenetek magatokat. Folyamatosan őröljétek magatokban: Én egy lélek vagyok. Azzal, hogy magatokat nem tekintitek lelkeknek, elfelejtitek az Atyát. Valóban érzitek, hogy újból és újból test tudatossá váltok. Erőfeszítést kell tennetek. Miközben itt ültök, üljetek a lélektudatosság állapotában. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy nektek, gyermekeknek átadjam a királyságot. Fél cikluson keresztül emlékeztetek Rám. Amikor egy helyzet eléjük jön, akkor így kiáltanak, „O Ráma!”. Azonban azt nem tudják, hogy ki Ishwár, hogy ki Ráma. Be kell bizonyítanotok, hogy a Tudás Óceánja, a Tisztító, mindenki számára az Üdvösség Adományozója, a Trimurti Legfelső Atya, a Legfelső Lélek Shiva. Brahma, Vishnu és Shankar születése együtt történik. Az nem csak Shiv Jayanti, de Trimurti Shiv Jayanti. Amikor az Shiva születésnapja van, az biztosan Brahma születésnapja is. Az emberek megünnepelik Shiva születésnapját, de mit tett Brahma? Ott van a világi apa (lokik), az Atya túl erről a világról (parlokik) és ez különleges Atya (alokik). Ez a valaki Prajapita Brahma. Az Atya azt mondja: Most új tudást kaptok az új világért. Aztán ez el fog tűnni. Akiknek nincs tudásuk az Atyáról, a Teremtőről és a teremtményről, azok tudatlanok; ők a tudatlanság álmában alszanak. A tudáson keresztül nappal van, és az imádaton keresztül éjszaka. Az emberek egyáltalán nem ismerik a Shiv Ratri jelentését, és ezért abbahagyták, hogy a születésnapja (Shiv Baba) nemzeti ünnep legyen. Most ti megértitek, hogy az Atya eljön, hogy meggyújtsa mindenki lámpását. Amikor meggyújtjátok az összes lámpást és gyertyát, stb., akkor az emberek megértik, hogy ez egy nagyon fontos nap a számotokra. Ti most mindent megértéssel gyújtotok meg. Azok az emberek ezt nem értik. Ezt nem értik meg teljesen az előadásaitokból. Ravan királysága most kiterjedt az egész világra. Az emberek itt olyan boldogtalanok. Akiknek okkult erejük van, azok sokat háborgatnak másokat. Ott vannak cikkek az újságokban ördögi szellemekről; azok nagy szomorúságot okoznak. Baba azt mondja: Nektek nincs kapcsolatotok azokkal a dolgokkal. Az Atya mindent közvetlenül elmond nektek: Gyermekek, emlékezzetek Rám és tisztává fogtok válni. Minden szomorúságotok el lesz távolítva. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy pontosan emlékezzetek az Atyára, és váljatok lélektudatossá. Vezessétek a táblázatotokat becsülettel. Azzal, hogy így tesztek, nagyon nagy haszon lesz.

2. A legnagyobb szomorúságot okozó tüske, a kéjvágy bűne. Arassatok győzelmet e felett jóga erővel, és váljatok tisztátalanból tisztává. Nektek semmi mással nincs kapcsolatotok.

Áldás:
Legyetek állandóan az akadályok legyőzői azzal, hogy mindig hordjátok az akadálybiztos ragyogó angyali ruhátokat.

Annak érdekében, hogy állandóan az akadályok legyőzői legyetek magatok és mások számára, mondjatok búcsút a kérdőjeleknek és tegyétek ki a végső pontot, tartsátok a kincsestáratokat állandóan teli. Mindig viseljétek az akadálybiztos ragyogó angyali ruhátokat; ne egy sárruhát viseljetek. Ezzel együtt maradjatok minden erények ékszerével feldíszítettek. Mindig legyetek Shaktik a nyolc fegyverrel, egy komplett szobor, és egy emelkedett élet lábát tartsátok egy lótusz virágon.

Slogen:
Legyetek teljes figyelemmel a tanulmányra, és akkor egy számot fogtok igényelni az első osztagban.


Mateshwari felbecsülhetetlen értékű verziói

Ez az Isteni tudás minden emberi lélekért van.

Először is biztosan meg kell tartanotok egy pontot a tudatotokban. Mivel Isten az emberi világfa Magja, és mi tudást kapunk Istentől, a tudás, amit kapunk alapvető minden emberi lény számára. Minden vallásból való embereknek joguk van megkapni ezt a tudást. Bár minden egyes vallás tudása a sajátja, a szentírásuk a sajátjuk, a véleményeik a sajátjuk, a sanskaráik a sajátjuk, azonban ez a tudás mindenkié. Bár lehet, hogy nem képesek venni ezt a tudást, és lehet, hogy nem jönnek a klánunkba, de azzal, hogy jógában vannak Vele, biztosan tisztává válnak, mert Ő mindenki Atyja. Emiatt a tisztaság miatt biztosan igényelni fognak egy státuszt a saját szekciójukban azért, mert minden emberi lény hisz a jógában. Sok ember azt mondja, hogy felszabadulást akarnak, de csak azzal, hogy ez a jógájuk van, kaphatják meg az erőt ahhoz, hogy szabaddá váljanak a büntetéstől és felszabadultak legyenek.

A végnélküli kántálás Istenre való állandó emlékezést jelenti.

Van egy mondás: Folyamatosan kántáljátok a végnélküli éneket minden egyes lélegzettel. Mi ennek a pontos jelentése? Amikor azt mondjuk, hogy ez a végnélküli ének, akkor ennek az igaz jelentése, hogy az intellektusotokat állandó kapcsoljátok össze jógában a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel minden egyes lélegzetetekkel, bármi más kántálása nélkül. Ez az Istenre való emlékezés minden egyes lélegzettel, minden időkre folytatódik. Ezt az Istenre való állandó emlékezést nevezik végnélküli kántálásnak. Különben valamit szavakkal kántálni, azaz azt mondani „Ráma, Ráma”, csendben kántálni egy mantrát a tudatotokban, nem folytatódhat minden időkben. Az emberek azt gondolják, hogy a végnélküli kántálás az, amikor azt a szívükben kántálják, és nem pedig egy mantrának a szájukkal való kántálása. Azonban ez olyan valami, amin érdemes elgondolkodni: Hol vannak a szavak és a végnélküli kántálás: nincs szükség annak a kántálására. Nem kell leülnötök, és a tudatotokban egy bálványra (szoborra) koncentrálnotok. Nem kell semmit ismételgetnetek azért, mert még enni és inni sem lehet állandóan. Azonban Istenre való emlékezésünk folyamatos lehet minden időkben, mert az nagyon könnyű. Például egy gyermek emlékszik az apjára; nem kell, hogy az apja képe abban az időben ott legyen előtte. Mindenre emlékszik a gondolataiban, a szavaiban és a tetteiben az apjára – a foglalkozására, a tevékenységeire, az erényeire, stb. Azzal, hogy arra emlékszik a gyermek tevékenysége is folyamatosan ugyanolyan lesz, és csak aztán van az, hogy „a fiú megmutatja az apát”. Valójában nekünk is el kell távolítani a szívünkből mindenki másra való emlékezést, és igaz emlékezésünknek kell lenni a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. Ebben a folyamatosan állandó emlékezésben tartózkodhatunk, miközben sétálunk és ülünk, miközben eszünk és iszunk. Azzal, hogy ebben az emlékezésben vagyunk, karmateetté válhatunk. Ezt a természetes emlékezést nevezik a végnélküli kántálásnak. Achcha.