07.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ne halljatok ördögit. Csak az egy Atyát hallgassátok. Éljetek úgy, mint egy lótusz, miközben otthon éltek.

Kérdés:
A gyermekek melyik játék pontos ismeretével nem válhatnak soha zavarodottá?

Válasz:
Azok, akik pontosan ismerik a boldogság és szomorúság, a tudás és odaadás játékát, soha nem válnak zavarodottá. Tudjátok, hogy Isten soha senkinek nem okoz szomorúságot. Ő a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Amikor mindenki boldogtalanná válik, Ő eljön, hogy szabaddá tegye őket a szomorúságtól.

Ének:
Ki jött el ide kora reggel?

Om shanti.
Gyermekek, mit hallottatok? Ti hallottátok az odaadás egy énekét. Az odaadás angolban filozófia. Ők olyan címeket kapnak, mint a Filozófia Doktora. Fiatal és öreg, mind ismeri a filozófiát (az odaadást). Amikor megkérdeztek bárkit arról, hogy hol van Isten, ők azt mondanák, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Az is filozófia. Az Atya nem mond el nektek semmit a szentírásokból. A hívők közül egyiket sem lehet a tudás óceánjának nevezni. Ők nem rendelkeznek tudással, és nem a Tudás Óceánjának a gyermekei. Egyikük sem ismeri az Atyát, a Tudás Óceánját, és nem tekintik önmagukat a gyermekeinek. Ők mindannyian odaadást végeznek, hogy találkozzanak Istennel, de nem ismerik Istent és így milyen hasznot kapnak abból, hogy odaadást végeznek. Sokan megkapják ezt a címet: a Filozófia Doktora. Csak egy dologgal rendelkeznek az intellektusukban, és ez az, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ők azt filozófiának tekintik. Ezen keresztül elbuknak. Azt hívják a vallás rágalmazásának. Mi más emberekkel nem vitatkozhatunk a szentírásokról. Mi nem egy emberi lénytől tanuljuk ezt. Az összes többi emberi lény emberi lénytől tanul. Tanulmányozzák a védákat és a szentírásokat emberi lényektől. Emberi lények voltak azok, akik azokat megírták. Csak az egy Szellemi Atya az, aki átadja nektek ezt a tudást. Ő csak egyszer jön el, hogy elmagyarázza nektek. Nekünk most semmit nem kell megtanulnunk emberi lényektől. Nektek most csak az egy Szellemi Atyát kell meghallgatnotok. A szellemi gyermekek, a lelkek azok, akik meghallgatják Őt. Azok az emberi lények dolgokat mondanak el emberi lényeknek. Ez tudás a Szellemi Atyától, míg az tudás emberi lényektől. Ez a Baba is egy testi emberi lény. Mondjátok el nekik: a Szellemi Atya ezen az egyen keresztül magyaráz. Én, a szellem meghallgatom Őt, és aztán, én, a szellem azt elmondom másoknak a testen keresztül. Ez szellemi tudás. Minden más fizikai. Az odaadás ösvényén a testet imádják. Ők azt mondják: Nektek nem szabad egy emberi lénynek, vagy egy hívőnek tekintenetek önmagatokat. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek rám, az Atyátokra. Ti, lelkek testvérek vagytok. Arra emlékeznek, hogy a lelkek elváltak a Legfelső Lélektől hosszú időre. Nekünk nem szabad emberi lényeket hallgatnunk. Ha bárki megkérdez benneteket, mondjátok el nekik, hogy a ti tudásotok nem valamelyik szentírásból van. Mi azt filozófiának nevezzük, vagyis, ők az odaadás ösvényének tudásával rendelkeznek. Csak az egy Atya adja át nektek a tudást a megváltásért. Csak az Egyre emlékeznek mindenki megváltása Adományozójaként. Nektek, gyermekeknek senkivel nem szabad vitatkoznotok. Az Atya azt mondja, én vagyok a Tudás Hatalma, a Tudás Óceánja. Én nem mondok el nektek semmilyen szentírást. Az én tudásom szellemi, míg minden más tudás a fizikai dolgok ismerete. Azok a szellemi gyülekezetek az odaadás ösvényéért vannak. A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz nektek, szellemeknek. Ezért van az, hogy a gyermekek úgy érzik, hogy erőfeszítést igényel lélek tudatossá válni. Mi, lelkek igényeljük az örökségünket az Atyától. Egy apa gyermekei biztosan az apa ülésének (pozíciójának) az örököseivé válnak. Lakshmi és Narayan is testi lények. A gyermekeik megkapják az örökségüket a fizikai apjuktól. Ez egy különleges dolog. Az aranykorban is az egy fizikai dolog. Ott nem mondanátok, hogy egy örökséget kaptok a szellemi Atyátoktól. A test tudatosságot meg kell törni. Én egy lélek vagyok, és nekem emlékeznem kell az Atyára. Emlékeznek Bharatnak erre az ősi jógájára. A szó yaad (emlékezés) egy hindi szó. Ki adja át nektek ezt a tudást ebben az időben? Ezt semmilyen emberi lény nem tudja. Születésről-születésen át emberi lények folytattak párbeszédet emberi lényekkel. Most a Szellemi Atya veletek, szellemi gyermekekkel beszél. A Szellem beszél hozzátok, vagyis ezt hívják szellemi tudásnak. Ők a Gitát tekintik szellemi tudásnak. Ugyanakkor, abban megemlítették egy testi lény, Krishna nevét. Az Atya azt mondja, semmilyen emberi lény nem rendelkezhet ezzel a tudással. Amikor bárki vitatkozik veletek, mondjátok el neki, a ti tudásotok az odaadásé. Az tudás a szentírásokból, amiket emberi lények írtak. Csak az egy Atya, a Tudás Óceánja rendelkezik ezzel a tudással. Ő maga most átadja nektek a tudást. Őt hívják a Legfelső Atyának. Azt a testetlen Egyet imádják. Ha bármilyen testi lényt imádnak, ők is az Ő gyermekei. Ők agyagból szaligramokat készítenek, és azokat imádják. Egy áldozati tüzet készítenek. Ti tudjátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a testetlen világban él. Mi lelkek is ott élünk. A tudásnak az az Óceánja eljön, és mindenkinek megváltást ad azzal, hogy elmondja a tudást. Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki messze túlél. Minden lélek testvér, és kapott egy szerepet. Amikor ők testeket öltenek, testvérekké és nővérekké válnak. Minden lélek az Egy Atya gyermeke. Amikor egy lélek egy testet ölt a mennyországban, ott boldogság van, míg itt, a pokolban szomorúság van. Ez miért történik így? Elmagyarázták, hogy ott van a tudás és az odaadás. Az a nappal és ez az éjszaka. A tudás boldogságot ad, és az odaadás szomorúságot okoz. Ez a játék meg lett teremtve. Az nem úgy van, hogy Isten ad boldogságot és szomorúságot. Csak amikor boldogtalanok, van az, hogy az emberek Istenhez kiáltanak. Megértik, hogy Ő a Boldogság Adományozója. Aztán, amikor a boldogságuk ideje véget ér, a szomorúság elkezdődik Ravan, az öt bűn miatt. Ez egy játék, amit pontosan meg kell érteni. Ez szellemi tudás. Minden más a fizikai dolgok ismerete. Mi azt nem kívánjuk meghallgatni. Megkaptuk az utasítást: Csak engem, a testetlen Atyát hallgassátok. Az Atya azt mondja, ne halljatok ördögit. Mi egyedül Istenre figyelünk, míg ti emberi lényeket hallgattok. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Még a nagy tudósok is a szentírásokat tanulmányozzák. Mi is sokat tanulmányoztuk azokat. Most Isten beszél. Nektek sok gurutok volt. Most azokat mind engedjétek el, és csak azt hallgassátok meg, amit elmondok nektek. Isten testetlen és az Ő neve Shiva. Mi most Őt figyeljük. Az Atya maga átadja nektek a saját bemutatását, és a teremtése eleje, közepe és vége bemutatását. Így miért kellene meghallgatnunk tőletek a szentírások dolgait? Mi most elmondjuk nektek a szellemi tudást. Azt hallgassátok meg, ha akarjátok. Ebben a zavarodottá válás nem kérdéses. Az egész világ ott van az egyik oldalon, míg ti nagyon kevesen vagytok. Az Atya most azt mondja, emlékezzetek rám, és a bűn terhe el lesz távolítva rólatok, és tisztává fogtok válni. Azok, akik tisztává válnak, a tiszta világ mesterei lesznek. Az öreg világnak most meg kell változnia. A vaskor után el kell jönnie az aranykornak. Az aranykor a tiszta világ. Csak a vaskorban van az, hogy az emberek hozzám kiáltanak, hogy jöjjek el, és tisztítsam meg a világot. Tehát, én most eljöttem. Állandóan csak rám emlékezzetek. A világ most megváltozik. Ez a ti utolsó születésetek. Ennek az öreg világnak az ördögi királysága megsemmisül és Ráma királysága megalapításra kerül. Ezért van az, hogy nektek olyan tisztává kell válnotok, mint egy lótusz ebben az utolsó születésben, miközben otthon éltek. Ez a méreg óceánja. Egy lótusz a víz felett él. Ezért nektek most olyan tisztává kell válnotok, mint egy lótusz, miközben otthon éltek a családotokkal. Ti, gyermekek tudjátok, hogy megalapítunk egy királyságot. Most az egész világnak meg kell változnia. Azok a vallásalapítók egyszerűen megalapítják a saját vallásukat. Először ők tiszták, és aztán tisztátalanná válnak. Csak az egy Satguru a Megváltás Adományozója. Az emberi lények gurukat fogadnak, amikor megváltást akarnak kapni. A Szellemi Atya átadja nektek ezt a tudást, amikor sok a bűn. Ti megkapjátok Istentől a tudást, az odaadás gyümölcsét. Isten nem tanít benneteket arra, hogy odaadást végezzetek. Ő átadja nektek a tudást. Ő azt mondja, állandóan csak rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Nincs más módszer, hogy tisztává váljatok. Az új világban mindannyian a mennyország lakói voltak. Most az öreg világban mindannyian a pokol lakói, és ezért az Atya azt mondja, én eljövök, hogy mindenkit felemeljek. Én eljövök, és átadom ezt a szellemi tudást. Az Atya átadja a saját bemutatását: Én vagyok a ti Atyátok. Ez most a pokol. Az új világot hívják mennyországnak. Hogy mondhatjátok azt, hogy a pokol és a mennyország itt léteznek (ugyanabban az időben). Azok, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, azt gondolják, hogy a mennyországban vannak. A mennyország az új világban létezik. A mennyország hogyan létezhetne itt? Ezért van az, hogy mi nem hallgatjuk meg az emberi lényeket. Az Atya azt mondja, ha ti tamopradhanból szatopradhanná akartok válni, akkor állandóan csak rám emlékezzetek. Ennek a tudásnak ott kellene maradnia az intellektusotokban az egész nap folyamán. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Csak szellemi dolgokat hallgassatok az egy Atyától. Senkivel ne vitatkozzatok semmi miatt.

2. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy lélek tudatossá váljatok. Annak érdekében, hogy lélek tudatossá váljatok, maradjatok az egy Atya emlékezésében.

Áldás:
Legyetek szabadok a gondoktól és az aggodalomtól azzal, hogy bármilyen nehéz dolgot könnyűvé tesztek az Atya kezének és társaságának a tudatosságával.

Amikor a kezetek egy idősebb kezében van, az állapototok szabad lesz a gondoktól és az aggodalomtól. Ugyanígy, minden cselekedet végrehajtása közben mindig tekintsétek úgy, hogy BapDadát veletek van, és a kezetek az Ő kezében van ebben az alokik életben. Ez jelenti azt, hogy az életetek az Ő kezében van, és ezért Ő a felelős. Tegyétek minden terheteket az Atyára, és váljatok könnyűvé. A teher eltávolításának és minden nehézség megkönnyítésének a módszere, hogy rendelkeztek az Atya kezével és a társaságával.

Slogen:
Legyen őszinteség az erőfeszítéseitekben, és extra segítséget fogtok tapasztalni BapDadától.


Mateshwariji értékes verziói

1) Az élet alapja a gyan, a jóga és az isteni erények önmagatokba szívása.

Hittel rendelkeztek, hogy tudást kaptok a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől. Ennek a tudásnak három fő pontja van, amelyekre teljes figyelmet kell fordítanotok az erőfeszítéseitekben. Az első a jóga - állandó emlékezés Istenre, amellyel a bűneink megsemmisülnek. A második a tudás: mi Brahmand, az egész világ eleje, közepe és vége. Csak akkor lehet gyakorlati változás az életünkben, ha rendelkezünk ezzel a tudással, és jó jutalmat tudunk teremteni magunknak. A harmadik pont a minőségünk, hogy minden erénnyel teljessé, 16 mennyei fok teljessé válunk. Csak így válhatunk istenségekké. Elengedhetetlen számunkra, hogy figyeljünk erre a három pontra, miközben sétálunk és mozgunk, evés és ivás közben. Csak ebben az egy születésben rendelkezünk a tudás erejével, a jóga erejével és az isteni erények önmagunkba szívásával. Mindhárom össze van kapcsolódva. Nem rendelkezhetünk jógával tudás nélkül, és nem szívhatjuk magunkba az isteni erényeket jóga nélkül. Az életünk mindezen három ponton alapszik, mert csak akkor tudjuk befejezni a bűneink számláját, és hajthatunk végre jó cselekedeteket. Ezt hívják isteni életnek.

2) Bharat ősi jógája, amit Isten tanít.

Ez az isteni jógánk jól ismert Bharatban ősi jógaként. Miért nevezik ezt a jógát múlhatatlan jógának? Mert ezt a múlhatatlan Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanítja. Bár más emberi lelkek is tanítanak jógát, ezért nyílnak a jóga ashramok, de ők nem tudják ezt az ősi jógát tanítani. Ha lenne ilyen jóga, akkor hol van az az erő? Bharat napról napra gyengébbé válik, és ez azt mutatja, hogy az ő jógájuk nem múlhatatlan. Csak az Egy, akivel jógátok van, taníthatja nektek ezt a jógát. Nem szabad másokkal jógáznunk, így ők hogyan taníthatnának minket? Ezt a feladatot csak Isten tudja elvégezni. Csak Ő tudja elmondani nekünk a titkokat, mások csak mondják, hogy jógát fognak tanítani nekünk. Tudjuk, hogy csak Isten taníthat ősi jógát, és megalapítja az istenségi királyság nap- és holddinasztiáit. Isten eljön, és minden ciklusban megtanítja nekünk ezt az ősi jógát. Azt mondja: Ó, lelkek, legyen velem, Istennel, állandó jógátok, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Achcha.