07.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy szellemi művészetet tanítson nektek. Ezen a művészeten keresztül túlmentek a napon és a holdon a béke lakhelyére.

Kérdés:
Mi a különbség azok között, akik büszkék a saját tudományukra, és akik büszkék a saját csendjükre?

Válasz:
Azok, akik büszkék a saját tudományukra, olyan sok pénzt költenek arra, hogy elmenjenek a Holdra és a csillagokra. Kockáztatják a saját testüket és félnek, hogy talán a rakétájuk lezuhan. Ti gyerekek, akik büszkék vagytok a csendetekre, túlmentek a Holdon és a csillagokon a legfelső régióba, anélkül, hogy egy pennyt költenétek. Bennetek nincs félelem, mert ti elhagyjátok a testeteket és elmentek.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és nektek, szellemi gyermekeknek magyaráz. A gyerekek folyamatosan hallanak a tudósokról, akik erőfeszítést tesznek azért, hogy elmenjenek a Holdra. Azok az emberek olyan sok pénzt költenek, azon próbálkozva, hogy elmenjenek a Holdra, és mégis nagy a félelem bennük, hogy oda elmenjenek. Most gondolkozzatok önmagatokon. Mi a ti lakhelyetek? Ők elmennek a Holdra, de ti túlmentek még a Napon és a Holdon is, egyenesen a legfelső régióba. Amikor azok az emberek oda felmennek, nekik jutalomként sok pénzt adnak. Azt követően, hogy visszatérnek, és földet érnek, ők ajándékként több százezret kapnak. Kockáztatják a testüket, amikor oda felmennek. Büszkék a saját tudományukra. Ti büszkék vagytok a saját csendetekre. Ti, lelkek tudjátok, hogy vissza kell térnetek a békétek földjére, a brahm elembe. A lelkek azok, akik mindent tesznek. Azok a lelkek is felmennek a testükkel. Az nagyon veszélyes. Félnek, hogy onnan fentről lezuhannak, és meghalnak. Mindaz fizikai művészet. Az Atya nektek szellemi művészetet tanít. Azzal, hogy azt a művészetet tanuljátok, egy hatalmas díjat kaptok. Ez egy díj, ami 21 születésen át tart, sorsszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Manapság a kormány lottósorsolásokat tart. Ez az Atya átad nektek egy díjat, és mi az, amit tanít nektek? Ő benneteket elvisz a legtetejére, az otthonotokba. Ti most emlékeztek arra, hogy hol van az otthonotok, és hol van a királyság, amit elveszítettetek. Ravan vette azt el tőletek. Most nektek újból el kell mennetek az eredeti otthonotokba, és igényelni fogjátok a királyságotokat is. Senki nem tudja, hogy a felszabadulás földje a ti otthonotok. Most nézzétek meg, hogy az Atya honnan jön el azért, hogy tanítsa a gyermekeit. Ő olyan messziről jön el. A lelkek is rakéták. Azok az emberek megpróbálnak felmenni és megnézni, hogy mi van a Holdon és a csillagokon. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a Hold és a csillagok ennek a színpadnak a fényei, ugyanúgy, ahogy itt fények vannak egy színház színpadán. Nektek is vannak lampionjaitok a múzeumokban. Aztán, ez a korlátlan világ, ahol Nap, a Hold és a csillagok biztosítják a fényt. Az emberek abban hisznek, hogy a Nap és a Hold istenségek, de azok nem istenségek. Ti most megértitek, hogy az Atya hogyan jön el, és változtat benneteket emberekből istenségekké. Ott van a tudás Napja, a tudás holdja és a szerencsés csillagok. Ti, gyerekek megváltást kaptok ezen a tudáson keresztül. Olyan messzire elmentek. Az Atya megmutatta nektek az ösvényt, hogy hazatérjetek. Az Atya nélkül senki nem tud hazatérni. Ti ezt megértitek, amikor az Atya eljön, és tanít benneteket. Azt is megértitek, hogy csak akkor lesztek képesek arra, hogy hazatérjetek, amikor ti, lelkek tisztává váltok. Nektek tisztává kell válnotok a jógaerőn vagy a büntetés erején keresztül. Az Atya folyamatosan elmondja nektek, hogy minél többet emlékeztek Rá, annál tisztábbakká fogtok válni. Azzal, hogy nem emlékeztek Rá, tisztátalanok maradtok, és sok büntetést kell majd tapasztalnotok, és bármilyen státusszal rendelkeztetek, az meg fog semmisülni. Az Atya maga itt ül, és elmagyarázza, hogy hogyan tudtok hazatérni. Nem tudtátok, hogy mi a brahm elem és mi a szubtilis régió. A diákok először semmit nem tudnak, de aztán kezdik megérteni, amikor a tanulmányuk elkezdődik. Némelyik tanulmány alacsonyabb szintű, és némelyik tanulmány nagyon magas szintű. Amikor leteszitek az I.C.S. vizsgát, azt mondják, hogy tudás teljesek vagytok. Ennél nincs nagyobb tudás. Ti is most ilyen emelkedett tudást tanultok. Az Atya megmutatja nektek a módszert, hogy tisztává váljatok: Gyerekek, ha csak rám emlékeztek, tisztátalanból tisztává váltok. Eredetileg ti, lelkek tiszták voltatok, és ott fent, az otthonotokban éltetek. Amikor az aranykorban, a felszabadulás életében voltatok, mindenki más a felszabadulás lakhelyén volt. Ti a felszabadulás földjét és az életben való felszabadulás földjét is Shiva templomának nevezhetitek (Shivalaja). Shiv Baba a felszabadulás földjén él, és ti, gyerekek, ti, lelkek is ott éltek. Ez a legmagasabb szellemi tudás. Azok az emberek azt mondják, hogy el akarnak menni, és a Holdon akarnak élni. Olyan keményen próbálkoznak. Megmutatják a bátorságukat. Olyan sok millió mérföldet megtesznek. Ugyanakkor, a vágyaik nem teljesülnek, míg a ti vágyaitok teljesülnek. Ők hamis fizikai büszkeséggel rendelkeznek, míg ti szellemi büszkeséggel rendelkeztek. Olyan nagy bátorságot mutatnak Maya dolgaiért. Tapsolnak, és sokat gratulálnak. Sok pénzt kapnak. Az lehet, akár 5-10 millió rupi is. Ti, gyerekek tudással rendelkeztek, hogy mindaz a pénz, amit megkapnak, meg fog semmisülni. Csak néhány nap maradt hátra. Ma mi van, és holnap mi lesz. Ma a pokol lakói vagytok, és holnap a mennyország lakóivá váltok. Ez nem vesz sok időt igénybe. Az egyik fizikai erő, míg a tiétek szellemi erő, amiről csak ti tudtok. Milyen messzire tudtok elmenni fizikai erővel? Ők lehet, hogy elérik a Holdat és a csillagokat, de aztán a háború elkezdődik, és ők mindannyian meghalnak. A művészetük is ott véget ér. Az a legnagyobb fizikai művészet. A tiétek a legnagyobb szellemi művészet. Elmentek a béke földjére, amit az édes otthonnak is neveznek. Azok az emberek olyan magasra felmennek. Számoljátok ki, hogy ti hány mérföldre mentek el. Kik vagytok? Lelkek. Az Atya megkérdezi, ki tudjátok számolni, hány mérföldre élek innen? Ők kiszámolják, és megmondják, hogy hány mérföldre mentek el, mielőtt visszatértek. Ők nagyon óvatosak, és gondolkoznak a módszeren, hogy elmenjenek és a módszeren, hogy visszatérjenek. Sok zajt csapnak. Ti milyen zajt csaptok? Senki nem tudja, hová mentek, és hogyan fogtok visszatérni. Csak ti ismeritek a díjat, amit megkaptok. Ez csodálatos. Ez Baba csodája. Erről senki sem tud. De ti azt mondjátok, hogy ez nem egy új dolog. Minden 5.000 évben folyamatosan ezt fogják gyakorolni. Nagyon tisztán megértitek ezen világdráma időtartamának elejét, közepét és végét. Tehát, nektek belül mámorosnak kellene lennetek azzal, amit Baba tanít nektek. Ti nagyon emelkedett erőfeszítést tesztek, és újból meg fogjátok tenni. Senki más nem tud ezekről a dolgokról. Az Atya inkognitó. Ő olyan sokat magyaráz nektek, minden nap. Ő nektek olyan sok tudást ad. Azok az emberek csak egy korlátolt helyre mennek el, míg ti elmentek a korlátlanba. Elmennek a Holdra, de az csak egy hatalmas égitest, semmi más. Onnan a Föld olyan parányinak tűnik. Olyan hatalmas a különbség az ő világi tudásuk és a ti tudásotok között. Ti, lelkek nagyon parányiak, de nagyon gyors rakéták vagytok. A lelkek ott fent élnek, aztán lejönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket. Az az egy a Legfelső Lélek, de hogyan lehet Őt imádni? Az imádatnak biztosan meg kell történnie. Baba elmagyarázta, hogy fél cikluson át tudás, nappal van, és a másik félben ott van az odaadás, az éjszaka. Ti most megkapjátok a tudást az átmeneti korban. Ebből a tudásból nincs semmi az aranykorban. Ezért van az, hogy ezt a kort hívják a legértékesebb átmeneti kornak. Baba mindannyitokat a legemelkedettebbé tesz. Ti, lelkek olyan messzire elmentek. Ti rendelkeztek ennek a boldogságával. Megmutatják a saját művészetüket, hogy sok pénzt kaphassanak. Nem számít, hogy mennyit kapnak, megértitek, hogy ők nem lesznek képesek arra, hogy abból bármit is magukkal vigyenek. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindennek meg kell semmisülnie. Ti most olyan sok értékes ékszert kaptok, aminek nem tudjátok kiszámolni az értékét. Minden verzió több százezer rupit ér. Ti azokat hosszú időn át meghallgattátok. A Gitában nagyon értékes tudás van. Ez az egyedüli Gita, amit a legértékesebb Gitának hívnak. A Gita, ami tartalmazza Isten emelkedett utasításait, az összes szentírás ékszere. Azok az emberek folyamatosan tanulmányozzák a Gitát, de nem értik a jelentést és hogy mi fog történni azzal, hogy tanulmányozzák a Gitát. Az Atya azt mondja, most emlékezzetek Rám, és tisztává váltok. Bár ők tanulmányozzák a Gitát, közülük egyik sem rendelkezik jógával az Atyával. Ők az Atyát mindenütt jelenvalónak nevezik. Ők nem tudnak tisztává válni. Lakshmi és Narayan képe most előttetek van. Őket istenségeknek hívják, mert ők isteni erényekkel rendelkeznek. Nektek, lelkeknek tisztává kell válnotok, aztán mindannyitoknak haza kell térnetek. Az új világban nincs olyan sok emberi lény. Az összes többi léleknek haza kell térnie. Az Atya átadja nektek a legcsodálatosabb tudást, amin keresztül nagyon emelkedetté váltok, és emberekből istenségekké változtok. Ezért, nektek sok figyelmet kell fordítanotok egy ilyen tanulmányra. Ez az egy is megérti, hogy bármilyen figyelemmel rendelkeztetek egy ciklussal ezelőtt, ti most ugyanolyan figyelemmel lesztek. Ez megérthető. Az Atya örül, hogy hallja a szolgálatotok híreit. Ha soha nem írtok az Atyának, megérthető, hogy az intellektusotok jógája a kövek és kavicsok felé fordult, hogy ti lelkek test tudatossá váltatok és elfelejtettétek az Atyát. Máskülönben csak gondolkozzatok el azon, hogy amikor van egy szerelmi házasság, bennük olyan nagy a szeretet egymás iránt. Ugyanakkor, később némelyik megváltoztatja az érzéseit, és még a feleségét is megöli. A ti szerelmi házasságotok az Eggyel van. Az Atya eljön, és átadja nektek a saját bemutatását. Ti automatikusan nem kapjátok meg az Ő bemutatását. Az Atyának el kell ide jönnie. Az Atya eljön, amikor a világ öreggé vált. Ő csak az átmeneti korban jön el, hogy az öreg világot újjá tegye. Az Atya kötelessége az, hogy megalapítsa az új világot. Ő a mennyország mestereivé tesz benneteket, és így olyan nagy szeretetnek kellene lennie az Atya iránt. Aztán, miért mondjátok azt: Baba, elfelejtelek Téged. Az Atya olyan emelkedett. Nála nincs senki magasabb. Az emberek olyan keményen próbálkoznak azért, hogy felszabadulást kapjanak. Olyan sok módszert kipróbálnak. Olyan sok hazugság, és becsapás van. A maharishiket sokat dicsérik. Aztán a kormány nekik sok földet ad. Az nem úgy van, hogy a kormány vallástalan. Van néhány miniszter, akik vallásosak, és néhányan, akik vallástalanok. Néhányan egyáltalán nem hisznek a vallásban. Azt mondják, a vallás hatalom. A keresztényeknek olyan nagy erejük volt, hogy lenyelték egész Bharatot. Mostanra nem maradt semmilyen erő ebben a Bharatban. Olyan sok a harc és vitatkozás. Korábban milyen volt ugyanez a Bharat? Senki nem tudja, hogy az Atya hogyan és hova jön el. Senki semmit nem tud. Ti megértitek, hogy az Atya eljön a legdegradáltabb és legtisztátalanabb földre, ahol aligátorok és krokodilok vannak. Az emberek olyanok, hogy bármit megennének. Bharat volt a legvaishnavább (legvegetáriánusabb). Ez a vaishnava királyság, ugye? Ott van a hatalmas különbség azon nagy és tiszta istenségek és az emberek között, akik mindenféle dolgot lenyelnek. Itt még kannibálok is vannak, akik megesznek másokat. Bharat állapota mivé vált? Az Atya most elmagyarázza mindennek az összes titkát. Baba átadja nektek az összes tudást az elejétől a végéig. Ti vagytok az elsők, akik eljöttök erre a földre, és aztán az emberi népesség növekszik. Rövid időn belül ott lesznek a szomorúság sikolyai. Ők folyamatosan sírni fognak. Nézzétek, a mennyországban olyan nagy a boldogság. Nézzétek meg a saját célotok, és tárgyatok szimbólumát. Nektek, gyerekeknek mindezt önmagatokba kell szívnotok. Ez egy ilyen hatalmas tanulmány. Az Atya olyan világosan elmagyaráz mindent. Ő a rózsafüzér titkait is elmagyarázza. A bojt Shiv Babát reprezentálja, aztán, mivel ez a háztartás ösvénye, ott van a dupla gyöngyszem. Azok, az elszigetelődés ösvényén, nem rendelkeznek joggal, hogy egy rózsafüzért forgassanak. Ez az istenségek rózsafüzére. Hogyan igényelték azt a királyságot? Közöttetek is ti sorszám szerintiek vagytok. Közületek csak néhányan képesek arra, hogy bárkinek félelemmentesen magyarázzanak. Azt mondjátok, gyertek és elmondjuk nektek azokat a dolgokat, amiket senki más nem tud elmondani. Azokat senki nem tudja Shiv Babán kívül. Ki tanított nekik Raja jógát? Nektek le kell ülnötök velük, és nagyon kedvesen el kell magyaráznotok, hogyan vesznek 84 születést és aztán, hogyan válnak istenségekké, harcosokká, kereskedőkké és shudrákká. A tudás, amit az Atya átad nektek, olyan könnyű. De nektek tisztává is kell válnotok, mert csak akkor lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Ti vagytok azok, akik megalapítjátok a békét az egész világon. Az Atya átadja nektek annak a királyságnak a szerencséjét. Ő az Adományozó. Ő nem fogad el semmit. Ez a ti tanulmányotok díja. Senki más nem tudja átadni nektek ezt a díjat. Ezért, miért nem emlékeztek egy ilyen Atyára szeretettel? Ti emlékeztek a lokik apátokra az egész életetekben, tehát, miért nem emlékeztek a parlokik Atyára? Az Atya elmondta nektek, hogy ez egy harcmező. Időt vesz igénybe, hogy tisztává váljanak. Ez addig tart, amíg a háború véget ér. Az nem úgy van, hogy azok, akik eljöttek az elején, teljesen tisztává váltak. Baba azt mondja, hogy a ti harcotok Mayával nagy erővel megtörténik. Maya olyan erőteljes, hogy még a nagyon jó gyermekeket is legyőzi. Azok, akik elbuknak, hogyan tudják meghallgatni a Murlit. Nem mennek el a centrumjaikba, tehát, hogyan tudnának bármit is találni? Maya őket még egy penny értékűvé sem teszi. Ha tanulmányozzák a Murlit, éberek tudnak maradni. Ugyanakkor, elfoglalttá válnak a piszkos munka elvégzésében. Egy értelmes gyermeknek el kell nekik magyaráznia, hogy hogyan szenvedtek vereséget Mayától. Mi az, amit Baba elmond nekünk, és mégis ők hová mennek? Amikor látjátok, hogy Maya valakit megesz, nektek meg kellene próbálnotok megvédeni őket, hogy Maya ne nyelje le teljesen azokat. Őket újból tudatossá kell tenni, máskülönben, mivel rágalmazzák a Satguru nevét, nem fognak egy magas státuszt igényelni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tanuljátok meg a csend művészetét az Atyától, és menjetek túl ezen a korlátolt világon a korlátlan világba. Azzal, hogy az Atya átadja nekünk ezt a csodálatos tudást, Ő egy nagy díjat ad, és így ott kellene lennie annak a mámorának.

2. Nektek félelemmentesen kell szolgálatot végeznetek, nagyon édes módon. Legyetek erőteljesek a harcban Mayával, és arassatok győzelmet fölötte. Hallgassátok meg a Murlit, és legyetek éberek és másokat is inspiráljatok arra, hogy maradjanak éberek.

Áldás:
Váljatok szerencsés lelkekké az önuralkodás szanszkarájával, és érjétek el a jövőbeli királyság jogát.

A hosszú időn át tartó önmagatokat feletti uralkodás szanszkarája át fogja adni nektek a jövőbeli királyság jogát hosszú időre. Ha ismételten befolyás alá kerültök, és nem rendelkeztek egy jog birtokosának lenni szanszkarával, akkor azok királyságában maradtok, akik egyszerűen csak önmaguk felett uralkodnak, de nem fogják elérni a királyság szerencséjét. Tehát, nézzétek meg a szerencsétek képmását a tudás tükrében. Azzal, hogy ezt gyakoroljátok hosszú időn át, a különleges együttműködő munkásaitokat a társaitokká tudjátok tenni a királyságban, akik az irányításotok alatt dolgoznak. Váljatok egy királlyá, és akkor fogják azt mondani rátok, hogy szerencsés lelkek vagytok.

Slogen:
Annak érdekében, hogy elvégezzétek a sakash átadása szolgálatát, engedjétek, hogy a korlátlan érdektelenség hozzáállása felmerüljön.