07.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, adjátok át mindenkinek a jó hírt, hogy az istenségi dinasztia megalapításra kerül. Amikor a világ bűntelenné válik, minden más meg fog semmisülni.

Kérdés:
Ravan mikor átkoz el benneteket, és mi az elátkozottnak lenni jele?

Válasz:
Ti megkapjátok Ravan átkát, amikor test tudatossá váltok. A lelkek, akik elátkozottak, elszegényedetté és bűnössé válnak. Ők folyamatosan lefelé jönnek. Most, annak érdekében, hogy igényeljétek az örökséget az Atyától, váljatok lélek tudatossá. Tegyétek a látásmódotokat és hozzáállásotokat tisztává.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül és elmondja nektek, gyermekeknek a 84 születés történetét. Megértitek, hogy nem mindenki vesz 84 születést. Ti imádatra méltó istenségek voltatok az aranykor elején. Bharatban először ott volt az imádatra méltó istenségek vallásának királysága. Az volt Lakshmi és Narayan királysága. Ezért, biztosan ott kellett lennie egy dinasztiának. Biztosan ott voltak a királyi klán barátai és rokonai is. Ott alattvalók is voltak. Ez olyan, mint egy történet. Emlékeztek arra, hogy 5.000 évvel ezelőtt az volt az ő királyságuk. Az volt az eredeti istenségi vallás istenségeinek királysága Bharatban. A korlátlan Atya, aki tudás teljes, itt ül, és ezt elmagyarázza. Melyik aspektus tudását? Az emberek abban hisznek, hogy Ő tudja, mi van mindenkiben, hogy Ő ismeri mindenki cselekedetét és bűnös tetteit. Ugyanakkor az Atya most elmagyarázza. Minden lélek megkapta a saját szerepét. Minden lélek a legfelső lakhelyen él. A teljes szerep fel van véve bennük. Ők ott készen ülnek arra, hogy elmenjenek és eljátsszák a szerepeiket a tettek mezején. Megértitek, hogy a lélek az, ami mindent tesz. A lélek az, ami valamire azt mondja, hogy ez savanyú, vagy sós. A lélek az, ami megérti, hogy most egy bűn elkövetője, hogy bennük ördögi természet van. A lelkek azok, akik testeket öltenek, és eljátsszák a szerepüket, itt, a tettek mezején. Ezért, nektek rendelkeznetek kellene azzal a hittel: Én, ez a lélek teszek mindent. Mi most találkoztunk az Atyával, és újból találkozni fogunk Vele 5.000 év után. Megértitek, hogy a lelkek imádatra méltók voltak, és aztán imádókká váltak, hogy tiszták voltak, és aztán tisztátalanok lettek. Amikor ők imádatra méltók, akkor nem lehet semmilyen tisztátalan lény. Amikor imádók, akkor nem lehet semmilyen tiszta lény. Az aranykorban ők tiszták és imádatra méltók. Amikor Ravan királysága elkezdődik a rézkorban, mindannyian tisztátalan imádókká válnak. Shiv Baba azt mondja, nézzétek, Shankaracharia is az én imádóm. Ő engem imád. Néhányak rendelkeznek egy Shiva képmással, ami gyémántból, vagy aranyból, vagy ezüstből készült. Az imádókat, akik imádkoznak, nem lehet imádatra méltóknak nevezni. Az egész világon nem lehet egyetlenegy imádatra méltó személy sem. Azok, akik imádatra méltók, tiszták, és aztán tisztátalanná válnak. A tiszták az új világban léteznek. Csak azokat imádják, akik tiszták. Az úgy van, hogy amikor egy leány tiszta, őt imádják. De amikor tisztátalanná válik, neki kell meghajolnia mindenki előtt. Olyan nagy a ceremónia az imádatban. Amikor megnyittok egy múzeumot, vagy egy kiállítást, biztosan le kell írnotok, trimurti Shiva. Az alatt ott van a cél és a tárgy, Lakshmi és Narayan. Mi megalapítjuk az imádatra méltó istenségek vallását. Ott nincs más vallás. Ezt elmagyarázhatjátok. A kiállításokon nem tudtok előadásokat tartani. Más előkészületet kell megtenni ahhoz, hogy nekik magyarázzatok. A fő dolog, hogy átadjuk nektek, Bharat embereinek a jó hírt. Mi megalapítjuk ezt a királyságot. Ez az istenségi dinasztia létezett. Az többé nem létezik. Ugyanakkor, az most újból megalapításra kerül, és aztán minden meg fog semmisülni. Amikor az aranykorban egy vallás volt, akkor a megszámlálhatatlan vallásból egyik sem létezett. Most nem lehetséges az összes vallás számára, hogy egységessé és eggyé váljanak. Ők egymást követően jönnek el, és folyamatosan fejlődnek. Az első és eredeti örökkévaló istenségi vallás eltűnt. Senki nem hívhatja önmagát valakinek az eredeti örökkévaló istenségi vallásból. Ezt a világot bűnös világnak hívják. Elmondhatjátok nekik, mi átadjuk nektek a jó hírt, hogy Shiv Baba megalapítja a bűntelen világot. Mi biztosan Prajapita Brahma gyermekei vagyunk. Ott vannak a Prajapita Brahma kumarok, és kumarik. Először is, mi testvérek vagyunk. Aztán, amikor a teremtés megtörténik, mi testvérekké és nővérekké válunk. Ti mindannyian azt mondjátok: Baba, mi a gyermekeiddé váltunk. Ezért a testvéreknek, és nővéreknek nem szabad bűnös látásmóddal rendelkezniük. Váljatok tisztává ebben az utolsó születésben, mert csak akkor válhattok a tiszta világ mestereivé. Tudjátok, hogy csak az egy Atya a Felszabadulás és Megváltás Adományozója. Az öreg világ biztosan meg fog változni. Az új világ megalapításra kerül. Csak Isten tudja ezt megtenni. Ti, gyerekek most megértitek, hogy Ő megteremti az új világot. Az öreg világ is még létezik. Az nem ért véget. Megmutatják a képeken a megalapítást Brahmán keresztül. Ez a sok születésének az utolsója. Brahmának nincs párja. Ott van Brahma örökbefogadása is. Nektek nagy taktikával kell magyaráznotok. Shiv Baba belép Brahmába és minket önmagához tartozóvá tesz. Csak, amikor belép egy testbe, mondhatja azt, ó lélek, te az én gyermekem vagy. A lelkek amúgy is léteznek, és aztán, amikor a világ megteremtődik Brahmán keresztül, biztosan ott vannak a Brahma kumarok és kumarik. Ezért, ők testvérek és nővérek. Minden más típusú látásmód véget ér. Megkapjuk a tisztaságunk örökségét Shiv Babától. Mi egy átkot kapunk Ravantól. Amikor lélek tudatossá válunk, megkapjuk az örökségünket az Atyától. Amikor test tudatossá válunk, egy átkot kapunk Ravantól. Azzal, hogy elátkozottá válunk, folyamatosan lejövünk. Most Bharat elátkozott. Ki tette Bahratot ilyen elszegényedetté és bűnössé? Az biztosan valaki átka volt. Ez volt Maya, Ravan átka. Az emberek minden évben elégetik Ravan egy figuráját, és így ő biztosan egy ellenség. A vallás hatalom. „Mi most az istenségi vallásból valókká válunk.” Baba az eszköz, hogy megalapítsa az új vallást. Ő megalapít egy ilyen erőteljes vallást. Mi erőt kapunk Babától, és győzelmet aratunk az egész világ felett. Mi erőt kapunk az emlékezés zarándoklatán keresztül, és a bűneink megsemmisülnek. Tehát, írjátok le ezt a kísértést is: Mi most átadjuk nektek a jó hírt. Ez a vallás magalapításra kerül. Ezt hívják mennyországnak. Ezt nagybetűkkel írjátok le. Baba nektek azt tanácsolja: Az összes vallás közül ez az első számú. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás magalapításra kerül. Prajapita Brahma is itt ül. Mi, Prajapita Brahma kumarok és kumarik véghezvisszük ezt a feladatot a shrimat követésével. Ezek nem Brahma utasításai. A shrimat a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől, Shivától van, aki mindenki Atyja. Csak az Atya alapítja meg az egy vallást, és megsemmisíti az összes többi vallást. Azzal, hogy Raja jógát tanulunk, ezzé válunk. Mi is ezzé válunk. Mi korlátlan érdektelenséggel rendelkezünk, mert tudjuk, hogy ez az öreg világ most el fog égni. Amikor egy fizikai apa egy új házat épít, a ragaszkodása a régihez véget ér. Az Atya azt mondja, ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Ő most megalapítja az új világot számotokra. Ti az új világért tanultok. Csak az átmeneti korban van az, hogy ott van a megszámlálhatatlan vallás elpusztítása, és az egy vallás megalapítása. Háborúk és természeti katasztrófák lesznek. Amikor az az ő királyságuk volt az aranykorban, nem volt más vallás. Hol volt mindenki más? Nektek ezt a tudást meg kell őriznetek az intellektusotokban. Az nem úgy van, hogy én nem végzek semmilyen más munkát, amikor megőrzöm ezt a tudást az intellektusomban. Nekem sok más gondolatom is van. Nekem el kell olvasnom, és meg kell írnom a leveleket. Gondolkoznom kell az épületeken, stb., de én folyamatosan emlékezem az Atyára. A bűneim hogyan semmisülhetnének meg, ha nem emlékeznék az Atyára? Ti, gyerekek most megkaptátok a tudást. Ti imádatra méltókká váltok fél ciklusra. Fél cikluson át tamopradhan imádók vagytok, és fél ciklusra szatopradhanok, és imádatra méltók vagytok. A lelkek istenivé válnak azzal, hogy a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel jógáznak. Azzal, hogy emlékezéssel rendelkeznek, a lelkek a vaskorból az aranykorba mennek. Csak az Egyet hívják Tisztítónak. Ahogy tovább fejlődtök, a hangotok szét fog terjedni. Ez a tudás azokért van, minden vallásból. Mondjátok el nekik, hogy az Atya azt mondja, egyedül én vagyok a Tisztító. Emlékezzetek rám és tisztává fogtok válni. Aztán, el fogjátok rendezni az összes számlátokat és haza fogtok térni. Ha zavarodottá váltok, kérdezhettek. Az aranykorban nagyon kevés ember van. Most megszámlálhatatlan vallás van. Ők biztosan el fogják rendezni a számláikat, és aztán olyanokká válnak, amilyenek voltak. Miért kellene a részletekbe mennetek? Tudjátok, hogy minden lélek el fogja játszani a saját szerepét. Nekik, mindannyiknak most haza kell térniük, mert közülük nem mindegyik létezett az aranykorban. Az Atya eljön, hogy megalapítsa az egy vallást és megsemmisítse a megszámlálhatatlan vallást. Az új világ most megalapításra kerül. Aztán az aranykor biztosan eljön, és a ciklus biztosan forogni fog. Nem szabad, hogy erről túl sokat gondolkozzatok. A fő dolog az, hogy nektek szatopradhanná kell válnotok, és igényelnetek kell egy magas státuszt. A kumariknak ebben elfoglalttá kellene válniuk. A szülők nem a lányuk bevételéből esznek. Ugyanakkor, manapság, ők mindennel kapcsolatban kapzsikká válnak, és így még a lányoknak is el kell menniük, hogy pénzt keressenek. Ti most megértitek, hogy nektek tisztává kell válnotok, és a tiszta világ mesterei lesztek. Mi Raja jógik vagyunk, és nekünk biztosan igényelnünk kell az örökségünket az Atyától. Ti most a pandava hadsereghez tartoztok. Azzal együtt, hogy szolgáljátok önmagatokat, nektek azon is gondolkodnotok kell, hogy megmutassátok mindenkinek az ösvényt. Minél többet szolgáltok, annál emelkedettebb státuszt fogtok igényelni. Ha megkérdezitek Babától, hogy milyen státuszt kapnátok, ha ebben az állapotban kellene meghalnotok, Baba azonnal elmondaná nektek. Mivel nem végeztek szolgálatot, ti egy hétköznapi otthonban vesztek születést. Aztán, nehéz lenne számotokra, hogy vegyétek a tudást, mert egy kis gyermek nem képes arra, hogy olyan sok tudást vegyen. Például, ha csak két-három év maradt hátra, akkor hogyan lennétek képesek arra, hogy tanuljatok? Baba elmondaná nektek, hogy ti a harcos klánban fogtok születést venni. Talán a végén kapnátok egy dupla koronát. Nem lennétek képesek arra, hogy megtapasztaljátok a mennyország teljes boldogságát. Azok, akik teljesen szolgálnak, és tanulnak, megkapják a mennyország teljes boldogságát, sorszám szerint, a saját erőfeszítésüknek megfelelően. Nektek azzal kellene foglalkoznotok, hogy ha ti most nem váltok ezzé, nem fogtok ezzé válni semelyik ciklusban. Ti mindannyian ismerhetitek önmagatokat, hogy mennyi jeggyel fogtok átmenni. Ezt mindenki meg fogja tudni. Aztán csak azt lehet mondani, ez a sors. Ti belül szomorúságot fogtok érezni. Mi történt velem, miközben itt ültem? Az emberek meghalnak, miközben valahol csak ülnek. Ezért az Atya azt mondja, ne váljatok lustákká. Tegyetek erőfeszítést, és folyamatosan váljatok tisztátalanból tisztává. Folyamatosan mutassátok meg másoknak az ösvényt. Legyetek kegyelemteljesek a barátaitokkal, és rokonaitokkal. Ha látjátok, hogy valaki nem tud meglenni bűn nélkül, és folyamatosan tisztátalan ételt eszik, nektek folyamatosan magyaráznotok kellene neki. Ha nem érti meg, akkor fel kell ismernetek, hogy ő nem tartozik a klánotokhoz. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy hasznot hozzatok a szüleitek házának és a férjetek otthonának. Ne viselkedjetek oly módon, hogy mások azt mondják, hogy ti velük nem beszélgettek, vagy elfordultatok tőlük. Nem. Nektek kapcsolatban kell maradnotok mindenkivel. Hasznot kell hoznotok mindenkinek. Nektek nagyon kegyelemteljessé kell válnotok. Mi a boldogság felé megyünk. Ezért nekünk meg kell mutatnunk ezt az ösvényt másoknak. Ti vagytok a bot a vakok számára. Az emberek azt éneklik: Te vagy a bot a vakok számára. Mindenkinek vannak szemei és mégis, ők kiáltanak, mert nem rendelkeznek a tudás harmadik szemével. Csak az egy Atya mutatja meg nektek az ösvényt a békébe és boldogságba. Ez most ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában. Korábban ti sem értettétek. Az emberek olyan sok mantrát kántálnak az odaadás ösvényén. Ők Ráma nevét kántálják, és etetik a halakat, és a hangyákat, stb. Nektek most semmi ilyesmit nem kell tennetek a tudás ösvényén. Olyan sok madár meghal. Olyan sokan meghalnak egyetlenegy viharban. A természeti katasztrófák eljönnek nagy erővel. A főpróbák folyamatosan megtörténnek. Mindennek meg kell semmisülnie. Ti belül tudatában vagytok annak, hogy most elmentek a mennyországba. Ott nektek első osztályú palotáitok lesznek, ugyanúgy, ahogy ti azokat az előző ciklusban is megépítettétek. Ugyanazok a paloták fognak megépülni újból, amik megépültek az előző ciklusban. Ez be fog lépni az intellektusotokba abban az időben. Miért kellene most erről gondolkoznotok? Helyette csak maradjatok az Atya emlékezésében. Ne felejtsétek el az emlékezés zarándoklatát. A paloták megépülnek, ahogy ott voltak az előző ciklusban. Nektek teljesítenetek kell az emlékezés zarándoklatán maradás felelősségét. Nektek nagyon boldogoknak kellene maradnotok. Megtaláltuk az Atyát, a Tanárt és a Satgurut. Nektek libabőrösnek kellene lennetek a boldogságtól. Tudjátok, hogy eljöttetek ide azért, hogy a halhatatlanság földjének a mestereivé váljatok. Nektek ezzel a boldogsággal kellene rendelkeznetek az összes időkben. Csak, mikor itt ezzel rendelkeztek az összes időkben, fog ott maradni veletek 21 születésre. Amikor ti folyamatosan emlékeztettek sok másikat, az emlékezésetek növekedni fog. Aztán, ki fogjátok fejleszteni azt a szokást. Tudjátok, hogy ennek a tisztátalan világnak tűzre kell lobbania. Csak ti, Brahminok foglalkoztok azzal, hogy az egész világ megsemmisül. Az aranykorban ebből semmit nem fogtok tudni. Ez most a vége, és erőfeszítést tesztek az emlékezésért. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne váljatok lustákká az erőfeszítés megtételében, hogy tisztátalanból tisztává váljatok. Legyetek kegyelemteljesek a barátaitokkal és rokonaitokkal, és magyarázzatok nekik. Ne hagyjátok csak úgy el őket.

2. Ne viselkedjetek oly módon, hogy azt mondják, hogy ti elfordultatok tőlük. Váljatok kegyelemteljessé és hozzatok hasznot mindenkinek. Távolítsatok el minden más gondolatot és maradjatok az egy Atya emlékezésében.

Áldás:
Legyetek világ átalakítók, és tegyetek bármilyen helytelen dolgot helyessé az elmerítés erejével.

Ti, magatok ne kövessetek el semmilyen hibát, amikor látjátok mások hibáit. Még akkor is, ha valaki más elkövet egy hibát, nektek igaznak kell maradnotok. Ne kerüljetek a helytelen tetteik befolyása alá. Azok, akik befolyásolhatók, gondatlanná válnak. Egyszerűen mindenkinek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy állandóan a helyes ösvényen maradjon. Még akkor is, ha valaki valamilyen helytelen dolgot tesz, abban az időben használjátok az elmerítés erejét. Ahelyett, hogy lejegyeznétek mások hibáit, adjátok át nekik az együttműködés feljegyzését, vagyis, töltsétek fel őket az együttműködésetekkel, és a világ átalakításnak feladat könnyedén végbe fog menni.

Slogen:
Annak érdekében, hogy állandó jogik legyetek, alakítsatok át minden korlátolt “én” vagy “enyém”-et korlátlanná.