07.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, legyetek óvatosak, és legyetek teljes figyelmmel erre a tanulmányra. Ne gondoljátok azt, hogy közvetlen kapcsolatotok van Shiv Babával. Akár csak ezt mondani is testi tudatosság.

Kérdés:
Hogyan lehetBharatot egy múlhatatlan zarándokhelynek nevezni?

Válasz:
Mivel Bharat az Atya születési helye, ezért az egy múlhatatlan föld. Az arany és ezüstkorokban az élő istenségek uralkodnak a múlhatatlan földön. Abban az időben Bharatot Shivalayanak nevezik. Aztán az imádat ösvényén nem élő képmásokat készítenek, és imádják azokat. Nagyon sok Shivalayat (Shiva templomokat) építenek, és így az abban az időben egy zarándokhely, és ezért lehet Bharatot a múlhatatlan zarándokhelynek nevezni.

Ének:
Ó éjszaka utazója, ne válj fáradttá, a hajnal célja már nincs messze.

Om shanti.
Ó éjszaka utazói, ki figyelmeztet titeket, hogy ne váljatok fáradttá? Shiv Baba mondja ezt. Néhány gyermek olyan, hogy azt gondolják, hogy nekik Shiv Baba a minden, mert nekik csak Vele van kapcsolatuk. Azonban, ugye Ő is csak Brahma száján keresztül beszél? Néhányan azt gondolják, hogy Shiv Baba közvetlenül inspirálja őket, de helytelen azt gondolni. Shiv Baba biztosan, Brahmán keresztül adná a tanításokat. Ő elmagyarázza nektek: Gyermekek, ne váljatok fáradtakká! Bár Shiv Babával van egy kapcsolatotok, de Shiv Baba azt mondja: Manmanabhav! Brahma is azt mondja: Manmanabhav! Még a Brahma kumarok és kumarik is azt mondják: Manmanabhav! Azonban egy szájra van szükség ahhoz, hogy figyelmeztetést adjon. Néhány gyermek azt gondolja, hogy az ő kapcsolatuk csak azzal az Egyetlennel van. Azonban ugye Ő Brahmán keresztül adná át az utasításokat? Ha folyamatosan közvetlenül Tőle kapnátok az utasításokat, stb., akkor mi szükség lenne arra, hogy eljöjjön ide? Van néhány gyermek, akiknek ilyen gondolataik vannak: Mivel Shiv Baba Brahma száján keresztül tud beszélni, akkor az én számon keresztül is tud beszélni. Azonban Brahma nélkül nem lehet Vele kapcsolatotok. Néhányan duzzognak Brahmával és a Brahma kumarokkal és kumarikkal, és aztán ilyen dolgokat kezdenek el mondani. Nekünk csak Shiv Babával kell jógánknak lennie. Annak érdekben, hogy tanításokat adjon nekünk, gyermekeknek és figyelmeztessen minket, az Atyának mondania kell valamit. Az Atya azt mondja: Nem jöttök az órára időben. Ki mondta ezt? Mindkettő, Shiv Baba és Brahma Dada, mondta ezt. A kettőnek a teste egy. Tehát Ők azt mondják: Legyetek óvatosak és legyetek teljes figyelemmel erre a tanulmányra. A Magasak közt Legmagasabb Atya tanít titeket. Mindenekelőtt Shiv Babát kell dicsérnetek. Az Ő dicsérete nagyon fontos. Az Ő dicsérete végtelen. Az Ő dicséretének a szavai nagyon jók, de ti, gyermekek néha elfelejtik ezeket. A tudás óceánját kellene köpülnötök, és le kellene írnotok Shiv Baba teljes dicséretét. Kit neveznének az új embernek? Valójában a mennyei új ember Shri Krishna. Azonban a Brahminok fejdíszére emlékeznek ebből az időből. A gyermekek megteremtésre kerülnek, és ők tanításokat kapnak. Ha Lakshmit és Narayant neveznék az új embereknek, akkor nem lenne szükség arra, hogy tanításokat adjanak nekik. Tehát ki az új ember? Ezeket a dolgokat meg kell érteni és el kell magyarázni. Az, az Atya a Mindenható Hatalom, a Világ Mindenható Hatalom. Ti elfelejtitek leírni ezeket a szavakat az Atya dicséretében, „Világ Mindenható Hatalma”. Bharatot a múlhatatlan zarándokhelyként is dicsérik. Hogyan van ez, mivel a zarándoklatok az imádat ösvényén történnek? Hogyan lehet Bharatot egy múlhatatlan zarándokhelynek nevezni? Az hogyan egy múlhatatlan zarándokhely? Az, az aranykorban egy zarándokhelynek nevezhető? Ha azt mondjuk, hogy az egy múlhatatlan zarándokhely, akkor az hogyan az? Ezt nagyon világosan el kell magyarázni: Igen, az egy zarándokhely az arany és ezüstkorokban és a réz és vaskorokban is. Mivel múlhatatlannak nevezitek, ezért be kell bizonyítanotok annak a létezését mind a négy korban. A zarándoklatok, stb., a rézkorban kezdődnek. Aztán leírhatjuk azt, hogy Bharat egy múlhatatlan zarándokhely. Még az arany és ezüstkorokban is az egy zarándokhely, ahol az élő istenségek laknak. Itt nem élő zarándoklatok vannak, de amikor az Shivalaya, akkor az egy igaz, élő zarándokhely. Egyedül az Atya ül itt és magyarázza el mindezeket a dolgokat. Bharat egy múlhatatlan föld. Minden más el fog pusztulni. Egyetlen egy emberi lény sem tudja ezeket a dolgokat. A Tisztító Atya eljön ide. Azok, akiket tiszta istenségekké tesz, aztán elmennek, és abban a Shivalayaban laknak. Itt az embereknek el kell menniük Badrinathba és Amarnathba, stb. Ott maga Bharat a zarándokhely. Az nem úgy van, hogy ott Shiv Baba létezik. Shiv Baba most van itt. Minden dicsérete erre az időre utal. Ez Shiv Baba születési helye, és így Brahma születési helye is. Azt nem lehet Shankar születési helyének nevezni. Arra nincs szükség, hogy ő ide eljöjjön. Ő eszközzé vált a pusztuláshoz. Vishnu eljön és uralkodik, és fenntartást ad a királyságnak a kettős formáján keresztül. Ők egy párt mutatnak Vishnu kettős formájaként. Ez (Vishnu) az ő képmása. Ő az aranykorban létezik. Tehát nekünk az egy Atya dicséretét kell énekelnünk. Ő Megmentőnk is. Azok az emberek a vallásalapítókat nevezik a megmentőiknek. Krisztust és Buddhát, stb. a megmentőjüknek nevezik. Azt hiszik, hogy ők eljönnek, hogy megalapítsák a békét. Azonban ők semmilyen békét nem hoznak. Senkit nem szabadítanak meg a szomorúságtól. Nekik meg kell alapítaniuk a saját vallásaikat. Akik a vallásaikból valók aztán elkezdik követni őket lefelé. Az a szó „Megmentő” nagyon jó. Ezt a szót is biztosan használni kellene. Amikor megmutatjátok ezeket a képeket külföldön, akkor azok minden nyelven ki lesznek nyomtatva. Azok az emberek a pápának, stb. nagyon sok dicséretét éneklik. Nagyon sok dicséretet énekelnek egy elnökről, stb., amikor meghal. Minél nagyszerűbb a személy, annál több róla a dicséret. Azonban ebben az időben mindenki ugyanolyanná vált. Azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Azzal, hogy azt mondják, hogy ők maguk az Atya, minden lélek inzultálja (megsérti, megbántja) az Atyát. A világi gyermekek nem mondanák azt, hogy ők maguk az apjuk. Igen, amikor megteremtik a saját teremtményüket, akkor apákká válnak; az lehetséges. Itt nekünk, lelkeknek, mindannyiunknak az Atyja az, az Egyetlen. Mi nem válhatunk az Ő Atyjává. Őt nem lehet a Gyermeknek nevezni. Igen, ebben a tudásban a játék az, amikor azt mondjuk, hogy Shiv Babát a Gyermekünkké, az Örökösünkké tesszük. Alig néhány ember van, aki ezeket a dolgokat képes megérteni, és ők meg fogja megérteni. Ők Shiv Gyermeket az örökösükké teszik, és átadják magukat Neki. A gyermekek átadják magukat Shiv Babának; ez a csere megtörténik. Nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak egy örökségnek. Az Atya azt mondja: Bármitek is van, beleértve a testeteket is, tegyetek Engem mindazok örökösévé. Azonban nehéz megtörni a testetek tudatosságát. Csak, amikor hitetek van abban, hogy lelkek vagytok, és emlékeztek az Atyára, csak akkor tudjátok megtörni a test tudatosságotokat. Nagyon sok erőfeszítést igényel számotokra, hogy lélektudatosakká váljatok. Mi, lelkek múlhatatlanok vagyunk. Mi elkezdtük magunkat testeknek tekinteni. Most erőfeszítést igényel számunkra, hogy elkezdjük újból lelkeknek tekinteni magunkat. Minden betegség közül a legnagyobb a test tudatosság. Azok bűnei, akik nem tekintik magukat lelkeknek, és akik nem emlékeznek az Atyára, nem kerülhetnek elvágásra. Az Atya elmagyarázza: Ha jól tanultok, akkor egy úrrá fogtok válni. Követnetek kell a shrimatot. Különben nem lesz számotokra lehetőség, hogy Shri-Shri szívére másszatok. Csak, amikor felmásztok a Szívébe, csak aztán ülhettek a trónra. Nagyon kegyelemteljessé kell válnotok. Az emberek nagyon boldogtalanok. Ők nagyon gazdagok, hogy azt nézzék. Nézzétek meg, hogy a pápa milyen nagy tiszteletet kap! Az Atya azt mondja: Én olyan ego-mentes vagyok. Azok az emberek nem mondanák azt nektek, hogy ne költsetek olyan sok pénzt a fogadásukra. Baba bárhova is megy, előre megírja nekik: Nem szabad, hogy bármilyen típusú pompa legyen. Nem szabad, hogy mindenki kijöjjön az állomásra, mert Én inkognitó vagyok. Még erre sincs szükség. Senki nem tudja, hogy ki az, az Egyetlen. Azt mondanátok, hogy az újvilág örökségét Shiv Babától kapjátok. Ott vannak a képek. Mi is olyanokká válunk, mint azok az istenségek. Shiv Baba örökséget ad nekünk Brahmán keresztül, ezért nagyon dicsérjük Shiv Babát. A célunk és a tárgy olyan világos! Ő az Egyetlen, aki ad. Ő Brahmán keresztül tanít bennünket. A képek használatával kell magyaráznotok. Olyan sok képmást készítettek Shiv Babáról. Az Atya eljön, tisztátalanból tisztává tesz titeket, és mindenkit elvisz a felszabadulásba és az életben való felszabadulásba. Ez nagyon világos a képeken. Baba ezért hangsúlyozza azt, hogy ezeket át kellene adnotok mindenkinek, hogy elvihetik és tanulmányozhatják azokat. Amikor innen elvisznek dolgokat, akkor azokat arra használják, hogy feldíszítsék a saját helyüket. Ez valami nagyon jó. A függönyanyag nagyon hasznos. Ezeken a képeken folyamatosan korrekciókat végeznek. Szükség van a Megmentő szóra is. Senki más nem lehet a Megmentő, vagy a Tisztító. Bár tiszta lelkek jönnek le, de senkit nem tesznek tisztává. A vallásuk lelkeinek le kell jönniük, és el kell játszaniuk a szerepeiket. Ezek azok a pontok, amiket csak az értelmes gyermekek fognak magukba szívni. Amikor nem követitek teljes mértékben a shrimatot, akkor nem vagytok képesek tanulni, és aztán elbuktok. Valaki viselkedését lejegyzik az iskolában. Milyen ennek a valakinek a viselkedése? Minden bűn a testi tudatosság miatt jön. Aztán a dharna nem tud megtörténni. Az Atya csak a szófogadó gyerekeket szereti. Nagyon sok erőfeszítést kell tennetek. Bármikor, ha magyaráztok valakinek, mindenekelőtt mondjátok el neki az Atya dicséretét, és hogy hogyan kaptok Tőle egy örökséget. Le kell írnotok az Atya teljes dicséretét. Nem változathatjátok meg a képeket, de rá kell írnotok a teljes tanítást. Az Atya dicsérete más. Krishna az Atyától kapta az örökségét, és így az ő dicsérete más. Mivel nem ismerik az Atyát, ezért nem értik, hogy Bharat a legnagyobb zarándokhely. El kell mondanotok nekik, és be kell bizonyítanotok, hogy Bharat egy múlhatatlan zarándokhely. Amikor ti, gyerekek leültök és elmagyarázzátok ezeket a dolgokat, akkor az emberek el fognak ámulni, amikor meghallgatják ezeket. Bharat olyan volt, mint egy gyémánt, tehát ki tette azt olyanná, mint egy kagyló? Nagyon sok magyarázatra és a tudás óceánjának a köpülésére van szükség. Baba azonnal azt mondja nektek: Ebben el kell végezni ezt a korrekciót. Ti, gyermekek ezt nem mutatjátok meg Babának, de Baba azt akarja, hogy azok a korrekciók megtörténjenek. Volt egy mérnök, aki nem értette, hogy egy gép miért romlott el, és aztán, az asszisztens mérnök leült és megmutatta neki, hogy azzal, hogy valamit elvégez, a gép rendben lesz. Aztán a gép valóban elkezdett megint működni, és a mérnök nagyon örült. Az mondta, hogy annak a személynek kellene egy díjat kapnia. Így, megemelték a fizetését. Az Atya is azt mondja: Ti ezt pontosan teszitek, és Én dicsérni foglak titeket, mint amikor Jagdish (Sanjay) néha felhoz jó pontokat, és akkor Baba örül. A gyermekeknek érdeklődniük kellene a szolgálat elvégzése iránt. Azok a kiállítások és mélák mind folyamatosan megtörténnek. Bárhol, ahol valakinek van kiállítása, akkor ő is felállítaná ezt a kiállítást. Itt, engedjétek, hogy az intellektusotok homloka teljesen megnyíljon. Mindenkinek boldogságot kellene adnotok. Akik az iskolában tanulnak, azok sorszám szerintiek. Ha nem tanulnak, akkor a modoruk rossz marad. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nem szabad senkivel duzzognotok és emiatt abbahagyni a tanulmányt. Mondjatok le a test tudatosságról, és legyetek kegyelemmel magatok iránt. Váljatok ego-mentesekké, ugyanolyanná, mint az Atya.

2. Szívjátok magatokba a jó modort. Adjatok mindenkinek boldogságot. Maradjatok szófogadók.

Áldás:
Legyetek a ragaszkodás legyőzői és az emlékezés megtestesítői, akik kiteszik a végső pontot egy másodperc alatt, az összepakolás erejével.

A legvégén a végső papírnál a kérdés az lesz, „Kitenni a végső pontot egy másodpercen belül.” Ne emlékezzetek semmi másra; csak az Atya és én, semmi más. Egy másodpercen belül tartozzatok az egy Atyához és senki máshoz. Még az is időt vesz igénybe, hogy ez a gondolatotok legyen, de stabilnak kell lennetek abban a tudatosságban, és egyáltalán ne rázkódjatok meg. Amikor egyetlen olyan kérdésetek sincs „Miért?”, vagy „Mi?”, aztán a ragaszkodás legyőzőivé és az emlékezés megtestesítőivé válhattok. Tehát, növeljétek a gyakorlást, amikor akarjátok, és csomagoljatok össze, amikor akarjátok. Tegyétek biztossá, hogy a féketek erőteljes.

Slogen:
Akiknek az öntiszteletében nincs arrogancia, azok állandóan alázatosak.