07.12.18       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, semmit ne rejtsetek el az örökkévaló Sebész elől. Ha ti bármivel kapcsolatban szófogadatlanok vagytok, akkor kérjetek megbocsátást. Máskülönben a teher folyamatosan növekedni fog, és azzá váltok, aki rágalmazza a nevét.

Kérdés:
Mi az igaz bevétel alapja? Miért vannak akadályok az önfejlődésben?

Válasz:
Egy igaz bevétel alapja a tanulmány. Ha ti nem tanultok jól, nem lesztek képesek arra, hogy egy igaz bevételt keressetek. Amikor a társaságotok nem helyes, akkor akadályok vannak a fejlődésetekben. Azt mondják, a jó társaság keresztülvisz benneteket és a rossz társaság megfolyt. Ha rossz társasággal rendelkeztek, és nem tanultok, elbuktok. A társaság az, ami benneteket arra késztet, hogy a pokol mélységeibe menjetek. Ezért van az, hogy nektek, gyermekeknek nagyon óvatosnak kell lennetek a társaság befolyásával, amit megőriztek.

Ének:
Te vagy a Szeretet Óceánja, mi szomjasak vagyunk egy cseppre.

Om Shanti.
A gyermekek a korlátlan Atya dicséretét éneklik. Ez a dicséret az odaadás ösvényéé. Ti, érdemes gyermekek most személyesen dicséreteket énekeltek a korlátlan Atyának. Megértitek, hogy a korlátlan Atya eljött, és átadja nekünk a tudást, és a mennyország mestereivé tesz minket, mert egyedül Ő a Tudás Óceánja. Isten rendelkezik tudással. Ezt hívják isteni tudásnak. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az, aki átadja a tudást. Kinek? A gyermekeknek. A ti Mamátoknak átadják a tudás istennője nevet, és mivel Jagadamba a tudás istennője, a gyermekeknek is ugyanolyan tudással kellene rendelkezniük. Isten átadja a tudást Saraswatinak, a tudás istennőjének, de kin keresztül adja azt át? Ezeket a dolgokat nagyon jól meg kell érteni. A világ nem tudja, ki Jagadamba. Gyermekek, tudjátok, hogy csak egy Jagadamba van. Ők sok nevet adtak. Az emberek nem tudják, hogy Saraswati Prajapita Brahma szájon keresztül született teremtése. Isten, az Atya az, aki átadja a tudást. Isten, az Atya átadja a tudást arról, hogy a világciklus hogyan forog. Az Atya átadta a tudást nektek, gyermekeknek. Saraswati ezt hogyan kapta meg? Biztosan, mivel ő is Prajapita Brahma szájon keresztül született teremtése, így a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki a Tudás Óceánja, az ő száján keresztül adta át a tudást Saraswatinak. Ő biztosan átadta a tudást másoknak is. Isten, az Atya tanít benneteket és így Isten, az Atya gyermekei mester istenek. Ezért van az, hogy átadják neki a tudás istennője címet. Gyermekek, tudjátok, hogy ti és a ti Mamátok megkapjátok a tudást a Tudás Óceánjától, akit a Gita Istenének is neveznek. Isten egy. Semmilyen istenség, vagy emberi lény nem lehet Isten. Mivel ő a tudás istennője, ő milyen tudással rendelkezik? A Raja jógáéval. A könnyű Raja jógának ezzel a tudásával van az, hogy az a Saraswati, a tudás istennője Lakshmivá, a gazdagság istennőjévé válik. Mivel ott van a tudás istennőjének a dicsérete, ott kell lennie nektek, gyermekek dicséretének is. Mindannyian Prajapita Brahma gyermekei. Őket nem hívnák mama gyermekeinek. Ők Brahma lótusz száján keresztül született gyermekek. Ti, isteni gyermekek mindannyian hittel rendelkeztek. Isten, az Atya azt mondja, én csak a gyermekek előtt vagyok jelen. Ők az egyedüliek, akik ismernek engem. Tehát, Jagadamba a tudás istennője. Ez a könnyű Raja jóga tudása és nem a szentírásoké. Isten átadta ezt a tudást, és őt elnevezték egy istennőnek. Jagadamba az anya. Aztán, a következő születésében ő Lakshmivá, a gazdagság istennőjévé válik, akihez az emberek valamiért imádkoznak. Ezért, ez azt bizonyítja, hogy Jagadamba megkapja a Raja jóga örökségét az Atyától. Őt hívják a tudás istennőjének. A tudás a bevétel egy forrása. Ez az igaz bevétel, amit megkerestek az igaz Atyán keresztül. Ti most egy igaz bevételt kerestek, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Ha nem tanultok, akkor nem tudtok egy igaz bevételt keresni. Ha nem tartotok jó társaságot, akkor nem lesztek képesek se arra, hogy tanuljatok, se arra, hogy fejődjetek. A jó társaság keresztülvisz benneteket, a rossz társaság megfolyt. Ha rossz társasággal rendelkeztek, és nem tanultok, elbuktok, és folyamatosan hátul fogtok ülni. A Tanár tudja ennek az okát, de az Atya ezt nem tudja. Igen, az Atya biztosan megértené, hogy nem tanultatok eleget, és rossz társaságot tartotok, ami miatt elbuktok. Például, ha ők egymást szeretik, és egyikük sem tanul, akkor a pokol extrém mélységeibe viszik egymást. Az Atya megérti, hogy ők nem tanulnak, és így külön kellene választani őket. Tanulás nélkül az emberi lényekre azt mondják, hogy oktalanok. Ha tanulnak, azt mondják rájuk, hogy értelmesek. Ha nem követitek Isten utasításait, azt mondanák, hogy mostoha gyermekek vagytok. Ugyanakkor, ők nem értik ennek a jelentését. Tudjátok, hogy azok, akik nem tanulnak, tisztátalanok maradnak. Ők elbuknak, és aztán elfutnak. Az Atya azt mondja, ó Ravan, te lenyeled még az én gyermekeimet is. Te ilyen erőteljes vagy. Aztán a gyermekek elkezdik követni a Sátán utasításait. Nem követik a shrimatot. Nektek meg kellene ígérnetek önmagatoknak: Én követni fogom Baba utasításait minden lépésnél. Azokra mondják azt, hogy azok, ördögi utasításokkal, akik nem követik a shrimatot. Aztán, Baba megérti, hogy az ilyenek nem lesznek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljenek. Ha képtelenek vagytok arra, hogy magyarázzatok valakinek, azt mondanák, hogy Ravan befolyásol titeket. Nem rendelkeztek jógával azért, hogy az intellektusotok tisztává váljon. Ott kell lennie az intellektus jógájának is. Isten gyermekei viselkedésének nagyon királyinak kellene lennie. Nem lehet egy olyan király, aki születésétől kezdve okos. Ezért, Baba azt mondja, nektek le kell győznötök Ravan öt bűnét azzal, hogy követitek a shrimatot. Baba ezt azoknak mondaná, akik nem követik a shrimatot. Ők ördögi utasításokat követnek. Néhányan 5%-ban követik a shrimatot, mások 10%-ban követik azt. Ott van a számla. Tehát, Jagadamba az egyedüli egy. Jagadamba, Saraswati Brahma szájon keresztül született teremtése. Ott van az ő teljes neve. Saraswatit egy szitárral ábrázolják. Ott van a tudás istennője és így biztosan ott lennének az ő gyermekei. Nekik is rendelkezniük kellene a saját szitárjukkal. Nézzétek, Saraswati a fa képén ül. Ő Raja jógát tanul, és aztán Lakshmivá, a gazdagság istennőjévé válik. Abban minden benne van. Egészség, gazdagság és boldogság. A Legfelső Atyán, a Legfelső Lelken kívül senki más nem tudja ezt átadni nektek. Ő a mennyei Isten, az Atya. Nézzétek, Mama szolgálatot végez. Például, ha valaki Mamának átad egy meghívást, nekik először is ismerniük kellene Mama foglalkozását. Először is rendelkezniük kellene tudással arról, hogy ő kicsoda. A világ ezt nem tudja. Ők azt mondják, Krishnát inzultálták, de ez nem lehetséges. Shiv Baba az, aki a legtöbb inzultust kapja, és aztán a második számú Brahma; Krishna és Brahma, de senki nem inzultálhatja Krishnát. Az emberek nem tudják, hogy Saraswati, a tudás istennője válik Rádévé a jövőben. A házasságát követően van az, hogy ő Lakshmivá, a gazdagság istennőjévé válik. Ebben minden benne van, egészség, gazdagság és boldogság. Nektek nagy mámorral kellene magyaráznotok. Nektek el kell magyaráznotok, hogy ki Mama. Ő Saraswati, Brahma szájon keresztül született lánya. Bharat emberei semmit nem tudnak. Ők nem rendelkeznek semmilyen tudással. Nagy a vakhit. Bharat emberei nagy vakhittel rendelkeznek. Ők még azokat sem ismerik, akiket imádnak. A keresztények ismerik a saját Krisztusukat. A szikek tudják, hogy Guru Nanak alapította meg a szikvallást. Ők ismerik a saját vallásuk alapítóit. Csak a hinduk, Bharat emberei nem tudják ezt. Ők folyamatosan vakhittel imádkoznak, mert semmit nem tudnak a foglalkozásukról. Mivel meghosszabbították a ciklus időtartamát, nem értenek semmit. Azok az iszlám, és buddhistavallásokból, később jönnek. Előttük biztosan ott lennének azok az istenségek. Ők ennyi ideig lennének itt. Ha az összes többi vallás fél ciklust vesz igénybe, akkor az egy vallást is fél ciklus hosszúnak kellene ábrázolni. Azt nem mondhatjátok, hogy az több százezer év hosszú. Menjetek el Jagadamba templomába és magyarázzatok. Ki adta át a tudást a tudás istennőjének? Azt mondanák, hogy Krishna adta a tudást Jagadambának. Ugyanakkor, csak azok, akik ezt jól gyakorolják, lesznek képesek arra, hogy magyarázzanak. Néhányakban nagy a test tudatosság. Ők folyamatosan emlékeznek az ilyen, vagy olyan barátaikra és rokonaikra. Az Atya azt mondja, ha másokra emlékeztek, elfelejtetek rám emlékezni. Még azt is éneklitek: Mi mindenki mástól el fogunk szakadni, és összekötjük önmagunkat az Eggyel. Az, az Egy most itt ül. Baba, én Hozzád tartozom, és követni fogom az utasításaidat. Nem fogok elkövetni semmi olyan tettet, amivel rágalmaznám a nevedet. Sok gyermek olyan tetteket hajt végre, hogy rágalmazzák Baba nevét. Amíg ezt nem értik meg, folyamatosan inzultusokat követnek el. A nevet dicsőítették. Ó Isten, a Te isteni tevékenységeidre emlékeznek. Ugyanakkor, ti, gyermekek megértitek, hogy senki más nem tudja ezt megérteni. Az Atya azt mondja: gyermekek, én önzetlen szolgálatot végzek. Én még azokat is felemelem, akik rágalmaznak engem. Én Bharatot az aranyverébbé teszem. Én vagyok az első számú a ti felemelésetekben. Ugyanakkor, az emberek mindenütt jelenvalónak hívnak, és sokat inzultálnak engem. Én átadom nektek, gyermekeknek a tudást. Tehát, sok akadály van az ördögi közösségtől a tudásnak ebben az áldozati tüzében. Baba elmagyarázza, hogy minden szemét idehullik a gyermekek miatt, akik képtelenek arra, hogy ezt pontosan megértsék. Ők engem rágalmaznak. Néhány gyermek nagyon jó szolgálatot végez, míg mások még ellenszolgálatot is tesznek. Az egyik oldalon néhányan véghezviszik az építést, és a másik oldalon mások véghezviszik a pusztítást, mert ők nem rendelkeznek tudással. A nap és hold dinasztia királyságok megalapításra kerülnek. Nektek magyaráznotok kell azoknak, akik nem értenek teljesen. Kegyelem van irántuk. Ha valaki nem igényli az örökségét azt követően, hogy az Atyához tartozik, neki mi haszna? Ti megtaláltátok az Atyát, és így teljes erőfeszítést kell tennetek, és követnetek kell a shrimatot, hogy igényeljétek az örökségeteket. Ne kövessetek el semmilyen tettet, ami rágalmazná az Atya nevét. Az Atya tudja, hogy a kéjvágy és a harag a nagy ellenségek. Ők folyamatosan elkapnak benneteket az orrotoknál, és a fületeknél fogva. Ez meg fog történni, de nektek ezen túl kell mennetek. Néhányak a név és a forma csapdájába esnek. Nem minden gyermek ugyanolyan. Az Atya ezért folyamatosan figyelmeztet benneteket: Maradjatok óvatosak. Ha elkövettek bármilyen rossz tettet, és rágalmaztok engem, a státuszotok meg fog semmisülni. Maya is erőteljessé válik az erőteljesekkel, és velük harcol. Miközben emlékeztek az Atyára, Maya viharai máshová visznek benneteket. Néhány gyermek nem mondja el az igazságot, és nem kérnek tanácsot. Nektek semmit nem szabadna elrejtenetek az örökkévaló Sebész elől. Ha nem mondjátok el Neki, akkor még piszkosabbá váltok. Ne gondoljátok azt, hogy Baba janijanahar (az egy, aki ismeri a belső titkokat), és mindent tud. Nem. Nektek beszélnetek kell a szófogadatlanságaitokról Shiv Babának. Shiv Baba, én elkövettem ezt a hibát, és most megbocsájtást szeretnék kérni. Ha nem kértek megbocsájtást, folyamatosan el fogjátok követni a hibákat. Vagyis, folyamatosan növelni fogjátok a bűn terhét a fejeteken. Az Atya elmagyarázza: Ne semmisítsétek meg a státuszotokat ciklus-ciklus utánra. Ha most nem teremtetek egy magas státuszt, akkor ez lesz az állapototok ciklus-ciklus után. Ez tudás. Baba tudja, hogy a királyság ugyanúgy kerül megalapításra, ahogy az előző ciklusban. Baba ennél többet is ért. Ez az egy még mindig a különösen szeretett gyermek. Az anyák dicséretét növelni kell. Az anyákat elől tartják. Baba a testvéreknek magyaráz: Hozzátok őket (az anyákat) előre. A testvérek is sok szolgálatot tudnak végezni. Magyarázzatok a képek használatával: Ez Isten, a Magasak közt Legmagasabb. Aztán, ott van a trimurti, Brahma, Vishnu és Shankar. Ki közülük, a legnagyobb? Kinek a nevét említik meg? Mindannyian azt mondanák: Az Prajapita Brahma, akin keresztül megkapjátok az örökséget. Shankart, vagy Vishnut nem neveznék az Atyának. Ti nem kapjátok meg tőlük az örökséget. Ezt az egyet hívják Prajapita Brahmának. Milyen örökséget kaptok tőle? Brahma Shiv Baba gyermeke. Shiv Baba a Tudás Óceánja, az egy, aki megalapítja a mennyországot. Ezért, ti biztosan megkapjátok a tanításokat a mennyországért. Azok az utasítások a Raja jógáért vannak. Az Atya átadja nektek a shrimatot Brahmán keresztül. Ez az istenséggé válásért van. Az a Brahma kumari aztán shri Lakshmivá, a gazdagság istennőjévé válik. Azok Brahminok, és mások istenségek. Mindannyian lelkek a testetlen világban. Baba sokat magyaráz a gyermekeknek, de csak azok fogják megérteni, akiknek meg kell érteniük. Az emberi lények a szannyasik és a guruk követőivé válnak a vakhiten keresztül. Még azt sem tudják, hogy mit fognak kapni tőlük. Egy tanár legalább tudná, hogy ti egy státuszt kaptok. Ugyanakkor, ők nem tudják, hogy milyen eléréseket fognak kapni azoktól, akiknek a követőivé váltak. Az vakhit. Amúgy sem követők. Ők nem tesznek benneteket olyanná, mint önmaguk, és ti sem váltok olyanná, mint ők. Ők egyáltalán nem tudják, hogy mi a cél, vagy a tárgy. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.


Lényeg a dharnához:

1. Mindig maradjatok védettek a rossz társaság befolyásától. Tanulmányozzátok ezt az igaz tanulmányt, és halmozzátok fel az igaz bevétel tárházát.
 

2. Ígérjétek meg önmagatoknak, hogy követni fogjátok Baba shrimatját minden lépésnél.

Áldás:
Váljatok a teljes siker megtestesítőivé azzal, hogy ismeritek az Egyhez hűnek maradni titkát, és elégedetté teszitek az Áldások Adományozóját.

Az Atya, az Áldások Adományozójának áldásai végtelenek, és bárki bármit akarjon, annyit vehet, amennyit akar; a kincsestár nyitva áll. Néhány gyermek teljessé válik abból a nyitott kincsestárból, míg mások teljessé válnak a kapacitásuknak megfelelően. Az Ártatlan Úr, az Áldások Adományozójának formájában, feltölti a kötényeiteket a legtöbbel. Nektek egyszerűen ismernetek kell a módszert, hogy elégedetté tegyétek Őt, és meg fogjátok kapni a teljes sikert. Az Áldások Adományozója egy kifejezést szeret a legjobban, és ez az: “Hűnek lenni az Egyhez”. Ne legyen senki más még a gondolataitokban vagy álmaitokban sem. Legyen ott a hozzáállásotokban, hogy az Egyhez tartoztok és senki máshoz. Azok köténye, akik megértik ezt a titkot, mindig teli marad.

Slogen:
Szolgáljatok a gondolataitokon és szavaitokon keresztül egyidejűleg, és folyamatosan dupla gyümölcsöt fogtok kapni.