07.12.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez a tanulmány, hogy tisztává váljatok, könnyebb minden más tanulmánynál. Fiatalok, felnőttek és idősebbek is mind tudják ezt tanulni. Nektek egyszerűen ismernetek kell a 84 születéseteket.

Kérdés:
Nektek, mindannyitoknak, fiataloknak és öregeknek, mit kellene gyakorolnotok?

Válasz:
Nektek, mindannyitoknak gyakorolnotok kellene, hogy elmondjátok a tudást, mert Murlidhar gyerekei vagytok. Ha nem beszéltek a tudásról, képtelenek lesztek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Folyamatosan adjatok tudást ennek vagy annak, és a szátok meg fog nyílni (önbizalmatok lesz, hogy beszéljetek a tudásról). Nektek, mindannyitoknak egy tanárrá kell válnotok, mint az Atya. Nektek meg kell tanítanotok másoknak azt, amit tanultok. A kisgyerekeknek is joguk van ehhez az oktatáshoz. Ők is rendelkeznek egy joggal, hogy igényeljék az örökséget a Korlátlan Atyától.

Om shanti.
ShívBaba születésének évfordulója hamarosan itt lesz. Hogyan fogjátok ezt elmondani másoknak? Nektek olyan módon kell magyaráznotok másoknak, ahogy az Atya magyaráz nektek. Az nem úgy van, hogy az egy Babának kell mindenki mást is tanítania ugyanúgy, ahogy titeket tanít. Shív Baba titeket tanít. Ti tudjátok, hogy Ő titeket ezen a testen keresztül tanít. Ti biztosan megünneplitek Shíva születését. Ti megemlítitek Shíva nevét is. Ő a Testetlen Egy. Őt hívják Shívának. Azok az emberek azt mondják: Shíva túl van a születés és halál ciklusán. Így hogyan tudjátok megünnepelni az Ő születésnapját? Ti megértitek, hogy azt megünnepeltétek különböző módon, és hogyan fogjátok azt folyamatosan megünnepelni. Ezért ezt el kell magyaráznotok nekik. Az Atya eljön és veszi ennek a testnek a támaszát. Neki biztosan szüksége van egy szájra, hogy beszéljen, és ezért dicsérik a tehén száját. Ez valami komplikált titok. Tehát, meg kell értenetek Shív Baba foglalkozását. Megértitek, hogy a mi Korlátlan Atyánk eljött. Csak Tőle kapjuk meg a korlátlan örökségünket. Bharat emberei biztosan rendelkeztek a korlátlan örökséggel. Ezzel senki más nem rendelkezett. Bharatot hívják az igazság földjének és az Atyát is az Igazságnak nevezik. Nektek el kellene magyaráznotok ezeket a dolgokat. Ugyanakkor néhányan nem értik meg olyan gyorsan, ahogy mások. Itt mindkettő – a jóga és az oktatás is – nagyon könnyedén kicsúszik. Ezek közül a jóga sikamlósabb. A tudás ott marad az intellektusban, de az emlékezést ismételten elfelejtik. A tudás arról, hogyan vesztek 84 születést, ott marad az intellektusotokban. Azok, akik rendelkeznek ezzel a tudással, azok, akik intellektusa megérti, hogy csak azok fognak 84 születést venni, akik eljönnek az első számba. Lakshmira és Narayanra azt mondják, hogy az elsők és a legemelkedettebb istenségek. A történet arról, hogy egy hétköznapi ember hogyan válik Narayanná, szintén nagyon jól ismert. Sok helyütt telihold napján olvassák az igaz Narayanná válás történetét. Ti megértitek, hogy most valóban Babával tanultok arról, hogy hogyan váljatok egy hétköznapi emberi lényből Narayanná. Ez a tanulmány, hogy tisztává váljatok. Ez mindegyik tanulmány közül a legkönnyebb is. Nektek csak meg kell értenetek a 84 születés ciklusát. Ez a tanulmány ugyanaz mindenki számára, fiatalnak és öregnek. A kis gyerekek is rendelkeznek egy joggal ehhez az oktatáshoz. A szüleik számára sok idő van arra, hogy folyamatosan, időről időre tanítsanak nekik egy keveset. A gyerekeket is meg kell tanítani arra, hogy emlékezzenek Shív Babára. A lelkek Atyja különbözik a testek apjától. A lelkek testetlen gyerekek és az Atya is testetlen. Nektek, gyerekek intellektusa tudja, hogy az a testetlen Shív Baba a ti Atyátok és Ő nagyon parányi. Nektek erre jól kell emlékeznetek, nem szabad elfelejtenetek. Mi lelkek is olyan parányiak vagyunk, mint a pontok. Az nem úgy van, hogy amikor ti felmentek, akkor nagyobbnak látszotok, és amikor lent vagytok, akkor kisebbnek tűntök. Nem, az mindig egy pont. Amikor felmentek, az olyan, mintha nem lennétek láthatók, mert ti egy pont vagytok. Hogyan tudtok egy pontot látni? Nektek, gyerekeknek nagyon mélyen kellene gondolkodnotok ezeken a dolgokon. Én, ez a lélek eljöttem ide onnan fentről, hogy eljátsszam a szerepemet egy testen keresztül. A lelkek nem növekednek vagy csökkennek méretben. A fizikai szerveik először kicsik és aztán nagyobbá válnak. Nektek el kell magyaráznotok másoknak olyan módon, ahogy ti megértettétek azokat. Az biztos, hogy ezt a tudást olyan módon fogjátok tanítani, ahogy ti tanultátok, sorszám szerint. Nektek, mindannyitoknak tanárrá kell válnotok és tanítanotok kell ezt a tudást mindenkinek. Az Atya rendelkezik mindezzel a tudással. Ő a nagyon parányi Legfelső Lélek. Ő mindig a legfelső lakhelyen él, Ő csak egyszer jön el ide, ebben az átmeneti korban. Amikor az emberek nagyon boldogtalanná válnak, az Atyához kiáltanak: Gyere és tegyél minket boldoggá. Ti, gyerekek most megértitek, hogy folyamatosan így kiáltottatok: Baba, gyere és vigyél el minket ebből a tisztátalan világból az aranykor tiszta, új és boldog világába. Mutasd meg nekünk az ösvényt oda. Csak amikor Ő maga eljön, van az, hogy meg tudja mutatni nektek az ösvényt. Ő csak akkor jön el, amikor a világnak meg kell változnia. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amit meg kell érteni. Jegyezzétek le, amit Baba elmond minden nap, hogy ti is magyarázni tudjatok ugyanilyen módon. Azzal, hogy ilyen módon gyakoroltok, a szátok meg fog nyílni (önbizalommal fogtok rendelkezni, hogy beszéljetek a tudásról). Ti Murlidhar gyerekei vagytok és így nektek biztosan murlidharokká kell válnotok. Azzal, hogy hasznot hoztok másoknak ilyen módon, egy magas státuszt fogtok igényelni az új világban. Más tanulmányok ezért a világért vannak. Ez a tanulmány a jövő új világáért van, ahol állandó a boldogság. Az öt bűn, amik elkeseredést okoznak mindenkinek, ott nem léteznek. Itt ti Ravan királyságában vagytok, ami egy idegen királyság. Ti vagytok azok, akik a királyságotokban voltatok az elején. Ti azt neveznétek az új világnak. Aztán Bharatot az öreg világnak hívják. Azt mondják, hogy Bharat létezett az új világban. Azt nem mondanátok, hogy az iszlám és a buddhista emberek az új világban voltak. Nem. Most ott van az intellektusotokban, hogy az Atya eljön és felébreszt titeket, gyerekeket. Ilyen az Ő szerepe a Drámában. Ő eljön és Bharatot mennyországgá változtatja. Bharatot, az első földet hívják mennyországnak. Bharat élettartama korlátolt. Azt mondani, hogy az több százezer év, ezt teszi azt korlátlanná. A több százezer év dolgaira senki intellektusa nem tudna emlékezni. Bharat korábban új volt. Ti azt mondanátok, hogy az most öreg. Bharatnak újból az új világgá kell válnia. Ti megértitek, hogy most az új világ mestereivé váltok. Az Atya azt tanácsolja nektek, lelkeknek, hogy emlékezzetek Rá, hogy újjá és tisztává váljatok, és új testeket is kapjatok. Ti lelkek és a testeitek is teljesen satoprodhanná válnak. Ti megkapjátok a királyságot a boldogságért. Ez a Dráma örökké valóan előre elrendelt. Az új világban boldogság és béke van. Ott nincsenek viharok, stb. A béke korlátlan világában mindenki békés. Itt, mivel békétlenség van, mindenki békétlen. Az aranykorban mindenki béke teljes. Ez egy csodálatos dolog. Ez a játék örökké valóan előre elrendelt. Ez egy korlátlan aspektus. A mérnöki és ügyvédi tanulmány, amiket mások tanulnak, korlátoltak. Az intellektusotok most korlátlan tudással rendelkezik. Az Atya csak egyszer jön el és elmagyarázza ennek a korlátlan Drámának a titkait. Ti soha nem hallottátok korábban, hogy ez a korlátlan Dráma hogyan játszódik le folyamatosan. Ti megértitek, hogy az arany és ezüstkorok hogyan múlnak el, és az hogyan volt az istenségek királysága abban az időben. Az ezüstkorban az volt Ráma királysága. Az összes többi vallás később jött el. Ti tudtok az összes többi vallásról, mint az iszlám, a buddhista, a keresztény vallások, stb. Ők mindannyian az utolsó 2.500 évben jöttek el. A vaskor 1.250 évig tart. Ebben minden benne van. Az nem úgy van, hogy a világ 2.500 évig tart. Nem. Achcha. Ki más volt ott? Nektek ezeken kell gondolkodnotok. Mielőtt eljöttek (a különböző vallások), itt biztosan istenségek voltak. Ők is emberi lények voltak, de isteni erényekkel rendelkeztek. A Nap és Hold dinasztiák 2.500 évig tartottak. Mindenki más eljött a ciklus második felében. Senki más nem tud ennél több évet kiszámolni. Négy rész van, a teljes, a háromnegyed, a fél és az egynegyed. Az egyenlő részre van felosztva. Az istenségek a ciklus első felében léteznek. Azt mondják, hogy az volt a Nap dinasztia királysága az aranykorban és Ráma Hold dinasztiabeli királysága az ezüstkorban. Bebizonyíthatjátok, hogy azok, akik az aranykor kezdetén jönnek, rendelkeznek a leghosszabb élettartammal. A ciklus 5.000 év és mégis az emberek 8,4 millió fajról beszélnek. Azt is mondják, hogy ez a ciklus több százezer évig tart. Senki nem tudná azt elfogadni. A világ népessége nem lehetne olyan nagy. Ezért az Atya itt ül és elmagyarázza: Mindaz tudatlanság, míg ez tudás. Ez a tudás honnan jött? Ezt sem tudja senki. Csak az Egy Atya a Tudás Óceánja. Ő az egyetlen, aki átadja a tudást ezen a szájon keresztül. Beszélnek a tehén szájáról. Ez mindannyitokra vonatkozik, akiket örökbe fogadtak ezen az Atyán, ezen a tehénen keresztül. Nagyon könnyű elmagyarázni ezt az egyszerű dolgot. Ha csak egy napig magyaráztok, és aztán abbahagyjátok, az intellektusotok elfoglalttá válik más dolgokban. Az iskolában a gyerekek csak egy napig tanulnak, vagy rendszeresen tanulnak? A tudást nem lehet csak egy napig tanulni. A Korlátlan Atya tanít benneteket és így a tanulmánynak is, amit tanít, korlátlannak kell lennie. Ő átadja nektek a korlátlan királyságot. Az a korlátlan királyság Bharatban létezett. Lakshmi és Narayan uralták azt a korlátlan királyságot. Senki más még csak nem is álmodik ezekről a dolgokról, így meg sem kérdezik, hogyan igényelték a királyságukat. Mivel ők jógi lelkek voltak, nagy tisztasággal rendelkeztek, így az életük időtartama is hosszú volt. Mi is jógik voltunk, de aztán, miközben 84 születést vettünk, biztosan azokká kellett válnunk, akik elmerültünk az érzéki élvezetekben. Az emberek nem tudják, hogy ők is biztosan újjászülettek. Őket nem lehet istennek és istennőnek nevezni. Senki más nem mehet oda azok előtt, akik 84 születést vesznek. Azok, akik az aranykor elején uralkodnak, azok, akik 84 születést vesznek. Aztán mások is lejönnek, sorszám szerint. Ti, lelkek istenségekké váltok, és aztán harcosok lesztek, ahogy a mennyei fokaitok folyamatosan csökkennek. Arra emlékeznek, hogy azok, akik imádatra méltók voltak, imádókká váltak. Ti satoprodhanból tamoprodhanná váltok. Lefele jöttök, miközben újjászülettek. Bár nagyon könnyű mindenre emlékezni, Maya olyan, hogy ő arra késztet benneteket, hogy mindent elfelejtsetek. Ti összegyűjthetitek a tudás mindezen pontjait és készíthettek abból egy könyvet. Ugyanakkor ebből semmi nem fog megmaradni, ez csak ideiglenes. Az Atya nem idézett semmilyen Gitát. Az Atya most mindent elmagyaráz nektek, ugyanolyan módon, ahogy ezt az előző ciklusban is tette. Azokat a Védákat és szentírásokat mind később fogják elkészíteni. Azok mind, az összes el fog égni, amikor a pusztulás bekövetkezik. Az arany és ezüstkorban nincsenek vallásos könyvek. Azokat újból elkészítik az imádat ösvényét. Olyan sok dolgot elkészítenek az imádat ösvényén. Ők elkészítik Ravan figuráit, de mivel nem értik, miért, képtelenek arra, hogy bármit is elmagyarázzanak. Az Atya elmagyarázza, hogy miért készítik el ezeket a figurákat minden évben és égetik el azokat. Ravan biztosan egy nagy ellenség, de senki nem tudja, hogy ő milyen módon mindenki ellensége. Azt gondolják, hogy talán ő azért az ellenségük, mert elrabolta Szitát. Ha ő elrabolta Ráma Szitáját, akkor ő biztosan egy nagy bandita. Mikor rabolta el őt? Azt mondanátok: „az ezüstkor elején, vagy az ezüstkor végén”. Nektek gondolkodnotok kell ezeken a dolgokon. Őt el lehetett rabolni? Melyik Ráma Szitáját rabolták el? Volt Rámának és Szitának egy királysága? Csak egy Ráma és Szita volt? Ez csak egy történet a szentírásokban. Nektek el kell gondolkodnotok azon, melyik Szita volt ez? 12 Ráma és Szita van. Tehát melyik Szitát rabolták el? Az biztosan az az egy volt a végén, nem? Ti beszéltek Ráma Szitája elrablásáról. Nem csak egynek volt királysága. Ráma királyságában biztosan volt egy dinasztia. Tehát melyik számú Szitát rabolták el? Ezeket a dolgokat nagyon jól meg kell érteni. Ti, gyerekek bárkinek el tudjátok magyarázni mindezeket a titkokat nagy higgadtsággal. Az Atya elmagyarázza, hogy az emberek olyan boldogtalanná váltak, miközben olyan sokat botladoztak az imádat ösvényén. Amikor extrém boldogtalanságban vannak, így kiáltanak: Baba, vigyél el minket ebből a szomorúságból. Ravan nem egy fizikai dolog. Ha ő valami fizikai lenne, akkor miért ölitek meg a királyotokat minden évben? Ravan biztosan rendelkezik egy feleséggel is. Ők Madodrit ábrázolják a feleségeként. Valaha is láttátok, hogy valaki egy figurát készít Madodriról és azt is elégeti? Ezért az Atya itt ül és elmagyarázza: Mindaz hamis Maya és hamis testek. Ti most itt ültök, hogy hamis emberi lényekből igazi istenségekké váljatok. Ott van a nagy különbség. Ott mindig az igazat mondjátok. Az az igazság földje, míg ez a hamisság földje, ahol minden, amit az emberek mondanak, hamis. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Köpüljétek ezt a korlátlan tudást, amit az Atya, a Tudás Óceánja tanít nektek minden nap. Nektek azt kell tanítanotok másoknak, amit ti tanultok.

2. Értsétek meg nagyon világosan, hogy ez a korlátlan Dráma hogyan mozog előre, és hogy ez hogyan egy örökkévalóan, előre elrendelt és csodálatos Dráma. Aztán magyarázzátok el másoknak is ennek a jelentőségét.

Áldás:
Legyetek rajrishik és önmagatok mesterei, akik győztesek vagytok a saját szubtilis erőitek felett.

Könnyű az érzékszervek legyőzőivé válni, de szubtilis gyakorlatot igényel, hogy győztesekké váljatok a tudatotok, az intellektusotok és szanszkaráitok, a szubtilis erőitek felett. Képesnek lenni arra, hogy könnyedén alkalmazzátok a szanszkarát vagy gondolatot, amire egy bizonyos időben szükségetek van, erre mondják azt, hogy győztesnek lenni a szubtilis erőitek felett. Ez egy rajrishi állapota. Ha ti azt az utasítást adjátok a gondolatotok erejének, hogy most azonnal koncentráljon, akkor a király utasításainak engedelmeskedni azonnal, ilyen módon, az önmagatok egy mesterének lenni jele. Azzal, hogy ezt gyakoroljátok, át fogtok menni a végső vizsgán.

Slogen:
Az áldások, amiket megkaptok azért, mert szolgátok, mindegyik közül a legnagyobb ajándék.