08.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, rendelkezzetek azzal a mámorral, hogy Brahminokból istenségekké váltok. Egyedül ti, Brahminok kapjátok meg az Atyától az emelkedett utasításokat.

Kérdés:
Milyen érdeklődéssel és mámorral kellene rendelkeznie azoknak, akiknek új vérük van?

Válasz:
Nektek azzal az érdeklődéssel kellene rendelkeznetek, hogy ezt a világot, ami öreggé és vaskorivá vált, egy új aranykori világgá tegyétek, hogy érdekeljen benneteket, hogy mindent, ami öreg, újjá tegyetek. A kumariknak új vérük van, és ezért nekik fel kellene emelniük a velük egyenlőket. Állandóan ilyen mámorral kellene rendelkeznetek. Nagyon mámorosnak kellene lennetek azért is, hogy előadásokat tartsatok.

Ének:
Ó éjszaka vándora, ne válj fáradttá, a hajnal célja nincs messze.

Om shanti.
Ti gyerekek megértitek ennek az éneknek a jelentését. Az imádat ösvényének a rendkívüli sötét éjszaka most a végéhez közeledik. Ti, gyerekek most megértitek, hogy egy koronát fogtok kapni. Itt ültök azzal a céllal és tárggyal, hogy emberekből istenségekké változzatok. Egy sannyasi azt mondta valakinek, hogy tekintse magát egy bivalynak. Az a személy aztán azt gondolta, hogy azzá a formává vált. Ez egy példa az imádat ösvényéről, ahogy ott van a példa arról, hogy Ráma a majmok hadseregét használta. Ti itt ültök a tudásban, hogy duplakoronás istenségekké váljatok. Amikor egy iskolában tanultok, azt mondjátok, hogy azért tanultok, hogy egy orvossá, vagy egy mérnökké váljatok. Ezen a tanulmányon keresztül megértitek, hogy istenségekké fogtok válni. Amikor elhagyjátok a testeteket, a következő testetekben egy koronát fogtok viselni. Ez a világ nagyon piszkos. Az új világ első osztályú, ellenben az öreg világ teljesen harmadosztályú. Ez a világ a végéhez közeledik. A világ Teremtője biztosan az Egyetlen, aki az új világ mestereivé tesz titeket. Senki más nem taníthatja nektek ezt. Egyedül Shiv Baba oktat és tanít titeket. Az Atya elmagyarázta: Mi másra lenne szükségetek, amikor teljesen lélek-tudatossá váltatok? Ti Brahminok vagytok, tudjátok, hogy istenségekké fogtok válni. Az istenségek olyan tiszták voltak. Itt az emberek olyan tisztátalanok. Bár az arcuk olyan, mint az emberi lényeké, de nézzétek meg, hogy milyen a jellemük. Az istenségek imádói az istenségeknek ezt a dicséretét éneklik előttük: Ti minden erénnyel teljesek, 16 mennyei fok teljesek vagytok, míg mi bűnösök vagyunk. Az arcuk olyan, mint az emberi lényeké, és mégis elmennek, és ezt a dicséretet éneklik előttük. Ők saját magukról azt mondják: Mi piszkosak és bűnösek vagyunk. Nekünk nincsenek erényeink. Ők is emberiek, ami azt jelenti, emberi lények. Ti most megértitek, hogy meg fogtok változni és istenségekké váltok. Az emberek nagyon imádják Krishnát, hogy el tudjanak menni Krishna földjére, ugyanakkor nem tudják, hogy mikor mennének oda. Folyamatosan imádatot végeznek, abban a hitben, hogy Isten el fog jönni, és át fogja nekik adni az imádatuk gyümölcsét. Mindenek előtt legyen hitetek, hogy az Egy az, aki tanít benneteket. Ezek Shri-Shri Shiv Baba utasításai. Shiv Baba átadja nektek a shrimatot. Hogyan válhatnának emelkedetté azok, akik ezt nem értik? Ti, Brahminok mindannyian Shri-Shri Shiv Baba utasításait követitek. Egyedül a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek utasításai tesznek benneteket emelkedetté. Ez csak azok intellektusába fog beülni, akiknek ott van a szerencséjükben. Különben semmit nem fognak megérteni. Csak amikor ezt megértik, akkor válnak boldoggá és kezdenek el nektek segíteni. Vannak olyanok, akik semmit nem értenek. Még azt sem tudják, hogy ki az az Egy. Ezért van az, hogy Baba nem találkozik mindenkivel. Azok az emberek csak a saját utasításaikat adnák át. Mivel nem értik a shrimatot, elkezdik átadni annak az Egynek a saját utasításaikat. Az Atya most eljött, hogy titeket, gyerekeket emelkedetté tegyen. Ti gyerekek megértitek, hogy az Atya eljött és találkozott veletek pontosan ugyanúgy, ahogy 5.000 évvel ezelőtt tette. Akik ezt nem értik, nem lesznek képesek arra, hogy ilyen módon válaszoljanak. Bennetek, gyerekekben nagyon nagy mámornak kellene lennie ezzel a tanulmánnyal kapcsolatban. Ez egy nagyon magas státusz, de Maya szembeszáll veletek. Megértitek, hogy egy olyan tanulmányt tanultok, amin keresztül dupla koronásakká fogtok válni. Dupla koronássá fogtok válni a jövőben, születésről-születésre. Ehhez arra van szükségetek, hogy teljes erőfeszítést tegyetek. Ezt nevezik raja jógának. Ez egy csoda. Baba mindig azt mondja, menjetek el Lakshmi és Narayan templomába. Ott magyarázhattok a papoknak is. A papok aztán elmagyarázhatják másoknak, hogy Lakshmi és Narayan hogyan kapták meg a státuszukat, és hogyan váltak a világ mestereivé. Ha ők leülnének, és ilyen módon magyaráznának, az irántuk való tisztelet is növekedne. Ti elmondhatjátok nekik: Mi elmagyarázzuk nektek, hogy Lakshmi és Narayan hogyan kapták meg a királyságukat. A Gitában azt mondják: Isten beszél: Én nektek raja jógát tanítok, és a királyok királyaivá teszlek titeket. Ugye, ti vagytok azok, akik a mennyország mestereivé válnak? Éppen ezért gyerekek, nektek olyan nagy mámorral kellene rendelkeznetek, hogy ez az, amivé váltok. Készíthettek saját magatokról képet (amilyenek most vagytok), valamint egy képet királyi ruhában. Az aljára tegyétek oda a hétköznapi képeteket, és fölé azt a képet, amiben királyi ruhában vagytok. Ebben nincs semmilyen kiadás, ugye? Nagyon gyorsan fel tudtok öltözni egy királyi kosztümbe, és ezáltal újból és újból emlékeztek arra, hogy istenségekké fogtok válni. A tetején ott tarthatjátok Shiv Babát is. Ezt a képet el kell készíteni rólatok is. Ti emberi lényekből istenségekké váltok. Amikor elhagyjátok a testeteket, aztán elmentek és istenségekké váltok azért, mert most raja jógát tanultok. Éppen ezért, ez a kép segíteni fog nektek. A tetején legyen ott Shiva képe, aztán a ti képetek királyi ruhában, majd alatta a hétköznapi képetek. Mi raja jógát tanulnunk Shiv Babával és duplakoronás istenségekké válunk. Ha megvan ez a képetek, utána bármikor, amikor az emberek azt látják, és arról kérdeznek, elmondhatjátok nekik, hogy Shiv Baba az, aki tanít titeket. Amikor ti, gyerekek ezt a képet nézitek, mámort fogtok tapasztalni. Ezt a képet az üzletetekben is elhelyezhetitek. Amikor Baba az imádat ösvényén volt, akkor volt egy képe Narayanről, amit a zsebében tartott. Nektek is magatoknál kellene tartanotok a saját képeteket, és akkor emlékezni fogtok arra, hogy istenségekké váltok. Meg kellene találnotok a módszert, hogy az Atyára emlékezzetek. Amikor elfelejtitek az Atyát, elbuktok. Ha bűnbe estek, szégyellnétek magatokat, hogy nem lesztek képesek egy istenséggé válni, és szívszélütést kapnátok. Most hogyan válhatnék istenséggé? Baba azt mondja: Távolítsátok el azoknak a képeit, akik bűnbe estek. Mondjátok el nekik: Nem vagytok méltók arra, hogy elmenjetek a mennyországba. Az útleveleteket visszavonják. Ők saját maguk éreznék, hogy most elbuktak, és azt kérdeznék maguktól: Most hogyan mehetnék a mennyországba? Ott van Narad példája. Azt mondták neki, hogy nézze meg az arcát, hogy vajon méltó-e arra, hogy Lakshmival házasodjon. Ő egy majom képét látta. Az emberek aztán elszégyellnék magukat, hogy ezekkel a bűnökkel rendelkeznek. Így hogyan házasodhatnának Shri Narayannal, vagy Shri Lakshmival? Baba nektek sok módszert mutat. Azonban lennie kell valamennyi hitnek is. Amikor ott van a bűn mámora, akkor megérthetik, hogy nem lesznek képesek arra, hogy a királyok királyaivá és dupla koronásokká váljanak. Valakinek tennie kell valamennyi erőfeszítést. Baba folyamatosan magyaráz nektek. Teremtsetek ilyen módszereket, és folyamatosan magyarázzatok mindenkinek. A megalapítás most megtörténik a raja jógán keresztül. A pusztulás ott van előttetek. Napról-napra a viharok egyre erőteljesebben fognak jönni. Bombákat, stb. szintén elkészítik. Ti azért tanuljátok ezt a tanulmányt, hogy egy magas státuszt kapjatok a jövőben. Csak egyszer váltok tisztátalanból tisztává. Az emberek, mivel kő intellektussal rendelkeznek, nem értik, hogy ők a pokol lakói. Most olyanokká váltok, akik isteni intellektussal rendelkeztek, olyanokból, akik kő intellektusúak. Ha nekik ott lenne a szerencséjükben, ezt nagyon gyorsan megértenék. Különben teljesen mindegy, hogy mennyit ütitek a fejeteket, az nem fog beülni az intellektusukba. Ha nem ismerik az Atyát, akkor ateisták, azaz, árvák. Éppen ezért, mivel ők is Shiv Baba gyermekei, nektek az Úrhoz és a Mesterhez tartozóvá kell tennetek őket. Akik rendelkeznek ezzel a tudással, folyamatosan megvédik a gyerekeiket a bűntől. A tudatlan emberek folyamatosan csapdába ejtik a gyerekeiket, ugyanúgy, ahogy saját maguk is csapdában vannak. Tudjátok, hogy itt védettek vagytok a bűntől. Először a kumarikat kell megvédeni. A szüleik a bűnbe lökik a gyerekeiket. Tudjátok, hogy ez a világ korrupt. Ők egy emelkedett világot akarnak. Isten beszél: Én eljövök abban az időben, amikor mindenki korrupt, hogy őket mind emelkedetté tegyem. Én mindenkit felemelek. Azt is mondják a Gitában, hogy Isten eljön, hogy felemelje a bölcseket és a szent embereket, stb. Egyedül az Egy Isten jön el és emel fel mindenkit. Most elcsodálkoztok, hogy az emberi lények intellektusa milyen kővé vált. Ha ebben az időben azok a kitűnő emberek megértenék, hogy Shiva a Gita Istene, akkor nem tudnátok, mi történne. Ott lennének a kétségbeesés könnyei. Ugyanakkor még arra van idő. Különben a csoportjaik hirtelen megrázkódnának. Sokak trónja megrázkódik. Amikor háború van, akkor elmondhatjátok, hogy valaki trónja elkezdett megrázkódni és elbukott. Hogyha ők most megrázkódnának, akkor nagyon nagy lenne a felfordulás. Ez meg fog történni a jövőben. A Tisztító, mindenki Megváltása Adományozója saját maga azt mondja: Én valóban végrehajtom a megalapítást Brahmán keresztül. „Megváltást mindenkinek”, azt jelenti, hogy Ő felemel mindenkit. Isten beszél: Ez a világ tisztátalan. Nekem mindenkit fel kell emelnem. Most mindenki tisztátalan. Bárki, aki tisztátalan, hogyan tehetne tisztává másokat? Először is, neki saját magának kellene tisztává válnia, és aztán késztethetné a követőit ugyanerre. Nagyon sok mámorra van szükség, amikor előadásokat tartotok. Nektek, kumariknak új véretek van. Ti öregből újjá váltok. Ti lelkek öreggé, vaskorivá váltatok és most újjá, aranykorivá váltok, ahogy az ötvözet elkezd eltűnni. Éppen ezért nektek, gyerekeknek nagy érdeklődéssel kellene rendelkeznetek ebben. Állandóan mámorosnak kellene lennetek. Fel kell emelnetek a veletek egyenlőket. Emlékeznek az „Anya Gurura”. Most megértitek, amikor egy anya egy guruvá válik. Jagadamba aztán egy hercegnő lesz. Ott nincsenek guruk. A guruk üzlete ebben az időben létezik. Az Atya eljön, és a tudás nektárjának az urnáját az anyákra helyezi. Ez így van a kezdetektől. Ők azt mondják a centrumjaikban: Mi egy Brahma Kumarit akarunk. Baba azt mondja: Nektek azt saját magatoknak kell működtetnetek. Nincs bátorság bennetek? Ők azt mondják: Nem, Baba, mi egy tanárt akarunk. Jó tiszteletet adni. Manapság a világban az emberek mesterséges tiszteletet adnak egymásnak. Ma valakit egy miniszterelnökké tesznek, és holnap kirúgják őt. Senki sem kap állandó tiszteletet. Ebben az időben, ti, gyerekek megkapjátok a királyságotok állandó szerencséjét. Baba sok féle módon magyaráz nektek, gyerekeknek. Annak érdekében, hogy állandóan vidáman tartsátok magatokat, Baba sok különböző módszert mutat nektek. Nektek jó kívánságokkal kellene rendelkeznetek: Óhó! Én olyanná fogok válni, mint ez a Lakshmi és Narayan! Azonban, ha ez nincs ott a szerencsétekben, akkor milyen erőfeszítést tennétek? Baba megmutatja nektek azt az erőfeszítést, amit meg kell tennetek. Az erőfeszítés soha nem megy kárba. Az mindig értékes. Egy királyság kerül megalapításra. A pusztulásnak meg kell történnie a Mahabharat háborún keresztül. Amint előre haladtok és erőssé váltok, mindazok el fognak jönni. Most semmit nem értenének. Különben elveszítenék a királyságukat. Olyan sok guru van. Nincs egyetlen egy emberi lény sem, aki ne követne ilyen vagy olyan gurut. Itt megtaláltátok az Egy Satgurut, aki nektek megváltást adományoz. A képeitek nagyon jók. Az az üdvösség, azaz a boldogság földje és az pedig a felszabadulás földje. Az intellektusotok azt mondja: Mi lelkek mindannyian a nirvana földjén élünk, ahonnan eljövünk a „beszédbe”. Mi annak a helynek vagyunk a lakói. Ez a játék Bharaton alapszik. Shiv Baba születésnapját itt ünneplik. Az Atya azt mondja: Én most eljöttem, és újból el fogok jönni a következő ciklusban. Amikor az Atya minden 5.000 év után eljön, akkor az Paradicsommá válik. Azt mondják, hogy olyan sok évvel Krisztus előtt, létezett a Paradicsom, a mennyország. Az most nem létezik, de annak újból el kell jönnie. Éppen ezért, a megalapításnak biztosan meg kell történnie a mennyország lakóiért, és a pusztulásnak a pokol lakóiért. Ti most a mennyország lakóivá váltok. A pokol minden lakója el fog pusztulni. Azok az emberek azt gondolják, hogy még több százezer év van hátra, és így arra várnak, hogy a gyerekeik felnőjenek és megházasodjanak. Ti ezt nem mondjátok. Ha a gyerekeitek nem követik a tanácsaitokat, akkor a shrimatot kell vennetek. Kérdezzétek meg: Mit kellene tennünk, amikor ők nem válnak a mennyország lakóivá? Az Atya azt fogja válaszolni: Ha szófogadatlanok, hagyjátok őket. Ugyanakkor nektek rendelkeznetek kellene a ragaszkodás legyőzője nagyon erőteljes állapotával. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Kövessétek Shri-Shri Shiv Baba emelkedett utasításait, és tegyétek magatokat emelkedetté. Ne keverjétek össze a saját tudatotok diktátumát a shrimattal. Tartsátok fenn ennek az isteni tanulmánynak a mámorát.

2) Teremtsetek módszereket, hogy hasznot hozzatok a veletek egyenlőknek. Miközben jó kívánságaitok vannak egymás iránt, adjatok igaz tiszteletet egymásnak, és ne mesterséges tiszteletet.

Áldás:
Váljatok egy angyallá, és tapasztaljatok kifinomultságot azzal, hogy szellemi feladatot végeztek, és önkontrollal rendelkeztek.

Az intellektus kifinomultsága és könnyűsége a Brahmin élet személyisége. A kifinomultság nagyság. Ugyanakkor, ehhez, minden nap amrit velakor végezzetek szellemi gyakorlatot, és tartsátok be az elővigyázatosságot, hogy ne rendelkezzetek a haszontalan gondolatok semmilyen ételével. Ahhoz, hogy betartsátok ezt az elővigyázatosságot, legyen önkontroll. Bármikor a gondolatok csak olyan ételét vegyétek, amit abban az időben vennetek kell. Ne rendelkezzetek a haszontalan gondolatok semmilyen extra ételével, mert csak akkor fogtok kifinomult intellektussal rendelkezni, és lesztek képesek elérni az egy angyali formává válás célját.

Slogen:
Az nagyszerű lélek, aki pontosan követi a shrimatat minden msp-ben és minden lépésnél.