08.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a szellemi kórház örökké egészségessé tesz benneteket fél ciklusra. Itt üljetek lélektudatosságban.

Kérdés:
Az intellektusotoknak milyen utasításra kellene emlékeznie, miközben véghezviszitek az üzleteteket stb.?

Válasz:
Az Atya utasítása az: Nektek nem szabad emlékeznetek semmilyen testi, vagy szubtilis lényre. A bűneitek csak akkor fognak megsemmisülni, amikor rendelkeztek az egy Atyára való emlékezéssel. Egyikőtök sem mondhatja azt, hogy erre nincs időtök. Miközben mindent elvégeztek, emlékezésben tudtok maradni.

Om shanti.
Az Atya azt mondja, jó reggelt a legédesebb szellemi gyermekeknek. Azt követően, hogy azt mondták, jó reggelt, nektek, gyermekeknek azt mondják, hogy emlékezzetek az Atyára. Ti így kiáltotok, ó, Tisztító, jöjj és tisztíts meg minket. Tehát, az Atya először is azt mondja: Emlékezzetek a Szellemi Atyára. Mindenki Szellemi Atyja csak az Egy. Egy apát soha nem tartanak mindenütt jelenvalónak. Tehát, gyermekek, először is emlékezzetek az Atyára, amennyire csak lehetséges. Ne emlékezzetek semmilyen testi, vagy szubtilis lényre, csak emlékezzetek az egy Atyára. Ez nagyon könnyű, ugye? Az emberek azt mondják, hogy nagyon elfoglaltak, hogy nekik nincs idejük. Ugyanakkor nektek erre mindig van időtök. Az Atya megmutatja nektek a módszert. Azt is tudjátok, hogy csak az Atyára való emlékezéssel van az, hogy a bűneitek meg fognak semmisülni. Ez a fő dolog. Senki nem tiltja meg nektek, hogy folytassátok az üzleteteket. Miközben mindazt megteszitek, egyszerűen emlékezzetek az Atyára, hogy a bűneitek meg tudjanak semmisülni. Megértitek, hogy tisztátalanok vagytok. A szentek, a bölcs emberek, a rishik és a munik, mind szellemi erőfeszítést tesznek. Valaki szellemi erőfeszítést tesz azért, hogy találkozzon Istennel. Amíg nem rendelkeztek az Ő bemutatásával, nem tudtok találkozni Vele. Ti tudjátok, hogy a világon senki nem rendelkezik az Atya bemutatásával. Mindenki rendelkezik a test bemutatásával. Valaki gyorsan rendelkezik bármilyen nagydolog bemutatásával. Csak, amikor az Atya eljön, van az, hogy elmagyarázza nektek a lélek bemutatását. Két dolog van, a lélek és a test. A lélek egy csillag és nagyon szubtilis. Azt senki nem láthatja. Amikor eljöttök ide és itt ültök, akkor nektek lélektudatosságban kell ülnötök. Ez egy kórház is. Ez az a kórház, ahol örökké egészségessé váltok fél ciklusra. A lelkek múlhatatlanok, soha nem semmisülnek meg. Az egész szerep ott van a lélekben. A lélek azt mondja: Én soha nem semmisülhetek meg. Ezek a lelkek mind múlhatatlanok. A testek múlandók. Most ott van az intellektusotokban, hogy ti, lelkek múlhatatlanok vagytok, és 84 születést vesztek, és ez a dráma. Azt is tudjátok, hogy mely vallásalapítók mikor jönnek el, és mennyi születést vesznek. A 84 születés, amire emlékeznek, biztosan egy vallásért van. Az nem lehet mindenkiért. Nem mindegyik vallás jön el ugyanabban az időben. Miért kellene leülnünk és bármit is kiszámolnunk másokkal kapcsolatban? Mi tudjuk, hogy ez és ez eljön egy ilyen időszakban, hogy megalapítson egy vallást. Aztán, ott van annak a kiterjedése. Mindenkinek tamopradhanból szatopradhanná kell válnia. Amikor a világ tamopradhan, akkor van az, hogy az Atya eljön és azt a szatopradhan aranykorrá teszi. Ti, gyermekek most tudjátok, hogy ti, Bharat emberei el fogtok jönni és uralkodtok az újvilágban. Ott nem lesz semmilyen más vallás. Közöttetek, gyermekek is azok, akiknek egy magas státuszt kell igényelniük, nagyobb erőfeszítést fognak tenni, hogy emlékezésben üljenek, és meg fogják írni a híreiket is: Baba, én ennyi időn át ülök emlékezésben. Mivel néhányan szégyellik magukat, ők egyáltalán nem írják meg a híreiket. Azon csodálkoznak, Baba mit mondana. Ugyanakkor Baba mégis tudja. Egy tanár egy iskolában elmondaná a diákjainak: ha nem tanultok, meg fogtok bukni. A lokik szülők is megértik ezt abból, hogy a gyermekeik mennyit tanulnak. Ez egy nagyon nagy iskola. Itt titeket nem késztetnek arra, hogy sorszám szerint üljetek. A ti intellektusotok megérti, hogy ez sorszámszerinti. Baba most a jó gyermekeket elküldi más helyekre. Amikor ők valahova elmennek, mások aztán azt írják, mi is egy maharátit akarunk. Tehát, biztosan megérthető, hogy ők okosabbak és jobban ismertek, mint ők maguk. Ez sorszám szerinti. A kiállításokra is sok típusú ember eljön, tehát ott vezetőknek kellene állniuk, hogy ellenőrizzék őket. Azok, akik üdvözlik az embereket, tudnák, milyen típusú emberek jönnek el. Így neki aztán jeleznie kellene azoknak, akik magyaráznak. Ti magyarázhattok ezeknek az embereknek. Megérthetitek, hogy ott vannak az első osztályúak, a másodosztályúak és a harmadosztályúak is. Ott mindenkit szolgálnotok kell. Amikor egy fontos személy jön el, mindenki biztosan nagy vendégszeretet ajánl fel neki. Ez a törvény. Az apa, vagy a tanár dicséri a gyermekeket az osztályban. Ez is egy különleges figyelem. A gyermekeknek, akik dicsőítik a nevet, különleges figyelmet adnak, és dicsérik őket. Azt mondani, hogy ez és ez gazdag, és vallásos tudatú, szintén az ő dicsérete. Ti most tudjátok, hogy a magasak közt legmagasabb Isten. Az emberek azt mondják, hogy Ő valóban a Magasak közt a Legmagasabb, de amikor azt mondjátok nekik, hogy mondják el az életrajzát, azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Őt teljesen degradálják. Ti most elmagyarázhatjátok, hogy a magasak közt legmagasabb Isten és, Ő a legfelső lakhely Lakója, míg az istenségek a szubtilis régióban vannak. Itt emberi lények vannak. A magasak közt legmagasabb Isten, a Testetlen. Ti most tudjátok, hogy olyanok voltatok, mint a gyémánt, és mostanra olyanokká váltatok, mint a kagylók, és így ti Istent még önmagatoknál is alacsonyabbnak ábrázoltátok. Őt fel sem ismeritek. Ti, Bharat emberei megkapjátok ezt a felismerést és aztán, az a felismerés csökken. Ti most folyamatosan átadjátok mindenkinek az Atya bemutatását. Sokan meg fogják kapni az Atya felismerését. A fő képek a trimurti, a ciklus és a fa. Azokban olyan nagy a megvilágosodás. Bárki azt mondaná, hogy Lakshmi és Narayan az aranykor mesterei voltak. O.K. Tehát, az aranykor előtt mi volt? Csak ebben az időben tudjátok ezt. Ez most a vaskor vége, az emberek uralma az emberek felett. Most nincsenek királyságok. Olyan nagy a különbség. Ott, az aranykor elején királyok voltak, és most is vannak királyok a vaskorban, bár egyikük sem tiszta. Közülük néhányan egyszerűen csak megvásárolják azokat a címeket. Senki nem egy igaz maharadzsa. Ők egyszerűen megvásárolják a címet. Pl: ott van Patiala, Jotpur, Biakaner maharadzsája, stb. Ők megemlítik azokat a neveket. Azok a nevek örökkévalón folytatódnak. Ők először tiszta császárok voltak, és most ott vannak a tisztátalanok. A nevek, királyok, császárok, folytatódnak. Lakshmiról és Narayanról azt mondanátok, hogy ők voltak az aranykor mesterei. Ki igényelte a királyságot? Ti most tudjátok, hogy a királyság hogyan kerül megalapításra. Az Atya azt mondja, én most 21 születésre tanítalak benneteket. Azok az emberek tanulnak, és ügyvédekké válnak ugyanabban a születésben. Ti ebben az időben tanultok, és császárokká és császárnőkké váltok a jövőben. A dráma tervének megfelelően az újvilág megalapításra kerül. Ez most az öreg világ. Bár vannak nagyon jó nagy helyek, senkinek nincs ereje ahhoz, hogy palotákat építsen gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Az aranykorban ők megépítették mindazokat a palotákat, gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Nem tart hosszú ideig, hogy megépítsék azokat. Itt is, amikor földrengés történik, ők sok építőt alkalmaznak és újraépítik az egész várost pár éven belül. Talán 8-10 évig tartott, hogy megépítsék Újdelhit, de ott van a különbség a munkások között itt és ott. Manapság folyamatosan felfedeznek új dolgokat. Az építés tudományának olyan nagy az ereje. Ők mindent készen megkapnak, és a lakások gyorsan megépülnek. Ők itt azokat nagyon gyorsan megépítik és így mindez ott is hasznos lesz. Mindez veletek fog menni. Azok a szanszkarák is meg fognak maradni. Még a tudomány szanszkarái is veletek fognak menni. Tehát, az Atya most folyamatosan magyaráz nektek: Ha tisztává akartok válni, emlékezzetek az Atyára. Az Atya azt mondja, jó reggelt és aztán tanít is benneteket: Gyermekek, itt az Atyára való emlékezésben ültök? Miközben sétáltok és körbemozogtok, emlékezzetek az Atyára, mert a fejeteken ott van a sok születés terhe. Ti 84 születést vesztek, miközben lejöttök a létrán. Most ott van a felemelkedés állapota egy születésben. Minél többet emlékeztek folyamatosan az Atyára, annál több boldogsággal fogtok rendelkezni és erőt is kaptok. Sok gyermek van, akiket elhelyeznek az első sorban, de ők egyáltalán nem maradnak emlékezésben. Bár ők okosak a tudásban, ők még sincsenek az emlékezés zarándoklatán. Az Atya dicsér benneteket. Ez az egy is első számú és így biztosan erőfeszítést tesz. Nektek mindig azt kell gondolnotok, hogy Shiv Baba az, aki magyaráz nektek, és az intellektusotok jógája ott marad összekapcsolt. Ez az egy is biztosan tanul. Ugyanakkor, ő még mindig azt mondja: emlékezzetek Babára. Ezek a képek azért vannak, hogy bárkinek magyarázzatok. A testetlen Egyet hívják Istennek. Ő eljön és egy testet ölt. Az egy Isten gyermekei is mind lelkek, testvérek. Ők most jelen vannak a testeikben. Mindannyian halhatatlan képmások. Ez a test a halhatatlan képmás trónja (a léleké). A halhatatlan trón nem valami gyakorlati dolog. Ez a halhatatlan képmás trónja. A lélek a homlok közepén él. Azt hívják a halhatatlan trónnak. Az a halhatatlan képmás halhatatlan trónja. Minden lélek halhatatlan. Ők nagyon szubtilisak. Az Atya is testetlen. Ő honnan hozná el a saját trónját? Az Atya azt mondja, ez az én trónom is. Én eljövök és kölcsönveszem ezt a trónt. Én eljövök, és Brahma hétköznapi öreg testének a halhatatlan trónjára ülök. Ti most tudjátok, hogy ez minden lélek trónja. Ez csak az emberekre vonatkozik. Ez nem vonatkozik az állatokra. Az emberi lényeknek, akik rosszabbakká váltak, mint az állatok, először legalább meg kellene reformálniuk önmagukat. Amikor az emberek megkérdeznek benneteket az állatokkal kapcsolatban, mondjátok el nekik: Először legalább reformáld meg önmagadat. Az aranykorban még az állatok is nagyon jók és első osztályúak. Ott nem lesz semmilyen szemét. Ha a galambok ott hagynák a piszkukat a király palotájában, akkor büntetés lenne. Ott egyáltalán nem lesz semmilyen szemét. Ott ők nagyon óvatosak. Őrséget állnak azért, hogy semmilyen állat ne tudja az útját arra venni. Ott nagyon nagy a tisztaság. Olyan nagy a tisztaság Lakshmi és Narayan templomában. Ők egy galambot ábrázolnak Shankar és Parvati templomában. Így azok biztosan megrongálják a templomot is. Ők sok ilyen történetet írtak a szentírásokban. Az Atya most magyaráz nektek, gyermekeknek. Ugyanakkor, kevesen vannak, akik ezt önmagukba tudják szívni. A többség semmit nem ért. Az Atya olyan nagy szeretettel magyaráz nektek: gyermekek, váljatok nagyon-nagyon édessé. Engedjétek, hogy mindig ékszerek merüljenek fel az ajkaitokon keresztül. Ti rup és basant vagytok. Nem szabadna köveknek felmerülniük az ajkaitokon keresztül. A lelket dicsérik. A lélek azt mondja, én egy elnök vagyok. Én ez és ez vagyok. Ez a testemnek a neve. O.K. A lélek kinek a gyermeke? Az egy Legfelső Léleké. Tehát, nektek biztosan Tőle kell megkapnotok az örökségeteket. Ő hogyan lehetne mindenütt jelenvaló? Most megértitek, hogy korábban ti sem tudtatok semmit. Az intellektusotok mostanra olyan nagyon megnyílt. Amikor most elmentek bármilyen templomba, megérthetitek, hogy azok a képek mind hamisak. Lehetne bárki is tíz karral, vagy elefánt ormánnyal, ahogy ez a képeken van? Mindaz az odaadás ösvényének ceremóniája. Valójában csak az egy Shiv Baba odaadásának kellene lennie, aki mindenki számára a megváltás Adományozója. Ott van az intellektusotokban, hogy Lakshmi és Narayan 84 születést vesznek. Aztán, a Magasak közt Legmagasabb Atya eljön és mindenkinek megváltást ad. Nála nincs senki magasabb. Közöttetek is, ti a tudásnak ezeket a dolgait sorszám szerint vagytok képesek önmagatokba szívni. Ha valaki képtelen arra, hogy önmagába szívja, akkor mi annak az egynek a haszna? Ahelyett, hogy botokká válnának a vakok számára, néhányan maguk is vakká válnak. Ha egy tehén nem ad tejet, akkor zárva tartanák a tehénistállóban. Itt is, néhányan képtelenek arra, hogy átadják a tudás tejét. Sokan vannak, akik egyáltalán nem tesznek semmilyen erőfeszítést. Nem értik meg, hogy nekik legalább hasznot kellene hozniuk valakinek. Ők egyáltalán nem foglalkoznak a saját szerencséjükkel. Ők egyszerűen boldogok azzal, amit kapnak. Az Atya azt mondaná, ez nincs ott annak az egynek a szerencséjében. Valakinek erőfeszítést kellene tennie azért, hogy megkapja a megváltást. Nektek lélektudatossá kell válnotok. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb és mégis, nézzétek meg, hogy Ő hogyan lép be egy tisztátalan testbe a tisztátalan világban. Őt meghívják ide, hogy jöjjön el a tisztátalan világba. Amikor Ravan mindenkit teljesen korrupttá tett, az Atya eljön, és emelkedetté tesz benneteket. Azok, akik jó erőfeszítést tesznek, királyokká és királynőkké válnak, míg azok, akik nem tesznek semmilyen erőfeszítést, szegényekké válnak. Mivel ez nincs ott a szerencséjükben, képtelen arra, hogy erőfeszítést tegyenek. Néhányan nagyon jóvá teszik a szerencséjüket. Ti mindannyian megvizsgálhatjátok önmagatokat: Milyen szolgálatot végzek? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok rup és basanttá és mindig engedjétek, hogy ékkövek merüljenek fel az ajkaitokon keresztül. Váljatok nagyon-nagyon édessé. Soha ne engedjétek, hogy kövek (rossz szavak) merüljenek fel az ajkaitokon keresztül.

2. Váljatok okossá a tudásban és a jógában, és hozzatok hasznot önmagatoknak és másoknak. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy emelkedetté tegyétek a szerencséteket. Váljatok egy bottá a vak számára.

Áldás:
Legyetek képmások, akik víziókat adtok azzal, hogy átadjátok az angyali formátok látomását, miközben a háztartásotok kiterjedésében maradtok.

Miközben a háztartásotok kiterjedésében vagytok, gyakoroljátok, hogy elmerítitek a kiterjedést, és felülemelkedettek maradtok. Az egyik pillanatban vigyétek véghez a fizikai feladatot, és a következő pillanatban váljatok testetlenné. Ez a gyakorlat át fogja adni az angyali formátok látomását. Azzal, hogy a legmagasabb állapototokban vagytok, a durva dolgokat triviálisnak fogjátok tapasztalni. Azzal, hogy fent vagytok, szabaddá váltok attól, hogy lent legyetek; védettek lesztek a kemény munkától. Az idő védett lesz, és gyors szolgálat fog történni. Az intellektusotok olyan szélessé és korlátlanná fog válni, hogy képesek lesztek arra, hogy sok feladatot véghez vigyetek ugyanabban az időben.

Slogen:
Annak érdekében, hogy boldogok legyetek az összes időkben, folyamatosan töltsétek a tudás olaját a lélek lámpásába.