08.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most ott lesznek Jupiter ómenjei különösen Bharat, és általában az egész világ felett. Baba Bharatot a boldogság földjévé teszi, rajtatok, gyerekeken keresztül.

Kérdés:
Ti, gyerekek milyen erőfeszítést tesztek azért, hogy 16 mennyei fok teljessé váljatok?

Válasz:
Erőfeszítést, hogy felhalmozzátok a jógaerőt. A jógaerővel van az, hogy 16 mennyei fok teljessé váltok. Ezért, az Atya azt mondja: Adjatok egy adományt, és az ómenek általi hanyatlás el lesz távolítva. Adjátok át a kéjvágy bűnének adományát, ami bukásra késztet benneteket, és 16 mennyei fok teljessé váltok. Mondjatok le a test tudatosságáról, és váljatok lélektudatossá. Mondjatok le a test minden tudatosságáról.

Ének:
Te vagy az Anya, és Te vagy az Atya…

Om shanti.
Legédesebb, szellemi gyermekek, hallottátok a Szellemi Atya dicséretét. Azok az emberek folyamatosan ezt éneklik, míg ti, gyermekek igénylitek az örökségeteket Babától, gyakorlati módon. Megértitek, hogy Baba Bharatot a boldogság földjévé teszi, rajtatok keresztül. Azok, akiken keresztül azzá teszi, biztosan a boldogság földjének a mestereivé válnak. Nektek, gyerekeknek sok boldogsággal kellene rendelkeznetek. Baba dicsérete korlátlan. Mi igényeljük Tőle az örökségünket. Most ott vannak Jupiter múlhatatlan ómenjei felettetek, gyermekek, vagyis az egész világ felett. Csak ti, Brahminok tudjátok, hogy most ott lesznek Jupiter ómenjei különösen Bharat, és általában a világ felett, mert most 16 mennyei fok teljessé váltok. Ebben az időben nincsenek fokok. Nektek, gyerekeknek nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy ti itt boldogok vagytok, és aztán az eltűnik, amikor kimentek. Az Egy, akit dicsértek, most itt van előttetek. Az Atya elmagyarázza, hogy 5.000 évvel ezelőtt is elment, amikor átadta nektek a királyságotokat. Látni fogjátok, hogy fokozatosan mindenki kiáltani fog. Ti szlogeneket fogtok készíteni. Indira Gandhi azt mondta, hogy egy vallásnak, egy nyelvnek és egy királyságnak kellene lennie. Egy lélek az, aki benne is beszél. A lélek megérti, hogy Bharatban valóban egy királyság volt, és az most ott van előttetek. Megértitek, hogy minden teljesen megsemmisülhet bármikor. Ez semmi új. Bharatnak biztosan újból 16 mennyei fok teljessé kell válnia. Tudjátok, hogy a jógának ezzel az erejével 16 mennyei fok teljessé váltok. Azt mondjátok: Adjatok egy adományt, és a hanyatlás ómenjei el lesznek távolítva. Az Atya is azt mondja, adjátok át a bűnöket, és a hibákat. Ez Ravan királysága. Az Atya eljön, és szabaddá tesz benneteket azoktól. Az összes bűn közül a kéjvágy a legnagyobb hiba. Ti test tudatossá váltatok. Nektek most lélek tudatossá kell válnotok. Le kell mondanotok a test tudatosságáról. Csak ti értitek meg ezeket a dolgokat. A világ nem érti meg ezeket a dolgokat. Bharat, ami 16 fok teljes, és a tökéletes istenségek királysága volt, mostanra lehanyatlott. Ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Bharat mennyország volt, és az a bűnök miatt mostanra lehanyatlott, és ezért az Atya azt mondja, adjatok egy adományt és a hanyatlás általi ómenek el lesznek távolítva. A kéjvágy bűne az, ami benneteket hanyatlásra késztet. Ezért az Atya azt mondja: Ezt adományozzátok, és 16 mennyei fok teljessé váltok. Ha ezt nem adományozzátok, akkor nem válhattok ezzé. A lelkek megkapták a saját szerepüket, ugye? Ez ott van az intellektusotokban. Ti lelkek ilyen nagy szerepekkel rendelkeztek. Igénylitek a világ királyságának szerencséjét. Ez egy korlátlan dráma, amiben sok színész van. Az első osztályú színészek, Lakshmi és Narayan. Ők rendelkeznek az első számú szereppel. Vishnu válik Brahmává és Saraswativá, és aztán Brahma és Saraswati válnak Vishnuvá. Hogyan vesznek 84 születést? Az egész ciklus ott van az intellektusotokban. Senki nem ért semmit azzal, hogy tanulmányozzák a szentírásokat. Ők azt mondták, hogy a ciklus időtartama több százezer év. Abban az esetben a swastikát nem lehetne négy egyenlő részre osztani. Az üzletemberek egy swastikát rajzolnak a számlatömbjükre. Ők Ghanest, a swastikát imádják. Ez egy korlátlan számlatömb. A swastikában négy rész van. Ők rizst főznek egy edényben, és azt négy egyenlő részre osztják, amikor az megfőtt. Ott a bhog, amit felajánlanak, rizsből van, mert ott az emberek nagyon sok rizst esznek. Shinadwar templomában a bhogban nincs rizs. Ott minden, amit készítenek, nagyon gazdag a tisztított vajjal. Amikor főznek, betakarják a szájukat egy ruhadarabbal, hogy megőrizzék a higiéniát. Ők azt a szent ételt nagy tisztelettel ajánlják fel. Azt követően, hogy azt felajánlották, azt átadják a Brahmin vezetőknek. Majd azt elviszik az üzleteikbe, ahol nagy tömegek vannak. Baba ezt is látta. Ki az, aki most tanít benneteket, gyermekeket? A legszeretettebb Atya eljön, és a szolgálótokká válik. Ő szolgál benneteket. Ilyen nagy mámorral rendelkeztek? Az Atya minket, lelkeket tanít. A lelkek azok, akik mindent tesznek. Az emberi lények azt mondják, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben. Ti tudjátok, hogy ti, lelkek rendelkeztek a 84 születés múlhatatlan szerepeinek felvételével önmagatokban. Azt mondani, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben, olyan nagy különbség, mint az éjszaka és a nappal. Csak, amikor az emberek leülnek, és megértik ezt a tudást négy, vagy hat héten át, fognak ezek a pontok megülni az intellektusukban. Napról-napra sok pont felmerül. Ezek olyanok, mint egy illat. Amikor a gyermekek teljes hittel rendelkeznek, megértik, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek valóban eljön, hogy a degradációból a megváltásba vigye őket. Az Atya azt mondja: Ti most rendelkeztek Jupiter ómenjeivel önmagatok felett. Én a mennyország mestereivé tettelek benneteket, de Ravan Rahu hanyatlásának ómenjeit szórta mindenki fölé. Az Atya most újból eljött, hogy a mennyország mestereivé tegyen benneteket. Ezért, nektek nem szabad veszteséget okoznotok önmagatoknak. Az üzletemberek a számláikat mindig jó sorrendben tartják. Azokat hívják bolondoknak, akik veszteséget okoznak önmaguknak. Ez most mindegyik közül a legnagyobb üzlet. Alig van néhány üzletember, aki elvégzi ezt az üzletet. Ez az üzlet egy múlhatatlan üzlet, míg minden más üzlet porrá fog válni. Ti most igaz üzletet végeztek. Az Atya a Tudás Óceánja, az Üzletember és az Ékszerkereskedő. Nézzétek meg, hogy milyen sok ember jön el a kiállításokra. Közülük alig néhány jön el a centrumokba. Bharat nagyon nagy. Nektek mindenhová el kell mennetek. A Gangesz vize mindenhol létezik Bharatban, ugye? Nektek azt is el kell magyaráznotok, hogy a Tisztító nem a Gangesz folyó. Nektek, a tudás gangeszeinek mindenhova el kell mennetek. Folyamatosan mélák és kiállítások lesznek mind a négy irányban. Napról-napra a képeket folyamatosan elkészítik. Azoknak olyan gyönyörűeknek kellene lenniük, hogy az emberek élvezzék, amikor megnézik, és úgy érezzék, hogy a dolgok, amiket elmagyaráztok, nagyon jók. Lakshmi és Narayan királysága most megalapításra kerül. A létra képe első osztályú. A Brahmin vallás is most kerül megalapításra. Ti Brahminok aztán istenségekké váltok. Ti most erőfeszítést tesztek, ezért folyamatosan kérdezzétek meg a szíveteket: Bennem van bármilyen kis, vagy nagy tüske? Én rendelkezem a kéjvágy tüskéjével önmagamban? Akár a harag kis tüskéje is nagyon rossz. Az istenségekben nincs semmilyen harag. Azt ábrázolják, hogy amikor Shankar kinyitja a szemét, a pusztulás bekövetkezik. Az is egy hamis feltételezés. A pusztulásnak be kell következnie. Shankar körül nem lehet egy kígyó a szubtilis régióban. A szubtilis régióban, vagy a testetlen világban nincsenek parkok, kertek, vagy kígyók. Azok a dolgok mind itt léteznek. A mennyország is itt létezik. Ebben az időben az emberek olyanok, mint a tüskék, és ezért hívják ezt a tüskék dzsungelének. Az aranykor a virágos kert. Láthatjátok, hogy Baba milyen típusú kertet teremt. Ő azt a leggyönyörűbbé teszi. Ő mindenkit gyönyörűvé tesz. Ő maga örökké gyönyörű. Ő benneteket, mennyasszonyokat, vagyis titeket, gyermekeket, mindannyitokat gyönyörűvé tesz. Ravan teljesen csúnyává tett benneteket. Nektek, gyerekeknek most boldogsággal kellene rendelkeznetek, hogy felettetek ott vannak Jupiter ómenjei. Milyen haszon lenne akkor, ha boldogság lenne fél ideig és szomorúság a másik félben? Ezért háromnegyed boldogság és egynegyed szomorúság van. Ez a dráma előre elrendelt. Sok ember megkérdezi, hogy a dráma miért lett megteremtve ily módon? Ez a dráma örökkévaló. Nem kérdezhetitek meg, hogy az miért lett megteremtve. Ez az örökkévaló és múlhatatlan dráma előre elrendelt. Mindaz, ami előre elrendelt, megtörténik. Senki nem kaphat örökkévaló felszabadulást. Ez az örökkévaló világ folyamatosan folytatódik az összes időkben, és folyamatosan létezni fog. Soha nem lehet teljes pusztulás. Az Atya a világot újjá teszi, de annak milyen lenne a kapacitása? Amikor az emberi lények tisztátalanná és boldogtalanná válnak, Hozzá kiáltanak. Az Atya eljön, és mindenki testét tisztává teszi, hogy soha ne tapasztaljatok idő előtti halált fél cikluson át. Ti a halál felett győzelmet arattok. Ezért nektek, gyermekeknek sok erőfeszítést kellene tennetek. Minél magasabb státuszt igényeltek, annál jobb. Mindenki erőfeszítést tesz azért, hogy egy nagyobb bevételt keressen. Még azok is, akik fát gyűjtenek, azt mondják, hogy ők nagyobb bevételt akarnak. Néhányan azzal keresnek, hogy csalnak. A pénz a problémák oka. Ott senki nem lopja el a pénzeteket. Nézzétek meg, hogy most mi történik a világban. Ott nincs semmilyen szomorúság. Ti most egy ilyen nagy örökséget igényeltek az Atyától. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy lássátok, vajon érdemesek vagytok arra, hogy elmenjetek a mennyországba. (Ott van Narad példája.) Az emberek folyamatosan sok zarándoklatra mennek, de nem érnek el semmit. Ott van az ének: Mi körbementünk mind a négy irányba, és mégis messze maradtunk Tőled. Az Atya most egy ilyen jó zarándoklatot tanít nektek. Ebben nincs semmilyen nehézség. Az Atya azt mondja, egyszerűen emlékezzetek rám, és a bűneitek megsemmisülnek. Én egy nagyon jó módszert mondok el nektek, gyermekeknek, és ti azt meghallgatjátok. Ez az a test, amit én kölcsönveszek. Ez az Atya olyan nagy boldogsággal rendelkezik, hogy kölcsönadta ezt a testet Babának. Baba engem a világ mesterévé tesz. Ennek a testnek a neve, szerencsés szekér. Ti, gyerekek most erőfeszítést tesztek azért, hogy Isten földjére menjetek. Ezért, nektek teljesen el kellene foglalnotok önmagatokat az erőfeszítés megtételében. Miért kellene egy tüskévé válnotok? Ti Brahminok vagytok. Minden a Murlitól függ. Hogyan tudnátok megkapni a shrimatot a Murli nélkül? Nagyon sok kiállítási kép készült számotokra, hogy magyarázzatok másoknak. Őrizzétek meg ezeket a fő képeket az üzleteitekben, és sokak számára haszon lesz. Mondjátok el nekik: Gyertek be és elmagyarázzuk nektek, hogy ez a világciklus hogyan forog. Nem számít, ha igénybe vesz egy kis időt, hogy valakinek hasznot hozzatok. Azzal együtt, hogy elvégzitek azt az üzletet, el tudjátok végezni ezt az üzletet is. Ez Baba tudása múlhatatlan ékszereinek az üzlete. A létra képe az első számú kép. Ott vannak Shiva, a Gita Istenének képei is. Mivel Shiva Isten eljött Bharatba, van az, hogy megünneplik Shiva születésnapját. Az Atya most újból eljött. Az áldozati tüzet elkészítették. Ti, gyermekek megkapjátok a Raja jóga tudását. Csak az Atya jön el, és tesz benneteket a királyok királyaivá. Az Atya azt mondja: Én a napdinasztia királyaivá és királynőivé teszlek benneteket, akik előtt a királyok meghajolnak, akik elmerülnek a bűnben. Teljes erőfeszítést kell tenni, hogy a mennyország császárává és császárnőjévé váljatok. Baba senkinek nem tiltja meg, hogy házakat építsen. Megépíthetitek azokat. A pénz különben amúgy is porrá válik. Helyette miért ne építenétek egy otthont, és élnétek kényelmesen. A pénzt használni kell. Építsetek házakat, és valamennyi pénzt tegyetek félre az élelemre. Az emberek is adományoznak és jótékonykodnak. Például, Kashmir királya minden személyes vagyonát átadta az arya samajnak. Az emberek mindent megtesznek azokért, akik a saját kasztjukhoz és a vallásukhoz tartoznak. Ez itt nem így van. Itt mindannyian gyerekek. Itt a kaszt nem kérdéses. Azok korlátolt kasztok. Én titeket, gyermekeket tisztává teszlek, és átadom nektek az uralkodást a világ felett. A drámának megfelelően ti, Bharat emberei megkapjátok a királyság szerencséjét. Ti, gyerekek megértitek, hogy most rendelkeztek Jupiter ómenjeivel önmagatok felett. A shrimat azt mondja, állandóan csak rám emlékezzetek. Nektek semmi mást nem kell tennetek. Az üzletemberek az odaadás ösvényén valamennyit félretesznek jótékonyságra. Ők azért ideiglenes jutalmat kapnak a következő születésükben. Én most eljöttem ide, közvetlen módon. Ezért nektek mindent erre a feladatra kellene használnotok. Én semmit nem akarok. Shiv Baba egy házat építene önmaga számára? Ezek mind értetek vannak, Brahminok. Mindkettő, szegény és gazdag, itt együtt maradnak. Néhányan felindulttá válnak, mivel azt gondolják, hogy Istennek nincs egyenlő látásmódja mindenki felé. Azt mondják, hogy néhányan nagy házakat kapnak, hogy abban éljenek, míg másoknak kis kunyhóik vannak. Ők elfelejtik Shiv Babát. Ha ők Shiv Baba emlékezésében maradnának, soha nem mondanának ilyen dolgokat. Mindenkit figyelembe kell venni. Ha ők korábban így éltek egy otthonban, akkor nekik hasonló lehetőséget kell biztosítani. Ezért van az, hogy azt mondják nektek, hogy mindenkinek ajánljatok fel vendégszeretet. Ha nem rendelkeztek valamivel, akkor azt át lehet adni nektek. Az Atya szereti a gyermekeit. Senki más nem rendelkezhet olyan nagy szeretettel. Nektek, gyerekeknek olyan sokszor elmondták, hogy erőfeszítést kell tennetek. Teremtsetek módszereket másokért. Ezért nektek csak három láb földre van szükségetek, ahol ti, gyerekek folyamatosan magyarázhattok. Ha néhány fontos embernek van egy nagy terme, kérdezzétek meg tőlük, itt tarthatjuk ezeket a képeket? Mi itt tartanánk az órát egy-két órán át reggelente és este, és aztán elmegyünk. Fedezzük az összes kiadásunkat, és a nevetek híressé fog válni. Sokan el fognak jönni és kagylókból gyémántokká válnak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ellenőrizzétek önmagatokat, és távolítsátok el az összes tüskét önmagatokból. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy Isten földjére menjetek.

2. Végezzetek üzletet a tudás múlhatatlan ékszereivel, és szánjatok időt arra, hogy valakinek hasznot hozzatok. Váljatok gyönyörűvé, és másokat is tegyetek gyönyörűvé.

Áldás:
Legyetek mahavirok, akik megkapjátok egy emelkedett állapot kitüntetését azzal, hogy alkalmazzátok a teljes megállást.

Ebben az örökkévaló drámában senki nem ad kitüntetést ezen szellemi hadsereg katonáinak, de a drámának megfelelően, ők automatikusan megkapják egy emelkedett állapot kitüntetését. Csak azok kapják meg ezt a kitüntetést, akik mindenki szerepét elsazakadott megfigyelőként nézik, és könnyedén megteszik a teljes megállást. A tapasztalatuk az ilyen lelkek alapja, és ezért semmilyen probléma korlátai nem tudják megállítani őket.

Slogen:
Váljatok repülő madarakká, és menjetek át bármilyen kifordult szituáció hegyén és érjétek el a célotokat.