08.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, váljatok virágokká és adjatok mindenkinek boldogságot. A gyerekek, akik virágok, csak ékszereket engednek felmerülni a szájukból.

Kérdés:
Mik Isten tanításai a gyerekek számára, akiknek virágokká kell válniuk, hogy állandóan illatosak tudjanak maradni?

Válasz:
Óh, ti virág gyerekeim, vizsgáljátok meg önmagatokat és ellenőrizzétek, hogy nem rendelkeztek-e önmagatokban bármilyen ördögi tüskével a gyengeségek formájában?! Ha bennetek van bármilyen tüske, akkor ugyanúgy, ahogy nem kedvelitek mások gyengeségeit, hasonló módon ne szeressétek az ördögi gyengeségeket, amikkel rendelkeztek és a tüskék el lesznek távolítva. Folyamatosan vizsgáljátok meg önmagatokat. Ellenőrizzétek, hogy nem hajtotok-e végre bármilyen bűnt a gondolataitokon, a szavaitokon vagy a tetteiteken keresztül, amiért büntetést kellene tapasztalnotok.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz a szellemi gyerekeknek. Mivel ez Ravan királysága, jelenleg minden emberi lény testi tudatos. Ezért hívják őket a tüskék dzsungelének. Ki az, aki ezt elmagyarázza? A Korlátlan Atya, aki most a tüskéket virágokká változtatja. Néhány esetben Maya olyan, hogy miközben virágokká válnak, nagyon gyorsan tüskékké változtatja őket. Ezt hívják a tüskék dzsungelének. Abban sok emberi lény van, akik olyanok, mint az állatok. Ők emberi lények, de folyamatosan egymás között vitatkoznak és harcolnak, mint az állatok. Minden otthonban vitatkozás van. Mindenki a méreg óceánjában van. Az egész világ a méreg egy hatalmas óceánja, amiben az emberi lények himbálóznak. Ezt hívják a tisztátalan, korrupt világnak. Ti most tüskékből virágokká váltok. Az Atyát a Kert Mesterének is nevezik. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy a Gitában tudás van, és a Bhagawadban ott van az emberi lények tevékenysége. Nézzétek meg, hogy ők mit írtak. Olyan dolgokat nem mondanának az aranykorban. Az aranykor a virágoskert. Ti most virágokká váltok. Azt követően, hogy virágokká válnak, néhányan aztán tüskék lesznek. Ma lehet, hogy nagyon jól haladnak előre, de aztán ott lennének Maya viharai. Nézzétek meg, hogy Maya mivé teszi az állapototokat, miközben csak valahol ültök. Az Atya azt mondja: Én a világ mesterivé teszlek benneteket. Ő azt mondja Bharat embereinek: Ti a világ mesterei voltatok. Ez csak a tegnap kérdése. Az volt Lakshmi és Narayan királysága. Ott aranypaloták voltak gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Azt hívták Allah kertjének. Ez most dzsungel és aztán itt kert lesz. Bharat mennyország volt és ott nem volt más, csak virágok. Az Atya megteremti a virágoskertet. Miközben virágokká válnak, néhányan rossz társaságba mennek és elromlanak. Ők azt mondják: Baba, meg akarok házasodni. Ők látják Maya pompáját. Itt teljes a csend. Az egész világ egy dzsungel. A dzsungel biztosan tűzre lobban. Ezért azok, akik a dzsungelben élnek, szintén meg fognak semmisülni. Ugyanaz a tűz, ami 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént, újból meg fog történni. Ezt hívják a Mahabharat háborúnak. Először ott van az atombombák háborúja, amiket a yadavák készítettek. Erre is emlékeznek. Ők felfedezték a rakétákat a tudományon keresztül. A szentírásokban olyan sok történet van. Az Atya elmagyarázza nektek, gyerekeknek, hogy senki nem tud rakétákat, stb-ket felmeríteni a saját gyomrából. Most láthatjátok, hogy milyen sok bombát készítettek a tudományon keresztül. Láthatjátok, hogy a városok mennyire megsemmisültek pusztán azzal, hogy két bombát dobtak azokra, és ott milyen sok ember meghalt. Biztosan több százezren meghaltak. Most több millió ember él ebben a dzsungelben, aminek tűzre kell lobbannia. Shív Baba elmagyarázza nektek, mert mindenesetre az Atya még mindig kegyelemteljes. Az Atyának hasznot kell hoznia mindenkinek. Hova máshova mehetne mindenki? Ők látni fogják, hogy tűz lesz és el fognak jönni az Atyához, hogy menedéket keressenek. Az Atya mindenki számára a Megváltás Adományozója. Ő túl van az újjászületésen. Az emberek azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Ti most átmeneti koriak vagytok. Ti rendelkeztek az összes tudással az intellektusotokban. Nektek teljesítenetek kell a felelősségeteket a barátaitokkal és rokonaitokkal, stb. Bennük ördögi nyomok vannak, míg ti isteni erényekkel rendelkeztek. A ti kötelességetek az, hogy ezt megtanítsátok másoknak. Folyamatosan adjátok át ezt a mantrát. Ti olyan sokaknak magyaráztok a kiállításokon keresztül. Ti, Bharat emberei mostanra befejeztétek a 84 születést. Az Atya most eljött, hogy emberekből istenségekké változtasson titeket, vagyis emberi lényekből, akik a pokol lakói, a mennyország lakóivá tegyen. Az istenségek a mennyországban élnek. Ti most nem szeretitek az ördögi nyomokat. Nézzétek meg önmagatokat és ellenőrizzétek, hogy isteni erényűvé váltatok-e. Van bennem bármilyen gyengeség? Végrehajtottam bármilyen ördögi tettet a gondolataimon, a szavaimon vagy tetteimen keresztül? Elvégzem a tüskék virágokká változtatásának üzletét vagy nem? Baba a Kert Mestere és ti, Brahma kumarok és kumarik kertészek vagytok. Különböző típusú kertészek vannak. Néhányan olyan budhuk, hogy képtelenek arra, hogy másokat hasonlóvá tegyenek önmagukhoz. A Kert Mestere nem megy el a kiállításokra. A kertészek mennek el oda. Ez a kertész is Shív Babával van, és ezért ő sem megy el oda. Ti, kertészek mentek el oda, hogy szolgáljatok. Csak nagyon jó kertészeket hívnak meg. Még Baba is azt mondja: Ne hívjátok meg azokat, akik budhuk. Baba nem említ semmilyen nevet. Vannak harmadosztályú kertészek is. A Kert Mestere szereti a kertészeket, akik nagyon jó virágokat teremtenek. Ő elégedett velük. Ők állandóan csak ékszereket engednek felmerülni a szájukból. Baba mit mondana, ha ékszerek helyett köveket engednének felmerülni a szájukból? Az emberek ukk virágot ajánlanak fel Shívának. Tehát az ilyenek felajánlanák önmagukat, ugye? Nézzétek meg, hogy milyen a viselkedésük. Még a tüskék is felajánlják önmagukat és azt követően visszamennek a dzsungelbe. Ahelyett, hogy satoprodhanná válnának, még tamoprodhanabbá válnak. Milyen lenne aztán az állapotuk? Az Atya azt mondja: Először is, én önzetlen vagyok, és másodsorban felemelem azokat, akik rágalmaznak engem. Én kegyelemmel rendelkezem és felemelem Bharat embereit, akik olyan sokat rágalmaznak engem. Én eljövök ebben az időben, hogy megalapítsam a mennyországot. Amikor néhányaknak azt mondjátok, hogy jöjjenek el a mennyországba, ők azt válaszolják, hogy ők itt a mennyországban ülnek. Óh, de a mennyország az aranykorban létezik. A mennyország hogyan létezhetne a vaskorban? A vaskort hívják a pokolnak. Ez az öreg, tamoprodhan világ. Az emberek nem tudják, hogy a mennyország hol létezik. Abban hisznek, hogy a mennyország ott fenn van az égben. A Dilwala templomban a mennyországot a mennyezeten ábrázolták, és alatta ők tapassyában ülnek. Ezek az emberek azt mondják, hogy ez és ez elment a mennyországba. Hol van a mennyország? Ők azt mondják, hogy mindenki (aki meghal) a mennyország egy lakójává válik. Ez a méreg óceánja. Vishnu földjét hívják a tej óceánjának. Aztán egy nagy tejtavat készítettek és abba elhelyezték Vishnut, hogy imádják őt. Ti, gyerekek most előkészületeket tesztek, hogy elmenjetek a mennyországba, ahol tejfolyók lesznek. Nektek, gyerekeknek biztosan folyamatosan virágokká kell válnotok. Ne viselkedjetek oly módon, hogy valaki azt mondja, hogy tüskék vagytok. Mindig folyamatosan tegyetek erőfeszítést azért, hogy egy virággá váljatok. Maya egy tüskévé tesz benneteket. Ezért legyetek nagyon óvatosak. Az Atya azt mondja: Miközben otthon éltek a családotokkal, váljatok olyan tisztává, mint egy lótusz. Baba, a Kert Mestere eljött, hogy titeket, tüskéket virágokká változtasson. Ellenőrizzétek, hogy vajon virágokká váltatok-e? Csak a virágok azok, akiket mindenhova meghívnak, hogy végezzenek szolgálatot. Baba küldjél nekünk rózsákat. Azok, akik virágok, láthatók. Az Atya azt mondja: Én eljövök, hogy Raja jógát tanítsak nektek. Ez az igaz Narayanná válás története és nem egy igaz alattvalóvá válásé. Néhányan királyokká és királynőkké válnak. Tehát, megérthető, hogy az alattvalók is meg lesznek teremtve. Ti most megértitek, hogy a királyok, a királynők és az alattvalók megteremtésre kerülnek, sorszám szerint. Azok a szegény emberek, akik képtelenek arra, hogy akár 2 vagy 3 rupit is félretegyenek, mit tudnának adni? Ők ugyanakkora jutalmat kapnak, mint azok, akik ezer rupit adnak. Bharat mindegyik közül a legszegényebb. Bharat egyik embere sem emlékszik arra, hogy ők a mennyország lakói voltak. Ők az istenségek dicséretét éneklik, de nem értik. Egy béka brekeg, míg egy pacsirta olyan édesen és szépen énekel. De annak nincs jelentése. Manapság olyan sok ember van, akik idézik a Gitát. Most még nők is vannak, akik ezt teszik. Ők nem értenek semmit azzal kapcsolatban, milyen vallás került megalapításra a Gitán keresztül. Ha valaki bemutat egy kis okkult erőt, azt hiszik, hogy az az egy isten. Ők emlékeznek a Tisztítóra. Ezért ez azt jelenti, hogy ők tisztátalanok. Az Atya azt mondja: Elmerülni a bűnben az első számú bűn. Az egész világ tisztátalan. Mindenki így kiált: Óh, Tisztító, jöjj el! Most Neki el kell jönnie, vagy ti azzal fogtok tisztává válni, hogy megfürödtök a Gangeszben? Az Atyának olyan sok erőfeszítést kell tennie azért, hogy titeket, embereket istenségekké változtasson. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek rám és tüskékből virágokká fogtok válni. Soha ne engedjétek, hogy kövek merüljenek fel a szátokból. Váljatok virágokká. Ez egy tanulmány. Miközben előrehaladnak, néhányan rossz ómeneket tapasztalnak és így elbuknak. Reményteljesekből reménytelenné válnak, és aztán azt mondják: én el akarok menni Babához. Tisztátalanok nem léphetnek be Indra udvarába. Ez Indra udvara. Bármilyen Brahmin tanár, aki ilyeneket hoz el ide, nagy felelősséggel rendelkezik. Ha ők elmerülnek a bűnben, akkor a Brahmin tanár is felhalmoz egy terhet. Ezért nektek óvatosnak kell lennetek, amikor bárkit is elhoztok ide. Ahogy továbbfejlődtök, látni fogjátok a szenteket és bölcseket, amint mindannyian egy sorban várakoznak. Ott vannak a nevek, mint Bhisampitamai, stb. Nektek, gyerekeknek nagyon széles és korlátlan intellektussal kell rendelkeznetek. Bárkinek elmondhatjátok, hogy Bharat virágoskert volt és ott istenségek éltek. Mostanra tüskékké váltak. Bennetek ott van az öt bűn. Ravan királysága egy dzsungelt jelent. Az Atya eljön és a tüskéket virágokká változtatja. Csak gondolkozzatok el ezen: ha én most nem válok egy rózsává, akkor egy ukk virág leszek születésről-születésre. Nektek, mindannyitoknak hasznot kell hoznotok önmagatoknak. Ti nem Shív Babának tesztek egy nagy szívességet. Nektek magatoknak kell szívességet tennetek. Nektek követnetek kell a shrimatot. Amikor valaki elmegy egy kertbe, ő csak az illatos virágokat nézné meg. Nem nézné meg az ukk virágokat. Vannak virágkiállítások és ez is egy virágkiállítás. Egy hatalmas díjat kapnak. Váljatok nagyon jó, első osztályú virágokká. A ti viselkedéseteknek nagyon édesnek kell lennie. Váljatok nagyon alázatossá egy mérges személlyel: Én tisztává akarok válni azzal, hogy követem a shrimatot és a mennyország tiszta világának egy mestere leszek. Sok taktika van. Az asszonyok sok fortéllyal rendelkeznek. Nektek okos erőfeszítést kell tennetek, hogy tiszták maradjatok. Azt mondhatjátok: Isten azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség, váljatok tisztává és satoprodhanok lesztek. Ezért ne figyelnék Istenre. Védjétek meg önmagatokat helyes módszerrel. Annak érdekében, hogy a világ egy mesterévé váljatok, mit számít, ha nektek egy kicsit tolerálnotok kell? Ti mindent önmagatokért tesztek. Azok az emberek a kormányért harcolnak, míg ti mindent önmagatokért tesztek. Nektek valamennyi erőfeszítést tennetek kell. Azzal, hogy elfelejtitek az Atyát, elbuktok, és aztán szégyellitek magatokat. Akkor hogyan tudnátok istenségekké válni? Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy védettek maradjatok Maya rossz ómenjeitől, csak a tudás ékszereit engedjétek felmerülni a szátokból. Legyetek nagyon óvatosak a társasággal, amit tartotok.

2. Annak érdekében, hogy egy illatos virággá váljatok, folyamatosan távolítsátok el a hibákat. Kövessétek a shrimatot, és váljatok nagyon-nagyon alázatossá. Soha ne szenvedjetek vereséget a kéjvágytól, a legnagyobb ellenségtől. Védjétek meg önmagatokat taktikával.

Áldás:
Maradjatok szabadok a korlátolt dolgoktól, és állandóan maradjatok elfoglaltak a korlátlan szolgálat elvégzésében az erőteljes hozzáállásotokkal.

Ugyanúgy, ahogy sakar Baba nem nézett mást, csak a szolgálatot, hasonló módon, nektek, gyerekeknek is elfoglaltnak kell maradnotok a korlátlan szolgálat elvégzésében az erőteljes hozzáállásotokkal, és akkor minden korlátolt dolog automatikusan véget fog érni. Időt szánni korlátolt dolgokra, olyan, mint babákkal játszani, amiben elpazaroljátok az időt és energiát. Így, ne vesztegessétek el triviális dolgokban az időtöket és erőiteket, amiket felhalmoztatok.

Slogen:
Annak érdekében, hogy sikert érjetek el a szolgálatban, engedjétek, hogy a szavaitok, a viselkedésetek és a tevékenységetek hatásosak legyenek.