08.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Baba eljött, hogy képessé tegyen benneteket arra, hogy egy örökkévaló bevételt keressetek. Most megkereshetitek a tudás olyan sok örökkévaló ékszereit, amennyit csak akartok.

Kérdés:
Milyen különleges erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy az ördögi szanszkarákat isteni szanszkarákká alakítsátok?

Válasz:
Annak érdekében, hogy megváltoztassátok a szanszkaráitokat, gyakoroljátok, hogy lélek tudatosak maradtok, amennyire csak lehetséges. Az ördögi szanszkarák azáltal teremtődnek meg, hogy testi tudatossá váltok. Az Atya eljött, hogy az ördögi szanszkarákat isteni szankarákká változtassa. Tegyétek meg ezt az erőfeszítést: Először, én egy lélek vagyok, és aztán ott van ez a test.

Ének:
Ti az éjszakát alvással, a nappalt evéssel vesztegettétek.

Om shanti.
Ti, gyerekek sokszor hallottátok ezt az éneket. A Szellemi Atya folyamatosan figyelmeztet benneteket, gyermekeket, hogy ez most nem az elvesztegetés ideje. Ez a hatalmas bevétel megkeresése ideje. Az Atya eljött, hogy képessé tegyen benneteket arra, hogy egy bevételt keressetek. Sok bevételt kell megkeresni, és ti annyit kereshettek, amennyit csak akartok. Ez a bevétel a kötényetek feltöltéséért van a tudás örökkévaló ékszereivel. Ez a bevétel a jövőért van. Az az odaadás ösvénye, és ez a tudás. Az emberek nem tudják, hogy az odaadás akkor kezdődik, amikor Ravan királysága elkezdődik, és a tudás akkor kezdődik, amikor az Atya eljön, hogy megalapítsa Ráma királyságát. A tudás az új világért, míg az odaadás az öreg világért van. Az Atya azt mondja, most először is, tekintsétek magatokat egy léleknek. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy ti először lelkek vagytok, és aztán testek. Ugyanakkor, a dráma tervének megfelelően az emberek ezt félreértették és az ellenkezőjét gondolják, vagyis, hogy ők először is testek, és aztán lelkek. Az Atya azt mondja, az (a test) múlandó. Ti lemondotok egyről, és egy másikat öltötök. A szanszkarák ott vannak a lélekben. Azzal, hogy test tudatossá váltok, a szanszkaráitok ördögiek lesznek. Aztán, az Atyának el kell jönnie, hogy az ördögi szanszkaráitokat istenivé változtassa. Ez a teljes teremtés az egy Atyáé, a Teremtőé. Őt mindenki Atyának hívja, ugyanúgy, ahogy egy fizikai apát apának neveznek. Mindkét szó, Baba és Mama nagyon édes. Csak egy apát neveznek egy teremtőnek. Először is, ő örökbe fogad egy feleséget, és aztán megteremti a teremtést. A korlátlan Atya azt mondja, én eljövök és belépek ebbe az egybe. Az ő nevét dicsőítik. Őt hívják a szerencsés szekérnek. Ők egy emberi lény képmását mutatják, nem egy bikáét. A szerencsés szekér egy emberi lény. Csak az Atya jön el, és átadja nektek, gyerekeknek a saját bemutatását. Nektek mindig azt kellene mondanotok, hogy ti BapDadához jöttök. Ha ti egyszerűen csak azt mondjátok, Atya, akkor az csak a testetlen Egy lehet. Ti csak akkor tudtok elmenni a testetlen Atyához, amikor elhagyjátok a testeteket. Senki nem mehet csak úgy oda. Csak az Atya adja át nektek ezt a tudást. Csak az Atya rendelkezik ezzel a tudással. Ez a tudás örökkévaló ékszereinek a kincsestára. Az Atya a tudás ékszereinek Óceánja. Ez nem a víz kérdése. Ez a tudás ékszereinek a kincsestára. Ő rendelkezik tudással. A vizet nem lehet tudásnak nevezni. Ugyanúgy, ahogy az emberek rendelkeznek az orvostudomány és a törvények tudásával, hasonló módon ez is tudás. Ez a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége tudásáról szól, amire a rishik és a munik azt mondják, hogy ők nem rendelkeznek tudással. Csak az egy Teremtő rendelkezhet ezzel a tudással. Ő a fa Magja is. Ő rendelkezik a világ eleje, közepe és vége tudásával. Csak, amikor eljön, tudja elmondani ezt a tudást. Ti most megkaptátok ezt a tudást, és így istenségekké váltok ezen a tudáson keresztül. Először megkapjátok a tudást, és aztán igénylitek a jutalmat. Abban az időben nincs szükség tudásra. Az nem úgy van, hogy mivel az istenségek nem rendelkeznek ezzel a tudással, így ők tudatlanok. Nem. Ők elérik a státuszukat ezen a tudáson keresztül. Mivel az emberek nem tudják, ők az Atyához kiáltanak: Baba, gyere és mutasd meg nekünk az ösvényt, vagyis adjál nekünk tudást arról, hogyan tudunk tisztátalanból tisztává válni. Ti, lelkek most tudjátok, hogy eljöttetek a béke földjéről. A lelkek ott csendben élnek. Ti eljöttetek ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Ez az öreg világ, és így az új világnak biztosan léteznie kellett. Senki nem tudja, hogy az mikor létezett, és ott kik uralkodtak. Ti most ezt megtudtátok az Atyától. Az Atya a Tudás Óceánja, a Megváltás Adományozója. Az emberek Hozzá kiáltanak: Baba, gyere és távolítsd el a szomorúságunkat és adjál nekünk békét és boldogságot. A lelkek ezt tudják, de tamopradhanná váltak. Ezért van az, hogy az Atya újból eljött és átadja a bemutatását. Az emberi lények nem ismerik a lelket, vagy a Legfelső Lelket. A lelkek még azzal a tudással sem rendelkeznek, hogy Isten tudatossá váljanak. Korábban ti sem rendelkeztetek tudással. Most, hogy megkaptátok a tudást, megértitek, hogy ti egy emberi lény arcával, és egy majom karakterével rendelkeztetek. Az Atya most átadta nektek a tudást, és így tudás teljesekké váltatok. Ti megkaptátok a Teremtő és a teremtés tudását. Megértitek, hogy Isten tanít benneteket. Ezért olyan nagy mámornak kellene lennie. Baba a Tudás Óceánja, és Ő korlátlan tudással rendelkezik. Bárkihez is menjetek, ők nem tudják még azt sem, hogy mi a lélek, nem is beszélve a világ eleje, közepe és vége tudásáról. Emlékeznek az Atyára a Szomorúság Eltávolítójaként és a Boldogság Adományozójaként, és mégis azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Az Atya azt mondja, a dráma tervének megfelelően ez nem az ő hibájuk. Maya teljesen degradálttá tette az intellektusukat. A rovarok csak a piszokban érzik jól magukat. Az Atya eljön, hogy elmozdítson benneteket a piszokból. Az emberi lények a mocsár csapdájában vannak. Nem rendelkeznek tudással, így mit tudnak tenni? Csapdában vannak a futóhomokjukban, így nehéz őket elmozdítani. Még akkor is, ha eltávolítjátok őket félig, vagy háromnegyed részig, ők mégis elengedik a kezét és újból visszaesnek. Maya megüt néhány gyermeket, miközben tudást adnak másoknak, mert az Atya utasításai ellen cselekednek. Megpróbálnak másokat elmozdítani a gödörből, és ők maguk esnek abba bele. Aztán nagy erőfeszítést igényel, hogy eltávolítsák őket onnan, mert vereséget szenvedtek Mayától. A bűnök, amiket elkövettek, arra késztetik őket, hogy lelkiismeret furdalásuk legyen. Ez egy harc Mayával. Ti most egy harcmezőn vagytok. Azok erőszakos hadseregek, mert fizikai erővel harcolnak, míg ti az erőszakmentes hadsereg vagytok. Igénylitek a királyságotokat az erőszakmentességen keresztül. Két típusú erőszak van. Az egyik, használni a kéjvágy kardját, és a másik, valakit megütni. Ti most duplán erőszakmentessé váltok. Senki nem ismeri a tudás erejének ezt a harcát. Senki nem tudja, hogy mi az erőszakmentesség. Az odaadás ösvényének felhajtása olyan hatalmas. Az emberek azt éneklik, ó Tisztító, jöjj el. Ugyanakkor, senki nem tudja, hogyan jövök el és tisztítok meg mindenkit. A Gitában elkövették azt a hibát, hogy egy emberi lényt neveznek Istennek. Emberi lények készítették el a szentírásokat, és emberi lények azok, akik olvassák azokat. Az istenségeknek nincs szükségük arra, hogy szentírásokat olvassanak. Ott nincsenek szentírások. Ott van a tudás, az odaadás és aztán az érdektelenség. Érdektelenség miben? Érdektelenség az odaadásban és az öreg világban. Érdektelenség van az öreg test iránt. Az Atya azt mondja, bármit lássatok a szemeitekkel, az nem fog megmaradni. Érdektelenség van ebben a piszkos világban. Nektek az új világról vízióitok is vannak az isteni drishtin keresztül. Ti az új világért tanultok. Ez a tanulmány nem csak erre a születésre szól. Minden más tanulmány arra az időre, és arra a bizonyos születésre van. Ez most az átmeneti kor. Ti megkapjátok a jutalmat az újkorban azért, amit most tanultok. Ti egy hatalmas jutalmat kaptok a korlátlan Atyától. Eléritek a korlátlan boldogságot a korlátlan Atyától. Ezért, nektek, gyerekeknek teljes erőfeszítést kellene tennetek, és követnetek kellene a shrimatot. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Ti emelkedetté váltok Rajta keresztül. Ő amúgy is mindig emelkedett. Ő emelkedetté tesz benneteket. Miközben 84 születést vesztek, romlottá váltok. Az Atya azt mondja, én nem jövök el a születés és halál ciklusába. Én belépek ebbe a szerencsés szekérbe. Ti, gyerekek felismertétek Őt. A ti fátok még mindig kicsi. A viharok is eljönnek a fához. A levelek is folyamatosan lehullnak. Sok virág felmerül. Aztán, amikor viharok jönnek, ők leesnek. Néhány gyümölcs is nagyon jól felmerül, de még azok is leesnek Maya viharaiban. Maya viharai nagyon erőteljesek. Azon az oldalon ott a fizikai erő, és ezen az oldalon ott van a jógaerő, az emlékezés ereje. Nektek az emlékezés szót szilárddá kell tennetek. Azok az emberek egyszerűen csak beszélnek a jógáról. A tiétek emlékezés. Miközben sétáltok, és körbemozogtok, folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Ezt nem hívják jógának. A jóga szó nagyon jól ismert a szannyasik által. Ők sok különböző típusú jógát tanítanak. Az Atya olyan egyszerűen tanít titeket: Miközben sétáltok, ültök, és mozogtok, folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Ti szeretők voltatok fél ciklusán át. Ti Rám emlékeztetek. Én most eljöttem. Senki nem érti, hogy mi a lélek. Ezért az Atya eljön, és arra késztet, hogy ezt felismerjétek. Ez egy nagyon szubtilis aspektus, amit meg kell érteni. A lelkek különösen szubtilisak, és örökkévalók. Se a lélek, se a szerepe nem tud megsemmisülni. Nagyon nehéz megérteni ezeket a dolgokat azoknak, durva intellektussal. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. Nektek, gyerekeknek nagy erőfeszítést kell tennetek azért, hogy emlékezzetek az Atyára. A tudás nagyon könnyű, de az emlékezésről mondják azt, hogy ott vannak azok, akik intellektusában nincs szeretet az Atya iránt, és azok, akik intellektusában szeretet van az Atya iránt. Amikor valakinek az emlékezése jó, akkor azt mondják, hogy az intellektusában szeretet van az Atya iránt. A ti szereteteknek most önzetlennek kell lennie. Kérdezzétek meg önmagatoktól, mennyit emlékszem az Atyára? Azt is megértitek, hogy azzal, hogy folyamatosan szeretetek van az Atya iránt, el fogjátok érni a karmatit állapototokat, és le fogtok mondani a testetekről. Aztán a háború el fog kezdődni. Minél jobban szeretitek az Atyát, annál jobban fogtok tamopradhanból szatopradhanná válni. A vizsga csak egyszer fog megtörténni. Amikor az idő a végéhez ér, és mindenki intellektusában szeretet van az Atya iránt, a pusztulás be fog következni. Addig a háborúk folyamatosan megtörténnek. Az emberek külföldön azt gondolják, hogy a halál ott van előttük, és valaki arra inspirálja őket, hogy elkészítsék a bombákat. Ugyanakkor, mi mást tudnának tenni? Ez fix a drámában. Ők elhozzák a halált a saját klánjuknak a tudományuk erejével. Ti, gyerekek azt mondjátok, vigyél el minket a tiszta világba. Ugyanakkor, Baba nem vinné el a testeiteket. Az Atya az összes halál Halála. Senki nem ismeri ezeket a dolgokat. Arra emlékeznek: „Halál a prédára, és boldogság a vadásznak.” Azt mondják, hogy a pusztulást meg kellene akadályozni, és békének kellene lennie. Ugyanakkor, hogyan lehetne a békét és a boldogságot megteremteni anélkül, hogy a pusztulás bekövetkezne? Ezért van az, hogy nektek biztosan el kell magyaráznotok a ciklust. A mennyország kapui most megnyílnak. Baba azt mondja: Nyomtassatok ki egy könyvet ezzel kapcsolatban: Bejárat a béke földjére és a boldogság földjére. Senki nem érti ennek a jelentését. Az olyan könnyű, de a több millióból alig egy maroknyi érti meg. Nektek nem szabad elkeseredetté válnotok a kiállításokon, stb. Az alattvalók is megteremtődnek. A cél magas, és ez erőfeszítést vesz igénybe. Erőfeszítés van az emlékezésben. Ebben sokan elbuknak. A ti emlékezéseteknek önzetlennek kell lennie. Maya arra késztet benneteket, hogy újból, és újból felejtsetek. Senki nem válhat a világ mesterévé az erőfeszítés megtétele nélkül. Teljes erőfeszítést kell tenni. Mi a boldogság földjének voltunk a mesterei. Sokszor körbementünk a cikluson. Nekünk most az Atyára kell emlékeznünk. Maya sok akadályt teremt. Baba is megkapja a híreket arról, hogy ma ti hogyan magyaráztatok egy szervezetnek, amit Vidhyut Mandalinak hívnak, hogy ma ezt tettétek... Most a drámának megfelelően az anyákat dicsőíteni kell. Nektek, gyerekeknek azzal kell foglalkoznotok, hogy elől tartástok az anyákat. Ez az élő Dilwala templom. Ti az élő formává váltok, és aztán ott fogtok folyamatosan uralkodni. Azok a templomok az odaadás ösvényéről nem fognak megmaradni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nektek el kell érnetek a karmatit állapototokat azzal, hogy önzetlen szeretettel rendelkeztek az egy Atya iránt. Legyen korlátlan érdektelenség ebben az öreg világban és az öreg test iránt.

2. Ne kövessetek el semmilyen tettet az Atya utasításaival szemben. Soha ne szenvedjetek vereséget a harcmezőn. Váljatok duplán erőszakmentessé.

Áldás:
Végezzétek el az atmoszféra átalakítása szolgálatát a szellemi fényetekkel és könnyedén váljatok a siker megtestesítőivé.

A fizikai világban bármilyen színes égőt használjatok, az atmoszféra is olyanná válik. Ha az egy zöld fény, akkor mindenhol zöld szín lenne. Amikor piros fényt használtok, az megteremti az emlékezés atmoszféráját. Ahogy a fizikai fény képes átalakítani az atmoszférát, így ti, világítótornyok is el tudjátok végezni az atmoszféra átalakítását a tisztaságotok és a boldogságotok fényeivel, és a siker megtestesítőivé váltok. A fizikai fényeket a szemekkel lehet látni, míg a szellemi fény a tapasztalat által válik ismertté.

Slogen:
Elvesztegetni az időtöket és a gondolataitokat haszontalan dolgokkal, tisztátalanság.