08.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy védettek legyetek a bűnös tettektől, gyakoroljátok újból és újból, hogy testetlenek vagytok. Ez a gyakorlat az, ami benneteket Maya legyőzőivé fog tenni, és a jógátok állandóan összekapcsolt marad.

Kérdés:
A hit melyik aspektusának kell olyan szilárdnak lennie, hogy a jógátok ne szakadjon meg?

Válasz:
Az arany és ezüstkorokban tiszták voltunk, és a réz és vaskorok alatt tisztátalanná váltunk. Most újból tisztává kell válnunk. Ha ez a hit szilárd, akkor a jógátok nem fog megszakadni. Maya nem fog legyőzni benneteket.

Ének:
A tudás esője azokért van, akik a Szeretettel vannak.

Om shanti.
Legédesebb gyermekek megértettétek ennek a dalnak a jelentését. Ez nem a fizikai eső kérdése; az, az óceánra és a folyókra utal, míg ez a Tudás Óceánja. Amikor Ő eljön és záporozza a tudás esőjét, akkor a tudatlanság sötétsége eltávolításra kerül. Ki képes ezt megérteni? Akik magukat Prajapita Brahma kumaroknak, vagy kumariknak tekintik. Ti, gyermekek megértitek, hogy Shiva az Atyátok, hogy Ő minden Brahma kumar és kumari Nagyapja, és testetlen. Mivel hitetek van abban, hogy Prajapita Brahma kumarok és kumarik vagytok, ezért ezt nem szabadna elfelejtenetek. Minden gyermek a Szeretettel van. Nemcsak ti, de ők is, mind meghallgatják a murlit. A tudás zápora csak a gyermekekért van; ez az a tudás, amivel a végtelen sötétség eltávolításra kerül. Megértitek, hogy a végtelen sötétségben voltatok, és most megkaptátok a fényt. Most mindent megismertek. Ismeritek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek életrajzát. Akik nem ismerik Shiv Baba életrajzát, azok emeljék fel a kezüket! Mindenki ismeri Isten élettörténetét, nem csak ezt az egy születést. Tudjátok, hogy hány születés van Shiv Baba életrajzában? Tudjátok, hogy Shiv Babának mi a szerepe ebben a drámában? Ti ismeritek Őt és az életrajzát az elejétől, a középen át a legvégéig. Nekem biztosan át kell adnom annak a hitnek a viszonzását, amivel az emberek imádatot végeznek az imádat ösvényén. Azok a képmások most nem léteznek élő formában. Egyedül Én adok víziókat. Ti megértitek, hogy az imádat fél cikluson át folytatódik, és az imádat vágyai most véget érnek. Most gyermekekké váltatok, és így biztosan meg fogjátok kapni az örökséget. Egy apa egy örökséget ad a gyermekeinek; ez egy törvény. Az arcotok most az üdvösség felé fordul. Tudtok a testetlen világról, a szubtilis régióról és a testi régióról, és hogy ki ennek a korlátlan drámának a Főszereplője. Ő a Teremtő, aztán a Rendező és Karankaravanhar. Ő utasításokat ad és tanít is titeket. Azt mondja: Én eljöttem, hogy raja jógát tanítsak nektek. Ez egy cselekedet, és én másokat is arra inspirálok, hogy cselekedjenek. Fél cikluson át hamis tetteket hajtottatok végre Maya befolyása alatt. Ez a győzelem és vereség játéka. Maya arra késztet benneteket, hogy hamis tetteket hajtsatok végre. Hogyan lehetne valakit Istennek nevezni, aki benneteket arra késztet, hogy hamis tetteket hajtsatok végre? Isten azt mondja: Én vagyok az egyedüli Egyetlen, aki mindenkit arra tanítok, hogy hogyan hajtson végre igaz tetteket. Ez most mindenki számára a rendezés időszaka. Mindenkit fel kell ébreszteni a temetőből. Mindenki a temetőben van eltemetve. Az Atya eljön és mindenkit felébreszt. A halál ott van előttetek. Shiv Baba mindent elmagyaráz nekünk, Brahma testén keresztül. Most ismeritek mindenki életrajzát, beleértve Shiv Babáét is, és így emelkedettek vagytok. Akik nem tudnak semmit, azok meghajtják a fejüket azok előtt, akik idézik a szentírásokat. Nektek nem szabad meghajtanotok a fejeteket. Ez egy nagyon könnyű dolog. Ti, gyermekek megértitek, hogy a testetlen világnak, a béke földjének váltok a lakóivá, és aztán el fogtok menni a boldogság földjére. Most Prajapita Brahma kumarok és kumarik vagytok. Ti vagytok Shiv Baba unokái. Azzal, hogy Shiv Babára emlékeztek, meg fogjátok kapni a boldogság örökségét. Nektek, gyermekeknek megvan ez a hitetek: Tiszták voltunk, tisztátalanná váltunk, és újból tisztává kell válnunk. Ha nincs ott ez a hit, akkor nem vagytok képesek jógában lenni, és nem fogtok egy jó státuszt kapni. Egy tiszta élet jó. Ott van a nagy tisztelet a kumarik iránt, mert ti, kumarik nagyon sok szolgálatot végeztek ebben az időben. Tiszták maradtok; ennek az időnek a tisztaságát imádják az imádat ösvényén. Ez a világ nagyon piszkos. Ott van Kichak története (egy falubeli a Mahabharatából). Az emberek azokat, akik nagyon piszkos gondolatokkal jönnek, Kichaknak nevezik. Ezért Baba azt mondja: Legyetek nagyon óvatosak! Ez a tüskéknek egy nagyon piszkos világa. Nagyon boldogoknak kellene lennetek, hogy mi elmegyünk a béke földjére és aztán elmegyünk a boldogság földjére. Mi a boldogság földjének voltunk a mesterei, és aztán körbementünk a cikluson. Ilyen hiteteknek kellene lenni. Magatokba kell szívnotok a testetlenné válás szokását. Különben Maya megesz benneteket, a jógátok meg fog törni, és aztán a bűneitek nem fognak megsemmisülni. Olyan sok erőfeszítést kellene tennetek, hogy emlékezésben maradjatok. Csak a Babára való emlékezéssel váltok örökké egészségesekké. Amennyire csak lehetséges, váljatok testetlenekké, és emlékezzetek az Atyára. Nekünk, lelkeknek az Atyja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanít minket. Ő tanít minket ciklusról-ciklusra, és átadja nekünk a királyságunk szerencséjét. A jóga erejével megalapítjátok a királyságotokat. Egy király uralkodik egy királyságban, és a hadserege harcol a királyságáért, de itt magatokért tesztek erőfeszítést, nem az Atyáért. Baba azt mondja: Én még a királyságban sem uralkodok. Megmutatom nektek a módszert, hogy igényeljétek a királyságot. Ti mind a visszavonulásotok állapotában vagytok. Ez a halál ideje mindenki számára; ez nem fiatal, vagy öreg kérdése. Ne gondoljátok azt, hogy egy fiatal gyermek majd megkapja az örökségét az apjától. Ez a világ többé nem fog létezni számukra, hogy egy örökséget igényeljenek. Az emberek óriási sötétségben vannak. Az a vágyuk, hogy sok pénzt keressenek, mert azt gondolják, hogy majd az unokáik képesek lesznek azt használni. Azonban az a vágy egyikük számára sem fog teljesülni. Minden porrá lesz. Maga ez a világ meg fog semmisülni. Minden meg fog semmisülni egyetlen egy ledobott bombával. Nem lesz senki, hogy bárkit is megmentsen. Az aranybányák, stb. mostanra teljesen üressé váltak. Azok az új világban mind újból tele lesznek. Az új világban minden új lesz. A dráma ciklusa most véget ér, és az újból el fog kezdődni. A megvilágosodás most eljött. Azt is mondják, hogy amikor a tudás napja felmerül, akkor a tudatlanság sötétsége szertefoszlik. Ez nem annak a napnak a kérdése. Az emberek vizet ajánlanak fel a napnak. Bár a nap az, ami képessé teszi a vizet arra, hogy az egész világot elérje, de ők vizet ajánlanak fel a napnak. Ez az imádat csodája! Azt mondják: Üdvözlet a nap istenségnek, üdvözlet a hold istenségnek. Azok hogyan lehetnek istenségek? Itt az emberek ördögökből istenségekké változnak. Őket nem lehet istenségeknek nevezni; azok a nap, a hold és a csillagok. Az emberek felhúznak egy zászlót a nap képmásával. Japánban a napdinasztiáról beszélnek, de valójában mindenki a Tudás Napjának a dinasztiájához tartozik, annak ellenére, hogy nincs tudásuk. Különbség van a tudás napja és azon nap között. Itt megteremtik a tudomány találmányait, de ennek ellenére mi az eredmény? Egyáltalán semmi! A pusztulás biztosan be fog következni. Az értelmesek megértik, hogy ők maguk fogják elpusztítani önmagukat a tudománnyal. Az övéké a tudomány, és a tiétek a csend. Ők elhozzák a pusztulást a tudománnyal, és ti megalapítjátok a mennyországot a csenddel. Ez a pokol, és mindenki hajója elsüllyedt. Azon az oldalon ott vannak azok a hadseregek, és ezen az oldalon ti vagytok a hadsereg, a jóga erejével. Ti megmentitek őket. Nektek ilyen nagy a felelősségetek, tehát teljes segítőkké kellene válnotok. Ez az öreg világ meg fog semmisülni. Most megértettétek a drámát. Ez most az átmenet ideje. Az Atya eljött, hogy a hajónkat átvigye. Megértitek, hogy amikor a királyság teljesen megalapításra került, akkor a pusztulás meg fog történni. Azonban közben főpróbák fognak történni. Sok háború történik; ez egy piszkos világ. Megértitek, hogy Baba el fog küldeni minket a gyönyörű világba. Nekünk el kell hagynunk ezeket az öreg kosztümöket és új kosztümöket kell vennünk. Az Atya egy garanciát ad: Én titeket, mindannyitokat hazaviszlek ciklusról-ciklusra. Ezért a Nevem, Minden Halálok Halála. A Tisztítóként és a Kegyelemteljes Egyetlenként is ismernek. Megértitek, hogy erőfeszítést tesztek azért, hogy elmenjetek a mennyországba azáltal, hogy követitek a shrimatot. Baba azt mondja: Ha emlékeztek Rám, akkor el foglak benneteket küldeni a mennyországba, de ezzel együtt a saját megélhetésetekért bevételre kell szert tennetek. Senki nem maradhat meg cselekedetek végzése nélkül. Lehetetlen lemondani a cselekedetekről. Fürödni, stb. szintén cselekedet végrehajtása. A végére mindenki megkapja a teljes tudást. Meg fogják érteni, hogy amikor azt mondják, hogy Shiv Baba tanítja őket, az helyes. A testetlen Isten beszél. Isten csak egy van. Ezért Baba folyamatosan azt mondja: Kérdezzetek meg mindenkit, hogy mi a kapcsolatuk a testetlen Shivával. Mindenki testvér, és így biztosan a testvéreknek kell lenni egy apjuknak. Különben honnan jönnének? Az emberek azt éneklik: Te vagy az Anyánk és az Atyánk. Ez az Atya dicsérete. Az Atya azt mondja: Én vagyok az Egyetlen, aki tanítalak benneteket, és aztán a világ mestereivé váltok. Miközben itt ültök Shiv Babára kell emlékeznetek. Azokon a szemeken keresztül csak a testet látjátok, de az intellektusotokkal megértitek, hogy Shiv Baba az Egyetlen, aki tanít minket. Ez raja jóga és a tudás esője azokért van, akik az Atyával vannak. Az Atya feladata, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Ő a Tudás Óceánja. Megértitek, hogy ti Shiv Baba unokái, és Brahma gyermekei vagytok, és hogy Brahmának az Atyja Shiva. Az örökséget Shiv Babától kapják, és Ő az Egyetlen, akire emlékezni kell. Most elmentek Vishnu földjére. Innen felhúzzátok a horgonyaitokat. A shudrák hajói még mindig itt állnak, míg a ti hajótok már mozog. Ti egyenesen fogtok hazatérni. Minden öreg ruhát magatok mögött kell hagynotok. A játék most lassan befejeződik, el kell hagynotok a saját kosztümjeiteket, és haza kell térnetek. Achcha.

A legédesebb szeretett rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne kövessetek el semmilyen helytelen cselekedetet. A halál ott áll előttetek. Ez a rendezés időszaka, és ezért mindenkit fel kell ébresztenetek a sírból. Végezzétek el azt a szolgálatot, hogy tisztává váltok és másokat is tisztává tesztek.

2. Ne legyen semmilyen vágyatok ebben a piszkos világban. Váljatok az Atya teljes segítőivé abban, hogy megmentitek mindenki süllyedő hajóját.

Áldás:
Növeljétek minden kincseteket azzal, hogy kísérleteztek a jógával, és sikeres tapaswikká váltok.

Kísérletezzetek a jógával, minden olyan kincset használva, amiket az Atyától kaptatok. A kísérletezésetek az, hogy a kincsekből kevesebbet költsetek, és nagyobb elérés legyen. Pl.: az idő és a gondolatok, emelkedett kincsek. Tehát használjatok kevesebb gondolatot, de legyen nagyobb elérés. A hétköznapi emberek sikert érnek el, miután két-három percig gondolkodtak valamin, míg ti végrehajtjátok azt a feladatot egy, vagy két másodpercen belül. Amikor kevesebb időt és kevesebb gondolatot használva nagyobb az elérés, akkor fogják azt mondani, hogy sikeres tapaswik vagytok, akik kísérleteznek a jógával.

Slogen:
Azzal, hogy az eredeti és örökkévaló sanskaráitokat megőrzitek a tudatosságotokban, megrázhatatlanok és elmozdíthatatanok maradtok.

Mateshwariji felbecsülhetetlen értékű emelkedett verziói

„Vigyél el bennünket a tüskék világából a virágok árnyékába.” Ezt csak Isten énekelheti. Amikor az emberek nagyon boldogtalanok, akkor Istenre emlékeznek: Isten, vigyél el bennünket a tüskék világából a virágok árnyékába! Ez azt mutatja, hogy biztosan van ilyen világ. Minden emberi lény ismeri ezt a világot, ami most tüskékkel van tele, és emiatt az emberek boldogtalannak és békétlennek érzik magukat, és a virágok világára emlékeznek. Tehát, biztosan kellett lenni egy ilyen világnak, aminek a sanskarái a lélekben vannak. Mi tudjuk, hogy a bánat és a békétlenség, mind a karmikus kötéseink számlái. A királytól a koldusig, minden emberi lény ilyen módon teljesen kötött, amiért Isten, Maga azt mondja: Ez a világ a vaskor, és mind ez a karmikus kötésekből áll. A jövő világa az aranykor volt, és azt a virágok világának nevezték. Az a világ szabad a karmikus kötésektől, az az istenségek királysága volt, akik az életben felszabadultak voltak; az most nem létezik. Amikor az életben való felszabadulásról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a testünktől. Ők semmilyen módon sincsenek a testük tudatosságában, de miközben a testeikben vannak, semmilyen bánatuk sincs. Ez azt jelenti, hogy semmilyen karmikus kötés nem volt. Miközben születést vesznek, vagy elhagyják a testüket, boldogok a kezdetettől, a középen keresztül a legvégéig. Tehát az életben való felszabadulás azt jelenti, hogy karmateetek, miközben élnek. Jelenleg az egész világ az öt bűn kötésében van. Ez azt jelenti, hogy az öt bűn mindenhol ott van, és az embereknek nincs elég erejük, hogy ezt az öt ördögi szellemet legyőzzék. Aztán, most Isten, Maga jön el és felszabadít minket ettől az öt bűntől, és képessé tesz arra, hogy az istenségi státusz jövőbeli jutalmát elérjük. Achcha.