08.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a tanulmányotok alapja a tisztaság. Csak akkor vagytok képesek magatokat feltölteni jógaerővel, amikor tisztaság van. Csak, amikor jógaerő van, lehet ott az az erő a szavaitokban.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek milyen teljes erőfeszítést kell tennetek?

Válasz:
Tegyetek teljes erőfeszítést azért, hogy eltávolítsátok a bűn terhét a fejetekről. Ha azt követően, hogy az Atyához tartoztok elkövettek bármilyen bűnt, akkor nagyon keményen el fogtok bukni. Ha a B.K.-knek olyat okoztok, hogy rágalmazzák őket, vagy bármilyen nehézséget okoztok nekik, akkor nagyon sok bűnt fogtok felhalmozni. Aztán nem lesz haszon abban, hogy meghallgatjátok, vagy elmondjátok ezt a tudást.

Om shanti.
A Szellemi Atya elmagyarázza nektek, szellemi gyermekeknek, hogy hogyan tudtok tisztátalanból tisztává és a tiszta világ mestereivé válni. A mennyország tiszta világát hívják Vishnu földjének, és Lakshmi és Narayan királyságának. Vishnu formája Lakshmi és Narayan összekapcsolt formája. Ezért a magyarázat olyan módon kerül átadásra. Ugyanakkor, amikor Vishnut imádják, nem tudják, hogy ki ő. Mahalakshmit is imádják, de nem tudják, hogy ki ő. Baba most különböző módon magyaráz nektek, gyerekeknek. Ezt nagyon jól szívjátok magatokba. Néhány ember azt hiszi, hogy a Legfelső Lélek mindenről tud, bármit teszünk, legyen az jó, vagy rossz, hogy Ő mindazt tudja. Azt nevezik a vakhit egy érzésének. Isten nem tud azokról a dolgokról. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Isten, a Tisztító az Egyetlen, aki megtisztítja a tisztátalant. Ő megtisztítja, és aztán a mennyország mestereivé teszi őket. Akik jól tanulnak, azok egy magas státuszt fognak igényelni. De ne gondoljátok azt, hogy az Atya tudja, hogy mi van mindenki szívében. Azt nevezik értelmetlenségnek. Az emberi lények bármilyen tettet hajtsanak végre, legyen az jó vagy rossz, azért biztosan megkapják annak a viszonzását, a drámának megfelelően. Az Atyának azzal nincs semmilyen kapcsolata. Soha nem szabadna azt gondolnotok, hogy Baba amúgy is mindent tud. Sokan vannak, akik elmerülnek a bűnben, és folyamatosan bűnt követnek el, és mégis eljönnek ide, vagy elmennek a centrumokba. Azt gondolják, „Baba amúgy is tudja”. Ugyanakkor, Baba azt mondja: Én nem végzek olyan üzletet. A „Janinjananhar” szóval (az Egyetlen, aki ismeri a belső titkokat) kapcsolatos megértésük helytelen. Az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el, és tegyen benneteket tisztátalanból tisztává, és hogy tegyen titeket a mennyország mestereivé, mert ott van a sok születés bűne a fejeteken. Ott vannak ennek a születésnek is a bűnei. Be kell vallanotok ennek a születésnek a bűneit. Sokan elkövetnek olyan bűnöket, hogy aztán nagyon nehéznek találják azt, hogy tisztává váljanak. A fő dolog, hogy tisztává váljatok. A tanulmány nagyon könnyű. Erőfeszítést kell tennetek azért, hogy eltávolítsátok a bűn terhét. Sokan vannak, akik sok bűnt követnek el, és így sok ellenszolgálatot végeznek. Megpróbálnak nehézségeket okozni a Brahma Kumaris ashramnak. Azzal, hogy ezt teszik, sok bűnt halmoznak fel. A bűnt nem lehet kitörölni azzal, hogy másoknak tudást adnak. Csak a jógán keresztül lehet a bűnt kitörölni. Először is tegyetek teljes erőfeszítést a jógáért, mert csak akkor fog a nyíl valakit megérinteni. Csak, amikor először tisztává váltok és jógátok van, akkor lehet az az erő a szavaitokban. Különben nem számít, hogy másoknak mennyit magyaráztok, a nyíl nem fogja őket megérinteni. Éppen ezért, az nem fog belépni az intellektusukba. Ott vannak a sok születés bűnei. A bűnök, amiket most elkövetnek, sokkal nagyobbá válnak, mint a sok előző születés bűnei. Ezért mondják azt: Akik rágalmazzák a Satgurut, azok nem érhetik el a céljukat. Az az Egyetlen az igaz Baba, igaz Tanár, az igaz Guru. Az Atya azt mondja: Akik a Brahma Kumarisnak rágalmat okoznak, azok szintén sok bűnt fognak felhalmozni. Először is nektek, magatoknak kell tisztává válnotok. Néhányakban nagy az érdeklődés, hogy másoknak magyarázzanak, de még egy fillérnyi értékű jógájuk sincs. Ezért milyen haszon lenne? Az Atya azt mondja: A fő dolog, hogy az emlékezésen keresztül váljatok tisztává. Az emberek kiáltanak azért, hogy tisztává váljanak. Az imádat ösvényén kifejlesztették azt a szokást, hogy egyszerűen csak körbe botladozzanak, és a szükségtelenül sok zajt csapjanak. Istenhez imádkoznak, de Istennek nincsenek fülei. Hogyan tudna Ő bármit is meghallgatni, vagy bármit is mondani fülek, vagy száj nélkül? Ő avyakt (szubtilis). Mindaz vakhit. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál több bűnötök fog megsemmisülni. Ne gondoljátok azt, hogy az Atya mindent tud, hogy ez a valaki nagyon emlékszik Rám, vagy ez a valaki nagyon keveset emlékszik Rám. Mindenkinek meg kell néznie a saját táblázatát. Az Atya elmondta nektek: Csak az emlékezés által fognak a bűneitek megsemmisülni. Baba azt is megkérdezi tőletek, hogy mennyit emlékeztek Rá. Ez is látható a viselkedésetekből. A bűnöket nem lehet másként megsemmisíteni, csak emlékezéssel. Az nem úgy van, hogy a bűneitek, vagy egy másik személy bűnei megsemmisülhetnek azzal, hogy elmondjátok nekik a tudást; nem. Csak amikor emlékezésben vagytok, akkor lehet a bűneiteket elvágni. A fő dolog, hogy váljatok tisztává. Az Atya azt mondja: Most, hogy Hozzám tartoztok, ne kövessetek el semmilyen bűnt. Máskülönben nagyon csúnyán el fogtok bukni. Aztán nem lesz semmilyen reményetek, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Amikor sokaknak magyaráztok egy kiállításon, akkor nagyon boldoggá váltok azt gondolva, hogy nagyon sok szolgálatot végeztetek. Azonban az Atya azt mondja: Először is legalább tisztává kell válnotok. Emlékezzetek az Atyára! Sokan elbuknak az emlékezésben. A tudás nagyon könnyű. Egyszerűen csak ismernetek kell a 84 születés ciklusát. Más tanulmányokban matematikát kell tanulniuk, és nagyon sok erőfeszítést kell tenniük. Mit fognak keresni? Ha valaki meghal, miközben tanul, akkor annak a tanulmánynak vége. Az a tanulmány nem fog vele menni. Amikor emlékezésben maradtok, akkor képesek vagytok magatokba szívni a tudást. Azzal, hogy nem váltok tisztává, és nem törlitek ki a bűneiteket, sok büntetésnek kell lennie. Ne gondoljátok azt, hogy az emlékezésetek amúgy is eléri Babát. Baba mit tenne azzal? Ha emlékeztek Babára, tisztává váltok. Babának mit kell tennie azzal? Baba azt mondaná nektek, „jól tettétek”? Sok gyermek azt mondja, hogy állandóan az Atyára emlékeznek. Azt mondják: Ki más van nekem rajta kívül? Ők továbbra is hazugságokat mondanak ily módon. Sok erőfeszítésre van szükség az emlékezésért. Még azt sem értik, hogy vajon Babára emlékeznek-e, vagy nem. Tudatlanságból azt mondják, hogy mindig emlékezésben vannak. Senki nem válhat a világ mesterévé, vagy igényelhet egy magas státuszt erőfeszítés megtétele nélkül. Csak amikor rendelkeztek az emlékezés erejével, akkor vagytok képesek szolgálni. Aztán látható lesz, hogy mennyi szolgálatot végeztetek, és mennyi alattvalót teremtettetek. Meg kell lenni annak a számlának. Hányat tettem magammal egyenlővé? Először alattvalókat kell teremtenetek. Csak aztán igényelhettek egy királyi státuszt. Ebben a pillanatban abból nincs semmi. Csak, amikor jógában maradtok, és feltöltitek magatokat azzal az erővel, fog a nyíl valakit pontosan megérinteni. Azt megemlítik a szentírásokban (Mahabharatában), hogy Bishampitamay és Dromacharya a végén megkapta a tudás. Amikor minden tisztátalanság eltávolításra került a lélekből, és a lélek satopradhanná vált, akkor lesz erő a lélekben és a nyíl gyorsan meg fog érinteni másokat. Soha ne gondoljátok azt, hogy Baba mindent tud. Babának miért lenne szüksége arra, hogy bármiről is tudjon? Akik valamit tesznek, azok megkapják annak a jutalmát. Baba folyamatosan mindent elszakadott megfigyelőként néz. Néhányan azt írják Babának: Baba, én elmentem egy ilyen és ilyen helyre, hogy szolgáljak. Baba megkérdezi: Először is az emlékezés zarándoklatán vagy? Az első dolog, amit meg kell tennetek, hogy elszakadjatok mindenki mástól, és magatokat kapcsoljátok össze az Atyával. Lélek tudatossá kell válnotok. Miközben otthon éltek, öregnek kell tekintenetek ezt a világot és a testeteket. Minden meg fog semmisülni. Mi csak az Atyával és az örökségével foglalkozunk. Baba nem mondja azt nektek, hogy ne maradjatok otthon a családotokkal, vagy ne beszéljetek senkivel. Néhányan megkérdezték Babától, hogy elmenjenek-e egy esküvőre. Baba azt mondja: Elmehetsz. Menj oda és végezz szolgálatot! Az intellektusotok jógájának Shiv Babával kell összekapcsoltnak lennie. Csak az emlékezés erejével lehet a sok születés bűneit elégetni. Ha itt továbbra is bűnöket követtek el, akkor nagy lesz a büntetés. Ha miközben valaki tisztává válik és elbukik a bűn miatt, akkor meghal. Ő teljesen összetörne. Azzal, hogy nem követitek a shrimatot, nagy a veszteség. A shrimatot minden lépésnél venni kell. Néhányan olyan bűnöket követnek el, hogy képtelenek jógázni. Nem képesek emlékezni. Ha aztán elmennek, és elmondják másoknak, hogy Isten eljött, és hogy nekik is el kellene menniük, és igényelniük kellene az örökségüket Tőle, akkor nem hinnének nekik. A nyíl nem fogja őket megérinteni. Baba elmondta nektek, hogy adjátok át a tudást a hívőknek, és azt ne vesztegessétek el azoknál, akik azt nem akarják. Máskülönben ez még több rágalmazást fog okozni. Néhány gyermek megkérdezi Babától: Baba, bennem ott van az adományozás szokása. Mit kellene tennem most, hogy a tudás ösvényén vagyok? Baba azt tanácsolja nektek: Gyerekek sokan vannak mások, akik folyamatosan adományozni fognak a szegényeknek. A szegény emberek nem halnak éhen. Még a vallásos koldusoknak (a fakíroknak) is sok pénzük van. Ezért az intellektusotokat el kellene távolítanotok mind azoktól a dolgoktól. Nagyon óvatosnak kellene lennetek az adományozással. Sokan vannak, akik folyamatosan olyan tetteket követnek el, hogy ne is kérdezzétek. Még azt sem ismerik fel, hogy a bűnök terhe a fejükön még nehezebbé válik. A tudás ösvénye nemcsak a szórakozásért és a játékért van. Dharamraj is az Atyával van. Nagyon sok büntetést kell majd megtapasztalni Dharamrajtól. Azt mondják: Mindent meg fogtok tudni, amikor Dharamraj veszi a végső számlát. Nem tart hosszú ideig, hogy megtapasztaljátok a sok születés büntetését. Baba elmagyarázta nektek azt a példát, hogy valaki feláldozza magát Kashiban. Az az imádat ösvényéhez tartozik, míg ez a tudás ösvénye. Az emberi áldozat felajánlása is fix a drámában. Mindazokat a dolgokat meg kell érteni. Ne kérdezzétek meg, hogy ez a dráma miért lett megteremtve, vagy miért hoztak minket ebbe a ciklusba. Mindenkinek folyamatosan le kell jönnie a ciklusba. Ez a dráma előre elrendelt. Ha nem jönnétek el a ciklusba, akkor nem lenne világ. Nem lehet örökkévaló felszabadulás. Még az első számú Egyetlennek sem lehet örökkévaló felszabadulás. A ciklus ugyanúgy fog forogni 5000 év után. Senki nem kaphat egy státuszt csak azzal, hogy elmagyarázza, vagy átadja a tudást másoknak. Először is tisztátalanból tisztává kell válnotok. Ne gondoljátok azt, hogy Baba mindent tud. Baba mit tenne azzal, hogy mindent tud? Először is ti, lelkek tudjátok, hogy mit tesztek a shrimat szerint, és hogy milyen mértékben emlékeztek Babára. Mi haszon lenne abban, ha Baba mindarról tudna? Bármit tegyetek, annak megkapjátok a jutalmát. Baba meg tudja mondani abból, ahogy cselekedtek és szolgáltok, hogy vajon jó szolgálatot végeztek-e. Ez és ez sok bűnös tettet követett el még azt követően is, hogy az Atyához tartozik. Éppen ezért nincs erő abban a tudásban, amit az a személy átad. A tudás ezen kardjának rendelkeznie kell az emlékezés erejének az élességével. A jóga erejével győzelmet arathattok az egész világ felett. Tudással egy magas státuszt igényelhettek az új világban. Először is váljatok tisztává. Amíg nem váltok tisztává, addig nem igényelhettek egy magas státuszt. Eljöttök ide, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Tisztátalanok nem válhatnak Narayanná. A helyes módszert kell használnotok ahhoz, hogy tisztává váljatok. Még néhány különösen szeretett gyermeknek is, akik gondoskodnak a centrumokról, sok erőfeszítést kell tenniük ezért. Mivel nem teszik meg ezt az erőfeszítést, ezért nincs ott az az erő a lélekben, és így a nyíl nem éri el a célját. Nincs ott az emlékezés zarándoklata; ők csak sokaknak magyaráznak a kiállításokon. Először is tisztává kell válnotok azáltal, hogy emlékeztek, aztán ott van a tudás. Amikor tisztává váltok, akkor képesek vagytok magatokba szívni a tudást. Tisztátalanok képtelenek magukba szívni a tudást. A fő tantárgy az emlékezés. Egy világi tanulmányban különböző tantárgyak vannak. Az emberek eljönnek hozzátok, hogy Brahma kumarokká és kumarikká váljanak. Egy Brahma kumarrá, vagy kumarivá, egy fivérré, vagy nővérré válni, nem olyan, mint elmenni a nagynénitek otthonába. Nem csak névleg kell ezzé válnotok. Annak érdekében, hogy egy istenséggé váljatok, először is biztos, hogy tisztává kell válnotok. Aztán azt követően ott van a tanulmány is. Ha csak tanultok, de nem váltok tisztává, akkor nem igényelhettek egy magas státuszt. Egy tiszta lélekre szükség van. Csak, amikor tisztává váltok, akkor igényelhettek egy magas státuszt a tiszta világban. Baba sokat hangsúlyozza a tisztaságot. Amíg nem tartjátok be a tisztaságot, addig nem tudtok tudást adni senkinek. Ugyanakkor Baba semmit nem néz. Ő Maga itt ül, és mindent elmagyaráz. Az imádat ösvényén az emberek megkapják a jutalmat. Ez is fix a drámában. Az Atya hogyan beszélne test nélkül? Hogyan tudna bárkit is meghallgatni? Csak, amikor egy léleknek van egy teste, akkor tud beszélni és hallani. Az Atya azt mondja: Nekem nincs semmilyen szervem. Éppen ezért, hogyan tudnék bárkit is meghallgatni, vagy bármiről is tudni? Néhányan abban hisznek, hogy Baba tudja, amikor elmerülnek a bűnben, ha Ő azt nem tudná, akkor nem tekintenék Őt Istennek. Sokan vannak, akik ilyenek. Baba azt mondja: Én eljöttem, hogy megmutassam nektek a módszert, hogy tisztává váljatok. Én mindent elszakadott Megfigyelőként nézek. Lehet látni egy gyermek viselkedéséből, hogy vajon méltó, vagy méltatlan. Át kell adnotok a szolgálat bizonyítékát. Azt is tudjátok, hogy mindennek, amit tesztek, annak megkapjátok a jutalmát. Ha követitek a shrimatot, akkor emelkedetté váltok. Ha nem követitek a shrimatot, akkor piszkossá váltok és elbuktok. Ha szükséges megkérdeznetek valamit, akkor azt kérdezzétek meg világosan. A vakhit nem kérdéses. Baba egyszerűen megkérdezi: Ha nem rendelkeztek az emlékezés erejével, hogyan tudnátok tisztává válni? Néhányan olyan bűnöket követnek el még ebben a születésben is, hogy ne is kérdezzétek! Ez a bűnös lelkek világa, míg az aranykor a jótékony lelkek világa. Ez az átmeneti kor. Néhányan olyan tompafejűek, hogy képtelenek arra, hogy bármit is magukba szívjanak. Képtelenek Babára emlékezni. Aztán túl késő lesz, mert a szénakazal tűzre lobban, és képtelenek lesznek jógában maradni. Abban az időben ott lesz az elkeseredés nagyon sok kiáltása. A nagy szomorúság hatalmas hegyeinek még le kell omlaniuk. Az egyedüli elfoglaltságotoknak annak kellene lenni, hogy hogyan kapjátok meg a királyságotok szerencséjét az Atyátoktól. Mondjatok le a test tudatosságról, és váljatok elfoglalttá a szolgálatban! Váljatok jótékonnyá! Ne vesztegessétek el a pénzeteket! Soha ne adományozzatok tisztátalanoknak, akik nem méltók arra, hogy azt megkapják. Különben az, aki adományoz, felhalmozza azt a terhet. Az nem úgy van, hogy ki kell mennetek, és meg kell ütnötök a dobokat, azt mondva, hogy Isten eljött. Sok ilyen ember van Bharatban, akik magukat Istennek nevezik. Senki nem hinne nektek. Ti tudjátok, hogy most megkaptátok a megvilágosodást. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A tanulmánnyal együtt biztosan tisztává kell válnotok. Váljatok méltó és szófogadó gyermekekké, és adjátok át a szolgálatotok bizonyítékát. Kövessétek a shrimatot, és tegyétek magatokat emelkedetté.

2. Ne vesztegessétek el a pénzeteket. Soha ne adományozzatok tisztátalanoknak. Adományozzátok a tudás gazdagságát azoknak, akik arra méltók.

Áldás:
Váljatok a siker megtestesítőivé azzal a különlegességetekkel, hogy állandóan megolvasztjátok magatokat a szolgálatban és a kapcsolataitokban.

A gyerekeknek, akiknek megvan az a különlegességük, hogy szétolvasztják magukat, azok könnyen el fogják érni az aranykori állapotot. Annak érdekében, hogy kinyilvánítsátok azt, amit magatokba véstetek az idő és a körülmények szerint, olvasszátok meg magatokat. Csak, akik megolvasztják magukat, azok az igaz aranyak. Láttátok sakár Baba különlegességét; amilyen volt az idő, amilyen volt a személy, olyan volt a formája. Kövessétek az Atyát ugyanilyen módon, és akkor könnyen a siker megtestesítőivé váltok a szolgálatban és a kapcsolataitokban.

Slogen:
Amikor minden erőtök megvan, akkor az akadályoktól mentes siker veletek van.