08.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, isteni erény tiszteletet adni azoknak, akik idősebbek. Kövessétek azokat, akik okosak, és akik nagyon jól magyaráznak.

Kérdés:
Miért nincsenek az aranykorban az imádat rendszerei és szokásai?

Válasz:
Mert az Atya, a Tudás Óceánja tudást ad nektek és elküld benneteket az üdvösségbe. Ti megkapjátok az imádatotok gyümölcsét. Amikor megkapjátok a tudást, akkor elváltok az imádattól. Mivel ott van a tudás jutalmának az ideje, akkor mi szükség lenne imádatra, tapasyára, adományozásra, vagy jótékonyságra, stb.. Ezek a szokások ott nem maradhatnak meg.

Om shanti.
A Tisztító, Shiva Isten beszél. Az Atya itt ül, és tudást ad nektek, gyermekeknek. Elmagyarázásra került nektek, gyermekeknek, hogy amikor eljövök ide, akkor elmondom a tudást azért, hogy a tisztátalant tisztává tegyem. Senki más nem taníthatja meg nektek ezt a tudást. Ők csak imádatot tanítanak. Csak azok a gyermekek, akik Brahma kumaroknak és kumariknak tekintik magukat, tanulmányozzák ezt a tudást. A Dilwala templom ott van előttetek. Ott is ti raja jóga tapasyában ültök. Ott van Jagadamba, a Világanya és Prajapita, az Emberiség Atyja. Ott vannak a kumarik és a fél-kumarik. Az Atya raja jógát tanít. A királyság képe ott fent van (a mennyország a mennyezeten). Az Atya nem tanít nektek imádatot. Ti csak az Egyetlenért végeztek imádatot, aki tanított benneteket és aztán elment. Azonban az emberek nem tudják, ki tanított nektek raja jógát és ki alapította meg a királyságot, és aztán elment. Gyermekek, ti most tudjátok, hogy az imádat különbözik a tudástól. Csak az Egyetlen mondja el a tudást; senki más nem tudja ezt megtenni. Csak egy Tudás Óceánja van. Csak Ő jön el, és a tudással a tisztátalant tisztává teszi. Senki más, egyetlen más szellemi gyülekezetből nem taníthatja a tudást. Bár ők magukat Shri-Shri 108 Jagadgurunak, vagy Istennek nevezik, de egyikük sem mondhatja azt, hogy ő mindenki Legfelső Atyja, a Legfelső Lélek, a Tudás Óceánja. Közülük egyiket sem nevezik a Legfelső Atyának. Ti tudjátok, hogy a Legfelső Atya a Tisztító. Ezeket a pontokat őrizzétek meg nagyon jól az intellektusotokban. Az emberek azt mondják, hogy a Brahma kumarik elhagyták az imádatot. Azonban, amikor megkapjátok a tudást, akkor el kell válnotok az imádattól. Az nem úgy van, hogy amikor elmentek az imádatba, akkor tudatában vagytok annak, hogy elhagyjátok a tudást. Nem, ti automatikusan elmentek Ravan királyságába. Ti megkaptátok a megértést, hogy Baba most raja jógát tanít nektek. A raja jóga a tudás, azt nem lehet imádatnak nevezni. Isten a Tudás Óceánja. Ő soha nem tanít nektek imádatot. Az imádat gyümölcse a tudás, és a tudáson keresztül van az üdvösség. Mindenki boldogtalan a vaskor végén. Ezért ezt az öreg világot a bánat földjének nevezik. Most ti megértitek ezeket a dolgokat. Az Atya eljött, hogy átadja az imádatotok gyümölcsét, azaz, hogy üdvösséget adjon nektek. Ő raja jógát tanít nektek. Ez az öreg világ és annak meg kell semmisülnie. Mi az új világban akarunk egy királyságot. Ez a raja jóga tudása. Csak az egy Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva taníthatja a tudást. Őt, és nem Krishnát hívják a Tudás Óceánjának. Krishna dicsérete más. Ő biztosan ilyen tetteket hajtott végre az előző születésében. Ezért egy herceggé vált. Ti most tudjátok, hogy megkapjátok a raja jóga tudását, és aztán a mennyország hercegeivé és hercegnőivé váltok az új világban. A mennyország az üdvösség, míg a pokol a degradáció. Mi egy királyságot alapítunk magunknak. Akik nem veszik ezt a tudást és nem válnak tisztává, azok nem fognak elmenni a királyságba, mert ott, az aranykorban nagyon kevés ember lesz. A többi ember mind, akik a vaskor végén léteznek, biztosan a felszabadulás földjén lesznek. Ők nem tűnnek el, hanem mind hazamennek. Gyermekek, most ti emlékeztek az otthonotokra, mert a 84 születés ciklusa most a végéhez ér; a játék véget ér. Ti sokszor körbementetek a cikluson. Csak ti, Brahminok tudjátok ezt. A Brahminok folyamatosan megteremtődnek. Ott van a 16.108 rózsafüzére. Az aranykorban nem lesz olyan sok ember. Az aranykor modelljét megmutatják. Egy kis modellt készítenek valamilyen nagy dologról ugyanúgy, ahogy megmutatják az arany Dwarakát (egy város Gujaratban). Azt mondják, hogy annak idején Krishna királysága volt Dwarakában. Mit mondanátok, hogy az Dwarakában, vagy Delhiben volt? A Jamuna folyó partjai itt Delhiben vannak. Ott az óceán van. Ti, gyermekek megértitek, hogy a főváros a Jamuna folyó partjainál volt. Dwaraka nem a főváros volt. Delhi nagyon jól ismert. A Jamuna folyónak, amit dicsérnek, szintén ott kell lennie. Delhit Paristhánnak, az angyalok földjének is nevezik. A királyság fő trónja Delhiben lesz. Gyermekek, most ti megértitek, hogy az imádat ösvénye véget ér, és aztán az a tudás ösvényévé válik. Az isteni királyság most megalapításra kerül. Az Atya azt mondja: Amint előre haladtok, mindent meg fogtok tudni, hogy hányan mennek át, és milyen mértékben. Egy iskolában is megtudjátok, hogy ez és ez milyen jegyekkel ment át, és most el fog menni a következő osztályba. Minden ismert lesz a vége felé; ki az, aki átment és ki az, aki át fog kerülni. Az osztály nagy. Ez egy korlátlan osztály, és a centrumok száma folyamatosan, napról-napra növekszik. Néhányan el fognak jönni, és nagyon jól veszik a hétnapos kurzust. A kurzus csak egy vagy két nap, és nem is egy kis dolog. Láthatjátok, hogy a vaskor pusztulása ott van előttetek. Most satopradhanná kell válnotok. Az Atya elmondta nektek, hogy az intellektusotok jógáját kössétek össze Vele, és satopradhanná fogtok válni és el fogtok menni a tiszta világba. Biztosan el kell játszanotok a saját szerepeiteket, mint, ahogy szerepeket játszottatok a drámában az előző ciklusban. Bharat emberei uralkodtak a királyságban, és aztán a népesség folyamatosan növekedett. Egy fa is növekszik. Bharat emberei az istenségi valláshoz tartoznak, de mivel többé nem tiszták, ezért azokat a tiszta istenségeket imádják, mint, ahogy a keresztények Krisztust imádják. Az eredeti, örökkévaló istenségi vallás az aranykorban létezett. Az Atya az, aki megalapítja az aranykort. Az aranykorban biztos, hogy az istenségek királysága volt. Nekik biztosan erőfeszítést kellett tenniük az előző születésükben, és annak az átmeneti korban kellett lennie, amikor az öreg világ megváltozott és újjá vált. Mivel a vaskor megváltozik, és az aranykor eljön ezért, a vaskorban biztosan tisztátalanoknak kell lenniük. Baba elmagyarázta, hogy amikor Lakshmi és Narayan képeitek vannak, vagy kinyomtatjátok az irodalmat, akkor arra rá kellene írnotok: Ők erőfeszítést tettek az előző születésükben a könnyű raja jóga tudásával. Ott nem csak a király, vagy a királynő lesz; az alattvalók is megteremtésre kerülnek. Az emberek tudatlanságban vannak, és semmit nem tudnak, csak egyszerűen, folyamatosan imádatot végeznek. Most ti megértitek, hogy amikor azok az emberek imádják Lakshmi és Narayan szobrait, akkor azokat csak nézik. Semmilyen tudásuk nincs. Az emberek abban hisznek, hogy nem találhatják meg Istent imádat nélkül. Amikor ti azt mondjátok másoknak, hogy Isten eljött, akkor nevetnek rajtatok. Ők azt mondják: Isten majd a vaskor végén fog eljönni. Hogyan jöhetne el most? Még azt sem értik, hogy miért mondják azt, hogy Ő majd a vaskor végén fog jönni; ők Krishnát a rézkorban mutatták. Az emberek folyamatosan arról beszélnek, ami belép a tudatukba, minden megértés nélkül. Ezért az Atya azt mondja: Teljesen értelmetlenekké váltatok! Azt mondjátok, hogy az Atya mindenütt jelenvaló. Az imádat külsőleg nagyon csodálatos; abban nagyon nagy a ragyogás. Nektek semmi ilyenetek nincs. Amikor elmentek más szellemi gyülekezetekbe, akkor ott biztosan zaj van és dalokat énekelnek. Itt Babának még az sem teszik, hogy lemezeket játszotok. Ahogy tovább haladtok, talán ez is véget fog érni. Az Atya azt mondja: Én elmagyarázom nektek mind azoknak a daloknak, stb. a lényegét. Ti ismeritek azok jelentését, mert ez egy tanulmány. Gyermekek, ti tudjátok, hogy raja jógát tanultok. Ha kevesebbet tanultok, akkor az alattvalók részévé váltok. Ezért, azokat kell követnetek, akik nagyon okosak, mert ők nagyobb figyelmet fordítanak a tanulmányra, és azon keresztül haszon van. Tanuljatok azoktól, akik nagyon jól magyaráznak. A centrumokban mindenki azokra emlékszik, akik nagyon jól elmagyarázzák a tudást. Bár egy centrumban már van néhány Brahma kumari, de ők azt kérik, hogy ez és ez jöjjön el, mert azt gondolják, hogy ő nagyon okos. Ha ez így van, tiszteletet kell adni neki. Tiszteletet kell adni azoknak, akik idősebbek. „Ez a valaki okosabb a tudásban, mint én, és így ő biztosan egy magas státuszt fog igényelni.” Nem szabadna ezzel kapcsolatban semmilyen arroganciának lenni. Az idősek iránti tiszteletet meg kell őrizni. Egy elnököt biztosan jobban tisztelnének. Mindenki tisztelete sorszám szerinti. Tiszteletet kell adnotok egymásnak. Ez az ügyvédek között is sorszám szerinti. Az emberek nagyon jó ügyvédet fogadnak egy fontos ügyben. Néhány eset több százezer rupeeba kerül. Ez biztosan sorszám szerint van. Ha valaki okosabb, mint én, akkor tiszteletet kell adnom annak a valakinek. A centrumokról is gondoskodni kell. Mindent meg kell tenni. Baba ezzel foglalkozik az egész nap folyamán. Figyelmet kell fordítani arra, hogy hogyan kell felállítani a kiállításokat, és hogyan válhatunk tamopradhanból satopradhanná. Az Atya eljött, hogy satopradhanná tegyen benneteket. Csak az Atya a Tisztító. Itt azt mondják, hogy a Gangesz a Tisztító, és ezért van az, hogy abban megfürödnek születésről-születésre. Azonban egyetlenegy személy sem válik tisztává azzal, hogy azt teszi. Mindaz imádat. Mivel így kiáltotok, „Ó Tisztító, jöjj el!”, ezért Ő biztosan az átmeneti korban jönne és csak egyszer. Mindenkinek megvan a maga rendszere és szokása, mint, ahogy Nepálban felajánlanak egy áldozatot a 8. nap. Egy puskát helyeznek egy kis gyermek kezébe, és arra késztetik, hogy azzal tüzeljen (a gyakorlásért). Ő felajánl egy áldozatot is. Amikor nagyobbá válik, akkor képes lenne arra, hogy levágja egy borjút fejét egyetlenegy ütéssel. Ha valakiben kevesebb az erő és azt az állatot nem öli meg egy ütéssel, akkor azt nem tekintenék egy áldozatnak, és nem ajánlanák fel az istennőnek. Mindaz az imádat ösvénye. Mindenkinek megvan a saját elképzelése. Olyan sokan váltak követőkké csak a saját elképzeléseik miatt. Itt ez egy teljesen új dolog. Csak ti, gyermekek tudhatjátok ezt. Csak az Atya ül itt, és mondja el nektek a világ eleje, közepe és vége tudását. Ti boldogok vagytok, hogy az önmegismerés diszkosza forgatói vagytok. Ezt senki más nem érheti meg. Ha Én „a Brahmin klán legemelkedettebb díszeinek, az önmegismerés diszkosza forgatóinak neveznélek benneteket a gyülekezetben, akkor megértenétek annak a jelentését. Az új emberek zavarodottá válnának, és azon csodálkoznának, hogy mit mondtak, mert ők Vishnut tekintik az önmegismerés diszkosza forgatójának. Ez valami új dolog. Ezért mondják azt nektek: Menjetek a szolgálat mezejére, és meg fogjátok tudni. A tiétek a tudás ösvénye. Ti legyőzitek az öt bűnt. A háborútok azokkal az ördögökkel (az öt bűn) van. Ti most istenségekké váltok, és így a háború kérdése nem merül fel. Az istenségek nem létezhetnek ott, ahol ördögök vannak. Ti Brahminok vagytok, akik istenségekké váltok, és ezért erőfeszítést tesztek. A Brahminokra biztosan szükség van Rudra tudásának az áldozati tüzéért. Nem lehet ez az áldozati tűz Brahminok nélkül. Shiva Rudra, így Krishna neve honnan merült fel? Az egész világból ti különlegesek vagytok, és olyan kevesen vagytok. Azt mondják, hogy a veréb lenyelte az óceánt. Olyan sok hosszú történet van a szentírásokban. Az Atya azt mondja: Most mindazokat felejtsétek el és állandóan csak Rám emlékezzetek. A lélek az, aki emlékszik az Atyára. Csak egy Atya van. Amikor azt mondják, „Ó Legfelső Lélek!”, vagy „Ó Isten!”, akkor abban az időben még az ovális képmásra sem emlékeznek. Egyszerűen azt mondják, „Ishwar”, vagy „Prabhu”. A lelkek boldogságot kapnak az Atyától fél ciklusra, és ezért van az, hogy emlékeznek Rá az imádat ösvényén. Ti most megkaptátok lelkekről és a Legfelső Lélekről a tudást. Mi, lelkek mind a testetlen világ lakói vagyunk. Onnan sorszám szerint eljövünk, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Az istenségek jönnek el először. Azt mondják, hogy az istenségi vallás Krisztus előtt létezett. Ez 5.000 év kérdése. Azok az emberek azt mondják, hogy valami ötvenezer éves. Azonban, mivel a dráma csak ötezer éves, ezért semmi nem lehet ötvenezer éves. Ezek a fő vallások. Az épületek, stb. mind azokhoz a vallásokhoz tartoznának. Először azoknak az embereknek rajoguni az intellektusuk. Most olyanokká váltak, akik intellektusa még tamopradhánabb. Olyan sokat magyaráznak a kiállításokon. Senki nem képes azt megérteni. A Brahminok facsemetéjét el kell ültetni. Ezért nektek, gyermekeknek az elmagyarázásra került, hogy a tudás különbözik az imádattól. A tudáson keresztül üdvösség van. Ezért mondják azt: Ó Tisztító, jöjj el! Szabadíts fel minket a szomorúságtól és válj a Vezetőnkké, és vigyél minket Magaddal. Az Atya eljön, és titeket, lelkeket visszavisz Magával. Minden test itt fog megsemmisülni. A pusztulás meg fog történni. A szentírásokban csak az egy Mahabharat háborúra emlékeznek. Azt mondják, hogy ez ugyanaz a Mahabharat háború. Annak meg kell történnie. Folyamatosan adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Ez az egyedüli módszer, hogy tamopradhanból satopradhanná váljatok. Az Atya azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni, és a lélek haza fog térni Velem. Folyamatosan mindenkinek adjátok át ezt az üzenetet és sokak számára haszon lesz. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tartsátok meg azok társaságát, akik okosak ebben a tudásban, és akik jól magyaráznak. Adjatok nekik tiszteletet. Soha semmivel kapcsolatban ne váljatok arrogánssá.

2. Értsétek meg, és nagyon jól magyarázzátok el a tudás új pontjait. Őrizzétek meg a boldogságot, hogy az önmegismerés diszkoszának vagytok a forgatói.

Áldás:
Legyetek elszakadott megfigyelők, akik állandóan elveszettek az egy Atya emlékezésében, és tegyétek az állapototokat állandóvá és stabillá.

Most olyan tesztpapírok fognak jönni, amikre még csak nem is gondoltatok, vagy nem is álmodtatok azokról. Azonban a gyakorlásotok legyen olyan, hogy amikor egy korlátozott drámát (játékot) láttok, akkor azt elszakadott megfigyelőként tegyétek. Legyen az egy tragédia, vagy egy vígjáték, az ne tegyen semmi különbséget. Ugyanilyen módon, lehet, hogy valakinek egy szórakoztató szerepe van, és egy másik szerető léleknek egy komoly szerepe van. Nézzétek mindegyik szerepét elszakadott megfigyelőként, és legyen az állapototok állandó és stabil. Azonban csak akkor lehettek egy ilyen állapotban, amikor elveszettek vagytok az egy Atya emlékezésében.

Slogen:
Rögzítsétek (nishchit) a szerencséteket határozott hittel (nishchay), és mindig gondtalanok (nishchint) maradtok.